Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
PREZENČNÍ STUDIUM
v akademickém roce 2012/2013
Pro vnitřní potřebu
Vydavatel: FSI VUT v Brně, 2012
Technický redaktor: Prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
2
Obsah
Časový plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakalářské studijní programy (BSP) . . . . . . . . .
Navazující magisterské studijní programy (NMSP) .
Studijní plány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabídka nepovinných předmětů pro všechny obory
Studijní plány profesních oborů BS . . . . . . . . .
Studijní plány obecného oboru BS . . . . . . . . .
Studijní plány oborů aplikovaných věd BS . . . . .
Studijní plány oborů II. stupně NMS . . . . . . . .
Ústavy FSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
7
.
9
. 12
. 12
. 13
. 27
. 33
. 61
. 142
3
Přehled studijních plánů jednotlivých oborů
Program B3S-P Strojírenství
B-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
B-EPE Energetika, procesy a ekologie (P). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B-PRP Profesionální pilot (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
B-S1R Strojírenství (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
B-SSZ Stavba strojů a zařízení (P). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
B-STG Strojírenská technologie (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
B-STI Strojní inženýrství (O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program B3A-P Aplikované vědy v inženýrství
B-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
B-MAI Matematické inženýrství (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
B-MET Mechatronika (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
B-MTI Materiálové inženýrství (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
B-PDS Průmyslový design ve strojírenství (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Program M2I-P Strojní inženýrství
M-ADI Automobilní a dopravní inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
M-AIŘ Aplikovaná informatika a řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
M-ENI Energetické inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
M-FLI Fluidní inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
M-KSI Konstrukční inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
M-LPR Letecký provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
M-PRI Procesní inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
M-SLE Slévárenská technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
M-STG Strojírenská technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
M-STL Stavba letadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
M-TEP Technika prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
M-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Program M2A-P Aplikované vědy v inženýrství
M-FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
M-IMB Inženýrská mechanika a biomechanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
M-MAI Matematické inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
M-MET Mechatronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
M-MŘJ Metrologie a řízení jakosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
M-MTI Materiálové inženýrství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
M-PDS Průmyslový design ve strojírenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
M-PMO Přesná mechanika a optika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Program M2V-P Výrobní systémy
M-VSY Výrobní systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Program M2E-P Industrial Engineering
M-IND Industrial Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4
Obsah
Časový plán
akademického roku 2012/2013
Začátek akademického roku 1. 9. 2012
Pro všechny studijní programy obou forem studia
Imatrikulace 1. ročníku:
1. ročník BS
14. 9. 2012
Zimní semestr:
Výuka v BS, NMS*
Skupinová výuka v DS
Zkouškové období (1)
Zimní prázdniny
Zkouškové období (2)
Zimní prázdniny
17. 9. 2012
8. 10. 2012
17. 12. 2012
24. 12. 2012
2. 1. 2013
30. 1. 2013
-
14. 12. 2012 13 týdnů
14. 12. 2012 10 týdnů
21. 12. 2012 1 týden
1. 1. 2013 1 týden
29. 1. 2013 4 týdny
1. 2. 2013
3 dny
Letní semestr:
Výuka v BS, NMS*
Skupinová výuka v DS
4. 2. 2013 25. 2. 2013 -
3. 5. 2013 13 týdnů
3. 5. 2013 10 týdnů
Nezávěrečné ročníky:
Zkouškové období
Letní prázdniny
6. 5. 2013 - 21. 6. 2013
24. 6. 2013 - 30. 8. 2013
Závěrečné ročníky**:
Přihlášky ke SZZ
Zkouškové období
Odevzdání diplomových a bakalářských prací
Recenze
SZZ (řádný termín)
Promoce
do 3.
6. 5. 2013 - 24.
do 24.
27. 5. 2013 - 7.
10. 6. 2013 - 21.
8. 7. 2013 - 12.
Přijímací zkoušky 2013/2014***
Přijímací zkoušky BS
20.
Přijímací zkoušky NMS
21.
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS, NMS 28.
Přijímací zkoušky DS
24.
Náhradní podzimní termín 2012:
Odevzdání diplomových a bakalářských prací
Recenze
SZZ
Časový plán
5. 2013
5. 2013
5. 2013
6. 2013
6. 2013
7. 2013
7 týdnů
9 týdnů
3 týdny
2 týdny
2 týdny
1 týden
6. 2013 - 25. 6. 2013
6. 2013
6. 2013
6. 2013 - 10. 7. 2013
1 týden
2 týdny
do 12. 10. 2012
15. 10. 2012 - 26. 10. 2012
29. 10. 2012 - 2. 11. 2012
2 týdny
1 týden
5
* Poslední týden výuky je zápočtový.
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ.
*** Termín může být upraven Pokynem děkana k přijímacímu řízení.
Kontrola studia v BS, NMS:
– Studium je kontrolováno ve čtyřech týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a
v šesti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 15 odst. 1
Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po
nesplnění studijních požadavků.
– Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
– Podle Směrnice děkana FSI č. 6/2011 musí ústavy zaznamenat výsledky klasifikace do IS v den
jejího udělení, výjimečně následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá
vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
– Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději
do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
– Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za
příslušný akademický rok do 4 dnů po skončení posledního dne zkouškového období. Nesprávné
údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním
oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.
– Další termíny BS a NMS: Poslední týden výuky je zápočtový.
Doktorské studium
– Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech
alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
– Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.
Kombinované studium:
Kombinovaná forma probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2. Přitom podle
pokynu děkana č. 10/2005.
– Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená,
že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního
studia;
– Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného
předmětu;
– Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého
semestru (neplatí pro závěrečné ročníky kombinované formy studia).
Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 12. 4. 2012 (čl. 5 odst. 3 Statutu FSI).
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., v.r.
děkan FSI
6
Časový plán
Bakalářské studijní programy (BSP)
– B3S–P Strojírenství (standardní doba studia 3 roky)
– B3A–P Aplikované vědy v inženýrství (standardní doba studia 3 roky)
Charakteristika BSP
BSP je vysokoškolské studium kratšího cyklu, v jehož průběhu student získá potřebné teoretické a
praktické znalosti v oboru podle svého výběru. Absolventi mohou buď odejít do praxe, nebo pokračovat
dále ve studiu na vyšším (magisterském) stupni VŠ vzdělání.
Obecné a profesní obory BSP
– Profesní obory (označeny zkratkou P) jsou zaměřeny více prakticky a jsou primárně určeny jako
příprava k výkonu povolání.
– Obecný obor „Strojní inženýrstvíÿ(označen zkratkou O) je zaměřen jako příprava k vyššímu
(magisterskému) vzdělání. Je určen pro ty, kteří chtějí bezprostředně po jejich absolvování pokračovat dále ve studiu a získat titul inženýr.
– Obory aplikovaných věd(označeny zkratkou A) jsou zaměřeny jako příprava k vyššímu (magisterskému) vzdělání v příslušném oboru. Jsou určeny zejména pro ty, kteří chtějí věnovat celých
pět let studiu oboru v oblasti aplikací vybrané vědní disciplíny do strojního inženýrství a získat
titul inženýr.
Návaznost na další typy studijních programů
– Absolventi profesních oborů mohou na FSI bez přijímací zkoušky dále studovat studovat
pouze příbuzný obor dvouletého navazujícího magisterského programu. K přijetí ke studiu ostatních oborů bude vyžadována přijímací zkouška.
– Absolventi obecného oboru „Strojní inženýrstvíÿ mohou na FSI dále bez přijímací zkoušky
studovat ve dvouletých navazujících programech N2I–P Strojní inženýrství a N2A–P Aplikované vědy v inženýrství.
– Absolventi bakalářských oborů oblasti aplikovaných věd pokračují ve studiu stejnojmenných
oborů dvouletého NMSP.
Společný ročník
– První ročník všech profesních oborů bakalářského studijního programu B3S–P je společný a v informačním systému je označován názvem „Strojírenstvíÿ. Definitivní volba oboru pak probíhá
během studia společného 1. ročníku.
Studijní plány oborů
– Studijní plány bakalářského studia pro akademický rok 2012/2013 jsou zveřejněny na str. 12 až
60.
– Studijní plány jsou též zveřejněny na www stránkách fakulty. Verze na webových stránkách má
přednost před touto brožurou.
Vysvětlivky ke studijním plánům bakalářských oborů
1)
PK - počet kreditů, definuje relativní zátěž studenta při studiu tohoto předmětu.
ukončení předmětu zá - zápočet, kl - klasifikovaný zápočet, zk - zkouška, kol - kolokvium
2)
rozsah je uváděn ve tvaru typ výuky:počet týdnů×počet hodin týdně
Typ výuky může být P (přednáška), C1 (cvičení), C2a (cvičení s počítačovou podporou), C2b (laboratoře a ateliéry), Cj (cvičení jazyková) nebo OP (odborná praxe). Samostatná práce studentů
při zpracování bakalářské práce je označena zkratkou VB.
Bakalářské studijní programy (BSP)
7
Seznam oborů BSP
Bakalářský studijní programu B3S–P Strojírenství je tvořen následujícími profesními a obecnými
obory:
Obor B-AIŘ
Zajišťuje:
Aplikovaná informatika a řízení (P)
Ústav automatizace a informatiky
str. 15
Obor B-EPE
Zajišťuje:
Energetika, procesy a ekologie (P)
Energetický ústav
str. 17
Obor B-PRP
Zajišťuje:
Profesionální pilot (P)
Letecký ústav
str. 20
Obor B-S1R
Zajišťuje:
Strojírenství (P)
FSI (společný ročník)
str. 13
Obor B-SSZ
Zajišťuje:
Stavba strojů a zařízení (P)
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
str. 22
Obor B-STG
Zajišťuje:
Strojírenská technologie (P)
Ústav strojírenské technologie
str. 25
Obor B-STI
Zajišťuje:
Strojní inženýrství (O)
FSI
str. 27
Bakalářský studijní programu B3A–P Aplikované vědy v inženýrství je tvořen následujícími obory:
8
Obor B-FIN
Zajišťuje:
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (A)
Ústav fyzikálního inženýrství
str. 33
Obor B-MAI
Zajišťuje:
Matematické inženýrství (A)
Ústav matematiky
str. 39
Obor B-MET
Zajišťuje:
Mechatronika (A)
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
str. 45
Obor B-MTI
Zajišťuje:
Materiálové inženýrství (A)
Ústav materiálových věd a inženýrství
str. 51
Obor B-PDS
Zajišťuje:
Průmyslový design ve strojírenství (A)
Ústav konstruování
str. 56
Bakalářské studijní programy (BSP)
Navazující magisterské studijní programy (NMSP)
–
–
–
–
M2I–P Strojní inženýrství (standardní doba studia 2 roky)
M2A–P Aplikované vědy v inženýrství (standardní doba studia 2 roky)
M2V–P Výrobní systémy (standardní doba studia 2 roky)
M2E–P Industrial Engineering (standardní doba studia 2 roky)
Charakteristika NMSP
Navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy bakalářského studia. NMSP
představuje vysokoškolské studium univerzitního typu, v jehož průběhu student získá hluboké teoretické znalosti a rovněž dostatečně podrobné praktické znalosti v užším oboru strojního inženýrství
dle svého výběru.
Pravidla pro přijímání ke studiu
Do NMSP jsou přijímáni uchazeči, kteří absolvovali na vysoké škole bakalářský studijní program
v oblasti technických věd. Uchazeči jsou přijímáni formou přijímacího řízení, přičemž podrobnosti
každoročně stanovuje směrnice děkana pro přijímací řízení.
Stupně studia
Navazující magisterské studijní programy představují II. stupeň studia VŠ.
Volba oboru NMSP
– Obor studia si student zvolí před vstupem na II. stupeň studia, přičemž volba oboru probíhá
podle směrnice děkana
– Obory „Matematické inženýrstvíÿ, „Fyzikální inženýrstvíÿ a „Průmyslový design ve strojírenstvíÿ mohou studovat pouze absolventi příslušných oborů BSP.
Studijní plány oborů
– Studijní plány navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2012/2013 jsou zveřejněny
na str. 61 až 142.
– Studijní plány jsou též zveřejněny na www stránkách fakulty. Verze na webových stránkách má
přednost před touto brožurou.
Vysvětlivky ke studijním plánům magisterských oborů
1)
PK - počet kreditů, definuje relativní zátěž studenta při studiu tohoto předmětu.
ukončení předmětu zá - zápočet, kl - klasifikovaný zápočet, zk - zkouška, kol - kolokvium
2)
rozsah je uváděn ve tvaru typ výuky:počet týdnů×počet hodin týdně
Typ výuky může být P (přednáška), C1 (cvičení), C2a (cvičení s počítačovou podporou), C2b (laboratoře a ateliéry), Cj (cvičení jazyková) nebo OP (odborná praxe). Samostatná práce studentů
při zpracování diplomové práce je označena zkratkou VD.
Navazující magisterské studijní programy (NMSP)
9
Seznam oborů NMSP
Navazující magisterský studijní programu M2A–P Aplikované vědy v inženýrství je tvořen následujícími obory:
10
Obor M-FIN
Zajišťuje:
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Ústav fyzikálního inženýrství
str. 75
Obor M-IMB
Zajišťuje:
Inženýrská mechanika a biomechanika
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
str. 82
Obor M-MAI
Zajišťuje:
Matematické inženýrství
Ústav matematiky
str. 91
Obor M-MET
Zajišťuje:
Mechatronika
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
str. 95
Obor M-MŘJ
Zajišťuje:
Metrologie a řízení jakosti
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
str. 98
Obor M-MTI
Zajišťuje:
Materiálové inženýrství
Ústav materiálových věd a inženýrství
str. 103
Obor M-PDS
Zajišťuje:
Průmyslový design ve strojírenství
Ústav konstruování
str. 105
Obor M-PMO
Zajišťuje:
Přesná mechanika a optika
Ústav fyzikálního inženýrství
str. 107
Navazující magisterské studijní programy (NMSP)
Navazující magisterský studijní programu M2I–P Strojní inženýrství je tvořen následujícími obory:
Obor M-ADI
Zajišťuje:
Automobilní a dopravní inženýrství
Ústav dopravní techniky
str. 61
Obor M-AIŘ
Zajišťuje:
Aplikovaná informatika a řízení
Ústav automatizace a informatiky
str. 66
Obor M-ENI
Zajišťuje:
Energetické inženýrství
Energetický ústav
str. 71
Obor M-FLI
Zajišťuje:
Fluidní inženýrství
Energetický ústav
str. 78
Obor M-KSI
Zajišťuje:
Konstrukční inženýrství
Ústav konstruování
str. 86
Obor M-LPR
Zajišťuje:
Letecký provoz
Letecký ústav
str. 88
Obor M-PRI
Zajišťuje:
Procesní inženýrství
Ústav procesního a ekologického inženýrství
str. 110
Obor M-SLE
Zajišťuje:
Slévárenská technologie
Ústav strojírenské technologie
str. 113
Obor M-STG
Zajišťuje:
Strojírenská technologie
Ústav strojírenské technologie
str. 118
Obor M-STL
Zajišťuje:
Stavba letadel
Letecký ústav
str. 124
Obor M-STM
Zajišťuje:
Strojírenská technologie a průmyslový management
Ústav strojírenské technologie
str. 127
Obor M-TEP
Zajišťuje:
Technika prostředí
Energetický ústav
str. 130
Obor M-VSR
Zajišťuje:
Výrobní stroje, systémy a roboty
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
str. 134
Navazující magisterský studijní programu M2V–P Výrobní systémy je tvořen následujícími obory:
Obor M-VSY
Zajišťuje:
Výrobní systémy
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
str. 140
Navazující magisterský studijní programu M2E–P Industrial Engineering je tvořen následujícími
obory:
Obor M-IND
Zajišťuje:
Industrial Engineering
Ústav strojírenské technologie
Navazující magisterské studijní programy (NMSP)
str. 84
11
Ročník 1
B-OBN – Obecná nabídka
Stupeň: I
Studenti všech ročníků a všech oborů bakalářských i magisterských studijních programů mohou podle
vlastního zájmu volit některý z následujících předmětů.
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Volitelné předměty (nepovinné)
a1
Angličtina 1
f1
Francouzština 1
gns Němčina ve strojírenství
n1
Němčina 1
n3
Němčina 3
n5
Němčina 5
r1
Ruština 1
0a1 Angličtina 1Z
0hz Hlavňové zbraně
ústav
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
Cj: 13×2 ÚJ
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×1
0n1 Němčina 1
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
1cj Čeština 1
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
1ck Čeština - konverzace 1
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Volitelné předměty (nepovinné)
a2
Angličtina 2
f2
Francouzština 2
n2
Němčina 2
n4
Němčina 4
r2
Ruština 2
0a2 Angličtina 2Z
0n2 Němčina 2
2cj Čeština 2
2ck Čeština - konverzace 2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též
2
2
6
2
2
4
2
2
2
rozsah2 )
zá
zá
zk,zá
zá
zá
zk,zá
zá
zá
zá
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
3 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
obecná nabídka na str. 12
zajišťuje
garant
Zuzana Wolná
Darja Kobzíková
Jana Návratová
Jana Návratová
Jana Návratová
Jana Návratová
Hana Vallová
Michaela Veselá
Róbert Jankových
Jana Návratová
Dita Gálová
Dita Gálová
Zuzana Wolná
Darja Kobzíková
Jana Návratová
Jana Návratová
Hana Vallová
Michaela Veselá
Jana Návratová
Dita Gálová
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 7
12
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
Předmět
B-S1R – Strojírenství
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
1ch Chemie
1in Informatika
rozsah2 )
ústav
Ročník 1
zajišťuje
garant
3 zk
5 kl
P: 13×2
FSI
Petr Dzik
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
1k
Základy konstruování
4 zk,zá P: 13×1 ÚK
Ivan Křupka
C2a: 13×2
1m
Matematika I
9 zk,zá P: 13×4 ÚM
Miroslav Doupovec
C1: 11×4
C2a: 2×4
1pg Počítačová geometrie a grafika 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kd Vybrané kapitoly z deskriptivní 0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
geometrie
0km Vybrané kapitoly z matematiky 0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
Vybrané kapitoly z programo- 0 zá
C2a: 13×2 ÚAI
vání
0zk Vybrané kapitoly ze základů 0 zá
P: 13×2
ÚK
konstruování
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0vp
Studijní plány 2012/13
Jan Roupec
Pavel Mazal
13
Ročník 1
B-S1R – Strojírenství
Letní semestr
Povinné předměty
bf
Fyzika
bk
Konstruování-B
4 kl
bm
Matematika II-B
6 zk,zá
bum
Úvod do materiálových věd a
inženýrství
Zpracování informací
6 zk,zá
Informační výchova - informační gramotnost
Výrobní technologie I
1 zá
P: 13×2
C1: 6×2
C2b: 7×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 11×2
C2a: 2×2
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 11×2
C2b: 2×2
C2a: 13×1
2 kl
C2b: 13×2 ÚST
Statika
5 zk,zá
bzi
2iv
2vt
6 zk,zá
4 zá
Stupeň: I
ÚFI
Miroslav Černý
ÚK
Ivan Křupka
ÚM
Miroslav Doupovec
ÚMVI
Vít Jan
ÚAI
Radek Poliščuk
FSI
Martina Drabantová
Milan Dvořák
P: 13×2 ÚMTMB Vladimír Fuis
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0fb Vybrané kapitoly z fyziky B
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Miroslav Černý
0mi Seminář a praktická cvičení ma- 0 zá
P: 4×2 ÚMVI
Vít Jan
teriálového inženýrství
C1: 1×3
C2b: 4×3
0um Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Eva Novotná
vého inženýrství
3cd CAD
0 zá
C2a: 13×2 ÚK
Jan Brandejs
3st
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
14
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Ročník 2
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
cel Elektrotechnika a elektronika
5 zk,zá
Letní semestr
Povinné předměty
dpt Programovací techniky
6 zk,zá
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚVSSR
Miloš Hammer
C2b: 13×2
cm
Matematika III-B
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Jan Čermák
C2a: 13×1
vcp Jazyky C a C++
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
vht Hardware a mikroprocesorová 4 kl
P: 13×2 ÚAI
Pavel Ošmera
technika
C2a: 13×2
vzr Základy automatického řízení
5 zk,zá P: 13×3 ÚAI
Miloš Šeda
C2a: 13×2
4pp Pružnost a pevnost I
8 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
dtm Technická mechanika
5 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Jiří Krejsa
C1: 7×2
C2a: 6×2
vat Tekutinové automatizační pro- 5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Stanislav Věchet
středky
C2b: 13×2
vea Elektrické automatizační pro- 5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Zdeněk Němec
středky
C2b: 13×2
vot Operační systémy
4 kl
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
vpn Počítačové sítě
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Jan Roupec
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
15
Ročník 3
Zkr.
B-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ckp Konstruování strojů a strojních
součástí
fsi Simulace systémů
4 kl
5 zk,zá
vo1
Optimalizace I
6 zk,zá
vpl
Programovatelné automaty
5 zk,zá
vti
Teorie informace a kódování
5 zk,zá
vtm
Technická měření
5 zk,zá
Volitelné předměty (nepovinné)
ve0 Bezpečnost práce v elektrotechnice
vg0 Základy grafického programování v LabVIEW
vns Navrhování systémů řízení
4 zk,zá
3 zá
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 7×2
C2a: 6×2
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C2b: 13×2
ústav
zajišťuje
garant
ÚK
Martin Hartl
ÚAI
Jiří Šťastný
ÚAI
Miloš Šeda
ÚAI
Zdeněk Němec
ÚAI
Pavel Ošmera
ÚAI
František Vdoleček
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×2
C2b: 13×3 ÚAI
P: 13×4 ÚAI
C1: 7×1
C2a: 6×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
fdi Bakalářský projekt (B2370)
fei
Seminář k bakalářské práci
(B2370)
Automatická diagnostika
3 kl
10 zá
4 zá
Stupeň: I
VB: 13×6 ÚAI
C2a: 13×8
C1: 13×2 ÚAI
Josef Pavlík
Pavel Houška
Branislav Lacko
Jiří Šťastný
Jiří Šťastný
P: 13×2 ÚAI
František Vdoleček
C2b: 13×2
vds Databázové systémy
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Miloš Šeda
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
vad
5 zk,zá
*) Vysvětlivky na str. 7
16
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-EPE – Energetika, procesy a ekologie
Ročník 2
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
cel Elektrotechnika a elektronika
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚVSSR
Miloš Hammer
C2b: 13×2
cm
Matematika III-B
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Jan Čermák
C2a: 13×1
3f
Fyzika II
7 zk,zá P: 13×3 ÚFI
Pavel Šandera
C1: 13×2
C2b: 13×2
3sv Struktura a vlastnosti materi- 6 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Bohumil Pacal
álů
C2b: 13×2
4pp Pružnost a pevnost I
7 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
crj Řízení jakosti
3 kl
P: 13×2 ÚVSSR
Alois Fiala
C1: 13×1
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Bohumil Pacal
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
6 zk,zá
17
Ročník 2
B-EPE – Energetika, procesy a ekologie
Letní semestr
Povinné předměty
dhp Hydraulické pochody
Stupeň: I
5 zk,zá
P: 13×2 ÚPEI
Jaroslav Medek
C1: 13×2
dtm Technická mechanika
6 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Jiří Krejsa
C1: 7×2
C2a: 6×2
ipc Základy procesní technologie
4 zk,zá P: 13×2 ÚPEI
Ladislav Bébar
C1: 13×1
lz1 Základy energetiky I
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
Jiří Pospíšil
C1: 13×2
6tt Termomechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
Milan Pavelek
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
eep Ekologie průmyslu
3 zk,zá P: 13×2 ÚPEI
Andrea Tabasová
C1: 13×1
iaz Aparáty a zařízení
3 kl
P: 13×2 ÚPEI
Zdeněk Němec
C1: 13×1
izr Základy techniky prostředí
3 kl
P: 13×2 EÚ
Eva Janotková
C1: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0at Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
Josef Štětina
chaniky
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
18
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-EPE – Energetika, procesy a ekologie
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ezp Základy procesního inženýrství
6 zk,zá
P: 13×3 ÚPEI
C1: 13×2
fse Stavba a provoz energetických 6 zk,zá P: 13×4 EÚ
zařízení
C1: 13×1
iep Experimentální
metody
a 5 zk,zá P: 13×2 ÚPEI
přístroje
C1: 13×2
lz2 Základy energetiky II
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
eje Jaderná energetika
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
ikb Kotle na biomasu
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
uop Výroba a odpady
5 zk,zá P: 13×2 ÚPEI
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
0pe Praktická energetika
0 zá
C1: 13×3 EÚ
Ročník 3
zajišťuje
garant
Jaroslav Jícha
Zdeněk Skála
Zdeněk Němec
Jan Fiedler
Oldřich Matal
Zdeněk Skála
Andrea Tabasová
Jiří Pospíšil
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
fee Seminář k bakalářské práci
(B2323)
fsc Stavba a provoz chemických zařízení
fzp Bakalářský projekt (B2323)
C1: 13×1
EÚ
Jiří Pospíšil
6 zk,zá
P: 13×4
C1: 13×2
VB: 13×6
ÚPEI
Dušan Vincour
EÚ
Jan Fiedler
9 zá
P: 13×2 EÚ
Jiří Pospíšil
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
foz Ochrana životního prostředí
3 kl
P: 13×3 EÚ
Zdeněk Skála
C1: 13×1
imp Modelování procesů
3 kl
P: 13×2 ÚPEI
Jaroslav Jícha
C2a: 13×1
uer Environmentální řízení
3 kl
P: 13×2 ÚPEI
Andrea Tabasová
C2b: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
uoz
Obnovitelné zdroje energie
3 zá
5 zk,zá
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
19
Ročník 2
B-PRP – Profesionální pilot
Stupeň: I
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
PK 1 )
Předmět
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
cel Elektrotechnika a elektronika
cla
Angličtina v letectví
cld
Letecký zákon a předpisy
dlg
Obecná navigace
dll
Letecké palubní přístroje
oz1
Základy letu I
7az Angličtina - zkouška B1
Volitelné předměty (nepovinné)
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
3 zá
P: 13×1 ÚJ
Cj: 13×1
4 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 13×2
5 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×2
5 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×1
5 kl
P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
cks Konstrukce a systémy letadel I
dla Angličtina v letectví
4 zk,zá
3 kl
3 zk,zá
P: 13×2
LÚ
P: 13×1 ÚJ
Cj: 13×1
dlm Letecká meteorologie
6 zk,zá P: 13×4 LÚ
C1: 13×2
drn Radionavigace I
5 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×2
dtm Technická mechanika
7 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB
C1: 7×2
C2a: 6×2
oz2 Základy letu II
4 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
zajišťuje
garant
Miloš Hammer
Jitka Kudličková
Jiří Chlebek
Slavomír Vosecký
Jan Čižmár
Vladimír Daněk
Dita Gálová
Karel Třetina
Jitka Kudličková
Karel Krška
Slavomír Vosecký
Jiří Krejsa
Vladimír Daněk
*) Vysvětlivky na str. 7
20
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-PRP – Profesionální pilot
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
clo Lidská výkonnost a omezení
rozsah2 )
ústav
P: 13×3 LÚ
C1: 13×2
dks Konstrukce a systémy letadel II 4 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
dlf Spojení a letecká frazeologie
3 kl
P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
eli Provozní postupy
4 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
eln Anglická letecká frazeologie
3 kl
P: 13×1 LÚ
C2a: 13×1
elv Letecké pohonné jednotky
6 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×1
ern Radionavigace II
6 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
ele Letiště
6 zk,zá
5 kl
fdl
Bakalářský projekt (B2330)
8 zá
fel
Seminář k bakalářské práci
(B2330)
Plánování a provedení letu
3 zá
P: 13×4 LÚ
C1: 13×2
flv Letové výkony
5 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
flp
7 zk,zá
P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
VB: 13×6 LÚ
C2a: 13×4
C1: 13×2 LÚ
Ročník 3
zajišťuje
garant
Jana Hlaváčová
Karel Třetina
Kateřina Mecová
Jaromír Hammer
Vít Novozámský
Pavel Imriš
Slavomír Vosecký
Jiří Chlebek
Jaromír Hammer
Jaromír Hammer
Pavel Imriš
Róbert Šošovička
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
21
Ročník 2
B-SSZ – Stavba strojů a zařízení
Stupeň: I
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
cel Elektrotechnika a elektronika
ckc
4 zk,zá
Konstruování a CAD
6 kl
Matematika III-B
4 zk,zá
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
C2a: 13×4 ÚK
zajišťuje
garant
Miloš Hammer
Jan Brandejs
P: 13×2 ÚM
Jan Čermák
C2a: 13×1
4pp Pružnost a pevnost I
8 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
5hy Hydromechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
Jaroslav Štigler
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
3vt Výrobní technologie II
3 kl
C2b: 13×2 ÚST
Anton Humár
cm
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
22
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Letní semestr
Povinné předměty
dtb Technologie obrábění
B-SSZ – Stavba strojů a zařízení
Ročník 2
6 zk,zá
P: 13×3 ÚST
Miroslav Píška
C2b: 13×3
dtm Technická mechanika
7 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Jiří Krejsa
C1: 7×2
C2a: 6×2
esm Spalovací motory
7 zk,zá P: 13×3 ÚADI
Zdeněk Kaplan
C2b: 13×1
6aa Automatizace
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Miloš Šeda
C2a: 11×2
C2b: 2×2
6tt Termomechanika
7 zk,zá P: 13×3 EÚ
Milan Pavelek
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
fhy Hydraulické stroje
4 zk,zá P: 13×2 EÚ
Miloslav Haluza
C1: 13×2
0at Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
Josef Štětina
chaniky
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
23
Ročník 3
Zkr.
B-SSZ – Stavba strojů a zařízení
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
edo Dopravní a manipulační zařízení
eta Technická měření
P: 13×3 ÚADI
C1: 13×2
5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
fau Automobily
5 kl
P: 13×3 ÚADI
C2b: 13×1
5ks Konstruování strojů - strojní 6 zk,zá P: 13×3 ÚK
součásti
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
dld Logistika dopravy a manipulace 5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
C2a: 13×2
gas Prvky automatického řízení 5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
strojů
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
fds Bakalářský projekt (B2324)
fes
Seminář k bakalářské práci
(B2324)
Hydraulické převody strojů
6 zk,zá
Stupeň: I
zajišťuje
garant
Jiří Malášek
Jiří Pernikář
Zdeněk Kaplan
Martin Hartl
Jiří Malášek
František Bradáč
6 kl
VB: 13×6
ÚADI
Miroslav Škopán
2 kl
C1: 13×1
ÚADI
Miroslav Škopán
P: 13×3 ÚADI
Miroslav Škopán
C1: 7×1
C2b: 6×1
frm Roboty a manipulátory
3 kl
P: 13×2 ÚVSSR
Radek Knoflíček
C1: 7×1
C2b: 6×1
fvy Výrobní stroje a zařízení
3 kl
P: 13×2 ÚVSSR
Zdeněk Kolíbal
C1: 13×1
6km Konstruování strojů - mecha- 4 kl
P: 13×2 ÚK
Martin Hartl
nismy
C2a: 13×2
6kt Konstruování strojů - převody
4 zk,zá P: 13×2 ÚK
Martin Hartl
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
fhp
5 zk,zá
*) Vysvětlivky na str. 7
24
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-STG – Strojírenská technologie
Ročník 2
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr. Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
zajišťuje
ukončení
ústav
garant
Zimní semestr
Povinné předměty
cel Elektrotechnika a elektronika
6 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
Miloš Hammer
C2b: 13×2
cm
Matematika III-B
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Jan Čermák
C2a: 13×1
ctt Technologie tváření
8 zk,zá P: 13×3 ÚST
Milan Dvořák
C2b: 13×3
3vt Výrobní technologie II
2 kl
C2b: 13×2 ÚST
Anton Humár
P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
4pp
Pružnost a pevnost I
Letní semestr
Povinné předměty
cme Metalurgie
8 zk,zá
4 zk,zá
P: 13×2 ÚST
Jaromír Roučka
C2b: 13×1
dpp Počítačová podpora technologie 3 kl
P: 13×1 ÚST
Karel Novotný
C2a: 13×2
dtb Technologie obrábění
8 zk,zá P: 13×3 ÚST
Miroslav Píška
C2b: 13×3
dtm Technická mechanika
7 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Jiří Krejsa
C1: 7×2
C2a: 6×2
6sm Strojírenská metrologie I
5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
Leoš Bumbálek
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
dst Energetické stroje
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
Jiří Pospíšil
C1: 13×2
dzm Zkoušení materiálů a výrobků
5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Stanislav Věchet
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
25
Ročník 3
Zkr.
B-STG – Strojírenská technologie
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
dr2 Ročníkový projekt I - tváření,
svařovaní
dr3 Ročníkový projekt II - obrábění
ústav
Letní semestr
Povinné předměty
emm Mechanizace, automatizace a
manipulace
fdt Bakalářský projekt (B2307)
fet
Seminář k bakalářské práci
(B2307)
Přípravky a nástroje
zajišťuje
garant
3 kl
C2b: 13×2 ÚST
Milan Forejt
3 kl
C2b: 13×2 ÚST
Anton Humár
P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
etm Technologické projekty a mani- 5 zk,zá P: 13×3 ÚST
pulace s materiálem
C2a: 13×2
etr Technologické procesy
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
etv Technologie svařování
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
eac Aplikace CAD/CAM v technol. 4 zk,zá P: 13×2 ÚST
obrábění I
C2a: 13×2
emi Mikroekonomie
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
esl Slévárenská technologie
4 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
esv
Speciální technologie výroby
rozsah2 )
Stupeň: I
5 zk,zá
6 zk,zá
5 zá
2 zá
P: 13×3 ÚST
C1: 13×2
VB: 13×6 ÚST
C2b: 13×2
C1: 13×2 ÚST
Karel Novotný
Roman Kubík
Oskar Zemčík
Ladislav Daněk
Aleš Polzer
Jiří Luňáček
Milan Horáček
Zdeněk Lidmila
Miroslav Píška
Miroslav Píška
P: 13×2 ÚST
Oskar Zemčík
C2b: 13×3
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
fac Aplikace CAD/CAM v technol. 3 kl
P: 13×2 ÚST
Aleš Polzer
obrábění II
C2a: 13×2
fma Marketing
3 kl
P: 13×2 ÚST
Vladimír Chalupský
C1: 13×2
ht2 Technologické projekty
3 kl
P: 13×2 ÚST
Zdeněk Lidmila
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
fpn
6 zk,zá
*) Vysvětlivky na str. 7
26
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-STI – Strojní inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
1ch Chemie
1in Informatika
3 zk
5 kl
1k
Základy konstruování
4 zk,zá
1m
Matematika I
9 zk,zá
1pg
Počítačová geometrie a grafika
5 zk,zá
3cd
CAD
2 zá
P: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×1
C2a: 13×2
P: 13×4
C1: 11×4
C2a: 2×4
P: 13×2
C2a: 13×2
C2a: 13×2
ústav
zajišťuje
garant
FSI
ÚAI
Petr Dzik
Tomáš Březina
ÚK
Ivan Křupka
ÚM
Miroslav Doupovec
ÚM
Dalibor Martišek
ÚK
Jan Brandejs
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
ydf Základy designu
0 zá
P: 13×1 ÚK
Jan Rajlich
C2b: 13×2
yka Základy kresby
0 zá
C2b: 13×3 ÚK
Dana Rubínová
0kd
0km
Vybrané kapitoly z deskriptivní
geometrie
Vybrané kapitoly z matematiky
0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
Vybrané kapitoly z programo- 0 zá
C2a: 13×2 ÚAI
vání
0zk Vybrané kapitoly ze základů 0 zá
P: 13×2
ÚK
konstruování
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0vp
Studijní plány obecného oboru BS
Jan Roupec
Pavel Mazal
27
Ročník 1
B-STI – Strojní inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
bum Úvod do materiálových věd a
inženýrství
2f
Fyzika I
1 zá
2k
Informační výchova - informační gramotnost
Konstruování
P: 13×3 ÚMVI
C2b: 13×2
P: 13×3 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×1
C2a: 13×1 FSI
3 kl
C2a: 13×2 ÚK
Ivan Křupka
2m
Matematika II
8 zk,zá
Miroslav Doupovec
2nu
Numerické metody
4 zk,zá
2vt
Výrobní technologie I
3 kl
P: 13×3 ÚM
C1: 11×4
C2a: 2×4
P: 13×1 ÚM
C2a: 13×2
C2b: 13×2 ÚST
2iv
6 zk,zá
Stupeň: I
7 zk,zá
Vít Jan
Radim Chmelík
Martina Drabantová
Libor Čermák
Milan Dvořák
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kf Vybrané kapitoly z fyziky I
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
0mi Seminář a praktická cvičení ma- 0 zá
P: 4×2 ÚMVI
Vít Jan
teriálového inženýrství
C1: 1×3
C2b: 4×3
0um Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Eva Novotná
vého inženýrství
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
28
Studijní plány obecného oboru BS
Stupeň: I
Zkr.
B-STI – Strojní inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
3f
Fyzika II
8 zk,zá
3m
Matematika III
8 zk,zá
3st
Statika
5 zk,zá
3sv
Struktura a vlastnosti materiálů
Výrobní technologie II
5 zk,zá
3vt
2 kl
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 8×4
C2a: 5×4
P: 13×2
C1: 6×2
C2a: 7×2
P: 13×2
C2b: 13×2
C2b: 13×2
Ročník 2
ústav
zajišťuje
garant
ÚFI
Pavel Šandera
ÚM
Jan Čermák
ÚMTMB
Vladimír Fuis
ÚMVI
Bohumil Pacal
ÚST
Anton Humár
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0aa Aplikovaná algebra pro inže- 0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Kureš
nýry
0fk Vybrané kapitoly z fyziky II
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
0hz Hlavňové zbraně
2 zá
P: 13×2 ÚVSSR
Róbert Jankových
C1: 13×1
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Bohumil Pacal
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
29
Ročník 2
B-STI – Strojní inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
dtb Technologie obrábění
6 zk,zá
Stupeň: I
3nu
Numerické metody II
2 kl
P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
C2a: 13×2 ÚM
Miroslav Píška
4kc
Konstruování a CAD
2 kl
C2a: 13×2 ÚK
Jan Brandejs
4ki
Kinematika
5 zk,zá
0mv
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Petr Tomášek
0pf
Matematické výpočty pomocí
MAPLE
Počítačová fyzika
0 zá
C2a: 13×2 ÚFI
Miroslav Doložílek
0ss
Statistický software
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
Libor Čermák
P: 13×2 ÚMTMB Eduard Malenovský
C1: 6×2
C2a: 7×2
4m
Matematika IV
5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
C1: 13×2
4pp Pružnost a pevnost I
7 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
6aa Automatizace
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Miloš Šeda
C2a: 11×2
C2b: 2×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
dpt Programovací techniky
0 zá
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
0ek Moderní energetické koncepce a 0 zá
P: 13×2
ÚPEI
Petr Stehlík
bakalářské práce
0ms Matematický software
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Libor Čermák
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
30
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
Předmět
B-STI – Strojní inženýrství
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
5dt Dynamika
P: 13×2 ÚMTMB
C1: 6×2
C2a: 7×2
5ks Konstruování strojů - strojní 5 zk,zá P: 13×3 ÚK
součásti
C2a: 13×2
5te Technologie II
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
6tt Termomechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
5fm Fyzika materiálů
5 zk,zá P: 13×3 ÚMVI
C2b: 13×2
5pp Pružnost a pevnost II
5 zk,zá P: 13×3 ÚMTMB
C1: 7×2
C2a: 6×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
6ms Mezní stavy materiálů
4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
6sm Strojírenská metrologie I
4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
6sr Stavba výrobních strojů a ro- 4 kl
P: 13×2 ÚVSSR
botů
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
eac Aplikace CAD/CAM v technol. 4 zk,zá P: 13×2 ÚST
obrábění I
C2a: 13×2
0at Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
0ma Monitorování a analýza dat v 0 zá
C2b: 13×2 ÚK
motoristickém sportu
0mk Mitsuoka Kitcar
0 zá
C2b: 13×2 ÚK
0pe
5 zk,zá
Praktická energetika
2 zá
Praktická metalografie
0 zá
C1: 13×3
EÚ
P: 13×1 ÚMVI
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0pm
Studijní plány 2012/13
Ročník 3
zajišťuje
garant
Eduard Malenovský
Martin Hartl
Zdeněk Lidmila
Milan Pavelek
Bohumil Pacal
Jiří Burša
Ivo Dlouhý
Leoš Bumbálek
Petr Blecha
Aleš Polzer
Josef Štětina
Ivan Mazůrek
Ivan Mazůrek
Jiří Pospíšil
Tomáš Podrábský
31
Ročník 3
B-STI – Strojní inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
5hy Hydromechanika
6b
6 zk,zá
Bakalářský projekt
6 zá
Elektrotechnika a elektronika
5 zk,zá
P: 13×3
C1: 9×2
C2a: 4×2
VB: 13×6
Stupeň: I
EÚ
Jaroslav Štigler
FSI
Radim Chmelík
P: 13×3 ÚVSSR
Miloš Hammer
C2b: 13×2
6kt Konstruování strojů - převody
4 zk,zá P: 13×2 ÚK
Martin Hartl
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
6km Konstruování strojů - mecha- 4 kl
P: 13×2 ÚK
Martin Hartl
nismy
C2a: 13×2
6kp Metoda konečných prvků a vý- 4 kl
P: 13×2 ÚMTMB Jindřich Petruška
početní systém ANSYS
C2a: 13×2
6t3 Technologie III
4 kl
P: 13×2 ÚST
Roman Kubík
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Volitelné předměty (nepovinné)
fac Aplikace CAD/CAM v technol. 3 kl
P: 13×2 ÚST
Aleš Polzer
obrábění II
C2a: 13×2
fle Letadla
3 kl
P: 13×2 LÚ
Antonín Píštěk
C1: 13×1
pst Statistické metody ve strojíren- 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Bohumil Maroš
ství
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
6ee
*) Vysvětlivky na str. 7
32
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
sa1 Matematická analýza I
zajišťuje
garant
7 zk,zá
P: 13×4 ÚM
Miroslav Kureš
C1: 13×3
tf1 Obecná fyzika I (Mechanika a 6 zk,zá P: 13×2 ÚFI
Jiří Spousta
molekulová fyzika)
C1: 13×2
tla Základy lineární algebry
3 zk,zá P: 13×2 ÚM
Jiří Karásek
C1: 13×1
tun Úvod do fyzikálního inženýrství 2 kol
P: 13×1 ÚFI
Miroslav Liška
a nanověd
C1: 6×1
C2a: 7×1
1ch Chemie
3 zk
P: 13×2
FSI
Petr Dzik
1in Informatika
4 kl
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
1k
Základy konstruování
4 zk,zá P: 13×1 ÚK
Ivan Křupka
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0fp Fyzikální proseminář I
3 kl
C1: 13×2 ÚFI
Radek Kalousek
0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
0km
Vybrané kapitoly z deskriptivní
geometrie
Vybrané kapitoly z matematiky
0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
0pd
Programování v Delphi
0 zá
C2a: 13×3 ÚM
0kd
Vybrané kapitoly ze základů 0 zá
P: 13×2
ÚK
konstruování
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0zk
Studijní plány oborů aplikovaných věd BS
Miloslav Druckmüller
Pavel Mazal
33
Ročník 1
B-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Letní semestr
Povinné předměty
bum Úvod do materiálových věd a
inženýrství
sa2 Matematická analýza II
Obecná fyzika II (Elektřina a
magnetismus)
Fyzikální praktikum I
6 zk,zá
3 kl
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×4
C1: 13×3
P: 13×2
C1: 13×2
C2b: 13×2
1 zá
C2a: 13×1 FSI
2nu
Informační výchova - informační gramotnost
Numerické metody
2k
Konstruování
3 kl
tf2
tr1
2iv
5 zk,zá
7 zk,zá
ÚMVI
Vít Jan
ÚM
Miroslav Kureš
ÚFI
Radim Chmelík
ÚFI
Miroslav Černý
Stupeň: I
Martina Drabantová
4 zk,zá
P: 13×1 ÚM
Libor Čermák
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
tch Chemické praktikum
3 kl
C2b: 13×2 ÚFI
Ivana Pilátová
C2a: 13×2 ÚK
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
t1f Počítačová fyzika I
2 kl
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×1
2pg Počítačová grafika
2 kl
C2a: 13×2 ÚM
Volitelné předměty (nepovinné)
tr0 Prezentace výsledků
Ivan Křupka
Miroslav Doložílek
Dalibor Martišek
0 zá
C2a: 13×2 ÚFI
Jakub Zlámal
Radek Kalousek
0fr
Fyzikální proseminář II
3 kl
C1: 13×2
ÚFI
0f1
Semestrální projekt I
3 kl
C2a: 13×2 ÚFI
Jiří Spousta
0mi
Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství
0 zá
P: 4×2 ÚMVI
C1: 1×3
C2b: 4×3
C2a: 13×2 ÚM
Vít Jan
Matematické výpočty pomocí 0 zá
MAPLE
0um Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
vého inženýrství
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0mv
Petr Tomášek
Eva Novotná
*) Vysvětlivky na str. 7
34
Studijní plány oborů aplikovaných věd BS
Stupeň: I
Zkr.
B-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
sa3 Matematická analýza III
tf3
tmm
tr2
7 zk,zá
Obecná fyzika III (Kmity, vlny,
optika)
Teoretická mechanika a mechanika kontinua
Fyzikální praktikum II
6 zk,zá
Statika
4 zk,zá
6 zk,zá
4 kl
P: 13×3
C1: 13×3
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
C2b: 13×3
ústav
zajišťuje
garant
ÚM
Jan Čermák
ÚFI
Miroslav Liška
ÚFI
Petr Dub
ÚFI
Luděk Bočánek
Ročník 2
P: 13×2 ÚMTMB Vladimír Fuis
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
tom Organická a makromolekulární 6 zk,zá P: 13×3 ÚFI
Jaroslav Petrůj
chemie
C2a: 6×2
C2b: 7×2
3cd CAD
2 zá
C2a: 13×2 ÚK
Jan Brandejs
3st
Volitelné předměty (nepovinné)
t2f Počítačová fyzika II
3 kl
0fo
Fyzikální proseminář III
3 kl
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×1
C1: 13×2 ÚFI
0f2
Semestrální projekt II
3 kl
C2a: 13×2 ÚFI
Miroslav Doložílek
Jiří Spousta
Radek Kalousek
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
35
Ročník 2
B-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Letní semestr
Povinné předměty
tde Elektrodynamika a speciální teorie relativity
tf4 Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)
6 zk,zá
6 zk,zá
P: 13×2 ÚFI
C1: 13×2
P: 13×2 ÚFI
C1: 11×2
C2a: 2×2
C2b: 13×3 ÚFI
Stupeň: I
Petr Dub
Petr Dub
Fyzikální praktikum III
4 kl
t1k
Vybrané kapitoly z matematiky
I
Matematika IV
5 zk,zá
0f3
Semestrální projekt III
3 kl
C2a: 13×2 ÚFI
Jiří Spousta
0ss
Statistický software
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
tr3
Stanislav Průša
P: 13×2 ÚM
Miloslav Druckmüller
C1: 13×1
4m
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
tkc Úvod do konstrukce přístrojů a 6 zk,zá P: 13×2 ÚFI
Jakub Zlámal
speciální CAD
C1: 13×1
C2a: 13×2
tsm Modelování
molekulárních 2 zk,zá P: 13×1 ÚFI
Jaroslav Koča
struktur
C2a: 13×2
4pp Pružnost a pevnost I
6 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0fq Fyzikální proseminář IV
3 kl
C1: 13×2 ÚFI
Radek Kalousek
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
36
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
tpx Plánování a vyhodnocování experimentů
tqs Kvantová a statistická fyzika
rozsah2 )
ústav
P: 13×1 ÚFI
C1: 13×1
6 zk,zá P: 13×4 ÚFI
C1: 13×2
ttv Fyzika a technika vakua
3 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 10×1
C2a: 3×1
tzo Základy optiky
6 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×2
t2k Vybrané kapitoly z matematiky 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
II
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
ckp Konstruování strojů a strojních 5 kl
P: 13×2 ÚK
součástí
C2a: 13×2
tbi Molekulární biologie
5 zk,zá P: 13×3 ÚFI
C1: 10×2
C2b: 3×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0f4 Semestrální projekt IV
3 kl
C2a: 13×2 ÚFI
P: 13×1 ÚMVI
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0pm
Praktická metalografie
2 kl
Studijní plány 2012/13
0 zá
Ročník 3
zajišťuje
garant
Josef Humlíček
Petr Dub
Jiří Spousta
Jozef Kaiser
Miloslav Druckmüller
Martin Hartl
Miroslav Fojta
Jiří Spousta
Tomáš Podrábský
37
Ročník 3
B-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Letní semestr
Povinné předměty
tbs
Seminář k bakalářské práci
(B3940)
tef
Elektrotechnika a elektronika ve
fyzikálním experimentu
tpl
Fyzika pevných látek
2 zá
C1: 13×2
ÚFI
Petr Dub
3 kl
P: 13×1
C2b: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 6×1
C2a: 7×1
C2b: 13×3
ÚFI
Josef Lazar
ÚFI
Tomáš Šikola
ÚFI
Tomáš Šikola
ÚFI
Tomáš Šikola
P: 13×2
C1: 10×1
C2a: 3×1
VB: 13×6
ÚFI
Tomáš Šikola
ÚFI
Tomáš Šikola
5 zk,zá
tpz-a
Principy zařízení pro fyzikální
technologie
3 zk,zá
ts
Speciální praktikum I
3 kl
tzn
Základy nanověd
3 zk,zá
6bf
Bakalářský projekt (ÚFI)
6 zá
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
tcs
CAD S
3 kl
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×2
tms
Mechanické vlastnosti a struk- 3 kol
P: 13×2 ÚFI
tura materiálů
C1: 13×1
tns
Metody přípravy nízkodimenzi- 3 kol
P: 13×2 ÚFI
onálních struktur
C1: 7×1
C2a: 3×1
C2b: 3×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az
Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
7az
Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné)
tfm
Fourierovské metody v optice a 0 zá
P: 13×1 ÚFI
ve strukturní analýze
C1: 13×2
tf0
Fyziologická optika
0 zá
P: 13×1
ÚFI
tk0
Kryogenika
0 zá
P: 8×2 ÚFI
C2b: 5×2
0kp
Metoda konečných prvků a vý- 0 zá
P: 13×1 ÚMTMB
početní systém ANSYS
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Stupeň: I
Jakub Zlámal
Jaroslav Pokluda
Bohuslav Rezek
Dita Gálová
Dita Gálová
Jiří Komrska
Jiří Kršek
Pavel Urban
Jindřich Petruška
*) Vysvětlivky na str. 7
38
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-MAI – Matematické inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
sa1 Matematická analýza I
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
P: 13×4 ÚM
Miroslav Kureš
C1: 13×3
sla Lineární algebra
7 zk,zá P: 13×3 ÚM
Jiří Karásek
C1: 13×2
szp Základy programování
4 kl
P: 13×1 ÚM
Libor Čermák
C2a: 13×2
1k
Základy konstruování
4 zk,zá P: 13×1 ÚK
Ivan Křupka
C2a: 13×2
1kg Konstruktivní a počítačová ge- 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
ometrie
C1: 7×2
C2a: 6×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kd Vybrané kapitoly z deskriptivní 0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
geometrie
0km Vybrané kapitoly z matematiky 0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
0pd
Programování v Delphi
8 zk,zá
2 zá
C2a: 13×3 ÚM
Vybrané kapitoly ze základů 0 zá
P: 13×2
ÚK
konstruování
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0zk
Studijní plány 2012/13
Miloslav Druckmüller
Pavel Mazal
39
Ročník 1
B-MAI – Matematické inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
bum Úvod do materiálových věd a
inženýrství
dpt Programovací techniky
6 zk,zá
5 zk,zá
sa2
Matematická analýza II
8 zk,zá
soa
Obecná algebra
5 zk,zá
2f
Fyzika I
7 zk,zá
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×4
C1: 13×3
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×1
C2a: 13×1
Stupeň: I
ÚMVI
Vít Jan
ÚAI
Tomáš Březina
ÚM
Miroslav Kureš
ÚM
Josef Šlapal
ÚFI
Radim Chmelík
Informační výchova - informa- 1 zá
FSI
Martina Drabantová
ční gramotnost
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kf Vybrané kapitoly z fyziky I
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
0mi Seminář a praktická cvičení ma- 0 zá
P: 4×2 ÚMVI
Vít Jan
teriálového inženýrství
C1: 1×3
C2b: 4×3
0mv Matematické výpočty pomocí 0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Petr Tomášek
MAPLE
0tx Úvod do TeXu
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Jan Franců
2iv
Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
vého inženýrství
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0um
Eva Novotná
*) Vysvětlivky na str. 7
40
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-MAI – Matematické inženýrství
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
sa3 Matematická analýza III
7 zk,zá
rozsah2 )
ústav
sdm
Metody diskrétní matematiky
5 zk,zá
spg
Počítačová grafika
3 kl
P: 13×3 ÚM
C1: 13×3
P: 13×2 ÚM
C1: 13×1
C2a: 13×2 ÚM
3cd
CAD
2 zá
C2a: 13×2 ÚK
Fyzika II
8 zk,zá
Ročník 2
zajišťuje
garant
Jan Čermák
Jan Brandejs
Josef Šlapal
Dalibor Martišek
P: 13×3 ÚFI
Pavel Šandera
C1: 13×2
C2b: 13×2
3st Statika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB Vladimír Fuis
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0fk Vybrané kapitoly z fyziky II
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
0s1 Programovací metody I
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
3f
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
41
Ročník 2
Letní semestr
Povinné předměty
dtb Technologie obrábění
B-MAI – Matematické inženýrství
Stupeň: I
P: 13×3 ÚST
Miroslav Píška
C2b: 13×3
sdg Diferenciální geometrie
4 kl
P: 13×2 ÚM
Miroslav Doupovec
C1: 13×1
su1 Funkcionální analýza I
6 zk,zá P: 13×2 ÚM
Aleksandre Lomtatidze
C1: 13×2
4pp Pružnost a pevnost I
7 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
6aa Automatizace
6 zk,zá P: 13×2 ÚAI
Miloš Šeda
C2a: 11×2
C2b: 2×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
sa0 Vybrané kapitoly z matema- 0 zá
P: 13×2
ÚM
Jan Čermák
tické analýzy
0ms Matematický software
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Libor Čermák
0pf
Počítačová fyzika
7 zk,zá
0 zá
C2a: 13×2 ÚFI
Miroslav Doložílek
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
42
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-MAI – Matematické inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
cel Elektrotechnika a elektronika
4 zk,zá
4 kl
sn1
Konstruování strojů a strojních
součástí
Numerické metody I
spd
Parciální diferenciální rovnice
5 zk,zá
s1p
Pravděpodobnost a statistika I
5 zk,zá
5hy
Hydromechanika
5 zk,zá
ckp
Volitelné předměty (nepovinné)
0om Optimalizační modely
0s2
Programovací metody II
5 zk,zá
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 9×2
C2a: 4×2
ústav
zajišťuje
garant
ÚVSSR
Miloš Hammer
ÚK
Martin Hartl
ÚM
Libor Čermák
ÚM
Jan Franců
ÚM
Jaroslav Michálek
EÚ
Jaroslav Štigler
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Pavel Popela
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
0th Úvod do teorie her
4 zk
P: 13×2
ÚM
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
Ročník 3
Jaroslav Hrdina
43
Ročník 3
B-MAI – Matematické inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
ses Seminář k bakalářské práci
(B3910)
sn2 Numerické metody II
Stupeň: I
2 zá
C1: 13×1
ÚM
Jana Hoderová
5 zk,zá
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×1
C2a: 13×2
VB: 13×6
ÚM
Libor Čermák
ÚM
Jaroslav Michálek
ÚM
Rudolf Hlavička
ÚM
Jana Hoderová
sp2
Pravděpodobnost a statistika II
5 zk,zá
sr3
Moderní metody programování
4 kl
6bm
Bakalářský projekt (ÚM)
5 zá
Termomechanika
5 zk,zá
P: 13×3 EÚ
Milan Pavelek
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Volitelné předměty (nepovinné)
pst Statistické metody ve strojíren- 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Bohumil Maroš
ství
C2a: 13×1
0at Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
Josef Štětina
chaniky
0ss Statistický software
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
6tt
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
44
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-MET – Mechatronika
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
1ch Chemie
1in Informatika
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
4 zk
4 kl
P: 13×2
FSI
Petr Dzik
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
1k
Základy konstruování
4 zk,zá P: 13×1 ÚK
Ivan Křupka
C2a: 13×2
1m
Matematika I
9 zk,zá P: 13×4 ÚM
Miroslav Doupovec
C1: 11×4
C2a: 2×4
1um Úvod do mechatroniky
4 kl
P: 13×2
ÚVSSR
Vladislav Singule
1zm Teoretické základy technických 5 kl
P: 13×2 ÚFI
Miroslav Liška
měření
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kd Vybrané kapitoly z deskriptivní 0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
geometrie
0km Vybrané kapitoly z matematiky 0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
Vybrané kapitoly ze základů 0 zá
P: 13×2
ÚK
konstruování
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0zk
Studijní plány 2012/13
Pavel Mazal
45
Ročník 1
B-MET – Mechatronika
Letní semestr
Povinné předměty
bum Úvod do materiálových věd a
inženýrství
2el Elektrotechnika
2f
Fyzika I
7 zk,zá
2iv
Informační výchova - informační gramotnost
Konstruování
1 zá
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×1
C2a: 13×1
4 kl
C2a: 13×2 ÚK
Matematika II
8 zk,zá
2k
6 zk,zá
5 kl
Stupeň: I
ÚMVI
Vít Jan
ÚVSSR
Vladislav Singule
ÚFI
Radim Chmelík
FSI
Martina Drabantová
Ivan Křupka
P: 13×3 ÚM
Miroslav Doupovec
C1: 11×4
C2a: 2×4
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
dpt Programovací techniky
0 zá
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
0kf Vybrané kapitoly z fyziky I
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
0mi Seminář a praktická cvičení ma- 0 zá
P: 4×2 ÚMVI
Vít Jan
teriálového inženýrství
C1: 1×3
C2b: 4×3
0um Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Eva Novotná
vého inženýrství
2nu Numerické metody
4 zk,zá P: 13×1 ÚM
Libor Čermák
C2a: 13×2
2pg Počítačová grafika
3 kl
C2a: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
2m
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
46
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-MET – Mechatronika
PK 1 )
Předmět
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ree Elektromechanická
energie
ren Elektronika
ústav
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚMTMB Čestmír Ondrůšek
C2b: 13×2
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB Miroslav Patočka
C2b: 13×2
3f
Fyzika II
9 zk,zá P: 13×3 ÚFI
Pavel Šandera
C1: 13×2
C2b: 13×2
3m
Matematika III
8 zk,zá P: 13×3 ÚM
Jan Čermák
C1: 8×4
C2a: 5×4
3st Statika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB Vladimír Fuis
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
rm0 Seminář z MATLABu
0 zá
P: 13×1 ÚMTMB Jiří Krejsa
C2a: 13×2
0fk Vybrané kapitoly z fyziky II
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Bohumil Pacal
ských materiálů
3sv Struktura a vlastnosti materi- 4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Bohumil Pacal
álů
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
přeměna
rozsah2 )
Ročník 2
5 zk,zá
47
Ročník 2
Letní semestr
Povinné předměty
rmc Mikroprocesory
B-MET – Mechatronika
Stupeň: I
P: 13×2 ÚMTMB Bohumil Klíma
C2a: 13×2
rre Základy automatické regulace
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB Jiří Skalický
C1: 13×2
4ki Kinematika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB Eduard Malenovský
C1: 6×2
C2a: 7×2
4m
Matematika IV
5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
C1: 13×2
4pp Pružnost a pevnost I
8 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
rev Aplikace embedded systémů v 3 kl
P: 13×2 ÚMTMB Robert Grepl
mechatronice
C2a: 13×1
C2b: 13×1
rv0 Měření mechanických a elektric- 0 zá
P: 13×2 ÚMTMB Vítězslav Hájek
kých veličin
C2a: 13×2
sn2 Numerické metody II
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
Libor Čermák
C2a: 13×2
0pf Počítačová fyzika
0 zá
C2a: 13×2 ÚFI
Miroslav Doložílek
0ss
5 zk,zá
Statistický software
0 zá
Hydromechanika
4 zk,zá
C2a: 13×2 ÚM
P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
5hy
Zdeněk Karpíšek
Jaroslav Štigler
*) Vysvětlivky na str. 7
48
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
Předmět
B-MET – Mechatronika
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
rfo Fotonika
ústav
P: 13×2 ÚFI
C1: 6×2
C2b: 7×2
rir Inteligentní řídicí systémy
5 kl
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
riv MKP v inženýrských výpočtech 4 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×2
5dt Dynamika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C1: 6×2
C2a: 7×2
5pp Pružnost a pevnost II
5 zk,zá P: 13×3 ÚMTMB
C1: 7×2
C2a: 6×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
rmm Mikromechanika materiálu
5 zk,zá P: 13×3 ÚFI
C2a: 13×1
5ks Konstruování strojů - strojní 5 zk,zá P: 13×3 ÚK
součásti
C2a: 13×2
6tt Termomechanika
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0at Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
5 zk,zá
rozsah2 )
Ročník 3
zajišťuje
garant
Miroslav Liška
Tomáš Březina
Jindřich Petruška
Eduard Malenovský
Jiří Burša
Jaroslav Pokluda
Martin Hartl
Milan Pavelek
Josef Štětina
49
Ročník 3
B-MET – Mechatronika
Letní semestr
Povinné předměty
rdo Řízené dynamické soustavy
rni
Průmyslová elektronika
5 zk,zá
rry
Mikromotory
5 zk,zá
rsb
Seminář k bakalářské práci (BMET)
Bakalářský projekt (ÚMTMB)
1 zá
P: 13×2
C2a: 6×1
C2b: 7×1
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×1
C1: 13×1
5 zá
VB: 13×6
6bt
5 kl
Stupeň: I
ÚMTMB
Robert Grepl
ÚMTMB
Pavel Vorel
ÚMTMB
Josef Koláčný
ÚMTMB
Jindřich Petruška
ÚMTMB
Jindřich Petruška
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
rbd Spolehlivost, bezpečnost a dia- 4 zk,zá P: 13×3 ÚVSSR
Miloš Hammer
gnostika technických soustav
C1: 13×1
5hy Hydromechanika
4 zk,zá P: 13×3 EÚ
Jaroslav Štigler
C1: 9×2
C2a: 4×2
6kt Konstruování strojů - převody
4 zk,zá P: 13×2 ÚK
Martin Hartl
C2a: 13×2
6sm Strojírenská metrologie I
4 zá
P: 13×2 ÚVSSR
Leoš Bumbálek
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Volitelné předměty (nepovinné)
rev Aplikace embedded systémů v 3 kl
P: 13×2 ÚMTMB Robert Grepl
mechatronice
C2a: 13×1
C2b: 13×1
xb0 Bezpečnost práce v elektrotech- 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
Josef Pavlík
nice
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
50
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-MTI – Materiálové inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
1ch Chemie
1in Informatika
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
3 zk
5 kl
P: 13×2
FSI
Petr Dzik
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
1k
Základy konstruování
4 zk,zá P: 13×1 ÚK
Ivan Křupka
C2a: 13×2
1m
Matematika I
9 zk,zá P: 13×4 ÚM
Miroslav Doupovec
C1: 11×4
C2a: 2×4
1pg Počítačová geometrie a grafika 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kd Vybrané kapitoly z deskriptivní 0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
geometrie
0km Vybrané kapitoly z matematiky 0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
Vybrané kapitoly ze základů 0 zá
P: 13×2
ÚK
konstruování
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0zk
Studijní plány 2012/13
Pavel Mazal
51
Ročník 1
B-MTI – Materiálové inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
bf
Fyzika
bk
Konstruování-B
4 kl
bm
Matematika II-B
6 zk,zá
bum
Úvod do materiálových věd a
inženýrství
Zpracování informací
6 zk,zá
Informační výchova - informační gramotnost
Výrobní technologie I
1 zá
P: 13×2
C1: 6×2
C2b: 7×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 11×2
C2a: 2×2
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 11×2
C2b: 2×2
C2a: 13×1
2 kl
C2b: 13×2 ÚST
Statika
5 zk,zá
bzi
2iv
2vt
6 zk,zá
4 zá
Stupeň: I
ÚFI
Miroslav Černý
ÚK
Ivan Křupka
ÚM
Miroslav Doupovec
ÚMVI
Vít Jan
ÚAI
Radek Poliščuk
FSI
Martina Drabantová
Milan Dvořák
P: 13×2 ÚMTMB Vladimír Fuis
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0fb Vybrané kapitoly z fyziky B
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Miroslav Černý
0mi Seminář a praktická cvičení ma- 0 zá
P: 4×2 ÚMVI
Vít Jan
teriálového inženýrství
C1: 1×3
C2b: 4×3
0um Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Eva Novotná
vého inženýrství
3cd CAD
0 zá
C2a: 13×2 ÚK
Jan Brandejs
3st
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
52
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-MTI – Materiálové inženýrství
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
btk Základy chemické termodynamiky a kinetiky
rozsah2 )
ústav
Ročník 2
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚMVI
Karel Maca
C2a: 6×1
C2b: 7×1
wsz Úvod do studia struktury mate- 4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Tomáš Podrábský
riálu
C2b: 13×2
3f
Fyzika II
9 zk,zá P: 13×3 ÚFI
Pavel Šandera
C1: 13×2
C2b: 13×2
3m
Matematika III
8 zk,zá P: 13×3 ÚM
Jan Čermák
C1: 8×4
C2a: 5×4
3sv Struktura a vlastnosti materi- 5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Bohumil Pacal
álů
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kd Vybrané kapitoly z deskriptivní 0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
geometrie
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Bohumil Pacal
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
4 zk,zá
53
Ročník 2
Letní semestr
Povinné předměty
dtm Technická mechanika
B-MTI – Materiálové inženýrství
Stupeň: I
5 zk,zá
P: 13×4 ÚMTMB Jiří Krejsa
C1: 7×2
C2a: 6×2
wne Nekovové materiály
5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Jaroslav Cihlář
C2b: 13×1
wtc Technologie (metalurgie, svařo- 3 kl
P: 13×2 ÚST
Milan Horáček
vání, slévárenství)
C2b: 13×1
wuf Úvod do fyziky materiálů
7 zk,zá P: 13×3 ÚMVI
Bohumil Pacal
C2b: 13×2
wzm Zkoušení materiálů a výrobků
5 zk,zá P: 13×3 ÚMVI
Stanislav Věchet
C2b: 13×2
4m
Matematika IV
5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
54
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
Zkr.
B-MTI – Materiálové inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
dtz Technologie tepelného zpracování
wkm Kovové materiály
P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
8 zk,zá P: 13×3 ÚMVI
C2b: 13×3
wmg Materiálografie
7 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×4
wte Technologie (tváření, obrábění) 3 kl
P: 13×2 ÚST
C2b: 13×1
4pp Pružnost a pevnost I
6 zk,zá P: 13×4 ÚMTMB
C1: 6×2
C2a: 7×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
ede Degradační procesy ve strojírenských materiálech
fdm Bakalářský projekt (B3942)
fem
Seminář k bakalářské práci
(B3942)
Elektrotechnologie
5 zk,zá
5 zk,zá
6 zá
1 zá
P: 13×3
C1: 13×2
VB: 13×6
C1: 13×2
C1: 13×1
Ročník 3
zajišťuje
garant
Miloslav Kouřil
Tomáš Podrábský
Tomáš Podrábský
Milan Forejt
Zdeněk Florian
ÚMVI
Rudolf Foret
ÚMVI
Stanislav Věchet
ÚMVI
Stanislav Věchet
P: 13×2 ÚMVI
Marie Sedlaříková
C2b: 13×2
wnk Technologie nekovových materi- 3 kl
P: 13×2 ÚMVI
Martin Trunec
álů
C2b: 13×1
wnz Nedestruktivní zkoušení materi- 6 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
Martin Juliš
álů
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
7az Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Dita Gálová
Volitelné předměty (nepovinné)
0ss Statistický software
0 zá
C2a: 13×2 ÚM
Zdeněk Karpíšek
wet
4 kl
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
55
Ročník 1
B-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Stupeň: I
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ydf Základy designu
0 zá
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
C2b: 13×3 ÚK
Základy kresby
0 zá
1ch
1in
Chemie
Informatika
3 zk
5 kl
0zk
Vybrané kapitoly ze základů
konstruování
CAD
0 zá
P: 13×2
0 zá
C2a: 13×2 ÚK
yka
zajišťuje
garant
Jan Rajlich
Dana Rubínová
P: 13×2
FSI
Petr Dzik
P: 13×2 ÚAI
Tomáš Březina
C2a: 13×2
1k
Základy konstruování
4 zk,zá P: 13×1 ÚK
Ivan Křupka
C2a: 13×2
1m
Matematika I
9 zk,zá P: 13×4 ÚM
Miroslav Doupovec
C1: 11×4
C2a: 2×4
1pg Počítačová geometrie a grafika 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
Dalibor Martišek
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny anglličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0kd Vybrané kapitoly z deskriptivní 0 zá
P: 13×2
ÚM
Ludmila Chvalinová
geometrie
0km Vybrané kapitoly z matematiky 0 zá
P: 13×2
ÚM
Miroslav Doupovec
3cd
ÚK
Pavel Mazal
Jan Brandejs
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
56
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Letní semestr
Povinné předměty
bf
Fyzika
bk
Konstruování-B
4 kl
bm
Matematika II-B
6 zk,zá
bum
5 zk,zá
bzi
Úvod do materiálových věd a
inženýrství
Zpracování informací
yz1
Ateliér - design I
3 kl
P: 13×2
C1: 6×2
C2b: 7×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 11×2
C2a: 2×2
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 11×2
C2b: 2×2
C2b: 13×3
2iv
Informační výchova - informační gramotnost
Výrobní technologie I
1 zá
C2a: 13×1 FSI
Martina Drabantová
2 kl
C2b: 13×2 ÚST
Milan Dvořák
Statika
4 zk,zá
2vt
5 zk,zá
Ročník 1
4 zá
ÚFI
Miroslav Černý
ÚK
Ivan Křupka
ÚM
Miroslav Doupovec
ÚMVI
Vít Jan
ÚAI
Radek Poliščuk
ÚK
Miroslav Zvonek
P: 13×2 ÚMTMB Vladimír Fuis
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0fb Vybrané kapitoly z fyziky B
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Miroslav Černý
0mi Seminář a praktická cvičení ma- 0 zá
P: 4×2 ÚMVI
Vít Jan
teriálového inženýrství
C1: 1×3
C2b: 4×3
0um Vybrané kapitoly z materiálo- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
Eva Novotná
vého inženýrství
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
3st
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
57
Ročník 2
Zkr.
B-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
cm
Matematika III-B
4 zk,zá
rozsah2 )
ústav
Stupeň: I
zajišťuje
garant
ydt
Typologie designu
4 kl
ykg
Kresba geometrických objektů
4 kl
P: 13×2 ÚM
C2a: 13×1
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
C2b: 13×2 ÚK
Jan Čermák
ypg
Počítačová grafika - CorelDraw
4 kl
C2a: 13×3 ÚK
Jan Rajlich
yz2
Ateliér - design II
4 kl
C2b: 13×3 ÚK
Miroslav Zvonek
Pružnost a pevnost I
6 zk,zá
Ladislav Křenek
Dana Rubínová
P: 13×4 ÚMTMB Zdeněk Florian
C1: 6×2
C2a: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a3
Angličtina 3
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a5
Angličtina 5
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné)
0fk Vybrané kapitoly z fyziky II
0 zá
P: 13×2
ÚFI
Jan Čechal
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
4pp
58
Studijní plány 2012/13
Stupeň: I
B-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Letní semestr
Povinné předměty
dtm Technická mechanika
7 zk,zá
P: 13×4 ÚMTMB
C1: 7×2
C2a: 6×2
C2b: 13×9 ÚK
Jiří Krejsa
Jan Rajlich
ya5
Ateliér - produktový design I
10 kl
ydu
Umění a řemesla
4 kl
yko
Kreslení v plenéru
2 kl
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
C2b: 1×30 ÚK
yks
Kresba zátiší
4 kl
C2b: 13×3 ÚK
Dana Rubínová
yn1
Nauka o barvě a světle
3 kl
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
C2a: 13×3 ÚK
Ladislav Křenek
Ročník 2
Ladislav Křenek
Dana Rubínová
Počítačové modelování - Rhino- 4 kl
Jan Rajlich
ceros 3D
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
a4
Angličtina 4
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Hana Jánská
C2a: 13×1
a6
Angličtina 6
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Ondřej Vévoda
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ypm
*) Vysvětlivky na str. 7
Studijní plány 2012/13
59
B-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Ročník 3
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ckp
Konstruování strojů a strojních
součástí
ya6
Ateliér - produktový design II
4 kl
7 kl
Stupeň: I
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚK
C2a: 13×2
C2b: 13×7 ÚK
Martin Hartl
Jan Rajlich
Ladislav Křenek
ydp
Písmo
3 kl
yer
Ergonomie
3 zk,zá
ykv-a
Kresba výrobku
2 kl
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
C2b: 13×2 ÚK
ym1
Modelování I
3 kl
C2b: 13×3 ÚK
Ladislav Křenek
3 kl
C2a: 13×4 ÚK
Jan Rajlich
3 zk
P: 13×2
Jan Sedlák
0 zá
C2b: 13×2 ÚK
Počítačová vizualizace a animace
yu1
Dějiny umění I
Volitelné předměty (nepovinné)
0mk
Mitsuoka Kitcar
ypv-a
ÚK
Miroslav Zvonek
Dana Rubínová
Ivan Mazůrek
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
fma
Marketing
3 kl
yki-a
Invenční kresba
3 kl
P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
C2b: 13×2 ÚK
yml
Modelování II
3 kl
C2b: 13×3 ÚK
Typografie
3 kl
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
yu2
Dějiny umění II
3 zk
P: 13×2
ÚK
6ap
Ateliér - bakalářský projekt
9 kl
VB: 13×6 ÚK
C2b: 13×3
6as
Ateliér - seminář k bakalářské 2 kl
C1: 13×1 ÚK
práci
C2b: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5az
Angličtina - základní zkouška
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
7az
Angličtina - zkouška B1
6 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ytg
Vladimír Chalupský
Ladislav Křenek
Dana Rubínová
Jan Rajlich
Jan Sedlák
Ladislav Křenek
Ladislav Křenek
Dita Gálová
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 7
60
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-ADI – Automobilní a dopravní inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
qds
Spolehlivost dopravních strojů
a zařízení
qpa
Počítačové simulace v automobilovém průmyslu
qts
Teorie spalovacích motorů
ústav
P: 13×2 ÚADI
C1: 13×2
6 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2a: 13×2
7 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
qdy-a Dynamika vozidel
7 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2a: 13×2
qhl
Hnací ústrojí
6 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2a: 13×2
qmh
Mechanické a hydraulické pře- 6 zk,zá P: 13×3 ÚADI
vody
C1: 9×2
C2b: 4×2
qns
Nosné konstrukce strojů
7 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
nt0
Technologie práce se zemními 3 kl
P: 13×2 ÚADI
stroji
C1: 13×1
qc0
Počítačové navrhování strojů 3 kl
P: 13×1 ÚADI
CATIA
C2a: 13×2
qr0
Příprava počítačových modelů
3 kl
P: 13×1 ÚADI
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány oborů II. stupně NMS
4 zk,zá
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Zdeněk Vintr
Václav Píštěk
Zdeněk Kaplan
Václav Píštěk
Václav Píštěk
Miroslav Škopán
Miroslav Škopán
Jaroslav Kašpárek
Přemysl Pokorný
Václav Píštěk
61
Ročník 1
M-ADI – Automobilní a dopravní inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
qem
Experimentální metody
5 zk,zá
P: 13×2 ÚK
C2b: 13×2
qs3
Semestrální projekt
7 kl
P: 13×2 ÚADI
C2a: 13×5
qvp-a Virtuální prototypy
5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
qdz
Doprava a životní prostředí
3 zk
P: 13×2
ÚADI
qru
Převodová ústrojí motorových 5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
vozidel
C1: 6×1
C2b: 7×1
qsv
Technologie a stroje ve stavební 3 zk
P: 13×2
ÚADI
výrobě
qze
Stroje pro zemní práce
5 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C1: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
qt
Traktory
5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
C2b: 13×2
qtz
Transportní zařízení
5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
nb0
Bezpečnost práce se zemními 3 kl
P: 13×2 ÚADI
stroji
C1: 13×1
qn0-a Počítačové navrhování strojů 3 kl
P: 13×1 ÚADI
NX
C2a: 13×3
0ppq
Průmyslový projekt (2335)
3 kl
OP: 1×120 ÚADI
Stupeň: II
Ivan Mazůrek
Zdeněk Kaplan
Václav Píštěk
Zdeněk Kaplan
Zdeněk Kaplan
Jiří Malášek
Miroslav Rousek
František Bauer
Jiří Malášek
Miroslav Škopán
Miroslav Škopán
Ondřej Blaťák
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
62
Studijní plány oborů II. stupně NMS
Stupeň: II
M-ADI – Automobilní a dopravní inženýrství
Ročník 1
Specializace : pro absolventy B-SSZ
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
qns Nosné konstrukce strojů
7 zk,zá
3f
Fyzika II
8 zk,zá
3m
Matematika III
7 zk,zá
Struktura a vlastnosti materiálů
Volitelné předměty (nepovinné)
nt0 Technologie práce se zemními
stroji
qc0 Počítačové navrhování strojů
CATIA
0sv Vybrané kapitoly ze strojírenských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též
3sv
Letní semestr
Povinné předměty
qem
Experimentální metody
5 zk,zá
3 kl
3 kl
0 zá
5 zk,zá
5 zk,zá
qs3
qtz
Transportní zařízení
5 zk,zá
qze
Stroje pro zemní práce
5 zk,zá
2nu
Numerické metody
3 zk,zá
qsv
ÚADI
Miroslav Škopán
ÚFI
Pavel Šandera
ÚM
Jan Čermák
ÚMVI
Bohumil Pacal
P: 13×2 ÚADI
C1: 13×1
P: 13×1 ÚADI
C2a: 13×2
P: 13×2
ÚMVI
Jaroslav Kašpárek
Přemysl Pokorný
Bohumil Pacal
obecná nabídka na str. 12
Počítačové navrhování strojů
NX
Technologie a stroje ve stavební
výrobě
Semestrální projekt
qn0-a
P: 13×3
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 8×4
C2a: 5×4
P: 13×2
C2b: 13×2
ústav
zajišťuje
garant
3 zk
7 kl
P: 13×2 ÚK
C2b: 13×2
P: 13×1 ÚADI
C2a: 13×3
P: 13×2
ÚADI
Ivan Mazůrek
P: 13×2
C2a: 13×5
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×1
C2a: 13×2
ÚADI
Zdeněk Kaplan
ÚADI
Jiří Malášek
ÚADI
Miroslav Rousek
ÚM
Libor Čermák
Volitelné předměty (nepovinné)
nb0
Bezpečnost práce se zemními 3 kl
P: 13×2 ÚADI
stroji
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Miroslav Škopán
Jiří Malášek
Miroslav Škopán
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
63
M-ADI – Automobilní a dopravní inženýrství
Ročník 2
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
qdd
Diplomový projekt I (M2335)
qsi
qvo
Soudní inženýrství
Vozidlové motory
Povinně volitelné předměty (student volí
nsm
Stroje pro výrobu stavebních
materiálů
qam
Aplikovaná mechanika stavebních a transportních strojů
qdv
Diagnostika motorových vozidel
qmo
Projektování a logistika dopravních a manipulačních zařízení
Výpočtové modely
qmv-a
Motorová vozidla
qld
Volitelné předměty (nepovinné)
qlp
Stavba lodí a plavidel
6 kl
C1: 13×4
ústav
zajišťuje
garant
ÚADI
Zdeněk Kaplan
3 zk
6 zk,zá
P: 13×2
ÚADI
P: 13×3 ÚADI
C1: 13×2
3 předměty ze skupiny 1)
6 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C1: 13×2
5 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2a: 13×2
4 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2b: 13×1
4 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2a: 13×1
5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
C2a: 13×2
6 zk,zá P: 13×3 ÚADI
C2b: 13×2
P: 13×1 ÚADI
C1: 13×2
qm0
Počítačové navrhování strojů 3 kl
P: 13×1 ÚADI
MARC
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
64
2 kl
Stupeň: II
Albert Bradáč
Václav Píštěk
Jiří Malášek
Miroslav Škopán
Jiří Stodola
Jiří Malášek
Václav Píštěk
Zdeněk Kaplan
Přemysl Pokorný
Přemysl Pokorný
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-ADI – Automobilní a dopravní inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
qdp Diplomový projekt (M2335)
qd6
Seminář k diplomové práci
(M2335)
Speciální elektrotechnika
12 kl
VD: 13×12 ÚADI
Václav Píštěk
3 kl
C1: 13×2
Václav Píštěk
P: 13×3 ÚVSSR
C2b: 13×1
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
qap Alternativní pohony
4 kl
P: 13×1 ÚADI
C1: 13×1
qpv Příslušenství motorových vozi- 5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
del
C2b: 13×2
qss Technika snižování průmyslo- 4 zk
P: 13×2
ÚADI
vých škodlivin
qvd Prostředky pro vertikální do- 5 zk,zá P: 13×2 ÚADI
pravu
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
nsk Stroje pro stavbu komunikací
3 kl
P: 13×2 ÚADI
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
qe1
6 zk,zá
ÚADI
Ročník 2
Vladislav Singule
Dita Gálová
Zdeněk Kaplan
Václav Píštěk
Jiří Malášek
Miroslav Škopán
Jaroslav Kašpárek
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
65
Ročník 1
M-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
va1 Teorie automatického řízení I
7 zk,zá
vcp
Jazyky C a C++
5 zk,zá
vht
5 zk,zá
vo1
Hardware a mikroprocesorová
technika
Optimalizace I
vtm
Technická měření
5 zk,zá
Volitelné předměty (nepovinné)
ve0 Bezpečnost práce v elektrotechnice
vns Navrhování systémů řízení
6 zk,zá
ÚAI
Miloš Šeda
ÚAI
Tomáš Březina
ÚAI
Pavel Ošmera
ÚAI
Miloš Šeda
ÚAI
František Vdoleček
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×2
3 kl
P: 13×4 ÚAI
C1: 7×1
C2a: 6×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
66
4 zk,zá
P: 13×3
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 7×2
C2a: 6×2
P: 13×3
C2b: 13×2
ústav
zajišťuje
garant
Josef Pavlík
Branislav Lacko
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Letní semestr
Povinné předměty
vai
Algoritmy umělé inteligence
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vat
Tekutinové automatizační pro- 4 kl
P: 13×2 ÚAI
středky
C2b: 13×2
va2
Teorie automatického řízení II
5 zk,zá P: 13×3 ÚAI
C2a: 13×2
vea
Elektrické automatizační pro- 4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
středky
C2b: 13×2
vpn
Počítačové sítě
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vzi
Matematické základy informa- 5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
tiky
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
vab
Automatizace budov
4 zk,zá P: 13×1 ÚAI
C2b: 13×2
0ppv Průmyslový projekt (2370)
4 kl
OP: 1×120 ÚAI
Volitelné předměty (nepovinné)
vju
Jazyky pro umělou inteligenci
5 zk,zá
4 zk,zá
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vot
Operační systémy
3 kl
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vo2
Optimalizace II
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Ročník 1
Tomáš Březina
Stanislav Věchet
Miloš Šeda
Zdeněk Němec
Jan Roupec
Tomáš Březina
Branislav Lacko
Pavel Houška
Jiří Dvořák
Tomáš Březina
Jindřich Klapka
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
67
Ročník 1
M-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-AIŘ
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
va1 Teorie automatického řízení I
7 zk,zá
3f
Fyzika II
9 zk,zá
3m
Matematika III
8 zk,zá
5hy
Hydromechanika
6 zk,zá
Volitelné předměty (nepovinné)
ve0 Bezpečnost práce v elektrotechnice
vns Navrhování systémů řízení
P: 13×3
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 8×4
C2a: 5×4
P: 13×3
C1: 9×2
C2a: 4×2
ústav
zajišťuje
garant
ÚAI
Miloš Šeda
ÚFI
Pavel Šandera
ÚM
Jan Čermák
EÚ
Jaroslav Štigler
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×2
3 kl
P: 13×4 ÚAI
C1: 7×1
C2a: 6×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
vai
Algoritmy umělé inteligence
4 zk,zá
5 zk,zá
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
va2
Teorie automatického řízení II
6 zk,zá P: 13×3 ÚAI
C2a: 13×2
vzi
Matematické základy informa- 6 zk,zá P: 13×2 ÚAI
tiky
C2a: 13×2
2nu
Numerické metody
3 zk,zá P: 13×1 ÚM
C2a: 13×2
6tt
Termomechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
vab
Automatizace budov
4 zk,zá P: 13×1 ÚAI
C2b: 13×2
0ppv Průmyslový projekt (2370)
4 kl
OP: 1×120 ÚAI
Volitelné předměty (nepovinné)
0at
Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Josef Pavlík
Branislav Lacko
Tomáš Březina
Miloš Šeda
Tomáš Březina
Libor Čermák
Milan Pavelek
Branislav Lacko
Pavel Houška
Josef Štětina
*) Vysvětlivky na str. 9
68
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
fsi Simulace systémů
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vap Aplikovaná elektronika
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2b: 13×2
vex Expertní systémy
5 zk,zá P: 13×2 ÚM
C2a: 13×2
vtg Teorie grafů
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vvf Vyšší formy řízení
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 7×2
C2b: 6×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
vpl Programovatelné automaty
5 kl
P: 13×2 ÚAI
C2b: 13×2
vti Teorie informace a kódování
5 kl
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
rae Alternativní zdroje energie v 3 kl
P: 13×1 ÚMTMB
mechatronice
C2b: 13×2
vas Automatizace
energetických 4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
systémů
C2b: 13×1
vg0 Základy grafického programo- 3 zá
C2b: 13×3 ÚAI
vání v LabVIEW
vpw Programování pro Windows
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vrp Roboty a pružné výrobní sys- 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
témy
C2b: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
vad Automatická diagnostika
5 zk,zá
zajišťuje
garant
Jiří Šťastný
Zdeněk Němec
Miloslav Druckmüller
Miloš Šeda
Pavel Ošmera
Zdeněk Němec
Pavel Ošmera
Zdeněk Hadaš
Zdeněk Němec
Pavel Houška
Jan Roupec
Radek Knoflíček
vds
Databázové systémy
5 zk,zá
vd8
Seminář k diplomové práci
(M2370)
Diplomový projekt (M2370)
4 zá
P: 13×2 ÚAI
C2b: 13×2
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
C1: 13×2 ÚAI
12 zá
VD: 13×12 ÚAI
Jiří Šťastný
vtr Polynomiální teorie řízení
4 kl
P: 13×2
ÚM
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Josef Šlapal
Dita Gálová
vd9
5 zk,zá
Ročník 2
František Vdoleček
Miloš Šeda
Jiří Šťastný
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
69
Ročník 2
M-AIŘ – Aplikovaná informatika a řízení
Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-AIŘ
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×1
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 7×2
C2b: 6×2
P: 13×2
C2b: 13×2
ÚAI
Zdeněk Němec
ÚM
Miloslav Druckmüller
ÚAI
Radek Poliščuk
ÚAI
Miloš Šeda
ÚAI
Pavel Ošmera
ÚMVI
Bohumil Pacal
P: 13×1
C2b: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×1
P: 13×2
ÚMTMB
Zdeněk Hadaš
ÚAI
Zdeněk Němec
ÚAI
Jan Roupec
4 zá
C1: 13×2
ÚAI
Jiří Šťastný
12 zá
VD: 13×12 ÚAI
Jiří Šťastný
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vo2 Optimalizace II
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vtr Polynomiální teorie řízení
4 kl
P: 13×2
ÚM
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Jiří Dvořák
Zkr.
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
vap Aplikovaná elektronika
5 zk,zá
vex
Expertní systémy
5 zk,zá
vpg
Počítače a grafika
5 kl
vtg
Teorie grafů
5 zk,zá
vvf
Vyšší formy řízení
5 zk,zá
Struktura a vlastnosti materiálů
Volitelné předměty (nepovinné)
rae Alternativní zdroje energie v
mechatronice
vas Automatizace
energetických
systémů
vpw Programování pro Windows
3sv
5 zk,zá
3 kl
4 zk,zá
4 zk,zá
Roboty a pružné výrobní sys- 4 zk,zá
ÚVSSR
témy
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
ÚMVI
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
vrp
Letní semestr
Povinné předměty
vd8 Seminář k diplomové práci
(M2370)
vd9 Diplomový projekt (M2370)
vju
Jazyky pro umělou inteligenci
5 zk,zá
Radek Knoflíček
Bohumil Pacal
Jindřich Klapka
Josef Šlapal
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
70
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-ENI – Energetické inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
iem Experimentální metody
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×2
itp Technika prostředí
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lfi Fluidní inženýrství
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lls Lopatkové stroje
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
lsz Spalovací zařízení a výměníky 6 zk,zá P: 13×3 EÚ
tepla
C2a: 13×1
lzp Zdroje a přeměna energie
4 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
ipt
Přenos tepla a látky
5 kl
5 zk,zá
lje
Jaderná energetika
5 zk,zá
lt1
Tepelné turbíny I
6 zk,zá
lul
Užití výpočetní techniky při návrhu TEZ
Vliv přeměn energie na ŽP
4 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×3
C1: 13×2
C2a: 13×4
Milan Pavelek
Eva Janotková
František Pochylý
Jan Fiedler
Zdeněk Skála
Jan Fiedler
EÚ
Miroslav Jícha
EÚ
Oldřich Matal
EÚ
Jan Fiedler
EÚ
Jiří Pospíšil
P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
lds
Dynamika energetických strojů 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
a jejich příslušenství
C2a: 13×2
los
Oběhové stroje a chladící zaří- 5 zk,zá P: 13×2 EÚ
zení
C1: 13×2
lpo
Potrubní technika
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
itm
Počítačové modelování I
3 kl
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
0ppl Průmyslový projekt (2365)
3 kl
OP: 1×120 EÚ
lvp
zajišťuje
garant
5 zk,zá
Zdeněk Skála
Vladimír Habán
Bohumil Sekanina
Vladimír Habán
Miroslav Jícha
Jiří Pospíšil
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
71
Ročník 1
M-ENI – Energetické inženýrství
Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-EPE
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
iem Experimentální metody
ústav
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×2
lls Lopatkové stroje
4 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
lsz Spalovací zařízení a výměníky 4 zk,zá P: 13×3 EÚ
tepla
C2a: 13×1
3m
Matematika III
8 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
itp Technika prostředí
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lfi Fluidní inženýrství
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lzp Zdroje a přeměna energie
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
72
4 kl
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Milan Pavelek
Jan Fiedler
Zdeněk Skála
Jan Čermák
Eva Janotková
František Pochylý
Jan Fiedler
Bohumil Pacal
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-ENI – Energetické inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
ipt
Přenos tepla a látky
5 zk,zá
lje
Jaderná energetika
5 zk,zá
lt1
Tepelné turbíny I
6 zk,zá
lul
Užití výpočetní techniky při návrhu TEZ
Vliv přeměn energie na ŽP
4 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×3
C1: 13×2
C2a: 13×4
EÚ
Miroslav Jícha
EÚ
Oldřich Matal
EÚ
Jan Fiedler
EÚ
Jiří Pospíšil
P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
lds
Dynamika energetických strojů 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
a jejich příslušenství
C2a: 13×2
los
Oběhové stroje a chladící zaří- 5 zk,zá P: 13×2 EÚ
zení
C1: 13×2
lpo
Potrubní technika
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0at
Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
0ppl Průmyslový projekt (2365)
3 kl
OP: 1×120 EÚ
lvp
Ročník 1
5 zk,zá
Zdeněk Skála
Vladimír Habán
Bohumil Sekanina
Vladimír Habán
Josef Štětina
Jiří Pospíšil
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
73
Ročník 2
Zkr.
M-ENI – Energetické inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ljz Jaderná zařízení a jejich bezpečnost
lk
Kotle
6 zk,zá
6 zk,zá
lkc
Konstrukční cvičení
6 zá
lpe
Projektování a ekonomika
6 zk,zá
lph
Palivové hospodářství
5 zk,zá
lt2
Tepelné turbíny II
5 zk,zá
Stupeň: II
zajišťuje
garant
P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
C2a: 13×5 EÚ
Oldřich Matal
P:
C1:
P:
C1:
P:
C1:
EÚ
Jan Fiedler
EÚ
Zdeněk Skála
EÚ
Jan Fiedler
13×3
13×1
13×2
13×1
13×2
13×1
Zdeněk Skála
Jan Fiedler
Volitelné předměty (nepovinné)
ipm Počítačové modelování II
3 kl
Letní semestr
Povinné předměty
ldp Diplomový projekt (M2365)
10 zá
VD: 13×12 EÚ
Jan Fiedler
6 zk,zá
Jan Fiedler
2 zá
P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×1
C1: 13×2 EÚ
4 kl
P: 13×2
Vladislav Singule
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
lpv
Provoz a vodní hospodářství
Regulace a automatizace energetických zařízení
lsd Seminář k diplomové práci
(M2365)
mel Elektrické vybavení energetických strojů a zařízení
7az Angličtina - zkouška B1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též
lre
4 zk,zá
ÚVSSR
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
obecná nabídka na str. 12
Miroslav Jícha
Zdeněk Němec
Jiří Pospíšil
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
74
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
tao
Aplikovaná optika
6 zk,zá
tfv
Fyzikální vlastnosti materiálů
6 zk,zá
tpe
Počítače v experimentu
3 kl
tsi
Speciální praktikum II
3 kl
Povrchy a tenké vrstvy I
6 zk,zá
P: 13×2
C1: 6×2
C2b: 7×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×1
C2a: 13×1
C2b: 13×3
ústav
zajišťuje
garant
ÚFI
Jiří Komrska
ÚFI
Josef Humlíček
ÚFI
Miroslav Doložílek
ÚFI
Radim Chmelík
P: 13×2 ÚFI
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
tk1
Konstrukce přístrojů I
5 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C2a: 13×2
tnf-a Nanofotonika a plasmonika
6 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 10×2
C2a: 3×2
tni
Nanoelektronika
6 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 10×2
C2a: 3×2
tp1
Přesná mechanika I
7 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
teb-a Experimentální biofotonika
3 kol
P: 13×2 ÚFI
C2b: 13×1
0f5
Semestrální projekt N I
3 kl
C2a: 13×2 ÚFI
t1t-a
Tomáš Šikola
Martin Antoš
Tomáš Šikola
Antonín Fejfar
Jakub Zlámal
Radim Chmelík
Jiří Spousta
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
75
Ročník 1
M-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Letní semestr
Povinné předměty
tai
Analýza inženýrského experimentu
tnm
Numerické metody analýzy obrazů
wa1
Metody strukturní analýzy I
0f6
Semestrální projekt N II
3 zk,zá
4 zk,zá
4 zk,zá
5 kl
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C2b: 13×2
C2a: 13×5
Stupeň: II
ÚM
Zdeněk Karpíšek
ÚM
Miloslav Druckmüller
ÚMVI
Jiří Švejcar
ÚFI
Jiří Spousta
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
tfo
Fourierovská optika
4 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 13×1
tk2
Konstrukce přístrojů II
4 kol
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×2
tmt
Nanostrukturní materiály
4 kol
P: 13×2 ÚMVI
C1: 10×1
C2b: 3×1
tp2
Přesná mechanika II
4 kol
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×2
tvn
Strukturní a mechanické vlast- 4 kol
P: 13×2 ÚFI
nosti moderních materiálů
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
tfm
Fourierovské metody v optice a 0 zá
P: 13×1 ÚFI
ve strukturní analýze
C1: 13×2
0ppt Průmyslový projekt (3940)
3 kl
OP: 1×120 ÚFI
Jiří Komrska
Martin Antoš
Jaroslav Cihlář
Jakub Zlámal
Jaroslav Pokluda
Jiří Komrska
Miloslav Ohlídal
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
76
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-FIN – Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
PK 1 )
Předmět
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
ÚFI
Bohumila Lencová
ÚFI
Miroslav Liška
ÚFI
Radim Chmelík
ÚFI
Jiří Petráček
5 zá
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 7×2
C2b: 6×2
P: 13×2
C2b: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
C2a: 13×5
ÚFI
Tomáš Šikola
3 zá
C1: 13×2
ÚFI
Jiří Komrska
3 kl
C2a: 13×2 ÚFI
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
tco Částicová optika
6 zk,zá
tio
Inženýrská optika
6 zk,zá
tmk
Mikroskopie a spektroskopie
5 zk,zá
toi
Optoelektronika a integrovaná
optika
Předdiplomní projekt
5 zk,zá
toj
Seminář k diplomové práci I
(M3940, M2311)
Volitelné předměty (nepovinné)
0f7 Semestrální projekt N III
tsd
Ročník 2
Jiří Spousta
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
tpj Diplomový projekt
M2311)
tsn Speciální seminář
(M3940,
20 zá
3 zá
VD: 13×12 ÚFI
C2a: 13×4
C1: 13×2 ÚFI
Seminář k diplomové práci II 3 zá
C1: 13×1 ÚFI
(M3940, M2311)
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
tdn Diagnostika nanostruktur
4 kol
P: 13×1 ÚFI
C1: 7×2
C2a: 3×2
C2b: 3×2
tmt Nanostrukturní materiály
4 kol
P: 13×2 ÚMVI
C1: 10×1
C2b: 3×1
tov Technologie optické výroby
4 kol
P: 13×1 ÚFI
C2b: 13×2
tvn Strukturní a mechanické vlast- 4 kol
P: 13×2 ÚFI
nosti moderních materiálů
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
tsr
Tomáš Šikola
Petr Dub
Jiří Komrska
Dita Gálová
Radek Kalousek
Jaroslav Cihlář
Martin Antoš
Jaroslav Pokluda
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
77
Ročník 1
M-FLI – Fluidní inženýrství
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr. Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
zajišťuje
ukončení
ústav
garant
Zimní semestr
Povinné předměty
iem Experimentální metody
5 kl
P: 13×2 EÚ
Milan Pavelek
C2b: 13×2
itp Technika prostředí
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
Eva Janotková
C1: 13×2
lfi Fluidní inženýrství
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
František Pochylý
C1: 13×2
lls Lopatkové stroje
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
Jan Fiedler
C1: 13×1
lsz Spalovací zařízení a výměníky 6 zk,zá P: 13×3 EÚ
Zdeněk Skála
tepla
C2a: 13×1
lzp Zdroje a přeměna energie
4 zk,zá P: 13×3 EÚ
Jan Fiedler
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
its
Teorie hydraulických strojů
6 zk,zá
P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
lds
Dynamika energetických strojů 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
a jejich příslušenství
C2a: 13×2
lpo
Potrubní technika
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×2
mgm
Geometrické modelování
4 kl
P: 13×1 ÚST
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
ipt
Přenos tepla a látky
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
los
Oběhové stroje a chladící zaří- 5 zk,zá P: 13×2 EÚ
zení
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
lje
Jaderná energetika
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
lvp
Vliv přeměn energie na ŽP
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
mp0
Úvod do výpočtového modelo- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
vání proudění
0ppm Průmyslový projekt (2366)
3 kl
OP: 1×120 EÚ
Jaroslav Štigler
Vladimír Habán
Vladimír Habán
Aleš Polzer
Miroslav Jícha
Bohumil Sekanina
Oldřich Matal
Zdeněk Skála
Pavel Rudolf
Vladimír Habán
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
78
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-FLI – Fluidní inženýrství
Ročník 1
Specializace : pro absolventy B-EPE
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
iem Experimentální metody
ústav
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×2
lfi Fluidní inženýrství
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lls Lopatkové stroje
4 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
3m
Matematika III
7 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
itp Technika prostředí
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lsz Spalovací zařízení a výměníky 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
tepla
C2a: 13×1
lzp Zdroje a přeměna energie
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
4 kl
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Milan Pavelek
František Pochylý
Jan Fiedler
Jan Čermák
Eva Janotková
Zdeněk Skála
Jan Fiedler
Bohumil Pacal
79
Ročník 1
M-FLI – Fluidní inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
its Teorie hydraulických strojů
6 zk,zá
P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
lds Dynamika energetických strojů 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
a jejich příslušenství
C2a: 13×2
lpo Potrubní technika
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×2
mgm Geometrické modelování
4 kl
P: 13×1 ÚST
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
ipt Přenos tepla a látky
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
los Oběhové stroje a chladící zaří- 5 zk,zá P: 13×2 EÚ
zení
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
lje Jaderná energetika
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
lvp Vliv přeměn energie na ŽP
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
mp0 Úvod do výpočtového modelo- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
vání proudění
0at Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Stupeň: II
Jaroslav Štigler
Vladimír Habán
Vladimír Habán
Aleš Polzer
Miroslav Jícha
Bohumil Sekanina
Oldřich Matal
Zdeněk Skála
Pavel Rudolf
Josef Štětina
*) Vysvětlivky na str. 9
80
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-FLI – Fluidní inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
mim Tekutinové mechanismy
P: 13×3 EÚ
C2b: 13×2
mit Měření tekutinových systémů
4 kl
P: 13×1 EÚ
C2b: 13×3
mpz Projektování a provoz tekutino- 6 zk,zá P: 13×4 EÚ
vých zařízení
C2b: 13×2
ms1 Tekutinové stroje I
7 zk,zá P: 13×3 EÚ
C2b: 13×2
mvp Výpočtové
modelování 6 zk,zá P: 13×2 EÚ
proudění
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
md5 Diplomový projekt (M2366)
md6
mel
Seminář k diplomové práci
(M2366)
Elektrické vybavení energetických strojů a zařízení
Tekutinové stroje II
7 zk,zá
zajišťuje
garant
František Pochylý
Vladimír Habán
Miloslav Haluza
Miloslav Haluza
Pavel Rudolf
10 zá
VD: 13×12 EÚ
František Pochylý
2 zá
C1: 13×2
EÚ
Pavel Rudolf
4 kl
P: 13×2
ÚVSSR
Vladislav Singule
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×1
mtm Modelování tekutinových me- 5 zk,zá P: 13×1 EÚ
chanismů
C2b: 13×1
mzh Základy hydroelasticity
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C2b: 13×1
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ms2
Ročník 2
4 kl
Miloslav Haluza
František Pochylý
František Pochylý
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
81
M-IMB – Inženýrská mechanika a biomechanika
Ročník 1
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
rem
Experimentální mechanika
rozsah2 )
ústav
5 zk,zá
P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×3
riv
MKP v inženýrských výpočtech 5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×2
rma
Matematika - Vybrané statě
5 kl
P: 13×2 ÚM
C1: 13×2
rpm
Počítačové metody mechaniky v 5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
dynamice
C2a: 13×2
rs1
CAD systémy I
5 kl
P: 13×1 ÚK
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
rze
Teorie dynamických soustav, 5 kl
P: 13×2
ÚMTMB
modelování a experiment
0ppr Průmyslový projekt (2312)
5 kl
OP: 1×120 ÚMTMB
zajišťuje
garant
Miloš Vlk
Jindřich Petruška
Miloslav Druckmüller
Eduard Malenovský
Ivan Mazůrek
Přemysl Janíček
Vladimír Fuis
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
rdf Deformace a porušování materiálu
rme Vybrané matematické metody v
mechanice
rnu Nelineární úlohy mechaniky v
MKP
rzi Základy technické diagnostiky
5 zk,zá
P: 13×2 ÚMVI
C1: 13×1
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×2
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×2
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×2
rzt Základy teorie spolehlivosti
5 kl
P: 13×3 ÚMTMB
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
rba Biomechanika I
5 zk
P: 13×3
ÚMTMB
rpc Přetvárné a degradační procesy 5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×1
rpo Pohonové soustavy
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×1
rs2 CAD systémy II
5 zk,zá P: 13×1 ÚK
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Ivo Dlouhý
Michal Kotoul
Jindřich Petruška
Eduard Malenovský
Miloš Vlk
Přemysl Janíček
Zdeněk Florian
Robert Grepl
Ivan Mazůrek
*) Vysvětlivky na str. 9
82
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-IMB – Inženýrská mechanika a biomechanika
PK 1 )
Předmět
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
rmo Mechanika kompozitů
rozsah2 )
ústav
5 zk,zá
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rms Mezní stavy a spolehlivost
5 zk,zá P: 13×3 ÚMTMB
C2a: 13×1
rso Stochastická mechanika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rti Tvůrčí metody v inženýrství
5 zk
P: 13×1
ÚMTMB
rtk Tenkostěnné konstrukce
6 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
rbi Biomechanika II
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rbk Bioakustika
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rvh Vibrace a hluk
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
rk0 Konstitutivní vztahy materiálu 3 kl
P: 13×2 ÚMTMB
ve výpočtovém modelování
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
rdp Diplomový projekt (M2312)
zajišťuje
garant
Jan Vrbka
Miloš Vlk
Radek Vlach
Přemysl Janíček
Jindřich Petruška
Zdeněk Florian
Pavel Švancara
Pavel Švancara
Jiří Burša
VD: 13×12 ÚMTMB
Přemysl Janíček
C1: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×2
rrs
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
rbm Biomechanika III
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rdb Databázové systémy
5 kl
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×1
rit Interakce těles s tekutinou
5 kl
P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Přemysl Janíček
rd8
Seminář k diplomové
(M2312)
Rotorové soustavy
práci
5 zá
5 zá
Ročník 2
Eduard Malenovský
Dita Gálová
Jiří Burša
Miloš Šeda
František Pochylý
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
83
M-IND – Industrial Engineering
Ročník 1
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
frm-a Roboty a manipulátory
4 zk,zá
hnc-a
Obrábění na CNC strojích
7 zk,zá
hsp-a
Semestrální projekt
6 kl
Teorie obrábění
5 zk,zá
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 7×1
C2b: 6×1
P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
C2a: 13×6 ÚST
P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
oa1-a Aerodynamika I
6 zk,zá P: 13×4 LÚ
C1: 11×1
C2b: 2×1
osz-a Stavba letadel
7 zk,zá P: 13×4 LÚ
C1: 12×2
C2b: 1×2
1cj
Čeština 1
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
1ck
Čeština - konverzace 1
2 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
hto-a
Letní semestr
Povinné předměty
gmv-a Modelování a simulace výrobních systémů
hc2-a Aplikace CAD/CAM v technologii II
hp1-a Podnikový management I
4 zk,zá
5 zk,zá
4 zk,zá
omz-a
Mechanika letu I
6 zk,zá
os1-a
Semestrální projekt
4 kl
Technologie výroby letadel I
4 zk,zá
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×3
C1: 13×1
C2a: 13×3
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
2cj
Čeština 2
2 zá
Cj: 13×2
2ck
Čeština - konverzace 2
2 zá
Cj: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str.
ot1-a
zajišťuje
garant
Radek Knoflíček
Miroslav Píška
Miroslav Píška
Josef Chladil
Robert Popela
Jaroslav Juračka
Dita Gálová
Dita Gálová
ÚVSSR
Simeon Simeonov
ÚST
Aleš Polzer
ÚST
Martina Rašticová
LÚ
Vladimír Daněk
LÚ
Ivo Jebáček
LÚ
Josef Klement
ÚJ
ÚJ
12
Dita Gálová
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
84
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-IND – Industrial Engineering
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
8bmc Foreign Language: International Dimensions of Engineeing
8bmg Strategic Management
2 zk,zá
C1: 1×30
ENSAM
5 zk,zá
C1: 1×60
ENSAM
Ročník 2
zajišťuje
garant
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
8bmb Expertise Project - Part 2
30 kl
C1: 1×500 ENSAM
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
85
M-KSI – Konstrukční inženýrství
Ročník 1
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
zem
Elektronika a měření
P: 1×16 ÚK
C2b: 1×16
zkp
Konstrukční projekt
5 zk,zá P: 1×10 ÚK
C2a: 9×11
C2b: 9×4
zm1
Parametrické modelování - In- 5 zk,zá P: 13×1 ÚK
ventor, Catia
C2a: 13×5
zrs
Řízení a správa projektové do- 5 kl
P: 1×18 ÚK
kumentace
C2a: 1×18
zsy-a Metoda konečných prvků
5 kl
P: 1×5 ÚK
C2a: 1×30
ztr
Tribologie
5 zk,zá P: 1×10 ÚK
C2a: 1×13
C2b: 1×13
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
zaw
Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench
zdi
Diagnostické systémy
2 zk,zá
zajišťuje
garant
Ivan Mazůrek
Ivan Mazůrek
Ivan Mazůrek
Vlastimil Bejček
Martin Hartl
Martin Hartl
5 kl
C2a: 1×30 ÚK
Martin Hartl
5 zk,zá
P: 1×12
C2b: 1×20
C2a: 9×12
C2b: 9×3
P: 1×6
C2a: 1×26
P: 13×3
C2a: 13×1
ÚK
Ivan Mazůrek
ÚK
Ivan Mazůrek
ÚK
Ivan Mazůrek
ÚK
ÚK
Ivan Křupka
Martin Hartl
zip
Inženýrský projekt
5 zk,zá
zm2
5 kl
znv
zse
Parametrické modelování Pro/Engineer
Nastupující vědy a technologie
Předdiplomový seminář
zvp-a
Virtuální prototypy
5 zk,zá
P: 13×2 ÚADI
C2a: 13×2
Václav Píštěk
3 kl
OP: 1×120 ÚK
Daniel Koutný
Volitelné předměty (nepovinné)
0ppz
Průmyslový projekt (2337)
5 zk
3 kl
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
86
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-KSI – Konstrukční inženýrství
PK 1 )
Předmět
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
zdp
Diplomový projekt I (M2337)
ústav
zajišťuje
garant
ÚK
Martin Hartl
6 kl
C1: 13×6
P: 13×2 ÚK
C2b: 13×1
C2a: 9×4 ÚK
zep
Elektrické pohony
5 zk,zá
zks
Konstrukční seminář - Solid
Works
Plastové prototypy
5 kl
P: 1×20 ÚK
C2b: 1×24
zri-a Reverzní inženýrství a optická 6 zk,zá P: 1×10 ÚK
digitalizace
C2a: 1×16
C2b: 1×16
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
zex
Experimentální projekt
5 kl
C2a: 9×6 ÚK
C2b: 9×6
zkr
Konstrukční projekt II
5 kl
C2a: 9×9 ÚK
C2b: 9×3
Volitelné předměty (nepovinné)
vg0
Základy grafického programo- 3 zá
C2b: 13×3 ÚAI
vání v LabVIEW
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
zpp
Letní semestr
Povinné předměty
zd5 Diplomový projekt II (M2337)
Seminář k diplomové práci
(M2337)
7az Angličtina - zkouška B1
Volitelné předměty (nepovinné)
mzh Základy hydroelasticity
zd6
5 kl
14 zá
14 zá
0 zk
4 zk,zá
Ročník 2
VD: 13×12 ÚK
C2a: 13×2
C2b: 13×8
C1: 13×2 ÚK
C2a: 13×2
Z: 1×1
ÚJ
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×1
rdo Řízené dynamické soustavy
3 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 6×1
C2b: 7×1
tai Analýza inženýrského experi- 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
mentu
C2a: 13×1
tnm Numerické metody analýzy ob- 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
razů
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Dalibor Červinka
Ivan Křupka
Ivan Křupka
Ivan Mazůrek
Martin Hartl
Martin Hartl
Pavel Houška
Martin Hartl
Martin Hartl
Dita Gálová
František Pochylý
Robert Grepl
Zdeněk Karpíšek
Miloslav Druckmüller
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
87
M-LPR – Letecký provoz
Ročník 1
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
PK 1 )
Předmět
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
LÚ
Robert Popela
LÚ
Miroslav Šplíchal
LÚ
Karel Krška
LÚ
Jaroslav Juračka
Základy managementu a marke- 5 zk,zá
LÚ
tingu
Volitelné předměty (nepovinné)
oz0 Základy kosmonautiky
0 zá
P: 13×2
LÚ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Ladislav Janíček
Zkr.
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
oam Aerodynamika
letu
a
mechanika
7 zk,zá
ole
Letecké motory
5 zk,zá
olm
Letecká meteorologie
7 zk,zá
osz
Stavba letadel
7 zk,zá
ozm
Letní semestr
Povinné předměty
oem
Ekonomika a management v letecké dopravě
oln
Letecká navigace
5 zk,zá
7 zk,zá
6 zk,zá
orl
Provoz a ekonomika letecké dopravy I
Řízení letového provozu
ozl
Zabezpečovací letecká technika
5 zk,zá
op1
Volitelné předměty (nepovinné)
ol0
Angličtina v letectví
ot0
Letecké vrtule
ov0
Vrtulníky
6 zk,zá
0 zá
0 zá
0 zá
P: 13×4
C1: 11×2
C2b: 2×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×4
C1: 13×1
P: 13×4
C1: 12×2
C2b: 1×2
P: 13×2
C1: 13×1
P:
C1:
P:
C1:
P:
C1:
P:
C1:
P:
C1:
13×3
13×1
13×3
13×1
13×3
13×1
13×3
13×1
13×4
13×1
Cj: 13×2
P: 13×2
P: 13×1
C1: 13×1
OP: 1×120
LÚ
Ladislav Janíček
LÚ
Dušan Kevický
LÚ
Jiří Chlebek
LÚ
Jaroslav Jonák
LÚ
Slavomír Vosecký
ÚJ
LÚ
LÚ
Jitka Kudličková
Karol Fiľakovský
Miloslav Petrásek
Průmyslový projekt (2325, 3 kl
LÚ
2330)
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0ppo
Vladimír Daněk
Karel Třetina
*) Vysvětlivky na str. 9
88
Studijní plány 2012/13
M-LPR – Letecký provoz
Stupeň: II
Ročník 1
Specializace : pro absolventy B-PRP
Zkr.
PK 1 )
Předmět
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
oam Aerodynamika
letu
a
mechanika
7 zk,zá
ole
Letecké motory
5 zk,zá
osz
Stavba letadel
7 zk,zá
ozm
Základy managementu a marketingu
Fyzika II
5 zk,zá
3f
9 zk,zá
P: 13×4
C1: 11×2
C2b: 2×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×4
C1: 12×2
C2b: 1×2
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×2
ústav
zajišťuje
garant
LÚ
Robert Popela
LÚ
Miroslav Šplíchal
LÚ
Jaroslav Juračka
LÚ
Ladislav Janíček
ÚFI
Pavel Šandera
Volitelné předměty (nepovinné)
oz0 Základy kosmonautiky
0 zá
P: 13×2
LÚ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
oem
Ekonomika a management v letecké dopravě
op1
Provoz a ekonomika letecké dopravy I
orl
Řízení letového provozu
5 zk,zá
P: 13×3 LÚ
C1: 13×1
6 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×1
6 zk,zá P: 13×3 LÚ
C1: 13×1
4m
Matematika IV
5 zk,zá P: 13×2 ÚM
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
ozl
Zabezpečovací letecká technika 5 zk,zá P: 13×4 LÚ
C1: 13×1
6aa
Automatizace
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 11×2
C2b: 2×2
Volitelné předměty (nepovinné)
ol0
Angličtina v letectví
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
ot0
Letecké vrtule
0 zá
P: 13×2
LÚ
ov0
Vrtulníky
0 zá
P: 13×1 LÚ
C1: 13×1
0ppo Průmyslový projekt (2325, 3 kl
OP: 1×120 LÚ
2330)
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Vladimír Daněk
Ladislav Janíček
Jiří Chlebek
Jaroslav Jonák
Zdeněk Karpíšek
Slavomír Vosecký
Miloš Šeda
Jitka Kudličková
Karol Fiľakovský
Miloslav Petrásek
Karel Třetina
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
89
Ročník 2
Zkr.
M-LPR – Letecký provoz
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
obp Obchodní přepravní činnost
5 zk,zá
ústav
zajišťuje
garant
LÚ
Tomáš Kujal
LÚ
Radomír Janík
LÚ
Karel Třetina
LÚ
Karel Třetina
LÚ
Jiří Chlebek
LÚ
Jiří Hlinka
LÚ
Miroslav Šplíchal
olz
Letiště I
4 zk,zá
opo
Údržba a opravy letadel
4 zk,zá
opz
Palubní soustavy letadel I
4 zk,zá
op2
4 zk,zá
osd
Provoz a ekonomika letecké dopravy II
Spolehlivost letadlové techniky
osp
Semestrální práce
3 kl
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
C2a: 13×3
oxm
Praktická letová měření
2 zá
C2b: 2×30 LÚ
2 kl
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
oaa Aeroakustika
3 kl
P: 13×2
LÚ
ovp Vybrané statě
3 kl
P: 13×2
LÚ
Volitelné předměty (nepovinné)
oa0 Angličtina v letectví
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
od8 Seminář k diplomové práci
(M2330)
od9 Diplomový projekt (M2330)
Letiště II
Vladimír Daněk
Karol Fiľakovský
Tomáš Kujal
Jitka Kudličková
2 zá
C1: 13×2
LÚ
Miroslav Šplíchal
12 zá
VD: 13×12 LÚ
Miroslav Šplíchal
P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
olp Letecké právo a předpisy
2 zá
P: 13×1
LÚ
opl Palubní soustavy letadel II
5 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 12×1
C2b: 1×1
ouz Únava a životnost leteckých 4 kl
P: 13×2 LÚ
konstrukcí
C1: 13×1
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
oll
Stupeň: II
4 zk,zá
Radomír Janík
Jiří Chlebek
Jiří Hlinka
Petr Augustin
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
90
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-MAI – Matematické inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×1
OP: 1×120
ÚM
Aleksandre Lomtatidze
ÚM
Zdeněk Karpíšek
ÚM
Josef Šlapal
ÚM
Libor Čermák
ÚM
Pavel Popela
ÚM
Jaroslav Michálek
ÚM
Miloslav Druckmüller
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny
vcp
Jazyky C a C++
4 zk,zá P: 13×2
C2a: 13×2
vpw
Programování pro Windows
4 zk,zá P: 13×2
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
rze
Teorie dynamických soustav, 3 kl
P: 13×2
modelování a experiment
s2m
Stochastické modelování
3 kl
C1: 13×2
1)
ÚAI
Tomáš Březina
ÚAI
Jan Roupec
ÚMTMB
Přemysl Janíček
ÚM
Zdeněk Karpíšek
Zkr.
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
sfa
Fourierova analýza
4 zk,zá
sfm
Fuzzy množiny a aplikace
4 zk,zá
sga-a
Grafy a algoritmy
4 zk,zá
sn3
Numerické metody III
4 kl
sop
Optimalizace I
4 zk,zá
sp3
Pravděpodobnost a statistika
III
Průmyslový projekt (3910)
4 kl
0pps
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
trj
Jakost a metrologie - M
2 zá
Studijní plány 2012/13
4 zk,zá
Alois Fiala
91
Ročník 1
M-MAI – Matematické inženýrství
Letní semestr
Povinné předměty
sdg Diferenciální geometrie
4 kl
P: 13×2 ÚM
C1: 13×1
skf Funkce komplexní proměnné
6 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 13×2
sml Matematická logika
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
C1: 13×2
su2 Funkcionální analýza II
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
C1: 13×1
s1m Variační počet
4 kl
P: 13×2 ÚM
C1: 13×1
tnm Numerické metody analýzy ob- 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
razů
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
so2 Optimalizace II
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
C2a: 13×2
vai Algoritmy umělé inteligence
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
vpn Počítačové sítě
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
sf0 Fourierova analýza a její apli- 0 zá
P: 13×1 ÚM
kace
C2a: 13×1
vot Operační systémy
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
0kp Metoda konečných prvků a vý- 0 zá
P: 13×1 ÚMTMB
početní systém ANSYS
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Stupeň: II
Miroslav Doupovec
Miloslav Druckmüller
Josef Šlapal
Vítězslav Veselý
Miroslav Kureš
Miloslav Druckmüller
Pavel Popela
Tomáš Březina
Jan Roupec
Miloslav Druckmüller
Tomáš Březina
Jindřich Petruška
*) Vysvětlivky na str. 9
92
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-MAI – Matematické inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
sal Aplikace vícehodnotové logiky
4 kl
sd3
Diplomový projekt I (M3910)
4 zá
sfa
Fourierova analýza
4 zk,zá
sfi
Finanční matematika
4 kl
smm
Matematické metody v teorii
proudění
Základy optimálního řízení
5 zk,zá
sor
5 zk,zá
Studijní plány 2012/13
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚM
C2a: 13×1
VD: 13×5 ÚM
Miloslav Druckmüller
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
C1: 13×1
ÚM
Aleksandre Lomtatidze
ÚM
Pavel Popela
ÚM
Libor Čermák
ÚM
Jan Čermák
Seminář k diplomové práci I 2 zá
ÚM
(M3910)
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
ssj Spolehlivost a jakost
4 kl
P: 13×2 ÚM
C2a: 13×1
vti Teorie informace a kódování
4 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
s1k Mechanika kontinua
4 zk,zá P: 13×3 ÚMTMB
C1: 13×3
0vm Vybrané partie z biometriky
4 zk,zá P: 13×2 ÚM
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ssz
Ročník 2
Josef Šlapal
Josef Šlapal
Josef Bednář
Pavel Ošmera
Michal Kotoul
Jaroslav Michálek
93
M-MAI – Matematické inženýrství
Ročník 2
Letní semestr
Povinné předměty
sdr
Moderní metody řešení diferenciálních rovnic
sds
Seminář k diplomové práci II
(M3910)
sd4
Diplomový projekt II (M3910)
3 zá
P: 13×2
C1: 13×2
C1: 13×2
ÚM
Josef Šlapal
6 zá
VD: 13×6 ÚM
Josef Šlapal
3 kl
3 kl
ÚM
ÚM
Josef Šlapal
Dalibor Martišek
ÚM
Zdeněk Karpíšek
ÚJ
2)
ÚM
Dita Gálová
ÚAI
Miloš Šeda
ÚM
Josef Šlapal
ÚM
Josef Šlapal
P: 13×2
P: 13×1
C2a: 13×2
tai
Analýza inženýrského experi- 4 zk,zá P: 13×2
mentu
C2a: 13×1
7az
Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny
sav
Geometrické algoritmy a kryp- 4 zk
P: 13×2
tografie
vds
Databázové systémy
4 zk,zá P: 13×2
C2a: 13×2
vtr
Polynomiální teorie řízení
4 kl
P: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
s3m
Matematický seminář
0 zá
C1: 13×3
ssr-a
svd
Matematické struktury
Vizualizace dat
5 zk,zá
Stupeň: II
ÚM
Jan Franců
Miroslav Kureš
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
94
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-MET – Mechatronika
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
rdm
Dynamika
mechatronických
systémů
rkd
Kinematika a dynamika mechatronických systémů
rma
Matematika - Vybrané statě
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×2
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×2
5 kl
P: 13×2 ÚM
C1: 13×2
rpm
Počítačové metody mechaniky v 5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
dynamice
C2a: 13×2
rxm
Experimenty v mechatronice
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
rsz
Základy zpracování signálů
5 kl
P: 13×1 ÚMTMB
C2a: 13×2
rs1
CAD systémy I
5 kl
P: 13×1 ÚK
C2a: 13×2
rtr
Tvorba a řešení inovačních za- 5 kl
P: 13×1 ÚMTMB
dání
C2a: 13×3
0ppr Průmyslový projekt (2312)
5 kl
OP: 1×120 ÚMTMB
Volitelné předměty (nepovinné)
re0
Vybrané statě z elektrotechniky
5 zk,zá
3 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×2
P: 13×2
ÚMTMB
Teorie dynamických soustav, 3 kl
modelování a experiment
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
rze
Studijní plány 2012/13
zajišťuje
garant
Čestmír Ondrůšek
Robert Grepl
Miloslav Druckmüller
Eduard Malenovský
Lubomír Houfek
Jiří Krejsa
Ivan Mazůrek
Bohuslav Bušov
Vladimír Fuis
Čestmír Ondrůšek
Přemysl Janíček
95
Ročník 1
Letní semestr
Povinné předměty
rpo Pohonové soustavy
M-MET – Mechatronika
4 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×1
rrm Řízení mechatronických soustav 6 zk,zá P: 13×3 ÚMTMB
C2b: 13×3
rte Mikroprocesorová technika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×2
rve Výkonová a řídící elektronika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×2
vai Algoritmy umělé inteligence
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
rba Biomechanika I
5 zk
P: 13×3
ÚMTMB
rs2 CAD systémy II
5 zk,zá P: 13×1 ÚK
C2a: 13×2
rui Technické aplikace metod umělé 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
inteligence
C2a: 13×2
vpn Počítačové sítě
5 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
rea Vybrané statě z elektroniky
3 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Stupeň: II
Robert Grepl
Jiří Skalický
Bohumil Klíma
Miroslav Patočka
Tomáš Březina
Přemysl Janíček
Ivan Mazůrek
Miloslav Druckmüller
Jan Roupec
Pavel Vorel
*) Vysvětlivky na str. 9
96
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-MET – Mechatronika
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gse Senzorika a prvky umělé inteligence
res Elektrické servopohony
P: 13×2 ÚAI
C2b: 13×1
6 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×1
rnf Fuzzy systémy a neuronové sítě 7 zk,zá P: 13×2 ÚAI
C2b: 13×2
rso Stochastická mechanika
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
rae Alternativní zdroje energie v 5 kl
P: 13×1 ÚMTMB
mechatronice
C2b: 13×2
rbi Biomechanika II
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rmd Mechatronické systémy v do- 5 kl
P: 13×2 ÚVSSR
pravních prostředcích I
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
ve0 Bezpečnost práce v elektrotech- 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
nice
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
rd5 Diplomový projekt (M3904)
6 zk,zá
Ročník 2
zajišťuje
garant
Pavel Houška
Jiří Skalický
Tomáš Březina
Radek Vlach
Zdeněk Hadaš
Zdeněk Florian
Vladislav Singule
Josef Pavlík
10 zá
VD: 13×12 ÚMTMB
Tomáš Březina
5 zá
C1: 13×2
ÚMTMB
Robert Grepl
P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×1
rsd
5 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C2b: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
rbm Biomechanika III
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
rit Interakce těles s tekutinou
5 kl
P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
rmf Mechatronické systémy v do- 5 kl
P: 13×2 ÚVSSR
pravních prostředcích II
C1: 13×1
rrs Rotorové soustavy
5 kl
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Radek Vlach
rd6
rqm
Seminář k diplomové práci
(M3904)
Tepelné procesy v mechatronických soustavách
Simulace dynamických systémů
6 zk,zá
Jiří Krejsa
Dita Gálová
Jiří Burša
František Pochylý
Vladislav Singule
Eduard Malenovský
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
97
Ročník 1
M-MŘJ – Metrologie a řízení jakosti
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gpn Projektový management
xae
xev
Aplikovaná statistika a plánování experimentu
Evropské právo v průmyslové
praxi
Metrologická fyzika
4 kl
3 zk,zá
4 zk
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×1
P: 13×2 ÚM
C2a: 13×1
P: 13×2
ÚVSSR
P: 13×2 ÚFI
C2b: 13×2
xrj Řízení jakosti
6 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×2
xsm Strojírenská metrologie II
5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
gmo Počítačové modelování součástí 5 kl
C2a: 13×4 ÚVSSR
xmf
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
xkm
98
Kalibrace měřidel
4 zk,zá
5 kl
zajišťuje
garant
Daniel Prostredník
Zdeněk Karpíšek
Alois Fiala
Miroslav Liška
Alois Fiala
Leoš Bumbálek
Radim Blecha
Leoš Bumbálek
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-MŘJ – Metrologie a řízení jakosti
Letní semestr
Povinné předměty
xaz
Teorie systémů a operační analýza
xcn
Certifikace a technická normalizace
xmb
Management bezpečnosti v
průmyslovém podniku
xmm
Praktická aplikace moderních
metod řízení jakosti a bezpečnosti
xrp
Statistické řízení procesů
5 zk,zá
4 kl
4 kl
4 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
Ročník 1
ÚAI
Jiří Dvořák
ÚVSSR
Alois Fiala
ÚVSSR
Luboš Kotek
ÚVSSR
Luboš Kotek
6 zk,zá
P: 13×3 ÚVSSR
C2a: 13×2
xtd
Metody a prostředky technické 4 kl
P: 13×1 ÚFI
diagnostiky
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
gif
Informační systémy a počíta- 2 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
čové sítě
C2a: 13×1
gte
Technicko-právní problematika 2 kl
P: 13×2
ÚVSSR
Volitelné předměty (nepovinné)
gx0
Ekonomické nástroje technické 4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
praxe
0ppx Průmyslový projekt (3927)
3 kl
OP: 1×120 ÚVSSR
Alois Fiala
Miroslav Liška
Lubomír Vašek
Ivan Nezval
Lubomír Novotný
Alois Fiala
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
99
Ročník 1
M-MŘJ – Metrologie a řízení jakosti
Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-STG
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gpn Projektový management
xae
xev
Aplikovaná statistika a plánování experimentu
Evropské právo v průmyslové
praxi
Řízení jakosti
3 kl
3 zk,zá
4 zk
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×1
P: 13×2 ÚM
C2a: 13×1
P: 13×2
ÚVSSR
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×2
xsm Strojírenská metrologie II
5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
3f
Fyzika II
9 zk,zá P: 13×3 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×2
3m
Matematika III
8 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
3sv Struktura a vlastnosti materi- 5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
álů
C2b: 13×2
5hy Hydromechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
gmo Počítačové modelování součástí 5 kl
C2a: 13×4 ÚVSSR
xrj
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
6ms Mezní stavy materiálů
5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
xkm
100
Kalibrace měřidel
6 zk,zá
5 kl
zajišťuje
garant
Daniel Prostredník
Zdeněk Karpíšek
Alois Fiala
Alois Fiala
Leoš Bumbálek
Pavel Šandera
Jan Čermák
Bohumil Pacal
Jaroslav Štigler
Radim Blecha
Leoš Bumbálek
Ivo Dlouhý
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-MŘJ – Metrologie a řízení jakosti
Letní semestr
Povinné předměty
xaz
Teorie systémů a operační analýza
xcn
Certifikace a technická normalizace
xmm
Praktická aplikace moderních
metod řízení jakosti a bezpečnosti
xrp
Statistické řízení procesů
5 zk,zá
Ročník 1
P: 13×2 ÚAI
C2a: 13×2
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×1
P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×1
Jiří Dvořák
P: 13×3 ÚVSSR
C2a: 13×2
xtd
Metody a prostředky technické 4 kl
P: 13×1 ÚFI
diagnostiky
C2b: 13×2
2nu
Numerické metody
4 zk,zá P: 13×1 ÚM
C2a: 13×2
6tt
Termomechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
gif
Informační systémy a počíta- 2 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
čové sítě
C2a: 13×1
gte
Technicko-právní problematika 2 kl
P: 13×2
ÚVSSR
Volitelné předměty (nepovinné)
gx0
Ekonomické nástroje technické 4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
praxe
0ppx Průmyslový projekt (3927)
3 kl
OP: 1×120 ÚVSSR
Alois Fiala
4 kl
4 kl
5 zk,zá
Alois Fiala
Luboš Kotek
Miroslav Liška
Libor Čermák
Milan Pavelek
Lubomír Vašek
Ivan Nezval
Lubomír Novotný
Alois Fiala
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
101
Ročník 2
Zkr.
M-MŘJ – Metrologie a řízení jakosti
PK 1 )
Předmět
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
xbi Bezpečnostní inženýrství
6 zk,zá
6 zk,zá
xmj
Bezpečnost a spolehlivost technických soustav
Management jakosti procesů
xpz
Ročníkový projekt
5 kl
xbs
7 zk,zá
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×4
C1: 13×4
C2a: 13×2
ústav
zajišťuje
garant
ÚVSSR
Luboš Kotek
ÚVSSR
Miloš Hammer
ÚVSSR
Alois Fiala
ÚVSSR
Jiří Pernikář
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
xom Optická metrologie
5 kl
C2b: 13×2 ÚFI
xzk Zkušebnictví
5 kl
P: 13×2
ÚVSSR
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
xer Evropská praxe v řízení rizik
5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C1: 13×2
xtp Hodnocení textury povrchů
5 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
xd5 Diplomový projekt (M3927)
práci
Miroslav Liška
Alois Fiala
Luboš Kotek
Leoš Bumbálek
6 zá
VD: 13×12 ÚVSSR
Jiří Pernikář
2 zá
C1: 13×2
ÚVSSR
Jiří Pernikář
6 zk,zá
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×2
Z: 1×1
ÚVSSR
Daniel Prostredník
ÚVSSR
Alois Fiala
ÚVSSR
Emilie Franková
xmt
Seminář k diplomové
(M3927)
Měřicí technika
xnj
Náklady na nízkou jakost
7 zk,zá
xtm
Techniky motivace
5 zk,zá
xd6
Stupeň: II
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné)
xb0 Bezpečnost práce v elektrotech- 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
nice
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Dita Gálová
Josef Pavlík
*) Vysvětlivky na str. 9
102
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-MTI – Materiálové inženýrství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
wam Aplikovaná mechanika
P: 13×3 ÚMTMB
C2a: 13×2
wch Syntéza nekovových materiálů
5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
wff Fyzika pevných fází
6 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
wfz Fyzikálně-chemické
základy 4 kl
P: 13×2 ÚST
metalurgických procesů
C2b: 13×2
wtv Technologické vlastnosti mate- 4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
riálů
C2b: 13×1
wz1 Metody zkoušení materiálu
6 zk,zá P: 13×3 ÚMVI
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
wa1
Metody strukturní analýzy I
5 zk,zá
5 zk,zá
wdd
Dislokace a plastická deformace
5 zk,zá
wkf
Teorie komplexních fázových
přeměn
7 zk,zá
wko
Koroze a protikorozní ochrana
4 kl
wpi
Povrchové inženýrství
4 kl
Struktura a vlastnosti inženýrských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné)
0ppw Průmyslový projekt (3942)
wsi
5 zk,zá
3 kl
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 6×2
C2b: 7×2
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×1
P: 13×2
C2b: 13×2
zajišťuje
garant
Jan Vrbka
Jaroslav Cihlář
Bohumil Pacal
Jaromír Roučka
Rudolf Foret
Ivo Dlouhý
ÚMVI
Jiří Švejcar
ÚMVI
Tomáš Kruml
ÚMVI
Ivo Dlouhý
ÚMVI
Jaromír Tulka
ÚMVI
Ivo Dlouhý
ÚMVI
Tomáš Podrábský
OP: 1×120 ÚMVI
Karel Němec
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
103
Ročník 2
Zkr.
M-MTI – Materiálové inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
wa2 Metody strukturní analýzy II
wfr
Funkční a nanostrukturní materiály
Fraktografie
wpk
Keramické materiály
wpl
Plasty
wpv
Příčiny vad a jejich diagnostika
wfn
Tepelné zpracování kovových
materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též
wst
Letní semestr
Povinné předměty
wdm Degradace materiálů a predikace jejich životnosti
wd5 Diplomový projekt (M3942)
wd6
Seminář k diplomové práci
(M3942)
Modelování fázových přeměn
5 zk,zá
zajišťuje
garant
P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
3 kl
P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×1
4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×1
4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
5 kl
P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
obecná nabídka na str. 12
Jiří Švejcar
5 zk,zá
Rudolf Foret
12 zá
P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×1
VD: 13×12 ÚMVI
2 zá
C1: 13×2
Stanislav Věchet
5 kl
ÚMVI
P: 13×3 ÚMVI
C2a: 13×2
wuv Užitné vlastnosti a volba mate- 5 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
riálu
C2b: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
wft
Stupeň: II
Jiří Švejcar
Rudolf Foret
Jaroslav Cihlář
Jaroslav Cihlář
Karel Stránský
Miloslav Kouřil
Stanislav Věchet
Vít Jan
Jiří Švejcar
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
104
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ya3-a Ateliér-průmyslový design III
rozsah2 )
ústav
9 kl
C2b: 13×10 ÚK
Miroslav Zvonek
Jan Sedlák
Jan Rajlich
Jan Rajlich
ydn
yg1-a
Umění a design 19. století
Ateliér-grafický design
4 zk
6 kl
ykh-a
Kresba hlavy
3 kl
P: 13×2
ÚK
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×4
C2b: 13×2 ÚK
ypw-a
Počítačová vizualizace a animace 2
Konstruování strojů - projekt I
3 kl
C2a: 13×4 ÚK
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ys1
Letní semestr
Povinné předměty
ya4-a Ateliér-průmyslový design IV
zajišťuje
garant
4 kl
Ladislav Křenek
Martin Hartl
8 kl
C2b: 13×9 ÚK
Miroslav Zvonek
yed-a
Ateliér-experimentální design I
5 kl
C2b: 13×5 ÚK
Miroslav Zvonek
ykf-a
Figurální kresba
3 kl
C2b: 13×3 ÚK
Ladislav Křenek
ypa-a
Počítačová grafika - AdobeCS
4 kl
C2a: 13×4 ÚK
Jan Rajlich
yp1
Odborná praxe
2 zá
C2a: 1×160 ÚK
Ladislav Křenek
ys2
Konstruování strojů - projekt II
3 kl
Martin Hartl
yud
zse
Umění 20. století
Předdiplomový seminář
4 zk
2 kl
P: 13×1 ÚK
C2b: 13×2
P: 13×2
ÚK
C2a: 13×1 ÚK
Jan Sedlák
Martin Hartl
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
105
M-PDS – Průmyslový design ve strojírenství
Ročník 2
Zkr.
PK 1 )
Předmět
ukončení
rozsah2 )
ústav
Stupeň: II
zajišťuje
garant
Zimní semestr
Povinné předměty
ydd
Design 20. století
yds
Diplomový konstrukční seminář
3 zk
3 kl
P: 13×2
ÚK
C2b: 13×2 ÚK
Jan Sedlák
Martin Hartl
yex-a
Ateliér-experimentální design II
7 kl
C2b: 13×6 ÚK
Miroslav Zvonek
ypp
Ateliér-předdiplomový projekt
15 kl
C2b: 13×14 ÚK
Miroslav Zvonek
Ateliér - seminář k diplomové 2 kl
C2b: 13×2 ÚK
práci I
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Ladislav Křenek
ysz
Letní semestr
Povinné předměty
yad Ateliér - diplomový projekt
26 kl
VD: 13×12 ÚK
C2b: 13×10
ysl Ateliér - seminář k diplomové 4 kl
C1: 13×2 ÚK
práci II
C2b: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Ladislav Křenek
Ladislav Křenek
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
106
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-PMO – Přesná mechanika a optika
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
rma
Matematika - Vybrané statě
5 kl
tao
Aplikovaná optika
6 zk,zá
tk1
Konstrukce přístrojů I
5 zk,zá
tp1
Přesná mechanika I
7 zk,zá
tsi
Speciální praktikum II
4 kl
tzo
Základy optiky
5 zk,zá
Volitelné předměty (nepovinné)
teb-a Experimentální biofotonika
ÚM
Miloslav Druckmüller
ÚFI
Jiří Komrska
ÚFI
Martin Antoš
ÚFI
Jakub Zlámal
ÚFI
Radim Chmelík
P: 13×2 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×2 ÚFI
C2b: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
3 kol
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 6×2
C2b: 7×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
C2b: 13×3
ústav
zajišťuje
garant
Jozef Kaiser
Radim Chmelík
107
Ročník 1
M-PMO – Přesná mechanika a optika
Letní semestr
Povinné předměty
tai
Analýza inženýrského experimentu
tcs
CAD S
4 zk,zá
P: 13×2 ÚM
C2a: 13×1
3 kl
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×2
tfm
Fourierovské metody v optice a 5 zk,zá P: 13×1 ÚFI
ve strukturní analýze
C1: 13×2
tk2
Konstrukce přístrojů II
4 kol
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×2
tnm
Numerické metody analýzy ob- 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
razů
C2a: 13×2
tp2
Přesná mechanika II
4 kol
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
tdi
Diagnostika životního prostředí 3 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C2b: 13×1
tfo
Fourierovská optika
3 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 13×1
tms
Mechanické vlastnosti a struk- 3 kol
P: 13×2 ÚFI
tura materiálů
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
tf0
Fyziologická optika
0 zá
P: 13×1
ÚFI
0ppt Průmyslový projekt (3940)
3 kl
OP: 1×120 ÚFI
Stupeň: II
Zdeněk Karpíšek
Jakub Zlámal
Jiří Komrska
Martin Antoš
Miloslav Druckmüller
Jakub Zlámal
Miroslav Doložílek
Jiří Komrska
Jaroslav Pokluda
Jiří Kršek
Miloslav Ohlídal
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
108
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-PMO – Přesná mechanika a optika
PK 1 )
Předmět
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
tco Částicová optika
6 zk,zá
tio
Inženýrská optika
6 zk,zá
tmk
Mikroskopie a spektroskopie
5 zk,zá
toi
5 zk,zá
toj
Optoelektronika a integrovaná
optika
Předdiplomní projekt
tpe
Počítače v experimentu
4 kl
5 zá
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 7×2
C2b: 6×2
P: 13×2
C2b: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
C2a: 13×5
Ročník 2
ústav
zajišťuje
garant
ÚFI
Bohumila Lencová
ÚFI
Miroslav Liška
ÚFI
Radim Chmelík
ÚFI
Jiří Petráček
ÚFI
Tomáš Šikola
P: 13×1 ÚFI
C2a: 13×1
C1: 13×2 ÚFI
Miroslav Doložílek
P: 13×1 ÚFI
C2b: 13×2
VD: 13×12 ÚFI
C2a: 13×4
C1: 13×2 ÚFI
Martin Antoš
Seminář k diplomové práci II 3 zá
C1: 13×1 ÚFI
(M3940, M2311)
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Jiří Komrska
Seminář k diplomové práci I 3 zá
(M3940, M2311)
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
tsd
Letní semestr
Povinné předměty
tov Technologie optické výroby
tpj
tsn
Diplomový projekt
M2311)
Speciální seminář
tsr
(M3940,
4 kol
16 zá
3 zá
Jiří Komrska
Tomáš Šikola
Petr Dub
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
109
M-PRI – Procesní inženýrství
Ročník 1
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
kem
Experimentální metody
P: 13×2 ÚPEI
C2b: 13×2
khl
Hydraulické pochody
7 zk,zá P: 13×3 ÚPEI
C1: 13×2
kkp
Konstrukce procesních zařízení 5 zk,zá P: 13×3 ÚPEI
I.
C1: 13×2
ks1
Systémové inženýrství I
6 zk,zá P: 13×3 ÚPEI
C2a: 13×2
ktp-a Tepelné pochody
7 zk,zá P: 13×3 ÚPEI
C2a: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
kdp
Difuzní pochody
kee-a
Energie a emise
kkr
Konstrukce procesních zařízení
II.
Navrhování procesních a energetických systémů
Systémové inženýrství II
knp
ks2
Povinně volitelné předměty (student volí
kt0
CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetiku
5 zk,zá
6 zk,zá
P: 13×3
C1: 13×2
6 zk,zá P: 13×2
C2a: 13×2
6 zk,zá P: 13×3
C2a: 13×2
4 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
5 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
1 předmět ze skupiny
3 zá
C2a: 13×3
zajišťuje
garant
Zdeněk Němec
Jaroslav Medek
Dušan Vincour
Ladislav Bébar
Petr Stehlík
ÚPEI
Jaroslav Jícha
ÚPEI
Petr Stehlík
ÚPEI
Dušan Vincour
ÚPEI
Josef Kohoutek
ÚPEI
Ladislav Bébar
1)
ÚPEI
Zdeněk Jegla
k10
Modelování s využitím CFD I
3 zá
C2a: 13×3 ÚPEI
Jiří Hájek
k3d
Základy modelování 3D
3 zá
C2a: 13×3 ÚPEI
Richard Nekvasil
3 kl
OP: 1×120 ÚPEI
Jaroslav Jícha
Volitelné předměty (nepovinné)
0ppk
Průmyslový projekt (2313)
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
110
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-PRI – Procesní inženýrství
Ročník 1
Specializace : pro absolventy B-EPE
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
kem
Experimentální metody
5 zk,zá
5 zk,zá
ks1
Konstrukce procesních zařízení
I.
Systémové inženýrství I
ktp-a
Tepelné pochody
7 zk,zá
3m
Matematika III
7 zk,zá
kkp
6 zk,zá
P: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 13×2
P: 13×3
C2a: 13×2
P: 13×3
C2a: 13×2
P: 13×3
C1: 8×4
C2a: 5×4
ústav
zajišťuje
garant
ÚPEI
Zdeněk Němec
ÚPEI
Dušan Vincour
ÚPEI
Ladislav Bébar
ÚPEI
Petr Stehlík
ÚM
Jan Čermák
Volitelné předměty (nepovinné)
0sv
Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
kdp
Difuzní pochody
kee-a
Energie a emise
kkr
Konstrukce procesních zařízení
II.
Navrhování procesních a energetických systémů
Systémové inženýrství II
knp
ks2
Povinně volitelné předměty (student volí
kt0
CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetiku
6 zk,zá
P: 13×3
C1: 13×2
6 zk,zá P: 13×2
C2a: 13×2
6 zk,zá P: 13×3
C2a: 13×2
4 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
5 kl
P: 13×2
C2a: 13×2
1 předmět ze skupiny
3 zá
C2a: 13×3
Bohumil Pacal
ÚPEI
Jaroslav Jícha
ÚPEI
Petr Stehlík
ÚPEI
Dušan Vincour
ÚPEI
Josef Kohoutek
ÚPEI
Ladislav Bébar
1)
ÚPEI
Zdeněk Jegla
k10
Modelování s využitím CFD I
3 zá
C2a: 13×3 ÚPEI
Jiří Hájek
k3d
Základy modelování 3D
3 zá
C2a: 13×3 ÚPEI
Richard Nekvasil
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
111
Ročník 2
Zkr.
M-PRI – Procesní inženýrství
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
kbi Bezpečnostní inženýrství
4 zk,zá
Stupeň: II
ústav
zajišťuje
garant
ÚPEI
Andrea Tabasová
ÚPEI
Jaroslav Medek
ÚPEI
Josef Kohoutek
ÚPEI
Ivan Otevřel
ÚPEI
Petr Stehlík
kmp
Mechanické pochody
4 zk,zá
kpj
Projektování a řízení procesů
5 zk,zá
kri
Řízení projektů
4 zk,zá
krr
Ročníkový projekt
3 kl
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×3
C2a: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
C2a: 13×8
krz
Realizace investičních záměrů
4 zá
C1: 13×2
ÚPEI
Zdeněk Jegla
ktr
Troubleshooting
4 zá
C2a: 13×2 ÚPEI
Jaroslav Oral
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
kam Praktické aplikace MKP
3 zá
C2a: 13×3 ÚPEI
k20
Modelování s využitím CFD II
3 zá
C2a: 13×3 ÚPEI
Richard Nekvasil
Jiří Hájek
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
kd5 Diplomový projekt (M2313)
kd6
Seminář k diplomové práci
(M2313)
Zpracování a recyklace odpadů
8 zá
VD: 13×12 ÚPEI
Petr Stehlík
4 zá
C1: 13×2
Petr Stehlík
P: 13×1 ÚPEI
C1: 13×1
ksz Stavba procesních zařízení
6 zk,zá P: 13×2 ÚPEI
C2a: 13×2
ks3 Systémové inženýrství III
6 zk,zá P: 13×2 ÚPEI
C1: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
kod
5 kl
ÚPEI
Andrea Tabasová
Dušan Vincour
Zdeněk Jegla
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
112
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-SLE – Slévárenská technologie
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
zajišťuje
garant
ÚST
Milan Horáček
ÚST
Ladislav Zemčík
ÚST
Ladislav Daněk
ÚST
Milan Horáček
ÚST
Karel Osička
P: 13×2 ÚST
C1: 6×2
C2a: 7×2
h2u Účetnictví
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Marie Jurová
Zkr.
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
esl Slévárenská technologie
6 zk,zá
hpc
Teorie metalurgických procesů
5 zk,zá
hs2
Teorie a technologie svařování
8 zk,zá
pfm
Formovací materiály a ekologie
6 zk,zá
pol
Obrábění litých materiálů
5 zk,zá
Volitelné předměty (nepovinné)
hr2 Řízení výroby
4 zk,zá
Studijní plány 2012/13
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C2b: 13×3
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×2
C2b: 13×2
Alena Kocmanová
113
Ročník 1
M-SLE – Slévárenská technologie
Letní semestr
Povinné předměty
emm
Mechanizace, automatizace a
manipulace
pln
Metalurgie neželezných kovů
7 zk,zá
P: 13×3 ÚST
C1: 13×2
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
pmm
Matematické modelování
4 kl
P: 13×1 ÚST
C2a: 13×2
pmo
Metalurgie oceli
5 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
pob
Teoretické základy oboru
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C1: 6×2
C2b: 7×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
psr
Statistické řízení jakosti
3 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×1
pst
Statistické metody ve strojíren- 3 zk,zá P: 13×2 ÚM
ství
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
hds
Daňová soustava
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
hmr
Marketing
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
0ppp Průmyslový projekt (2332)
3 kl
OP: 1×120 ÚST
Stupeň: II
Zdeněk Lidmila
Jaromír Roučka
Vladimír Krutiš
Jaroslav Šenberger
Ladislav Zemčík
Jaroslav Čech
Bohumil Maroš
Daniel Kába
Vladimír Chalupský
Jaromír Roučka
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
114
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-SLE – Slévárenská technologie
Ročník 1
Specializace : pro absolventy B-STG
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
hpc Teorie metalurgických procesů
6 zk,zá
pfm
Formovací materiály a ekologie
7 zk,zá
3f
Fyzika II
7 zk,zá
3m
Matematika III
6 zk,zá
5hy
Hydromechanika
5 zk,zá
Volitelné předměty (nepovinné)
hr2 Řízení výroby
ÚST
Ladislav Zemčík
ÚST
Milan Horáček
ÚFI
Pavel Šandera
ÚM
Jan Čermák
EÚ
Jaroslav Štigler
P: 13×2 ÚST
C1: 6×2
C2a: 7×2
h2u Účetnictví
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
4 zk,zá
P: 13×2
C2a: 13×2
P: 13×3
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 13×2
C2b: 13×2
P: 13×3
C1: 8×4
C2a: 5×4
P: 13×3
C1: 9×2
C2a: 4×2
ústav
zajišťuje
garant
Marie Jurová
Alena Kocmanová
115
Ročník 1
M-SLE – Slévárenská technologie
Letní semestr
Povinné předměty
pln
Metalurgie neželezných kovů
5 zk,zá
P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
pmm
Matematické modelování
4 kl
P: 13×1 ÚST
C2a: 13×2
pmo
Metalurgie oceli
5 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
pob
Teoretické základy oboru
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C1: 6×2
C2b: 7×2
6tt
Termomechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
psr
Statistické řízení jakosti
3 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×1
pst
Statistické metody ve strojíren- 3 zk,zá P: 13×2 ÚM
ství
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
0at
Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
0ppp Průmyslový projekt (2332)
3 kl
OP: 1×120 ÚST
Stupeň: II
Jaromír Roučka
Vladimír Krutiš
Jaroslav Šenberger
Ladislav Zemčík
Milan Pavelek
Jaroslav Čech
Bohumil Maroš
Josef Štětina
Jaromír Roučka
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
116
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-SLE – Slévárenská technologie
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
pko Kontrola jakosti odlitků
P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
pll Metalurgie litin
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
psl Slévárenská technologie II
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×2
pzs Zařízení sléváren
7 zk,zá P: 13×4 ÚST
C2a: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
hc1 Aplikace CAD/CAM v techno- 5 zk,zá P: 13×2 ÚST
logii I
C2a: 13×2
pli Výroba speciálních odlitků
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2a: 7×2
C2b: 6×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
pd5 Diplomový projekt (M2332)
5 zk,zá
Ročník 2
zajišťuje
garant
Jaroslav Čech
Jaromír Roučka
Milan Horáček
Jaroslav Chrást
Aleš Polzer
Ladislav Zemčík
12 zá
VD: 13×12 ÚST
Jaromír Roučka
4 zá
C1: 13×2
ÚST
Jaromír Roučka
P: 13×2
ÚST
P: 13×3 ÚST
C2a: 13×3
pvd Vady a opravy odlitků
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 2×2
C2a: 7×2
C2b: 4×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Milan Horáček
Jaromír Roučka
pd6
pin
ptc
Seminář k diplomové práci
(M2332)
Simultánní inženýrství
Technická příprava výroby
3 kl
6 zk,zá
Ladislav Zemčík
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
117
M-STG – Strojírenská technologie
Ročník 1
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
hpt
Počítačová podpora technologie
ústav
P: 13×2 ÚST
C2a: 13×2
ht1
Technologické projektování
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2a: 13×2
hvs
Výrobní stroje
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
hh2
Technologie tváření
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hne
Nekonvenční technologie
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
hnc-a Obrábění na CNC strojích
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
htz
Technologie zpracování plastů
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
Volitelné předměty (nepovinné)
hr2
Řízení výroby
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 6×2
C2a: 7×2
h2u
Účetnictví
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
118
6 zk,zá
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Karel Novotný
Roman Kubík
Karel Novotný
Milan Dvořák
Karel Osička
Miroslav Píška
Zdeněk Lidmila
Marie Jurová
Alena Kocmanová
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-STG – Strojírenská technologie
Letní semestr
Povinné předměty
emm
Mechanizace, automatizace a
manipulace
hmt
Strojírenské materiály a tepelné
zpracování
hta
Teorie tváření
5 zk,zá
P: 13×3 ÚST
C1: 13×2
6 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hto
Teorie obrábění
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
htn
Tvářecí nástroje
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2a: 13×3
hup
Nástroje a přípravky pro obrá- 7 zk,zá P: 13×3 ÚST
bění
C2b: 13×3
Volitelné předměty (nepovinné)
0pph Průmyslový projekt (2307)
3 kl
OP: 1×120 ÚST
Ročník 1
Zdeněk Lidmila
Tomáš Podrábský
Milan Forejt
Josef Chladil
Karel Novotný
Oskar Zemčík
Karel Osička
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
119
M-STG – Strojírenská technologie
Ročník 1
Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-STG
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
3f
Fyzika II
ústav
P: 13×3 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×2
3m
Matematika III
7 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
5hy
Hydromechanika
7 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
hnc-a Obrábění na CNC strojích
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
htz
Technologie zpracování plastů
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
Volitelné předměty (nepovinné)
hr2
Řízení výroby
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 6×2
C2a: 7×2
h2u
Účetnictví
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
120
8 zk,zá
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Pavel Šandera
Jan Čermák
Jaroslav Štigler
Miroslav Píška
Zdeněk Lidmila
Marie Jurová
Alena Kocmanová
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-STG – Strojírenská technologie
Letní semestr
Povinné předměty
hmt
Strojírenské materiály a tepelné
zpracování
hta
Teorie tváření
6 zk,zá
P: 13×2 ÚMVI
C2b: 13×2
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hto
Teorie obrábění
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
6tt
Termomechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
htn
Tvářecí nástroje
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2a: 13×3
hup
Nástroje a přípravky pro obrá- 7 zk,zá P: 13×3 ÚST
bění
C2b: 13×3
Volitelné předměty (nepovinné)
pst
Statistické metody ve strojíren- 4 zk,zá P: 13×2 ÚM
ství
C2a: 13×1
0at
Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
0pph Průmyslový projekt (2307)
3 kl
OP: 1×120 ÚST
Ročník 1
Tomáš Podrábský
Milan Forejt
Josef Chladil
Milan Pavelek
Karel Novotný
Oskar Zemčík
Bohumil Maroš
Josef Štětina
Karel Osička
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
121
Ročník 2
Zkr.
M-STG – Strojírenská technologie
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
hc1 Aplikace CAD/CAM v technologii I
he1 Experimentální metody
ústav
P: 13×2 ÚST
C2a: 13×2
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hs2 Teorie a technologie svařování
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
ho1 Speciální technologie obrábění
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
hsv Speciální technologie svařování 7 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
hst Speciální technologie tváření
7 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
htv Technologická příprava výroby 7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
122
4 zk,zá
rozsah2 )
Stupeň: II
zajišťuje
garant
Aleš Polzer
Anton Humár
Ladislav Daněk
Bohumil Bumbálek
Ladislav Daněk
Radko Samek
Jaroslav Prokop
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-STG – Strojírenská technologie
Letní semestr
Povinné předměty
hra Počítačové modelování a rapid 4 kl
P: 13×2 ÚST
prototyping
C2a: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
htr Vybrané statě z obrábění
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hvt Vybrané statě z teorie tváření
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 4)
hc2 Aplikace CAD/CAM v techno- 5 zk,zá P: 13×2 ÚST
logii II
C2a: 13×2
hpu Renovace a povrchové úpravy
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 5)
hd1 Diplomový projekt (M2307-01) 12 zá
VD: 13×12 ÚST
C2b: 13×4
hd3 Diplomový projekt (M2307-02) 12 zá
VD: 13×12 ÚST
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 6)
hd2 Seminář k diplomové práci 3 zá
C1: 13×2 ÚST
(M2307-01)
hd4 Seminář k diplomové práci 3 zá
C1: 13×2 ÚST
(M2307-02)
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Ročník 2
Jan Zouhar
Dita Gálová
Jaroslav Prokop
Milan Forejt
Aleš Polzer
Ladislav Daněk
Miroslav Píška
Milan Forejt
Miroslav Píška
Zdeněk Lidmila
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
123
Ročník 1
M-STL – Stavba letadel
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
oa1 Aerodynamika I
6 zk,zá
ole
Letecké motory
5 zk,zá
olr
Letecké materiály
6 zk,zá
opk
Pevnost leteckých konstrukcí I
7 zk,zá
P: 13×4
C1: 11×1
C2b: 2×1
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×3
C1: 11×1
C2b: 2×1
P: 13×4
C1: 11×3
C2b: 2×3
P: 13×1
C2a: 13×3
ústav
zajišťuje
garant
LÚ
Robert Popela
LÚ
Miroslav Šplíchal
LÚ
Josef Klement
LÚ
Antonín Píštěk
Počítačová podpora konstruo- 5 kl
LÚ
vání a výroby
Volitelné předměty (nepovinné)
oz0 Základy kosmonautiky
0 zá
P: 13×2
LÚ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
opp
124
Tomáš Urík
Vladimír Daněk
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-STL – Stavba letadel
Letní semestr
Povinné předměty
oa2
Aerodynamika II
4 zk,zá
Ročník 1
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
P: 13×2
C1: 12×1
C2b: 1×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×3
C1: 7×2
C2a: 6×2
P: 13×3
C1: 13×1
C2a: 13×3
LÚ
Robert Popela
LÚ
Jaroslav Juračka
LÚ
Antonín Píštěk
LÚ
Antonín Píštěk
LÚ
Vladimír Daněk
LÚ
Ivo Jebáček
okl
Kompozitní konstrukce v letectví
4 zk,zá
ok1
4 zk,zá
olk
Konstrukce a projektování letadel I
Pevnost leteckých konstrukcí II
omz
Mechanika letu I
5 zk,zá
os1
Semestrální projekt
4 kl
ot1
Technologie výroby letadel I
4 zk,zá
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
LÚ
Josef Klement
0 zá
0 zá
0 zá
Cj: 13×2
P: 13×2
P: 13×1
C1: 13×1
OP: 1×120
ÚJ
LÚ
LÚ
Jitka Kudličková
Karol Fiľakovský
Miloslav Petrásek
Volitelné předměty (nepovinné)
ol0
Angličtina v letectví
ot0
Letecké vrtule
ov0
Vrtulníky
6 zk,zá
Průmyslový projekt (2325, 3 kl
LÚ
2330)
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
0ppo
Karel Třetina
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
125
Ročník 2
Zkr.
M-STL – Stavba letadel
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
oae Aeroelasticita
4 zk,zá
6 zk,zá
oml
Konstrukce a projektování letadel II
Mechanika letu II
opz
Palubní soustavy letadel I
4 zk,zá
osd
Spolehlivost letadlové techniky
2 kl
ot2
Technologie výroby letadel II
4 zk,zá
oxm
Praktická letová měření
2 zá
ok2
5 zk,zá
P: 13×2
C1: 12×1
C2b: 1×1
P: 13×4
C1: 13×2
P: 13×3
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 11×1
C2b: 2×1
C2b: 2×30
ústav
zajišťuje
garant
LÚ
Jaroslav Juračka
LÚ
Antonín Píštěk
LÚ
Vladimír Daněk
LÚ
Karel Třetina
LÚ
Jiří Hlinka
LÚ
Josef Klement
LÚ
Vladimír Daněk
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
oaa Aeroakustika
3 kl
P: 13×2
LÚ
ozk Zkoušení letadel
3 kl
P: 13×1 LÚ
C1: 11×1
C2b: 2×1
Volitelné předměty (nepovinné)
oa0 Angličtina v letectví
0 zá
Cj: 13×2 ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
ods Seminář k diplomové práci
(M2325)
od5 Diplomový projekt (M2325)
Konstrukce a projektování letadel III
Letecké právo a předpisy
Palubní soustavy letadel II
Karol Fiľakovský
Ivo Jebáček
Jitka Kudličková
2 zá
C1: 13×2
LÚ
Ivo Jebáček
12 zá
VD: 13×12 LÚ
Ivo Jebáček
P: 13×2 LÚ
C1: 13×1
olp
2 zá
P: 13×1
LÚ
opl
5 zk,zá P: 13×2 LÚ
C1: 12×1
C2b: 1×1
ouz Únava a životnost leteckých 4 kl
P: 13×2 LÚ
konstrukcí
C1: 13×1
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ok3
Stupeň: II
5 zk,zá
Antonín Píštěk
Jiří Chlebek
Jiří Hlinka
Petr Augustin
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
126
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II M-STM – Strojírenská technologie a průmyslový management
Ročník 1
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
hh2
Technologie tváření
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hnc-a Obrábění na CNC strojích
6 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
hr2
Řízení výroby
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 6×2
C2a: 7×2
ht1
Technologické projektování
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2a: 13×2
h2u
Účetnictví
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
dpp
Počítačová podpora technologie
5 zk,zá
6 kl
P: 13×1 ÚST
C2a: 13×2
emm
Mechanizace, automatizace a 5 zk,zá P: 13×3 ÚST
manipulace
C1: 13×2
hds
Daňová soustava
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
hmr
Marketing
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
pst
Statistické metody ve strojíren- 5 zk,zá P: 13×2 ÚM
ství
C2a: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
hmk
Makroekonomie
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
hta
Teorie tváření
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hto
Teorie obrábění
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0pph Průmyslový projekt (2307)
3 kl
OP: 1×120 ÚST
zajišťuje
garant
Milan Dvořák
Miroslav Píška
Marie Jurová
Roman Kubík
Alena Kocmanová
Karel Novotný
Zdeněk Lidmila
Daniel Kába
Vladimír Chalupský
Bohumil Maroš
Vladimíra Kučerová
Milan Forejt
Josef Chladil
Karel Osička
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
127
Ročník 1
M-STM – Strojírenská technologie a průmyslový management Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-STG
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
hr2 Řízení výroby
P: 13×2 ÚST
C1: 6×2
C2a: 7×2
h2u Účetnictví
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
3f
Fyzika II
8 zk,zá P: 13×3 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×2
3m
Matematika III
7 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
5hy Hydromechanika
6 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 9×2
C2a: 4×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
hds
Daňová soustava
6 zk,zá
7 zk,zá
hmk
Makroekonomie
6 zk,zá
hmr
Marketing
5 zk,zá
pst
Statistické metody ve strojírenství
Termomechanika
4 zk,zá
6tt
Volitelné předměty (nepovinné)
0at
Seminář aplikované termomechaniky
0pph Průmyslový projekt (2307)
6 zk,zá
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C1: 13×2
P: 13×2
C2a: 13×1
P: 13×3
C1: 9×2
C2a: 4×2
zajišťuje
garant
Marie Jurová
Alena Kocmanová
Pavel Šandera
Jan Čermák
Jaroslav Štigler
ÚST
Daniel Kába
ÚST
Vladimíra Kučerová
ÚST
Vladimír Chalupský
ÚM
Bohumil Maroš
EÚ
Milan Pavelek
0 zá
C2a: 13×2 EÚ
Josef Štětina
3 kl
OP: 1×120 ÚST
Karel Osička
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
128
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II M-STM – Strojírenská technologie a průmyslový management
Zkr.
PK 1 )
Předmět
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
hmi Mikroekonomie
rozsah2 )
ústav
6 zk,zá
P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
ho1 Speciální technologie obrábění
7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
hp1 Podnikový management I
6 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
htv Technologická příprava výroby 7 zk,zá P: 13×3 ÚST
C2b: 13×3
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
he1 Experimentální metody
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hst Speciální technologie tváření
4 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
hd7 Diplomový projekt (M2328)
hd8
Seminář k diplomové
(M2328)
Manažerská ekonomika
práci
11 zá
4 zá
P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
hsm Strategické řízení
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
hao Aplikovaná teorie obrábění
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C2b: 13×2
hp2 Podnikový management II
5 zk,zá P: 13×2 ÚST
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
hmu
5 kl
VD: 13×12 ÚST
C2b: 13×4
C1: 13×2 ÚST
Ročník 2
zajišťuje
garant
Jiří Luňáček
Bohumil Bumbálek
Martina Rašticová
Jaroslav Prokop
Anton Humár
Radko Samek
Anton Humár
Miroslav Píška
Tomáš Meluzín
Robert Zich
Dita Gálová
Jaroslav Prokop
Anna Putnová
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
129
Ročník 1
M-TEP – Technika prostředí
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
iem Experimentální metody
rozsah2 )
ústav
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×2
itp Technika prostředí
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lfi Fluidní inženýrství
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lls Lopatkové stroje
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
lsz Spalovací zařízení a výměníky 6 zk,zá P: 13×3 EÚ
tepla
C2a: 13×1
lzp Zdroje a přeměna energie
4 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
ica
CAD
5 kl
5 kl
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
ipt
Přenos tepla a látky
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
itm
Počítačové modelování I
5 kl
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
los
Oběhové stroje a chladící zaří- 5 zk,zá P: 13×2 EÚ
zení
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
lds
Dynamika energetických strojů 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
a jejich příslušenství
C2a: 13×2
lpo
Potrubní technika
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
lje
Jaderná energetika
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
lvp
Vliv přeměn energie na ŽP
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0ppi Průmyslový projekt (2308)
3 kl
OP: 1×120 EÚ
zajišťuje
garant
Milan Pavelek
Eva Janotková
František Pochylý
Jan Fiedler
Zdeněk Skála
Jan Fiedler
Josef Štětina
Miroslav Jícha
Miroslav Jícha
Bohumil Sekanina
Vladimír Habán
Vladimír Habán
Oldřich Matal
Zdeněk Skála
Bohumil Sekanina
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
130
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-TEP – Technika prostředí
Ročník 1
Specializace : pro absolventy B-EPE
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
iem Experimentální metody
ústav
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×2
itp Technika prostředí
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lls Lopatkové stroje
4 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×1
lsz Spalovací zařízení a výměníky 4 zk,zá P: 13×3 EÚ
tepla
C2a: 13×1
3m
Matematika III
8 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
lfi Fluidní inženýrství
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
lzp Zdroje a přeměna energie
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Studijní plány 2012/13
4 kl
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Milan Pavelek
Eva Janotková
Jan Fiedler
Zdeněk Skála
Jan Čermák
František Pochylý
Jan Fiedler
Bohumil Pacal
131
Ročník 1
Letní semestr
Povinné předměty
ica
CAD
M-TEP – Technika prostředí
5 kl
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
ipt
Přenos tepla a látky
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
itm
Počítačové modelování I
5 kl
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×2
los
Oběhové stroje a chladící zaří- 5 zk,zá P: 13×2 EÚ
zení
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
lds
Dynamika energetických strojů 5 zk,zá P: 13×3 EÚ
a jejich příslušenství
C2a: 13×2
lpo
Potrubní technika
5 zk,zá P: 13×2 EÚ
C1: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
lje
Jaderná energetika
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×1
lvp
Vliv přeměn energie na ŽP
5 zk,zá P: 13×3 EÚ
C1: 13×2
Volitelné předměty (nepovinné)
0at
Seminář aplikované termome- 0 zá
C2a: 13×2 EÚ
chaniky
0ppi Průmyslový projekt (2308)
3 kl
OP: 1×120 EÚ
Stupeň: II
Josef Štětina
Miroslav Jícha
Miroslav Jícha
Bohumil Sekanina
Vladimír Habán
Vladimír Habán
Oldřich Matal
Zdeněk Skála
Josef Štětina
Bohumil Sekanina
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
132
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-TEP – Technika prostředí
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ihv Hluk a vibrace
4 zk,zá
ikv
Kompaktní výměníky tepla
4 zk,zá
irp
Ročníkový projekt
3 zá
Větrání a klimatizace I
9 zk,zá
P: 13×2 ÚFI
C2b: 13×1
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×1
C2a: 13×3 EÚ
P: 13×5 EÚ
C2a: 13×2
ivt Vytápění
8 zk,zá P: 13×3 EÚ
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
idg Spolehlivost a diagnostika
4 zk,zá P: 13×2 ÚFI
C1: 13×1
ipm Počítačové modelování II
4 kl
P: 13×2 EÚ
C2a: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
ivk
Letní semestr
Povinné předměty
iar Automatizace a regulace
4 zk,zá
id5
Diplomový projekt (M2308)
12 zá
P: 13×2 ÚAI
C2b: 13×1
VD: 13×12 EÚ
id6
Seminář k diplomové práci
(M2308)
Experimentální metody II
2 zá
C1: 13×2
P: 13×2 EÚ
C2b: 13×1
ies Energetické simulace
3 kl
P: 13×1 EÚ
C2a: 13×1
iv2 Větrání a klimatizace II
3 kl
P: 13×1 EÚ
C2a: 13×1
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
iee
4 zk,zá
EÚ
Ročník 2
zajišťuje
garant
Miroslav Doložílek
Miroslav Jícha
Bohumil Sekanina
Eva Janotková
Jaroslav Katolický
Miroslav Liška
Miroslav Jícha
František Vdoleček
Michal Jaroš
Pavel Charvát
Milan Pavelek
Miroslav Jícha
Eva Janotková
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
133
Ročník 1
M-VSR – Výrobní stroje, systémy a roboty
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
ghp Hydraulické a pneumatické mechanismy
gmo Počítačové modelování součástí
4 kl
134
4 kl
ústav
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×1
C2a: 13×4 ÚVSSR
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×1
gpz Průmyslové roboty a manipulá- 4 kl
P: 13×2 ÚVSSR
tory I
C2b: 13×2
gzs Základy
stavby
výrobních 6 zk,zá P: 13×4 ÚVSSR
strojů
C2a: 13×2
g1s Stavba výrobních strojů I
6 zk
P: 13×4
ÚVSSR
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
gdv Dynamika výrobních strojů
4 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×1
gmr Management rizik u výrobních 4 zk,zá P: 13×3 ÚVSSR
strojů
C2b: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
gm0 Metodika konstruování
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
gs0 Mezní stavy materiálů
4 zk
P: 13×2
ÚMVI
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
gpn
Projektový management
4 zk,zá
rozsah2 )
zajišťuje
garant
Radek Knoflíček
Radim Blecha
Daniel Prostredník
Zdeněk Kolíbal
Zdeněk Kolíbal
Zdeněk Kolíbal
Jiří Krejsa
Petr Blecha
Petr Blecha
Ivo Dlouhý
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-VSR – Výrobní stroje, systémy a roboty
Letní semestr
Povinné předměty
gar
Prvky automatického řízení vý- 6 zk,zá P: 13×3 ÚVSSR
robních strojů
C2b: 13×3
gev
Elektrotechnika
výrobních 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
strojů
C2b: 13×1
gif
Informační systémy a počíta- 6 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
čové sítě
C2a: 13×1
gpl
Průmyslové roboty a manipulá- 4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
tory II
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
gmv
Modelování a simulace výrob- 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
ních systémů
C1: 13×2
gpg
Programování pro výrobní sys- 4 kl
P: 13×2 ÚVSSR
témy
C2a: 13×2
gst
Semestrální projekt
4 kl
C2a: 13×4 ÚVSSR
Teorie obrábění, tváření a nástroje
Volitelné předměty (nepovinné)
gk0
Konvenční obráběcí a tvářecí
stroje
gma
Mechatronika autonomních servisních robotů
gt0
Technologie výroby strojů, výrobní postupy, ekonomika výroby
gx0
Ekonomické nástroje technické
praxe
g3s
Stavba výrobních strojů III
0ppg Průmyslový projekt (2303)
gtn
Ročník 1
Lubomír Vašek
Vladislav Singule
Lubomír Vašek
Zdeněk Kolíbal
Simeon Simeonov
Lubomír Vašek
Zdeněk Kolíbal
4 zk,zá
P: 13×2
C1: 13×2
ÚST
Milan Forejt
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
Jiří Marek
3 kl
C1: 13×2
ÚVSSR
Radek Knoflíček
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
Radek Knoflíček
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
Lubomír Novotný
4 zk
3 kl
P: 13×2
ÚVSSR
OP: 1×120 ÚVSSR
Jiří Marek
Petr Blecha
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
135
Ročník 1
M-VSR – Výrobní stroje, systémy a roboty
Stupeň: II
Specializace : pro absolventy B-SSZ
Zkr.
Předmět
PK 1 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gmo Počítačové modelování součástí
4 kl
Projektový management
4 kl
rozsah2 )
ústav
C2a: 13×4 ÚVSSR
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×1
g1s Stavba výrobních strojů I
6 zk
P: 13×4
ÚVSSR
3f
Fyzika II
7 zk,zá P: 13×3 ÚFI
C1: 13×2
C2b: 13×2
3m
Matematika III
6 zk,zá P: 13×3 ÚM
C1: 8×4
C2a: 5×4
3sv Struktura a vlastnosti materi- 4 zk,zá P: 13×2 ÚMVI
álů
C2b: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
gdv Dynamika výrobních strojů
4 zk,zá P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×1
gmr Management rizik u výrobních 4 zk,zá P: 13×3 ÚVSSR
strojů
C2b: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné)
gm0 Metodika konstruování
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
gs0 Mezní stavy materiálů
4 zk
P: 13×2
ÚMVI
0sv Vybrané kapitoly ze strojíren- 0 zá
P: 13×2
ÚMVI
ských materiálů
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
gpn
136
zajišťuje
garant
Radim Blecha
Daniel Prostredník
Zdeněk Kolíbal
Pavel Šandera
Jan Čermák
Bohumil Pacal
Jiří Krejsa
Petr Blecha
Petr Blecha
Ivo Dlouhý
Bohumil Pacal
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-VSR – Výrobní stroje, systémy a roboty
Letní semestr
Povinné předměty
gev
Elektrotechnika
výrobních
strojů
gif
Informační systémy a počítačové sítě
gpl
Průmyslové roboty a manipulátory II
2nu
Numerické metody
4 zk,zá
6 zk,zá
4 zk
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×1
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×1
P: 13×2
ÚVSSR
Vladislav Singule
Lubomír Vašek
Zdeněk Kolíbal
P: 13×1 ÚM
C2a: 13×2
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
gmv
Modelování a simulace výrob- 4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
ních systémů
C1: 13×2
gpg
Programování pro výrobní sys- 4 kl
P: 13×2 ÚVSSR
témy
C2a: 13×2
gst
Semestrální projekt
4 kl
C2a: 13×4 ÚVSSR
Libor Čermák
Teorie obrábění, tváření a nástroje
Volitelné předměty (nepovinné)
gk0
Konvenční obráběcí a tvářecí
stroje
gma
Mechatronika autonomních servisních robotů
gt0
Technologie výroby strojů, výrobní postupy, ekonomika výroby
gx0
Ekonomické nástroje technické
praxe
g3s
Stavba výrobních strojů III
0ppg Průmyslový projekt (2303)
gtn
3 zk,zá
Ročník 1
Simeon Simeonov
Lubomír Vašek
Zdeněk Kolíbal
4 zk,zá
P: 13×2
C1: 13×2
ÚST
Milan Forejt
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
Jiří Marek
3 kl
C1: 13×2
ÚVSSR
Radek Knoflíček
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
Radek Knoflíček
4 zk
P: 13×2
ÚVSSR
Lubomír Novotný
4 zk
3 kl
P: 13×2
ÚVSSR
OP: 1×120 ÚVSSR
Jiří Marek
Petr Blecha
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
137
M-VSR – Výrobní stroje, systémy a roboty
Ročník 2
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gri
Řízení jakosti
gsp
Semestrální projekt
Povinně volitelné předměty (student volí
gmk
Moderní metody konstrukčních
a pevnostních výpočtů
gmm
Mechanika manipulačních zařízení
gm1
Mechanizace a automatizace VS
(MAVS)
gpi
Počítačová podpora výrobních
systémů I (CAD/CAM)
gpr
Plánování a řízení výroby
4 zk,zá
3 kl
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×1
C2a: 13×2 ÚVSSR
5 předmětů ze skupiny 1)
5 kl
C2a: 13×4 ÚVSSR
5 zk,zá
5 kl
5 kl
5 zk,zá
138
zajišťuje
garant
Alois Fiala
Lubomír Vašek
Jiří Marek
P: 13×2 ÚMTMB
C2a: 13×1
C1: 13×4 ÚVSSR
Robert Grepl
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×2
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×2
P: 13×2
ÚVSSR
Simeon Simeonov
Robotické systémy vyšších ge- 5 zk
nerací
gsd
Spolehlivost a diagnostika vý- 5 zk,zá P: 13×3
robních strojů
C2a: 13×1
gta
Teorie a stavba výrobních sys- 5 zk,zá P: 13×2
témů
C1: 13×1
g2s
Stavba výrobních strojů II
5 kl
P: 13×4
Volitelné předměty (nepovinné)
ga0
Analýza příčin poruch
4 zk
P: 13×2
gb0
Bezpečnost práce na OTS a 4 zk
P: 13×2
PRaM
gn0
Nekonvenční obráběcí stroje
4 zk
P: 13×2
gv0-a Manufacturing Machines Tech- 4 zk,zá P: 13×2
nology
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str.
gro
Stupeň: II
Radek Knoflíček
Simeon Simeonov
Zdeněk Kolíbal
ÚVSSR
Miloš Hammer
ÚVSSR
Lubomír Vašek
ÚVSSR
Zdeněk Kolíbal
ÚMVI
ÚVSSR
Rudolf Foret
Petr Blecha
ÚVSSR
ÚVSSR
Radek Knoflíček
Radek Knoflíček
12
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
M-VSR – Výrobní stroje, systémy a roboty
Letní semestr
Povinné předměty
gd3 Seminář k diplomové práci
(M2303)
gte Technicko-právní problematika
gzp Diplomový projekt (M2303)
C1: 13×2
ÚVSSR
Lubomír Vašek
2 kl
10 kl
P: 13×2
ÚVSSR
VD: 13×12 ÚVSSR
Ivan Nezval
Lubomír Vašek
P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×2
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 2)
gci Praktikum z CIM
4 kl
C2b: 13×2 ÚVSSR
xmt
ges
gis
Měřicí technika
3 kl
Elektrické servopohony
Inteligentní výrobní systémy
5 zk,zá
4 zk
4 zk,zá
P: 13×2
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
P: 13×2
ÚVSSR
ÚVSSR
Senzorika a umělá inteligence
4 zk
ÚVSSR
Technologičnost konstrukce a 4 zk
ÚVSSR
oprav (retrofitting) VS
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
gsu
gtc
Ročník 2
Daniel Prostredník
Dita Gálová
Lubomír Vašek
Vladislav Singule
Lubomír Vašek
Petr Blecha
Zdeněk Kolíbal
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
139
Ročník 1
M-VSY – Výrobní systémy
Stupeň: II
Platné znění charakteristiky tohoto oboru je uvedeno na webových stránkách fakulty (je dostupné
z adresy http://www.fme.vutbr.cz/studium/programy/seznam.html).
Zkr.
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ústav
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gdv Dynamika výrobních strojů
P: 13×2 ÚMTMB
C1: 13×1
gm0 Metodika konstruování
3 zk
P: 13×2
ÚVSSR
gzs Základy
stavby
výrobních 6 zk,zá P: 13×4 ÚVSSR
strojů
C2a: 13×2
g1s Stavba výrobních strojů I
6 zk
P: 13×4
ÚVSSR
n5
Němčina 5
4 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
Povinně volitelné předměty (student volí 2 předměty ze skupiny 1)
ga0 Analýza příčin poruch
4 zk
P: 13×2
ÚMVI
gmk Moderní metody konstrukčních 4 kl
C2a: 13×4 ÚVSSR
a pevnostních výpočtů
gpr Plánování a řízení výroby
4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×2
gri Řízení jakosti
4 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
C2b: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Letní semestr
Povinné předměty
8aj3 Werkzeugmaschinen - Mechatronik
8al6 Verzahntechnik
8aq9
8a4y
8bcg
8bck
Baugruppen umformender Werkzeugmaschine
Automatisierung von Maschinen
Deutsch für tschechische Studierende B2
MPA Projekt
3 zk,zá
3 zk
6 zk
P: 13×1
C1: 13×1
P: 13×1
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
P: 13×2
C1: 13×1
Cj: 13×6
5 zá
C2b: 13×5 TU-Ch
3 zk
3 zk
4 zk
zajišťuje
garant
Jiří Krejsa
Petr Blecha
Zdeněk Kolíbal
Zdeněk Kolíbal
Jana Návratová
Rudolf Foret
Jiří Marek
Simeon Simeonov
Alois Fiala
TU-Ch
TU-Ch
TU-Ch
TU-Ch
TU-Ch
Rechtliche Grundlagen der In- 2 zk
P: 13×1
TU-Ch
genieurstätigkeit
8bcm Virtual Reality-Technnologien 4 zk
P: 13×2 TU-Ch
im Maschinenbau
C1: 13×1
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
8bcl
*) Vysvětlivky na str. 9
140
Studijní plány 2012/13
Stupeň: II
Zkr.
M-VSY – Výrobní systémy
Předmět
PK 1 )
rozsah2 )
ukončení
Zimní semestr
Povinné předměty
gmp Modulový projekt
C1: 13×4
ústav
zajišťuje
garant
ÚVSSR
Radek Knoflíček
P: 13×3 ÚVSSR
C2b: 13×1
gpi
5 kl
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×2
gpn
4 kl
P: 13×2 ÚVSSR
C2a: 13×1
gpz Průmyslové roboty a manipulá- 3 kl
P: 13×2 ÚVSSR
tory I
C2b: 13×2
gta Teorie a stavba výrobních sys- 3 zk,zá P: 13×2 ÚVSSR
témů
C1: 13×1
Povinně volitelné předměty (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
gck Česká kultura, jazyk a průmysl 6 kl
C1: 13×4 ÚVSSR
Petr Blecha
gns Němčina ve strojírenství
6 zk,zá Cj: 13×2 ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Jana Návratová
gmr
Management rizik u výrobních
strojů
Počítačová podpora výrobních
systémů I (CAD/CAM)
Projektový management
5 kl
Ročník 2
Letní semestr
Povinné předměty
gd3 Seminář k diplomové práci
(M2303)
gzp Diplomový projekt (M2303)
4 zk,zá
Simeon Simeonov
Daniel Prostredník
Zdeněk Kolíbal
Lubomír Vašek
Petr Blecha
10 kl
C1: 13×2
ÚVSSR
Lubomír Vašek
20 kl
VD: 13×12 ÚVSSR
Lubomír Vašek
7az Angličtina - zkouška B1
0 zk
Z: 1×1
ÚJ
Volitelné předměty (nepovinné) viz též obecná nabídka na str. 12
Dita Gálová
*) Vysvětlivky na str. 9
Studijní plány 2012/13
141
Ústavy FSI
s pedagogickými poradci pro studium všeobecných ročníků
(poradci pro studium oborů jsou uvedeni u charakteristik jednotlivých oborů)
Telefon:
13210
Ústav matematiky (ÚM)
budova Al/18. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13220
Prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Prof. Ing. T. Podrábský, CSc.
541 143 171
541 143 150
Prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Doc. Ing. J. Brandejs, CSc.
541 142 769
541 143 254
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Zdeněk Skála, CSc.
J. Fiedler, Dr.
J. Štigler, Ph.D.
E. Janotková, CSc.
541
541
541
541
142
142
142
143
588
574
329
268
Ústav strojírenské technologie (ÚST)
budova A1/13. NP, 16. NP, 17. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
142
541 142 858
541 142 855
Energetický ústav (EÚ)
budova A1/15. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13310
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Prof. Ing. E. Malenovský, DrSc.
Ústav konstruování (ÚK)
budova A2/4. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13300
541 142 707
541 142 848
Ústav materiálových věd a inženýrství (ÚMVI)
budova A3/2–4. NP, A4/1. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13290
Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Prof. RNDr. J. Spousta, Ph.D.
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (ÚMTMB)
budova A2/6. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13280
541 142 729
541 142 535
Ústav fyzikálního inženýrství (ÚFI)
budova A2/5. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13250
Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Doc. RNDr. J. Čermák, CSc.
Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Doc. Ing. A. Humár, CSc.
541 142 555
541 142 407
Ústavy FSI
13350
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSaR)
budova A1/12. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13360
541 142 271
541 142 427
Doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
Doc. Ing. V. Daněk, CSc.
541 142 234
541 142 229
Ing. Jan Roupec, Ph.D.
RNDr. J. Dvořák, CSc.
Doc. Ing. I. Švarc, CSc.
541 143 332
541 143 342
541 142 207
Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Mgr. J. Kudličková
541 142 897
541 142 774
Ústav jazyků (ÚJ)
budova A1/14. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
CESA
Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Doc. Ing. M. Škopán, CSc.
Ústav automatizace a informatiky (ÚAI)
budova A4/7. NP, A1/7. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13520
541 142 373
541 142 390
Letecký ústav (LÚ)
budova A1/5. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13460
Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
Doc. Ing. J. Jícha, CSc.
Ústav dopravní techniky (ÚDT)
budova A1/6. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13420
541 142 447
541 142 466
Ústav procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI)
budova A1/9. NP
Ředitel:
Pedagogický poradce:
13370
Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
Doc. Ing. L. Vašek, CSc.
Centrum sportovních aktivit VUT (CESA)
budova F2
Ředitel:
Pedagogický poradce: pro FSI:
Ústavy FSI
RNDr. Hana Lepková
RNDr. Hana Lepková
541 142 270
541 142 270
143
Download

PREZENČNÍ STUDIUM v akademickém roce 2012/2013 Pro vnitřní