Subjekt
Adresa
Číslo op. programu
Název op. programu
Číslo výzvy
Název výzvy
Číslo prioritní osy
Název prioritní osy
Číslo oblasti podpory
Název oblasti podpory
Typ projektu
Speciální ZŠ a MŠ
U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE
CZ. 1. 07
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21
Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory 1.4 - unit costs
7. 1
Počáteční vzdělávání
7. 1. 4
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách
IP - ostatní
Název projektu
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Rozpočet projektu celkem
Inovace výuky na základních školách
13. 09. 2010
12. 03. 2013
948 677, 00 Kč
Anotace
Určeno pro výuku
Autor
Očekávaný výstup
Spec. vzdělávací potřeby
Stupeň a typ vzdělávání
Typická věková skupina
Časový harmonogram
DUM opakující učivo 5. ročníku – psaní velkých písmen
ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – PRACOVNÍ LISTY
Pokorný Daniel
žák si procvičí pravopis velkých písmen, zopakuje pravidla
žádné
II. stupeň – speciální vzdělávání – lehké mentální postižení
od 11 let
výklad 25 minut, upevnění učiva 15 minut
1
ČESKÝ JAZYK 6. ročník
PRACOVNÍ LISTY
EU OPVK 09. Pravopis velkých písmen
Příjmení _________________
Třída ____________
Velká písmena na začátku slova píšeme v těchto případech:
- jména rodná (křestní), příjmení, přídomky: Jan, Janův, Učitel
národů, Karel IV.
- příslušníci rodů, rodin a skupin: manželé Pokorní, všichni Sivákovi,
Habsburkové
- příslušníci národů a kmenů: Čech, Němec, Lužický Srb, Moravský
Slovák, Romové
- obyvatelé místa nazývaného vlastním jménem: Tepličan, Seveřan,
Venušan, ale ne nebešťan, pozemšťan
- náboženská úcta: Bůh, pánbůh, léta Páně 1945, Duch svatý
- společenská úcta: dopisy (Ty, Váš, Excelence, Jeho Milost)
- postavy z mytologie, pohádek, zosobnění lidských vlastností:
Herkules, Xena, Rozum a Cit, děd Vševěd,
- zvířata: Liška Bystrouška, Rupert, Stračena
- vesmírná tělesa: Velký vůz, Mléčná dráha, Jupiter, Země
- světadíly, země, krajiny. Asie, Blízký východ, Divoký západ, Hřensko
- ostrovy, poloostrovy, hory, nížiny atd.: Pyrenejský poloostrov,
Krušné hory, Dolnomoravský úval
- vodstvo: Labe, rybník Točník, Tichá Orlice
- obce, jejich čtvrti a ulice, atd.: ulice Na Příkopě (Příkopy), Teplice
Trnovany, Benešovo náměstí
- významné stavby: zámek Duchcov, Karlův most, Palác kultury
- mezinárodní organizace: Dětský fond OSN (UNICEF), Mezinárodní
měnový fond (MMF)
- státy a správní oblasti: Česká republika, Rakousko – Uhersko, okres
Teplice, Ústecký kraj
- orgány státní správy: Úřad vlády České republiky, Mezinárodní
soudní tribunál v Haagu, Ministerstvo školství
- různé druhy organizací: Základní škola, Vysoká škola ekonomická,
Národní divadlo, Komerční banka, Český červený kříž
- významné dokumenty: Listina práv a svobod, Sbírka zákonů, Dekret
kutnohorský
- umělecká díla: Babička, Hamlet, Má vlast, Mánesův Orloj, Bílá nemoc
- oficiální značky: auto Škoda Octavia, taška Adidas, boty Puma
- významné události a svátky: Den lidských práv, Nový rok, Štědrý den
- vyznamenání a ceny: Nobelova cena, Řád bílého lva, Oskar, cena
Gramy
1. Je tento text napsaný právně?
z valčíku Johanna strausse nejraději poslouchám Na krásném modrém Dunaji,
císařský valčík a Povídky z vídeňského lesa a líbí se mi i řízný Hradeckého
pochod, který složil jeho otec. Jména starověkých učenců pythagora a
Archiméda známe z matematiky a z fyziky. Mnoho evropských měst si přálo
získat čestný titul Evropské město kultury roku 2000. Z nového Bydžova
jsme jeli autobusem do Dvora králové nad Labem přes Miletín rodiště Karla
jaromíra Erbena. Výstava deskových obrazů mistra theodorika v anežském
klášteře v Praze mě tak okouzlila, že jsem se na ni šel podívat ještě jednou,
než byly obrazy odvezeny na své původní místo do kaple svatého kříže na
karlštejně. Nejznámější české koledy jsou, Chtíc abys spal, neseme vám
noviny, Slyšte, slyšte pastuškové, Veselé vánoční hody a Narodil se kristus
pán. Ve své knize Nádherná Sidonie vypráví spisovatel oto janka poutavým
způsobem o životě české šlechtičny baronky sidonie Nádherné poslední
majitelky zámku ve vrchotových Janovicích.
Kolik je v něm chyb? Napiš __________________________________
2. Napiš jméno kraje a města, ve kterém žiješ. Dále napiš název čtvrti
a ulici kde bydlíš a dej si pozor, abys vše napsal správně a bez
chyb.
Download

psaní velkých písmen Určeno pro výuku ČESKÝ JAZYK – 6. ročník – P