Vesmír, sluneční soustava
Vesmír
• Z čeho se skládá?
Vznik vesmíru
• 13 – 14 miliard let – vznik vesmíru - Velký
třesk
• 11 – 10 miliard let – vznik Mléčné dráhy
• Před 5 miliardami let – vznik Sluneční soustavy
• 4.55 miliard let – vznik Země
Mlhoviny
Mlhovina HII – Orlí mlhovina
Emisní mlhovina Rozeta
Reflexní Mlhovina – hlava čarodějnice
Planetární mlhovina NGC 6537
Hvězdy
Rovnováha gravitační síly a síly tlaku
záření a plynu
Bílý trpaslík obklopený mlhovinou NGC 2440
M 35 otevřená hvězdokupa
M 31 kulová hvězdokupa
Galaxie
Tvary galaxií
Spirální galaxie M 31
Kupa galaxií
Eliptická galaxie M 87
Spirální galaxie
Ramena – mezihvězdná hmota, mlhoviny, mladé
hvězdy, otevřené hvězdokupy
Střed – staré hvězdy, kulové hvězdokupy, černá díra
Galaxie Mléčná dráha
Sluneční soustava
tvar galaxie z profilu
Mléčná dráha na obloze = pohled v rovině disku
Země
Slunce
1 - Vesmír,
2 - nadkupa,
3 - kupa,
4 - Galaxie mléčné
dráhy,
5 - nejbližší okolí
sluneční soustavy
ve Vesmíru,
6 - sluneční
soustava, Z - Země.
Sluneční soustava
• Planetární systém hvězdy (Slunce) na vnitřní straně
jednoho z prstenců galaxie Mléčné dráhy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 planet
5 trpasličích planet
150 měsíců
Planetky
Komety
Meteoroidy
Kuiperův pás
Heliopauza
Oortův oblak
Slunce
Merkur
Venuše
Povrch mapován pomocí
radarových vln
Země
Excentricita
Nutace
Osa nyní
Osa za 11 000 let
Rovina oběhu
Precese
Magnetické pole Země
Vznik Měsíce
Mars
Koryto o šířce ca 20 km a hloubce 2 km
vyhloubené tekoucí vodou v historii planety
Plynní obři
– Jupiter, Saturn, Uran Neptun
• Malá kamenná jádra
• Plynné husté atmosféry přecházející do pláště
• Vznik planety rychlým smrštěním ze
zárodečného disku, ne nabalováním částic
• Prstence prachu a ledových hrud z rozpadlých
jiných těles
• Velké gravitační pole
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun
Pluto
Kuiperův pás
Heliopauza
Oortův oblak
Vznik Země
Hlavní události raného stadia vývoje Země
Press a Siever, 1998
Download

Vesmír, sluneční soustava - prezentace