Zpráva o činnosti
09/2011 – 09/2012
Vypracoval: Jaroslav Pašmik, ředitel pro komunikaci a rozvoj projektů
Září 2012
OBSAH:
1. VÝZNAMNÉ OKAMŽIKY.……….……….……….……….……….……………………………………
2
2. VÝVOJ ORGANIZACE A ČLENSKÉ ZÁKLADNY…………………………………………………..
3
3. PROFESIONÁLNÍ TÝM CZGBC…………………………………………………………………………
7
4. PRACOVNÍ SKUPINY……………………………………………………………………………………….
7
5. VZDĚLÁVÁNÍ………………………………………………………………………………………………….
8
6. CERTIFIKACE………………………………………………………………………………………………….
9
7. PROFILOVÉ AKCE…………………………………………………………………………………………..
10
8. DALŠÍ AKCE CZGBC………………………………………………………………………………………..
14
9. ČASOPIS ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY……………………………………………..
15
10. SETKÁNÍ S POLITIKY………………………………………………………………………………………
16
11. CZGBC ALL STARS BAND……………………………………………………………………………….
17
12. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE………………………………………………………………….
17
13. VÝZKUM SPOKOJENOSTI A ZAPOJENÍ ČLENŮ……………………………………………….
20
14. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT…………………………………………………………………………
20
15. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ……………………………………………………….
20
16. GRANTY……………………………………………………………………………………………………….
20
17. RŮZNÉ………………………………………………………………………………………………………….
20
1
1. VÝZNAMNÉ OKAMŽIKY
Více než 100 členů
Konference a expo Šetrné budovy
V březnu 2012 dosáhla CZGBC počtu 100
členů. Asociace dále roste.
Více najdete na stránkách 2 a 3.
Počet účastníků v roce 2012 přesáhl 400 a
oproti loňskému ročníku se zdvojnásobil.
Více najdete na stránkách 10 a 11.
www.czgbc.org/clenstvi/clenove
www.setrnebudovy.cz
Časopis Energeticky soběstačné budovy
Legislativa a udržitelné materiály
Společně s partnery vydáváme první český
magazín zaměřený na šetrné stavebnictví.
Více najdete na straně 15.
Pracovní skupiny nabídly členům orientaci
v důležitých oblastech šetrného stavebnictví.
Více najdete na stránkách 7 a 8.
www.esb-magazin.cz
www.czgbc.org/o-nas/pracovni-skupiny
Certifikace online
Akademie CZGBC
Zařídili jsme expertní diskusní fórum pro
členy a online registr certifikovaných budov.
Více najdete na stránkách 9 a 10.
Vznikl vzdělávací program s podporou špiček
akademické sféry i byznysu.
Více najdete na stránkách 8 a 9.
www.czgbc.org/certifikace
www.czgbc.org/akademie
Grantová podpora
Kontakt se státní správou
Získali jsme zhruba 1 175 000 Kč z grantů. Na
100 Kč členů připadá 24 Kč veřejné podpory.
Více najdete na straně 21.
CZGBC se setkala se členy vlády a dalšími
významnými politiky a prosazovala svou vizi.
Více najdete na straně 16.
Green Building Club
CZGBC All Stars Band
Našeho networkingu, seminářů a přednášek
se v průběhu roku zúčastnilo přes 300 osob.
Více najdete na stránkách 11- 13.
V Národním divadle zkoušela kapela složená
ze členů CZGBC a profesionálních hudebníků.
Více najdete na straně 17.
2
2. VÝVOJ ORGANIZACE A ČLENSKÉ ZÁKLADNY
V září 2011 vstoupila CZGBC do třetího roku své činnosti. V následujících 12
měsících překročil počet členů 100. To je nárůst o 15 %. Nyní máme 105 členů.
Členové na druhé výroční schůzi CZGBC 14. září 2011.
Růst členské základny od založení CZGBC v září 2009 do září 2012:
3
Rozložení členů podle statutu:
Rozložení členů podle odvětví:
4
Podoba představenstva, které vedlo CZGBC ve třetím roce její činnosti:
Petr Vogel / Ekowatt
Vladan Jesenský / Zumtobel
Ira Saul Rubenstein / Traficon
předseda představenstva
místopředseda představenstva
pokladník
Roman Kraiczy / Sekyra Group
Jaroslav Žlábek/ Schneider
Vincent Marani / Cígler Marani
člen představenstva
Electric, člen představenstva*
Architects, člen představenstva,
vedoucí etické komise
Chris Owen/ Chapman Taylor,
Leoš Vrzalík / Skanska
Eric Johnson/ Gardier &
člen představenstva
člen představenstva**
Theobald, člen představenstva
* Jaroslav Žlábek vystřídal v průběhu roku Petra Motýla, který působil v představenstvu od roku 2009.
** Leoš Vrzalík vystřídal v průběhu roku Björna Mattssona, který působil v představenstvu od roku 2009.
Představenstvo se schází zhruba každý měsíc. Funkce je bez nároku na honorář. Náplní práce
představenstva je strategické plánování rozvoje asociace, přijímání klíčových rozhodnutí,
supervize a řízení exekutivy.
Více informací o členech představenstva: www.czgbc.org/predstavenstvo
5
Výpis všech členů, strategických partnerů a sponzorů CZGBC k 12. září 2012
Platinoví členové:
Zlatí členové:
Stříbrní členové:
Řadoví členové:
ActivTek s.r.o., AED project, a.s., apolloLED s.r.o., Arch.Design Group, Architectural Institute in Prague (ARCHIP),
Architektonický ateliér Radan Hubička, s.r.o., Armstrong Building Products, ATREA, s.r.o., Aukett, s.r.o., Baumit, spol. s r.o.,
Bayer Material Science, BFLS, BUILDSYS, a.s., CA Immo, Casua, spol. s r.o., CIAT, Cisco Systems (Czech Republic), s.r.o,
CRESTYL, DTZ Czech Republic, a.s., EkoWATT CZ, s.r.o., Enesa, a.s., Envi A., ENVIROS, s.r.o., ERCO Lighting GmbH, euTERM,
s.r. o., Flow East, a.s., Green Point Office Center, HORMEN CE a.s., Chapman Taylor International Services, s.r.o., IAN BRYAN
ARCHITECTS, s.r.o., Insight Home, a.s., InterfaceFLOR, JRD, s.r.o., K4, a.s., KMD PLUS s.r.o., KONE, a.s., Legrand, s.r.o., Len+k
architekti, s.r.o., Lindab, s.r.o., Linstram, s.r.o., Metrostav Development, a.s., Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.,
Mosaic House, OKIN FACILITY, OPTIMAL Engineering spol. s r.o., Panattoni Czech Republic Management s.r.o., PBA
INTERNATIONAL PRAGUE, spol. s r.o., Philips ČR, spol. s r.o., Portland Trust, Red Group, s.r.o., Satpo, SEVEn Středisko,
Siemens, s.r.o., Steelcase International, TECHBAU S.P.A., organizační složka, TESCO SW a.s., TVO Europe Property & Facility
Management Services s.r.o., University of New York in Prague, University of Northern Virginia, Výzkumný ústav pozemních
staveb, Certifikační společnost, s.r.o. Praha, Wiesner Hager.
Přidružení členové:
Asociace výrobců minerální izolace, Dana Aleksić, Evi Verboven, Henry Hanson IV., Chris Owen, Jiří Petlach, Marcela
Velebilová, Miroslav Čermák, Pavel Fára, Petr Kotek, Royal Institution of Chartered Surveyors, Simon Gordon-Smith,
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Tomáš Holomíček, Vladimír Kočí.
Strategičtí partneři:
Národní divadlo, Národní technická knihovna, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Sponzoři:
Advokátní kancelář Šikola a partneři, BonoArt, CDI, Focus Agency, MT Legal.
6
3. PROFESIONÁLNÍ TÝM CZGBC
Ve třetím roce činnosti se tým obměnil.
K Borisi Zupančičovi, řediteli, a Jaroslavu
Pašmikovi, řediteli pro komunikaci
a rozvoj, přibyla Lamis Abdalla, která
nahradila Jitku Blažkovou, a Lucia
Navrátilová, náhrada za Michaelu
Nedorostovou. Tým posílila
koordinátorka online komunikace Petra
Šťávová. S CZGBC spolupracuje i
Michaela Pomališová, fundraiserka.
Co se týká počtu úvazků, tým CZGBC nenarostl, ale zefektivnila se jeho práce a specializace.
4. PRACOVNÍ SKUPINY
Rádi bychom vyzvedli práci vybraných pracovních skupin Rady, kde velmi čile a dobrovolně
spolupracují jednotlivé členské firmy, akademici a státní správa.
4.1. PRACOVNÍ SKUPINA UDRŽITELNÉ MATERIÁLY
Vedoucí pracovní skupiny: Ondřej Šrámek, Knauf Insulation
Téma: vliv materiálů na životní prostředí v celém jejich životním cyklu, vzdělávání.
Skupina čítá přes deset členských firem, akademiky a zástupce státní správy. Fotografie jsou (zleva) z prohlídky
Knauf Insulation, z továrny cihelny Heluz a z teambuildingu v jihomoravském vinném sklípku.
Skupina vznikla na jaře minulého roku. Jejím cílem je mapovat situaci v oboru šetrných
materiálů a vzdělávat profesionály v této oblasti. V rámci své činnosti uskutečnila letos
skupina pracovní výjezdy do tří továren (Kanuf Insulation, AGC Flat Glass Czech a Heluz). Na
konec roku 2012 připravuje tým vydání odborné publikace o LCA/EPD.
Ve skupině Udržitelné materiály jsou zapojeny tyto společnosti a partneři: Knauf Insulation,
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., VUPS - Cert. spol., Trimo d.d. – organizační
složka, Skanska, Heluz, Českomoravský cement, AGC Flat Glass Czech, Ekowatt, Asociace
výrobců minerální izolace, Fakulta stavební ČVUT, CENIA a Ministerstvo životního prostředí.
7
4.2. LEGISLATIVA – INICIATIVA ŠANCE PRO BUDOVY
V oblasti legislativy spojila CZGBC síly s Centrem pasivního domu a v roce 2010 vytvořila
společnou iniciativu Šance pro budovy (ŠPB). Letos se k iniciativě připojil třetí partner,
Asociace výrobců minerální izolace. V rámci iniciativy působí pracovní skupina, kde se
členské firmy mohou zapojit do vytváření a komentování pozic CZGBC a ŠPB k připravované
legislativě či strategickým politickým dokumentům. Cílem iniciativy je přispět ke kvalitní
implementaci směrnice o energetické náročnosti budov v České republice a tím k dosažení
mnohočetných přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou.
Nezbytným nástrojem je také podpůrný program typu Zelená úsporám či nový panel
Postupně se iniciativa také začíná věnovat dalším relevantním dokumentům: směrnici o
energetické náročnosti, státní energetické politice a dalším. Více na www.sanceprobudovy.cz
Kompletní seznam pracovních skupin CZGBC: www.czgbc.org/o-nas/pracovni-skupiny
5. VZDĚLÁVÁNÍ
Významnou aktivitou CZGBC v tomto roce byla příprava vzdělávacího programu AKADEMIE.
Na tomto úkolu pracovali především Jaroslav Pašmik a Petra Šťávová. Základem úspěchu
programu bylo sestavení expertní komise pro kontrolu kvality vzdělávání ve složení:
Marie Báčová (ČKAIT), Ing. Veronika Černá (Skanska), prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
(Fakulta stavební ČVUT), doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT v Praze), Ing. Petr Vogel
(Česká rada pro šetrné budovy / EkoWATT), Ing. Martin Vonka, Ph.D. (Fakulta stavební
ČVUT), Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Fakulta strojní ČVUT).
Program je koncipován jako běh 40 vyučovacích hodin rozdělených do
pěti tematických modulů a deseti přednáškových bloků. Akcent je kladen
na ekonomiku, energetiku, materiály, komfort a certifikace budov.
Mezi vyučujícími jsou například: RNDr. Václav Cílek, CSc. z Geologického ústavu AV ČR, prof.
Ing. arch. Karel Maier, CSc., proděkan Fakulty architektury ČVUT, doc. Ing. Renáta Heralová,
Ph.D., z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (ČVUT), Ing. Leoš Vrzalík, člen
představenstva SKANSKA a.s., nebo Ing. Martin Skalický, předseda představenstva
nemovitostního fondu REICO České spořitelny.
8
Učebna v pražském ARCHIP, kde bude AKADEMIE probíhat. První účastníci přijdou v září.
První běh AKADEMIE bude probíhat od září do konce listopadu 2012. Tento běh je již plně
obsazen. Mezi přihlášenými účastníky jsou zájemci ze společností jako SKANSKA, HB Reavis,
Heberger CZ, Knauf Insulation, Saint-Gobain Construction Products CZ, BuildSys, Schneider
Electric nebo Tesco SW. Někteří účastníci budou dojíždět z Olomouce nebo Bratislavy. Výše
školného je 16 000 Kč za celý program nebo přiměřená alikvotní část za jednotlivé moduly.
Členové CZGBC mají výrazné slevy (až 50 %). Akademie bude probíhat v prostorách
soukromé vysoké školy architektury ARCHIP v Praze – Holešovicích. Další běhy programu jsou
naplánovány od ledna a dubna 2013. V následujícím roce také připravujeme levnější verzi
vzdělávání pro studenty. Více o AKADEMII: www.czgbc.org/akademie
Co se týká obecně vzdělávání, nečekáme samozřejmě, až propukne AKADEMIE. V průběhu
uplynulých dvanácti měsíců proběhla celá řada akcí, seminářů nebo prohlídek, které měly
vzdělávací charakter. O všech akcích se dočtete v této brožuře nebo na našem webu.
6. CERTIFIKACE
Rada podporuje komplexní environmentální certifikaci budov a podniká kroky, které
certifikaci přibližují místnímu trhu. Na webu CZGBC jsme letos zveřejnili registr
certifikovaných projektů v České republice. Pro své členy jsme založili expertní diskusní
online fórum, kde je možno diskutovat témata týkající se hlavních certifikačních systémů.
Novou dynamiku získala spolupráce se samotnými provozovateli certifikačních systémů.
Osobní kontakt byl navázán s Richardem Fedrizzim, CEO Americké rady pro šetrné budovy, a
Martinem Townsendem, ředitelem BREEAM. Poslední jmenovaný přednášel také na
konferenci Šetrné budovy 2012. Spolupráce byla zahájena s Národní platformou SBToolCZ,
provozovatelem první lokalizované environmentální certifikace budov v Česku. S touto
institucí připravujeme společné memorandum.
9
Zakládající předseda a CEO USGBC Richard
Fedrizzi a Petr Vogel, předseda CZGBC.
Martin Townsend, ředitel BREEAM, na
konferenci Šetrné budovy 2012
Rada nyní prosazuje své členy jako konzultanty pro mezinárodní i lokální certifikační systémy,
které se u nás používají. Cílem je účastnit se vývoje těchto certifikací či jejich jednotlivých
modulů a poskytnout jim zpětnou vazbu. Proto na půdě Rady vznikly podskupiny pro
certifikaci (LEED, BREEAM, SBToolCZ), které sdružují zainteresované odborníky.
Dále v oblasti certifikací připravuje CZGBC vzdělávání. Na podzim proběhne BREEAM
Assessor Training. Pro členy začne fungovat také vzdělávání v LEEDu ve formě webinářů.
Více: www.czgbc.org/certifikace
7. PROFILOVÉ AKCE CZGBC
Profilové akce CZGBC existují samostatně vedle pracovních skupin. Vyznačují se
pravidelností, prestižním charakterem a silným „tahem na branku“.
7.1. VÝROČNÍ KONFERENCE ŠETRNÉ BUDOVY 2012
Druhá výroční konference CZGBC se konala 10. května 2012 v kongresovém hotelu Clarion.
Akce úspěšně navázala na předchozí ročník a posunula laťku kvality výš. Počet účastníků se
proti minulému roku zdvojnásobil a program naplnil celkem 26 odborných sekcí. Hlavním
tématem konference byla energetická efektivita a environmentální šetrnost budov.
Kvalitu akce hodnotili účastníci v anonymním výzkumu velmi vysoko: průměrně dávali 7,95
z 10 možných bodů a 98 % účastníků by konferenci doporučilo svým kolegům.
10
Momentky z konference Šetrné budovy 2012.
Akce nebyla jedinečná jen svým programem a počtem účastníků. Jako první v České
republice byla realizována jako „carbonneutral“. Tento šetrný režim ovlivnil způsob přípravy
konference i její samotný průběh. Ve spolupráci se společností Schneider Electric,
generálním partnerem akce, byla například měřena energetická spotřeba konferenčního
patra hotelu a navržena její optimalizace. V rámci přípravy konference byla spotřeba
materiálu redukována na minimum – pokud to bylo možné, nepořizovalo se nové vybavení,
ale využilo se zařízení již existující nebo recyklované. Více na: www.setrnebudovy.cz
7.2. GREEN BUILDING CLUB
Významnou profilovou akcí CZGBC je Green Building Club. Probíhá v Praze každou druhou
středu v měsíci kromě července, srpna a prosince. Je to setkání se zajímavými lidmi nad
významnými tématy stavebnictví. Můžete zde potkat své přátele a obchodní partnery.
11
Certifikace a renovace (10/11)
Během říjnového GB Clubu, který se tradičně
konal v Mosaic Housu, se hovořilo o situaci na
primárním i sekundárním trhu s nemovitostmi.
Akce poodhalila, jakým výzvám musí čelit
certifikační systémy pro existující budovy.
Protože většina budov, ve kterých budeme
bydlet za 40 let, již existuje, měli bychom se
především zaměřit na zvýšení jejich kvality.
Šetrné budovy a lobbing (11/11)
Šetrné stavby mohou přispět k úsporám
energie, ke zvýšení energetické bezpečnosti a
vytváření pracovních míst. Tyto vlivy mohou
zvýšit obecné blaho a měly by být veřejným
zájmem. Akce řešila otázku, jak přimět politiky,
aby v tomto našem tématu něco udělali.
Nájemci a šetrné budovy v praxi (1/12)
Tento GB Club byl zaměřen na zkušenost
investora a majoritního nájemce s projektem
první kanceláře s vysokou environmentální
certifikací. Case study: Budova: City Green
Court v Praze, Precertifikace LEED Platinum,
Investor: SKANSKA Property CZ. Reference:
PwC, hlavní nájemce City Green Court.
Udržitelná a krásná architektura (2/12)
Může být udržitelnost budov a krajiny v
symbióze s krásou, tedy atraktivním návrhem a
řešením budovy? A co je vlastně krása
v architektuře a jak souvisí s užitností? Takto
znělo téma únorového setkání. Diskutovalo se
o nových možnostech a inspirativních
příkladech dobré praxe.
Šetrné bydlení jako nový standard (3/12)
Jak Češi bydlí? Co je dnes typické a kam
směřuje trend? Aneb jak rozhýbat rezidenční
trh, jak šetrně na rekonstrukce a novostavby.
To bylo tématem prvního jarního GB Clubu.
Ukázalo se, že lidé vnímají šetrnost u obytných
budov často pouze z hlediska ekonomického.
12
Management budov v průběhu
životního cyklu (4/12)
Budova se projektuje a staví obvykle několik
let, užívá se však po desetiletí. Důležitá je
otázka snižování provozních nákladů a
správného managementu budov. Tento GB
Club ukázal, že správným vyladěním a
udržováním budov se dají na provozních
operačních nákladech uspořit desítky
procent.
Nemovitosti a věcná práva podle nového
občanského zákoníku (6/12)
Červnový GB Club patřil právníkům: Nový
občanský zákoník již nepovažuje stavbu za
nemovitou a samostatnou věc, ale za
součást pozemku. Právo stavby, nezávislé na
fyzické existenci stavby, bude možné zdědit,
zatížit nebo prodat. Nájem nemovitosti se
umožňuje zapsat do katastru nemovitostí.
O šetrnosti budov se tentokrát nemluvilo.
7.3. SVĚTOVÝ TÝDEN ŠETRNÉHO STAVEBNICTVÍ
Prohlídka stavby City Green Court v Praze v rámci Světového týdne šetrného stavebnictví.
Světový týden šetrného stavebnictví (World Green Building Week) proběhl v Praze 19.–23.
září 2011. Akci vyhlásila Světová rada pro šetrné budovy, aby upozornila na potenciál
šetrného stavebnictví. V rámci tohoto týdne nabída Česká rada pro šetrné budovy několik
prohlídek budov, řadu přednášek a setkání expertů z Polska, Slovenska, Česka a Maďarska
nad principy správného návrhu administrativních a obchodních budov a jejich výhodnou
rekonstrukcí.
13
8. DALŠÍ AKCE CZGBC
Kromě aktivit pracovních skupin a profilových akcí doplňuje CZGBC repertoár své činnosti o
akce pořádané „ad hoc“ při různých příležitostech.
Mezinárodní seminář „Nová regulace
stavebních výrobků v Evropě“.
Koktejl pro exkluzivní členy na terase „U
Trig“ v Národním divadle.
Prohlídka centrály ČSOB v Radlicích, první
budovy s environmentální certifikací v Česku.
Seminář „Vše, co jste chtěli vědět o EPBD II,
ale báli jste se zeptat“.
Prohlídka Národního divadla s předsedou
Senátu Milanem Štěchem.
Vánoční přednáška o vývoji Prahy
urbanisty a architekta Jana Sedláka.
14
9. ČASOPIS ENERGETICKY ŠETRNÉ BUDOVY
Česká rada pro šetrné budovy společně s asociacemi ČKAIT, Centrem pasivního domu (CPD) a
vydavatelem EXPO DATA založila nový odborný časopis Energeticky soběstačné budovy.
Časopis symbolicky křtí Jan Bárta (CPD), Jan Táborský (Expo Data) a Petr Vogel (CZGBC).
Energeticky soběstačné budovy (ESB) jsou čtvrtletník. Šéfredaktorkou je Ing. Petra Šťávová,
Ph.D. Členové mohou v ESB publikovat zdarma odborné články nebo obchodní sdělení za
výhodnou cenu. Členové mají elektronickou verzi časopisu zdarma.
Ukázka obálek tří prvních čísel:
15
10. SETKÁNÍ S POLITIKY
Česká rada pro šetrné budovy dlouhodobě
rozvíjí kontakty se členy vlády, Poslanecké
sněmovny, Senátu a regionálních nebo
městských samospráv. Představitele státu
upozorňujeme na výhody šetrného
stavebnictví. Naším cílem je prosazení
agendy komplexně šetrného stavebnictví do
strategií vlády a místních samospráv a pak
implementovat tuto strategii v praxi.
Zástupci CZGBC a šéf poradců premiéra
Tomáš Vrbík (uprostřed).
Petr Vogel a ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský.
Boris Zupančič a předseda Senátu
Milan Štěch.
Návštěva předsedy
senátu Milana Štěcha
v Národním divadle,
kterou organizovala
CZGBC. Štěch si mimo
jiné prohlídl rekuperační
jednotku, jejíž nasávání
je umístěno na střeše
Zlaté kapličky. Špičkové
technologie a úspory ve
spojení s historickou
budovou fungují jako
inspirativní příklad.
16
11. CZGBC ALL STARS BAND
Na podporu hudebních aktivit členů CZGBC se nám podařilo získat zkušebnu v Národním
divadle. Pozvali jsme proto všechny muzikanty z řad členů všech úrovní, aby se zapojili do
„hudebního setkávání“. A měli jsme úspěch. Mezi členy se našli vášniví hráči na klavír,
kontrabas nebo saxofon.
Muzicírující Arne Springorum, Viktorie Součková a Lucie Šancová.
12. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE
Vnitřní a vnější komunikace je pod koordinací Jaroslava Pašmika (CZGBC) a pod strategickým
řízením komise Vnitřních a vnějších vztahů, kterou vede Vladan Jesenský (Zumtobel
Lighting). Při komunikaci používáme nástrojů, které jsou uvedeny níže. Kromě toho se
opíráme o podporu partnerů z řad obchodních komor a ambasád.
12.1. BASECAMP
CZGBC používá pro vnitřní komunikaci mezi členy a pracovními skupinami online projekt
management systému Basecamp. V tomto systému je z členských firem zaregistrováno již
zhruba 400 osob. Meziroční nárůst zapojených osob je 35 %.
17
12.2. E-MAILING
E-mailový marketing patří k důležitým
součástem komunikace CZGBC. Rada
používá na cílené vyžádané oslovování
profesionálů a veřejnosti e-mailingovou
službu Mailchimp. Nyní má Rada ve své
databázi přes 5 000 kontaktů z celého
spektra stavebního byznysu a z řad
profesionálů a veřejnosti. Meziročně
narostla databáze o 40 %. Ve sledovaném
období bylo odesláno na 45 kampaní.
12.3. WEBY CZGBC
V srpnu a září 2011 Rada dokončila novou
podobu webu (snímek vlevo). Oproti původním
stránkám se jedná o profesionální upgrade na
všech úrovních: grafika i funkčnost.
Popularita webu www.czgbc.org se za uplynulý
rok díky zlepšení grafiky a funkčnosti zvýšila o
téměř 50 %.
Nyní dosahujeme průměrně 2 322 návštěv
měsíčně, což odpovídá 7734 zhlédnutých stránek
měsíčně (nárůst o více než 100 %). Návštěvník si
za jednu návštěvu prohlédne průměrně 3,34
stránky (nárůst o jednu stránku).
Stránky mají českou a anglickou verzi. Anglickou
verzi sleduje asi 20 % publika.
Rada provozuje kromě hlavního webu také další stránky. Například web
www.setrnebudovy.cz, na kterém informujeme zájemce o výroční konferenci. Tento web
letos zaznamenal přes 12 000 návštěv, což je o 5 000 více než loni. Vývoj webů CZGBC bude
pokračovat i v nadcházejícím roce. Připravujeme například sekci „Navigátor“ pro produkty,
projekty a služby našich členů.
12.1. VIZUÁLNÍ IDENTIA
CZGBC v průběhu uplynulého roku zkompletovala a vycizelovala svou vizuální identitu.
Dotaženy byly materiály od dopisních papírů až po bannery. Byly vytvořeny nové šablony pro
prezentace, studie a tiskové zprávy. Vylepšení doznala také loga.
18
12.2. YOUTUBE KANÁL A FACEBOOK
Na YouTube kanálu CZGBC je zatím zavěšeno 34 videí, tedy o 9 videí více než loni. Většina je
z dílny Jaroslava Pašmika. Videa pojednávají o charakteru, akcích a členech CZGBC.
Počet zhlédnutí všech videí je téměř 6 000, za
poslední rok byla videa zhlédnuta asi
2 800krát. To je o více než 1 000 zhlédnutí
více než před rokem. Většina provozu přichází
na YouTube kanál z webů CZGBC přes vložený
přehrávač (25 %), ovšem asi 17 % návštěvníků
přišlo na naše videa z cizích webů a asi 16 %
přes YouTube vyhledávání (toto se od loňska
výrazně nezměnilo).
Co se týká demografie, ta se za uplynulý rok mírně změnila: kanál sledují ze 74 % muži a
z 26 % ženy. Muži posílili o 3 %. Nejsilnější věkové kategorie jsou 25–34 let (28 %) a 45–54 let
(40 %). Tady oproti minulému roku narostla významně pozornost druhé zmíněné věkové
skupiny: o 16 %.
Facebookový profil CZGBC (jak komunita, tak stránka) a další sociální sítě dostávají postupně
nový impuls. Rada vyhlásila výběrové řízení na koordinátora sociálních sítí, kde se přihlásilo
přes 70 kandidátů. Nyní pracujeme se třemi dobrovolníky a profesionálním konzultantem na
zlepšení. Výsledky se dostaví v následujících měsících.
12.3. MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A VÝSTUPY
Rada komunikuje s médii intenzivně. Komunikace probíhá formou tiskových konferencí,
novinářských snídaní, tiskových zpráv a osobních schůzek se zástupci médií. Rada vydala za
sledované období 10 tiskových zpráv, uspořádala dvě tiskové konference a dvě novinářské
snídaně. Mediální výstupy zahrnují Události komentáře ČT, Studio ČT24, Ekonomiku ČT24,
výstupy v Českém rozhlase, Hospodářských novinách, Realitu, Development News, dalších
oborových médiích a na internetu. Mediální výstupy jsou v drtivě většině silně orientovány
na vybrané cílové skupiny.
12.4. MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ
CZGBC ve třetím roce své činnosti zintenzivnila mediální partnerství. Naše strategie spočívá
v oslovování médií vždy pro konkrétní projekt. Tak se například podařilo Radě získat pro
výroční konferenci podporu Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, měsíčníku
Stavebnictví, Rádia Česko a mnoho dalších médií. Mediálním partnerem projektu Green
Building Club byl v uplynulém roce měsíčník Realit a časopis ESB.
19
13. VÝZKUM SPOKOJENOSTI A ZAPOJENÍ ČLENŮ
Rada provedla v červnu anonymní výzkum spokojenosti a zapojení svých členů.
Dobrovolného online výzkumu se zúčastnilo 94 členů (23 %). Celková spokojenost s činností
CZGBC je hodnocena pozicí známkou 1,8 (1 nejlepší, 4 nejhorší). Velmi spokojeno nebo
spokojeno je 98,9% členů.
Dobře je hodnocena kvalita i kvantita akcí (známka 1,8 a 1,6). Členové považují za největší
přidanou hodnotu CZGBC vzdělávání, informovanost v oblasti legislativy a certifikaci,
a networking. Motivací pro obnovu členství je však hlavně přesvědčení, že členství v Radě je
správná věc. Členství je také v obchodním zájmu firem. Strategické zaměření Rady by mělo
podle výzkumu cílit hlavně na vzdělávání, legislativu a certifikaci.
14. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT
Účetní uzávěrka České rady pro šetrné budovy roku 2010 byla auditována.
(Kompletní zpráva auditora je dostupná představenstvu CZGBC.)
15. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ
CZGBC je od svého vzniku registrována pod celosvětovou zaštiťující organizací World Green
Building Council. CZGBC je vedena jako „prospektivní“ člen a účastní se schůzek evropské sítě
rad pro šetrné budovy. V rámci budování kapacity pro vzdělávání se CZGBC stalo členem také
Americké rady pro šetrné budovy (USGBC), od které získává pro své členy webináře
k certifikačnímu systému LEED. CZGBC komunikuje také s dalšími subjekty, jako jsou BRE
nebo DGNB.
16. GRANTY
CZGBC získala v uplynulém roce významné prostředky z veřejných zdrojů. Granty byly
uděleny konferenci Šetrné budovy 2012 (100 000 Kč z programu EFEKT MPO) a pracovní
skupině Náklady a výhody šetrných budov (100 000 Kč z programu EFEKT MPO). Iniciativě
Šance pro budovy byl udělen grant 1 250 000 Kč (z European Climate Foundation). CZGBC je
také zapojena do programu Build Up z Inteligent Energy Europe (Work Package Leader,
Indorsment Activities, celkově 500 000 Kč). Granty v tuto chvíli přináší CZGBC sílu v poměru
24 Kč z veřejných zdrojů na každých 100 Kč vložených od členů Rady.
17. RŮZNÉ
CZGBC vyvíjí aktivity také s různými externími partnery a účastní se jejich akcí. V uplynulém
roce jsme se účastnili například akce Centers Dating, Teplárenských dnů v Praze, výstavy
Fasády, Střechy, Izolace v Ostravě, Týdnu Facility, veletrhu Ecobuild v Londýně a konference
CONSENSE ve Stuttgartu. CZGBC je mimo jiné členem mezinárodní Platformy „ECO“, která si
klade za cíl prosadit jednotnou environmentální deklaraci pro stavební výrobky.
20
Download

Zpráva o činnosti za rok 2011-2012