SOŠ VETERINÁRNÍ,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Box 59, 500 02 Hradec Králové 2; IČO 626 902 81, č.ú. 3336-511/0710 ČNB Hradec Králové
Tel. 495 535 400, e-mail [email protected]
Výpis ze zdravotní dokumentace
Vzhledem ke znění §8 odst. 2 vyhlášky č.79/2013 Sb., musí žáci konající
praktické vyučování ve vyšší kategorii než první podle zákona o veřejném
zdraví absolvovat zdravotní prohlídku u lékaře poskytujícího pracovně
lékařské služby zaměstnavateli, u kterého žák praktické vyučování provádí.
K této prohlídce žák musí přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého
registrujícího lékaře.
Výpisy ze zdravotní dokumentace musí mít žáci 2. a 3. ročníku. Žáci 4.
ročníku dle seznamu, který bude zveřejněn 2.9. 2013.
Ing. Hana Rubáčková,
ředitelka školy v.r.
Download

Výpis ze zdravotní dokumentace