Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 15.9.2014 v 10:13:58.
EPVid:NguwPGm7EYkuGG2OEns2doZbzwjrI/2Z
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 19802
Datum zápisu:
4. června 2014
Spisová značka:
B 19802 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
NG Finance investiční fond, a.s.
Sídlo:
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 030 73 866
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět
podnikání:
činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1
písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech
Statutární orgán představenstvo:
Člen představenstva:
AVANT investiční společnost, a.s.
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 275 90 241
den vzniku funkce: 4. června 2014
den vzniku členství: 4. června 2014
Zastoupení právnické osoby:
Ing. ZDENĚK HAUZER, dat. nar. 25.06.1971
Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 130 00 Praha 3
pověřený zmocněnec;
Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., dat. nar. 20. 01.1973
Osík č.p. 185, 569 67
pověřený zmocněnec
Zastoupení právnické osoby:
Mgr. Ing. PAVEL DOLEŽAL, LL.M. , dat. nar. 20.01.1973
č.p. 185, 569 67 Osík
pověřený zmocněnec
Způsob jednání:
Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda
představenstva anebo společně 2 (dva) členové představenstva,
přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo
otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
Není-li společnost Samosprávným investičním fondem, za
společnost je oprávněn jednat a podepisovat samostatně pověřený
zmocněnec.
Dozorčí rada:
člen:
TOMÁŠ RAŠKA, MBA, LL.M., dat. nar. 23. května 1978
Pod rovinou 659/3, Krč, 140 00 Praha 4
den vzniku funkce: 4. června 2014
den vzniku členství: 4. června 2014
člen:
JUDr. JAROSLAV BARTOŠ, dat. nar. 1. dubna 1964
Zápotoční 647/15, Hostivař, 102 00 Praha 10
den vzniku funkce: 4. června 2014
Údaje platné ke dni: 15.09.2014 06:00
1/2
oddíl B, vložka 19802
den vzniku funkce: 4. června 2014
den vzniku členství: 4. června 2014
člen:
Ing. DAVID MANYCH, dat. nar. 8. června 1978
Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5
den vzniku funkce: 4. června 2014
den vzniku členství: 4. června 2014
Akcie:
200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
10 000,- Kč
Základní kapitál:
2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč
Ostatní
skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 3
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Městský soud v Praze
Údaje platné ke dni: 15.09.2014 06:00
2/2
Download

Výpis - NG Finance investiční fond, a.s.