Elektronické informační zdroje a
práce s databázemi pro správu
bibliografických dat
PRA-SE, Laco Toušek
EIZ*
*Elektronické informační zdroje
Elektronické informační zdroje
• Seznam na
• http://knihovna.zcu.cz/eiz.php
• Přístupy
1. Z počítačů v rámci sítě ZČU (knihovna,
učebny, koleje, wifi síť Eduroam )
2. Z osobních počítačů z domova, resp.
odkudkoliv skrze VPN
3
VPN – vzdálené připojení
• VPN
• Virtuální privátní síť
• Aplikace pro vzdálené připojení k sítí ZČU
• Cisco VPN Client
• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
• Přihlášení pomocí Orion loginu a hesla
• Počítači je přidělena IP adresa v rámci sítě ZČU
4
Databáze pro texty z oblasti sociálních věd
• JSTOR
• Art & Sciences Collection I-IV
• EBSCO
• Academic Search Premier, Business Source Premier
• Např. Anthropology Today, Annual Review of
Anthropology
• SAGE
• Zejména metodologické časopisy (Field Methods)
• Kriminologické časopisy
• ZČU nemá přístup
5
Databáze pro texty z oblasti sociálních věd
• Wiley
• Např. American Ethonologist, American
Anthropologist,…
• ZČU nemá přístup
• Science Direct (nakl. Elsevier)
• Např. Social Networks
• Důraz na přírodní vědy a medicínu
• Cambridge Journal Online
• Oxford Journals
6
Impakt faktor
• Impact Factor (IF)
• „Měřítko kvality“ vědeckých časopisů
• Je definován jako poměr počtu citací, které byly
zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články
publikované v daném časopise za předchozí dva roky,
k celkovému počtu všech těchto článků.
• Web of Science (WoS) je nejvýznamnější
světový informační zdroj v oblasti výzkumu
a vývoje
7
WOS – Web of Science
• Databáze WOS - citační index
• Science Citation Index (SCI)
• citační rejstřík zaměřený na přírodní vědy a techniku
• Social Science Citation Index (SSCI)
• citační rejstřík zaměřený na sociální vědy (historie,
ekonomie, sociologie, filozofie, právo, archeologie aj.)
• Art & Humanities Citation Index (A&HCI)
• citační rejstřík zaměřený na umění a humanitní vědy
(archeologie, architektura, literatura, umění, filozofie,
folklór, historie, jazykověda, religionistika, divadelní,
hudební a filmová věda aj.)
8
WOS – Web of Science
• Databáze WOS – impakt faktor
• Analýzy indexovaných časopisů:
•
•
•
•
kolikrát byl časopis citován
žebříčky a rejstříky podle oborů
účelem bylo měření zájmu o určitou literaturu
srovnávání různých časopisů ze stejného oboru
• Sociologický časopis impakt faktor 0,169
• 84. místo z 95. časopisů
9
WOS – Web of Science
• Autorské indexy
• Počet záznamů v databázi
• Počty citací autorových textů
• H-index
• Měří hromadnou citovanost článků autora
• „udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti
vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací.“
• H = počet článků mající citační index rovný či vyšší h.
10
Obecné vyhledávácí nástroje
• Google Scholar (scholar.google.com)
• Vyhledávání vědeckých publikací
• První krok při rešerši
• Scirus (scirus.com)
• Podobné funkce jako Scholar
• Google Books (books.google.com)
• Tři typy knih
• Volně dostupné
• Náhledy
• Fragmenty
11
Scopus
• http://www.scopus.com/
• Konkurent WOS
E-knihy
• Nárůst produkce a obratu v posledních
letech
• Amazon, Google Play Books (není dostupné v
ČR)
• Nejrozšířeněji Formáty
• ePub
• PDF
• Výhoda – podpora programů pro CAQDAS
Digitalizace knih
• Google Books
• Projekt odstartován v roce 2004
• Březen 2012 více než 20 mil. Knih
• Odhad 130 mil. knih na světě
• Cíl do roku 2020
Nelegální zdroje - NEPOUŽÍVEJTE JE!!!
• Na Internetu lze narazit i na servery nabízející
elektronické a naskenované knihy, porušují autorská
práva!
• Příklady: http://library.nu
•
•
•
•
Projekt uzavřen soudním rozhodnutím 15/02/2012
Obsahoval 400 000 knih
R.I.P.
Další (víceméně databáze nabízející stejný obsah)
•
•
•
•
http://en.bookfi.org/
http://gen.lib.rus.ec/
http://libgen.org/
http://libgen.info/
Programy pro správu
bibliografických dat
Citační programy – placené
• Endnote (současná verze x6)
• Výrobce – Thomson Reuters
• Výhody
• Zřejmě nejrozšířenější program s vysokou mírou
podpory
• Nepřeberné množství citačních zdrojů
• Nevýhody
• Placený program
17
Citační programy - placené
• EndNote Web
• Internetová verze EndNotu
• Přístup ze sítě ZČU či přes VPN
• Výhody
• Nezávislosti na jednom počítači
• Možnost sdílení bibliografie
• Jednoduchý export záznamu z WOS
• Nevýhody
• Omezené funkce
• Nutnost neustálého připojení k internetu
• Tutorial
18
Citační programy - placené
• Další programy
• Biblioscape
• http://www.biblioscape.com/
• BiblioExpress
• Free verze Biblioscape
• http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm
• Citation
• http://citationonline.net/9-home.asp
19
Citační programy - placené
• Další programy
• Bookends
• http://www.sonnysoftware.com/
• RefWorks
• http://www.refworks.com/
• Online služba
20
Citační programy - placené
• Další programy
• ProCite
• Výrobce Thomson Reuters
• http://www.procite.com/
• Profesionální program k „náročnějšímu“ použití
• Reference Manager
• Výrobce Thomson Reuters
• http://www.refman.com/
• Spíš pro institucionální využití
21
Citační programy – free
• BiblioExpress
• Free verze Biblioscape
• http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm
• 2Collab
• http://www.2collab.com
• Online
• Bibus
• http://bibusbiblio.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Dále viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
22
Zotero*
*[zoh-TAIR-oh]
Zotero [zoh-TAIR-oh]
• Producent George Mason University
• Open-source aplikace v podobě doplňku pro Mozilla
Firefox
• NEBO Standalone aplikace
• Výhody
•
•
•
•
•
Bezplatný
Import citací z „těla“ webové stránky
Synchronizace knihovny
Vytváření skupin
Štítky a přílohy
• Nevýhody
• Žádné
24
Zotero - instalace a
nastavení
Zotero – instalace a nastavení
• Požadavky
• Jako doplněk: webový prohlížeč Firefox 3.0 a
vyšší
• Standalone: prohlíž Firefox, Chrome, Safari
• Instalace
1
Zotero – instalace a nastavení
2
3
Zotero – instalace a nastavení
4
5
Ikona pro
spuštění Zotera
Zotero – instalace a nastavení
Podokno Zotera
v prohlížeči
Tlačítko maximalizace do
samostatného panelu
Zotero – instalace a nastavení
• Zřízení účtu/registrace na stránkách
www.zotero.org
• K čemu učet?
7
• K synchronizaci dat
• Zálohování
• Přístup z více počítačů
6
Zotero – instalace a nastavení
9
8
Nastavení účtu pro
synchronizaci
Nastavení synchronizace
Zotero - vyváření záznamů,
knihovny a kolekce
Pracovní okno Zotera
Kolekce
Seznam biblio. položek/záznamů
Skupiny (sdílené kolekce)
Detaily vybrané položky
Vytváření záznamů
1. Vytvoření nového záznamu
1
Výběr typu záznamu (kniha,
článek v časopise…)
2
Ruční zadání údajů (autor, název…)
Vytváření záznamů
2. Import záznamu
•
Import záznamu z „těla“ webové stránky (např. Google
Books, Google Scholar, Amazon.com, JSTOR, NKP, knihovna
ZCU apod.)
Ikona indikující rozpoznání
bibliografického údaje knihy.
Kliknutím na ikonu dojde k importu
záznamu do Zotera.
Vytváření záznamů
Ikona indikující rozpoznání
bibliografického údaje článku v
časopisu.
Vytváření záznamů
Ikona indikující rozpoznání vícero
údajů na stránce
Výběr záznamů pro import
Štítky, poznámky, přílohy…
Štítky
• K čemu jsou dobré štítky?
• Organizaci záznamů
• Mají povahu klíčových slov
Poznámky
• Co jsou to poznámky?
• Jakékoli postřehy k záznamů, mají povahu
textového souboru.
Přílohy
• K jednotlivým záznamům lze přiřazovat
libovolné přílohy, např. texty v elektronické
podobě.
• Dva způsoby
1. Vytvořením kopie souboru v adresáři Zotera
(Attached Stored Copy of File)
•
•
Přílohy jsou synchronizované s účtem a záznamy
300 MB zdarma k účtu, další prostor je třeba zakoupit
2. Přirazení odkazu na daný soubor k záznamu (Attach
link to file)
•
Přílohy nejsou synchronizované
Přílohy
Přílohy záznamů
Probíhající synchronizace se
serverem Zotera
Úložiště
Využitá kapacita úložiště v nastavení profilu
na stránkách Zotera
Skupiny (groups)
Skupiny
• Co jsou to skupiny?
• Uživatelé sdílející společně kolekce záznamů
Vytvoření skupiny
Skupiny, jejichž je uživatel členem
Vytvoření skupiny
Nastavení skupiny
Cite While You Write*
*Cituj během psaní
Cite While You Write
• Funkce automatického vkládání citací a
seznamu literatury při psaní v textovém
editoru (Word či OpenOffice)
• Nutnost instalace rozšíření pro textový
editor (standardně proběhne automaticky)
• http://www.zotero.org/support/word_process
or_plugin_installation
Vkládání citací v MS Word
Karta doplňků
1. Vložení nové citace
2. Editace vložené citace
3. Vložení seznamu biblio. na konec
dokumentu
4. Obnovení
5. Změna citačního stylu
6. Odstranění hyperlinků Zotera
Vložení nové citace v MS Word
1
2
Výběr citačního stylu
Vložení nové citace – rychlý
náhled
Fulltextové
vyhledávání
Výběr záznamu, který bude citován z
fulltextového vyhledávání v „knihovně“
Vložení nové citace v MS Word –
standardní zobrazení
Výběr záznamu, který bude citován
3
Doplnění o prefix či sufix (např.:
„srv.“, „viz“ apod.)
Citace více zdrojů
Upřesnění stránky či
potlačení autora
Vložení nové citace v MS Word
Výhody funkce CWYW
• Rychlost
• Přesnost
• V seznamu literatury je skutečně jen to, co je citováno
• Automatické změny v údajích
• Opravím-li např. rok vydání knihy v Zoteru, tak dojde
k opravě i u všech citací v textu
• Možnost automatické změny stylu citací
• Během sekundy lze změnit styl citací
• Možnost automatické změny jazyka citací
Závěrem obecně k citacím…
Jak citovat – základní pojmy
• Citát — doslovně převzatá část textu z použitých pramenů
literatury
• Citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci
vlastního dokumentu. V textu je obvykle uvedena
uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma
• Parafráze - text je interpretován vlastními slovy, nemění se jeho
význam, nedává se do uvozovek, autor a zdroj je ocitován
• Bibliografická citace — zdroj informací pro čtenáře,
recenzenta, oponenta dokumentu, umožňuje identifikaci a
zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další
literaturu
• Seznam bibliografických citací — seznam použitých pramenů
literatury
57
Jak citovat
• Vyberte si formát prestižního časopisu, který vám nejlépe
vyhovuje
• ČSN či ISO formátem nic nezkazíte, ale nejsou moc
přehledné
• Používejte tento formát jednotně
• Vyberte si metodu pro zápis odkazů
• metoda průběžných poznámek
• metoda číselných citací
• metoda prvního prvku a data
58
Nejčastější chyby v citacích
•
•
•
•
•
Citování díla, které autor při práci nepoužil
Necitování díla, které bylo použito
Citování ostatních vlastních prací, aniž by tyto práce
měly souvislost s novým dílem (tzv. autocitace)
Nepřesné citování, které znemožňuje dílo identifikovat
a následně získat.
Používání nejednotného formátu citací
Dále viz:
www.citace.com
59
Závěrečná doporučení
• Používejte jen relevantní zdroje pro vědeckou práci
•
•
•
•
Např. Wikipedia není relevantním zdrojem
U publikací se orientujte dle WoS
Dále vycházejte z prestiže nakladatelství
Najděte si recenzi
• Nespoléhejte se na fulltextové vyhledávání bez
kontextu
• Např. Google Books používejte jako nástroj pro orientaci,
nikoli samotný zdroj informací
• Využívejte citačních manažerů
• Ušetří vám práci
• Eliminují chyby
60
Případné dotazy na:
[email protected]
Download

Elektronické informační zdroje a práce s databázemi pro správu