VÝŽIVA
MASNÝCH
PLEMEN
OVCÍ
Výživa bahnic
Výživa jehňat
Kvalita masa
14/02/2011
Výživa jehňat
 Page 2
14/02/2011
Výživa bahnic
 Page 3
Hodnocení tělesné kondice
Fyziologické
Stadium
Bahnice
Doporučená
průměrná
hodnota
Pozorování
Říje
90 d březosti
3 à 3,5
3 à 3,5
Porod
3,5
42 d laktace
2,5 à 3,5
Nepřekročit odchylku plus 1
bod ve 42 dnech
Odstav
2 à 2,5
Nikdy nepokračovat v nedostatečné výživě
Do 8 týdnů laktace (Nepřipustit nedostatečnou
výživu do 8 týdne laktace
Účinný flushing – hodnota >3
V případě hodnoty < 3 zvýšit 10%
doporučeného příjmu na konci březosti
14/02/2011
Nezbytné pro plodné bahnice
 Page 4
Bahnice na konci březosti
-6 a -5
Období (týdny před porodem)
-4 a-3
UFL PDI Ca P
70
5 (1)
7 (2)
9 (2)
11 (3)
UFL PDI
Ca
P
UEM
-6 à -1
-2 a-1
UFL PDI Ca
P
0.88
90 7 4.1
1.02 114 8.5 4.5
1.22 129 11.1 5.2
1.64
0.9
100 8 4.4
1.09 133 10.1 4.9
1.37 150 13.8 5.8
1.58
0.93 111 9 4.7
1.14 146 11.7 5.3
1.5 172 16.5 6.5
1.71
0.96 121 10 4.9
1.24 169 13.3 5.7
1.63 188 19.1 7.1
1.65
14/02/2011
Hmotnost Hmotnost
bahnic
vrhu
 Page 5
0 - 3 týdny
Spotřeba mléka (kg)
UFL (/d)
PDI
4 - 6 týdnů
Spotřeba mléka (kg)
UFL (/d)
PDI
7 – 10 týdnů
Spotřeba mléka (kg)
UFL (/d)
PDI
11 - 14 týdnů
Spotřeba mléka (kg)
UFL (/d)
PDI
150
250
350
450
550
0,9
0,60
65
1,4
0,90
100
1,9
1,20
130
2,6
1,65
180
3,00
1,95
210
0,75
0,50
52
1,15
0,70
80
1,6
1,00
110
2,25
1,40
155
2,60
1,60
180
0,50
0,35
40
0,80
0,55
60
1,05
0,75
80
1,45
1,00
110
1,65
1,15
130
0,30
0,20
25
0,40
0,30
35
0,60
0,45
50
0,80
0,60
65
0,90
0,70
75
Optimální přírůstek: 250 - 300 g/d u jedináčků, 200 - 250 g/d u dvojčat a 150 - 200 u trojčat
 Page 6
14/02/2011
Zajištění mléčné produkce bahnic
Potřeby v laktaci
Produkce mléka
Hodnota maximální produkce je dosažena
•
•
3
2,5
2
1 jehně
2 jehňata
1,5
1
14/02/2011
0,5
11
9
7
0
5

Během této doby je energetická bilance záporná. Tolerují se ztráty hmotnosti 2 kg za měsíc (1 - 4 dle stavu
bahnice před porodem)
Produkce mléka je 1 - 2 kg, ale zvyšuje se o 40 - 60% dle počtu jehňat
3

V 15 dnech u bahnic se 2 jehňaty
Ve 3 týdnech u bahnic s 1 jehnětem
1

 Page 7
Program výživy: BAHNICE
Březí:
 Průměrné seno + obilí 0,3 kg + 0,15 kg NATUMIX O
nebo
 Průměrné seno + 0,3 - 0,6 kg DKS
Příprava na porod (4 týdny před porodem):
14/02/2011
 Průměrné seno + obiloviny 0,4 kg + 0,25 kg OVIN MIX 50/50 +
Fedatonic (20 g / d / bahnici)
nebo
 Průměrné seno + 0,5 - 1kg PHILDIGEST
 + Fedatonic (20 g / d / bahnici)
 Page 8
Toxémie - prevence?
Začátek zasušení:
•
udržovací krmná dávka, nedopustit ztučnění
Střed březosti:
•
Vyhýbat se ztučnění
•
podpora příjmu, podpora funkce bachoru pomocí krmení vlákniny
•
4 - 6 týdnů před porodem: postupně dávkovat koncentrát (250 g/ d
/ bahnici do konce až 1 kg )
•
11 à-12 % bílkovin
•
Minerální látky: Ca 4.5-5 g/d a P 3.5-4 g/d
•
správně krmit bahnice
•
dodávka kompletní výživy na základě potřeb
•
zvýšení energie krmné dávky
•
Minerální látky: Ca 13-15 g/d a P 6.5-7.5 g/d
14/02/2011
Konec březosti: (poslední měsíc)
 Page 12
LÉČENÍ
SNÍŽENÁ
UŽITKOVOST
NEMOC
STRES
metabolický
oxidativní
14/02/2011
NEPŘÍTOMNOST
STRESU
 Page 14
Program výzkumu AXION
Cíle
 Definovat specifické nutriční potřeby zvířat v
jednotlivých fázích stresu a zánětlivých stavech
organismu
> Udržení zootechnických výsledků
> Snížení rizika patologií
14/02/2011
 Vytvářet produkty na základě vědeckého výzkumu
 Dokázat účinnost našich nutričních řešení
 Page 15
Znaky stresu
 Proteiny v akutní fázi:
 Syntéza proteinů játry během « imunitní »
stimulace.
 Oxidativní stres:
14/02/2011
Oxidativní stres odpovídá projevu oxidace
buněk vyvolané kyslíkem
 Page 16
Zánět v organismu, oxidativní stres a
užitkovost
Stres – Imunitní stimulace – Infekce
Stav poškozeného zdraví
Proteiny akutní
fáze (AGP)
Zánět v těle
Oxidativní stres
Ochrana antioxidanty
Oligo / vitaminy / antioxidanty
Katabolismus
14/02/2011
Volné radikály
Snížená užitkovost
 Page 17
Riziková období
Riziková období:
přechody, intenzivní produkce
Porod, rozdělení do skupin, odstav …
14/02/2011
Užitkovost
Doba laktace, výkrmu…
 Page 20
Spojení účinku
antioxidantů a
doplňkových látek
Hlavní antioxidanty
 Mikroprvky:
měď,
zinek,
selen
 Vitaminy: Vitamin A a E
14/02/2011
 Přírodní antioxidanty
 Page 22
14/02/2011
Výživa jehňat
 Page 23
SOUHRN
Úvod
Rezervy u vašich jehňat
Faktory rozdílu kvality při porážce
Výživa jehňat
14/02/2011




 Page 24
Úvod: Co chtějí chovatelé?
3
2
1 agneau
2 gneau
1,5
1
0,5
11
9
7
5
0
3
Production laitière
2,5
1
Dobrou vitalitu jehňat
Produkci mléka matek
Semaine
Optimální růst
Bezpečný a výkonný výkrm
Jatečný trup bez přílišného tuku
Kvalitu tuku (organoleptické vlastnosti)
Zvládnout reprodukci
Udržet zdraví
Cuivre
14/02/2011
Co investuji?
 Page 25
Připomenutí rizik
 Období výkrmu: 90 d ? 120 d ? 150 d ? 200 d ?
Dlouhý výkrm znamená:
14/02/2011
• Dodatečné náklady výživy: + o co déle vykrmujeme, tím více
nás to stojí.
• Vázaný kapitál
• Vyšší provozní náklady
• Vázanost budov
• Bahnice jsou více zatěžované
 Page 27
Dokrm jehňat
Poslední období v cyklu produkce
Narození
Reprodukce
Měsíc
1
2
3
4
5
Odstav Porážka
6
7
8
9
Období
Kvalitní zdroj
nutričních parametrů
(surovin) během
březosti
0
4
Mléko
28
40
Koncentrát - seno
Concentré-fourrage
Pozor na souvislosti: dokrm je podmíněn parametry na
začátku života jehňat.
 Page 28
14/02/2011
Živá hmotnost (kg)
Pro úspěch ve výkrmu jehňat:
ovzduší, místo a voda!
Optimální teplota:
• novorozené:
18°C
• jehňata nad 3 dny: 13 - 15°C
Dospělí jedinci nemají problém se zimou, ale s horkem a
výkyvy teplot.
Voda:
• Čerstvá a pitná voda
• nejméně 1 napajedlo pro 50 jehňat
14/02/2011
• nejméně 2 napajedla ve stáji
 Page 29
Pro úspěch ve výkrmu jehňat:
ovzduší, místo a voda!
Objem, prostor a místo u krmiště nezbytné
Krmné místo
Objem:
•bahnice + jehňata: 7 - 10 m3
•Jehňata ve výkrmu: 3 - 5 m3
- Žebřina:
Povrch:
•Porodna:
Bez dávkování
> 1.4 m2
•Bahnice:
> 1 m2
•Bahnice na konci březosti:
•Jehňata před odstavem:
•Jehňata po odstavu:
> 1.2 m2
0.3 m2
10 jehňat na metr
8 bahnic na metr
- Krmítko: 15 jehňat na metr
S dávkováním
• - Krmítko: 4 jehňata na metr
0.5 m2
14/02/2011
Osvětlení:
• 5 % podlahové plochy průhledné
zastřešení
 Page 30
Jatečný trup:
Hmotnost
Výtěžnost
14/02/2011
Kvalita
 Page 31
Hmotnost trupu
Minimální hmotnost při narození
< 2,5 kg
Hmotnost při narození
2,1
PDP 0-21 d
132
PDP 21-45 d
177
PDP 0-45 d
148
Lehčí jehňata mají slabší potenciál růstu.
Průměr
4,05
226
252
240
Les Carcasses
Vliv úrovně výživy na konci březosti
Úroveň výživy na konci březosti
Hmotnost při narození (kg)
Hmotnost při odstavu (kg)
vysoká
4,05
18,4
nízká
3,25
15,7
rozdíl
-0,8
-2,7
Zajištění dobrého tělesného stavu bahnic a dobré výživy zajišťuje dostatečnou produkci
14/02/2011
mléka: + 200g mléka = + 50 g růstu navíc na vrh
Odstav po 8 týdnech když jehně přijímá nejméně 300 - 400g krmiva za den
 Page 32
VÝTĚŽNOST JEHŇAT
Výtěžnost na porážce
ZTRÁTY
40,0 kg
45%
tpransort/
(41 – 52)
Masný skot: 53,5%
54%
18,4 kg
Telata: 62%
18,0
Les Carcasses
výtěžnost
2%
Ztráta vody trupu
1%
skladování - zrání
15%
bourání/
odtučnění
kg
Čistá výtěžnost masa
obchodovatelná
85%
Masný skot: 68%
17,8 kg
15,2
kg
14/02/2011
(80 – 88)
Telata: 80%
 Page 34
VÝTĚŽNOST JATEČNÉHO TRUPU
Definice:
Hmotnost chlazeného trupu
Živá hmotnost na farmě
Rozsah odchylky: 41 à 52 %
Některé zásadní faktory rozdílů
 pohlaví
Jehnice mají vyšší výtěžnost než beránci (0,5 - 1,5 bodů)
Ali. limitée à partir de
35 kg – Mâles
30 kg – Femelles
(n = 31)
(n = 22)
(n = 29)
(n = 21)
46,2
47,4
45,2
45,9
+ 1,2
+ 0,7
14/02/2011
Mâles
Ali. à volonté
Femelles
 Page 35
VÝTĚŽNOST JATEČNÉHO TRUPU (pokračování)
Některé zásadní faktory rozdílů
 Kastrace
Skopci mají vyšší výtěžnost (0,5 - 1,5 bodu).
Entiers
(n = 29)
42,7
+ 1,3
Entiers
(n = 19)
43,8
Castrés
(n = 19)
45,3
+ 1,5
 Věk
Výtěžnost klesá s věkem, na základě rozvoje předžaludků.
Systém krmení
14/02/2011
Les Carcasses
Castrés
(n = 27)
44,0
 Page 36
Restriktivní krmení
=
Limituje denní spotřebu
koncentrátu jehňaty
1
« Regulace tvorby tuku »
Cíle
2
Zlepšení barvy kvality tuku
14/02/2011
Les Carcasses
 Page 37
Restrikce krmení
Udržení
Kvalita jatečného trupu
Krmné náklady
 Zlepšení kvality tuku
 Snížení rizika nadměrné
ztučnělosti
 Nespotřebovávat
nadbytečné množství
koncentrátu
 Spotřeba sena x 3
14/02/2011
Les Carcasses
 Page 39
Krmná dávka < = = > Sestavení
Na jaké úrovni?
Od kdy?
Doporučení
• porážka od přibližně
80 % hmotnosti
• 900 g -1 kg KS/d u
beránků
• 700 g KS/d jehniček
Vytvoření homogenních skupin jehňat
14/02/2011
Snížení konkurence v rámci skupiny
 Page 40
Stav ztučnění:
Genetika a výživa bahnic
Dobrý genetický potenciál + protředky = dobré
zhodnocení potenciálu
Les Carcasses
14/02/2011
Menší tendence ukládání tuku
 Page 41
S řepnými řízky
 Spotřeba zcela srovnatelná s obilovinami
 Nižší příjem energie
 Rychlost růstu o něco nižší
14/02/2011
 Slabé zlepšení stavu ztučnění, barvy tuku
 Page 43
Kvalita: Vyhnout se nadbytku a vadám kvality
tuku
Snížit nadměrné ztučnění
 Mít jehňata velké hmotnosti při narození
 Zajistit rychlý růst do odstavu
 Upřednostnit rychlý a bezpečný výkrm
 Pečlivě sledovat pohmatem ztučnění jehniček
14/02/2011
(náchylnější oproti beránkům)
 Page 44
Pro úspěch vašich jehňat:
Pečlivé řízení výživy
•Jehňata jsou citlivá
– na měď, na acidózy, močové kameny a enterotoxemie
•Jehňata mají ráda
– celá zrna obilnin, dobré seno, slámu vyměňovat každý den, mít
dostatečný prostor ke krmení
•Jehňata nemají ráda
14/02/2011
– sypká krmiva(plýtvání a enterotoxémie), boj o krmivo a
vodu, nedostatečný vzduch v ovčíně (snižuje spotřebu
krmiva, především vlákniny)
 Page 45
Program výživy: Jehňata
Jehňata „velmi rychlý výkrm – lehká jehňata“
12 kg jatečný trup, ( - 90 dnů )
 Start: Starterové krmivo: Vita prim ( 6-8 kg / jehně )
• sláma/seno + DOKRMOVÁ KS ( 0,5 - 1 kg )
• Dávkování: - volně pro jehňata se silným potenciálem
•
- rozdělené pro jehňata s pomalým růstem
• V suchém roce šetřit s objemným krmivem a pečovat o zdraví
bahnic
• Časný odstav 60 dnů
• Nutnost dobré spotřeby krmiva
 Page 46
14/02/2011
 Výkrm:
Program výživy: Jehňata
Jehňata „střední výkrm – standardní jehňata“
16,5/17 kg jatečný trup,
 Start: Starterové krmivo: Vita prim (10 kg / jehně )
 Výkrm:
• sláma/seno + DOKRMOVÁ KS (0,8 - 1 kg)
14/02/2011
Dávkování: - ad libitum
• Suchý rok: Časný odstav 60 -70 dnů
• Nutnost dobré spotřeby krmiva ve fázi startu jehňat
 Page 47
Program výživy: jehňata
Jehňata „těžký výkrm – těžká jehňata“
18-20 kg jatečný trup,
 Výkrm:
• sláma/seno + DOKRMOVÁ KS (0,8 - 1 kg)
14/02/2011
Dávkování: - ad libitum
Pozor na přechod krmiva, potencionální velké
riziko enterotoxémie, RESTRINKCE.
 Page 48
14/02/2011
DĚKUJI ZA
POZORNOST
 Page 49
Download

Výživa masných ovcí