ANDREW POWER ◆ INTENSIVE COURSES
COURSES FOR
PROFESSIONALS
KURZY
ANGLIČTINA(PRO(ASISTENTKY
V tomto kurzu se vaše asistentky a
recepční naučí, jak se co nejlépe
chovat k zákazníkům při telefonování
a návštěvách, jak zvládat dodávky a
řešit problémy. A to vše v angličtině.
EFEKTIVNÍ(JEDNÁNÍ
Motivujte své kolegy, řešte složité
situace, veďte efektivně své schůzky a
maximalizujte jejich produktivitu.
FINANČNÍ(ANGLIČTINA
Finance, Accounting, Economics and
Banking English made easy with this
interactive course.
ANGLIČTINA(PRO(MARKETING
Sejměte tajemství z marketingu.
Seznamte se s klíčovými koncepty a
jazykem, abyste byli schopni vytvořit
efektivní a ziskovou kampaň.
PŘESVĚDČIVÁ(PREZENTACE
Vzbudit zájem a navázat kontakt s
posluchači v angličtině, to všechno
jsou dnes nezbytné dovednosti. Náplní
kurzu je slideshow a strategické a
jazykové dovednosti. To vše dle vašich
časových možností.
Andrew Power
Business English Training
Proč(intenzivní(kurzy?
Metodologie
Možnost výběru
Komunikativní přístup
Modulové intenzivní vzdělávací
programy vám nabídnou větší
možnosti ve výběru a v celkovém
výsledku jsou mnohem efektivnější
než běžné kurzy.
Výuka jednotlivých
dovedností,mluvení - poslech - čtení,
psaní, je v rámci každého tématického
okruhu vyvážena. Důraz je kladen
zejména na praktické využití jazyka a
jeho použití v obchodním kontextu.
Výhody
Modulové kurzy mohou být
realizovány tak, aby vyhovovaly vašim
časovým možnostem, ať je to ve
večerních hodinách, o víkendech či v
běžné pracovní době.
Hodnocení
Hodnocení modulových kurzů je
snazší, neboť všechny kurzy jsou
vytvořeny na základě standardů ERR
(Evropského referenčního rámce pro
jazyky) pro jednotlivé jazykové
dovednosti.
Hodnocení kvality
Když vše je předmětem vyjednávání. Tento
kurz vám nabídne vhodné jazykové
prostředky a dovednosti, jak získat nejlepší
obchod.
Modulové kurzy jsou cenově
dostupným řešením. Zjistíte, zda
výuka vyhovuje vašim požadavkům a
je v souladu s vaší případovou studií
ohledně investice do školení.
UKOLÝ(MANAGEMENT
Konkurenční výhody
Přestaňte prokrestinovat, plánujte
realisticky a využívejte efektivně svůj
čas. Toť vše!
Vaše společnost může
specializovaným školením obchodní
angličtiny a tzv. „soft skills” pouze
získat.
VYJEDNÁVÁNÍ
ÚSPĚŠNÝ(NETWORKING
Udělejte dojem, budujte si kontakty a
udržujte si obchodní vztahy.V tomto
kurzu se podíváte na to, jak vytvářet
kontakty tváří v tvář a také s použitím
sociálních sítí.
SROZUMITELNÁ(OBCHODNÍ(
KORESPONDENCE
© ANDREW POWER
ČESKÝ
BUSINESS ENGLISH FOR BUSINESS PEOPLE$
Naučte se, jak profesionálně a
efektivně psát dopisy a reporty.
Zaměření
Výuka se zaměřuje na studium slovní
zásoby v kontextu, opravování
gramatiky, rozvoj plynulého
přirozeného projevu a schopnost
komunikovat s anglicky hovořícími
mluvčími v širokém rozmezí
obchodního kontextu.
Materiály
Každý kurz je vypracován s použitím
nejlepších učebnic a nejnovějších
autentických materiálů, „podkastů”a
video záznamů.
Výsledky
Cílem veškerých uvedených kurzů je
získat návody a materiály pro budoucí
použití. Tyto získávají studenti během
aktivit, při kterých jsou plně zapojeni
a při kterých si upevňují hlavní
jazykové dovednosti.
Na konci kurzu obdrží každý student
doklad, který bude, dle standardů
ERR, indentifikovat, jaké dovednosti
student získal .
Andrew Power
Andrew je specialistou na obchodní angličtinu, který čerpá
ze svých zkušeností z oblasti tréninku, prodeje a médií.
Vnáší do své výuky obchodní angličtiny kreativní řešení, tím
že se s klienty zaměřuje zejména na tzv. „soft skills”- Díky
jejich ovládání, se pak klientům rozšiřují možnosti jak v
rámci obchodování, tak i jejich vlastní kariéry.
Pokud si myslíte, že specializovaná výuka obchodní angličtiny může vaší
společnosti prospět a obohatit ji, kontaktujte
[email protected]
mobil +420 775 901 220
ANDREW POWER ◆ INTENSIVE COURSES
ČESKÝ
BUSINESS ENGLISH FOR BUSINESS PEOPLE$
Návratnost"Investice
Co#říkají#klientí
"Veškerý"materiál,"který"odejde"z"
mého"stolu,"je"perfektní"a"mé"
V"Ringieru"se"již"nemusejí"spoléhat"na"služby"tlumočníků.""Senior"sales"
manažer,"totiž"díky"Andrewově"výuce,"reprezentuje"tuto"společnost"na"
významných"mezinárodních"jednáních"a"úspěšně"získává"na"jednu"zakázku"za"
druhou.
prezentace"měly"švih"a"ráz."To"vše"
díky"Andrewovi."
✴"Co"se"týče"jazyka,"ale"
zejména"obsahu,"Andrew"je"
schopen"se"ponořit"do"
Dovednost"komunikovat"záludnosti"v"oblasti"obchodního"práva"může"
představovat"značné"problémy.""Andrewovo"školení"na"téma"„Prezentace”"
pomohlo"význačnému"právníkovi,"aby"se"naučil"efektivně"předávat"podstatné"
informace"svým"klientům."Jeho"služby"také"tímto"navíc"získaly"opravdovou"
přidanou"hodnotu."
tématu"jen"po"předložení"
základních"informací"a"přijít"
se"skvělými"nápady."
*"Jeho"podpora"v"rámci"
tvorby"textu,"proslovů"a"
prezentací"vedla"k"mému"
Díky"Andrewovi"se"tvorba"dokumentů"a"interních"pravidel,"které"měly"být"v"
angličtině,"pro"mezinárodní"centrálu,"stala"jednodušší"a"efektivnější."
Spolupráce"probíhala"buď"na"dálku"nebo"formou"osobních"setkání.
vylepšení"prezentačních"a"
komunikačních"dovedností.
*"Andrew"mi"ukázal,"jak"
získat"z"použití"nových"
Na"Andrewově"školení"se"klient"naučil"správně"konverzovat"a"používat"slovní"
zásobu"z"obchodní"angličtiny."Získal"větší"sebevědomí"a"díky"nové"schopnosti"
umět"jednat"a"navazovat"kontakty"v"angličtině,"získal"nové"zakázky.
technologií."
*"Díky"němu"jsem"v"kontaktu"
se"současnou"angličtinou.
Velmi"často"jsem"Andreowi"poslal"
Senior"auditor"spolupracující"s"externími"evropskými"agenturami"získal"
dovednosti,"na"jejichž"základě"se"snáze"orientuje"během"jednáních,"v"
odborných"článcích"a"dokumentech."
svůj"požadavek"na"poslední"chvíli."
On"byl"vždy"schopen"úkol"splnit"
nad"má"očekávání."
Klaus(Hammer
Díky"Andrewově"vedení"při"psaní"seminárních"prací"v"angličtině"a"získávání"
potřebných"dovedností"pro"výzkum,"umožnilo"studentovi"programu"MBA"
dokončit"studium"s"vyznamenáním."V"současné"době"se"o"něj"zajímají"
specialisté"na"nábor"ze"společnosti"Google.
Andrew Power
© ANDREW POWER
Business English Training
+420 775 901 220
[email protected]
www.andrewpower.biz
©" www.benjaminarthur.com
Owner(at(Management(
Consultations,(s.r.o.
ANDREW POWER ◆ INTENSIVE COURSES
BUSINESS ENGLISH FOR BUSINESS PEOPLE$
COURSES FOR
PROFESSIONALS
COURSES
ENGLISH(FOR(ASSISTANTS
This course will have your assistants
and receptionists managing the
phone, visitors, deliveries and
solving problems – while giving the
best in customer care – all in
English.
PRODUCTIVE(MEETINGS
Understand what’s really being said,
get your point across, and run
meetings effectively to maximize
time invested in meetings.
FINANCIAL(ENGLISH
Finance, Accounting, Economics and
Banking English are made easy with
this interactive course.
Andrew Power
Business English Training
Why(Go(Intensive?
Methodology
Choice
Communicative
Intensive, modular training
Students work with a balance of
programmes give you a wider range
speaking-listening-reading-writing
of subject choice – and are more
skills in each theme, with emphasis
efficient and effective than
on practice and use in the business
prolonged ongoing courses.
setting.
Convenience
Focused
You can implement modular
The focus is on vocabulary,
ENGLISH(FOR(MARKETING
courses to suit your schedule - be it
grammar correction, the
Taking the mystery out of
marketing. Learn key marketing
concepts and language to create
effective, profitable marketing
campaigns.
evenings, weekends or regular
development of a fluent, natural
business hours.
English style and the ability to
Evaluation
communicate with English speakers
POWERFUL(PRESENTATIONS
Capture people’s attention and
engage them with effective English,
slideshow design, presentation,
writing and speaking skills.
NEGOTIATIONS
Modular courses make evaluation
easier. All courses are based on the
in a wide range of business
contexts.
CEF - the EU standard for language
Materials
skills.
Each course draws from the best in
Assessing Quality
course books and original materials
- from the latest in business
When everything is negotiation, this
course gives you the English and
skills to get the best deal.
Modular courses are also a costquality, and so fit the business case
Outcome
NETWORKING(SUCCESS
for investment in training.
All courses lead to templates and
Make an impression, creating
contacts and maintaining lasting
business relationships.
Competitive Edge
resources for future use, as well as
TASK(MANAGEMENT
skills training is the edge your
Beat procrastination, plan realistically,
reduce stress, get more done and
make the most of your life. That’s it!
organization needs to thrive.
COMMUNICATING(WITH(
CLARITY
Make your business
correspondence and reports
professional and effective.
© ANDREW POWER
ENGLISH
effective way to sample training
Expert business English and soft
thinking in print, podcast and video.
giving students engaging activities
reinforcing core language skills.
A certificate based on the CEF will
be awarded to each student,
identifying skills learned.
About Andrew
Andrew is a Business English specialist drawing from years of
experience in training, sales and media.
Andrew applies creative solutions to Business English training –
giving students essential soft skills to improve their business and
career.
If you think your business can benefit from Business English expertise, why not
get in touch?
mobile +420 775 901 220
[email protected]
ANDREW POWER ◆ INTENSIVE COURSES
BUSINESS ENGLISH FOR BUSINESS PEOPLE$
ENGLISH
Your"Return"On"Investment
WHAT#THE#
CLIENTS#SAY
“Andrew"helps"me"to"make"sure"
Until"training"with"Andrew,"Ringier"had"to"rely"on"junior"staff"for"English"
interpretation."Now"their"senior"sales"manager"represents"his"company"to"
international"clients"at"the"highest"level,"winning"new"business"in"a"
competitive"market.
that"whatever"comes"from"my"
desk"is"perfect"and"my"
presentations"have"punch."
✴"He"can"dive"into"a"subject"
getting"just"basic"information"
Communicating"the"intricacies"of"business"law"can"pose"difficult"questions."
Presentations"training"with"Andrew"helped"one"top"lawyer"put"key"issues"
across"to"clients,"adding"value"to"services.
and"comes"up"with"great"
suggestions."
✴"Here"I"speak"about"language"
AND"content."
Delivering"documents"and"internal"policies"to"International"Headquarters"in"
English"was"made"simpler"and"more"effective"thanks"to"Andrew’s"
communications"services"f"whether"remote"or"face"to"face.
✴"Improving"presentation"and"
communication"skills"by"
supporting"on"content"creation"
and"coaching"me"for"final"
Networking"with"stakeholders"in"English"encouraged"customer"confidence"
and"won"new"accounts"–"after"Andrew’s"training"in"conversation"skills"and"
business"vocabulary.
speeches/"presentations."
✴"Coaching"me"on"
opportunities"for"the"use"of"
new"technologies."
✴"He"keeps"me"upftofdate"on"
Understanding"what"is"really"being"said"in"meetings,"business"articles"and"
documents"made"a"real"difference"to"a"senior"auditor"working"with"external"
European"agencies.
latest"developments"on"English"
learning"and"teaching."
Very"often"he"receives"my"
demands"on"very"short"notice"
and"has"always"overfdelivered"on"
Coaching"in"essay"and"research"skills"in"English"enabled"an"MBA"student"to"
graduate"with"flying"colours"–"and"attract"the"interest"of"Google"recruiters.
my"expectations."
Klaus(Hammer
Owner(at(Management(
Consultations,(s.r.o.
Andrew Power
© ANDREW POWER
Business English Training
+420 775 901 220
[email protected]
www.andrewpower.biz
©" www.benjaminarthur.com
Download

ANDREW POWER Intensive Business English