TÜRK - ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
(1 ADET) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 11.12.2014 tarihinde ilan edilen kadrolar için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Billimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Küreselleşme ve
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'na (1 adet) Araştırma Görevlisi alımına ilişkin yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi
:
Sınav Yeri
:
05.01.2015
08.01.2015
Sınav Saati
Başvuran Aday Sayısı
11:00
51
:
:
Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü Dersliği / Şahinkaya Cad. No:86
34820 Beykoz/İstanbul
GİRİŞ SINAVINA ALINACAK ADAYLARIN İSİM LİSTESİ
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S. NO
BAŞVURANIN ADI SOYADI
KADRO ÜNVANI
AÇIKLAMA
İlan Şartlarına Uygunluğu
1
Çağlar ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
2
Çiğdem ÇELİK
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
3
Tevfik YAVUZER
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
4
Elifcan EKİNCİ
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
5
Sarper KARAMAN
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
6
Cihan FİLİZ
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
7
Egemen ERDAL
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
8
Tuğba TOPÇU
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
9
Eren ÖZKAYA
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı.
10
Elif GENÇKAL EROLER
Araştırma Görevlisi
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Download

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.01.2015 : : : : 51 6 7 8 9 10 Öğretim