Dětská léčebna pohybových poruch
Boskovice
Dětská léčebna
Křetín
Dětská léčebna se speleoterapií
Ostrov u Macochy
www.detskelecebny.cz/boskovice
www.detskelecebny.cz/kretin
www.detskelecebny.cz/ostrov
Pobyty (4-5 týdnů) jsou hrazené zdravotními pojišťovnami pro
děti od 2 do 18 let a pro doprovod dětí do 6 let.
Našimi klienty jsou děti od 4 do 18 let, které jsou postiženy opakovanými a chronickými nemocemi dýchacích cest.
Léčíme alergická i zánětlivá onemocnění jako je astma,
senná rýma, opakované a dlouhotrvající kašle, opakované záněty
hrtanu, průdušek a plic. Podrobnosti jsou uvedeny v Indikačním seznamu.
Co léčíme?
Hlavní diagnózou, se kterou k nám děti přicházejí, je dětská
mozková obrna všech druhů a kombinací, neurologická
onemocnění pohybového aparátu, ortopedické vady a stavy
po operacích a úrazech.
Naše zařízení je určeno pro motoricky i psychicky postižené
děti ve věku od 1 roku.
Jak léčíme?
Nejdůležitější součástí léčebného procesu je rehabilitace.
Cvičí se převážně metodou reflexní lokomoce podle Vojty,
metodou manželů Bobathových, metodou synergetické reflexní
terapie, kondičního cvičení, cvičení na míčích, motomedu
a terapi masteru.
Základní léčbu doplňujeme magnetoterapií, prohřívacími zábaly,
lokální laserovou léčbou, laserovou akupunkturou,
bioptronovou lampou, hiporehabilitací, perličkovou lázní,
vodoléčbou a léčebnou tělesnou výchovou v bazénu.
Komu jsou léčebné pobyty určeny?
Do léčebny jsou přijímány děti z celé České republiky
na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo
dětského neurologa, ortopeda, neurochirurga či rehabilitačního
lékaře. Poukaz musí být schválen revizním lékařem zdravotní
pojišťovny. Délka zácvikových pobytů rodičů s dítětem je 28
dní. Délka pobytu dětí samotných je zcela individuální a odvíjí
se od aktuálního zdravotního stavu dítěte. Návštěvy dětí jsou
povoleny denně.
Kde nás najdete?
Dětská léčebna pohybových poruch se nachází poblíž centra
malebného města Boskovice, 40 km severně Brna.
Areál léčebny je bezbariérový. Součástí areálu je vyhřívaný
vnitřní bazén a velká zahrada.
Kontakt:
Dětská léčebna
pohybových poruch
Bedřicha Smetany 7
680 01 Boskovice
telefon: 511 123 200
fax: 511 123 210
mobil: 607 636 616
[email protected]
[email protected]
www.detskelecebny.cz/boskovice
Co léčíme?
• Dětskou obezitu.
• Poruchy příjmu potravy (astenie).
• Opakované a chronické nemoci dýchacích cest
(astma, senná rýma, dlouhotrvající kašel apod.)
• Vadné držení těla (lehčí typ skolios, dorzopatie).
Jak na to?
• Naučme se správně dýchat !
• Je připraven komplexní léčebný program (dechová cvičení,
inhalace, spirometrie, vířivka, sauna, TRX, kruhový trénink,
„mořská koupel“, klimatoterapie – severská chůze, hledání
kešek).
• Už se mi nebudou posmívat !
• Pro děti s nadváhou je program založen na základě metody
kognitivně-behaviorální terapie.
Proč právě k nám?
• Možnost ubytování maminek i s dalším mladším dítětem
(i kojencem) – pobyt do 1,5 let zdarma.
• Nadstandartní ubytování pro maminky s dětmi.
• Vstřícný, ochotný a milý personál.
• Rozsáhlý park, venkovní bazén, minigolf, hřiště, dětský
koutek, nádherné okolí.
• Děti navštěvují základní či mateřskou školu přímo v areálu
léčebny.
• Turistické zajímavosti v okolí. (zámek v Letovicích,
Kunštátě, Lysicích, Boskovicích, Rájci, hrad Svojanov,
hrad Pernštejn, modrotisk, muzeum strašidel a lyžařský
areál v Olešnici, areál rozhleden apod.)
Kontakt:
Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Dětská léčebna Křetín
679 62 Křetín 12
telefon: 516 470 623
mobil: 732 708 700
[email protected]
[email protected]
www.detskelecebny.cz/kretin
Krásná příroda a zdravé ovzduší v Moravském krasu, čisté
a příznivé klima v jeskyních a sportovně rekondiční rehabilitace
jsou podmínkou úspěšného léčebného procesu.
Děti přijímáme na základě doporučení ošetřujícího lékaře
a řádně vyplněného Návrhu na umístění dítěte v dětské
odborné léčebně, který schválí revizní lékař zdravotní
pojišťovny. Ta potom léčebný pobyt dítěti hradí.
Pobyt trvá 3 týdny, v jeskyni děti tráví 3 hodiny denně,
ve školním roce chodí do školy. Volný čas věnují rekondičnímu
pobytu v přírodě, sportovním aktivitám a svým zájmům.
O děti nepřetržitě pečují 2 lékaři, školený zdravotní personál,
rehabilitaci zajišťují odborné fyzioterapeutky a zájmovou
činnost organizují specializované vychovatelky.
Předškolní děti přijímáme v doprovodu matky.
Kontakt:
Dětská léčebna
se speleoterapií
679 14 Ostrov u Macochy 389
telefon: 516 444 334
telefon: 516 444 232
mobil: 739 171 799
[email protected]
www.detskelecebny.cz/ostrov
KŘETÍN
Letovice
BOSKOVICE
Blansko
Brno
Jihomoravský kraj
OSTROV
U MACOCHY
Download

Leták - Jihomoravské dětské léčebny, p.o.