ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
reg.č.: CZ.1.07/3.2.07/01.0036
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Zprostředkující subjekt: Moravskoslezský kraj
Řídící orgán: MŠMT ČR
Ţadatel projektu:
Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné
Partner projektu:
Okresní hospodářská komora
Karviná
Celkové náklady projektu: 6 835 324,32 Kč
Realizace projektu: duben 2010 – březen 2013
 Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj
Hlavní cíle projektu:
 zvýšení kvalifikace lektorů působících v oblasti
specializačního vzdělávání
 vytvoření praktického vzdělávacího programu
 zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců
podniků na trhu práce
PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
účastníci dalšího vzdělávání z řad zaměstnanců
podniků v Moravskoslezském kraji
SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
lektoři působící v oblasti specializačního vzdělávání
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Zahraniční obchod a mezinárodní marketing
Obsahuje 4 kurzy:
1) Zahraniční obchod
2) Mezinárodní marketing
3) Mezinárodní obchodní operace
4) Management prodeje
Kontakty
KOORDINÁTOR:
PARTNER:
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Okresní hospodářská komora Karviná
Univerzitní nám. 1934/3, 733 01 Karviná
tel.: +420 731 416 861
e-mail: [email protected]
Svatováclavská 97/6, 733 01 Karviná
tel.: +420 602 632 630
e-mail: [email protected]
Download

Stručná prezentace projektu.