INJEKTIONSCREME
Injektážní krém pro vytvoření dodatečné vodorovné izolace
TVORBA VODOROVNÉ IZOLACE
Infúzní clona ve zdivu zabraňující vzlínání zemní vlhkosti
mikroemulzním silikonovým krémem
Popis výrobku
Injektionscreme je tixotropní emulzní
krém na bázi silan-siloxanů a vody,
jehož aktivní složka proniká hluboko
do zdiva, kde hydrofobizuje vodivé
kapiláry a vytváří dlouhodobě fungující „bariéru“ /infúzní clonu/ proti vzlínající vlhkosti.
Použití
K injektáži zdiva cihlového, smíšeného a také zdiva z přírodního kamene, včetně opuky. Dále pro injektáž
zdiva z hliněných cihel nebo zdiva
kladeného na hliněnou maltu.
Výhody
ƒ vodorovné vrtání do spáry
zdiva s malým průměrem vrtů
(12 - 24 mm)
ƒ spolehlivá aplikace i u zdiva
obsahujícího dutiny a otevřené
spáry
ƒ inertní vůči zdivu
ƒ spolehlivé vstřebání v porézních
materiálech
ƒ snadná aplikace pomocí nízkotlakého postřikovače s kontrolovatelným
množstvím použitého materiálu
Zpracování
Vzdálenost vyvrtaných otvorů: 10
až 12 cm. Otvory lze vrtat vodorovně do spáry nebo mírně šikmo dle stavební situace. Hloubka
vrtů se rovná tloušťce zdi mínus
3 cm. Průměr vrtů je 12 až 24 mm.
Spotřeba
3 - 4 l/m² průřezu zdiva!
Počet plnění záleží na průměru vrtů:
ø 20-24 mm – jedno plnění
ø 12-18 mm – dvě plnění
Injektážní krém se plní do vrtů pomocí standardního tlakového postřikovače s prodlužovací rovnou trubicí.
V závislosti na průměru vrtů se provádí zpravidla 1 až 2 plnění. Následující plnění se provádí až po úplném
vstřebání předešlého krému ve vrtu.
Poznámka
Výše spotřeby je závislá na nasákavosti zdiva a nasákavosti zdicí malty.
Při aplikaci do málo nasákavého
cihlového, případně kamenného zdiva
(např. žula), může být spotřeba prostředku výrazně nižší.
polysiloxanová fáze
silanové páry
pronikání krému do zdiva
Remmers CZ s.r.o. ƒ 251 01 Říčany u Prahy ƒ Tel.: 323 604 877 ƒ Fax: 323 603 143
www.remmers.cz
Download

INJEKTIONSCREME - Remmers CZ s.r.o.