Případová studie VMware
Obor
Telekomunikace
Výzvy
Výstavba virtuálního datového
centra poskytujícího pokročilé
funkce infrastruktury veřejného
cloudu jako služby zákazníkům
(IaaS)
Řešení
•VMware vSphere Enterprise
Plus
•VMware vCenter
•a další
Výsledky
•Výrazné snížení vlastních
nákladů na provoz a správu
•Výkonná infrastruktura
nahrazující celý housingový
sál
•100% garance dostupnosti
•Neomezený výpočetní výkon
pro ICT služby, internetové a
on-line projekty a aplikace
•Pokročilý uživatelský portál
s přehledem o vlastních
službách a strojích
•Zákazníci platí pouze za
služby, které skutečně
využívají
•Spuštění služby i veškeré
změny v řádu minut
•Plně automatizované
prostředí s nonstop
přístupem a možností změny
konfigurace či nasazení
nového stroje
Projekt veřejného cloudu BIG BLUE ONE s
technologiemi VMware nabízí firmám vysoce
flexibilní a maximálně dostupnou
IT infrastrukturu
Casablanca INT je předním českým poskytovatelem
internetových, datových a hlasových služeb. Na trhu působí již
od roku 1996 a díky svým zkušenostem a důrazu na kvalitu,
rozsah a servis nabízených služeb se ve svém oboru řadí
k absolutním špičkám. Při návrhu řešení klade společnost
největší důraz na kvalitu služeb, konkurenceschopné ceny a
individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Na potřeby zákazníků reaguje i unikátní
projekt BIG BLUE ONE poskytující služby
veřejného cloudu pro ICT, internetové a
on-line projekty a aplikace. Společnost
Casablanca INT si je dobře vědoma
faktu, že ne každá firma má dostatečné
zdroje na to, aby provozovala svou IT
infrastrukturu na vlastních fyzických
serverech. Lokální datová centra totiž
vyžadují nejen prostory pro uskladnění
fyzických serverů, ale i neustálé provozní
náklady na energie, údržbu, zabezpečení
a v neposlední řadě i personální náklady
na IT pracovníky, kteří mají na starosti
správu serverů. V případě vlastních
datových center je navíc potřeba řešit
problém redundance – firmy musí počítat
s neočekávaným navýšením množství
dat, a držet si tak i nepotřebnou hardware
i software kapacitu.
Svým zákazníkům z řad firem i
jednotlivých vývojářů, kteří nechtějí
zbytečně investovat do fyzického
hardware, se tak společnost Casablanca
INT rozhodla nabízet služby veřejného
cloudu, ve kterém si mohou na libovolně
dlouhou dobu pronajmout neomezený
výpočetní výkon pro své aplikace.
Proces implementace
Přípravy na spuštění unikátního projektu
BIG BLUE ONE trvaly přibližně rok.
Během tohoto období byly vybírány a
testovány nejvhodnější technologie a
řešení i jejich vzájemná kompatibilita.
Protože společnost Casablanca INT
klade velký důraz na kvalitu svých řešení,
při výběru partnerů pro svůj projekt
se nespokojila s nikým jiným než s
absolutními špičkami v oboru, lídry trhu.
S virtualizačními produkty VMware měla
firma Casablanca INT kladné zkušenosti
již z minulých let, rozšíření spolupráce
bylo tedy samozřejmostí. Vedle VMware
se na projektu podílely také společnosti
Hewlett Packard a AMD.
K samotnému spuštění projektu
došlo v březnu 2012. Fyzická část je
uložena ve vlastním datovém centru
společnosti Casablanca INT, které splňuje
bezpečnostní standardy kategorie
Tier 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o
ryze českou firmu, je i datové centrum
umístěno v České republice, a firmy se tak
nemusí zabývat legislativními okolnostmi
uložení svých dat v zahraničí.
Hardwarové komponenty poskytla
společnost Hewlett Packard v rámci
svého řešení HP Cloud System Matrix.
Bezpečnost zaručuje unikátní řešení
HP TippingPoint, které disponuje
unikátní a rozsáhlou znalostní databází
potencionálních bezpečnostních rizik,
která je nepřetržitě aktualizována.
Systém chrání data na více úrovních –
fyzické, logické, softwarové a aplikační.
Případová studie VMware
„Při výběru svých partnerů se
nespokojíme s kompromisy,
chceme spolupracovat jen s
těmi nejlepšími – stabilními
firmami, které jsou lídry
ve svém oboru. Využití
technologií VMware, se
kterými máme ty nejlepší
zkušenosti již z minulosti,
bylo tedy naprostou
samozřejmostí.“
Ing. Michal Mráz, CIO, Casablanca INT
Provozní prostředí
veřejného cloudu BIG
BLUE ONE
•Vlastní datové centrum
srovnatelné s Tier 3
standardem
Pro virtualizaci infrastruktury datového
centra bylo využito řešení vCloud Premier
Service Provider Bundle od VMware,
zvláště pak platforma vSphere a sada
nástrojů pro správu vCenter.
Proč pro virtualizaci a cloud
využít řešení společnosti
VMware?
Společnost VMware je lídrem na trhu
virtualizačního softwaru. Je také členem
aliance Virtual Computing Environment,
která byla založena za účelem vytvoření
nejvýkonnějších a nejmodernějších cloud
computingových systémů. VMware
poskytl optimální podporu při plánování
i realizaci projektu virtuálního datového
centra.
•HP Cloud System Matrix s
nástavbou pro automatizaci
v prostředí veřejného
a hybridního cloudu –
Operations Orchestration a
Network Automation
•Centrální disková pole 3PAR
F400 speciálně vyvinutá pro
provoz virtuálního datového
centra
•HP TippingPoint s
nepřetržitě aktualizovanou
rozsáhlou znalostní
databází potenciálních
bezpečnostních rizik
•3PAR remote-copy pro
geograficky oddělené
zálohování dat
VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
Copyright © 2012 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property
laws. VMware products are covered by one or more patents listed at http://www.vmware.com/go/patents. VMware is a registered
trademark or trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein
03/12
may be trademarks of their respective companies. Item No: Q412 Casablanca Cloud CZ
Download

Case Study (PDF)