CENÍK SLUŽEB
·
·
·
·
·
·
·
pořizovací ceny
mobilní tarify
zvýhodněné balíčky
roaming
datové služby
vysvětlení pojmů
příloha ceníku
Provozovatelem sítě MediCall VPN je Walpesa s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2.
Infolinka MediPool 606 607 706 (po – pá od 9 do 17h), e-mail: [email protected]
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Ceník služeb MediCall VPN
HLAVNÍ POJMY
Síť MediCall - uzavřená mobilní telefonní síť dostupná pouze v rámci projektu MediPool. Síť MediCall využívá infrastruktury
operátora Axfone, který provozuje své služby v síti T-Mobile.
Tarif - vámi vybraný soubor služeb, obsahující sazbu za spojení, měsíční paušál a paušál za volné minuty, SMS a MMS
Měsíční paušál - pravidelně účtovaný poplatek příslušného tarifu. V případě, že je tarif používán jen část měsíce (aktivace nebo
změna tarifu v průběhu měsíce nebo odpojení na prázdniny), bude účtována poměrná část měsíčního paušálu.
Volné minuty - bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu volání, které se uplatňuje v průběhu daného
zúčtovacího období. U tarifu se převádí nevyužité volné minuty do dalšího zúčtovacího období a čerpají se jako první. Maximální
počet převoditelných minut do následujícího období je roven počtu minut přidělovaných v rámci tarifu každý měsíc. Převedené, ale
nevyčerpané minuty se již dále nepřevádějí.
Volné SMS - bezplatné SMS, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období na odchozí textové zprávy do všech
mobilních sítí v ČR. Nevyčerpané SMS zprávy se nepřevádějí.
Roaming - služba umožňující využívání telefonních služeb i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má společnost sjednanou
roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora. Užívání služeb v sítích
zahraničních operátorů je účtováno v závislosti na cenách těchto operátorů.
FUP limit - objem přenesených dat, po jehož překročení se uživateli omezí rychlost připojení.
Reklamace - Reklamaci vyúčtování lze podat pouze písemně na e-mailu [email protected], případně na adrese Projekt
MediPool, Čiklova 636/11, Praha 2, 128 00
AKTIVAČNÍ POPLATKY
Ceny včetně DPH
Jednorázový poplatek
(ceny bez DPH uvedeny v závorkách)
Aktivace nového
čísla
Převod stávajícího
čísla*
0 Kč (71,10)
0** Kč / 350 Kč (276,50)
Zapojení do sítě
MediCall aktivací nové
SIM karty.
Převod přenesení čísla
od jiného tel. operátora.
Do sítě MediCall VPN lze převést i paušální telefonní čísla, které mají aktivní tzv. tarifní dotaci. Tuto tarifní dotaci je třeba před
převodem čísla částečně uhradit (20% ze zbývajícího ročního paušálu).
*
** 0 Kč při smlouvě na 12 měsíců.
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Ceník služeb MediCall VPN
/
MOBILNÍ TARIFY
Měsíční paušál
Volné minuty
Volné SMS
Volání/min. (síť MediCall)
Volná data
Volání/min. (pevné linky)
Volání/min. (ostatní mobilní sítě)
Volání/min. (záznamník)
SMS Vlastní mobilní síť
SMS Ostatní mobilní sítě
SMS Pevné linky
MMS místní
MMS zahraničí
MediCall
Mini
MediCall
Net
MediCall
Opti
49,00 Kč (38,71)
1,00 Kč (0,79)
149,00 Kč (117,71)
NEOMEZENÉ
1,80 Kč (1,42)
1,80 Kč (1,42)
0,80 Kč (0,63)
1,00 Kč (0,79)
1,50 Kč (1,19)
2,00 Kč (1,58)
4,00 Kč (3,16)
9,50 Kč (7,51)
1,80 Kč (1,42)
1,80 Kč (1,42)
0,80 Kč (0,63)
1,00 Kč (0,79)
1,50 Kč (1,19)
2,00 Kč (1,58)
4,00 Kč (3,16)
9,50 Kč (7,51)
449,00 Kč (354,71)
100
100
NEOMEZENÉ
100 MB
1,80 Kč (1,42)
1,80 Kč (1,42)
0,80 Kč (0,63)
1,00 Kč (0,79)
1,50 Kč (1,19)
2,00 Kč (1,58)
4,00 Kč (3,16)
9,50 Kč (7,51)
Volné jednotky se uplatňují pouze v rámci ČR a na standardně zpoplatněné linky. Účtovací interval je 60+1 vteřina. Volné SMS není možné uplatit pro Premium SMS,
SMS do pevné sítě, SMS na e-mail, SMS odeslané uživatelům ICQ, nebo SMS zaslané přes aplikaci SMSender. VOLÁNÍ ZDARMA se vztahuje na volání na všechna
zapojená čísla v síti MediCall, nevztahuje se na linky se zvláštním tarifem. V rámci těchto tarifů je volání na infolinku (Infolinka MediPool 606 607 706) také zdarma.
Vystavení měsíčního vyúčtování v elektronické podobě není zpoplatněno. Podrobný elektronický účet k telefonnímu číslu je kdykoli k nahlédnutí na adrese:
Zaslání vyúčtování na adresu je zpoplatněno částkou 15 Kč za každé telefonní číslo. Částka se automaticky připočítává k měsíčnímu paušálu.
TARIFNÍ BALÍČKY
Top
200/200
VPN
SMS
100
500 Kč (413,22)
200
100 Kč (79)
NEOMEZENĚ
150 Kč
Volné SMS
Volné MMS
200
-
20
100
20
Poznámky:
Platí do všech sítí v ČR.
Platí pro síť VPN
Medicall.
Platí do všech sítí v ČR.
Měsíční paušál
Volné minuty
* Balíček lze aktivovat ke všem tarifům MediCall. Volné jednotky se uplatňují až po vyčerpání volných jednotek v rámci tarifu.
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Ceník služeb MediCall VPN
DATOVÉ SLUŽBY (INTERNET)
Přenos dat je možné limitovat některým z nabízených datových profilů. K deaktivaci internetu dojde automaticky při vyčerpání kreditu (prepaid) nebo po dosažení
maximální měsíční útraty nastavené na SIM (postpaid).
INTERNET
V MOBILU
Start*
Měsíční
paušál
FUP
0,90 Kč /1M (0,74)
(FUP 64/16kbps)
*Internet na SIM kartě při aktivaci v síti
Při aktivaci aktivaci SIM karty v sti budou účtována veškerá přenesená data na SIM kartě po megabytech.
INTERNET
V MOBILU
100 MB
500 MB
1GB
3 GB
Měsíční poplatek
80 Kč (66,11)
200 Kč (165,29)
300 Kč (247,93)
550 Kč (454,54)
Rychlost FUP
(64/16 kbps)
(FUP 64/16kbps)
(FUP 64/16kbps)
(FUP 64/16kbps)
C
C
C
C
Typ balíčku
C - při aktivaci internetu v mobilu v průběhu měsíce je účtována poměrná část měsíční ceny, nastaven je poměrný počet MB balíčku.
Při navýšení balíčku v průběhu měsíce je hrazena poměrná část ceny navýšení, objem dat k dispozici je poměrně navýšen.
Při snížení datového balíčku se nevrací poměrná část zaplacené ceny, objem dat k dispozici do konce měsíce zůstává beze změny.
INTERNET
DO PC
Měsíční paušál
FUP limit
Typ balíčku
3GB
10GB
450 Kč (371,90)
625 Kč (516,53)
(FUP 20/16kbps)
(FUP 20/16kbps)
N
N
N - balíček pro tvorbu datové SIM karty, nelze k němu aktivovat hlasové služby. Chová se stejně jako typ P, včetně
pravidel pro dokupování.
FUP limit je počítán v týdenním cyklu, objem dat v tabulce se uvádí za jeden měsíc.
Zúčtovacím obdobím u datových balíčku je kalendářní měsíc, nevyčerpaná data se nepřevádějí do dalšího měsíce.
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Ceník služeb MediCall VPN
VYBRANÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A POPLATKY
Jednorázová cena
Výměna SIM karty
95 Kč (79,17)
Změna tarifu
50 Kč (41,32)
Změna čísla
150 Kč (123,97)
Blokace odchozích hovorů 1)
100 Kč (82,64)
Odeslání 2. upomínky při neplacení 2)
Odeslání písemné doporučené upomínky 3)
1)
60 Kč (50)
120 Kč (100)
Platba je účtována při odpojení na vlastní žádost, nebo při odpojení z důvodu porušení smluvních podmínek (neplacení).
2) Upomínka
je odeslána nejdříve 15. den po splatnosti neuhrazeného vyúčtování a může být zaslána elektronickou formou.
3) V případě neuhrazení dlužné částky ani po zaslání doporučené upomínky na sebe účastník bere riziko hrazení nákladů spojených
s vymáháním pohledávky.
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Ceník služeb MediCall VPN
ROAMING
ROAMING
Zóna 1 - EU
Zóna 2 - Mimo EU
Zóna 3 - Ostatní země
Odchozí
hovory
Příchozí
hovory*
SMS
MMS
6 Kč ()
40 Kč ()
80 Kč ()
2,30 Kč ()
22 Kč ()
56 Kč ()
2 Kč ()
11 Kč ()
17 Kč ()
13 Kč ()
21Kč ()
26 Kč ()
*Platí v rámci dané zóny a do ČR.
Evropa - země EU a EEA (Evropský hospodářský prostor )
Mimo EU - země Evropy (mimo EU a EEA) + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína
Ostatní země – zbytek světa
Ceny jsou uvedeny v sazbách za minutu. Na hovory se vztahuje zpoplatnění po minutách. Uvedené ceny platí i pro videovolání, kdekoli je dostupné. U odchozích
hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu. Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky. Volání z lodí (jedná se o velké lodě,
trajekty atd.) se účtuje jako volání v zóně 3.
Datový roaming bez aktivního balíčku je účtován za každých započatých 100 kB. Měsíční paušál u datových balíčků je účtován za každé započaté zúčtovací období
s nárokem na plný objem volných dat. V případě deaktivace zaniká nárok na nevyčerpaná volné data (MB). Balíčky nelze kombinovat, je možné mít aktivní vždy pouze
jeden. Účtovací jednotka je 10kB. Po vyčerpání balíčku je účtováno dle standardního ceníku. Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
V rámci EU je stanoven ochranný limit 980 Kč bez DPH na útratu za data, po kterém bude využití datových služeb znemožněno (na požádání lze odblokovat).
VOLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ
Zahraničí
Cena / min
Sousední státy
7,99 Kč (6,61)
Evropa
13 Kč (10,74)
Svět
31 Kč (25,62)
Sousední státy: Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko
Ostatní Evropa: Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská
Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Martinik, Monako,
Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Reúnion, Rumunsko, Rusko, Řecko, San
Marino, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán
Svět: zbytek zemí a prémiové či jinak zpoplatněné služby zahraničních operátorů
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Ceník služeb MediCall VPN
Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny včetně DPH (v závorkách bez DPH). Ceny za služby neuvedené v tomto ceníku Vám
případně sdělíme na kontaktní adrese [email protected]
PŘÍLOHA K CENÍKU
Informace o způsobu aktivace čísla do sítě MediCall VPN
Účastník standardními způsoby požádá o aktivaci telefonního čísla do sítě MediCall VPN, načež mu poskytovatel zašle
návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních. Účastník je povinen zkontrolovat údaje na smlouvě a v případě, že je vyplněna
správně ji, pokud jeho zájem trvá, odešle zpět poskytovateli v obou vyhotoveních.
Informaci o zapojení telefonního čísla do sítě MediCall VPN obdrží účastník prostřednictvím e-mailu a to bez zbytečného
odkladu, obvykle do 5 pracovních dnů od data aktivace. V případě aktivace přenosem čísla od jiného operátora je
účastník dopředu informován o datu aktivace prostřednictvím SMS.
Informace o nastavení služeb
Účastník je povinen sdělit poskytovateli při objednání služby, nebo nejpozději se zasláním smluv doplňkové služby
k telefonnímu číslu, které chce mít aktivní ihned po aktivaci čísla do sítě MediCall VPN. Nastavení služeb, které účastník
měl u telefonního čísla, které zapojuje od stávajícího poskytovatele služeb, se nepřenáší. Automaticky aktivované
služby při vstupu do sítě MediCall VPN jsou zejména: MMS, přístup k internetu, roaming, hlasová schránka.
Poskytovatel nenese zodpovědnost za navýšení účtu v případě neuvedení požadavku na aktivaci nebo deaktivaci
doplňkových služeb a balíčků účastníkem. Uvedením požadavku se rozumí vyplnění požadovaného balíčku ve smlouvě.
Upozorňujeme, že moderní telefony často požadují připojení k síti internet. Doporučujeme Vám zvážit aktivaci balíčku
Internet v mobilu, abychom předešli případným nedorozuměním ve vyúčtování. V případě, že na telefonním čísle není
aktivní balíček Internet v mobilu, nese účastník plnou zodpovědnost za vyúčtované datové přenosy. Ke každému
telefonnímu číslu je v zájmu ochrany účastníků aktivován strop útraty za datové služby ve výši 3600 Kč vč. DPH. Je také
možné požádat o úplnou blokaci přístupu na internet a wap a to na infolince MediPool či na e-mailu
[email protected]
Změny služeb
O změnu nastavení služeb na telefonním čísle v rámci sítě MediCall VPN žádá účastník prostřednictvím e-mailu
[email protected] nebo na Infolince MediPool 606 607 706 (ze sítě MediCall zdarma). Změny vybraných služeb je
možné provádět také prostřednictvím SMS, v takovém případě je však změna provedena jen po obdržení potvrzení.
Pokud účastník neobdrží zpětné potvrzení o provedení změny, doporučujeme změnu nahlásit na náš e-mail.
Platnost od 1. 6. 2014
www.medipool.cz
Download

Ceník služeb ke stažení zde.