Půjčovna
sportovního vyb
avení
Sports Equipme
nt
Rental
www.intersportre
ntlipno.cz
Půjčovna INTERS
PO
Rental INTERSPO RT Rent - Kapitanát
RT Rent - Kapita
nát
Kontakt/Contact
:
Telefon/Phone: +4
20
E-mail: [email protected] 731 410 813
servis.cz
Provozní doba/O
pe
Otevřeno denně ning hours:
červenec - srpen
: 09.00 - 19.00
květen - červen
/ září - říjen: 09.0
0 - 17.00
Open daily
July - August: fro
m 9 a.m. to 7 p.m
.
May - June / Se
ptember - Octob
er:
from 9 a.m. to 5
p.m.
Nabídka zapůjč
en
potřeb a vybave í sportovních
ní:
• Treková, horsk
á a dětská kola
zn. GIANT a SPEC
• Dětské sedačk
IALIZED
y a přívěsné vozík
y pro batolata CR
• Elektrokola zn
OOZER
. GUEWER
• In-line brusle
zn. FILA
• Helmy, chránič
e a veškeré cyklo
/in-line příslušens
tví
Range of sports
equipment and
• GIANT and SP
facilities for rent
ECIALIZED trekk
:
ing, mountain an
• CROOZER ch
d children bikes
ild seats and bu
ggies for toddler
• GUEWER elect
s
ric bikes
• Helmets, guar
d-pads and all
necessary cycli
Accessories
ng/in- line
Nabídka zapůjč
Půjčovna INTERS
PO
Rental INTERSPO RT Rent - Chata Lanovka
RT Rent - Chata
Lanovka
Kontakt/Contact
:
Telefon/Phone: +4
20
E-mail: [email protected] 731 656 154
servis.cz
Provozní doba/O
pe
Otevřeno denně ning hours:
červenec - srpen
: 09.30 - 18.30
květen - červen
/ září - říjen: 09.3
0 - 17.30
Open daily
July - August: fro
m 9.30 a.m. to 6.
30 p.m.
May - June / Se
ptember - Octob
er:
from 9.3 0 a.m. to
5.30 p.m.
Půjčovna vodníc
h
Summer Watercr plavidel a minigolf na pláži
aft and Mini Gol
f Rental
Provozní doba/O
pe
Otevřeno denně ning hours:
červenec - srpen
: 10.00 - 18.00
Open daily
July - August: fro
m 10 a.m. to 6 p.
m.
ení vodních plav
• Elektročluny k
idel:
prohlídce Lipen
ské přehrady
• Párty elektroč
lun až pro 7 osob
s vlastní hudebn
a možností zastř
í soupravou
ešení
• Elektročlun s ka
jutou, ve kterém
se cítíte jako na
• Plachetnice pr
moř i
o všechny - bez
potřeby osvědč
malého plavidla)
ení VMP (vůdce
- otevřené i kajut
• Šlapadla se sk
ové
luzavkou, opalo
vací plošinou ne
bo pouze vyjížď
kové
Range of watercr
a
fts
for rent:
• Electric boats
for sightseeing to
urs on the Lipno
• Party electric
Lake
boat for up to se
ven people with
and roofing
music equipmen
t
• Electric boat
with cabin wher
e you feel like be
• Sailboats for ev
ing at sea
er yone - with no
licence requirem
without a cabin
ent - with or
• Paddle boats
with a slide, suita
ble for sunbathin
g or sightseeing
Dop
oručujeme:
• Vzhledem k ve
lké poptávce do
poručujeme si va
sportovní vybave
še plavidlo či
ní předem zareze
• Obchod se sp
rvovat!
ortovním vybave
ním INTERSPORT
Active Park Lipno
přímo v centru
• Relaxace v Aq
uaworld Lipno
• Zážitek v Lano
vém parku
• Adrenalin v Bik
epark Lipno
s LIPNO CARD ko
lo pouze 192 Kč
/den
We recommend:
• Due to deman
d exceeding ca
pacity, we reco
book your wate
mmend that yo
rcraft or sports eq
u
uipment in adva
• INTERSPORT Sp
nce
orts Shop is situa
ted directly in th
Lipno Active Pa
e centre of the
rk
• Relaxation pr
ovided in the Lip
no Aquaworld
• Great excitem
ent in the Rope
Park
• Adrenalin expe
rience in the Bik
e Park
• Rent a bike wi
th your LIPNO CA
RD and pay only
192 CZK per day
www.intersportre
ntlipno.cz
5
.UDPROtQ
(900 m n.m./m.a.s.l.)
P
6
3
/HJHQGD/HJHQG
1 INTERSPORT Rent Kapitanát
2 3ĪMĀRYQDQDSOiçL0LQLJROI0LQL*ROI5HQWDO
XUN
U\PE
WLRQ)
GLUHF
VPďU
RQWKHEHDFK
3 ,17(563257/LSQRVKRS/LSQR,17(5632576KRS
4 3ĢtVWDY0DULQD/LSQR/LSQR0DULQD3RUW
5 /DQRYì3DUN/LSQR/LSQR5RSH3DUN
1
%RERYiGUiKD%REVOHLJK7UDFN
4
6 %LNH3DUN/LSQR/LSQR%LNH3DUN
2
P
H
RYLF
RXĀ
RQ/
HFWL
UGLU
VPď
7
i
/HWQt/DQRYiGUiKD6XPPHU&KDLUOLIW
)ULVEHHSDUN/LSQR/LSQR)ULVEHH3DUN
6WH]NDNRUXQDPLVWURPĪ/LSQR/LSQR7UHHWRS
:DONZD\
7 $TXDZRUOG
+RSViULXP
/LSQRQDG9OWDYRX
Ceník půjčovny 2013
Rental Price list 2
013
ELEKTROČLUNY / ELECTRIC BOAT
1 HOD.
1 HOUR
2 HOD.
3 HOD.
4 HOD.
5 HOD.
6 HOD.
1 DEN
Kauce
2 HOURS
3 HOURS
4 HOURS
5 HOURS
6 HOURS
1 DAY
Deposit
DARATO 530
600 CZK
1 060 CZK
1 400 CZK
1 700 CZK
2 050 CZK
2 400 CZK
2 850 CZK
3 000 CZK
SWEET WATER
800 CZK
1 500 CZK
2 100 CZK
2 600 CZK
2 990 CZK
3 360 CZK
3 900 CZK
3 000 CZK
BAYLINER
700 CZK
1 300 CZK
1 800 CZK
2 260 CZK
2 690 CZK
2 960 CZK
3 380 CZK
3 000 CZK
LIPNO CARD: Sleva 20 % na zapůjčení člunů od 09.00 do 12.00 hod., max. 3 hodiny / 20% off boat rental from 9a.m. to 12p.m., discount only available for up to 3 hours
KOLA / BIKE
1 HOD.
1 DEN
2 DNY
3 DNY
4 DNY
5 DNÍ
6 DNÍ
Kauce
1 HOUR
1 DAY
2 DAYS
3 DAYS
4 DAYS
5 DAYS
6 DAYS
Deposit
Elektrokolo / Electric
bike
Běžná cena/ Current price
170 CZK
390 CZK
700 CZK
1 000 CZK
1 200 CZK
1 400 CZK
1 600 CZK
LIPNO CARD
40 %
102 CZK
234 CZK
420 CZK
600 CZK
720 CZK
840 CZK
960 CZK
MTB, TREK kol / MTB,
TREK bike
Běžná cena/ Current price
130 CZK
320 CZK
600 CZK
800 CZK
950 CZK
1 050 CZK
1 150 CZK
40 %
78 CZK
192 CZK
360 CZK
480 CZK
570 CZK
630 CZK
690 CZK
Tandem / Tandem
bike
Běžná cena/ Current price
130 CZK
320 CZK
600 CZK
800 CZK
950 CZK
1 050 CZK
1 150 CZK
78 CZK
192 CZK
360 CZK
480 CZK
570 CZK
630 CZK
690 CZK
Dětské kolo/
Children’s bike
Běžná cena/ Current price
90 CZK
210 CZK
400 CZK
565 CZK
710 CZK
750 CZK
800 CZK
LIPNO CARD
54 CZK
126 CZK
240 CZK
339 CZK
426 CZK
450 CZK
480 CZK
LIPNO CARD
LIPNO CARD
40 %
40 %
2 000 CZK
2 000 CZK
2 000 CZK
1 000 CZK
PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
1 HOD.
1 DEN
2 DNY
3 DNY
4 DNY
5 DNÍ
6 DNÍ
Kauce
1 HOUR
1 DAY
2 DAYS
3 DAYS
4 DAYS
5 DAYS
6 DAYS
Deposit
Cyklohelma / Cycling
helmet
Běžná cena/ Current price
40 CZK
85 CZK
150 CZK
220 CZK
270 CZK
310 CZK
350 CZK
LIPNO CARD
40 %
24 CZK
51 CZK
90 CZK
132 CZK
162 CZK
186 CZK
210 CZK
Sedačka + helma /
Seat + helmet
Běžná cena/ Current price
60 CZK
155 CZK
285 CZK
405 CZK
505 CZK
550 CZK
600 CZK
LIPNO CARD
40 %
36 CZK
93 CZK
171 CZK
243 CZK
303 CZK
330 CZK
360 CZK
Vozík + helma /
Buggy + helmet
Běžná cena/ Current price
130 CZK
320 CZK
580 CZK
820 CZK
1 000 CZK
1 100 CZK
1 200 CZK
78 CZK
192 CZK
348 CZK
492 CZK
600 CZK
660 CZK
720 CZK
LIPNO CARD
IN-LINE BRUSLE / IN-LINE skates
1 HOD.
40 %
1 000 CZK
1 000 CZK
2 000 CZK
2 HOD.
3 HOD.
4 HOD.
5 HOD.
1 DEN
2 DNY
3 DNY
4 DNY
Kauce
1 HOUR
2 HOURS
3 HOURS
4 HOURS
5 HOURS
1 DAY
2 DAYS
3 DAYS
4 DAYS
Deposit
Fitness brusle - set /
Fitness in-line skates - kit
100 CZK
130 CZK
160 CZK
190 CZK
220 CZK
250 CZK
400 CZK
600 CZK
800 CZK
1 000 CZK
Test brusle - set / Test
in-line skates - kit
140 CZK
180 CZK
220 CZK
260 CZK
300 CZK
360 CZK
510 CZK
670 CZK
820 CZK
1 000 CZK
LIPNO CARD: Sleva 20 % na zapůjčení bruslí od 09.00 do 12.00 hod., max. 3 hodiny / 20% off in-line skates rental from 9a.m. to 12p.m., discount available only up to 3 hours
PLACHETNICE / SAILING BOAT
2 HOD.
2 HOURS
Jola, Hunter, Blue Duck
Nicola, Leisure 17, Jolanda
3 HOD.
4 HOD.
5 HOD.
6 HOD.
1 DEN
2 DNY
4 DNY
5 DNÍ
6 DNÍ
Kauce
3 HOURS
4 HOURS
5 HOURS
6 HOURS
1 DAY
2 DAYS
4 DAYS
5 DAYS
6 DAYS
Deposit
720 CZK
x
830 CZK
940 CZK
1 050 CZK
1 160 CZK
1 560 CZK
x
x
x
x
2 000 CZK
1 200 CZK
1 350 CZK
1 700 CZK
2 000 CZK
2 300 CZK
4 000 CZK
7 000 CZK
8 000 CZK
9 000 CZK
3 000 CZK
LIPNO CARD: Sleva 20% na zapůjčení plachetnice od 09:00 do 12:00, max. 3 hodiny / 20% off sailing boat rental from 9.a.m. to 12 p.m., discount available only up to 3 hours.
LODĚNICE - ŠLAPADLA ATD. / DOCK – PEDAL-BOATS
Šlapadlo WATER BEE / WATER BEE Paddle Boat
Šlapadlo MARTINI / MARTINI Paddle Boat
Veslice / Rowing-boat
1 HOD.
2 HOD.
3 HOD.
5 HOD.
1 HOUR
2 HOURS
3 HOURS
5 HOURS
1 DEN
99 CZK
190 CZK
260 CZK
300 CZK
250 CZK
400 CZK
580 CZK
750 CZK
900 CZK
99 CZK
190 CZK
260 CZK
300 CZK
400 CZK
1 DAY
400 CZK
Kajak 1 osoba / Kayak for 1 person
80 CZK
130 CZK
180 CZK
230 CZK
320 CZK
Kajak 2 osoby / Kayak for 2 persons
220 CZK
360 CZK
480 CZK
580 CZK
680 CZK
LIPNO CARD: Sleva 20% na zapůjčení vybavení od 10:00 do 13:00 max. 3 hodiny / 20% off equipment rental from 10.a.m. to 1 p.m., discount available only up to 3 hours.
MINIGOLF - PLÁŽ / MINIGOLF - BEACH
Cena / Price
Kauce / Deposit
30 CZK
100 CZK
Hůl, míček, karta k zapisování skóre / Golf club, ball and score card
HOLE NORDIC WALKING/ BLADING / NORDIC WALKING / BLADING STICKS
1 HOD.
2 HOD.
3 HOD.
4 HOD.
5 HOD.
1 DEN
Kauce
1 HOUR
2 HOURS
3 HOURS
4 HOURS
5 HOURS
1 DAY
Deposit
Běžná cena/ Current price
30 CZK
45 CZK
60 CZK
75 CZK
90 CZK
120 CZK
LIPNO CARD
24 CZK
36 CZK
48 CZK
60 CZK
72 CZK
96 CZK
Hole LEKI / LEKI
walking sticks
20 %
CENÍK SPORTOVNÍCH POTŘEB PRO HANDICAPOVANÉ / PRICE LIST OF SPORTS EQUIPMENT FOR DISABILITIES
1 HOD.
2 HOD.
3 HOD.
1 HOUR
2 HOURS
3 HOURS
4 HOD.
5 HOD.
6 HOD.
1 DEN
Kauce
4 HOURS
5 HOURS
6 HOURS
1 DAY
Deposit
Běžná cena/ Current price
800 CZK
1 500 CZK
2 100 CZK
2 600 CZK
2 990 CZK
3 360 CZK
3 900 CZK
ZTP/P
400 CZK
750 CZK
1 050 CZK
1 300 CZK
1 495 CZK
1 680 CZK
1 950 CZK
Hand bike
ZTP/P
50 CZK
65 CZK
80 CZK
-
-
-
Tandemové kolo /
Tandem bike
ZTP/P
65 CZK
168 CZK
303 CZK
433 CZK
540 CZK
Běžná cena/ Current price
130 CZK
320 CZK
580 CZK
820 CZK
ZTP/P
65 CZK
160 CZK
290 CZK
410 CZK
Elektročlun / Electric
boat Sweet Water 1880
Dětský vozík - kozlík /
Children’s buggy
2 000 CZK
3 000 CZK
105 CZK
2 000 CZK
588 CZK
633 CZK
3 000 CZK
1 000 CZK
1 100 CZK
1 200 CZK
500 CZK
550 CZK
600 CZK
1 000 CZK
Egkc†
kêZh`‚
gZejWa^XZ
Active Park Lipno, u Hlavního parkoviště, Lipno nad Vltavou 307.
Download

leták S&R_léto 2013.indd