PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®” - Modulární mosty – připraveny k výstavbě
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®” - Modulární mosty- připraveny k výstavbě
PSP-MOST® systém je vždy připraven k výstavbě a po
demontáži je pořád znovu použitelný.
• navržený jako šroubovaný; profilovaný příhradový nosník k
omezení zatížení vlastní vahou, dle německých norem DIN
1072, britských norem BS 5400, TDTC a US AASHTO - Code
• základní rozměry: délka 3.0 m, výška = 3.0 m
• vhodný pro jednoproudý -(5.0 m) či dvoproudový (7.534 m)
provoz vozovky s chodníkem (1.2 m) na jedné či obou
stranách
• volné pole max. 69 m
• navrženo jako jednoduché či spojené přemostění
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®” - Modulární mosty-připraveny k výstavbě
Hlavní výhody PSP-MOST®
•Všechny konstrukční nosné prvky jsou spojeny do jedné uzlové
kapsy
• jen výroba takové kapsy vyžaduje jistý know how
• zbývající komponenty konstrukce vyžadují jen hlavní tolerance
• snadná výstavba plošné konstrukce díky opakovanému sledu v
kombinaci s uzlovými kapsami
• není potřeba odborníků pro montáž konstrukčního základu
• žádná těžká váha při manipulaci, pouze příčník je do 1100 kg
• bez ohledu na rozpětí mají všechny komponenty stejnou velikost
• lehký a flexibilní při manipulaci a údržbě
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
PSP Engineering a.s.
Montáž 12m mostu
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
PSP-Most Mod 9
507
3000
7534
(5,001)
Ocelová plošina
9118
(6016)
507
1200
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
PSP-Most Mod 9
Obrubník
Panel mostovky
3000
3000
3000
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
Kotevní blok
Mezera pro
příčky
Uzlová kapsa
Příčník
Mezera pro pásy
Příčník s uzlovými kapsami
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
Uzlová kapsa
Pás
Mostní příčník
Opěra
Uzlová kapsa s opěrou
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®”
Silniční panel
Uzlová kapsa
Pás
Příčník
Opěra
Příhradový most s uzlovými kapsami
Příčka
PSP Engineering a.s.
“PSP-MOST®” - Modulární mosty-připraveny k výstavbě
Technické předpoklady dle německých norem DIN 1072
•Hlavní zatížení:
- Zatížení vlastní vahou=
- Max. trvalá zátěž =
• Přídavné zatížení:
- Roztahování teplem=
- Vítr
=
- přerušovaná zátěž=
- Tření
=
asi 350 kg/m2
60t/ nákladní auto + UDL 5 kN/m2
(UDL=rovnoměrně rozprostřené zatížení)
MLC 80 T, MLC 110 W
+/- 35K (pro opěru +75 – 50 C)
bez provozu 1,75 KN/m2
v provozu
0,90 KN/m2
25% svislého zatížení ale < 900KN
pro opěru 3% svislého zatížení
- Staticky ověřeno pro všechny prvky.
- Materiál ocel S355.
PSP Engineering a.s.
Přejezd přes řeku Ruvubu v Burundi
100 m spojitého trámového mostu o rozpětí 28m - 48m – 24m
PSP Engineering a.s.
Montáž mostu přes řeku Ruvubu
Montáž mostu místními pracovníky. Pro montáž je
nezbytný pouze lehký zvedák
Most je kompletně smontován na břehu a
spuštěn přes řady válců na druhou stranu
napříč překážce.
PSP Engineering a.s.
Přejezd přes řeku Ruvubu v Burundi
Vzdálený břeh řeky byl dosažen. Most může být spuštěn do finální pozice. Lehké
vyztužující podpěry jsou odstraněny, zbývající silniční panely jsou instalovány do
konce mostu.
PSP Engineering a.s.
Železniční most o rozpětí max. 120m
PSP Engineering a.s.
Kontakt:
PSP Engineering a.s.
Kojetínska 71 č.p. 358
750 53 Přerov, Česká Republika
Tel.:
+49 2833 388 551
Mobil: +49 172 102 8923
Fax:
+49 1212 505 198 310
E-Mail: [email protected]
Download

“PSP-MOST®” - Modulární mosty – připraveny k