1GQU-83D-LGR52
Návrh na zápis zapsaných údajů do spolkového rejstříku
I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD, KTERÉMU JE NÁVRH URČEN
Soud
Krajský soud v Brně
Ulice
Husova
Číslo domu
353/15
PSČ
60200
Místo pro nalepení kolkových známek
II. NAVRHOVATEL
Jméno a příjmení nebo obchodní firma či název + IČ
Adresa navrhovatele
PETR VOMÁČKA
náměstí Svobody 103/5
Brno-město
602 00 Brno
[1GQU-83D-LGR52] Strana návrhu: 1/5
III-1. ÚDAJE O SUBJEKTU, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM NÁVRHU
Obchodní firma
nebo název
Přátelé kolibříků, z. s.
Adresa sídla
náměstí Svobody 103/5, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo
Právní forma
Spolek
Rejstříkový soud
Krajský soud v Brně
Požadovaná akce
Prvozápis
[1GQU-83D-LGR52] Strana návrhu: 2/5
III-2. PŘEDMĚT NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLKU
Systém orgánů společnosti
Kolektivní (Statutární orgán - výbor)
x Individuální (Statutární orgán - předseda)
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Název
Přátelé kolibříků, z. s.
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Adresa sídla
Adresa
náměstí Svobody 103/5
Brno-město
602 00 Brno
Doplňkový text
adresy
Doručovací číslo,
bylo-li přiděleno
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Účel subjektu
Ochrana, propagace a podpora všech
živočišných druhů spadajících do čeledi
kolibříkovitých (Trochilidae)
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Název nejvyššího orgánu
členská schůze
[1GQU-83D-LGR52] Strana návrhu: 3/5
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Člen statutárního orgánu - fyzická osoba
Funkce
Předseda
Titul
Jméno
PETR
Příjmení
VOMÁČKA
Titul za jménem
Rodné číslo
801109/4755
Adresa místa pobytu
Adresa
náměstí Svobody 103/5
Brno-město
602 00 Brno
Stát
Česká republika
Den vzniku funkce
dnem zápisu do rejstříku
Den zániku funkce
Doplňující text
Údaje, které slouží výhradně k ověření bezúhonnosti
Rodné příjmení
Vomáčka
Místo a okres
narození
Znojmo, Znojmo
Stát narození
Česká republika
Státní občanství
Česká republika
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Počet členů statutárního orgánu
1
ÚDAJ
ZAPISOVANÝ
VYMAZÁVANÝ
Způsob jednání statutárního orgánu
za spolek jedná samostatně
[1GQU-83D-LGR52] Strana návrhu: 4/5
IV. PŘÍLOHY
Pořadové Předkládaná listina
číslo
Počet
vyhotovení
1
2
3
1
1
1
zápis z ustavující schůze
souhlas a prohlášení předsedy
souhlas vlastníka s umístěním sídla
V. DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU
Žádám, aby všechny výše uvedené skutečnosti byly zapsány do rejstříku v zákonem stanovené lhůtě.
VI. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Jméno a příjmení osoby, jednající jménem navrhovatele a označení jejího
oprávnění jednat jménem navrhovatele
Vlastnoruční podpis /
podpisové pole
Petr Vomáčka
Brno dne 18. dubna 2014.
[1GQU-83D-LGR52] Strana návrhu: 5/5
Download

zde