T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ
ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
8
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 06.01.2015
17:30
8
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
8
Okutman Hakan Keser
Anatomi
10.01.2015
13:30
8
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
8
Yard. Doç. Dr. Eylem Taşkın
Tıbbi Terminoloji
12.01.2015
17:30
Rektörlük
Konferans Öğr. Gör. Şeyda Ercan
Salonu
Anestezi Cihazı ve Ekipmanları
13.01.2015
19:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Dr.Olgaç Bezen
5
ANESTEZİ PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
İlkyardım
06.01.2015
19:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Özge İpek
4
Reanimasyon 1
08.01.2015
18:30
Hemşirelik
Prof. Dr. Ercüment Yentür
6
Anestezik Farmakoloji
09.01.2015
19:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Sema Ketenci Özatman
6
Anestezi Uygulama 2
12.01.2015
18:30
Hemşirelik
Yard. Doç. Dr. Ayten Saraçoğlu
6
Klinik Anestezi 1
15.01.2015
18:30
Hemşirelik
Yard. Doç. Dr. Sibel Şener
6
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
5
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Temel Yaşam Desteği Becerileri
05.01.2015
19:30
8
Öğr. Gör. Kamil Kabahaliloğlu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
5
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
5
Okutman Hakan Keser
Anatomi
10.01.2015
13:30
5
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
5
Yard. Doç. Dr. Ezgi Tuna
Erdoğan
Acil Sağlık Hizmetleri 1
12.01.2015
17:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Kamil Kabahaliloğlu
7
Acil Hasta Bakımı 1
16.01.2015
17:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Özge İpek
7
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Acil Hasta Bakımı 2
06.01.2015
18:30
13
Öğr. Gör. Özge İpek
Travma
07.01.2015
18:30
13
Öğr. Gör. Özge İpek
Hasta Hakları
09.01.2015
17:30
8
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları
13.01.2015
18:30
13
Öğr. Gör. Özge İpek
Acil Obstetrik Bakım
14.01.2015
18:30
13
Öğr. Gör. Burcu Öskan
PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Kardiyopulmoner Bypass
06.01.2015
19:30
Hemşirelik 8 Yard. Doç. Dr. Engin Hüsnü Uğur
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Okutman Hakan Keser
Biyokimya
09.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Yard. Doç. Dr. İbrahim Söğüt
Anatomi
10.01.2015
13:30
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
Hemşirelik 5 Yard. Doç. Dr. Hande Yapışlar
Perfüzyon Teknikleri Teknolojisi
13.01.2015
17:30
Hemşirelik 8 Yard. Doç. Dr. Engin Hüsnü Uğur
Perfüzyon Teknikleri Fizyolojisi
14.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Öğr. Gör. Ebru Hacıosmanoğlu
Hastalıklar Bilgisi
15.01.2015
18:30
Hemşirelik 4 Öğr. Gör. Mine Demet Güngör
10
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar
05.01.2015
18:30
11
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Yazıcı
Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyon
Teknikleri
08.01.2015
17:30
11
Prof. Dr. Ertan Sağbaş
Sağlık Bilişimi
08.01.2015
18:30
NCPB Teknolojisi Klinikte Kullanımı
13.01.2015
18:30
11
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ünal
Ekstrakorporal Yaşam Desteği
14.01.2015
17:30
11
Doç. Dr. Barış Çaynak
Ekstrakorporal Dolaşımda Kullanılan
Teknikler
16.01.2015
17:30
11
Öğr. Gör. Dr. Zehra
Bayramoğlu
Bilgisayar
Öğr. Gör. Yeşim Atasoy
Lab.
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
Hemşirelik
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
4
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
Hemşirelik
Okutman Hakan Keser
4
Bilgisayar Ofis Programları
08.01.2015
17:30
Bilgisayar
Öğr. Gör. Yeşim Atasoy
Lab.
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
ve Akreditasyon
09.01.2015
17:30
13
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Rektörlük
Konferans Öğr. Gör. Şeyda Ercan
Salonu
Tıbbi Terminoloji
12.01.2015
18:30
İşletme Yönetimi
14.01.2015
17:30
2
Yard. Doç. Dr. Çiğdem Dikmen
Sağlık Kurumlarında Muhasebe
15.01.2015
17:30
2
Yard. Doç. Dr. Neşe Çapraz
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Konuşma Sanatı ve Diksiyon
06.01.2015
18:30
7
Öğr. Gör. Burcu Yiğit
Sağlık Sosyolojisi
07.01.2015
18:30
7
Yard. Doç. Dr. Selami Kardeş
Sağlık Sigortacılığında Aktüerya
08.01.2015
18:30
7
Öğr. Gör. Faruk Ömrüuzak
Sağlık Politakaları ve Sağlık
Finansmanı
09.01.2015
17:30
13
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Hasta Hakları ve Tıp Etiği
09.01.2015
18:30
8
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Büro Yönetimi
09.01.2015
18:30
13
Öğr. Gör. Elif Bakkal
İlk ve Acil Yardım
14.01.2015
19:30
7
Öğr. Gör. Özge İpek
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları
15.01.2015
Yönetimi
19:30
7
Öğr. Gör. Dr. Kayhan Tandoğan
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015 17:30
Esentepe
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015 17:30
Esentepe
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
202
Yabancı Dil 1
07.01.2015 17:30
Esentepe
Okutman Hakan Keser
202
Genel Kimya
08.01.2015 17:30
Esentepe
Öğr. Gör. Şeyda Ercan
202
Fizyoloji
11.01.2015 13:30
Hastalıklar Bilgisi
12.01.2015 18:30
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
13.01.2015 17:30
Esentepe
Yard. Doç. Dr. Günnur Demircan
202
Tıbbi Mikrobiyoloji 1
14.01.2015 19:30
Esentepe
Öğr. Gör. Mayram Tüysüz
202
Laboratuvar Teknikleri ve Esasları
15.01.2015 18:30
Esentepe
Yard. Doç. Dr. Melike Ersöz
202
10
Yard. Doç. Dr. Eylem Taşkın
Hemşirelik
Öğr. Gör. Mine Demet Güngör
4
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Hasta Hakları
09.01.2015 18:30
8
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Klinik Biyokimya
13.01.2015 17:30
5
Yard. Doç. Dr. Palmet Gün Atak
Histoloji
14.01.2015 17:30
5
Öğr. Gör. Türkan Sarıoğlu
Tıbbi Mikrobiyoloji 3
16.01.2015 17:30
5
Öğr. Gör. Mayram Tüysüz
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Türk Dili 1
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
05.01.2015 17:30
11
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 06.01.2015 17:30
11
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Sağlık Kurumlarında Hasta
İlişkileri
06.01.2015 19:30
11
Öğr. Gör. Dr. Kayhan Tandoğan
Yabancı Dil 1
07.01.2015 17:30
11
Okutman Hakan Keser
Temel Bilgisayar Eğitimi
08.01.2015 17:30
Bilgisaya
Öğr. Gör. Yeşim Atasoy
r Lab.
Tıbbi Terminoloji
12.01.2015 18:30
Rektörlük
Öğr. Gör. Şeyda Ercan
301
Hastane Yönetimi ve
Organizasyonu
13.01.2015 17:30
8
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Tıbbi Dokümantasyon 1
14.01.2015 17:30
8
Öğr. Gör. İlknur Yurdasahip Temiz
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
08.01.2015
19:30
8
Öğr. Gör. Yeşim Atasoy
Sekreterlik Hizmetleri
09.01.2015
17:30
10
Öğr. Gör. Mehmet Gülpınar
Büro Yönetimi 1
09.01.2015
18:30
13
Öğr. Gör. Elif Bakkal
Tıbbi Dokümantasyon 3
12.01.2015
17:30
8
Öğr. Gör. Dr. Dilek Mamçu
Mesleki Yazışma Teknikleri 1
12.01.2015
18:30
8
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Sağlık Politikaları ve Finansmanı
13.01.2015
18:30
8
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Biyoistatistik
14.01.2015
19:30
8
Doç. Dr. Bülent Yılmaz
Dersin Adı
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
13
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
13
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
13
Okutman Hakan Keser
Fizik
08.01.2015
17:30
Esentepe
301
Öğr. Gör. Elif Bakkal
Anatomi
10.01.2015
13:30
13
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
13
Yard. Doç. Dr. Eylem Taşkın
Hastalıklar Bilgisi
12.01.2015
17:30
Tıbbi Görüntüleme 1
13.01.2015
17:30
Esentepe
301
Doç. Dr. Levent Onat
Tıbbi Radyolojik Terminoloji
13.01.2015
18:30
Esentepe
301
Doç. Dr. Levent Onat
Röntgen Fiziği ve Cihaz Yapısı
14.01.2015
19:30
Esentepe
301
Öğr. Gör. Deniz Çelik
Hemşirelik
Öğr. Gör. Mine Demet Güngör
4
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Tıbbi Görüntüleme 3
07.01.2015
18:30
8
İlk ve Acil Yardım
08.01.2015
19:30
Esentepe
Öğr. Gör. Özge İpek
302
Radyolojik Anatomi
14.01.2015
17:30
Esentepe Yard. Doç. Dr. Sanem Dereli
302
Bulut
Radyolojide Kaliteyi Etkileyen
Faktörler
15.01.2015
17:30
8
Sorumlu Öğretim Elemanı
Yard. Doç. Dr. Emel Kaya
Prof. Dr. Nevzat Gurmen
EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
Hemşirelik
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
Hemşirelik
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
4
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
Hemşirelik
Okutman Hakan Keser
4
Farmakoloji
08.01.2015
17:30
8
Öğr. Gör. Sema Ketenci Özatman
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 09.01.2015
17:30
13
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Anatomi
10.01.2015
13:30
11
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
11
Yard. Doç. Dr. Hande Yapışlar
Hasta Bakımı İlke veUygulamaları 1
14.01.2015
19:30
4
Öğr. Gör. Aynur Dik
Genel Mikrobiyoloji
16.01.2015
19:30
Esentepe
Öğr. Gör. Mayram Tüysüz
401
EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
İç Hastalıkları
08.01.2015
17:30
4
Enfeksiyon Hastalıkları
09.01.2015
18:30
Genel Cerrahi Hastalıklar
12.01.2015
17:30
4
Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları 13.01.2015
17:30
6
Prof. Dr. Alper Kılıç
Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları 3 14.01.2015
17:30
4
Öğr. Gör. Aynur Dik
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
Hemşirelik
Yard. Doç. Dr. Esin Çevik
4
Nörolojik Hastalıklar
15.01.2015
19:30
4
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Canaz
Meşguliyet Terapisi
16.01.2015
17:30
4
Öğr. Gör. Elif Bakkal
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
Hemşirelik 4 Okutman Hakan Keser
Farmakoloji
08.01.2015
17:30
8
Öğr. Gör. Sema Ketenci
Özatman
Meslek Etiği ve Hasta Hakları
09.01.2015
17:30
13
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Anatomi
10.01.2015
13:30
11
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
11
Yard. Doç. Dr. Hande Yapışlar
Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları
1
14.01.2015
19:30
4
Öğr. Gör. Aynur Dik
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Ürolojik Hastalıklar
07.01.2015
19:30
6
Öğr. Gör. Dr. Adem Sezen
İç Hastalıkları
08.01.2015
17:30
4
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
Enfeksiyon Hastalıkları
09.01.2015
18:30
Hasta Bakımı İlke ve Uygulamarı 3
14.01.2015
17:30
4
Öğr. Gör. Aynur Dik
Yaşlılarda Akut ve Kronik
Hastalıklar Bilgisi
15.01.2015
17:30
6
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
Hemşirelik
Yard. Doç. Dr. Esin Çevik
4
DİYALİZ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Türk Dili 1
05.01.2015
17:30
Esentepe 302
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
06.01.2015
17:30
Esentepe 302
Yard. Doç. Dr. Suzan
Bozkurt
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
Esentepe 302
Okutman Hakan Keser
Diyaliz Ekipmanları Kullanımı ve
Bakımı 1
08.01.2015
17:30
Esentepe 401
Öğr. Gör. Dr. Adem Sezen
Farmakoloji
09.01.2015
18:30
Anatomi
10.01.2015
13:30
Hemşirelik 6
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
Hemşirelik 4
Yard. Doç. Dr. Hande
Yapışlar
Diyaliz Hasta Bakımı
12.01.2015
17:30
Rektörlük 401
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Hastalıklar Bilgisi
15.01.2015
17:30
Hemşirelik 4
Öğr. Gör. Mine Demet
Güngör
Genel Mikrobiyoloji
16.01.2015
19:30
Esentepe 401
Öğr. Gör. Mayram Tüysüz
Rektörlük
Öğr. Gör. Sema Ketenci
Konferans Salonu Özatman
DİYALİZ PROGRAMI II. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Tarih
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
Diyaliz 2
08.01.2015
18:30
Hemşirelik 4
Öğr. Gör. Dr. Adem Sezen
Enfeksiyon Hastalıkları
09.01.2015
18:30
Hemşirelik 4
Yard. Doç. Dr. Esin Çevik
Diyaliz Ekipmanları Kullanımı ve
Bakımı 3
13.01.2015
17:30
Hemşirelik 4
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Periton Diyalizi
14.01.2015
17:30
Hemşirelik 4
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Nefroloji
15.01.2015
18:30
Rektörlük
Öğr. Gör. Dr. Adem Sezen
Konferans Salonu
AMELİYATHANE HİZMETLERİ I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Türk Dili 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Yabancı Dil 1
Tarih
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
17:30
Şişli FNH
Konferans
Salonu
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
17:30
Şişli FNH
Konferans
Salonu
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
17:30
Şişli FNH
Konferans
Salonu
Okutman Hakan Keser
Öğr. Gör. Sema Ketenci
Özatman
Farmakoloji
09.01.2015
17:30
Rektörlük
Konferans
Salonu
Anatomi
10.01.2015
13:30
Hemşirelik 4
Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
Hemşirelik 6
Yard. Doç. Dr. Hande Yapışlar
Tıbbi Terminoloji
12.01.2015
17:30
Rektörlük 301
Öğr. Gör. Şeyda Ercan
Temel Mikrobiyoloji
13.01.2015
17:30
Esentepe 201
Öğr. Gör. Mayram Tüysüz
Ameliyathane Uygulamaları 1
14.01.2015
17:30
Esentepe 201
Yard. Doç. Dr. Akil Tayyareci
FİZYOTERAPİ I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Dersin Adı
Türk Dili 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Tarih
05.01.2015
06.01.2015
Saat
Derslik
Sorumlu Öğretim Elemanı
17:30
Şişli FNH
Konferans
Salonu
Öğr. Gör. Dr. Osman Esin
17:30
Şişli FNH
Konferans
Salonu
Yard. Doç. Dr. Suzan Bozkurt
Okutman Hakan Keser
Yabancı Dil 1
07.01.2015
17:30
Şişli FNH
Konferans
Salonu
Hasta Güvenliği ve Akreditasyon
09.01.2015
19:30
8
Anatomi
10.01.2015
13:30
Hemşirelik 5 Öğr. Gör. Dürdane Yalçın
Fizyoloji
11.01.2015
13:30
Hemşirelik 7
Öğr. Gör. Şeyda Ercan
Yard. Doç. Dr. Birkan Tapan
Yard. Doç. Dr. Ezgi Tuna
Erdoğan
Tıbbi Terminoloji
12.01.2015
18:30
Rektörlük
Konferans
Salonu
Temel Mesleki Uygulamalar
13.01.2015
17:30
10
Öğr. Gör. Özge Özdemir
Fizik Tedavi Uygulamaları ve
Prensipleri 1
14.01.2015
17:30
10
Doç. Dr. Pelin Yazgan
Download

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İ.Ö.