RESEARCH
ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH
NEMOVITOSTÍ 2012
PŘÍRŮSTEK HDP ................................................................................... 3
PROGNÓZA VÝVOJE HDP ..................................................................... 3
INFLACE ............................................................................................... 3
NEZAMĚSTNANOST .............................................................................. 4
KURZ CZK/USD,EUR ............................................................................. 4
VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ ......................................................... 4
ÚROKOVÉ SAZBY ................................................................................. 4
NABÍDKA............................................................................................... 5
NABÍDKA DLE LOKALITY………………………………………………………….5
VYBRANÉ VÝZNAMNÉ PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ................................... 6
HRUBÁ POPTÁVKA ............................................................................... 6
HRUBÁ POPTÁVKA DLE DEVELOPERŮ .................................................. 6
ČISTÁ POPTÁVKA ................................................................................. 6
ČISTÁ POPTÁVKA DLE REGIONŮ........................................................... 7
VYBRANÉ ZÁSADNÍ TRANSAKCE .......................................................... 7
NÁJEM NÉ ............................................................................................. 8
NEOBSAZENOST .................................................................................. 8
SHRNUTÍ 2012....................................................................................... 9
ZÁVĚR ............................................................................................... 10
DEFINICE ............................................................................................ 10
Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu
Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji,
průmyslových a skladových prostor v roce 2012 v České
který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma
republice.
zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90
%.
Veškeré ve zprávě publikované informace jsou výsledkem
Zdroj: ČNB
sledování trhu nebo pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
Graf 2: Prognóza HDP
Přinášíme Vám tuto zprávu v dobré víře, že Vám poskytne
%
10
právě ty informace, které hledáte.
8
6
MAKROEKONOMICKÁ DATA
4
2
0
PŘÍRŮSTEK HDP
-2
Dle prosincových údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)
-4
IV/10I/11 II
došlo k meziročnímu propadu HDP o 1,3 %. Česká ekonomika
90%
zpomalovala postupně svůj mezikvartální pokles v každém
III
IV I/12 II
70%
50%
III
IV I/13 II
III
IV I/14 II
30% interval spolehlivosti
Zdroj: ČNB
čtvrtletí roku 2012 z 0,6 % na 0,4 % až po 0,3 % ve třetím
čtvrtletí 2012.
INFLACE
Graf 1: Přírůstek HDP
%
8
6,3
6,8
Průměrná meziroční míra inflace se pohybovala v roce 2012
6,1
na úrovni 3,3%, zatímco v roce 2011 jsme mohli zaznamenat
6
hodnotu 1,9%.
4
2,7
2,5
1,9
2
1,9
Míra inflace v lednu 2012 započala svůj růst na 2,1% a na
0,2
konci roku 2012 dosáhla 3,3%. Podle informací zveřejněných
0
-2
ČNB, růst spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí meziročně
-1,3
posiloval zejména růstem cen potravin, bydlení a služeb s ním
-4
spojených. Růst cen v průmyslu naopak zpomaloval a ve
-4,1
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-6
*Prognóza : ČNB Zdroj: CSU
stavebnictví a službách dále pokračovala deflace.
Graf 3: Vývoj inflace
%
7,0
6,3
6,0
5,0
PROGNÓZA VÝVOJE HDP
4,0
Česká národní banka (ČNB) předpokládá mírný růst HDP za
3,0
rok 2013 ve výši 0,2% a pro rok 2014 počítá pak prognóza
2,0
ČNB s růstem ekonomiky až ve výši 1,9%.
1,0
2,5
3,3
2,8
1,9
1,0
1,5
1,9
0,0
Uvedený vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje
sezonně očištěného růstu HDP.
2005
2006
Zdroj: CSU
Eurostat
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Česká republika
EU
Page 3 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
NEZAMĚSTNANOST
VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
Míra nezaměstnanosti se v České republice pohybovala
V roce 2012 jsme byli svědky pokračujícího propadu výkonu
přibližně na úrovni 8,6%, což oproti roku 2011 představuje
českého
nárůst o 7 bazických bodů. Také v Praze došlo k nárůstu míry
zaznamenán pokles o 7,1%, celkový roční propad pak činil
nezaměstnanosti v roce 2012 a to na 4,43%.
6,5%.
stavebnictví;
Podle
v první
dostupných
výraznému oživení
českého
polovině
prognóz
roku
se
stavebnictví
2012
byl
návrat
k
neočekává
ani
v roce 2013.
Graf 4: Míra nezaměstnanosti
%
10
9,02
8,93
9
8,13
8,08
15
8
10,2
6,57
7
10
5,43
6
5,0
5
4
3,4
4,0
2,9
3
2,4
Graf 6: Index výkonu českého stavebnictví
%
8,60
8,53
4,4
4,0
5,3
5
3,0
0,2
0
2,1
2005
2
2006
2007
2008
-5
1
0
-10
2005
2006
2007
2008
2009
Praha
Zdroj: CSU
2010
2011
2010
2011
-15
2012
-2,1
-6,5
-9,2
2012
Česká republika
2009
-1,9
Zdroj: CSU
KURZ CZK / USD, EUR
ÚROKOVÉ SAZBY
Celoroční průměrné kurzy dosáhly hodnoty 25,14 Kč / € a
ČNB již delší dobu udržuje úrokové sazby na velmi nízké
19,58 Kč / USD.
úrovni.
Prognóza ČNB pro příští roky předpokládá poměrně stabilní
V září 2012 ČNB snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt
vývoj kurzu CZK / €, a to CZK 25,1 / € v roce 2013 a CZK 25,2 /
procentního bodu na 0,25% a v listopadu 2012 pak byla
€ pro rok 2014.
úroveň 2T repo sazby dále snížena o 20 bazických bodů na
rekordních 0,05%.
Graf 5: Kurz CZK/USD, EUR
CZK
Graf 7: 2T Repo, PRIBOR 6M, EURIBOR 6M
%
6
35
30
5
25
4
20
3
15
2
10
1
5
0
0
2005
Zdroj: CNB
2006
2007
2008
2009
2010
EUR
2011
2012
USD
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zdroj: CNB
PRIBOR 6M
EURIBOR 6M
2T Repo
Page 4 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
PRŮMYSLOVÉ PROSTORY
NABÍDKA
NABÍDKA DLE LOKALITY
Na konci roku 2012 dosáhla celková výměra průmyslových
2
areálů v České republice velikosti přibližně 4.11 milionů m .
Vzhledem k lokalitám s nejvyšším objemem dokončených
skladových
prostor
v roce
2012,
Praha
a
okolí
byla
nejaktivnější oblastí. Nová nabídka ploch dosažená v této
V oblasti nové nabídky došlo ve srovnání s předchozím rokem
oblasti byla jistě posílena projektem ProLogis Park Jirny s
k mírnému poklesu, v roce 2012 bylo dokončeno přibližně
29.150 m . Lokalitou s druhým nejvyšším objemem nově
2
213.000 m
nových průmyslových a logistických prostor.
2
Konkrétně ve 3. čtvrtletí bylo dokončeno 37.737 m a ve 4.
2
dokončených skladových a průmyslových prostor byly pak
Střední Čechy následované Libercem.
2
čtvrtletí 40.300 m . Ve 3. čtvrtletí bylo zaznamenáno
dokončení tři klíčových průmyslových a skladových prostor.
Z hlediska vybraných významných projektů v roce 2012 (viz
Většina nových dodávek v roce 2012 byla už pronajata.
Tab. 1), Středočeský kraj (39.650 m ) a Praha a okolí (34.550
2
2
m ) patřily mezi nejvýznamnější lokality.
Mezi nejvýznamnější areály dokončené v roce 2012 lze
zahrnout následující projekty; ProLogis Park Prague Jirny
Naopak Ústecký kraj se stal z tohoto pohledu nejméně aktivní
dokončený firmou Prologis o celkové rozloze přesahující
oblastí s 6100 m .
2
2
29.000 m , dále projekt Goodman Plazy v Mladé Boleslavi pro
2
SAS Autosystemtechnik s téměř 20.000 m nebo projekt VGP
Park Hrádek nad Nisou realizovaný společností VGP v
Graf 8: Vybrané významné dokončené projekty dle
lokace
Libereckém kraji.
Mezi nejaktivnější developery v roce 2012 patří společnosti
6%
Goodman, CTP a VGP.
5%
9%
25%
Tab. 1: Vybrané významné průmyslové projekty dokončené v roce
2012
7%
Projekt
m
2
Lokalita
Čtvrtletí
ProLogis Park Jirny DC7
29.150 Praha a okolí
Q1
VGP Hradek nad Nisou
12.856 Liberec
Q1
Týniště nad Orlicí
10.000 Hradec Králové
Q1
TRW Stará Boleslav
8.000
VGP Turnov
13.100 Liberec
Q2
CTPark Ostrava O9
12.500 Moravskoslezský
Q2
VGP Horni Pocernice A4
2.400
Praha a okolí
Q2
VGP Horní Pocernice A5
3.000
Praha a okolí
Q2
Praha a okolí
Středočeský kraj
Goodman Plazy
19.650 Střední Čechy
Q3
Liberecý kraj
Hradec Králové
Q3
Moravskoslezský kraj
Pardubice
Cerna za Bory
8.000
Střední Čechy
Pardubice
Ústí nad Labem
CTPark Teplice
6.100
D+D Park Kosmonosy 2
12.000 Střední Čechy
19%
29%
Q1
Q3
Ústí nad Labem
Q4
Page 5 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
VYBRANÉ VÝZNAMNÉ PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ
HRUBÁ POPTÁVKA DLE DEVELOPERŮ
V současné době se v České republice realizuje celá řada
Mezi tři nejvýznamnější developery z hlediska poptávky lze
průmyslových a logistických hal. Lze sem zařadit projekt
zahrnout společnosti CTP Invest, VGP a ProLogis. Podíl na
2
CTPark Brno II (cca 30.000 m ), který se nachází na jižní
celkové hrubé poptávce u společnosti CTP Invest přesáhl
Moravě a jeho dokončení je naplánováno na 2. čtvrtletí 2013
30%, zatímco společnosti VGP a ProLogis dosáhly svých
2
či Plzeň Park West Nýřany s cca 24.000 m .
podílů na poptávce v rozmezí 10% - 20%.
Většina z největších průmyslových a logistických projektů ve
Developeři D+D Real, PointPark Properties and Panattoni se
výstavbě byla již předpronajata.
v pomyslném žebříčku umístili na čtvrtém (8%), pátém (6%) a
šestém místě (5%).
Tab. 3: Vybrané významné projekty ve výstavbě
Projekt
m
2
Lokalita
Dokončení
ČISTÁ POPTÁVKA
Q2/2013
Stejně jako hrubá poptávka, poptávka bez renegociací (čistá
25.900 Střední Čechy
N/A
poptávka) zaznamenala taktéž v roce 2012 nárůst. Celková
Plzeň Park West
24.000 Plzeň
N/A
čistá poptávka dosáhla úrovně 583.000 m , což představuje
PointPark D1
20.000 Praha a okolí
Q3/2013
65% podíl na všech hrubých pronájmech v roce 2012 a více
VGP Park Brno 2
12.500 Jižní Morava
Q2/2013
než 25% nárůst oproti roku 2011. Podíl renegociací v roce
CTPark Brno II
30.000 Jižní Morava
CTPark Ml. Boleslav
2
2
2012 poklesl; pohyboval se na úrovni cca 308.000 m .
HRUBÁ POPTÁVKA
Čistá realizovaná poptávka ve 4. čtvrtletí dosáhla cca
V průběhu roku 2012 byl zaznamenán nárůst poptávkové
171.000 m , což reprezentuje 29% podíl na dosažené roční
aktivity, přičemž hrubá poptávka
čisté poptávce a 2,7% nárůst oproti 3. čtvrtletí.
vzrostla na přibližně
2
2
891.000 m . Po prvních dvou čtvrtletích poměrně utlumené
aktivity, kdy hrubá poptávka nepřekročila 200 tis. m , jsme ve
Majoritní podíl na roční čisté poptávce byl tvořen předpronájmy
třetím a čtvrtém čtvrtletí mohli být svědky výraznějšího růstu
(28%), následované novými pronájmy (22%) a dále expanzemi
2
2
(15%).
2
(Q3 - 232.000 m , Q4 - 290.000 m ).
Graf 9: Hrubé poptávky v jednotlivých čtvrtletích
Graf 10: Hrubá poptávka dle typu pronájmu
28%
21%
19%
22%
27%
33%
35%
Q1
Q2
Q3
Q4
Předpronájem
15%
Nový pronájem
Expanze
Renegociace
Page 6 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
ČISTÁ POPTÁVKA DLE REGIONŮ
VYBRANÉ VÝZNAMNÉ TRANSAKCE
V oblasti čisté poptávky po průmyslových nemovitostech byla
V průběhu roku 2012 došlo k uzavření několika významných
nejaktivnější lokalitou oblast Prahy a okolí. Na rozdíl od roku
nájemních transakcí, jejichž rozloha přesáhla 30 tis. m . Mezi
2011, byl druhý nejvyšší počet transakcí pozorován v
největší transakce uzavřené v 1. pololetí 2012 lze zařadit
Plzeňském kraji a dále v oblasti Jižní Moravy a Středních
transakci Škoda Auto ve Škodě Parts Centrum Plazy (33.000
Čech.
m ) ve Středočeském kraji či předpronájem FEI České
2
2
2
republiky v CTParku Brno II (30.000 m ) v Jihomoravském
Dá se říci, že v průběhu roku 2012 se zbytek regionů
kraji.
významně nepodílel na celkovém objemu nájmů v České
Následující transakce lze pak zařadit mezi ty klíčové v druhé
republice.
polovině 2012; předpronájem Škoda Auto v D + D Real
2
Kosmonosy (39.000 m ), renegociace MD Logistika ve VGP
2
Parku Horní Počernice (39.000 m ) či předpronájem Faurecia
2
v Plzeň Park Nýřany (25.000 m ).
Tab. 4: Vybrané významné transakce v roce 2012
Čtvrtletí
Celková pronajatá
2
plocha (m )
Q4
39.000
MD Logistika
VGP Park Horní Počernice
Q4
25.000
Faurecia
Pilsen Park Nýřany
Nájem
Q4
19.400
Hellmann Worldwide
CTPark Bor
Nájem
Q4
16.700
Bridgestone Europe
CTPark Bor
Nájem
Q4
15.000
Ceva Logistics
Panattoni Park Praha
Q4
14.800
Thimm Obaly
Prologis Park Uzice
Nájem
Q3
39.000
Skoda Auto
D+D Kosmonosy Park
Nájem
Q3
21.050
Faurecia
CTPark Ml.Boleslav
Nájem
Q3
16.880
Electro World
CTPark Modřice
Renegociace
Q3
16.270
Loxxess
CTPark Bor
Renegociace
Q3
12.000
PPL
Jazlovice D1
Nájem
Q3
7.000
MD Elektronik
CTPark Plzeň
Nájem
Q2
30.000
FEI
CTPark Brno II
Nájem
Q2
17.500
Sony DADC
Prologis Park - Plzeň
Nájem
Q2
12.700
L´oreal CR
Prologis Park Praha D1
Renegociace
Q2
11.300
Freshfruit Logistic
Prologis Park Praha D1
Renegociace
Q2
11,200
Gebruder Weiss
Warehouse Rudná
Renegociace
Q2
11,000
Henniges
CTPark Hranice
Q1
33,000
Skoda Auto
Škoda Parts Centrum Plazy
Q1
20,000
SAS Autosystemtechnik
Goodman Mladá Boleslav Plazy
Q1
10,200
Activa
VGP
Q1
8,300
Nedcon
Pardubice-Černá za Bory
Nájem
Q1
6,900
N/A
Prologis – Prague Jirny
Nájem
Q1
6,300
Roscomac
CTPark Modrice
Nájem
Nájemce
Prostory
Typ
Renegociace
Renegociace
Nájem
Renegociace
Nájem
Renegociace
Page 7 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
NÁJEMNÉ
NEOBSAZENOST
Nájemné zůstalo v roce 2012 prakticky stabilizované a to v
rozmezí 3,0 – 4,5 € / m
2
Míra neobsazenosti dosáhla na konci roku 2012 úrovně 6,9%,
/ měsíc. Nevyšší dosahované
ve srovnání s rokem 2011 tak došlo k nárůstu hodnoty.
nájemné zůstalo také beze změny a to na úrovni 3,60 - 4,50 € /
Nicméně, v porovnání s 3. čtvrtletím 2012, kdy míra
2
m / měsíc.
neobsazenosti činila 7,9%, se míra ve 4. čtvrtletí 2012 snížila o
celých 100 bazických bodů. Celkově míra neobsazenosti
Nejvyšších nájmů bylo tradičně dosaženo v Praze a jejím okolí
představuje přibližně 283.000 m
a na území města Brna. V roce 2012 bylo nejvyšší
průmyslových prostor.
2
volných logistických a
dosahované nájemné v Praze zaznamenáno o něco nižší než
v Brně. Obecně ale platí, že regionální nájemné se liší v
Nejvyšší
závislosti na konkrétním umístění prostor.
zaznamenána v Olomouckém kraji a ve Středočeském kraji,
míra
neobsazenosti
z
hlediska
lokality
byla
nicméně oblastí s největším objemem volných prostor je Praha
Během následujících měsíců se nepředpokládají žádné
a okolí.
významné výkyvy v oblasti výše nájemného.
Graf 12: Míra neobsazenosti
Graf 11: Nejvyšší dosahované nájemné
18%
5,0%
16%
14%
4,8%
12%
4,6%
10%
8%
4,4%
6%
4%
4,2%
2%
0%
4,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1000 m2
Graf 13: Nabídka, Hrubá poptávka a Míra neo bsazenosti
1 000
20%
900
18%
800
16%
700
14%
600
12%
500
10%
400
8%
300
6%
200
4%
100
2%
0
0%
Nabídka
Hrubá poptávka
Míra neobsazenosti
Page 8 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
2012 SHRNUTÍ
INDUSTRIÁLNÍ PROSTORY 2012
MAKROEKONOMICKÁ DATA 2012
Meziroční ∆ 2012
Výhled
2012
-5% ▼
213.000
▲
14%) ▲
891.000
▲
34%) ▲
125.000
▲
0% ►
3.6 – 4.5
►
+40 bb ▲
6.9
▼
s
nejnižší
2013
2013
2
NABÍDKA (m )
PŘÍRŮSTEK HDP (%)
▼
-1,3
0,2▲
INFLACE (%)
▲
3,3
▼
HRUBÁ POPTÁVKA (m )
7bb ▲
8,6
►
ČISTÁ POPTÁVKA (m )
CZK / EUR
2,23%▲
25,14
25,1 ►
CZK / USD
10,6%▲
19,58
►
INDEX VÝKONU STAVEB. (%)
▼
-6,5
▼
2T REPO SAZBA (%) 12/2012
-70bb ▼
0,05
►
NEZAMĚSTNANOST (%)
Výhled
Meziroční ∆
2
2
2
NÁJEMNÉ (€/m )
NEOBSAZENOST (%)
Podle původního předpokladu Ministerstva financí České
Zatímco
republiky (MF ČR), jsme byli svědky zvolnění ekonomické
nezaměstnaností, v roce 2012 celková míra nezaměstnanosti
město
Praha
zůstává
regionem
aktivity v roce 2012. HDP se ve skutečnosti snížilo o cca.
v České republice zaznamenala mírné zvýšení a podobný
1,3%. Tato hodnota je mnohem markantnější ve srovnání s
trend se rovněž očekává v roce 2013.
předběžným odhadem MFČR, který předpokládal růst 1,0%.
Spotřebitelské
ceny vzrostly
v roce
2012 o
3,3%. V
V celku si česká ekonomika v roce 2012 vedla hůře než se
následujících letech by průměrná míra inflace měla dosáhnout
očekávalo. Predikce pro rok 2013 ale není tak negativní,
přibližně hodnot
neboť se se očekává, že HDP poroste o 0,2%. Výraznější
ohledem na prognózy MF ČR by se měly očekávané míry
oživení lze očekávat až v roce 2014.
inflace v příštích dvou letech držet v blízkosti inflačního cíle
2,1% (2013), respektive 1,8% (2014). S
ČNB.
Ve stavebnictví došlo v minulých letech k poklesu. Výkon
českého stavebnictví výrazně přispěl k celkovému růstu
Do budoucna se očekává, že pokud jde o růst HDP a vývoj
naposledy před krizí a to v roce 2007. Bohužel opakování
inflace, 2013 bude lepším rokem než byl rok 2012. Existují
tohoto pozitivního vývoje z roku 2007 je v roce 2013
zde ale významná rizika, mezi které můžeme zahrnout
nepravděpodobné.
obtížně
předvídatelný
vývoj
v
českém
podnikatelském
prostředí, velmi nízkou úroveň důvěry v další vývoj české
ekonomiky a pokračující nejistota v eurozóně.
Page 9 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
ZÁVĚR
DEFINICE
Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v
VÝMĚRA CELKEM - Dokončené průmyslové a logistické
případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb,
prostory celkem (pronajaté a neobsazené).
připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho
NABÍDKA – Nově dokončené průmyslové a logistické prostory
výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám
ve sledovaném období.
může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu
HRUBÁ POPTÁVKA – Celkový objem průmyslových a
nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu
logistických prostor, které byly v daném období pronajaty či
komerčních realit.
renegociovány (po podepsání nájemní smlouvy).
ČISTÁ POPTÁVKA – Nově pronajaté průmyslové a logistické
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte
plochy ve sledovaném období.
kontaktovat, rádi na Vaše dotazy a připomínky odpovíme
NAJEMNÉ - Nejvyšší dosahované nájemné v nejkvalitnějších
průmyslových a logistických prostorech v nejatraktivnějších
lokalitách.
NEOBSAZENOST
-
Podíl
volných
pronajímatelných
průmyslových a logistických prostor na celkové výměře.
PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ – Projekty ve výstavbě jsou
reprezentovány celkovým množstvím průmyslové a logistické
plochy ve výstavbě nebo či ve stádiu významné rekonstrukce.
Nezahrnuje prostory, které jsou připravovány pro možnou
výstavbu budoucích projektů.
ČSÚ - Český statistický úřad
ČNB - Česká národní banka
MFČR - Ministerstvo financí České republiky
JMÉNO
POZICE
Veronika Beránková
JMÉNO
Ondřej Kadlec
Analyst
POZICE
Head of Research and
Research Department
ODDĚLENÍ
Support Services
ODDĚLENÍ
+420 224 934 680
[email protected]
Research Department
+420 224 934 680
[email protected]
Informace obsažené v této zprávě byly obdrženy ze zdrojů, které jsou považovány za důvěryhodné. Přestože věříme, že uváděné informace jsou
pravdivé, společnost Professionals, s. r. o. nemůže garantovat jejich přesnost či úplnost a není zodpovědná za škodu či ztrátu, které mohou z možných
nepřesností či neúplností v této zprávě vyplynout. Tato zpráva je vytvořená Professionals, s. r. o. a informace v ní obsažené jsou věnovány k
výhradnímu použití svých klientů. Zpráva a informace v ní nesmí být kopírovány nebo reprodukovány bez předchozího povolení Professionals, s. r. o.
Page 10 / 11
PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected], www.professionals.cz
PROFESSIONALS s.r.o.
V CELNICI 4/1031, 110 00 PRAGUE 1
CZECH REPUBLIC
T: +420 224 934 680, E: [email protected]
Download

Stáhnout přílohu