Informace
• Jakékoliv změny v termínu, místu a čase utkání oproti údajům uvedeným v tomto zpravodaji jsou možné jen se
souhlasem vedoucího soutěže.
• Pokud delegovaný rozhodčí nemůže z nutných důvodů rozhodovat utkání, musí to neprodleně sdělit
vedoucímu soutěže a členovi Komise rozhodčích ŠSČR Jaromíru Skálovi (kontakt je v adresáři rozhodčích),
aby na utkání mohl být delegován jiný rozhodčí.
2. liga – C 2014/2015
Zpravodaj č. 1
1. 11. 2014
• Úhrada rozhodčímu se řídí platnou ekonomickou směrnicí.
• Domácí družstvo je povinno neprodleně po skončení utkání, nejpozději však do 17:00 hod. hracího dne,
sdělit výsledek utkání včetně výsledků jednotlivců a rozhodčího vedoucímu soutěže – nejlépe mailem
([email protected]) nebo pomocí SMS či telefonu (605 158 028). Pokud je v zápisu o utkání uveden jakýkoliv
problém, je nutné buď zápis nascannovat a poslat mailem (preferuji) nebo poslat poštou originál.
• Domácí družstvo je povinno nejpozději do 48 hod po utkání (tedy nejpozději do 18:00 úterý po utkání) odeslat
vedoucímu soutěže mailem zápisy všech sehraných partií ve formátu PGN. Originály partiářů domácí
družstvo archivuje pro případ sporů vždy jeden rok. Upozorňuji, že za zaslání nekompletních partiářů je dle
Rozpisu soutěže pokuta – ve vlastním zájmu si tedy při přebírání partiářů od hráčů zkontrolujte jejich úplnost a
čitelnost.
• Zpravodaje budou zasílány pouze v elektronické podobě. Pokud budou družstva chtít rozesílat zpravodaje na
více adres, než je uvedeno na soupisce, nechť mi zašlou jejich seznam.
• Tento zpravodaj slouží jako oficiální podklad pro rozhodčí jednotlivých utkání. Registrace hráčů na soupiskách
je řádně překontrolována, včetně registrace cizinců a souhlasů s hostováním.
• Všem rozhodčím i hráčům doporučuji si přečíst článek IA Ladislava Palovského na
http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/uplatnovani-clanku-11-3b-pravidel-sachu-fide-dlevykladu-fide.html, kde je nejnovější výklad článku pravidel FIDE, který se týká mobilních telefonů.
Adresář rozhodčích:
Doležal, Radoslav, 281 62 Oleška u Českého Brodu čp.127, ÚR, 321697846, 732629416, [email protected]
Doležalová, Irena, 141 00 Praha 4, Svojšovická 2836, ÚR, 222942507, 728087123, [email protected]
Fischl, Richard, 181 00 Praha 8, Svídnická 14, IA, 732946580, [email protected]
Hons, Petr, 284 01 Kutná Hora, J.Palacha 162, 1/2015, 604870131,
Koreček, Michail, 130 00 Praha 3, Chvalova 1, FA, 603560225, [email protected]
Kovář, Jan, 110 00 Praha 1, Myslíkova 209/5, 2/2018, 775976854, [email protected]
Krejnický, Jiří, 163 00 Praha 6, Selských baterií 4, ÚR, 732523048, [email protected]
Mouryc, Tomáš, 586 01 Jihlava, U Hřbitova 42, 1/2014, 721437132, [email protected]
Paulovič Milan, 182 00 Praha 8, Hovorčovická 22, ÚR, 776290351, [email protected]
Postupa, Martin, 289 23 Milovice nad Labem 1, Dukelská 354, 2/2017, 732118015, [email protected]
Pýcha, Patrik, 257 68 Dolní Kralovice, Zahrádčická 136, 3/2017, 737914908, [email protected]
Saeckl, Petr, 289 22 Lysá nad Labem, Sojovická 411, 2/2015, 723071701, [email protected]
Skála, Jaromír, 280 02 Kolín, Masarykova 843, ÚR, 721741588, [email protected]
Soukup Václav, 130 00 Praha 3, Koněvova 191, 1/2017, 721048933, [email protected]
Vagenknecht, Josef, 288 02 Nymburk, M. Alše 1896, ÚR, 325513047, 736435842, [email protected]
Vincze, Roman, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, Rounek 43, 3/2016, 732534416, [email protected]
Rozlosování
Sestavy družstev
Informace
Kontakt na vedoucího soutěže:
Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
( 605 158 028, * [email protected], http://www.chess.cz
2. ČL 2014/2015 – SKUPINA C – ROZLOSOVÁNÍ
1. kolo
Sokol Vyšehrad B
Bohemians Praha B
SK OAZA Praha
Gordic Jihlava
Gambit Jihlava
Lysá nad Labem C
Sokol Kolín
Sokol Kobylisy
GROP Praha
Sparta Kutná Hora
Klub šach. Říčany
Dolní Kralovice
:
:
:
:
:
:
Dolní Kralovice
Lysá nad Labem C
Gambit Jihlava
Gordic Jihlava
SK OAZA Praha
Bohemians Praha B
2. kolo
Sokol Kolín
Klub šach. Říčany
Sparta Kutná Hora
GROP Praha
Sokol Kobylisy
Sokol Vyšehrad B
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Lysá nad Labem C
Dolní Kralovice
Klub šach. Říčany
Sparta Kutná Hora
GROP Praha
Sokol Kobylisy
:
:
:
:
:
:
Sokol Kobylisy
GROP Praha
Sparta Kutná Hora
Klub šach. Říčany
Dolní Kralovice
Lysá nad Labem C
Mouryc Tomáš
Saeckl Petr
Pýcha Patrik
Doležal Rad.
Skála Jaromír
Postupa Martin
29.3.2015
11. kolo
Hons Petr
Soukup Václav
Doležalová Irena
Kovář Jan
Vincze Roman
Mouryc Tomáš
19.4.2015
:
:
:
:
:
:
Sokol Kolín
Gambit Jihlava
Gordic Jihlava
SK OAZA Praha
Bohemians Praha B
Sokol Vyšehrad B
Saeckl Petr
Pýcha Patrik
Doležal Rad.
Skála Jaromír
Postupa Martin
Kovář Jan
Klub šach. Říčany
Dolní Kralovice
Lysá nad Labem C
Gambit Jihlava
Gordic Jihlava
SK OAZA Praha
Hons Petr
Skála Jaromír
Postupa Martin
Kovář Jan
Soukup Václav
Doležalová Irena
Sokol Kolín
Bohemians Praha B
Sokol Vyšehrad B
Sokol Kobylisy
GROP Praha
Sparta Kutná Hora
Sparta Kutná Hora
Klub šach. Říčany
Dolní Kralovice
Lysá nad Labem C
Gambit Jihlava
Gordic Jihlava
Začátky utkání vždy v 10:00 hodin
Sokol Kolín
SK OAZA Praha
Bohemians Praha B
Sokol Vyšehrad B
Sokol Kobylisy
GROP Praha
Hons Petr
Postupa Martin
Fischl Richard
Soukup Václav
Doležalová Irena
Kovář Jan
Vincze Roman
Mouryc Tomáš
Saeckl Petr
Pýcha Patrik
Doležal Rad.
Skála Jaromír
22.2.2015
:
:
:
:
:
:
GROP Praha
Sparta Kutná Hora
Klub šach. Říčany
Dolní Kralovice
Lysá nad Labem C
Gambit Jihlava
Oddíl: ŠK Sokol Vyšehrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dočekal Jan
Vávra Pavel
Vichnar David
Pilař Miloslav
Boukal Petr
Chalupa Ivan
Filipi Štěpán
Vodička Vlastimil
Rut Vojtěch
Lacina Filip
Drahorád Daniel
Šedý Pavel
Trapl Dalibor
Illetško Jaroslav
Groh Jiří
Hlavsa Petr
2299F
IM 2333F
2263F
2216F
2212F
2163F
2122F
2080F
2083F
2045F
2058F
2052F
2174F
2185F
2059F
2105F
Průměr základní sestavy:
2211
Oddíl: SK OAZA Praha
04.06.84
23.03.76
20.03.83
15.12.48
02.03.47
21.09.85
26.07.86
08.05.46
14.05.91
02.12.80
26.03.82
29.04.84
29.08.91
01.08.42
03.10.52
01.02.72
H, z
H, z
V, z
z
z
z
z, K
z
ZK
H
H
Věk 45
K: Filipi Štěpán, ( 739659484, * [email protected]
ZK: Rut Vojtěch, ( 605130609, * [email protected]
HM: Sokolovna Vyšehrad, Rašínovo nábřeží 24, Praha 2,
zasedací místnost 2. patro
Spoj.: Metro B – Karlovo náměstí, tram 3, 7, 17, 21 – Výtoň
2. TJ Bohemians Praha B
Oddíl: TJ Bohemians Praha
Kovář Jan
Vincze Roman
Mouryc Tomáš
Vagenknecht J.
Pýcha Patrik
Doležal Rad.
Utkání 8. kola Sokol Praha-Kobylisy B - Sparta
Kutná Hora začne na žádost hostů od 10:30 hod.
Utkání 10. kola TJ Bohemians Praha B - Sparta
Kutná Hora začne na žádost hostů od 10:30 hod.
Poslední 11. kolo, které nesmí být přeloženo
ani změněn začátek, začíná v 10:00 hodin
8.2.2015
:
:
:
:
:
:
8. kolo
Sokol Kolín
Sokol Kobylisy
Sokol Vyšehrad B
Bohemians Praha B
SK OAZA Praha
Gordic Jihlava
Doležalová Irena
Koreček Michail
Vincze Roman
Mouryc Tomáš
Saeckl Petr
Pýcha Patrik
25.1.2015
7. kolo
Gordic Jihlava
Gambit Jihlava
Lysá nad Labem C
Dolní Kralovice
Klub šach. Říčany
Sparta Kutná Hora
Sokol Kolín
Sokol Vyšehrad B
Sokol Kobylisy
GROP Praha
Sparta Kutná Hora
Klub šach. Říčany
Sokol Kolín
Gordic Jihlava
SK OAZA Praha
Bohemians Praha B
Sokol Vyšehrad B
Sokol Kobylisy
10. kolo
11.1.2015
:
:
:
:
:
:
6. kolo
Sokol Kolín
GROP Praha
Sokol Kobylisy
Sokol Vyšehrad B
Bohemians Praha B
SK OAZA Praha
Sokol Kolín
Sokol Vyšehrad B
Bohemians Praha B
SK OAZA Praha
Gordic Jihlava
Gambit Jihlava
:
:
:
:
:
:
14.12.2014
5. kolo
SK OAZA Praha
Gordic Jihlava
Gambit Jihlava
Lysá nad Labem C
Dolní Kralovice
Klub šach. Říčany
Hons Petr
Doležal Rad.
Skála Jaromír
Postupa Martin
Kovář Jan
Paulovič Milan
30.11.2014
:
:
:
:
:
:
4. kolo
Sokol Kolín
Sparta Kutná Hora
GROP Praha
Sokol Kobylisy
Sokol Vyšehrad B
Bohemians Praha B
Gambit Jihlava
Lysá nad Labem C
Dolní Kralovice
Klub šach. Říčany
Sparta Kutná Hora
GROP Praha
3. SK OAZA Praha
1. ŠK Sokol Vyšehrad B
15.3.2015
Fischl Richard
Doležalová Irena
Krejnický Jiří
Vincze Roman
Mouryc Tomáš
Kovář Jan
16.11.2014
3. kolo
Bohemians Praha B
SK OAZA Praha
Gordic Jihlava
Gambit Jihlava
Lysá nad Labem C
Dolní Kralovice
9. kolo
2.11.2014
:
:
:
:
:
:
SOUPISKY DRUŽSTEV
Hons Petr
Paulovič Milan
Kovář Jan
Doležalová Irena
Koreček Michail
Vincze Roman
Kontakt na vedoucího soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jirka Jiří
Voříšek Jaroslav
Šmíd Miroslav
Korsa Jindřich
Vevera Radek
Vlach Karel
Kopička Karel
Ambrož Antonín
Táborský Rostislav
Petr Jan
Lampíř Tomáš
Matějka Petr
Daniel Martin
Kalous Miroslav
Franěk Jan
Huřťák Otto
Škvařil Michal
Macková Veronika
Daňhel Jan
Daňhel Lukáš
IM 2429F 05.06.83
CM 2203F 21.10.77
2235F 22.05.83
2155F 05.09.70
2077F 02.04.82
2128F 06.03.79
2092F 05.08.50
2011F 11.11.48
FM 2238F 08.07.72
2099F 26.01.98
2080F 27.01.87
2057F 22.01.59
2087F 09.04.78
2070F 13.07.67
1969F 13.07.96
1979F 18.08.63
1771F 23.04.97
1754F 01.04.98
1709F 26.07.57
1692F 22.09.97
Průměr základní sestavy:
Ing. Martin Šmajzr
Polní 1339, 562 06, Ústí nad Orlicí 6
( 605158028, * [email protected]
2166
V, z
z
z
H, z, ZK
z
H, z
z
z
K
Věk 43
K: Matějka Petr, Ing., Geologická 991/1, Praha 52, 15200
( 731186241, * [email protected]
ZK: Korsa Jindřich, Vlčkova 1064/6, Praha 98, 19800
( 608880030, * [email protected]
HM: Hala TJ Bohemians, Slovenská 2, Praha 10
Spoj.: metro C – I. P. Pavlova nebo metro A – Nám. Míru a
dále tram č. 4, 22 st. J. Masaryka nebo Krymská
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Svoboda Václav
Straka Vojtěch
Vedral Oldřich
Cuhra Martin
Klecker Tadeáš
Oreský Jan
Hollan Petr
Hollan Martin
Jelínek Michal
Výprachtický David
Strnad Václav
Čmiko Jakub
Bílek Martin
Němcová Kristýna
Sviták David
Noha Michal
Němcová Karolína
Tyle Vladimír
Němec Václav
Nový Filip
2410F
FM 2344F
2319F
2247F
2222F
2148F
2124F
2012F
1904F
2146F
2157F
2097F
1999F
2035F
2001F
1982F
1928F
1901F
1871F
1789F
Průměr základní sestavy:
2188
18.02.92
04.11.93
30.07.86
12.10.89
03.01.93
27.11.90
28.06.99
28.06.99
29.07.00
14.11.93
16.08.82
28.06.78
09.06.92
12.04.88
16.04.91
16.05.83
24.03.93
15.09.59
20.08.89
19.02.00
H, z
H, z
z, K
H, z
H
H
z
z
z
z
ZK
Věk 20
K: Vedral Oldřich, Cholupická 693, Praha 411, 14200
tb. 241711642, ( 737612468,
* [email protected]
ZK: Čmiko Jakub, Na Zámecké 408/4, Praha 4, 14000
tb. 241741831, ( 608666215,
* [email protected]
HM: Zasedací místnost SK OAZA Praha, Jeremenkova 106,
14000 Praha 4
4. ŠK Gordic
Oddíl: ŠK Gordic Jihlava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hába Petr
Píza Vlastimil
Hába Zdeněk
Sedláček Oldřich
Pokrupa Marek
Karásek Lukáš
Švanda Pavel
Žigo Viktor
Vincze Roman
Brychta David
Bína Josef
Hron Robert
Brychta Jan
GM 2502F 06.01.65
FM 2259F 12.02.61
2281F 27.03.63
FM 2212F 09.08.62
2142F 05.02.73
2215F 17.09.87
FM 2136F 29.03.57
2255F 02.09.64
2134F 16.06.74
2142F 29.09.82
2154F 25.12.70
2097F 11.08.70
2115F 19.10.83
Průměr základní sestavy:
2250
H, z
z
z
z
H, z
z
z
z, K
ZK
Věk 48
K: Žigo Viktor, Ing., Jarní 19, Jihlava 1, 58601
( 602508317, * [email protected]
ZK: Bína Josef, Ing., Legionářů 8, Jihlava 1, 58601
( 732635052, * [email protected]
HM: Zasedací místnost RS ČSTV, Rošického 6, Jihlava
(3.patro)
7. Dolní Kralovice
5. Silko Gambit Jihlava
Oddíl: Gambit Jihlava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Seidl Štěpán
Čížek Antonín
Škoda Martin
Jurek Miroslav
Seidl Antonín
Kratochvíl Vít
Hejný Jaroslav
Mouryc Tomáš
Motáček Vladimír
Zemek Petr
Skořepa Tomáš
Šaroun Radek
Skořepa Jakub
Bajer Jiří
Seidl Pavel
Libich Jan
Polanský Jiří
2211F
FM 2252F
2123F
2080F
2065F
2118F
2061F
1971F
2061F
1934F
1894F
1882F
1799F
1862F
1903F
1970
1781F
Průměr základní sestavy:
9. TJ Sparta Kutná Hora
Oddíl: TJ Spartak Vlašim
2110
19.01.95
12.06.63
14.06.93
07.05.85
09.05.93
10.07.98
12.08.89
15.05.87
19.05.78
09.10.68
18.11.98
30.04.88
18.11.98
03.06.56
07.12.65
31.05.53
11.09.82
z
z
z
z, ZK
z
H, z
z
z, K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Věk 26
Mejzlík Ondřej
2326F 21.06.87
Vojta Tomáš
FM 2373F 10.04.76
Mejzlík Vojtěch
2210F 04.07.85
Vojta Pavel
2203F 24.08.77
Hrdina Robin
2106F 23.06.96
Hradecký Ivo
2102F 05.07.79
Zvára David
2103F 23.06.94
Pýcha Patrik
2035F 28.04.97
Pýchová Nela
WCM 1932F 06.02.99
Filip Vojtěch
1950F 02.04.98
Matějovský Ondřej
2016F 09.12.75
Horák Vladimír
1972F 11.02.52
Innemann František
1884F 29.12.47
Staněk Ondřej
1888F 15.05.86
Kastner Kamil
1955F 30.04.86
Pitra Karel
1879F 21.01.80
Mejzlík Jiří
1584 07.01.61
Průměr základní sestavy:
K: Mouryc Tomáš
( 721437132, * [email protected]
ZK: Jurek Miroslav
( 739064436, * [email protected]
HM: Salónek restaurace U REBELA, Brněnská 65, 586 01
Jihlava
2182
K: Mejzlík Vojtěch, Střítež 34, Dolní Kralovice, 25768
( 725662566, * [email protected]
ZK: Pýcha Patrik
( 737914903, * [email protected]
HM: Kulturní dům, náměstí Ludvíka Svobody 2., Dolní
Kralovice
8. Klub šachistů Říčany 1925
Oddíl: ŠK JOLY Lysá nad Labem
Oddíl: Klub šachistů Říčany 1925
Meduna Eduard
Neckář Lubomír
Bednář Marcel
Kolář Pavel
Munk Petr
Husárik Braňko
Jančařík Antonín
Jirk Aleš
Hostička František
Kořenek František
Musil Martin
Čermák Michal
Valtr Tomáš
Kožený Pavel
Pauch Jan
Daniel Jiří
Vajčner Jiří
Fencl Pavel
GM 2370F 11.09.50
IM 2349F 02.08.50
2294F 29.06.92
2154F 03.06.73
2129F 09.03.63
2156F 30.07.85
2064F 27.01.73
2173F 13.10.83
2211F 27.11.52
2129F 09.12.57
2022F 23.04.69
2019F 26.02.85
1980F 29.12.73
2070F 18.12.72
1980F 15.04.65
1948F 27.04.89
1924F 28.03.73
1966F 01.02.90
Průměr základní sestavy:
2211
z
V, z
V, z
z, K
z, ZK
z
z
z
Věk 43
K: Kolář Pavel, Ing., Družstevní 372, Lysá n. L., 28922
( 602668535, * [email protected]
ZK: Munk Petr, mgr., Kouty 53, Poděbrady, 29001
( 777223597, * [email protected]
HM: Areál chovatelů drobného zvířectva, Sojovická 268/3,
Lysá nad Labem
V, z
V, z
V, z, K
z
z
z
z
z, ZK
Věk 28
6. ŠK Joly Lysá nad Labem C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Doležal Radoslav
Šťastný Jan
Voráček Miroslav
Kořenová Martina
Stárek Stanislav
Kubíková Hana
Fojtů Jan
Kratochvíl Jakub
Hrubant Ivan
Krejčí Martin
Vavřinec Tomáš
Skalický Tomáš
Hánl František
Doležal Radoslav
IM 2361F
2230F
2212F
WIM 2237F
2156F
WFM 2133F
2158F
2052F
2052F
2061F
2079F
2068F
1924F
1961F
Průměr základní sestavy:
2192
11. Sokol Praha-Kobylisy B
Oddíl: TJ Sparta Kutná Hora
06.06.77
15.11.79
15.02.83
26.04.75
03.06.95
10.08.62
01.04.90
19.01.87
12.11.61
14.03.93
28.09.62
24.08.96
12.05.96
05.03.48
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tůma Jiří
Moravec Vít
Daneš Jaroslav
Polák Benedikt
Vala Filip
Tůma Jan
Štolba Miloš
Černovský Jiří
Vinklárek Ondřej
Keller Daniel
Ondráček Ondřej
Linhart Jan
Vrkota Miloš
Šplíchal Petr
Skála Jaromír
Kopecký Tomáš
Vokolek Jaroslav
Vocilka Jiří
Novotný Roman
FM 2322F
2184F
2223F
2167F
2123F
2200F
2170F
2129F
2148F
2149F
2092F
2067F
2040F
1990F
1973F
1883F
1896F
1866F
1829F
Průměr základní sestavy:
2190
Oddíl: Sokol Praha-Kobylisy
06.11.86
12.11.91
15.05.78
25.06.84
29.01.92
13.08.97
29.11.74
11.03.74
09.09.83
29.09.70
07.01.87
06.04.87
01.06.84
24.01.74
27.05.71
21.10.63
09.11.74
06.05.57
03.07.65
H, z
z
z
z
H, z
H, z
z, K
z
H
H
H
ZK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
K: Štolba Miloš, Ing., Česká 3/39, Kutná Hora 1, 28401
( 723008510, * [email protected]
ZK: Skála Jaromír, Ing., Masarykova 843, Kolín 2, 28002
tz. 321748340, ( 721741588,
* [email protected]
HM: Základní škola Kamenná Stezka, Kamenná stezka 40/1,
Kutná Hora
ZK
Věk 33
K: Doležal Radoslav, Oleška 127, Oleška u Českého
Brodu, 28162
( 602170168, * [email protected]
ZK: Vavřinec Tomáš, Sukova 1218, Říčany u Prahy, 25101
( 602212096, * [email protected]
HM: Škroupova 2026/2, Říčany
11.05.86
02.09.82
21.02.74
05.08.98
02.05.95
04.05.86
13.09.94
07.02.79
20.12.00
28.10.70
13.03.89
16.04.88
07.12.74
02.10.80
20.03.98
25.01.71
02.04.85
18.11.95
26.02.00
17.09.82
H, z
H, z
H, z
H
z
z, K
z
H
z
z
ZK
ZK
Průměr základní sestavy:
2098
Věk 28
K: Routner Jakub, Mírovická 24, Praha 8, 18200
( 604345993, * [email protected]
ZK: Plašil Petr, ( 607734712, * [email protected]
Org.: Kovář Petr, ( 603415301, * [email protected]
HM: sokolovna U Školské zahrady 9, Praha 8, suterén
Spoj.: metro C, stanice Kobylisy
12. Sokol Kolín
Oddíl: GROP Praha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2327F
2238F
2225F
2203F
2095F
2147F
2064F
2137F
1699F
1992F
2050F
WFM 2114F
2015F
1899F
1773F
1968F
1884F
1742F
1661F
1691F
Věk 30
10. ŠK GROP Praha
H, z, K
H, z
z
z
z
z
z
H, z
Kuba Jindřich
Kovář Vojtěch
Bělaška Přemysl
Rýdl Jiří
Lhotka Jiří
Routner Jakub
Chmel Kristián
Paulovič Tomáš
Pařízek Vojtěch
Stejskal Pavel
Málek Martin
Kubíková Alena
Plašil Petr
Žemlička Vít
Kostelecký Daniel
Kovář Petr
Kostroun Petr
Strnad Jakub
Slovák Kilián
Litvínová Oxana
Oddíl: Sokol Kolín
Cvek Robert
GM
Šuráň Jan
FM
Kochetkova Julia
WGM
Tričkov Vasil
IM
Londýn Radek
FM
Sharashenidze Akaki FM
Umanec Filip
Jurásek Miroslav
Mukashev Assan
Pačovský Jiří
Postupa Pavel
Seifarth Robert
Krátký Jiří
Postupa Martin
Spurný Ondřej
Říman Václav
Špaček Michal
2520F
2379F
2327F
2338F
2340F
2304F
2290F
2273F
2265F
2226F
2242F
2160F
2174F
2060F
2088F
2054F
2025F
06.01.79
20.03.77
26.11.81
17.03.69
25.05.85
09.04.83
26.11.86
19.07.76
08.06.93
01.07.59
27.06.88
01.02.76
20.01.69
01.08.89
03.05.75
23.05.87
17.10.71
Průměr základní sestavy:
2332
Věk 36
H, z
H, z
C, z
H
z
z
z
z, ZK
H
z
K
K: Krátký Jiří, Ing., Trmická 835/2, Praha 9, 19000
( 721392406, * [email protected]
ZK: Jurásek Miroslav, Ing., Křišťanova 1789/17, Praha 3,
13000
( 605403262, * [email protected]
HM: EA Hotel Julis, Václavské náměstí 22, Praha 1,
zasedací místnost v druhém patře
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jirovský Pavel
Moravec Michal
Chmiel Pavel
Hora Milan
Beneš Petr
Brezmen Pavel
Eisner Michal
Žák Zbyněk
Marek Miroslav
Souček Milan
Michálek František
Hála Viktor
Jelínek Václav
Stehlík Jiří
Kaplan Tomáš
Tomek Bohuslav
Gabriel Jan
Franc Lubor
Vlasák Jiří
Kruška Vladimír
IM 2316F 30.03.73
FM 2266F 28.03.67
2235F 09.03.65
2161F 20.03.70
2117F 06.03.67
2095F 07.02.77
2054F 15.07.80
2002F 12.03.79
2108F 23.08.82
2071F 06.09.70
2056F 16.12.45
2020F 03.10.64
1945F 29.10.51
1895F 28.04.56
1992F 25.01.69
1921F 28.03.63
1940F 26.02.65
1872F 25.08.53
1880F 19.02.57
1901 03.09.59
Průměr základní sestavy:
2156
z, ZK
z
z
H, z
z, K
z
H, z
H, z
H
Věk 42
K: Beneš Petr, Ing., Boženy Němcové 998, Kolín 2,
28002, ( 606887097, * [email protected]
ZK: Jirovský Pavel, Ing., Roháčova 264, Kolín 3, 28000
( 724063350, * [email protected]
HM: Sokolovna Kolín , Kmochova 14 , Kolín
Spoj.: 200m nad zast. ČD Kolín – zastávka, 200m od
autobusové stanice MHD – Náměstí Republiky
Download

2.Liga "C" 2014/2015 úvod