Příklady použity z programu f. Schomburg
A JE TO V SUCHU!
AQUAFIN F
stěny
AQUAFIN 1K
AQUAFIN 2K
pružná izolace
odolná UV záření
podlahy
AQUAFIN IC
DOK
ONALÉ S
1. znalý p
UCHO Z
rojektant
33% (sprá
AJISTÍ:
2. zasvěd
vn
cený stav
3. odborn
itel 33% (z ý materiál na sprá
vné místo
ík z oboru
kušený iz
)
olatér ve
33% (deta
správný č
ily, rady, z
? kouzeln
as)
áruka, zku
ý dědeče
k, zlatá ry
šenost, p
bka, Harr
řehled)
y Potter 1
%
POZOR p
lacená re
klama
siláž, senáž
požadavek:
- levné, rychlé řešení
- chem. clona trvalá
- stěrka odolná tlak.
vodě + síranovzdorná
požadavek: - dodatečná izolace
vlhké budovy
bez výkopů (zevnitř)
AQUAFIN F
AQUAFIN UM
pružná izolace
pod dlaždu
ČOV
požadavek: - chem. odolná izolace
- atest na styk s potravinami
- pojizdný povrch
ASODUR SG2
dnes: suché martinni
suchý salám
Požadavky:
izolace sprchy
SANIFLEX +
ASO
DITCHTBAND
WEISS
požadavek:
izolace zatravněné střechy
AQUAFIN 2K
betonová
opěrná
zeď
požadavek:
jednoduchá oprava
ploché střechy
ASOL SM
AQUAFIN CJ3
(bentonit)
SUCHOMARKET
SLEVA:
sušené švestky
sušenky
sušáky na prádlo
požadavek:
- jednoduchá
- levná
- snadná (nátěr)
- izolace proti zemní vlhkosti
COMBIFLEX DS
sprinklerová
nádrž
požadavek:
izolace terasy
AQUAFIN 2K + ASO DICHTBAND WEISS
výtahová
šachta
požadavek:
- izolace soklu (déšť, sníh, sůl)
AQUAFIN 1K
požadavek:
- izolační pojizdný nátěr
- odolnost solím, oleji
ASODUR SG2
požadavek:
- náročná izolace proti
tlak. vodě
- atest proti radonu
COMBIFLEX C2/S
požadavek:
- náročná izolace proti tlak. vodě
- atest proti radonu
požadavek:
COMBIFLEX C2
- izolace proti tlak. vodě
- odolost úkapům olejů
- aplikace zevnitř
AQUAFIN TGS
ASODUR SG2
požadavek:
- levná izolace betonu
- bez povrchové ochrany
- jednoduchá aplikace
AQUAFIN IC
požadavek: izolace prostupu
ASO DITCHTMANSCHETTE
požadavek: provádění izolace za mrazu
CEMTOBENT
ŽB. VODOSTAVEBNÍ
KONSTRUKCE
požadavek:
- izolace prostupu
AQUAFIN CJ3 (vnitřní)
AQUAFIN 2K (venkovní)
ČOV
JZD
VODOJEM
BAZÉN
požadavek:
- izolace přerušovaná
armaturou
AQUAFIN IC
AQUAFIN 1K
COMBIFLEX C2 + VLIES
požadavek:
- zaizolovat šachtu
plnou vody
- zevnitř
FIX 10S
AQUAFIN 2K
VODOJEM
požadavek: - atest na styk s pitnou vodou
- odolnost tlakové vodě
- odolnost ozónizaci vody
AQUAFIN 2K
požadavek:
ochrana fasády proti dešti
ASOLIN WS
požadavek:
vysoká chemická odolnost
ASOFLEX AKB
požadavek: - snadná a rychlá
izolace pracovní spáry
AQUAFIN CJ3
požadavek:
- obrusuvdorná izolace
- odolnost: olej, benzín,
posypová sůl
- snadná aplikace
ASODUR SG2
pivovar „U SUCHÁNKŮ“
výroba piva
požadavek: - odolnost povětrnosti
- chem. odolnost
- tlak voda
- překlenuje praskliny podkladu
AQUAFIN TGS
požadavek:
- dodatečná izolace betonu
AQUAFIN IC
požadavek:
požadavek: izolace dilatace
- izolace prac. spáry
izolační pásky TRICOSAL
- izolace smršťovací praskliny
AQUAFIN CJ3 (bentonit)
AQUAFIN CJ5 (plech)
TRICOSAL (těsnící, gumový profil)
SUCHÁ LHOTA
požadavek: pružná izolace bazénů
AQUAFIN 2K
AQUAFIN UM
ASO DITCHTBAND 2000 S
Í
VÁN
h
íc
n
t
li
VAívRáO
a
ní kv
lů
hydroizolace
Použ ích materiá
izolačnnávykové tví
je
tnic
zdravo
monolit
AQUAFIN 1K mont.konstr.
AQUAFIN IC
rstvo
Ministe
SUCHÝ
ZÁCHOD
Izolace ze Suché Lhoty
doporučuje
5 ze 4 stavitelů!
požadavek:
- izolace pracovní
spáry v dešti
AQUAFIN CJ4
bentonit odolný dešti
tlak vody
1-5 barů
10-50mm
dle typu pásu
a
AQUAFIN IC
krystalická
izolace
požadavek:
- levná, rychlá izolace
- bez potřeby ochrany
- jednoduchá aplikace
AQUAFIN IC
požadavek:
izolace balkónu
AQUAFIN 2K +
ASO DICHTBAND WEISS
50-70% a
izolační pásy
TRICOSAL
SUCHÝ
ZÁCHOD
bez požadavků (?)
Další detaily viz www.schomburg.cz
Uvedená řešení jsou schématická, podrobné informace viz technické listy
Technická pomoc, poradenství, posudky
Ing. Pavel Blovský 736 285 187 Plzeň
Download

SUCHÁ LHOTA