Jakub Hrůša
20 letstylově
2014
2015
let
20 stylově
2014
2015
1994
1997
1998
2001
ObsaH
Koncertní kalendář
Profil orchestru
Členové orchestru
Partneři a přátelé
Úvodní slovo
A | Orchestrální cyklus
M | Mimořádné koncerty
D, E | Koncerty pro děti
MD | Mimořádný koncert pro děti
Koncerty pro školy
Dětský klub NOTIČKA
Orchestrální akademie
S | Krása dneška
K | Komorní cyklus
Koncerty pro jiné pořadatele v ČR
Výběr ze zahraničních koncertů
Abonentní vstupenky
Prodej abonmá
Prodej vstupenek
Ceny vstupenek
Informace o sálech
Klub Philharmonia
Výhody Klubu Philharmonia
Recenze v sezoně 2013–2014
Nahrávky
Inzerce
Management orchestru
Kontakt / Tiráž
Přehled partnerů
6–9
10–12
16–17
20–21
22–43
44–51
60–61
64–67
72–73
74–77
78–79
80–81
86–91
92–99
102
103
104
105
106
107–108
114–121
124–125
128
130–131
134–137
138–151
152–153
154–155
156–157
COntents
Concert Schedule
Orchestra’s Profile
Members of the Orchestra
Partners and Friends
Introductory Words
A | Orchestral Series
M | Special Concerts
D, E | Concerts for Children
MD | Special Concert for Children
Concerts for Schools
The NOTIČKA Children’s Club
Orchestral Academy
S | The Beauty of Today
K | Chamber Music Series
Concerts for other Organizers in the Czech Republic
Touring Highlights
Season Tickets
Subscribtion Sales
Ticket Sales
Ticket Prices
Information about the Venues
The Philharmonia Club
Benefits for Members of the Philharmonia Club
Reviews in the 2013–2014 season
Recordings
Advertisements
Orchestra Management
Contact / Imprint
Partners
6–9
13–15
16–17
20–21
22–43
52–59
60–61
68–71
72–73
74–77
78–79
82–83
86–91
92–99
102
103
109
110
111
112–113
114–121
126–127
129
132–133
134–137
138–151
152–153
154–155
156–157
kOnCertní kalendář /
COnCert sCHedule
datum /
date
28. 09. 14
01. 10. 14
Cyklus /
series
A1
A2
sál /
Hall
Rudolfinum
Obecní dům
čas /
time
19.30
19.30
05. 10. 14
A3
Rudolfinum
19.30
20. 10. 14
08. 11. 14
08. 11. 14
10. 11. 14
25. 11. 14
29. 11. 14
29. 11. 14
01. 12. 14
08. 12. 14
14. 12. 14
16. 12. 14
K1
D1
E1
K2
S1
D2
E2
K3
M
A4
S2
ČMH
Rudolfinum
Rudolfinum
ČMH
Roxy – NoD
Rudolfinum
Rudolfinum
ČMH
Chrám U Salvátora
Rudolfinum
Roxy – NoD
19.30
10.00
12.00
19.30
19.30
10.00
12.00
19.30
19.30
19.30
19.30
2014
dirigent /
COnduCtOr
Jakub Hrůša
Kaspar Zehnder
Jiří Bělohlávek
sólisté /
sOlOists
Kate Royal
Julia Kamenik, Kalandos Ensemble Budapešť,
Český filharmonický sbor Brno
Simona Houda Šaturová, Jana Wallingerová,
Richard Samek, Jan Martiník,
Pražský filharmonický sbor
Orbis trio
Chuhei Iwasaki
Chuhei Iwasaki
Lukáš Pospíšil, Marek Šedivý
Jakub Hrůša
Jakub Hrůša
Jevgenij Buškov
Belfiato Quintet a Jindřich Pavliš
Kateřina Javůrková, Pavel Svoboda
Gábor Boldoczki, Denis Kožuchin
7
kOnCertní kalendář /
COnCert sCHedule
datum /
date
05. 01. 15
18. 01. 15
20. 01. 15
02. 03. 15
Cyklus /
series
K4
A5
S3
K5
sál /
Hall
ČMH
Rudolfinum
Roxy – NoD
ČMH
čas /
time
19.30
19.30
19.30
19.30
03. 03. 15
08. 03. 15
14. 03. 15
14. 03. 15
16. 03. 15
S4
A6
D3
E3
K6
Roxy – NoD
Španělský sál
Rudolfinum
Rudolfinum
ČMH
19.30
19.30
10.00
12.00
19.30
31. 03. 15
25. 04. 15
27. 04. 15
28. 04. 15
03. 05. 15
04. 05. 15
S5
A7
K7
S6
MD
K8
Roxy – NoD
Rudolfinum
ČMH
Roxy – NoD
Rudolfinum
ČMH
19.30
19.30
19.30
19.30
17.00
19.30
10. 05. 15
25. 05. 15
A8
K9
Rudolfinum
ČMH
19.30
19.30
06. 06. 15
06. 06. 15
08. 06. 15
14. 06. 15
D4
E4
K10
A9
Rudolfinum
Rudolfinum
ČMH
Rudolfinum
10.00
12.00
19.30
19.30
2015
dirigent /
COnduCtOr
Jakub Hrůša
sólisté /
sOlOists
Actaeon Trio
Mischa Maisky
Jan Souček, Vladislav Borovka, Tomáš Františ,
Olga Dlabačová
Paul Meyer
Stanislav Vavřínek
Stanislav Vavřínek
Paul Meyer
Jaroslava Tajanovská, Jitka Fowler Fraňková,
Oto Reiprich, Dominika Ťuková, Tomáš Františ
Philipp von Steinaecker
Isabelle Faust
Jan Fišer, Ivo Kahánek
Zbyněk Müller
Severáček
Svatopluk Zaal, Alice Voborská, Lukáš Pospíšil,
Petra Pospíšilová, Josef Somr a další
Emmanuel Pahud
Lucia Kopsová, Jan Adam, Stanislav Svoboda,
Balázs Adorján
Emmanuel Villaume
Jan Fišer
Jan Fišer
Jakub Hrůša
Escualo Kvintet & Gabriela Vermelho
Jan Fišer, Lukáš Pospíšil, Jan Souček, Tomáš Františ
9
PkF – Prague PHilHarmOnia
let
20 stylově
PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy
světoznámého dirigenta Jiřího Bělohlávka pod původním názvem
Pražská komorní filharmonie, aby vnesla do českého a posléze
světového prostředí čerstvý vzduch nakažlivého hudebního elánu
a touhy po znamenitosti nejmenšího detailu prováděné hudby.
Již zanedlouho po svém vzniku se zařadila do okruhu
nejrespektovanějších orchestrů České republiky a vybudovala
si vynikající renomé v Evropě i ve světě.
Orchestr má ve svém „rodném listě“ vepsánu svěžest, energičnost
a perfekcionismus, stejně jako lásku k hudbě, jež vkládá do každého
koncertu.
PKF – Prague Philharmonia je rovněž ceněna pro svůj charakteristický
zvuk, za nímž mimo jiné stojí její stěžejní repertoárová oblast,
kterou je od počátku hudba vídeňského klasicismu, skladby Josepha
Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena.
Tato sféra je její nejvlastnější doménou, z níž vychází a v níž exceluje
na prvním místě. Duch umění této historické epochy dokonale odráží
její krédo: hrát s křišťálovou čistotou a s přímočarou, jiskrnou
vášnivostí, tak aby každý posluchač napříč všemi věkovými skupinami
či profesními kategoriemi rozuměl každé interpretované notě
a odnášel si z koncertů vydatnou dávku životní energie. Umění,
které PKF – Prague Philharmonia přináší, je zároveň výjimečné
i všem dokonale přístupné.
Repertoár dále stojí na skladbách éry romantismu a je dotvářen
a ornamentován speciální sérií koncertů moderní a soudobé hudby,
která je v nabídce českých orchestrů dosud ojedinělá.
V čele ansámblu stojí od počátku sezony 2008–09 šéfdirigent a hudební
ředitel Jakub Hrůša, který se už ve svém mladém věku těší vynikajícímu
mezinárodnímu renomé. Zakladatel orchestru, jeden z celosvětově
vysoce uznávaných českých dirigentů Jiří Bělohlávek, jej řídil do roku
2005, kdy se stal jeho čestným uměleckým ředitelem. Druhým
šéfdirigentem PKF – Prague Philharmonia byl v letech 2005–08
švýcarský dirigent a flétnista Kaspar Zehnder.
PKF – Prague Philharmonia je pravidelně zvána na mezinárodní
hudební festivaly, vystupuje v předních světových sálech a je
pravidelným partnerem světoznámých dirigentů a předních interpretů,
jakými jsou Vladimir Ashkenazy, Milan Turković, Jefim Bronfman,
András Schiff, Shlomo Mintz, Sarah Chang, Isabelle Faust, Mischa
Maisky, Magdalena Kožená, Anna Netrebko, Natalie Dessay, Rolando
Villazón, Plácido Domingo, Elina Garanča, Juan Diego Flórez, Radek
Baborák, Thomas Hampson a řada dalších.
Za dobu své činnosti orchestr natočil přes 60 kompaktních disků pro
přední domácí i světová hudební vydavatelství, jako například Deutsche
Grammophon, Decca, Supraphon, EMI, Warner Music nebo Harmonia
Mundi, a za některé z nich má na kontě taková ocenění, jako je Zlatá
deska RAC Kanada v roce 2000, Cena Harmonie 2001 a francouzské
ocenění Diapason d’Or v září 2007.
Pro své nahrávky si PKF – Prague Philharmonia přizvali například
Anna Netrebko, Eva Urbanová, Magdalena Kožená, Isabelle Faust,
Jean-Guihen Queyras, Iva Bittová, Peter Dvorský, Dagmar Pecková
a další. Mezi pozitivními kritickými ohlasy vyčnívá kromě jiných živý
snímek Smetanovy Mé vlasti z Pražského jara 2010 natočený pod
dirigentskou taktovkou Jakuba Hrůši.
11
V oblasti vzdělávání se PKF – Prague Philharmonia věnuje mladým
talentovaným hudebníkům prostřednictvím vlastního projektu
Orchestrální akademie. Obohacuje jejich praktické zkušenosti v oblasti
orchestrální hry a podporuje tak jejich konkurenceschopnost
na hudebním trhu. Od roku 2008 rovněž pořádá ve spolupráci
s MČ Praha 5 soutěž Talent Prahy 5, která dává mladým hudebníkům
příležitost veřejně vystoupit ve společnosti profesionálních hráčů.
Jako první orchestr v České republice začala navíc pořádat speciální
koncerty pro děti a rodinné publikum. Díky své koncepci nepůsobí jejich
program jako vzdělávací, ale naopak seznamuje děti s vážnou hudbou
velmi zábavnou formou. Kromě koncertních řad věnovaných dětem
připravuje PKF – Prague Philharmonia koncerty pro školy v českém
a třetí sezonu také v anglickém jazyce, jež jsou v Česku rovněž jedinečné.
Program pro děti dotváří dětský klub Notička, který se snaží obohatit
dětské estetické cítění a rozšířit okruh aktivit dětí ve volném čase.
Sezona 2014–15 znamená pro PKF – Prague Philharmonia důležitý
okamžik v její historii. Připomene si totiž 20. výročí od založení, jež
náležitě podtrhne mimořádnými událostmi, a to nejen koncertními...
PKF – Prague Philharmonia vystupuje s finanční podporou
Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.
PkF – Prague PHilHarmOnia
in style
20 years
The PKF – Prague Philharmonia, originally called the Prague
Philharmonia, was founded in 1994 at the initiative of the worldfamous conductor Jiří Bělohlávek to bring a breath of fresh air
to the Czech and the global music scene in the form of a contagious
élan and a drive to achieve superior performance of every detail
of the score.
Soon after its founding, the PKF – Prague Philharmonia joined
the ranks of the most respected Czech orchestras and established
great renown in Europe and elsewhere in the world.
In its “manifesto”, the orchestra highlighted vigour, energy, and
perfectionism, as well as a tremendous love for the music, with which
it imbues each and every concert.
The PKF – Prague Philharmonia is beloved for its characteristic sound,
created in large part by the key focus of its repertoire: Viennese
Classicism, pieces by Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, and
Ludwig van Beethoven. This area is the ensemble's primary domain,
and an area at which it excels. The spirit of the art from this historical
period is perfectly reflected in the PKF – Prague Philharmonia credo:
to play with crystal-clear purity and a straightforward, sparkling
passion that will ensure that every listener, regardless of age
or profession, may understand every detail of the music performed
and return home from its concerts full of joie de vivre. The art
presented by the PKF – Prague Philharmonia is both exceptional
and accessible to everyone.
13
The repertoire also includes Romance compositions, as well as modern
and contemporary music, performed within a Special Concert series
unique among the selections of Czech orchestras.
Since the beginning of the 2008–2009 season, the orchestra has been
headed by Chief Conductor and Music Director Jakub Hrůša, who
despite his young age already enjoys great international renown.
The ensemble's founder, the globally celebrated Czech conductor
Jiří Bělohlávek, was at its helm until 2005, when he was named
the orchestra's Conductor Laureate. From 2005 to 2008, the Chief
Conductor of the PKF – Prague Philharmonia was the Swiss conductor
and flautist Kaspar Zehnder.
The PKF – Prague Philharmonia is a regular guest at international
music festivals, frequently performs at prestigious world concert halls,
and is a regular partner of world-famous conductors and soloists
including Vladimir Ashkenazy, Milan Turković, Jefim Bronfman, András
Schiff, Shlomo Mintz, Sarah Chang, Isabelle Faust, Mischa Maisky,
Magdalena Kožená, Anna Netrebko, Natalie Dessay, Rolando Villazón,
Plácido Domingo, Elina Garanča, Juan Diego Flórez, Radek Baborák,
Thomas Hampson, and many others.
To date the orchestra has recorded more than 60 CDs for prominent
Czech and foreign labels, including Deutsche Grammophon, Decca,
Supraphon, EMI, Warner Music, and Harmonia Mundi. Some of its
albums have received such prestigious accolades as the RAC Canada
Gold Disc (2000), the Harmonie Award (2001), and the Diapason d'Or
(September 2007).
Guest artists featured on the PKF – Prague Philharmonia's recordings
include Anna Netrebko, Eva Urbanová, Magdalena Kožená, Isabelle
Faust, Jean-Guihen Queyras, Iva Bittová, Peter Dvorský, Dagmar
Pecková, and many others. The most critically acclaimed album
is the live recording of the orchestra's performance of Smetana's
My Country at Prague Spring 2010, conducted by Jakub Hrůša.
When it comes to music education, the PKF – Prague Philharmonia
nurtures the talent of young musicians through its Orchestral
Academy project. This project enriches their practical experience
of playing in an orchestra, thus boosting their competitiveness
on the music market. From 2008, the Philharmonia has been partnering
with the District Office of Prague 5 to present the Talent of Prague 5
competition, which offers young musicians the chance to perform
in public with professional players.
Moreover, it is the first orchestra in the Czech Republic to offer
Special Concerts for children and parents. Thanks to its design,
the programme does not come across as dryly educational but
acquaints children with classical music in a highly entertaining format.
In addition to concert series for children, the PKF – Prague
Philharmonia also holds performances for schools in the Czech
language and in the third season in the English language as well,
the only programme of its kind in the Czech Republic. The programmes
for children include the Notička Children's Club, which strives to
enhance children's aesthetic faculties and extend the possibilities
of their leisure time activities.
The 2014–2015 season represents an important milestone
in the history of the PKF – Prague Philharmonia. The orchestra
is celebrating the 20th anniversary of its founding, highlighted
by exceptional concert events and more.
The PKF – Prague Philharmonia is supported by the City of Prague and
the Ministry of Culture of the Czech Republic.
15
členOVé OrCHestru /
members OF tHe OrCHestra
1. HOusle | 1st ViOlin
Jan Fišer
koncertní mistr
concert master
Romana Špačková
koncertní mistr
concert master
ViOla | ViOla
Stanislav Svoboda
Dagmar Mašková
Anna Cibulková
Emi Sawahata
Zdeněk Suchý
Miloslav Vrba
zástupce koncertního mistra
assistant concert master
ViOlOnCellO | CellO
Lukáš Pospíšil
Martin Bialas
Zuzana Bialasová
Hana Kubisová
Hana Dostálová-Roušarová
Jana Svobodová
Veronika Panochová
Lucia Kopsová
Roman Hranička
koncertní mistr
concert master
2. HOusle | 2nd ViOlin
Jan Adam
Marta Hajšmanová
Alena Miřácká
Lukáš Kroft
Lada Ševčíková
Iva Středová
Balázs Adorján
zástupce koncertního mistra
assistant concert master
Teodor Brcko
Petra Pospíšilová
Judita Škodová
kOntrabas | dOuble bass
Pavel Klečka
Jan Prokop
Dalibor Tkadlčík
Vojtěch Masnica
Flétna | Flute
Jiří Ševčík
Oto Reiprich
Lenka Řeřichová
trubka | trumPet
Svatopluk Zaal
inspektor orchestru
orchestra representative
Lubomír Kovařík
HObOJ | ObOe
Jan Souček
Lenka Filová
Jaroslava Tajanovská
klarinet | Clarinet
Jindřich Pavliš
Jan Brabec
Vojtěch Nýdl
trOmbón | trOmbOne
Stanislav Penk
tymPány | timPani
Ivan Hoznedr
Pavel Rehberger
FagOt | bassOOn
Jiří Jech
Václav Fürbach
Tomáš Františ
lesní rOH | FrenCH HOrn
Jan Musil
Kateřina Javůrková
Zdeněk Vašina
17
Partneři a Přátelé PkF – Prague PHilHarmOnia /
Partners and Friends OF PkF – Prague PHilHarmOnia
generální Partneři / general Partners
Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR
HlaVní Partneři / main Partners
Česká pošta, ČEZ, Hyundai, MČ Praha 1, MČ Praha 5,
Institut Bohuslava Martinů
Partneři / Partners
Česko-francouzská obchodní komora, Experimentální prostor Roxy –
NoD, Fermata, Francouzský institut v Praze, Hotel Ambassador –
Zlatá Husa, MHF Pražské jaro, Nadace Františka Augustina Urbánka,
Národní muzeum – České muzeum hudby, Rémy Martin, Rok české
hudby 2014, Správa Pražského hradu
HlaVní mediální Partneři / main media Partners
Harmonie, Hospodářské noviny, Hudební rozhledy, iHned, Opera Plus
mediální Partneři / media Partners
A2, České noviny, Český rozhlas Vltava, Dopravní podnik hlavního
města Prahy, HIS Voice, Kamsdětmi, Kidsland, Opus Osm, Pastelka,
Prague In Your Pocket, Prague Leaders Magazine, Prague-Stay,
Proti šedi, Radio 1, Railreklam, Scena.cz, The Best Business
PatrOn
Prof. Jiří Bělohlávek, CBE
meCenáŠi / beneFaCtOrs
Becker & Poliakoff, MUDr. Věra Panochová
a další členOVé klubu PHilHarmOnia /
and other members OF tHe PHilHarmOnia Club
PKF – Prague Philharmonia je vděčná za podporu, kterou jí věnují
organizace i jednotlivci a vřele za ni děkuje.
The PKF – Prague Philharmonia would like to express its gratitude
and extend its thanks for the generous support received from
organisations and individuals.
21
Vážení a milí přátelé, příznivci PKF – Prague Philharmonia,
v této sezoně oslavuje náš orchestr dvacetileté výročí založení (1994).
Jsem hrdý, že mohu být u toho a že jsem mohl strávit podstatnou část
svého dosavadního profesionálního (ale i osobního) života s ním
a s Vámi. Naše programová nabídka samozřejmě odráží především
tyto narozeninové oslavy.
V první trojici abonentních koncertů vystoupí s orchestrem všichni tři
jeho šéfdirigenti. Volili jsme takovou dramaturgii, která symbolicky
ukáže všechny možné tváře činnosti PKF – českou i světovou vážnou
klasiku (Voříšek a Beethoven s Jiřím Bělohlávkem), energickou
a zpěvavou polohu („cikánský“ program s Kalandos Ensemble
s Kasparem Zehnderem) i ambiciózní a repertoárově košatější zážitek
na koncertě se mnou (Mahlerovu Symfonii č. 4 provedeme v Praze
poprvé; je to skladba, která stojí na pomyslném vrcholu tvůrčího
rozpětí orchestru našeho typu; je úžasné, že jsme pro spoluúčinkování
v ní získali prvotřídní světovou pěvkyni Kate Royal).
Další část sezony je opět nesena snahou o vyrovnanost stylů
i nástrojových sól. Nebudou chybět skladby žádného tvůrčího období
od staršího klasicismu až po soudobou českou premiéru skladby
Miroslava Srnky. Přesto jsme i tentokrát sáhli po personálním
leitmotivu – postupně třikrát se setkáme se dvěma mimořádně milými,
a přece v mainstreamu koncertních programů lehce upozaděnými
skladateli. Jeden z nich je pro PKF doslova a do písmene „srdcovou“
záležitostí a jeho provádění nám přináší do života vždy radost
a potěšení – Joseph Haydn. Druhý je největším myslitelem německého
23
romantismu, mužem hlubokého ponoru a nesmírné senzitivity,
ale i mužem nešťastného životního osudu – Robert Schumann.
Na poli provádění skladeb obou těchto velikánů PKF právem vyniká.
Mými abonentními spolupracovníky se stanou fantastičtí světoví
hudebníci. O prvenství v jediném koncertním programu se poperou
maďarský trubkový virtuos Gábor Boldoczki a ruský energický pianista
Denis Kožuchin. Již trvalou prvotřídní ozdobou nejsvětovějších pódií
je violoncellový mág Mischa Maisky, který hrál Dvořákův Violoncellový
koncert h moll s nejpřednějšími dirigenty všech dob. Obohatí i náš
pořad a pojede s námi rovněž na zájezd do Japonska. Klarinetista
i dirigent v jedné osobě Paul Meyer si získal respekt a oblibu orchestru
nejen pro hudební kvality, ale také pro svůj šarm, jsme rádi, že to
budete moci ocenit i Vy. Skvělá Isabelle Faust se trvale zapsala
do myslí i srdcí hráčů orchestru i pražského publika mimořádně ryzím
provedením Dvořákova Houslového koncertu, a to i na nahrávce pro
společnost Harmonia Mundi. Tentokrát se představí v repertoáru své
rodné země. První flétnista Berlínských filharmoniků Emmanuel
Pahud bude sólistou koncertu, při němž PKF – Prague Philharmonia
opětovně přivítá svého váženého dirigentského hosta Emmanuela
Villauma. V dalších koncertech vedle něho vystoupí dvě nové tváře
s taktovkou: Jevgenij Buškov a Philipp von Steinaecker.
A pak je tu také jedno loučení. Jak asi již všichni víte, tato sezona
je poslední, ve které k Vám promlouvám jako šéfdirigent orchestru.
Poslední koncert bude snad rozmilou tečkou (či dvojtečkou?)
za mými lety strávenými s orchestrem. Vystoupí na něm sólisté
z řad hudebníků orchestru a rozloučíme se symbolicky v osvětí mota
„Příroda, život a láska“.
Pokud se dobře pamatuji, poprvé jsem PKF řídil (jako mnozí mí mladí
kolegové) na dětském koncertě v roce 2002. To tvoří do chvíle
závěrečného koncertu 2015 krásných 13 let společného života
(od roku 2005 jsem se těšil pozici stálého hosta, od roku 2008 byl
šéfdirigentem). Přeji si moc se s orchestrem, a tím pádem i s Vámi
vídat nadále. Právě nyní však cítím především potřebu říci veliké
díky. Odcházím z vlastního přesvědčení, že je třeba udělat krok dále.
Již teď však vím, že budu (nejen) na abonentní koncerty s Vámi všemi
vzpomínat s nostalgií.
Upřímně Váš
Jakub Hrůša
šéfdirigent a hudební ředitel
25
Dear friends, supporters, and enthusiasts of PKF – Prague
Philharmonia,
This season, our orchestra will be celebrating the 20th anniversary
of its founding. I am proud to be part of it, proud of having spent
a substantial portion of my professional career (and personal life
as well) within its ranks. Naturally, our programme will consist
for the most part of these birthday celebrations.
The first three concerts for subscribers will provide you with
the opportunity to see all three Chief Conductors that have led
PKF – Prague Philharmonia throughout its history. The dramaturgy
of these events has a symbolic meaning that reflects all different facets
of PKF. Czech and world classics (works by Voříšek and Beethoven,
conducted by Jiří Bělohlávek), melodious compositions full of energy
(the “gypsy” programme with the Kalandos Ensemble and Kaspar
Zehnder), and the ambitious, patulous repertoire of my concert
(for the first time in Prague we will play Mahler’s Symphony No. 4,
a composition that represents the notional zenith of creative range
for an orchestra of our kind. Attracting the world-class diva Kate Royal
for this collaboration is truly an amazing success).
Another part of the season reflects our effort to present a balanced mix
of styles and instrumental solos. You will have the chance to hear all
kinds of classical music ranging from early Classicism to contemporary
works (such as the premiere of a composition by Miroslav Srnka).
But even here, one leitmotif is discernible – a focus on composers
somewhat overshadowed by others in mainstream concert dramaturgy.
The first composer is close to PKF’s heart, as playing his compositions
brings joy and pleasure to our lives: Joseph Haydn. The other
is the greatest thinker of German Romanticism, a deeply sensitive man
pursued by a wretched destiny: Robert Schumann. PKF undoubtedly
excels in performing the works of these two titans.
Two fantastic world-known musicians will become my colleagues.
Both will struggle for primacy in the course of a single concert
programme – the Hungarian trumpet virtuoso Gábor Boldoczki
and the energetic Russian pianist Denis Kozhukhin. A permanent star
of world stages is the cello wizard Mischa Maisky, who has played
Dvořák’s Cello Concerto in B minor with the most prominent
conductors of all time. He will contribute to our concert and
accompany us on our tour in Japan. As both a clarinettist
and conductor, Paul Meyer has earned the popularity and respect
of our orchestra not merely for his musical skills but also for his
charm. We are glad that you will be able to appreciate that charm
as well. Brilliant Isabelle Faust has imprinted herself in the hearts
of both the orchestra musicians and the audience with her
exceptionally pure interpretation of Dvořák’s Violin Concerto, recorded
by Harmonia Mundi. This time she will introduce the repertoire
of her homeland.
The principal flautist of the Berliner Philharmoniker, Emmanuel
Pahud, will play as soloist of the concert, during which PKF – Prague
Philharmonia will once again welcome its beloved guest conductor
Emmanuel Villaume. At our concerts he will be joined by two
new figures wielding the baton: Evgeny Bushkov and Philipp
von Steinaecker.
27
And there will also be a “farewell”. As you may know, this will be my
last season in the position of Chief Conductor. The last concert will be,
I hope, a nice full stop (or perhaps an ellipsis?) at the end of my years
spent with PKF. We will part in the spirit of the motto “Nature, Life and
Love”, with orchestra musicians performing as soloists.
If I do remember correctly, I conducted PKF for the first time (like many
of my young colleagues) at a children’s concert – for me, it was in 2002.
I worked as Principal Guest Conductor from 2005 on and as Chief
Conductor since 2008. That amounts to thirteen full years in the ranks
of PKF – Prague Philharmonia. I wish to collaborate with the orchestra
in the future and to perform for you, my dear listeners, as well.
But right now I have one desire above all others: to say thank you.
I am leaving at my own initiative, it is time to take another step
forward. But I already know, as I write these lines, that I will
remember our concerts for you, our subscribers, with fondness.
Yours sincerely,
Jakub Hrůša
Chief Conductor and Music Director
2003
29
Vážení a drazí přátelé,
když před dvaceti lety zakladatel a tehdejší šéfdirigent orchestru
pan Jiří Bělohlávek poprvé zvedl taktovku, nikdo z bývalých
ani dnešních hráčů netušil, jaká cesta toto těleso čeká.
I když je PKF – Prague Philharmonia stále ještě poměrně mladá
na nějaké zásadní bilancování, jistě se mnou budete souhlasit,
že do české kultury za ta dvě desetiletí svého trvání vnesla mnoho
nového, krásného a pozitivního.
Je mi velkým potěšením, že vám mohu při příležitosti našeho výročí
představit projekt „20 let stylově“, který si klade za ambici během
jednoho týdne (na přelomu září a října) do jisté míry retrospektivním
způsobem demonstrovat uměleckou činnost orchestru od doby jeho
vzniku. Koncerty se odehrají pod taktovkami šéfdirigentů, kteří se
v uplynulých dvou dekádách významným způsobem podíleli na jeho
umělecké profilaci. Naším přáním je, aby tento projekt a celá
nadcházející sezona byly dárkem pro vás, naše abonenty, posluchače,
kteří jste s námi trávili celá ta léta a neopustili nás ani v dobách, kdy
nám nebylo moc do hraní. Hlavní večerní programy budou doplněny
dalšími aktivitami z pestré škály činností, kterým se PKF dlouhodobě
věnuje (koncerty pro děti, koncerty soudobé hudby, koncerty komorní
hudby apod.) i speciálními akcemi organizovanými přímo u příležitosti
20. výročí existence orchestru (výstava mapující historii PKF, projekce
audiovizuálních obsahů, ve kterých PKF účinkuje, mimořádné
rozhlasové pořady, mimořádné aktivity na sociálních sítích a další).
31
Budu velmi poctěn, pokud každý z vás objeví v naší dramaturgické
nabídce něco, čím vám po celá ta léta PKF imponovala
a přitahovala vás.
Rád bych vám rovněž poděkoval za všechny, kteří PKF – Prague
Philharmonia tvoří, za váš zájem, vytrvalost a podporu na té
dvacetileté cestě a popřál vám i PKF mnoho dalších společných chvil
nejenom v nádherné Dvořákově síni pražského Rudolfina. Velký dík
patří také současnému šéfdirigentovi panu Hrůšovi, jehož je tato
významná sezona poslední v šéfdirigentské roli, byť s ním PKF plánuje
velice úzce spolupracovat i v budoucnu.
A nyní mi dovolte, abych vás pozval na slavnostní sezonu PKF – Prague
Philharmonia 2014–15!
S úctou
radim Otépka
ředitel
Dear friends,
When the former Chief Conductor and founder of our orchestra,
Mr. Jiří Bělohlávek, raised his baton for the first time, none
of the musicians present (many of whom are still here with us)
had the slightest idea where it would all lead.
Although PKF – Prague Philharmonia is still a bit young for
an extensive assessment, you will certainly agree that it has brought
many new, beautiful, and uplifting moments to Czech culture.
It is my great pleasure to introduce our “20 years in style” project
whose aim is to look back at the artistic achievements of the orchestra
since its very beginning and to present them in a retrospective fashion
within one week (late Sept/early Oct), thus celebrating our anniversary.
Its ambition is to demonstrate the artistic work of the orchestra
in retrospect throughout its existence. The concerts will be led by Chief
Conductors that have participated in the orchestra's artistic profile
throughout the past two decades. This project is intended as a gift to
you, our subscribers and listeners, who have supported us all these
years, even at those times, when we felt we could play no more.
The main evening events will be accompanied by the many other
diverse activities of PKF – Prague Philharmonia (concerts for children,
concerts of contemporary music, the Chamber Series) as well
as special events related to the anniversary itself (PKF historical
exhibition, screenings of PKF-related audio-visual material, special
radio recordings, social networking activities, etc.).
33
I would be honoured, if each of you finds something close to your heart
in our programme, something that has attracted you to PKF – Prague
Philharmonia all these years.
I would also like to thank you for your interest in our orchestra and
your tireless support through all these years, and I wish both you
and PKF – Prague Philharmonia many future shared moments
in the beautiful Dvořák Hall of the Rudolfinum and beyond. Great
thanks goes to our current Chief Conductor, Mr. Hrůša, as this season
will be his last in this position, although the orchestra is already
planning further intimate collaboration with this outstanding
personality.
And now: allow me, please, to invite you to the 2014–2015 Jubilee
Season of the PKF – Prague Philharmonia!
With best regards,
radim Otépka
Managing Director
1996
35
Milí přátelé „Filharmoníčků”,
dovolte mi přivítat Vás v jubilejní sezóně orchestru. Program
abonentních koncertů představí náš obdivuhodný ansámbl v celé šíři
jeho dramaturgického záběru a nabízí Vám možnost potěšit se stále
se vyvíjejícím mistrovstvím jeho interpretačních počinů.
K mladé „dvacítce“ přeji souboru všechno dobré a Vám mnoho
krásných chvil s ušlechtilou hudbou.
Váš
prof. Jiří bělohlávek, Cbe
čestný umělecký ředitel
37
Dear friends of Philharmonia,
Please allow me to welcome you to our orchestra's Jubilee Season.
The programme of our subscription concert series will introduce
our admirable ensemble in the full scope of its dramaturgy, enabling
you to enjoy our ever evolving mastery of musical interpretation.
I wish all the best to our wonderful ensemble, and to you I wish many
beautiful moments with graceful music.
Yours,
Prof. Jiří bělohlávek, Cbe
Music Director Laureate
1997
39
Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci PKF – Prague Philharmonia,
vstupujeme do nové sezony, která je pro nás sezonou výroční.
Slavíme své dvacáté narozeniny! V běžném životě bychom mohli říci:
„Krásný věk“. Zkušenější by řekli: „To nejlepší máte před sebou.“
Ti, co s námi vyrůstali, by řekli: „To je nám již tolik? To to uteklo!“
Každý má kus pravdy.
Máme být však na co pyšní, dvacet let existence souboru potvrzuje
jeho uměleckou kvalitu a úspěšnost. Dvacet let koexistence s Vámi
potvrzuje, že jsme si našli své místo. Dospělost však zároveň
představuje obrovský závazek. Závazek do budoucna, kam se vždy rádi
díváme. Závazek každého člena souboru, závazek členů vedení, závazek
členů správní rady, tedy nás všech udělat vše pro udržení výjimečného
postavení PKF – Prague Philharmonia na tuzemské a světové hudební
scéně a naplňovat tak její základní poslání – zprostředkovávat
Vám posluchačům výjimečné hudební a kulturní zážitky.
Nový dramaturgický plán napovídá, že se opět máte na co těšit.
A my také, na Vás! Toto spojení nám dává sílu, inspiraci a potěšení.
I odhodlání bojovat za to, aby živá kultura dostala takovou podporu,
jakou si zaslouží.
Vám všem, našim podporovatelům, mecenášům a věrným
posluchačům děkujeme!
Hudba je nesmrtelná. Přeji nesmrtelnost i naší PKF!
Judr. martin klimpl
předseda správní rady
41
Dear Ladies and Gentlemen, Dear Friends of PKF – Prague
Philharmonia,
We are about to enter a new season, one which will see us celebrate
our 20th anniversary! If the Philharmonia were human, people would
say we were at a good age. Those with more experience would promise
that the best still lay ahead for us, while our contemporaries would
marvel at how quickly the years had passed. Each of these viewpoints
has its element of truth.
But we have much to be proud of. In twenty years of the orchestra's
existence, its artistic level and success have been proven. Twenty years
of coexistence with you is testimony to the fact that we have found our
place. But with adulthood comes responsibility, responsibility for the
future we like so much to gaze into, responsibility on the part of each
member of the ensemble, as well as the orchestra's management and
administrative board – all of us, in other words – to do our utmost
to maintain PKF – Prague Philharmonia's exceptional position
in the music world both at home and abroad and help it fulfil its basic
mission. That mission is to bring exceptional musical and cultural
experiences to you, our listeners. The upcoming schedule once again
contains much look forward to, and we look forward to seeing you
here! Our connection with you brings us strength, inspiration and
pleasure, as well as the stamina to make sure that live performance
culture receives the support it deserves.
We thank all of you, our supporters, patrons and faithful listeners!
Music is eternal and I wish eternity for our PKF, as well!
Judr. martin klimpl
Chairman of the Administrative Board
a
orchestrální cyklus
orchestral series
20 let stylOVě i
a1
raVelOVO bOlerO, maHler 4 & HVězdná kate rOyal
a
Neděle 28. září 2014
JOAQuíN RODRIGO — Čtyři milostné písně
MAuRICE RAVEL — Bolero
GuSTAV MAHLER — Symfonie č. 4 G dur
Jakub Hrůša — dirigent Kate Royal — soprán
20 let stylOVě ii
a2
smaVé POzdVižení z uHerskO-rakOuska
Středa 1. října 2014
JOHANN STRAuSS ml. — Cikánský baron, předehra k operetě —
Vstupní pochod, op. 327 z operety Cikánský baron — Habt Acht,
Habt Acht, z operety Cikánský baron — Eljen a Magyar, polka schnell
pro orchestr, op. 332
EMMERICH KáLMáN — Čardášová princezna. Finále č. 1
JOHANNES BRAHMS — Uherské tance č. 1, 5, 17
ROBERT STOLZ — Spiel auf deiner Geige z operety Venus in Seide
GIuSEPPE VERDI — Zigeunerchor z opery Trubadúr
EMMERICH KáLMáN — Oh jag dem Glück nicht nach z operety
Čardášová princezna — Gräfin Mariza, č. 4
Kaspar Zehnder — dirigent Julia Kamenik — soprán
Kalandos Ensemble Budapešť Český filharmonický sbor Brno,
sbormist Petr Fiala
Smetanova síň Obecního domu, 19.30 hodin
45
a3
beetHOVenOVa deVátá – (V)OříŠek k rOzlOusknutí
JAN VáCLAV HuGO VOŘíŠEK — Symfonie D dur, op. 24
LuDWIG VAN BEETHOVEN — Symfonie č. 9 d moll, op. 125
Jiří Bělohlávek — dirigent Simona Houda Šaturová — soprán
Jana Wallingerová — mezzosoprán Richard Samek — tenor
Jan Martiník — bas Pražský filharmonický sbor,
sbormistr Lukáš Vasilek
20 let stylOVě iii
Neděle 5. října 2014
Partner projektu
Neděle 14. prosince 2014
WOLFGANG AMADEuS MOZART — Symfonie č. 25 g moll, KV 183
JOSEPH HAYDN — Koncert pro trubku a orchestr Es dur, Hob. VIIe:1
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ — Koncert pro klavír, trubku a smyčce
č. 1 c moll, op. 35
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ — Suita pro orchestr č. 4 G dur,
op. 61 „Mozartiana“
Jevgenij Buškov — dirigent Gábor Boldoczki — trubka
Denis Kožuchin — klavír
Partner koncertu
Haydn i
a4
kOnCert = sOubOJ?
klaVír a trubka záPOlí, mOzart utěŠuJe
sCHumann i
a5
neJklasičtěJŠí CellOVá klasika V POdání sVětOVéHO
VirtuOsa x česká skladatelská Premiéra
misCHa, mirOslaV & ... manFred
a
Neděle 18. ledna 2015
ROBERT SCHuMANN — Manfred, předehra, op. 115
MIROSLAV SRNKA — No Night No Land No Sky, (česká premiéra –
spoluobjednávka Kölner Philharmonie a PKF – Prague Philharmonia)
ANTONíN DVOŘáK — Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll,
op. 104, B. 191
Jakub Hrůša — dirigent Mischa Maisky — violoncello
a6
PrOtnutí dVOu skladatelskýCH témat sezOny
Paul meyer dVOJJediný
Haydn & sCHumann ii
Neděle 8. března 2015
MICHAEL HAYDN — Concertino pro klarinet A dur
(ze Serenády D dur, MH 68)
JOSEPH HAYDN — Symfonie č. 13 D dur, Hob. I:13
JOSEPH LEOPOLD EYBLER — Koncert pro klarinet
a orchestr B dur, HV 160
ROBERT SCHuMANN — Symfonie č. 4 d moll, op. 120
Paul Meyer — dirigent, klarinet
Španělský sál Pražského hradu, 19.30 hodin
Koncert se koná
v rámci cyklu Hudba
Pražského hradu.
47
Sobota 25. dubna 2015
IGOR STRAVINSKIJ — Koncert pro komorní orchestr Es dur
„Dumbarton Oaks“
ROBERT SCHuMANN — Koncert pro housle a orchestr d moll, WoO 23
JOHANNES BRAHMS — Serenáda č. 1 D dur, op. 11
Philipp von Steinaecker — dirigent Isabelle Faust — housle
a8
mOzart – (FranCOuzské) sluníčkO
emmanuelOVé PaHud a Villaume
Neděle 10. května 2015
OLIVIER MESSIAEN — Un sourire, pro orchestr
WOLFGANG AMADEuS MOZART — Koncert pro flétnu a orchestr
č. 1 G dur, KV 313
GEORGES BIZET — Symfonie č. 1 C dur
Emmanuel Villaume — dirigent Emmanuel Pahud — flétna
sCHumann iii
a7
rOmantiCký (téměř rOdinný) tandem a Jeden
PrOtestuJíCí na úVOd
náVrat ryzíHO HudebníHO Šarmu isabelle Faust
Haydn iii
a9
rOzlOučení s ŠéFdirigentem Jakubem HrůŠOu
se členy OrCHestru (a PaPa Haydnem) V PřírOdě,
žiVOtě a lásCe
a
Neděle 14. června 2015
JOSEPH HAYDN — Koncertantní symfonie pro hoboj, fagot, housle,
violoncello a orchestr B dur, op. 84, Hob. I:105
ANTONíN DVOŘáK — „Příroda, život a láska“, cyklus tří koncertních
předeher pro velký orchestr
V přírodě, op. 91, B. 168 – Karneval, op. 92, B. 169 – Othello, op. 93, B. 174
Jakub Hrůša — dirigent Jan Fišer — housle
Lukáš Pospíšil — violoncello Jan Souček — hoboj
Tomáš Františ — fagot
Dvořákova síň Rudolfina, 19.30 hodin — A1, A3 – A5, A7 – A9
Smetanova síň Obecního domu, 19.30 hodin — A2
Španělský sál Pražského hradu, 19.30 hodin — A6
Počet koncertů — 9
Ceny abonentních vstupenek — 4 400 / 3 800 / 3 400 / 2 550 Kč
Ceny jednotlivých vstupenek — 800 / 680 / 510 / 390 / 150 Kč
Partner Orchestrálního cyklu
49
Denis Kožuchin
Philipp von Steinaecker
Richard Samek
Kate Royal
Emmanuel Villaume
Isabelle Faust
Paul Meyer
Simona Houda Šaturová
Sunday, 28 September 2014
JOAQuíN RODRIGO — Cuatro madrigales amatorios
MAuRICE RAVEL — Bolero
GuSTAV MAHLER — Symphony No. 4 in G major
20 years in style i
a1
raVel's bOlerO, maHler 4, & tHe amazing kate rOyal
Jakub Hrůša — conductor Kate Royal — soprano
Wednesday, 1 October 2014
JOHANN STRAuSS Jr. — Der Zigeunerbaron, Overture —
Einzugsmarsch, Op. 327 from Der Zigeunerbaron — Habt Acht,
Habt Acht from Der Zigeunerbaron — Eljen a Magyar, Polka schnell
for Orchestra, Op. 332
EMMERICH KáLMáN — Die Csárdásfürstin. Finale No. 1
JOHANNES BRAHMS — Hungarian Dances No. 1, 5, 17
ROBERT STOLZ — Spiel auf deiner Geige, from Venus in Seide
GIuSEPPE VERDI — “Zigeunerchor”, from The Troubadour
EMMERICH KáLMáN — Oh jag dem Glück nicht nach from
Die Csárdásfürstin — Gräfin Mariza, No. 4
Kaspar Zehnder — conductor Julia Kamenik — soprano
Kalandos Ensemble Budapest Czech Philharmonic Choir of Brno,
choirmaster Petr Fiala
Smetana Hall of the Municipal House, 7.30 pm
20 years in style ii
a2
JOyOus ClamOr FrOm Hungary-austria
a3
beetHOVen's nintH – a (V)OříŠek tO CraCk*
a
20 years in style iii
Sunday, 5 October 2014
JAN VáCLAV HuGO VOŘíŠEK — Symphony in D major, Op. 24
LuDWIG VAN BEETHOVEN — Symphony No. 9 in D minor, Op. 125
Jiří Bělohlávek — conductor Simona Houda Šaturová — soprano
Jana Wallingerová — mezzosoprano Richard Samek — tenor
Jan Martiník — bass Prague Philharmonic Choir,
choirmaster Lukáš Vasilek
* A bit of Czech wordplay: ořišek, (colloquially vořišek) means “nut”
Partner of the project
Haydn i
a4
COnCert = duel?
grand PianO and trumPet Wrangle, mOzart COnsOles
Sunday, 14 December 2014
WOLFGANG AMADEuS MOZART — Symphony No. 25 in G minor, KV 183
JOSEPH HAYDN — Trumpet Concerto in E flat major, Hob. VIIe:1
DMITRI SHOSTAKOVICH — Concerto for Piano, Trumpet and String
Orchestra No. 1 in C minor, Op. 35
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY — Suite No. 4 in G major for Orchestra,
Op. 61 “Mozartiana”
Evgeny Bushkov — conductor Gábor Boldoczki — trumpet
Denis Kozhukhin — piano
Partner of the concert
53
Sunday, 18 January 2015
ROBERT SCHuMANN — Manfred, Overture, Op. 115
MIROSLAV SRNKA — No Night No Land No Sky
(Czech Premiere – co-commission of Kölner Philharmonie and
PKF – Prague Philharmonia)
ANTONíN DVOŘáK — Cello Concerto No. 2 in B minor, Op. 104, B. 191
sCHumann i
a5
tHe mOst ClassiCal OF CellO ClassiCs PerFOrmed by
WOrld-knOWn VirtuOsO x CzeCH COmPOser's Premiere
misCHa, mirOslaV & ... manFred
Jakub Hrůša — conductor Mischa Maisky — cello
a6
tHe JunCture OF tHe seasOn's tWO COmPOsitiOnal
tHemes tHe dualistiC Paul meyer
MICHAEL HAYDN — Concertino for Clarinet in A major
(from Serenade in D major, MH 68)
JOSEPH HAYDN — Symphony No. 13 in D major, Hob. I:13
JOSEPH LEOPOLD EYBLER — Clarinet Concerto in B flat major, HV 160
ROBERT SCHuMANN — Symphony No. 4 in D minor, Op. 120
Paul Meyer — conductor, clarinet
Spanish Hall, Prague Castle, 7.30 pm
The concert takes place
at the Music of the Prague
Castle concert series.
Haydn & sCHumann ii
Sunday, 8 March 2015
sCHumann iii
a7
an (almOst Family) rOmanCe in tandem,
WitH a PrOtest tO start
tHe return OF tHe Pure musiCal CHarm
OF isabelle Faust
a
Saturday, 25 April 2015
IGOR STRAVINSKY — Concerto for Chamber Orchestra in E flat major
“Dumbarton Oaks"
ROBERT SCHuMANN — Violin Concerto in D minor, WoO 23
JOHANNES BRAHMS — Serenade No. 1 in D major, Op. 11
Philipp von Steinaecker — conductor Isabelle Faust — violin
a8
mOzart – (FrenCH) sun
tWO emmanuels: PaHud and Villaume
Sunday, 10 May 2015
OLIVIER MESSIAEN — Un sourire, pour orchestre
WOLFGANG AMADEuS MOZART — Flute concerto
No. 1 in G major, KV 313
GEORGES BIZET — Symphony No. 1 in C major
Emmanuel Villaume — conductor Emmanuel Pahud — flute
55
Sunday, 14 June 2015
JOSEPH HAYDN — Sinfonia Concertante in B flat major,
Op. 84, Hob. I:105
ANTONíN DVOŘáK — “Nature, Life and Love” a series of three
Concert Overtures for Orchestra
In Nature’s Realm, Op. 91, B. 168 – Carnival, Op. 92, B. 169 – Othello,
Op. 93, B. 174
Jakub Hrůša — conductor Jan Fišer — violin
Lukáš Pospíšil — cello Jan Souček — oboe
Tomáš Františ — bassoon
Dvořák Hall of the Rudolfinum, 7.30 pm — A1, A3 – A5, A7 – A9
Smetana Hall of the Municipal House, 7.30 pm — A2
Spanish Hall, Prague Castle, 7.30 pm — A6
Number of concerts — 9
Price of subscription tickets — CZK 4,400 / 3,800 / 3,400 / 2,550
Price of individual tickets — CZK 800 / 680 / 510 / 390 / 150
Partner of the Orchestral Series
Haydn iii
a9
FareWell tO CHieF COnduCtOr Jakub HrůŠa
WitH members OF tHe OrCHestra (and PaPa Haydn)
in nature, liFe, and lOVe
Jan Martiník
Jana Wallingerová
Julia Kamenik
Gábor Boldoczki
Mischa Maisky
Emmanuel Pahud
Kaspar Zehnder
Jevgenij Buškov
m
mimořádné koncerty
special concerts
kOnCert laureátů mezinárOdní sOutěže Pražské
JarO 2013 / Prague sPring internatiOnal musiC
COmPetitiOn 2013 laureate COnCert
m
Pondělí 8. prosince 2014 / Monday, 8 December 2014
GEORG PHILIPP TELEMANN — Koncert D dur, TWV 51:D8 pro lesní
roh, smyčce a continuo v úpravě pro lesní roh a varhany
JOHANN SEBASTIAN BACH — Fantasie g moll, BWV 542 pro sólové
varhany — Jesus bleibet meine Freude, chorál z kantáty Herz und
Mund und Tat und Leben, BWV 147, část č. 10 pro sbor a orchestr
v úpravě pro lesní roh a varhany — Fuga g moll, BWV 542
pro sólové varhany
CARL PHILLIP EMANuEL BACH — Sonáta a moll, Wq. 70/4 H. 85
pro sólové varhany
OLIVIER MESSIAEN — Appel interstellaire pro lesní roh sólo
THIERRY ESCAICH — Évocation II pro varhany sólo
ERNST KRENEK — OPUS 239 pro lesní roh a varhany
Kateřina Javůrková — lesní roh / french horn
Pavel Svoboda — varhany / organ
Chrám u Salvátora, 19.30 hodin / Church of St. Salvator, 7.30 pm
Cena jednotlivých vstupenek / Price of individual tickets —
200 Kč / CZK
Spolupořadatel koncertu MHF Pražské jaro /
Co-organizer Prague Spring IMF
61
de
koncerty pro děti
concert series for children
Hopsa, hejsa, cupy, dupy,
zveme všechny holky, kluky
na výlet se Smetanou,
s Dvořákem jet mašinou,
s Janáčkem si zatančit,
s Martinů svět objevit.
Šíma
Hopsa, hejsa, cupy, dupy,
pojďte zpívat s Šímou, s Lupi.
Zatleskejte, zadupejte,
potom třikrát luskněte
a nakonec bez váhání
do křesel si sedněte.
d1 | e1
Tak jako Vám, rodičům lahodí smetana v kávě,
tak i Vaše děti zvládnou hudbu Smetany hravě!
smetana není Jen dO káVy!
Proč bychom se netěšili, když se s chutí zazpívá,
o Prodané nevěstě, že dobrá věc se zdařila.
Sobota 8. listopadu 2014
Chuhei Iwasaki — dirigent
Lupi
65
d2 | e2
Říkáme to pořád, nejlepší je Dvořák!
V Hudebním kuPé s antOnínem dVOřákem
Provedem‘ Vás pohádkou o Čertovi a Káče,
s Humoreskou ve vlaku, drncá to a skáče.
Sobota 29. listopadu 2014
Jakub Hrůša — dirigent
d3 | e3
Janáček Leoš bude Váš kámoš.
zatanCuJ si s leOŠem!
už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely,
s Leošem si zatancujem‘, a to nejen v neděli.
S Leošem si zatančíme od podlahy do skoku,
Sinfonietta, ta Vás nadchne, obzvlášť tuto sobotu.
Sobota 14. března 2015
Stanislav Vavřínek — dirigent
d4 | e4
určitě se stav, zve tě Martinů Bohuslav.
bOHOuŠ Jede dO sVěta
Bohouš jede do světa a není to popleta.
V kuchyni si nejen vaří, i jazzík se mu tam daří.
Jedna stránka k písni stačí, Serenáda v tempu kvačí.
Sobota 6. června 2015
Jan Fišer — dirigent
Dramaturgie a režie — Vladimír Jopek
Účinkují — Nikola Pádivá a Filip Sychra
d — Dvořákova síň Rudolfina, 10.00 hodin
Počet koncertů — 4
e — Dvořákova síň Rudolfina, 12.00 hodin
Počet koncertů — 4
Ceny abonentních vstupenek
Děti — 800 / 640 / 480 / 380 Kč
Dospělí — 1 100 / 880 / 600 / 470 Kč
Ceny jednotlivých vstupenek
Děti — 250 / 200 / 150 / 100 Kč
Dospělí — 350 / 250 / 200 / 150 Kč
67
Skipping, hopping, keep your poise,
We invite all girls and boys,
On a trip with Smetana
with Dvořák: chuff, chuff, chuff. Hoorah!
Janáček will dance with you
Round the world with Martinů
Lupi
Skipping, hopping, up, down. Yupee!
Come, let’s sing with Šíma, Lupi.
Clap your hands and stomp your feet.
Snap your fingers: three times beat.
At the end, without a pause
Find your seat. Let’s hear applause!
d1 | e1
Do you take your coffee with cream?
Smetana means cream in Czech
And his music won’t make you scream!
taste OF smetana
Taste it, sing it, be its friend,
The Bartered Bride has happy end!
Saturday, 8 November 2014
Chuhei Iwasaki — conductor
Šíma
d2 | e2
Every time we’ll say the same, Dvořák is our greatest game!
in belOVed trains WitH antOnín dVOřák
Fairytale will introduce you to the Old Scratch and his Kate
In Czech, it’s called Čert a Káča, do you want to be their mate?
With Humoresque on the tracks
Learn to bounce like native Czechs!
Saturday, 29 November 2014
Jakub Hrůša — conductor
d3 | e3
Janáček, his first name Leoš, don’t forget this musician
danCe WitH leOŠ
Grinding mills and chopping axes
He’s a useful addition!
Go on, hop and skip and dance
Enjoy his Sinfonietta as if in a trance.
Saturday, 14 March 2015
Stanislav Vavřínek — conductor
69
d4 | e4
On the road with Martinů!
bOHOuŠ traVels arOund tHe WOrld
Bohouš travels, knows his way
In one place he’ll hardly stay.
Cooking jazzy tunes he likes
His Serenade doesn’t need mikes.
Saturday, 6 June 2015
Jan Fišer — conductor
Dramaturgy and stage direction — Vladimír Jopek
Performers — Nikola Pádivá and Filip Sychra
d — Dvořák Hall of the Rudolfinum, 10 am
Number of concerts — 4
e — Dvořák Hall of the Rudolfinum, 12 am
Number of concerts — 4
Price of subscription tickets
Children — CZK 800 / 640 / 480 / 380
Adults — CZK 1,100 / 880 / 600 / 470
Price of individual tickets
Children — CZK 250 / 200 / 150 / 100
Adults — CZK 350 / 250 / 200 / 150
md
NAVŠTIVTE S NáMI ZOO HuDEBNí,
ORCHESTR SE RáZEM VE ZVíŘATA PROMěNí!
MILí RODIČE, DěTIČKY,
VEZMěTE PLYŠOVé MAZLíČKY:
žABáKA, LIŠKu, ZAJíCE, CVRČKA,
KAžDý, KDO PŘIJDE,
ZáBAVY SE DOČKá!
mimořádný koncert pro děti
special concert for children
Neděle 3. května 2015
WOLFGANG AMADEuS MOZART — duet Papagena a Papageny –
z opery Kouzelná flétna, KV 620
CAMILLE SAINT-SAëNS — Karneval zvířat – výběr
JAROSLAV KŘIČKA — Píseň cvrčka, Zdvořilý zajíc – z cyklu písní
Jiříčkovy písničky, op. 36
VáCLAV TROJAN — Zpěv slavíka, Žabák – hudba k filmu Císařův slavík
MODEST PETROVIČ MuSORGSKIJ — Tanec kuřátek ve skořápce
z cyklu Obrázky z výstavy v orchestrální úpravě M. Ravela
LEOŠ JANáČEK — Běží liška k Táboru, árie Lišky, scéna se slepicemi –
z opery Příhody lišky Bystroušky
SERGEJ PROKOFJEV — Péťa a vlk, op. 67
Zbyněk Müller — dirigent
Spoluúčinkuje — Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ,
sbormistryně Silvie Pálková
Moderují — Martina Kociánová, Nikola Pádivá a Filip Sychra
Dramaturgie a režie — Vladimír Jopek
Dvořákova síň Rudolfina, 17.00 hodin
Cena jednotlivých vstupenek
Děti — 300 / 250 / 200 / 150 / 100 Kč
Dospělí — 400 / 300 / 250 / 200 / 150 Kč
73
smetana není Jen dO káVy!
Proč bychom se netěšili, když se s chutí zazpívá,
o Prodané nevěstě, že dobrá věc se zdařila.
3. a 4. listopadu 2014
zatanCuJ si s leOŠem!
už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely,
s Leošem si zatancujem‘, a to nejen v neděli.
23. a 24. března 2015
V Hudebním kuPé s antOnínem dVOřákem
Provedem‘ Vás pohádkou o Čertovi a Káče,
s Humoreskou ve vlaku, drncá to a skáče.
21. a 22. května 2015
bOHOuŠ Jede dO sVěta
Bohouš jede do světa a není to popleta.
V kuchyni si nejen vaří, i jazzík se mu tam daří.
Jedna stránka k písni stačí, Serenáda v tempu kvačí.
4. a 5. června 2015
Národní muzeum v Praze, historická budova
(zkušebna orchestru), 9.00 a 10.30 hodin
Václavské náměstí 68, Praha 1
Cena vstupenek — 50 Kč / student Učitelský doprovod zdarma
Vstupenky a více informací na tel.: +420 603 581 028
nebo na e-mailu [email protected] (Marie Kroužková)
75
taste OF smetana
Taste it, sing it, be its friend,
The Bartered Bride has happy end!
6 and 7 November 2014
Janáček, his first name Leoš, don’t forget this musician
danCe WitH leOŠ
Grinding mills and chopping axes
He’s a useful addition!
13 and 14 April 2015
bOHOuŠ traVels arOund tHe WOrld
Bohouš travels, knows his way
In one place he’ll hardly stay.
Cooking jazzy tunes he likes
His Serenade doesn’t need mikes.
16 and 17 June 2015
National Museum, historical building
(Orchestra rehearsal room), 9 am and 10.30 am
Václavské náměstí 68, Prague 1
Tickets — CZK 150 Free admission for teachers
Tickets and more information: Tel: +420 603 581 028
E-mail: [email protected] (Ms. Marie Kroužková)
77
dětský klub nOtička /
nOtička CHildren's Club
Dětský klub NOTIČKA vznikl při PKF – Prague Philharmonia (tehdejší
Pražské komorní filharmonii) před osmi lety. Původním záměrem bylo
poskytnout malým návštěvníkům oblíbených koncertů pro děti ještě
intenzivnější a hlubší kontakt s vážnou hudbou a uměním. V průběhu
roku pořádá NOTIČKA několik setkání, která se postupem času začala
zaměřovat nejen na hudební tvorbu nebo hudební vzdělávání, ale děti
dostávají možnost rozvíjet své estetické cítění jako takové a dozvídat
se mnoho nových informací.
Záměrem setkávání NOTIČKY je, aby děti prožily něco výjimečného,
co s rodiči běžně o víkendech nezakusí, aby si z nich odnášely jedinečný
zážitek, díky kterému si snáz zapamatují věci, jež jim při běžném
vzdělávání nejsou vyzdvihovány. Děti z NOTIČKY si často asociují různé
znaky nebo zajímavosti z celého světa umění i dějin, a proto nemají
problém chápat souvislosti mezi uměleckými slohy, směry a kreativně
se vyjadřovat.
NOTIČKA je určena dětem ve věku od 4 do 14 let, od roku 2012 funguje
také Notičková přípravka, kterou navštěvují děti od 3 do 4 let.
V roce 2013 si více než 200 dětí v NOTIČCE a Notičkové přípravce
vytvářelo vztah k hudebním nástrojům, které často doslovně rozebraly
do nejmenších detailů. Náplň setkání byla rozdělena podle skupin
nástrojů – smyčce, žestě, dřevěné dechové nástroje a bicí nástroje.
Každé setkání vedli hudebníci z PKF, kteří se snažili dětem přiblížit nejen
historii nástrojů, jejich význam v orchestru a proč oni sami přilnuli
k nástroji, na který nyní hrají, ale zároveň je aktivně zapojit do vlastních
improvizací při hře na elektronický klarinet, skleněné lahve, plechovky
či na popelnice a krabice. Při setkání nezůstalo pouze u zvukových
projevů nástrojů. Snahou bylo v dětech probudit a zaznamenat emoce,
které cítily při poslechu hudby a vyjádřily je pomocí malby na hedvábí.
Na letošní rok si NOTIČKA pro děti nachystala výlety do historických
období pravěku, starověku, středověku, novověku a doby současné. Děti
objeví módu pravěkých lidí, Keltů či módu středověkou. Budou příst nitě
pomocí vřetene, tkát na destičkovém stavu, vyrábět mandalu či odlévat
voskové obětiny a pečetě. V neposlední řadě se budou zabývat dobovou
hudbou – naučí se základy keltského a středověkého tance, poznají život
Bedřicha Smetany a do detailů se seznámí se symfonickou básní Vltava
a operou Libuše. Jednou z nejzajímavějších aktivit se jistě stane
příležitost vyzkoušet si, na jakých principech funguje muzikoterapie.
Významnou pomoc a podporu NOTIČCE poskytuje Hlavní město Praha,
které prostřednictvím grantů umožňuje existenci tohoto projektu.
Více informací o klubu naleznete na stránkách www.pkf.cz.
V případě zájmu můžete kontaktovat koordinátorku klubu
Hanu Zaalovou:
Tel.: +420 732 712 750
E-mail: [email protected]
79
OrCHestrální akademie PkF – Prague PHilHarmOnia
Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 2008
jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Jejím cílem
je hledat talentované studenty hudebních škol či jejich absolventy
a poskytnout jim praktické zkušenosti v oblasti orchestrální hry.
Po úspěšném prvním ročníku se z důvodu ohromného zájmu původní
počet studentů akademie rozšířil z pěti na současných dvanáct
až čtrnáct členů. Tak tomu bude i v sezoně 2014–15. Tento projekt
umožňuje mladým talentovaným hudebníkům získat kvalitní
orchestrální praxi a orchestru plnohodnotně rozšířit jeho řady
o mladé talentované hudebníky.
Někteří členové Orchestrální akademie se v roce 2009 zúčastnili
unikátního projektu YouTube Symphony Orchestra a dva z nich,
Jakub Fišer a Ondřej Martinovský, společně s dalšími devadesáti
vybranými hudebníky z celého světa, vystoupili pod vedením
dirigenta M. Tilsona Thomase v newyorské Carnegie Hall. I tato
skutečnost dokazuje výjimečnost a užitečnost Orchestrální akademie
PKF – Prague Philharmonia pro její členy.
Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia je určena
především studentům středních a vysokých hudebních škol, ale
i absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou
či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR
nebo v zahraničí, kteří mají umělecké předpoklady k působení
v PKF – Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných
kvalit. Orchestrální akademie je organizována prostřednictvím
PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.
Tento jednoletý kurz je určen pro hudebníky z ČR, států EU a dalších
zemí ve věku od 18 do 30 let. Členství a s ním spojené stipendium
je možné získat pouze dvakrát.
Možnost působit v Orchestrální akademii PKF – Prague Philharmonia
a získat roční stipendium mají uchazeči na základě konkurzu
rozhodnutím PKF – Prague Philharmonia. Po dobu trvání kurzu
projdou studenti uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje
individuální výuku partů pod vedením koncertních mistrů a vedoucích
hráčů PKF – Prague Philharmonia, zároveň absolvují orchestrální praxi
ve formě umělecké účasti na projektech PKF – Prague Philharmonia
na domácích pódiích i v zahraničí, na koncertech komorní a soudobé
hudby, při natáčení CD a během řady dalších aktivit, jako jsou
semináře se sólisty, dirigenty či jinými hostujícími mezinárodně
uznávanými umělci.
Více informací na www.pkf.cz
81
PkF – Prague PHilHarmOnia OrCHestral aCademy
The PKF – Prague Philharmonia Orchestral Academy was established
in 2008 as the very first project of its kind in the Czech Republic. Its aim
is to seek out talented music school students and graduates and
provide them with practical experience of playing with an orchestra.
Due to overwhelming interest, the number of the Academy students
has increased from five to the current twelve or fourteen in the wake
of the first year of this unique project's existence, a number that will
be matched in the 2014–2015 season as well. This project makes
it possible for talented young musicians to gain high-quality practical
experience performing with an orchestra while affording the orchestra
the opportunity to boost its ranks with fully-fledged young players.
In 2009, some Orchestral Academy members participated in the unique
YouTube Symphony Orchestra project, while two of them, Jakub Fišer
and Ondřej Martinovský, performed alongside 90 other chosen
musicians from around the world under the conductor M. Tilson Thomas
at New York's Carnegie Hall. This serves as proof of the PKF – Prague
Philharmonia Orchestral Academy's exceptionality and usefulness
to its members.
The Orchestral Academy of the PKF – Prague Philharmonia is
primarily intended for students of secondary schools and universities
of music, as well as graduates whose musical education has been
completed through leaving examinations at the secondary-school
or university level in the Czech Republic or abroad, who possess
the artistic ability to perform in the PKF – Prague Philharmonia
or other orchestras of similar quality. The Orchestral Academy
is organised through PKF – Prague Philharmonia.
This one-year course is intended for musicians aged between
18 and 30 from the Czech Republic, EU member states, and other
countries. Membership and the associated scholarship may only
be obtained twice.
The PKF – Prague Philharmonia grants applicants membership
in the Orchestral Academy and its associated year-long scholarship
on the basis of an audition. Throughout the duration of the course,
students undergo a comprehensive educational programme that
includes individual teaching of parts under the guidance of the concert
masters and leading players of the PKF – Prague Philharmonia.
At the same time, they gain invaluable orchestral experience
in the form of artistic participation in PKF – Prague Philharmonia
projects at home and abroad, concerts of chamber and contemporary
music, recordings of CDs, and numerous other activities such as
seminars with soloists, conductors, and other visiting internationally
renowned artists.
More information can be found at www.praguephilharmonia.com
83
s
krása dneška
the beauty of today
s1
němeCký kOmunismus / german COmmunism
Úterý 25. listopadu 2014 / Tuesday, 25 November 2014
PAuL DESSAu — Concertino pro sólové housle, flétnu, klarinet
a lesní roh (1924) — Smyčcový kvartet č. 4 „99 Bars for Barbara“ (1948)
KuRT WEILL — Sonáta pro violoncello a klavír (1920)
HANNS EISLER — Sonáta pro housle a klavír „Reisesonate“ (1938) —
Kammer-Sinfonie, op. 69 (1940)
s2
italský kOmunismus / italian COmmunism
s
Úterý 16. prosince 2014 / Tuesday, 16 December 2014
LuIGI NONO — Fragmente – Stille, An Diotima pro smyčcový kvartet
(1979–1980) — Hay que caminar soñando pro dvoje housle (1989)
87
s3
ameriCká meziVálečná aVantgarda /
ameriCan aVant-garde OF tHe interbellum
Úterý 20. ledna 2015 / Tuesday, 20 January 2015
CARL RuGGLES — Angels pro žesťové nástroje s dusítkem
(verze pro čtyři trubky a dva trombóny, 1940)
JOHANNA BEYER — Suita pro klarinet č. 2 (1932)
RuTH CRAWFORD SEEGER — Čtyři diafonické suity (1930)
CHARLES IVES — Smyčcový kvartet č. 2 (1911–1913)
s4
FranCOuzské dada / FrenCH dada
Úterý 3. března 2015 / Tuesday, 3 March 2015
ERIK SATIE — Choses vues à droite et à gauche; (sans lunettes),
pro housle a klavír (1914) — Embarquement pour Cythère, pro housle
a klavír (1917) — Musique d'ameublement, 2 entr'actes or Sons
industriels, pro tři klarinety, trombón a čtyřruční klavír (1920)
s5
sOVětská Píseň mezi Jazzem a čaJkOVským /
sOViet sOng betWeen Jazz and tCHaikOVsky
Úterý 31. března 2015 / Tuesday, 31 March 2015
ISAAK OSIPOVIČ DuNAJEVSKIJ — Písňová tvorba (výběr)
s6
matematika a Hudba / matHematiCs and musiC
Úterý 28. dubna 2015 / Tuesday, 28 April 2015
IANNIS XENAKIS — Akea pro klavír a smyčcový kvartet (1986) —
Mikka pro sólové housle (1971) — Mikka „S“ pro sólové housle (1976)
— Evryali pro sólový klavír (1973) — Hunem-Iduhey pro housle
a violoncello (1996)
Na každém z koncertů vystoupí host – reprezentant některého ze
společenskovědních či exaktních oborů, který promluví k danému
tématu. / A special guest, either a representative of the humanities
or hard science, will give a topical lecture at every concert.
Dramaturg, moderátor a dirigent Krásy dneška / Dramaturge,
moderator and conductor of The Beauty of Today — Petr Kofroň
Experimentální prostor Roxy – NoD, 19.30 hodin
Experimental Space Roxy – NoD, 7.30 pm
Počet koncertů / Number of concerts — 6
Ceny abonentních vstupenek / Price of subscription tickets —
1 300 / 820 Kč / CZK
Ceny jednotlivých vstupenek / Price of individual tickets —
250 / 150 Kč / CZK
89
s
Tak jako v minulých sezonách, tak i v průběhu této zachováváme
monotematickou podobu koncertů s hosty „napříč“ souvisejícími
s jednotlivými tématy. A tak se při prezentaci německé hudby 20. století
vycházející z idejí komunismu a socialismu nejraději setkáme s některým
z předáků komunistické strany. Je ostatně pozoruhodné, že díla Dessaua,
Weilla a Eislera se ocitala i v době dovršeného socialismu u nás velice
zřídka na koncertním pódiu, jakoby naše avantgarda dělnické třídy
nedůvěřovala opravdovosti vyznání těchto skladatelů. Stejný případ
je koncert z díla Luigi Nona, který zalíbení v idejích komunismu prakticky
uplatnil několika cestami do tehdejšího Československa, kde se na něho
opět hledělo s krajní podezřívavostí. Psal totiž o komunismu ryze
formalistickou, ba modernistickou hudbou. Pak si odpočineme přímo
americkou imperialistickou hudbou zejména meziválečné americké
avantgardy, která v některých případech stále zůstává mimo pozornost
světové hudební veřejnosti, ač jde o hudbu vysoce svéráznou, jejíž svéráz
vetknula do amerického hudebního paradigmatu zejména osobnost
Charlese Ivese. Jeden večer bychom chtěli věnovat i písňovému dílu
I. O. Dunajevského, kterého máme všichni zapsaného jako skladatele
masových písní, a tudíž opovrženíhodného. Leč skladatel kombinoval
na tehdejší teroristickou dobu v Sovětském svazu nepřijatelnou jazzovou
hudbu s optimismem nového světa a nového mládí. Jeho písňová tvorba
pak v sobě spojuje nejlepší tradice ruské písně, Chopina a hluboké bolavé
ruské duše. A aby toho citu nebylo příliš, přijde matematická hudba
Iannise Xenakise, dá se říci komponujícího matematika a architekta.
Hudba jako konstrukce ze železobetonu, most vypočítaný tak, aby
nespadl po nájezdu 50 ruských tanků.
Petr kofroň
As we've done in the past, in the season of 2014–2015 we have kept
the dramaturgy of our concerts monothematic, incorporating guests
with an affinity for the individual topics. Thus we shall have an
opportunity to meet the forebears of the Communistic party during
the presentation of German music of the 20th century that is closely
linked to socialist and communist ideologies. It's worth noting that
the works of Dessau, Weill, and Eisler were rarely performed on concert
stages during the height of Socialism, as if our Avant-Garde
of the working class didn't trust the veracity of the confessions of these
composers. A similar example is a concert consisting of works by
Luigi Nono, who expressed his fondness of communist ideas clearly
during the course of his visits to former Czechoslovakia, where he was
watched with utmost mistrustfulness, simply because he was depicting
communism through purely formalistic, and even worse, modernistic
music. We'll have a little break with the help of imperialist American
music, mainly that of American interbellum Avant-Garde, which
in many cases still eludes the focus of the mainstream. Unjustly so –
it is a very peculiar form, whose distinctive features were implemented
into the American musical paradigm by Charles Ives. We shall dedicate
one evening to the songs of I. O. Dunaevsky, who is remembered as
a composer of songs for the masses – and therefore a despicable one.
But he was also an auteur who combined jazz music with the optimism
of a new world and a new youth, that was unacceptable under
the conditions of the terrorist Soviet Union of the time. His songwriting
joins the best traditions of Russian songs, Chopin, and that of deep and
aching Russian soul. To balance this excess of sentiment we have
included in our dramaturgy the rather mathematical music
of Iannis Xenakis, who can be thought of as a composing mathematician
and architect. His music is like a structure made of reinforced concrete,
a bridge designed to withstand the traverse of fifty Russian tanks.
Petr kofroň
91
s
k
s
z
komorní cyklus
chamber series
V
J
Cesty za HudbOu dO VŠeCH
sVětOVýCH stran
kOmOrní Hudba V mistrOVském PrOVedení
členů PkF – Prague PHilHarmOnia /
musiCal JOurneys tO tHe ends
OF tHe eartH
CHamber musiC masterFully PerFOrmed
by members OF PkF – Prague PHilHarmOnia
k1
ruskO VáŠniVé / PassiOnate russia
k
Pondělí 20. října 2014 / Monday, 20 October 2014
SERGEJ RACHMANINOV — Trio élégiaque č. 1 g moll pro klavír,
housle a violoncello
ARNO BABADJANIAN — Klavírní trio fis moll
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ — Klavírní trio č. 2 e moll, op. 69
ORBIS TRIO
Petra Brabcová — housle Stanislav Gallin — klavír
Petr Malíšek — violoncello
93
k2
ruskO mystiCké / mystiC russia
Pondělí 10. listopadu 2014 / Monday, 10 November 2014
SERGEJ PROKOFJEV — Sonáta pro violoncello a klavír C dur, op. 119
ALFRED SCHNITTKE — Sonáta č. 1 pro violoncello a klavír (1978)
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ — Sonáta pro violoncello a klavír d moll, op. 40
Lukáš Pospíšil — violoncello Marek Šedivý — klavír
k3
z českýCH luHů a HáJů – česká tradiCe deCHOVéHO
kVinteta / FrOm bOHemian Fields and grOVes –
tHe CzeCH traditiOn OF tHe Wind Quintet
Pondělí 1. prosince 2014 / Monday, 1 December 2014
ANTONíN REJCHA — Dechový kvintet č. 2 Es dur, op. 88
JOSEF BOHuSLAV FOERSTER — Dechový kvintet, op. 95
PAVEL HAAS — Dechový kvintet, op. 10
LEOŠ JANáČEK — Dechový sextet „Mládí“
BELFIATO QuINTET
Jan Souček — hoboj Oto Reiprich — flétna
Kateřina Javůrková — lesní roh Jiří Javůrek — klarinet
Ondřej Šindelář — fagot
Jindřich Pavliš — basklarinet
k4
Vídeň minulá i sOučasná / Vienna: Past and Present
Pondělí 5. ledna 2015 / Monday, 5 January 2015
WOLFGANG AMADEuS MOZART — Trio Es dur pro klarinet,
violu a klavír, KV 498 „Kegelstatt“
PAuL HERTEL — „Drei Trios aus der Emigration“, op. 51/77
ALBAN BERG — Čtyři kusy pro klarinet a klavír, op. 5
MAXIMILIAN KREuZ — Trio Slovacco pro klarinet, violu a klavír, op. 73-2
MAX BRuCH — Osm kusů pro klarinet, violu a klavír (výběr), op. 83
ACTAEON TRIO
Jan Brabec — klarinet Jan Řezníček — viola Eduard Spáčil — klavír
k
k5
FranCOuzŠtí a němečtí mistři barOka /
FrenCH and german barOQue masters
Pondělí 2. března 2015 / Monday, 2 March 2015
FRANÇOIS COuPERIN — Koncert č. 4 z cyklu „Concerts Royaux“
JEAN-PHILIPPE RAMEAu — Koncert č. 1 ze sbírky „Pièces de clavecin
en concerts“
FRANÇOIS COuPERIN — La Française ze suity „Les Nations“
GEORG PHILIPP TELEMANN — Partita č. 4 g moll, TWV 41:G2 z cyklu
„Die Kleine Kammermusik“
JAN DISMAS ZELENKA — Triová sonáta č. 6 c moll pro dva hoboje,
fagot a basso continuo, ZWV 181
Jan Souček — hoboj Vladislav Borovka — hoboj
Tomáš Františ — fagot Olga Dlabačová — cembalo
95
k6
FranCie minuléHO stOletí /
tHe FranCe OF tHe Past Century
Pondělí 16. března 2015 / Monday, 16 March 2015
GABRIEL FAuRé — Fantasie pro flétnu a harfu, op. 79
PIERRE SANCAN — Sonatina pro flétnu a harfu
ANDRé JOLIVET — Pastorales de Nöel pro flétnu, fagot a harfu
FRANCIS POuLENC — Sonáta pro hoboj a klavír, op. 185
EuGENE BOZZA — Fantasie pastorale pro hoboj a klavír, op. 37
Jaroslava Tajanovská — hoboj Jitka Fowler Fraňková — klavír
Oto Reiprich — flétna Dominika Ťuková — harfa
Tomáš Františ — fagot
k7
z českýCH luHů a HáJů – dVOřák PrO HOusle a klaVír
čtyřikrát Jinak / FrOm bOHemian Fields and grOVes –
dVOřák FOr ViOlin and PianO, FOur times as diFFerent
Pondělí 27. dubna 2015 / Monday 27, April 2015
ANTONíN DVOŘáK — Romantické kusy pro housle a klavír op. 75, B 150
— Sonatina pro housle a klavír op. 100, B 183 — Romance pro housle
a klavír op. 11, B 38 — Sonáta F dur pro housle a klavír op. 57, B 106
Jan Fišer — housle Ivo Kahánek — klavír
k8
z českýCH luHů a HáJů – HOmmage à Jan HanuŠ /
FrOm bOHemian Fields and grOVes –
an HOmage tO Jan HanuŠ
Pondělí 4. května 2015 / Monday, 4 May 2015
JAN HANuŠ — Impromptus pro trubku a klavír, op. 45 — Zamyšlené
divertimento pro dvě violoncella, op. 82 — Noční divertimento
pro dvě smyčcová tria (Památce Jaroslava Seiferta), op. 111, v úpravě
pro jedno smyčcové trio
Svatopluk Zaal — trubka Alice Voborská — klavír
Lukáš Pospíšil — violoncello Petra Pospíšilová — violoncello
Josef Somr — recitace a další
k
Koncert se koná za podpory Nadace Františka Augustina urbánka. /
Concert supported by František Augustin urbánek Foundation.
k9
maďarská raPsOdie / Hungarian rHaPsOdy
Pondělí 25. května 2015 / Monday, 25 May 2015
ZOLTáN KODáLY — Intermezzo pro smyčcové trio
BéLA BARTÓK — Dua pro 2 housle (výběr)
ERNŐ DOHNáNYI — Serenáda pro smyčcové trio C dur, op. 10
ZOLTáN KODáLY — Smyčcové kvarteto č. 2, op. 10
Lucia Kopsová — housle Jan Adam — housle
Stanislav Svoboda — viola Balázs Adorján — violoncello
97
k10
rytmy latinské ameriky / latin ameriCan rHytHms
Pondělí 8. června 2015 / Monday, 8 June 2015
ángel Villoldo — El Choclo
Astor Piazzolla — Concierto para quinteto
Cacho Castaña — Garganta con arena
Richard Galliano — Tango pour Claude
Astor Piazzolla — Milonga del Angel — Chin Chin
Lalo Schifrin — Atardecer
Astor Piazzolla — Kicho
Carlos Gardel — Mano a mano
Astor Piazzolla — Libertango — Oblivion — Che tango che
Joseph Kosma — Autumn Leaves v úpravě Escualo kvintet
Astor Piazzolla — Escualo
ESCuALO KVINTET & Gabriela Vermelho — zpěv
Jakub Jedlinský — akordeon / bandoneon Vít Chudý — housle
Petr Beneš — elektrická kytara Ivan Vokáč — klavír
Jan Prokop — kontrabas
Koncerty provede muzikoložka Martina Cechová.
Concerts are guided by musicologist Martina Cechová.
České muzeum hudby, 19.30 hodin
Czech Museum of Music, 7.30 pm
Počet koncertů / Number of concerts — 10
Ceny abonentních vstupenek / Price of subscription tickets —
1 900 / 1 280 Kč / CZK
Ceny jednotlivých vstupenek / Price of individual tickets —
300 / 200 Kč / CZK
kOnCerty PrO Jiné POřadatele V čr (Výběr) /
COnCerts FOr OtHer Organizers in tHe CzeCH rePubliC
(seleCted HigHligHts)
liteň — Koncert k poctě Jarmily Novotné /
Concert to honor Jarmila Novotná
30. srpna 2014 / 30 August 2014
Jiří Bělohlávek / Martina Janková, Dagmar Pecková, Štefan Margita,
Adam Plachetka
PraHa / Prague — Operní gala / Opera Gala
19. října 2014 / 19 October 2014
Diana Damrau
nOVý bOr — Závěrečný koncert festivalu Lípa Musica /
Final concert of the Lipa Musica Festival
25. října 2014 / 25 October 2014
Tomáš Brauner / Gerhard Oppitz
PraHa / Prague — Festival Contempuls / Contempuls Festival
28. listopadu 2014 / 28 November 2014
Marko Ivanovič / Karel Dohnal
PraHa / Prague — Operní gala / Opera Gala
9. prosince 2014 / 9 December 2014
Juan Diego Flórez
PraHa / Prague — Operní gala / Opera Gala
27. ledna 2015 / 27 January 2015
Rastislav Štúr / Simon Keenlyside, Štefan Kocán
PraHa / Prague — Mezinárodní hudební festival Pražské jaro /
International Music Festival Prague Spring
18. května 2015 / 18 May
Emmanuel Villaume
Výběr ze zaHraničníCH kOnCertů /
tOuring HigHligHts
němeCkO / germany — Pasov / Passau
27. července 2014 / 27 July 2014
Hansjörg Albrecht / Fazil Say, Berfin Aksu
ŠVýCarskO / sWitzerland — Murten
15. a 16. srpna 2014 / 15 and 16 August 2014
Kaspar Zehnder, Lukasz Borowicz / Gil Pidoux, Dmitri Makhtin
ŠPanělskO / sPain — Madrid
19. listopadu 2014 / 19 November 2014
Petri Sakari / Mischa Maisky
němeCkO / germany — Drážďany / Dresden
12. prosince 2014 / 12 December 2014
Gábor Boldoczki
Omán / Oman — Královská opera v Muskatu /
Royal Opera House Muscat
30. a 31. prosince 2014 / 30 and 31 December 2014
Emmanuel Villaume / Andrew von Oeyen, Bryan Hymel,
Irini Kyriakidou
JaPOnskO / JaPan — Tokio / Tokyo, Osaka, Kamakura, Obihiro
1. – 10. února 2015 / 1 – 10 February 2015
Jakub Hrůša / Mischa Maisky
103
abOnentní VstuPenky
Na každý koncertní cyklus PKF – Prague Philharmonia (kromě
mimořádných koncertů) můžete zakoupit abonentní vstupenku.
Jediným nákupem tak získáte vstupenky na všechny koncerty,
které se v rámci daného cyklu v koncertní sezoně uskuteční. V sezoně
2014–15 jednotlivé cykly zahrnují 4 až 10 koncertů v časovém rozpětí
od září 2014 do června 2015.
Výhody abonentní vstupenky:
– cena abonentní vstupenky zahrnuje 20–45% slevu oproti základní
ceně vstupného na jednotlivé koncerty
– na všechny koncerty cyklu máte zajištěno své oblíbené sedadlo
– odpadá nutnost opakovaných nákupů
– abonentní vstupenka je přenosná; pokud nemůžete některý koncert
navštívit, mohou ji využít vaši rodinní příslušníci, přátelé či známí
DOPORUČUJEME: abonmá je možné rezervovat a zakoupit online
na www.pkf.cz pod ikonami Rezervovat/Koupit u jednotlivých cyklů
v sekci Koncerty (systém umožňuje platbu platební kartou a tisk
elektronické abonentky)
PrOdeJ abOnmá
Abonmá lze objednat jedním z těchto způsobů:
– online na www.pkf.cz pod ikonami Rezervovat/Koupit u jednotlivých
cyklů v sekci Koncerty (systém umožňuje platbu platební kartou
a tisk elektronické vstupenky)
– e-mailem na adrese [email protected]
– telefonicky na čísle +420 224 267 644
– osobně objednat a zakoupit v pokladně PKF – Prague Philharmonia
(Husova 7, Praha 1)
Prodej abonmá bude zahájen 19. června 2014.
Předplatné je možné uhradit v hotovosti či platební kartou
při vyzvednutí vstupenky nebo fakturou.
Abonentům cyklů A, D/E, S a K je jejich předplatné automaticky
rezervováno z uplynulé sezony. Nebude-li do 31. července 2014
rezervace potvrzena, předplatné bude uvolněno do prodeje.
Abonentní vstupenky je nutné zaplatit a vyzvednout nejpozději
do 16. září 2014. Po tomto datu budou všechny rezervace bez
náhrady uvolněny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Noví zájemci o abonmá budou evidováni v pořadníku a podle data
přijetí objednávky jim budou přiřazována případná uvolněná místa.
PKF – Prague Philharmonia nezaručuje kladné vyřízení objednávky.
Pro ověření, zda byla místa přidělena, je nutné kontaktovat pokladnu
(úterý – čtvrtek) na tel.: +420 224 267 644.
105
PrOdeJ VstuPenek
Vstupenky na jednotlivé koncerty PKF – Prague Philharmonia
lze zakoupit:
– online na www.pkf.cz pod ikonami Rezervovat/Koupit u jednotlivých
koncertů sekci Koncerty (systém umožňuje platbu platební kartou
a tisk elektronické vstupenky)
– v pokladně PKF – Prague Philharmonia (Husova 7, Praha 1)
– telefonicky rezervovat na čísle +420 224 267 644
– rezervovat e-mailem na adrese [email protected]
– hodinu před začátkem koncertu v pokladně koncertní síně,
ve které se koncert koná
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout a zaplatit v pokladně
PKF – Prague Philharmonia nejpozději dva pracovní dny před dnem
konání koncertu.
Vstupenky na jednotlivé koncerty v sezoně 2014–2015 budou
v prodeji od 17. září 2014.
Prodej vstupenek na Mimořádný koncert a Mimořádný koncert
pro děti bude zahájen 19. června 2014.
Otevírací doba pokladny PKF – Prague Philharmonia
(Husova 7, Praha 1, 1. patro)
Úterý: 9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
Středa: 9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
Čtvrtek: 9.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
Ceny VstuPenek
abOnentní VstuPenky:
KATEGORIE (v Kč)
a | Orchestrální cyklus
9 koncertů
snížená cena *
d/e | koncerty pro děti
4 koncerty
snížená cena **
s | krása dneška
6 koncertů
snížená cena * ***
k | komorní cyklus
10 koncertů
snížená cena * ***
I.
II.
III.
IV.
4 400,- 3 800,- 3 400,- 2 550,4 010,- 3 470,- 3 110,- 2 350,1 100,800,-
880,640,-
600,480,-
470,380,-
1 300,820,-
—
—
—
—
—
—
1 900,1 280,-
—
—
—
—
—
—
Objednávky pro stávající abonenty budou přijímány
do 31. července 2014. Objednávky a abonentní vstupenky musí
být zaplaceny a vyzvednuty nejpozději do 16. září 2014.
* Zvýhodněné vstupné mohou uplatňovat senioři po předložení příslušných průkazů.
** Pro děti do 15 let.
*** Cena pro abonenty cyklů A, D/E, S, K.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají 50% slevu na všechny koncerty.
107
JednOtliVé kOnCerty:
KATEGORIE (v Kč)
I.
II.
III.
a | koncerty Orchestrálního cyklu
800,680,510,m | mimořádný koncert
Koncert laureátů mezinárodní soutěže Pražské jaro 2013
200,—
—
d/e | koncerty pro děti
350,250,200,snížená cena **
250,200,150,md | mimořádný koncert pro děti
Nebojte se johoho, pojďte s námi do ZOO
400,300,250,snížená cena **
300,250,200,s | krása dneška
250,—
—
snížená cena *
150,—
—
k | komorní koncerty
300,—
—
snížená cena *
200,—
—
IV.
V.
390,-
150,-
—
—
150,100,-
—
—
200,150,-
150,100,-
—
—
—
—
—
—
—
—
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty bude zahájen 17. září 2014.
Prodej vstupenek na Mimořádný koncert a Mimořádný koncert
pro děti bude zahájen 19. června 2014.
* Zvýhodněné vstupné mohou uplatňovat senioři po předložení příslušných průkazů.
** Pro děti do 15 let.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají 50% slevu na všechny koncerty.
Studenti mají po předložení platného studentského průkazu vstup zdarma při
vyzvednutí vstupenky půl hodiny před koncertem. Nárok na vstupenku k sezení mají
v rámci cyklů K a S, v případě ostatních koncertů obdrží vstupenku na stání. Výjimkou
jsou Mimořádné koncerty (M), na něž se vstup zdarma nevztahuje. V případě koncertů
Orchestrálního cyklu je potřeba vyzvednout vstupenku hodinu před začátkem programu
na pokladně koncertní síně, nebo v předprodeji v pokladně PKF – Prague Philharmonia.
Na jednu vstupenku není možné uplatnit více slev. Změna programu vyhrazena.
seasOn tiCkets
Season tickets are available for all concert series of the PKF – Prague
Philharmonia (except special concerts). With one purchase you gain
access to all concerts within a given series. In the 2014–2015 season,
the individual series will include 4 to 10 concerts scheduled from
September 2014 to June 2015.
A season ticket offers you the following benefits:
– the price of a season ticket includes a 20-45% discount compared
to the regular price of tickets for individual concerts
– you always have the same seat reserved for all concerts of the series
– you do not need to make repeated purchases
– your season ticket is transferable; if you do not wish to attend
a certain concert you may lend it to your friends
RECOMMENDED: season tickets can be booked and paid online
at www.praguephilharmonia.com under the Book/Buy icons placed
next to each series in the Concert section (our system enables you
to pay with a credit card and print an electronic ticket)
109
subsCriPtiOn sales
To order subscriptions tickets choose one of the following options:
– online at www.praguephilharmonia.com via the Book/Buy icons
located next to each series in the Concert section (our system
enables you to pay with a credit card and print an electronic ticket)
- via e-mail to [email protected]
- by phone to +420 224 267 644
- visit the PKF – Prague Philharmonia box office (Husova 7, Prague 1)
Subscription sales will commence on 19 June 2014.
Season tickets may be purchased in cash or by credit card at the
PKF – Prague Philharmonia box office or by invoice. Subscribers
to series A, D/E, S, and K from the previous season will have their
subscriptions automatically reserved. If the reservation is not
confirmed by 31 July 2014, it will be cancelled and the tickets will
be offered for sale.
Season tickets must be paid for and collected by 16 September 2014.
After this date, all reservations will be cancelled without
reimbursement.
A waiting list will be established for new subscribers. The remaining
seats will be assigned to new subscribers according to the date of their
order. The PKF – Prague Philharmonia does not guarantee seats
to all new subscribers.
Please call the box office (Tue – Thu) at +420 224 267 644 to
determine whether or not you have been assigned a seat.
tiCket sales
Tickets for any concert of the PKF – Prague Philharmonia may
be purchased as follows:
– online at www.praguephilharmonia.com via the Book/Buy icons
located next to each concert in the Concert section (our system
enables you to pay by credit card and print an electronic ticket)
– directly from the PKF – Prague Philharmonia box office
(Husova 7, Prague 1);
– via phone reservations at +420 224 267 644
– via email reservations at [email protected]
– at the box office of the concert hall where the concert will take place
one hour before the beginning of the concert
Reserved tickets must be collected and paid for at the PKF – Prague
Philharmonia box office no later than two working days before the day
of the concert.
Tickets for individual concerts in the 2014–2015 season will
be on sale from 17 September 2014.
Tickets for Special Concert and Special Concert for Children will
be on sale from 19 June 2014.
Opening times at the PKF – Prague Philharmonia box office
(Husova 7, Prague 1, 1st floor)
Tuesday: 9.30 am–12 am, 1 pm–5 pm
Wednesday: 9.30 am–12 am, 1 pm–5 pm
Thursday: 9.30 am–12 am, 1 pm–5 pm
111
tiCket PriCes
seasOn tiCkets:
CATEGORY (in CZK)
I.
a | Orchestral series
9 concerts
4,400
reduced price *
4,010
d/e | Concerts series for Children
4 concerts
1,100
reduced price **
800
s | the beauty of today
6 concerts
1,300
reduced price * ***
820
k | Chamber series
10 concerts
1,900
reduced price * ***
1,280
II.
III.
IV.
3,800
3,470
3,400
3,110
2,550
2,350
880
640
600
480
470
380
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Orders from current subscribers will be accepted until
31 July 2014. Season tickets must be paid for and collected
by 16 September 2014.
* Ticket discounts available for pensioners.
** For children under 15 years of age.
*** Discount for subscribers to series A, D/E, S, K.
Disabled persons receive a 50% discount on each concert.
tiCkets FOr indiVidual COnCerts:
CATEGORY (in CZK)
I.
II.
III.
IV.
V.
a | concerts of Orchestral series
800
680
510
390
150
m | special Concert
Prague Spring International Music Competition 2013 Laureate Concert
200
—
—
—
—
d/e | Concerts series for Children
350
250
200
150
—
reduced price **
250
200
150
100
—
md | special Concert for Children
Do not worry any boo and get ready for the ZOO
400
300
250
200
150
reduced price **
300
250
200
150
100
s | the beauty of today
250
—
—
—
—
reduced price *
150
—
—
—
—
k | Chamber series
300
—
—
—
—
reduced price *
200
—
—
—
—
Tickets for individual concerts will be on sale from 17 September 2014.
Special Concert and Special Concert for Children will be on sale
from 19 June 2014.
* Ticket discounts available for pensioners.
** For children under 15 years of age.
Disabled persons receive a 50% discount on each concert.
Students with valid student card have free entrance, when they collect them half an
hour before the concert. They are entitled to a seating place tickets within the K and S
cycles, while in the case of other concerts they will receive a standing room ticket.
The exception is Special Concerts (M) to which free entrance does not apply. As regards
concerts of Orchestral Series, tickets must be collected an hour prior to the beginning
of the performance at the box office of a concert hall or at the PKF – Prague
Philharmonia advance-sales office.
Discounts cannot be combined. Programme subject to alteration.
113
inFOrmaCe O kOnCertníCH sáleCH /
inFOrmatiOn abOut COnCert Venues
dVOřákOVa síň rudOlFina
náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
metro — trasa A, stanice Staroměstská; tramvaj — č. 17 a 18 zastávka Staroměstská;
autobus — č. 207 zastávka Staroměstská; osobní vozidlo — parkování v podzemní
garáži na náměstí Jana Palacha; BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
vlevo
varhanní empora
balkon
levý
lóže I
Pódium
lóže II
lóže III
lóže IV
lóže V
řada stání
balkon střed
dVOřák Hall OF tHe rudOlFinum
náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
HOW TO GET THERE:
Metro — line A, station: Staroměstská; trams — No. 17 and 18, stop: Staroměstská;
bus — No. 207, stop: Staroměstská; by car — parking in the underground garage on
Jan Palach Square; BARRIER-FREE ACCESS
vpravo
I. kategorie
1st category
balkon
pravý
I lóže
II. kategorie
2nd category
III. kategorie
3rd category
II lóže
IV. kategorie
4th category
V. kategorie
5th category
III lóže
IV lóže
V lóže
115
1
1
2
1
3
smetanOVa
síň ObeCníHO dOmu /
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
smetana
Hall OF tHe muniCiPal HOuse
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4
1
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
náměstí
5, 10
Praha
2 3 4 Republiky
5 6 7 8 9
11 121 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
metro — trasa B, stanice Náměstí Republiky; tramvaj — č. 5, 8, 24, 26 zastávka Náměstí
Republiky; osobní vozidlo — parkování dostupné v garážích obchodního centra Kotva
či Palladium; BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
HOW TO GET THERE:
Metro — line B, station: Náměstí Republiky; trams — No. 5, 8, 24, 26, stop: Náměstí
Republiky; by car — parking available in the garages of the Kotva or Palladium
shopping centres; BARRIER-FREE ACCESS
I. kategorie
1st category
II. kategorie
2nd category
Varhanní empora
3
1
2
3
4
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
1
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Sbory
vlevo
III. kategorie
3rd category
IV. kategorie
4th category
vpravo
Pódium
1
Balkon
1. pořadí
vlevo
Lože
parter
vlevo
I.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.
VI.
V.
VII.
VI.
VIII.
VII.
IX.
VIII.
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12
2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12
3
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12
4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10 11 12
5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 10 11 12
6
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
7
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
10
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
11
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
14
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
I.
2
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
15
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
17
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
18
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
19
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
20
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
21
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
22
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
23
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
25
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
26
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
28
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
29
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
30
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
31
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
32
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
vlevo
Parter
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
Lože
parter
vpravo
I.
I.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.
VI.
V.
VII.
VI.
VII.
VIII.
VIII.
IX.
vpravo
24 25 26 27
24 25 26 27
1
2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
3
4
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
4
5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
5
6
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
6
7
2
7
Galerie
Hlavní
balkon
vlevo
Balkon
1. pořadí
vpravo
Hlavní
balkon
vpravo
117
ŠPanělský sál PražskéHO Hradu /
sPanisH Hall, Prague Castle
Pražský hrad, III. nádvoří, Praha 1
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
metro — trasa A, stanice Hradčanská a Malostranská; tramvaj — č. 22 zastávka
Pražský hrad; BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
HOW TO GET THERE:
Metro — line A, stations Hradčanská and Malostranská; tram — No. 22, stop:
Pražský hrad; BARRIER-FREE ACCESS
I. kategorie
1st category
Pódium
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
3
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
5
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
6
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
7
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
8
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
9
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
10
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
11
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
12
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
13
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
16
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
17
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
18
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
19
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
20
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
21
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
22
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
23
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
24
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
25
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
26
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
27
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
28
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
29
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
30
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
vlevo
vpravo
II. kategorie
2nd category
III. kategorie
3rd category
CHrám u salVátOra /
CHurCH OF st. salVatOr
Salvátorská 1045/1, Praha 1
Místa v sále nejsou číslována. / The seats in the hall are not numbered.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
metro — trasa A, stanice Staroměstská; tramvaj — č. 17, 24 zastávka Právnická fakulta;
osobní vozidlo — parkování dostupné v garážích obchodního centra Kotva či Palladium
HOW TO GET THERE:
Metro — line A, station Staroměstská; trams — No. 17, 24 stop Právnická fakulta;
by car — parking available in the garages of the Kotva or Palladium shopping centres
Pódium
vlevo
vpravo
119
exPerimentální PrOstOr rOxy – nod /
exPerimental sPaCe rOxy – nod
Dlouhá 33, Praha 1
Místa v sále nejsou číslována. / The seats in the hall are not numbered.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
metro — trasa B, stanice Náměstí Republiky; tramvaj — č. 5, 8, 24, 26 zastávka Dlouhá
třída; osobní vozidlo — parkování dostupné v garážích obchodního centra Kotva či
Palladium
HOW TO GET THERE:
Metro — line B, station: Náměstí Republiky; trams — No. 5, 8, 24, 26, stop: Dlouhá třída;
by car — parking available in the garages of the Kotva or Palladium shopping centres
Pódium
1
2
3
4
5
6
7
8
české muzeum Hudby /
CzeCH museum OF musiC
Karmelitská 2/4, Praha 1
Místa v sále nejsou číslována. / The seats in the hall are not numbered.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2
metro1 —2 trasa
2223zastávka
3 4 A,
5 stanice
6 7 8 Malostranská;
9 10 11 12 13 14tramvaj
15 16 17 —
18 č.
1912,
20 20,
21 22
24 25 26
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hellichova;
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
27
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8
1
2
4
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
HOW TO GET THERE:
Metro
— line A, station: Malostranská; trams — No. 12, 20 and 22, stop: Hellichova;
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BARRIER-FREE ACCESS
Pódium
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
121
Vážení předplatitelé koncertů PKF – Prague Philharmonia,
je mi velkým potěšením, že Vám mohu coby bývalý hlavní hostující
dirigent PKF a stávající prezident a umělecký ředitel internetového
vysílání M_MEDIA představit ve spolupráci s tímto orchestrem další
výhodu předplatného jeho koncertů.
Všichni předplatitelé jedné z koncertních řad PKF – Prague
Philharmonia v sezoně 2014–15 získají BEZPLATNé ROČNí
PŘEDPLATNé, které jim umožní přístup ke všem kulturním
programům vysílaným na televizních kanálech M_MEDIA.
Předplatitelé koncertů PKF tak dostanou možnost neomezeně
sledovat všechny programy M_MEDIA, mezi nimiž nalezneme vážnou
hudbu, jazz, world music, divadlo, dokumenty i hranou tvorbu.
Toto opatření Vám samozřejmě nabízí příležitost znovu si vychutnat
všechny koncerty PKF natočené týmem M_MEDIA, ale tím to nekončí:
nově budete moci sledovat také koncerty partnerů společnosti
M_MEDIA, jimiž jsou například London Symphony Orchestra, Orchestre
de Paris, Orchestre National de France, Aix en Provence Festival, Gstaad
International Music Festival nebo Anima Eterna Brugge.
Televizní kanály společnosti M_MEDIA jsou dostupné na všech
zařízeních s připojením na internet: na počítačích, mobilních telefonech,
tabletech a televizních přístrojích napojených na internet.
Michel Swierczewski
prezident a umělecký ředitel M_MEDIA
Pro využívání BEZPLATNéHO ROČNíHO PŘEDPLATNéHO vyplňte při
nákupu abonmá v pokladně PKF formulář, na jehož základě Vám
M_MEDIA obratem zašle uživatelské jméno a heslo.
Dear PKF – Prague Philharmonia Subscribers,
It is with great pleasure that, as former Prague Philharmonia's Principal
Guest Conductor, and now M_MEDIA Television's Chairman and Artistic
Director, we can propose, in collaboration with the orchestra, an extra
benefit to your PKF – Prague Philharmonia's subscription.
Every subscriber to one of this orchestra's concerts series
in the 2014–2015 season will be entitled to a ONE YEAR FREE TRIAL
SuBSCRIPTION to M_MEDIA cultural television channels.
As such, PKF – Prague Philharmonia subscribers will be able
to unlimited streaming to all M_MEDIA programmes consisting
of classical music, jazz and world, drama theatre, documentaries
and fictions.
This will, of course, enable you not only to watch again all PKF – Prague
Philharmonia concerts filmed by M_MEDIA teams but furthermore
watch all concerts produced by other M_MEDIA partners such as the
London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Orchestre National
de France, Aix en Provence Festival, Gstaad International Music Festival,
Anima Eterna Brugge etc.
M_MEDIA channels are available from any device connected to the
Internet: computers, mobile phones and tablets, and Internet connected
television sets.
Michel Swierczewski
Chairman and Artistic Director M_MEDIA
To receive the ONE YEAR FREE TRIAL SuBSCRIPTION, please, fill
in the form upon buying your subscription at the PKF – Prague
Philharmonia box office and M_MEDIA will immediately send you
your username and password.
123
klub PHilHarmOnia
Klub Philharmonia tvoří přátelé a příznivci PKF – Prague Philharmonia,
kteří svými příspěvky orchestr podporují a umožňují tak naplňovat jeho
krédo – studovat a interpretovat hudební díla v co nejvyšší kvalitě. Tato
významná podpora umožňuje orchestru zvát na své koncerty špičkové
sólisty a dirigenty z celého světa, provádět náročnější symfonická díla
nebo netradiční fúze a doplňovat svůj inventář kvalitními hudebními
nástroji. Členové klubu tak v neposlední řadě napomáhají
k nezaměnitelnému a vysoce profesionálnímu zvuku orchestru.
Jak se stát členem?
Členem Klubu Philharmonia se můžete stát i Vy, pokud přispějete na
provoz našeho orchestru jakýmkoli finančním obnosem od 2 000 Kč.
Výše Vašeho daru pak určí kategorii Vašeho členství a s ní spojené
výhody. O darovanou částku si můžete snížit daňový základ. Základním
členstvím při poskytnutí daru 2 000 Kč získáte status „podporovatel”.
Můžete se stát i „dárcem” (od 5 000 Kč), nebo ještě významnějším
„mecenášem” (od 20 000 Kč). Můžete se rovněž zapojit do výjimečného
projektu „Spoluhráč vybraného hráče“ – v jehož rámci máte možnost
podpořit Vámi zvoleného člena orchestru a získáte tak výhody
podporovatele, dárce, nebo mecenáše (podle výše příspěvku,
který koresponduje s těmito kategoriemi). Podrobnosti naleznete
na www.pkf.cz.
Jak jsou darované finanční prostředky použity?
Vámi poskytnuté dary jsou určeny na konkrétní účely – např.
nákup strun, plátků, strojků a dalšího příslušenství pro smyčcové
a dechové nástroje. Na tyto položky je nutno z rozpočtu
PKF – Prague Philharmonia každoročně uvolnit částku
okolo 300 000 Kč.
Jakou formou lze poskytnout dar?
– hotově v kanceláři PKF – Prague Philharmonia
– převodem nebo vkladem na účet č. 810614004/2700
IBAN: CZ08 2700 0000 0008 1061 4004
SWIFT (BIC): BACX CZ PP
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
náměstí Republiky 3a, 110 00 Praha 1
Více informací o Klubu Philharmonia obdržíte na adrese:
PKF – Prague Philharmonia (1. patro)
Husova 7
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 267 513
e-mail: [email protected]
www.pkf.cz
125
PHilHarmOnia Club
Why the Philharmonia Club?
The Philharmonia Club is an association of friends and supporters
of the PKF – Prague Philharmonia who help the orchestra to achieve
its purpose: to study and interpret works of music at the highest
possible level.
How can i become a member?
You can become a member of the Philharmonia Club if you give
a donation of any amount above CZK 2,000. The amount determines
your membership category and benefits. Basic membership
at CZK 2,000 gives you Supporter status. You can also become
a Donor (from CZK 5,000) or join the Club at the exclusive level
of Benefactor (from CZK 20,000). We have also initiated the unique
“Performer Partner” project, which gives you the opportunity to
support a specific member of the orchestra whom you yourself
choose. This structure offers you the same membership benefits
at the level of Supporter, Donor or Benefactor corresponding
to the amount of your donation. You can find more information
at www.praguephilharmonia.com.
Where does the money go?
Your financial gift is used directly for practical purposes, e.g. purchase
of strings and other accessories for string and wind instruments.
To cover these expenses requires that we spend CZK 300,000 every year.
How can i make a donation?
– In cash at the PKF – Prague Philharmonia office
– By bank transfer to bank account no. 810614004/2700 (in CZK)
IBAN: CZ08 2700 0000 0008 1061 4004
SWIFT (BIC): BACX CZ PP
Donations in EuR may be sent to the following bank account:
1002130321/2700
IBAN CZ51 2700 0000 0010 0213 0321
SWIFT (BIC): BACX CZ PP
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
náměstí Republiky 3a, 110 00 Prague 1
For more information please contact us:
PKF – Prague Philharmonia (1st floor)
Husova 7
110 00 Praha 1
Tel: +420 224 267 513
E-mail: [email protected]
www.praguephilharmonia.com
127
VýHOdy klubu PHilHarmOnia
Podle typu členství Vám můžeme nabídnout tyto výhody:
POdPOrOVatel (OD 2 000 Kč)
– uvedení Vašeho jména na internetových stránkách
PKF – Prague Philharmonia (pokud si to budete přát)
– pozvání na číši vína s dirigenty a sólisty při vybraných koncertech
v Rudolfinu
– poslední CD nahrávka PKF – Prague Philharmonia
dárCe (OD 5 000 Kč)
– uvedení Vašeho jména na internetových stránkách
– 2 vstupenky na jeden z Mimořádných koncertů
– 2 vstupenky na koncert dle výběru
– pozvání na číši vína s dirigenty a sólisty při vybraných koncertech
v Rudolfinu
– všechny nově vydané CD nahrávky PKF – Prague Philharmonia
meCenአ(OD 20 000 Kč)
– uvedení Vašeho jména na internetových stránkách
– uvedení Vašeho jména ve všech programech koncertů v Rudolfinu
(pokud si to budete přát)
– 4 vstupenky na jeden z Mimořádných koncertů
– 2 vstupenky na koncert dle výběru
– 2 vstupenky na vybraný koncert pro jiné pořadatele
(festivaly, koncerty v zahraničí)
– pozvání na číši vína s dirigenty a sólisty při vybraných koncertech
v Rudolfinu
– všechny nově vydané CD nahrávky PKF – Prague Philharmonia
sPOluHráč VybranéHO Hráče
Vyberte si hráče, který Vás zvlášť zaujal! Díky Vašemu příspěvku pro Vás
bude moci hrát ještě kvalitněji! Získáte výhody podporovatele, dárce,
nebo mecenáše podle výše příspěvku. Další podrobnosti na www.pkf.cz.
beneFits FOr members OF PHilHarmOnia Club
Join the Philharmonia Club and enjoy the following benefits:
suPPOrter membersHiP (FROM CZK 2,000)
– recognition on the PKF – Prague Philharmonia website
(subject to your permission)
- invitations to Philharmonia Club social events
- the latest PKF – Prague Philharmonia CD
dOnOr membersHiP (FROM CZK 5,000)
– recognition on the PKF – Prague Philharmonia website
– 2 complimentary tickets to a Special Concert
– 2 complimentary tickets to any concert of your choice
– invitations to social events of the Philharmonia Club
– all CDs released by the PKF – Prague Philharmonia
beneFaCtOr (FROM CZK 20,000)
– recognition on the PKF – Prague Philharmonia website
– recognition in the programmes of concerts at the Rudolfinum
(subject to your permission)
– invitations to Philharmonia Club social events
– 4 complimentary tickets to a Special Concert
– 2 complimentary tickets to any concert of your choice
– 2 complimentary tickets to any concert of your choice by other
organizers (festivals, concerts abroad)
– all newly released PKF – Prague Philharmonia CDs
PerFOrmer Partner
Choose a member of the orchestra whose musicianship has attracted
your attention! You can sponsor this musician and help to improve his
or her performance conditions. You will enjoy the same membership
benefits at the level of Supporter, Donor or Benefactor corresponding
to the amount of your donation. You can find more information
at www.praguephilharmonia.com.
129
Výběr z reCenzí V sezOně 2013–2014
„Špičkový koncert, jedinečný zážitek, prostě hudební večer přesně podle
očekávání. Takový byl páteční úvod 33. ročníku festivalu vážné hudby
Trutnovský podzim. Postaral se o něj momentálně nejlepší český
orchestr PKF – Prague Philharmonia.“
Pavel Cajthaml, Denisa Gumbírová, Trutnovinky 10/2013
„Je vlastně s podivem, že se tyto čtyři Dvořákovy symfonické básně
takto uceleně v rámci jednoho koncertu včetně recitace neuvádějí.
Koncert PKF tak nadchl vedle skvělých výkonů i touto objevností.“
Helena Havlíková, Opera Plus 12/2013
„Orchestr s dirigentem na přípravě partitury, která u nás nepatří do
běžného repertoáru, odvedli velký kus práce. Provedení bylo pečlivé,
a přesto bez zaváhání spontánní a oslnivé, od počátku až ke
stupňované bravuře ve finále. Bylo radostí sledovat ovládnutí
záludností, přesvědčivost změn, hráčskou suverenitu i vzájemné
porozumění klavíristy a dirigenta.“
Petr Veber, Muzikus 12/2013
„Dílo nelehké na rytmickou preciznost a souhru i na vystižení rozpustilé
atmosféry se podařilo podat jako klauniádu, která však přesto zůstává
především brilantní hudbou. Vůl přistál na střechu Rudolfina měkce.“
Věra Drápelová, iDnes 2/2014
„Provedení Mendelssohna bylo bezchybné, avšak tím, co se vrylo
posluchačům do paměti, byla Schubertova Symfonie č. 5 B dur, D 485,
která byla přednesena s půvabem, grácií a elegancí.“
Von Gabor Halasz, Die Rheinpfalz 3/2014
„Jakub Hrůša rád chodí nevyšlapanými cestami a sestavováním
programů překvapuje. Dokázal to vloni uvedením kompletu
Dvořákových symfonických básní v konfrontaci s Erbenovými
předlohami, potvrdil to i 9. 3. v Rudolfinu, když s PKF – Prague
Philharmonia příkladně provedl kompletního Pulcinellu. Provedení
zářilo čistotou a krásou.“
Luboš Stehlík, Harmonie 4/2014
„PKF především v této skladbě ukázala, že patří k české špičce.
A Jiří Bělohlávek k extratřídě. Byla to radost poslouchat.“
Rémy Martin, Literární noviny 4/2014
„Provedení Bělohlávka a PKF – Prague Philharmonia bylo dokonalé,
vše sedělo, vynikající houslová sóla koncertního mistra, která zabrala
téměř dvě věty, i cellové sólo s krásným muzikálním výrazem
(poslední část Das Diner), výtečná dřeva, souhra s klavírem. A při tom
všem, při všech precizních detailech a eleganci provedení se neztrácel
ani humorný nadhled či ironická nadsázka, kterou Strauss vyjádřil
hru měšťáka na něco pompézního a vznešeného, čím ale ve
skutečnosti není.“
Svatava Barančicová, Opera Plus 4/2014
„Orchestr i v tomto případě, jako po celý večer, hrál nejen s přehledem
nad celkem, ale i s velkou pozorností detailům, ve výsledku tedy
zajímavě, naplno a směrem k dokonalosti. Odpovídá to pověsti PKF.
Tento večer bylo opravdu těžké rozhodnout, jestli převažuje
interpretační přínos programu nad dramaturgickým, nebo naopak.“
Petr Veber, Harmonie 5/2014
131
seleCted reVieWs in tHe 2013–2014 seasOn
“A top-class concert and a unique experience, in short a musical
evening that lived up to all expectations. This was the opening Friday
of the 33rd Trutnov Autumn Festival, offered by PKF – Prague
Philharmonia, currently the best Czech orchestra.”
Pavel Cajthaml, Denisa Gumbírová, Trutnovinky 10/2013
“It's surprising that these four Dvořák symphonic poems aren't usually
presented cohesively, together in recital at a single concert. This
concert by the PKF – Prague Philharmonia impressed not only with
this revelation, but with the performance itself.”
Helena Havlíková, Opera Plus 12/2013
“The orchestra along with its conductor went to great effort preparing
this score, not often found in mainstream repertoire. The interpretation
was precise yet spontaneous, dazzling and without hesitation, from
the beginning to the intensified virtuosity of the finale. It was pure joy
to watch the ensemble master all the insidiousness, to watch
the persuasiveness of the modulations, the excellence of the performers,
and the mutual understanding of pianist and conductor.”
Petr Veber, Muzikus 12/2013
“This piece, very demanding in terms of precision and coordination,
isn't easy to perform. And it's not easy to carry it out like as both
a mockery and a brilliant musical composition at the same time.
The ox landed softly at the roof of Rudolfinum.”
Věra Drápelová, iDnes 2/2014
“The interpretation of Mendelssohn was flawless, but it was Schubert's
Symphony No. 5 B major, D 485, carried out with charm, gracefulness
and elegance, that left its mark on the memory of its listeners.”
Von Gabor Halasz, Die Rheinpfalz 3/2014
“Jakub Hrůša likes to walk the roads less travelled and his dramaturgy
is surprising and astonishing. He proved it all throughout last year, when
he introduced Dvořák's complete symphonic poems, confronting them
directly with the Erben works on which they are based. He confirmed his
reputation on 9 March at the Rudolfinum, where he flawlessly performed
the complete Pulcinella with PKF – Prague Philharmonia. Their crystalclear interpretation glimmered with sheer beauty.”
Luboš Stehlík, Harmonie 4/2014
“PKF – Prague Philharmonia confirmed its position as the top Czech
orchestra with this piece. And Jiří Bělohlávek is – if possible – better
than ever. It was a sheer pleasure to listen to it.”
Rémy Martin, Literární noviny 4/2014
“The performance of PKF – Prague Philharmonia, under the baton
of Jiří Bělohlávek, was perfect. Everything fits – the brilliant violin
solos of the concertmaster, lasting almost two whole musical
sentences; the beautifully expressive cello solos (the last part,
Das Diner), the perfection of the woodwinds, and their fantastic
coordination with the grand piano. And even with all this perfection
and elegance of interpretation, the ensemble didn't lose the humorous
perspective or ironic hyperbole used by Strauss to depict the pompous
bourgeois local trying to impress his neighbours to no avail.”
Svatava Barančicová, Opera Plus 4/2014
“Orchestra, as always, performed with mastery, and paid a great
attention to details at the same time – the outcome was very interesting
and almost perfect. Which corresponds with PKF – Prague Philharmonia
reputation. It was very difficult to choose, if interpretative contribution
prevails over dramaturgy, or otherwise. Both were brilliant.”
Petr Veber, Harmonie 5/2014
133
Vybrané naHráVky PkF – Prague PHilHarmOnia
seleCted PkF – Prague PHilHarmOnia reCOrdings
Kompletní přehled nahrávek najdete na www.pkf.cz.
Full discography available at www.praguephilharmonia.com.
Iva Bittová — Zvon / Bell
Iva Bittová — zpěv, housle a viola / vocals, violin, and viola
David Švec — dirigent / conductor
ANIMAL MUSIC / SUPRAPHON
2012
Ivan ženatý — housle / violin
FRANTIŠEK BENDA
SUPRAPHON
2012
LIBERA
Sumi Jo — soprán / soprano
BIZET — LEHáR — BELLINI — DVOŘáK — BERNSTEIN
Ondrej Lenárd — dirigent / conductor
DEUTSCHE GRAMMOPHON
2011
BEDŘICH SMETANA — Má vlast / My Country
Jakub Hrůša — dirigent / conductor
Živá nahrávka zahajovacího koncertu festivalu
Pražské jaro 2010. / Live recording of the opening
concert of the 2010 Prague Spring festival.
SUPRAPHON
2010
Jiří Bárta — violoncello / cello
MARTINů — FOERSTER — NOVáK
Jakub Hrůša — dirigent / conductor
SUPRAPHON
2009
BOHuSLAV MARTINů — Koncert pro housle
a orchestr č. 2 / Concerto for Violin and
Orchestra No. 2
Serenáda č. 2 / Serenade No. 2
Toccata e due canzoni / Toccata e due canzoni
Isabelle Faust — housle / violin
Cédric Tiberghien — klavír / piano
Jiří Bělohlávek — dirigent / conductor
HARMONIA MUNDI
2008
135
SOuVENIRS
Anna Netrebko
KáLMáN — LEHáR — OFFENBACH
DVOŘáK — STRAuSS — GRIEG ad.
Elina Garanča — mezzosoprán / mezzo-soprano
Piotr Beczala — tenor
Emmanuel Villaume — dirigent / conductor
DEUTSCHE GRAMMOPHON
2008
ANTONíN DVOŘáK
Serenáda E dur pro smyčcový orchestr /
Serenade in E major
Serenáda pro dechové nástroje / Serenade for Winds
JOSEF SuK — Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“ / Meditation on the Old Czech chorale
“Saint Wenceslas”
Jakub Hrůša — dirigent / conductor
SUPRAPHON
2007
ANTONIO VIVALDI — Čtvero ročních dob /
Le quatro staggioni
JOHANN SEBASTIAN BACH — Koncert pro dvoje
housle a orchestr d moll / Concerto for Two
Violins and Orchestra in D minor
Pavel Šporcl — housle / violin
SUPRAPHON
2007
ANTONíN DVOŘáK
Koncert pro violoncello a orchestr h moll /
Concerto for Cello and Orchestra in B minor
Trio pro housle, violoncello a klavír, „Dumky” /
Trio for Violin, Cello, and Piano, “Dumky”
Jean-Guihen Queyras — violoncello / cello
Isabelle Faust — housle / violin
Alexander Melnikov — klavír / piano
Jiří Bělohlávek — dirigent / conductor
HARMONIA MUNDI
2005
ANTONíN DVOŘáK — Koncert pro housle
a orchestr a moll / Concerto for Violin
and Orchestra in A minor
Klavírní trio f moll / Piano Trio in F minor
Jean-Guihen Queyras — violoncello / cello
Isabelle Faust — housle / violin
Alexander Melnikov — klavír / piano
Jiří Bělohlávek — dirigent / conductor
HARMONIA MUNDI
2004
LE BELLE IMMAGINI
Magdalena Kožená
MOZART — GLuCK — MYSLIVEČEK
Michel Swierczewski — dirigent / conductor
DEUTSCHE GRAMMOPHON
2001
137
VSTŘÍCNĚ
VSTŘÍCNĚ
VÁM
VÁM
POMŮŽEME
POMŮŽEME
V TĚŽKÝCH ČASECH
V TĚŽKÝCH ČASECH
ODPOUŠTÍME PLATBY ZÁKAZNÍKŮM STIŽENÝM
ODPOUŠTÍME
PLATBY ZÁKAZNÍKŮM STIŽENÝM
PŘÍRODNÍ
POHROMOU
PŘÍRODNÍ
Vaše
energiePOHROMOU
je na prvním místě, proto pro vás stále
Vaše energie
je na
prvním
místě,
pro váspři
stále
zlepšujeme
naše
služby.
Tak,
jako proto
pomáháme
velkých
zlepšujemehledáme
naše služby.
Tak, jako vstřícná
pomáháme
při velkých
kalamitách,
a nacházíme
řešení
kalamitách, hledáme
a nacházíme
vstřícná řešení
i v jednotlivých
individuálních
případech.
i v jednotlivých
případech.
Přesvědčte
se naindividuálních
www.cez.cz/kodex.
Přesvědčte se na www.cez.cz/kodex.
www.cez.cz/kodex
www.cez.cz/kodex
JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
Hilary Hahn
foto © Michael Patrick O’Leary
klasická hudba, jazz a world music
jsou vaše oči
do světa klasické hudby
Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8
e-mail: [email protected], tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127
on-line na http://www.casopisharmonie.cz
Vበinformaãní portál o opefie,
baletu a váÏné hudbû
www.operaplus.cz
Adresa redakce: Radlická 99, 150 00 Praha 5 . tel.: 251 552 425, 251 550 208 . mobil: 773 554 672 . e-mail: [email protected] . www.hudebnirozhledy.cz
Hudební rozhledy
Rozhovory
Události
Festivaly
Koncerty
Horizont
Opera
Balet
Muzikál
Zahraničí
Studie
Komentáře
Knihy
Svět
hudebních
nástrojů
Revue
hudebních
nosičů
MĚSÍČNÍK pro předškoláky, mladší žáky,
rodiče, učitele a vychovatele
ORIGINÁLNÍ ČESKÝ ČASOPIS
ČASOPIS PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
CHYTRÁ, AKČNÍ ZÁBAVA a HRAVÉ UČENÍ
POMOCNÍK A RÁDCE PRO DOSPĚLÉ
ROZVÍJÍ DĚTSKOU OSOBNOST ve volné
návaznosti na RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY mateřských a základních škol.
ce 99,- Kč
Čtvr tletní předplatné pro školy i jednotliv
243,-Kč
ce:
otliv
Půlroční předplatné pouze pro jedn
Roční předplatné pro jednotlivce: 456,-Kč
zení: 456,-Kč
Roční předplatné pro školy a škol ská zaří
www.send.cz, tel.: 225 985 225, 777 333
e -mail: [email protected]
370,
www.pastelka.com
sir simon rattle &
magdalena kožená
patroni roku české hudby 2014
česká filharmonie \ pkf – prague philharmonia \ národní divadlo praha \
národní divadlo moravskoslezské \ národní muzeum \ národní galerie \
pražské jaro \ janáčkův máj \ smetanova litomyšl \
mhf český krumlov \ concentus moraviae – české sny \
institut umění – divadelní ústav \ český rozhlas \
česká centra & další
photo © jiří sláma
s podporou
hlavní partner
mediální partneři
Czech Music Council
www.rokceskehudby.cz
PHGLiOQtSDUWQHU
3.)3UDJXH3KLOKDUPRQLD
O oktávu výraznejší zázitek
časopis o jiné hudbě
soudobá kompozice
alternativa
post–jazz
elektronika
improvizace
industrial
noise
recenze
informační servis
CD přílohy
dvouměsíčník
cena 69 Kč
předplatné 330 Kč
www.hisvoice.cz
neposlouchám
ale slyším
Nové hudební pořady stanice Vltava
Telefonotéka
pondělí–pátek | 9.50–11.30
Živě vysílaný hudebně
a kulturně-publicistický pořad
s nahrávkami především klasické hudby.
Hudební fórum speciál
pátek | 23.15–1.00
Autorsky moderovaný publicistický pořad
plný hostů věnovaný soudobé hudbě.
All you need to
know about where
to sleep, eat, drink,
visit and enjoy
Online
E S S E N TI A L
C I TY G U I D E S
Print
Mobile
Europe's biggest publisher of locally produced city guides
prague.inyourpocket.com
V
VYDÁVÁTE
Y D Á V Á T E ČASOPIS?
ČASOPIS?
Váš
Váš časopis
časopis musí
musí b
být
ýt o
online!
nline!
Publikujte a prodávejte
Váš časopis
na AppStore!
Publikujte a prodávejte
Váš časopis na
tabletech!
h
Ve vlastním kiosku
na AppStore, ve vhodné
kategorii, kterou
si určíte, vydělávejte
na předplatném!
Vytvoříme pro Váš
časopis unikátní kiosek,
nastavíme předplatné
a vložíme Vaše
časopisy do kiosku.
Váš
Váš časopis
časopis jje
e ihned
ihned
dostupný
d
ostupný online
online
na
celém
světě!
n
ac
elém s
v ě tě !
Iva
DURABO,
rafické sstudio
tudio a ttiskárna
iskárna
Iva Vodáková
Vodáková - D
URABO, ggrafické
Na
88 Čelákovice,
Čelákovice, Tel.:
Tel.: +420
Fax: +420
+420 326
326 920
920 599
599
Na SStráni
tráni 1301,
1301, 250
250 88
+420 326
326 920
920 500,
500, Fax:
e-mail:
[email protected],
e-mail: d
[email protected], www.durabo.cz
www.durabo.cz
management OrCHestru /
OrCHestra management
ředitel / managing direCtOr
Radim Otépka
[email protected]
asistentka managementu / management assistant
Martina Cechová
[email protected]
tel.: +420 224 232 488
VedOuCí kOnCertníHO Oddělení /
Head OF COnCert dePartment
Martin Cikánek
[email protected]
tel.: +420 222 233 066
manažerka PrOdukCe / PrOduCtiOn manager
Vladimíra Brychová
[email protected]
tel.: +420 222 233 066
asistentka PrOdukCe / PrOduCtiOn assistant
Marie Kroužková
[email protected]
tel.: +420 224 232 488
VedOuCí Pr a marketingu / Head OF Pr and marketing
Barbora Dušková
[email protected]
tel.: +420 224 267 513
sPeCialistka Pr a marketingu /
Pr and marketing sPeCialist
Sandra Lehnertová
[email protected]
tel.: +420 224 267 513
POkladna / bOx OFFiCe
Kamila Halžová
[email protected]
[email protected]
tel.: +420 224 267 644
muzikOlOžka, Hudební arCHiV /
musiCOlOgist, musiC arCHiVe
Hana Dohnálková
[email protected]
tel.: +420 222 221 088
ekOnOmiCké Oddělení / eCOnOmiC dePartment
Petra Fojtíková
[email protected]
tel.: +420 224 232 488
teCHnik / teCHniCian
Robert Sítek
[email protected]
insPektOr OrCHestru / OrCHestra rePresentatiVe
Svatopluk Zaal
[email protected]
153
kOntakt / COntaCt
most
Karlova
Zlatá
tlé
Boršov
Betlémské nám.
PkF – Prague Philharmonia, o.p.s.
Husova 7, 110 00 Praha 1 (1. patro / 1st floor)
Tel.: +420 224 232 488
E-mail: [email protected]
IČ: 64947602
DIČ: CZ64947602
Číslo účtu / Bank Account: 810614004/2700
www.pkf.cz
www.praguephilharmonia.com
Michalská
Zlatá
Husova
á
ny Svě
Náprstkova
Jilská
PkF
Ja
l
ov
co
Liliová
ra
vá
Liliová
tano
záb
Karolí
Sme
Na
zo
Řetě
Anenská
Anenské
dlí nám.
Stříbrn
vo n
ábř.
Novotného lávka
va
vá
Karlo
Husova
Karlův
jv
Ve
od
ov a
Uhelný
trh
OteVíraCí dOba POkladny PkF – Prague PHilHarmOnia /
OPening times at tHe bOx OFFiCe
Husova 7, 110 00 Praha 1 (1. patro / 1st floor)
Tel.: +420 224 267 644
E-mail: [email protected]
Úterý / Tuesday — 9.30–12.00, 13.00–17.00
Středa / Wednesday — 9.30–12.00, 13.00–17.00
Čtvrtek / Thursday — 9.30–12.00, 13.00–17.00
Letní prázdniny — červenec – srpen / July – August
Úterý – čtvrtek / Tuesday – Thursday — 9.30–12.00, 13.00–15.00
tiráž / imPrint
FOTOGRAFIE / PHOTOS
Orchestr, Jakub Hrůša © Miloš Nešič, archivní foto PKF © Zdeněk Chrapek, Pavel
Varga, archiv, Radim Otépka © Hynek Glos, Jiří Bělohlávek © Václav Jirásek, Le Mans,
Martin Klimpl © Radovan Šubín, Philipp von Steinaecker © Deniz Saylan, Denis
Kožuchin © archiv, Richard Samek © Markéta Navrátilová, Kate Royal © Ester Haase,
Emmanuel Villaume © Akos Photography, Isabelle Faust © archiv, Simona Houda
Šaturová © Tomáš Houda, Paul Meyer © archiv, Jan Martiník © archiv, Jana
Wallingerová © Jana Hallová, Gábor Boldoczki © Marco Borgrevve, Julia Kamenik
© archiv, Emmanuel Pahud © Lou Denim EMI Classics, Mischa Maisky © Hideki
Shiozawa, Jevgenij Buškov © Oleg Nachinkin, Kaspar Zehnder © Guy Perrenoud
Grafický návrh / Graphic design — Lucie Valerová
Kresby skřítků / Drawings of sprites — Kateřina Kroupová
Překlad dramaturgie koncertů pro děti a pro školy — Penny Lovibond,
Jarmila Kotůlková
Sazba / Type setting — BOOM, s.r.o.
Tisk / Printed by — Iva Vodáková – DuRABO
Vydala / Published by — PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.
PKF – Prague Philharmonia si vyhrazuje právo na změnu programu. /
The PKF – Prague Philharmonia reserves the right to change the programme.
155
PřeHled Partnerů PkF – Prague PHilHarmOnia /
Partners OF PkF – Prague PHilHarmOnia
Generální partneři / General Partners
Hlavní partneři / Main Partners
Partneři / Partners
Hlavní mediální partneři / Main Media Partners
Mediální partneři / Media Partners
Dopravní podnik
hlavního města Prahy
Dopravní podnik
hlavního města Prahy
Partner Dětského klubu Notička / Partner of Notička Children's Club
157
20 let stylově
Download

20let - Pražská komorní filharmonie