Katalog
stavebnic
domků a staveb do
modelového kolejiště
Březen 2015
2015_03_01_CZ
E-shop: www.kb-model.eu
E-mail: [email protected]
DRÁŽNÍ STAVBY
Strážní domek KFNB typ 01
LAS 4001 TT
LAS 5001 H0
Strážní domek MSCB
LAS 4002 TT LAS 5002 H0
Strážní domek 18a KkStB 1896
Hradlo/Stavědlo typ 01
LAS 4003 TT LAS 5003 H0
LAS 4004 TT LAS 5004 H0
Dřevěné skladiště 561/H „Čistá“
LAS 4005 TT LAS 5005 H0
Podružná budova ZvKČ typ LXXXVII
LAS 4007 TT LAS 5007 H0
Dřevěné skladiště „Litovel“
LAS 3006 N LAS 4006 TT LAS 5006 H0
Dřevěné záchodky typ 549/H
LAS 4008 TT LAS 5008 H0
Závorářské stanoviště CXII/H
Výpravní budova LV/H „Mladeč“
LAS 4009 TT LAS 5009 H0
LAS 4010 TT LAS 5010 H0
Vodárna 32/H KkStB „Protivec“
LAS 3011 N LAS 4011 TT LAS 5011 H0
Příruční sklad LXXXI/H - přístavba
LAS 4012 TT LAS 5012 H0
Výpravní budova LVb/H „Cholina“
Zastávka Horní Nová Ves
LAS 4013 TT LAS 5013 H0
LAS 4014 TT LAS 5014 H0
Stavědlo 110/H „Sudoměřice“
LAS 4015 TT LAS 5015 H0
Výtopna „Ledečko“
LAS 4016 TT LAS 5016 H0
Výpravní budova LVI/H „Liteň
LAS 4017 TT LAS 5017 H0
Výpravní budova LVIb/H „Radomyšl“
LAS 4018 TT LAS 5018 H0
Výpravní budova LVII/H „Staré Křečany“
Výpravní budova LVIIb/H „Mšené Lázně“
LAS 4019 TT LAS 5019 H0
LAS 4020 TT LAS 5020 H0
Zastávka Jivová
LAS 4022 TT LAS 5022 H0
Výpravní budova StEG Lužec nad Vltavou
LAS 4023 TT LAS 5023 H0
Výpravní budova 16/H
Přístřešek nástupiště k 16/H
LAS 4024 TT LAS 5024 H0
LAS 4025 TT LAS 5025 H0
Zastávka KkStB
Výpravní budova LVII/H se obytným křídlem „MECLOV“
LAS 4026 TT LAS 5026 H0
LAS 4027 TT LAS 5027 H0
Výpravní budova 253/H „Javorník“
LAS 4028 TT LAS 5028 H0
Výpravní budova LVII/H se dvěma obytnými křídly „LEDEČ“
LAS 4030 TT LAS 5030 H0
Transformátorovna Vršovice
LAS 4031 TT
LAS 5031 H0
Výpravní budova LVII/H se dvěma obytnými křídly „LEDEČ 1935“
LAS 4039 TT
LAS 5039 H0
Stavědlo Kutná Hora St II
LAS 4033 TT
LAS 5033 H0
Příruční sklad ZvKČ velký - přístavba
LAS 4040 TT LAS 5040 H0
MĚSTSKÉ STAVBY
Trafika – Stánek PNS (70. léta)
V balení se nacházejí 2 stánky
LAS 4101 TT LAS 5101 H0
Zděná garáž, jedno, dvou a třímístná
1 samostatná garáž
2 řadové garáže
3 řadové garáže
LAS 4102 TT LAS 5102 H0
LAS 4103 TT LAS 5103 H0
LAS 4104 TT LAS 5104 H0
Paneláček
Družstevní bytovka
LAS 4105 TT LAS 5105 H0
LAS 4106 TT LAS 5106 H0
Rodinný domek „ŠUMPERÁK“
LAS 4107 TT LAS 5107 H0
Zděná družstevní bytovka
LAS 4108 TT
LAS 5108 H0
VESNICKÉ STAVBY
Řadový domek č.p. 9
LAS 4202 TT
LAS 5202 H0
Polabský vesnický domek č.p.81
LAS 4209 TT
LAS 5209 H0
MOSTY
Mostní pilíře
Ocelový most malý (bez pilířů)
LAS 4400 TT LAS 5400 H0
LAS 4401 TT LAS 5401 H0
Ocelový most příhradový s dolní mostovkou
Ocelový most - propustek
LAS 4402 TT LAS 5402 H0
LAS 4403 TT
LAS 5403 H0
Opěrné zdi pilířů
LAS 4404 TT
LAS 5404 H0
DETAILY, DOPLŇKY
Dřevěná kůlna
Telegrafní sloupy – izolátory
Na kartonu je 10 párů ramen s izolátory na výrobu 10ti sloupů
LAS 4901 TT LAS 5901 H0
LAS 4902 TT LAS 5902 H0
Zásněžky
Na kartonu je 12 ks zásněžek
Panelové nástupiště
Na kartonu je 42 ks panelů (H0 16,5x10mm; TT 12x7,5mm) včetně čelního panelu,
délka 42 cm (H0), resp. 31,5cm (TT)
LAS 4903 TT LAS 5903 H0
LAS 4909 TT LAS 5909 H0
Panely silniční (pro zpevněné plochy)
LAS 4907 TT (15x22mm, 16 ks)
LAS 5907 H0 (20,5x31mm, 16 ks)
LAS 4908 TT (12,5x22mm, 20 ks)
LAS 5908 H0 (16,7x31mm, 20 ks)
Tašky bobrovky
K pokrytí plochy:
Eternit
K pokrytí plochy
LAS 4914 TT
49cm2
LAS 4910 TT 84cm2
LAS 4915 TT
98cm2
LAS 4911 TT 168cm2
LAS 4916 TT
196cm2
LAS 4912 TT 330cm2
LAS 5914 H0
LAS 5915 H0
LAS 5916 H0
67cm2
135cm2
270cm2
LAS 5910 H0 90cm2
LAS 5911 H0 180cm2
LAS 5912 H0 360cm2
Tašky bobrovky 3D
Hřebenáče 3D
Na kartonu je 6 ks hřebenáče v délce 93cm H0 (84 cm TT)
LAS 4918 TT LAS 5918 H0
LAS 4919 TT LAS 5919 H0
Česká taška 3D
Vlnitý plech / eternit 3D
LAS 4920 TT LAS 5920 H0
LAS 4906 TT
LAS 5906 H0
Ceník stavebnic
LAS 4001
LAS 4002
LAS 4003
LAS 4004
LAS 4005
LAS 3006
LAS 4007
LAS 4008
LAS 4009
LAS 4010
LAS 3006
LAS 4012
LAS 4013
LAS 4014
LAS 4015
LAS 4016
LAS 4017
LAS 4018
LAS 4019
LAS 4020
LAS 4022
LAS 4023
LAS 4024
LAS 4025
LAS 4026
LAS 4027
LAS 4028
LAS 4030
LAS 4031
LAS 4033
LAS 4039
LAS 4040
5001
5002
5003
5004
5005
4006 5006
5007
5008
5009
5010
4011 5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5030
5031
5033
5039
5040
LAS 4101 5101
LAS 4102 5102
(od 2. 3. 2015)
Drážní budovy
Strážní domek K.F.N.B. typ 01
Strážní domek typ MSCB
Strážní domek K.k.S.t.B. 18a 1896
Hradlo typ 01
Dřevěné skladiště 353/H Čistá ………………………………………………………………………………………….
Dřevěné skladiště Litovel
Podružná budova ZvKČ typ. Listu LXXXVII
Záchody pro cestující 549/H
Závorářské stanoviště 112/H (vechtrovna)
Výpravní budova ZvKČ typ. Listu LV/H „Mladeč“ ……………………………………………………………………
Vodárna Protivec
Příruční sklad ZvKČ typ. Listu LXXXI/H
Výpravní budova ZvKČ typ. Listu LVb/H „Cholina“
Zastávka Horní Nová Ves
Stavědlo 110/H Sudoměřice …………………………………………………………………………………………….
Výtopna Ledečko
Výpravní budova LVI/H Liteň
Výpravní budova LVIb/H Radomyšl
Výpravní budova LVII/H Staré Křečany
Výpravní budova LVIIb/H Mšené Lázně ………………………………………………………………………………
Zastávka Jívová
Výpravní budova StEG Lužec nad Vltavou
Výpravní budova 16/H Vrané nad Vltavou
Veranda k budově 16/H …………………………………………………………………………………………………
Zastávka KkStB
Výpravní budova ZvKČ typ. Listu LVIII/H s obytným křídlem „MECLOV“
Výpravní budova 253/H „Javorník“
Výpravní budova ZvKČ typ. Listu LVII/H se dvěma obytnými křídly „LEDEČ“ …………………………………….
Transformátorovna Vršovice
Stavědlo Kutná Hora St II
Výpravní budova ZvKČ typ. Listu LVII/H se dvěma obytnými křídly „LEDEČ 1935“
Příruční sklad ZvKČ velký – přístavba …………………………………………………………………………………
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
250,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
250,00 Kč
250,00 Kč
230,00 Kč
520,00 Kč
360,00 Kč
220,00 Kč
520,00 Kč
350,00 Kč
230,00 Kč
730,00 Kč
550,00 Kč
550,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
400,00 Kč
750,00 Kč
840,00 Kč
220,00 Kč
430,00 Kč
620,00 Kč
700,00 Kč
650,00 Kč
250,00 Kč
250,00 Kč
700,00 Kč
220,00 Kč
Městské budovy
Stánek PNS (2 kusy)
Samostatná garáž
150,00 Kč
100,00 Kč
2 řadové garáže
3 řadové garáže
Paneláček
Družstevní bytový dům
Rodinný domek „Šumperák“
Zděná družstevní bytový dům
150,00 Kč
200,00 Kč
350,00 Kč
300,00 Kč
350,00 Kč
300,00 Kč
LAS 4202 5202
LAS 4209 5209
Vesnické budovy
Řadový domek č.p. 9
Polabský domek č.p, 81
300,00 Kč
390,00 Kč
LAS 4400
LAS 4401
LAS 4402
LAS 4403
LAS 4404
LAS
Mosty
Mostní pilíře
Most ocelový malý
Most ocelový příhradový s dolní mostovkou
Most ocelový – propustek
Opěrné zdi pilířů TT (2 páry)
Opěrné zdi pilířů H0 (2 páry)
99,00 Kč
300,00 Kč
370,00 Kč
230,00 Kč
75,00 Kč
90,00 Kč
Doplňky a detaily
Dřevěná kůlna
Telegrafní sloupy – izolátory
Zásněžky ………………………………………………………………………………………………………………….
Vlnitý plech / eternit 3D 200x110mm nebarvená
Panel silniční 20,5x31
Panel silniční 16,7x31
Panelové nástupiště
Eternit 90cm2 H0/84cm2 TT ……………………………………………………………………………………………
Eternit 180cm2 H0/168cm2 TT
Eternit 360cm2 H0/330cm2 TT
Bobrovka 67cm2 H0/49cm2 TT
Bobrovka 135cm2 H0/98cm2 TT ………………………………………………………………………………………
Bobrovka 270cm2 H0/196cm2TT
Bobrovka 405 cm2 H0
Bobrovka 3D 200x110 nebarvená
Hřebenáče 3D nebarvené TT
Hřebenáče 3D nebarvené H0
Česká taška 3D 200x110mm nebarvená
50,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
180,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
70,00 Kč
130,00 Kč
250,00 Kč
80,00 Kč
150,00 Kč
280,00 Kč
400,00 Kč
180,00 Kč
50,00 Kč
70,00 Kč
180,00 Kč
LAS 4103
LAS 4104
LAS 4105
LAS 4106
LAS 4107
LAS 4108
LAS 4901
LAS 4902
LAS 4903
LAS 4906
LAS 4907
LAS 4908
LAS 4909
LAS 4910
LAS 4911
LAS 4912
LAS 4914
LAS 4915
LAS 4916
LAS
LAS 4918
LAS 4919
LAS
LAS 4920
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5400
5401
5402
5403
5404
5901
5902
5903
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
Podrobná nabídka a obchod na www.kb-model.eu
Download

katalog *.pdf zde