28 Decentralizace procesního řízení
ISSN 1803-4535
6 SKF a továrna na řešení
www.udrzbapodniku.cz
Schaeffler CZ s. r. o.
Tel.: 267 298 231 · [email protected]
www.FAG-SmartCheck.com · www.schaeffler.cz
Schaeffler Slovensko, spol. s r. o.
Tel: +421 41 4205 911 · [email protected]
www.schaeffler.sk
EDITORIAL
REDAKCE
Šéfredaktorka
Barbora Byrtusová
Redaktoři
Daniel Haupt, Lukáš Smelík,
Jana Poncarová
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent,
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj,
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Accout Manager
Barbora Smužová
mob.: +420 734 875 668
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Marek Kalman
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Milan Katrušák
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.trademedia.us/cs
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Vážení čtenáři,
v loňském květnovém čísle jste měli v úvodníku možnost přečíst si aktualizovaný, údržbářsky laděný notoricky známý a provařený text Karla Hynka Máchy. Na snahy kolegy
bohužel (bohudík?) nenavážu, jako ctitelka a obdivovatelka klasické české literatury se
nebudu pouštět do podobných experimentů a raději Vás srdečně přivítám obligátní formulí.
Věřím, že i přes každodenní shon si vyčleníte čas na čtení aktuálního vydání našeho časopisu.
Koktejl témat, která s květnovým výtiskem přinášíme, je více než pestrý. Velkou pozornost
věnujeme možnostem a úskalím průmyslových sítí: v hlavním článku, Průmyslové sítě
v současné praxi, mapujeme oblast komunikačních sítí (Ethernet) i sítě procesní, určené
ke sledování procesů v reálném čase (Fieldbus). O typech těchto sítí, jejich výhodách, možnostech finančních úspor i dalších zajímavostech naleznete v článku. Velkým okruhem
květnového vydání je znečišťování a degradace oleje; v příspěvku mj. zjistíte, že existují tři
hlavní příčiny změny barvy oleje u kluzných ložisek s olejovým filmem. O charakteristikách
jednotlivých typů a jejich odhalení se dočtete více na stranách 18–20. V sekci věnované
elektrotechnice zase můžete porovnat s praxí návrh koordinace selektivity jištění. Článek
s názvem Vystopujte fakta a proveďte analýzu systematické poruchy se zase soustřeďuje
na odhalování příčin a pochopení mechanických poruch. O bezpečnosti a flexibilní manipulaci
s materiály informuje příspěvek zaměřený na nízkozdvižné vozíky. Tento stručný výpis
doplňuje řada dalších témat, z nichž si snad každý z Vás vybere.
Podobně jako uplynulé měsíce byl i ten dubnový (a částečně i květnový) velmi bohatý
na události, jež hýbou nejen údržbářským světem. Navštívili jsme několik akcí, o nichž
v květnovém vydání referujeme. Nahlédli jsme pod pokličku oslav výročí provozu Válcovny
trub Třineckých železáren: vedle tiskové konference jsme měli možnost navštívit i provoz
a ocitnout se tak v srdci závodu na výrobu velmi širokého spektra válcovaných trub. Zajímala
nás samozřejmě i údržba a bezpečnost provozu, která je nedílnou součástí celé továrny.
Zatímco z Válcoven trub všemi póry dýchala tradice, specificky
a sympaticky omšelý ráz provozu, novotou a nadšením z otevření
sálala v polských Katovicích „továrna na řešení“ od společnosti SKF.
Zástupci společnosti i polské pobočky seznámili přítomné novináře
ze střední Evropy s téměř neomezenými možnostmi, které jejich
nově otevřený závod poskytuje. A do třetice nesmíme zapomenout
na seminář našeho vydavatelství, tentokrát pražský, při veletrhu For
Industry, který dle ohlasů účastníku dopadl výborně. Více o všech
těchto akcích se dočtete v sekci Fórum.
Přeji Vám pohodové čtení!
Barbora Byrtusová
Šéfredaktorka
Na cestách s fotoaparátem
aneb Co se do květnového vydání nevešlo
Také v tomto měsíci jsme se účastnili řady akcí, kterým přihlížel všetečný
redakční fotoaparát. Na facebookovém profilu časopisu Řízení a údržba průmyslového
podniku jsou všechny dostupné k náhledu… Co Vás na Facebooku mimo jiné čeká?
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
našeho vydavatelství,
tentokrát v Praze?
130. výročí provozu
Válcoven trub
Třineckých
železáren
Jak dopadl další
z řady seminářů
našeho vydavatelství,
tentokrát v Praze?
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
1
4
FORUM
130 svíček pro Válcovnu trub
Třineckých železáren
6
SKF a továrna na řešení
8
Konferenční seminář TOP manažerů
10
Seminář: Současné trendy v údržbě
Květen 2013
ČÍSLO 4 (32) ROČNÍK VI
v Liblicích
(průmyslových podniků)
12
TÉMA Z OBÁLKY
Průmyslové sítě v současné praxi
17
Filtry pro vodní chladicí okruhy aneb
Jak snížit náklady
18
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Částice, kapaliny a oxidace přispívají
ke znečištění oleje
21 ELEKTROTECHNIKA
Dosažení efektivního návrhu
koordinace selektivity jištění
28 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Decentralizace procesního řízení
a správy informací
32 Nové synchronní motory BMP
s účinností Super Premium
34 ÚDRŽBA & SPRÁVA
Vystopujte fakta a proveďte analýzu
12
systematické poruchy
37 Výkonný plánovací systém Preactor
38 Schaeffler Mounting Toolbox –
online dostupné informace týkající
se montáže valivých ložisek
40 Dosažení úspor prostřednictvím
vyspělých vážních systémů
43 Tiskárna etiket a štítků BBP™85
44 LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Průmyslové sítě
v současné praxi
Nízkozdvižné vozíky nabízejí
flexibilní možnosti manipulace
s materiálem
47 TOP PRODUKTY
48 ZAOSTŘENO
Vyberte si ten správný přístroj
pro mobilní datové připojení
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Pokud i nadále spojujete zařízení se svorkami vstup/výstup klasickým
způsobem, nastal čas se blíže podívat na procesní sítě (Fieldbus). Správná
volba přinese finanční prospěch nyní i v budoucnu.
Pro automatizaci podniku lze volit z mnoha druhů sběrnic. Z bohaté nabídky je
možné vybrat si to nejlepší řešení nebo hned několik. Instalaci neprovádějte
prostřednictvím kabeláže „point-to-point“ jen proto, že jste na to zvyklí. Existuje
mnoho výhod z využívání sběrnic.
Zaostřeno
Vyberte si ten správný přístroj
pro mobilní datové připojení
48
18 Strojní inženýrství
Částice, kapaliny a oxidace přispívají
ke znečištění oleje
Změna barvy oleje by pro zajištění optimálního provozního
výkonu měla být řešena s nejvyšší prioritou.
28 Automatizační technika
Decentralizace procesního řízení
a správy informací
Písmeno „D“ ve zkratce DCS vždy znamenalo distribuovaný. I když se
technologická motivace k této síťové strategii možná změnila, platí stále
základní koncepce distribuované inteligence?
34 Údržba & správa
Vystopujte fakta a proveďte analýzu
systematické poruchy
Odhalení příčiny jakékoli mechanické poruchy může vést
ke zlepšení, nikoli pouze k její opravě.
44 Logistická řešení
Nízkozdvižné vozíky nabízejí flexibilní
možnosti manipulace s materiálem
Výrobní prostory podniku jsou místem, kde se všechno
odehrává. V těchto prostorách jsou oddělené kusy
materiálu transformovány do produktů, které jsou
nezbytné pro každodenní život a spotřebu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
3
FORUM
130 svíček pro Válcovnu trub Třineckých
železáren
Barbora Byrtusová
šéfredaktorka
N
a konci dubna se novinářům
a prvního májového dne
i široké veřejnosti otevřely
brány ostravské Válcovny trub, skupiny Třinecké železárny – Moravia
Steel. Podnětem této ojedinělé události
se stalo sympatické výročí, které tento
provoz vcletošním roce oslaví – 130 let
od výroby první trubky.
Na tiskové konferenci se s novináři
sešli zástupci společnosti – generální
ředitel Třineckých železáren (TŽ) Jan
Czudek, výrobně-technický zástupce
vedoucího provozu Válcovny trub
Martin Čaniga, vedoucí střediska Malý
Mannesmann Stanislav Gráf a finanční
ředitel TŽ Petr Popelář. Součástí
setkání byl křest publikace Sólo pro
trubku (1883–2013) autora Vladimíra
M. Hrubého, která byla vydána speciálně u příležitosti jubilea Válcovny trub.
Setkání završila prohlídka provozu.
Historie dávná i nedávná
Historie ostravského provozu sahá
do posledního dvacetiletí 19. století –
konkrétně do roku 1883, kdy byl provoz
založen. „Hlavním motivem zavedení
Že mají rodný list pouze lidé? Omyl. Rodný list z Válcovny trub obsahuje informace
o tom kdy, kde a z jakého materiálu byla trubka vyrobena.
výroby byl vzrůst poptávky při stavbě
kotlů, vodovodů či plynovodů. První
trubky byly válcovány tzv. natupo
a jednalo se o prvovýrobu – začínalo
se v dřevěných halách, kam byly
postupně dovezeny stroje,“ zasvětil
nás do počátku výroby Martin Čaniga,
výrobně-technický zástupce vedoucího
provozu Válcovny trub (VT). Na prvopočátek výroby navázaly důležité
změny z prvorepublikového období:
„V letech 1918–1927 byly do provozu
Výroba trubky ve středisku Velký Mannesmann.
4 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
uvedeny dvě tzv. Mannesmannovy
tratě. Tento způsob vyvinuli v roce
1890 v Düsseldorfu bratři Reinhard
a Max Mannesmannovi a dodnes funguje,“ dodal Martin Čaniga. Nejnovější
historie provozu se upíná k roku 2005,
kdy se stal integrální součástí skupiny
Třinecké železárny – Moravia Steel.
Jak uvedl Jan Czudek, integrace TŽ
a VT byl původně prubířský kámen;
obstála však na výbornou a v roce 2011
se provoz VT stal dceřinou společností
a integrálním provozem TŽ. „Již v roce
2005 jsme byli klíčovým dodavatelem
pro tzv. Velký Mannesmann. Od té doby
jsme jej výrazným způsobem modernizovali, prošel velkou investicí – řádově
přes 700 mil. korun. V současnosti je
Velký Mannesmann po technologické
stránce úplně jiným provozem,“ shrnul
nedávnou minulost VT Jan Czudek.
Trubka sem, trubka tam…
Vyráběné trubky nabízejí širokou
škálu uplatnění. K velkým odběratelům
patří průmysl strojírenský, automobilový, chemický, výjimku však netvoří
ani stavebnictví, těžba ropy či plynu,
kde je zapotřebí dlouhých a různě širokých trubek. Pro ilustraci, konkrétní
výrobky je možné spatřit např. v nové
hale svinovského nádraží v Ostravě,
na Letišti Václava Havla v Praze
či na fotbalovém stadionu v Berlíně.
„Pro mnohé z vás může být překvapením zmiňovaný automobilový průmysl,“ vytušil správně Stanislav Gráf,
vedoucí střediska Malý Mannesmann,
„ale naše trubky využívá např. Tatra
Kopřivnice – pro nápravy, vzpěry
či trubkové rámy svých vozidel,
ale také jako komponenty pro písty
či válce pístů.“
Modernizujeme, modernizujete,
modernizují
S plynutím času, únavou strojů
a nutným opotřebením bojovali v ostravské Válcovně trub uplynulé dva
roky. Jaké jsou výsledky, vypočítává
Martin Čaniga: „Díky modernizaci
máme úplně novou karuselovou pec,
modernizovali jsme děrovací stroje,
poutnice, vystavěli jsme novou krokovou pec, přestavěli a modernizovali
celou úpravnu, máme také novou
kalibrovnu… Vedle toho samozřejmě
došlo i ke zlepšení logistického toku
celé výroby.“ Všichni přítomní představitelé společnosti se shodli na tom,
že současný zákazník nechce už jen
„obyčejný“ výrobek, očekává něco
navíc, přidanou hodnotu. U Válcovny
tr ub je takovou hodnotou snaha
vycházet zákazníkovi maximálně
vstříc, např. také prostřednictvím
nově vybudované lakovací linky: „Co
se týče lakování, trubky kontinuálně
stříkáme antikorozním lakem, zejména
ty, které putují do zámoří a používají
se do ropných vrtů. Jsou dlouhou dobu
na moři, kde na materiál působí sůl
a mořský vzduch; aby nedocházelo
ke znehodnocování trubek, jsou speciálně chráněny,“ poznamenal Martin
Čaniga. Jeho kolega Stanislav Gráf
doplňuje: „Vždy vycházíme vstříc
potřebám a požadavkům zákazníka.
Dříve jsme výrobky fermežovali, ale
fermež je dnes nahrazena moderními
laky, které splňují požadavky a jsou
lepší i z hlediska estetiky. Zároveň jsou
i ekologické. Lak je vytvrzovaný UV
světlem čili vychází z linky už tvrdý.
Další výhodou je samozřejmě i úspora
času – fermež schla, nebo spíše měla
schnout, 24 hodin.“
Řečí čísel
Podíl Válcovny trub, jež má roční
obrat 5,3 mld. korun, se v celé skupině
TŽ pohybuje kolem 7 %. Loňský rok
byl pro válcovnu rekordní: v obou provozech (Velký i Malý Mannesmann)
bylo vyrobeno celkem 90 tisíc tun
trubek. Přes 80 % produkce provozu
putuje na export, výrobky se vyvážejí
jak na západní (USA, Ekvádor), tak
na východní trhy (Vietnam, Singapur).
Celkový počet zaměstnanců v provoze je
674. Průměrná mzda zaměstnanců VT
se blíží průměrné mzdě všech provozů
a celků skupiny TŽ (tj. 27 500 Kč).
Zaměstnanost
Personální situaci současné doby,
kdy chybí kvalifikovaní odborníci
pro průmysl, hodnotil Martin Čaniga:
„Dostat do firmy valcíře nebo huťaře
je dneska opravdu problém; ale my
statečně bojujeme. Snažíme se ‚vychovat‛ své lidi, kteří přicházejí mimo jiné
i z odborného učiliště, které zřizují TŽ.“
Na jeho slova navázal i Jan Czudek:
„Trošku nám nahrává i situace, která
nastává. Prestiž VT se za posledních pár
let výrazně zvýšila. V současné době
důvěra ve VT stoupá a lidé se mnohem
častěji ucházejí o zaměstnání. Jedním
z důvodů je zajisté také záruka stability.“
Jaké zaměstnance tedy Válcovna
trub hledá? Dle slov Martina Čanigy
je provoz vhodný pouze pro muže. Ženy
mají příležitost k zaměstnání ve značně
omezené míře. Přesto jsou např. při
následné revizi a kontrole trubek vítány
a na těchto nepřímo výrobních provozech je lze spatřit daleko častěji.
S údržbou nejdál dojdeš
Prohlídka provozu VT nabídla
všem přítomným zvědavcům nahlédnout do provozu Velkého i Malého
Mannesmanna. Výroba nebyla přerušena, bylo tedy možné na vlastní oči
spatřit proces vzniku nejrůznějších
trubek. Průvodci po provozu popisovali
a vysvětlovali základní principy výroby,
upozorňovali na zajímavosti a ochotně
odpovídali na všetečné dotazy svého
laického publika. „Na všech dílčích
provozech VT máme zavedeny principy
údržby metodou TPM a fungujeme také
podle zásad standardů 5S. Velice se
nám osvědčily,“ uvedl Radim Ševčík,
Zdejší provoz je tak bezpečný, že by tam
ilustrační cedule nemusela viset. Úraz zde
neošetřili již více než dva roky.
zástupce vedoucího provozu pro údržbu.
„Již více než dva roky jsme nezaznamenali jediný pracovní úraz. Podobně
se již téměř nesetkáváme s poruchami
strojů – pravidelnými inspekcemi všech
našich zařízení jim bezproblémově
předcházíme a výraznější odstávky jsou
u nás opravdu výjimečné,“ pokračoval
vedoucí údržby provozu. Rovněž zdůraznil, že každý zaměstnanec má jasně
vytyčeny své pracovní (a údržbářské)
povinnosti a konkrétní zodpovědnost.
Nižší počet zaměstnanců má následně
více prostoru a času věnovat se povinnostem. A na co je v provozu VT kladen
nejvyšší důraz? „U nás je klíčový pořádek na pracovišti,“ odpověděl Radim
Ševčík.
Rok 2013 – rok oslav
Výročím Válcovny trub startuje série
dalších jubileí provozů Třineckých
železáren. O dekádu starší než Válcovna
trub je provoz koksárny (oslaví 140 let),
kulaté čtyřicetiny zase budou „zapíjet“
na provozu kontidrátové tratě a třicátý
rok provozu si v letošním roce připomene kyslíková konvertorová ocelárna.
Všechna tato kulatá čísla jako by se
stala předzvěstí roku příštího, v němž
Třinecké železárny oslaví polokulaté
výročí 175 let od založení.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
5
FORUM
SKF a továrna na řešení
Barbora Byrtusová
šéfredaktorka
N
a počátku května otevřela
společnost SKF v rámci své
globální působnosti další, již
23. pobočku, tentokrát v polských
Katovicích. SKF Solution Factory,
jak zní její oficiální název, si klade
za cíl zprostředkovat a zjednodušit zákazníkům z oblasti střední
a východní Evropy přístup k nejnovějším řešením a službám společnosti – v pěti nejdůležitějších oblastech, jimiž se společnost zabývá:
ložiska, těsnění, mazací systémy,
mechatronika a služby. Své brány
otevřela továrna 7. května 2013
a na tiskové konferenci společnost
novinářům představila vize, výzvy
a zkušenosti, které chce šířit dále
mezi uživatele a zákazníky služeb
společnosti SKF.
Úvodní prezentace se ujal Tom
Johnstone, prezident a generální
ředitel společnosti SKF. Společnost
vznikla již v roce 1907, postupem času
se etablovala jako partner řady průmyslových oblastí a její globální dosah
potvrzuje přítomnost na více než 130
trzích. „K základním platformám společnosti SKF patří těsnění, ložiska,
ma zací systémy, mechat ron i ka
a služby,“ vypočítal Tom Johnstone.
Okruh působení společnosti však není
omezen pouze na obchod, společnost
je aktivní rovněž v péči o zaměstnance, životní prostředí a vliv sahá
také do oblasti společenské zodpovědnosti. „Každá z nově otevřených SKF
SF je něčím unikátní. Před otevřením
polské pobočky jsme uvedli do provozu továrnu ve Španělsku, v září
2012 zase v Číně,“ pokračoval Tom
Johnstone. „Proniknout na čínský trh
bylo obtížné, trvalo nám to téměř 15
let. Vybudovali jsme zde kampus při
univerzitě, v současnosti je v Číně
zaměstnáno na 400 zaměstnanců
a hlavním účelem této pobočky je
vyvíjet nová řešení pro tamní, úzce
6 •
květen 2013
specifický trh,“ dodal Johnstone. Pro
zajímavost na českém, resp. československém trhu působí společnost SKF
již od roku 1919.
Na generálního ředitele společnosti
navázal ve svém vystoupení Priit
Haljak, regionální manažer SKF
pro střední a východní Evropu. Ten
zdůraznil, že má SKF řadu autorizovaných distributorů a certifikovaných partnerů i pro oblast údržby:
„Provádějí zejména školení, v regionu
střední a východní Evropy evidujeme
63 distributor ů a 211 prodejen.“
Priit Haljak také komentoval místo
vzniku nejnovější továrny společnosti: „Katovice byly pro nejnovější
SKF Solution Factory vybrány také
proto, že Polsko představuje ve střední
a východní Evropě z hlediska průmyslového zastoupení velmi silnou
oblast. Zároveň jsme samozřejmě brali
v potaz strategickou polohu Katovic:
rozhodující je pro nás blízkost a provázanost všech trhů a průmyslových
oborů.“
Na obecné přednášky představitelů
společnosti SKF plynule navázaly
prezentace úžeji spjaté s konkrétními
průmyslovými aplikacemi. Jmenovitě
se jednalo o řešení společnosti SKF
pro železniční dopravu, potravinářský
průmysl a oblast asset managementu.
Milan Soukup, manažer SKF pro
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
rozvoj obchodních vztahů v oblasti
železniční dopravy, se ve svém příspěvku věnoval oblasti svého zájmu,
jejíž součástí je společnost již více
než sto let. Uplatnění nachází v oblasti
inovací a zajišťuje svým zákazníkům
i kompletní servis. „Pokud bych měl
shrnout, jaké jsou hlavní požadavky
na produkty u zákazníků v železniční
dopravě, jde o nároky na rostoucí
rychlost, vzrůstající celkový počet
najetých kilometr ů, prodloužení
ž ivot nost i, ná r ů st bez pe č nost i
a spolehlivosti; nedílnou součástí
jsou také požadavky legislativní,
dále nároky na komfort cestujících,
interoperabilitu a samozřejmě také
na šetrnost k životnímu prostředí,“
shrnul Milan Soukup. Všechny tyto
aspekty zohledňuje společnost v tzv.
SKF Asset life cycle managementu,
o němž se zmínil jeden z dalších
vystoupivších řečníků. Aplikace pro
železniční dopravu z dílen společnosti
SKF demonstroval Milan Soukup
např. na vozech Pendolino Českých
drah: používají SK F Axletronic
senzor y monitor ující infor mace
o rychlosti vozu a také kuželové
ložiskové jednotky (TBUs). Zároveň
citoval zhruba šedesát let staré motto
společnosti SKF: „Každá aplikace má
specifické řešení; vždy vycházíme
vstříc požadavkům Zdroj:jurca.tf.czu.cz
zákazníka.“
Zástupcem potravinářského a nápojového sektoru byl Danilo Laurenti.
Svým příspěvkem zmapoval všech
pět hlavních zájmů společnosti SKF
a dopad jejích produktů na nejrůznější
segmenty potravinářského průmyslu.
„Pokud se zaměříme např. na řešení
mazacích systémů společnosti SKF,
efektivní řízení mazání ložisek
a řetězů zvyšuje účinnost linek,
snižuje spotřebu maziv a plýtvání
energiemi, akceptuje životní prostředí
a zvyšuje bezpečnost operátorů,“
uvedl Laurenti příklad z oblasti mazacích systémů. Danilo Laurenti rovněž
zmínil případovou studii ve společnosti na plnění lahví, která správným
použitím produktů (těsnění, ložiska,
mazací systémy) dokázala zabránit
korozi strojů a výrazně omezit zásoby
dávkovačů maziv.
Posledním „praktickým“ tématem,
jemuž na tiskové konferenci věnoval
pozornost René Laebel, byl asset
management. Přednášející upozornil
na nejednotnost definic tohoto termínu; v zásadě však můžeme za asset
management neboli správu výrobních
prostředků považovat jakýkoli systém, jenž sleduje a uchovává hodnotu
věcí. „Na základě zkušeností s poradenstvím ze široké škály průmyslových odvětví poskytuje společnost
SKF obšírné spektrum konzultačních
služeb,“ zdůraznil Laebel. Společnost
v této oblasti využívá pětistupňovou
metodiku: strategie (Strategize) –
definování a měření úspěchu, zjištění
(Identify) – zjištění výkonnosti výrobního zařízení, řízení (Control) – řízení
logistiky prací, provedení (Execute)
– provedení úkolů údržby a konečně
optimalizace (Optimize) – využití
naučeného. Výklad o asset managementu završil autor případovou studií
zákazníka z papírenského průmyslu.
Posledním ze zástupců společnosti
SKF byl Lucjan Kubikowski, který
se soustředil na prezentaci katovické
pobočky. Představil také všechny
možnosti nově otevřené továrny:
„SKF Solution Factory má opravdu
řešení na vše: provádíme zakázkovou
výrobu těsnění, rekonstrukci vřeten
obráběcích st rojů, rekonst r u kci
kuželových ložisek pro železnice,
umíme opravit a modernizovat hydraulické válce, uskutečňujeme trénink
a mechanické služby, zajímáme se
také o vzdálený monitoring, diagnostické služby, správu aktiv či mazací
systémy,“ zhodnotil stávající situaci
Lucjan Kubikowski.
Týž zástupce společnosti se pak stal
průvodcem po továrně; návštěvníci
měli možnost prohlédnout si jak
samotná pracoviště výroby (zaměřená
na výše vyčtené aktivity), tak jejich
předsálí – minivýstavu s portfoliem
produktů. Součástí prohlídky byla
také návštěva tréninkové laboratoře
pro testování a výcvik uživatelů
produkt ů, které slouží zejména
pro potřeby diagnostiky zařízení.
„Zákazníci mají možnost pomocí
moderních technologií simulovat
reálné podmínky. Na našich testovacích přístrojích se naučí zjišťovat
a odstraňovat závady,“ popsal nespornou výhodu testovací laboratoře
Lucjan Kubikowski.
Tak jako každá jiná SKF Solution
Factory ve světě stojí i polská pobočka
před výzvou vyhovět požadavkům
zákazníka kombinací všech výše
uvedených platforem (ložiska, těsnění, mazací systémy, mechatronika
a služby). Nespornou výhodou globálního působení společnosti SKF je
možnost sdílet nejrůznější specifické
zkušenosti a tím obohacovat zejména
koncového zákazníka.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
7
FORUM
Konferenční seminář TOP manažerů
v Liblicích
Jiří Klán
KONDUR CZ
P
omalu se již stává pevnou jarní
tradicí pro manažery údržby,
technické nebo výrobní ředitele konferenční seminář určený pro
TOP manažery, kteří mají přímou
vazbu na údržbu strojů a zařízení
ve svém závodě nebo podniku, jejž
pořádá Česká společnost pro údržbu
v zámeckém hotelu Liblice – konferenčním centru Akademie věd ČR.
Tato akce probíhá již řadu let, a to
každoročně právě v počátcích jarního období, tedy zpravidla v měsíci
dubnu. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Tato akce si již získala
pevné místo v kalendáři nejednoho
manažera údržby, o čemž svědčila
i letošní účast, kdy bylo přítomno
více než pět desítek zúčastněných.
Letošní okruh témat byl ovšem
od uplynulých ročníků poněkud
odlišný. Konferenční seminář se
v minulosti z pravidla zaobíral
8 •
květen 2013
tématy směřovanými k údržbě strojů
a zařízení. Letos ovšem tomu bylo
poněkud jinak. Je sice fakt, že zvolený název semináře se zaměřuje
i na zmíněné stroje a zařízení tak
říkajíc z globálního pohledu, ale
jak jsem se již zmínil, letos přibyl
další a řekl bych velice významný
tematický okruh. Ostatně sám název
akce už ledacos napovídá: „ASSET
A FACI LIT Y M A NAGEM EN T
V TEORII A PRAXI – POTENCIÁL
PRO PODNIKY“. Záměr začít se
zaměřovat i na problematiku facility
managementu Českou společností pro
údržbu považuji za velice dobrý nápad.
Vždyť odborníků zabývajících se touto
problematikou má ČSPÚ celou řadu
a využít jejich potenciál je jistě krok
správným směrem. Kromě toho pokud
se podíváme na přístup k facility managementu, jsme nuceni konstatovat,
že je tato oblast poněkud opomíjena.
V řadě firem je tato problematika více
či méně „upozaděna“. Nemovitosti,
respektive budovy a jejich součásti
sice pro své podnikání potřebujeme,
ale zpravidla když nám to funguje,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
proč se tím nějak důrazněji zabývat. Je
také pravda, že řada firem si zajišťuje
oblast facility managementu dodavatelsky, vždyť existuje řada ne zrovna
nevýznamných společností, které se
facility managementem zabývají profesionálně. Bohužel jsme tady ovšem
nuceni konstatovat, že řada těchto
„profesionálních“ společností přistupuje k facility managementu stejně
nebo obdobně, jak jsem už definoval
výše. Já sice nechci a ani nemohu
polemizovat o tom, zda tato situace
vzniká z neznalosti, pohodlnosti nebo
snad z úmyslu, to mi nepřísluší, ale
v každém případě se jedná o fakt, se
kterým bychom se neměli smiřovat.
Naštěstí – a tento konferenční seminář
to více než naznačuje – ne všichni
jsou tací, jak jsem zde poznamenal.
Je samozřejmě celá řada společností,
které se facility managementem vážně
zabývají a cítí, že v této oblasti mají
veliký potenciál pro úspory, snižování nákladů, zvyšování efektivity
a podobně.
Zcela evidentně ovšem existují
mezi dodavateli služeb facility managementu i společnosti, jež přijaly
moderní trendy této služby takříkajíc
za své, alespoň co se týče přístupů
k teoretické rovině tvorby systému
řízení údržby v oblastech facility
managementu. Proto je tedy možné
dodavatele těchto služeb, kteří se
prezentovali na semináři, považovat
za zástupce té progresivnější skupiny
dodavatelů facility služeb. Konkrétně
se jednalo o dvě společnosti, jež měly
NAOBZORU
Pozvánka na odborný seminář:
Hydraulické kapaliny
zastoupení na této akci a prezentovaly
zde své přístupy. V první řadě se
jednalo o společnost OKIN GROUP
a. s. patřící ke skupině těch větších,
a nadnárodních společností podnikajících v oblastech facility managementu.
A na druhé straně společnost SOME
CZ s. r. o., jež zastupuje naopak ty
menší, ryze české společnosti, které se
taktéž zabývají těmito službami. A evidentně to není pouze o velikosti a síle
subjektu, ale především o přístupu
k problematice. Obě tyto společnosti
prezentovaly svůj pohled na službu
zákazníkovi. A lze konstatovat, že
takovéto společnosti jsou schopny
zhostit se svého úkolu progresivně
a zodpovědně, tj. tak, jak bychom
si představovali přístup dodavatele
k zákazníkovi.
Tradičně špičkovou a profesionál ně pojatou před nášk u měl
prof. Ing. Václav Legát, DrSc., který
se zaobírá údržbou a tvorbou jejího
systému po teoretické stránce již řadu
let a je nezpochybnitelnou autoritou
v této oblasti jak u nás, tak i v zahraničí. Prof. Legát pojal svou přednášku
jako základní náhled do asset managementu, a jelikož se jedná o metodu
a metodiku poměrně novou, ostatně
jak sám prof. Legát v úvodu nastínil,
domnívám se, že pro drtivou většinu
posluchačů byla jeho přednáška výrazným přínosem. Stejně tak i otázka
facility managementu v jeho podání
mohla být – a předpokládám, že i byla
– u většiny účastníků přijata kladně
a jako velký přínos. Facility management je v mnoha podnicích poněkud
opomíjen a můžeme předpokládat, že
Česká společnost pro údržbu se bude
snažit ze všech svých sil tento stav
zvrátit nebo alespoň ovlivnit, samozřejmě směrem ke zlepšení situace.
Pokud bych měl shrnout hodnocení
akce do několika vět, nezbývá mi než
konstatovat, že dojem byl veskrze
pozitivní. Projev přednášejících byl
na vysoké úrovni, i když u některých
bylo znatelné, že se nejedná o profesionální řečníky. V těchto případech
je to ovšem zpravidla kompenzováno
zkušenostmi z praxe, což může být
mnohdy víc než bezchybná a profesionální řeč. Samozřejmě také luxusní
interiér zámku v Liblicích skýtá velice
příjemné prostory, a to jak ubytovací,
tak stravovací. Neformální posezení
na závěr prvního dne semináře přináší
zpravidla velice zajímavé a v nemalé
míře i plodné diskuse a debaty. Uzavírá
se řada vzájemných spoluprací, formálních i neformálních. A v neposlední
řadě na každou takovouto akci přijede
řada nových posluchačů i přednášejících, což značí, že aktivity tohoto rázu
stále oslovují nové a nové zájemce.
www.kondur.cz
TRIFOSERVIS Čelákovice a Asociace
technických diagnostiků ČR si Vás dovolují
pozvat na odborný seminář pod patronací
firmy Chvalis s.r.o. Seminář tentokrát nese
název HYDRAULICKÉ KAPALINY (Maziva
a jejich ošetření v provozu hydraulických
systémů). Bude se konat ve středu 19.
června 2013 od 9.00 hod v Penzionu LONY
(Kozovazy 12, 250 97 Mochov, www.pension-lony.cz).
Cílem daného semináře je prezentovat
aktuální informace, jež podmiňují dlouhodobý spolehlivý provoz hydraulických
systémů:
 Hydraulické systémy a jejich konstrukční řešení
 Požadavky na moderní maziva pro
hydraulické systémy
 Typy hydraulických kapalin
 Tribodiagnostika hydraulických kapalin – vliv kvality maziv na životnost hydraulických zařízení
 Údržba a čištění hydraulických systémů
 Ošetřování a údržba hydraulických
kapalin za provozu
 Filtrační čištění olejů a olejových
okruhů
Součástí jednodenního semináře budou
dále konzultace k přednesené problematice,
diskuze ke konkrétním praktickým technickým problémům účastníků semináře
a nabídka firemních materiálů, katalogů,
technických informací.
Seminář je určen všem odborníkům, firmám a uživatelům strojních celků a zařízení
vybavených hydraulickými systémy, kteří
se zajímají o problematiku mazání, údržby
a spolehlivého provozu jejich zařízení.
Je určen též pracovníkům servisních organizací a laboratořím, jež analyzují hydraulické kapaliny s cílem zjistit současný stav
a předpovědět budoucí chování strojních
systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. Rovněž je určen pro potenciální
zájemce o hydraulické prvky a hydraulické
kapaliny.
Pozvánky s přihláškou jsou dostupné
ke stažení na odkazech:
www.trifoservis.cz
www.atdcr.cz
www.oleje.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
9
FORUM
Seminář: Současné trendy v údržbě
(průmyslových podniků)
Barbora Byrtusová
šéfredaktorka
N
a velmi zdařilý seminář z loňského září, který se konal při
Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně, chtěl navázat také
seminář zařazený do oficiálního programu veletrhu letošního For Industry
v Praze. Seminář, jenž se odehrál
24. dubna v pražských Letňanech, si
kladl za cíl seznámit více než osm desítek posluchačů s moderními trendy,
nástroji a produkty v údržbě. O akci
byl velký zájem; bylo zde možné spatřit návštěvníky např. z řad pracovníků údržby průmyslových podniků,
středního managementu či dodavatelů
nástrojů průmyslové výroby.
normy a vybavenost, logistický plán
nakládání s materiály a náhradními
díly, ale i finanční náklady nebo externí
spolupráce,“ shrnul nejdůležitější faktory vlivu na údržbu Lukáš Smelík.
Připojil také hlavní současné trendy
v údržbě; z úst kolegy padaly termíny
jako strategie údržby, diferencovaná
péče (prediktivní, proaktivní a reaktivní
systém), počítačová podpora údržby
(CMMS) či benchmarking.
Program odstartoval Lukáš Smelík,
zástupce pořadatelské společnosti
Trade Media International. Ve svém
příspěvku se zamyslel nad současným
stavem údržby u nás a na Slovensku.
„Komponentů procesu údržby, které
významným způsobem rozhodují
o výkonnosti, je mnoho. Patří mezi
ně např. strategie, řízení a personál
společnosti, technické informace,
10 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Nabité středeční dopoledne pak
pokračovalo přednáškami partnerů
akce. Za společnost Schaeffler CZ s. r. o.
vystoupil Radim Friedrich a jeho příspěvek mapoval nejnovější přístupy
v péči o ložiska strojů a zařízení.
„FAG SmartCheck, inovativní měřicí
systém monitorující v reálném čase,
se vyplatí nasadit i u menších souprav,
např. u elektromotorů, čerpadel, ventilátorů, převodovek či kompresorů,“
vypočítal možnosti aplikace Radim
Friedrich. K nejčastějším příčinám
výpadku ložisek pak podle něj patří
nedostatečné mazání (až 55 %), dále
nesprávná montáž, konstrukční chyby
aj. O spolehlivosti zařízení byla řeč
i v dalším vystoupení, kdy Roy Horsting
ze společnosti UE Systems Europe
promluvil o ultrazvukové diagnostice,
na níž vedle zmíněné spolehlivosti závisí
i úspora energií. Posluchači měli možnost vyslechnout si i konkrétní zvukové
ukázky. O možnostech moderních informačních systémů řízení údržby hovořil
Zdeněk Jůzl, zástupce společnosti
dataPartner s. r. o. „V oblasti údržby
je možné využít informační systém
kdekoli: při údržbě vozového parku,
strojů a přístrojů, budov a výrobních hal,
technických sítí, rozvodů, výrobních
Zdroj:jurca.tf.czu.cz
či produkčních linek,“ vysvětlil Jůzl.
Na využití a úspory pneumatických
válců IVAC poukázal Dominik Knedla
ze společnosti IMI International –
Norgren: „V porovnání s ostatními
pneumatickými systémy může válec
IVAC snížit spotřebu energie až o celých
50 %. Vedle vysoké účinnosti navíc
vynikají tyto pneumatické válce v rychlosti montáže, jejich spolehlivost je prověřená a v nabídce je opravdu rozsáhlý
sortiment.“ Prezentace Marka Ledabyla,
obchodního zástupce společnosti Spirax
Sarco spol. s r. o., seznámila pozorné
posluchače s termínem „kvalitní pára“,
dále měli možnost zjistit, jak odstranit
nečistoty ze systému a jak naopak zajistit
kvalitní páru prostřednictvím uvaděčů
kondenzátu.
Po krátké přestávce, která sloužila
k občerstvení, program semináře pokračoval vstupy akademických řečníků.
Pavel Němeček, prorektor Technické
univerzity v Liberci a viceprezident
Asociace technických diagnostiků
ČR, se zamyslel nad současným stavem certifikace a vzdělávání v oblasti
údržby a technické diagnostiky. Řečníci
ze Slovenska, Róbert Debnár a Roman
Bače ze společnosti IPA Slovakia s. r. o.
a profesorka Hana Pačaiová z Technické
univerzity v Košicích, se zaměřili
na efektivní údržbu a bezpečnost – živé
fenomény, které jsou zárukou trvalého
úspěchu. Pomyslnou třešničkou na dortu
pak bylo vystoupení Ivana Hlaváče,
technického ředitele české společnosti
Preciosa, a. s. Po krátkém představení
firmy rozvedl téma specifika výroby
a údržby. „Jelikož se soustřeďujeme
na tradiční, všeobecně známý a lehce
kopírovatelný produkt, přináší výroba
zvýšené požadavky ve všech směrech,“
prozradil Ivan Hlaváč, „a setkáváme
se se složitým tokem výroby. Velkou
komplikací je plánování, prodlevy mezi
vznikem vady a jejím zachycením a řada
dalších.“ Za klíčová témata pro údržbu
v podniku považoval přednášející
plánování údržby, uplatňování metod
Můžeme si být jisti, že náš
papírenský stroj vždy poběží
hladce při rychlosti
1900 metrů za minutu.
Bude to fungovat – s Loctite®.
Profesionálové v údržbě ve všech oblastech lepení, těsnění, čištění a mazání.
Zjistěte více na: www.loctite-maintenance.cz
Henkel ČR spol s r.o., General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, [email protected], www.loctite.cz
TPM a 5S, technickou diagnostiku
(vibrodiagnostika, termodiagnostika,
tribodiagnostika atd.) a integraci SAP
a CAD systému.
Údržbou řada začíná i končí.
Seminář snad lze, při vší skromnosti,
hodnotit jako povedený. Doufáme, že
své návštěvníky inspiroval a stal se
jim příjemnou a cennou inspirací. Co
tedy říci úplným závěrem? Na viděnou
u některé z dalších „údržbářských“ akcí
našeho časopisu. Třeba při letošním
MSV v Brně…
TÉMA Z OBÁLKY
Sítě Ethernet
a Fieldbus mají
mnoho předností
týkajících se realizace diagnostických funkcí.
Technici firmy
Procentec školí
uživatele v oblasti
analýzy systému.
Průmyslové sítě v současné praxi
Pokud i nadále spojujete zařízení se svorkami vstup/výstup klasickým způsobem,
nastal čas se blíže podívat na procesní sítě (Fieldbus). Správná volba přinese finanční
prospěch nyní i v budoucnu.
Carl Henning
12 •
květen 2013
P
ro automatizaci podniku lze
volit z mnoha druhů sběrnic.
Z bohaté nabídky je možné
vybrat si to nejlepší řešení
nebo hned několik. Instalaci
neprovádějte prostřednictvím kabeláže
„point-to-point“ jen proto, že jste na to
zvyklí. Existuje mnoho výhod z využívání
sběrnic. Těmi výhodami je myšlena úspora
peněz. Pro snazší rozhodování se na některé
protokoly sběrnic podívejme blíže.
V současné době je průmyslová síť
Ethernet zcela správně spontánně voleným
protokolem síťového spojení. Existují však
projekty, kterým tato síť nevyhovuje, kupříkladu nemá smysl k této průmyslové síti
připojovat koncový vypínač. Avšak dnes je
nový projekt automatizace nutno začít průmyslovým Ethernetem, poté podle potřeby
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
dochází k přidání správného systému Fieldbus a sítě čidlo/servomotor nižší úrovně.
Co je průmyslový Ethernet?
Průmyslový Ethernet využívá výhody
firemní sítě, zvyšuje rychlost přenosu,
v některých řešeních klade důraz na determinismus a zvyšuje odolnost vůči poruchám. V oblastech, kde k problémům
nedochází příliš často, průmyslový Ethernet
zastupuje často starší řadové přenosové
spoje. V typickém kancelářském prostředí
je elektronická pošta doručená během několika vteřin nebo dokonce minut. Ale bylo
by lepší, aby byl v továrně pokyn o vypnutí
dopravníku doručen během milisekund,
v opačném případě může dojít k jeho zničení. Kromě požadavku na rychlost v průmyslovém prostředí by měly být pokyny
vysílány a přijímány ve striktně
určených časových oknech, což se
označuje jako determinismus. Ethernetový přepínač dodaný místním prodejcem počítačů může pracovat jako
průmyslový Ethernet, je však nepravděpodobné, aby byl dostatečně odolný
během provozu v horkém a vlhkém
prostředí průmyslového podniku.
Nejčastěji používanými protokoly
průmyslového Ethernetu jsou dnes
Prof inet, EtherNet/IP, EtherCAT
a Modbus TCP. Z nejaktuálnějšího
průzkumu trhu vyplývá, že třetinu
tvoří Profinet, druhou třetinu EtherNet/IP a zbývající třetinu ostatní
systémy.
Co je průmyslová síť?
Exist ují t ř i hlav ní d r u hy sítí
na úrovni zařízení – diskrétní a procesní systémy fieldbus a také sítě
čidlo/servomotor. Toto rozdělení se
závisí na typu zařízení, která skrze
tyto sítě komunikují, a na typech
dat, která přenášejí. Všechny tři typy
spojují skupinu zařízení s jedním
ovladačem nebo sítí vyšší úrovně.
Všechny zaručují přenosové spojení
mezi ovladači a zařízeními.
Diskrétní
Diskrétní sítě Fieldbus spojují
dálkově ř ízené soustav y vst up/
výstup s ovladači. Dvěma nejčastěji
využívanými systémy v průmyslu
v severní Americe jsou Profibus DP
a DeviceNet. K dalším systémům patří
Interbus a CC-Link LT. Diskrétní sítě
fieldbus se používají ke komunikaci
mezi zařízeními jako:
- ovládače motorů,
- pohony s proměnnou frekvencí
VFD,
- enkodéry, procesní přístroje,
- vizuální systémy,
- jiná zařízení, jež generují složitá
data.
Tato zařízení jsou obvykle napájená
zevnitř, avšak může se o to postarat
systém DeviceNet.
Procesní
Procesní sítě Fieldbus jsou určeny
pro komunikaci s procesními přístroji a ser vomotor y. Ke dvěma
nejčastěji používaným systémům
patří Profibus PA a Foundation Fieldbus (FF). Procesní sítě Fieldbus
se používají v ropných rafinériích
a chemických podnicích, v nichž je
mnoho zařízení. Použití těchto sítí
se rozšířilo do mnoha dalších oblastí
jako např. úprava a čištění vody nebo
farmaceutický průmysl. K procesním
zařízením, která jsou spojována sítí
Fieldbus, patří:
- průtokoměry,
- čidla tlaku,
- čidla úrovně,
- přehazovací ventily,
- čidla teploty.
Procesní sítě Fieldbus vedou napájení k zařízením a slouží k bezpečné
práci v prostředích ohrožených výbuchem. Má to své klady v případech
potenciálního nebezpečí ohrožení
požárem nebo explozí.
Podobnost procesních a diskrétních
sítí fieldbus spočívá v tom, že jsou
schopny předávat stejná data. Ve skutečnosti v některých podnicích může
být diskrétní síť Fieldbus zařazena
do procesního vybavení, avšak toto
řešení vyžaduje instalaci napájení
zevnitř.
Čidlo/servomotor
Sběrnice „na bázi“ čidlo/servomotor
(jindy také označována jako SensorBus
či Interbus S) je určena ke spolupráci
s jednoduchými zařízeními, jejichž
řízení spočívá v zapínání a vypínání.
Nejběžnější sběrnicí čidlo/servomotor
je AS- interface (AS-i = Actuator/Sensor interface). Tato síť spojuje obvykle
jednoduchá zařízení vstup/výstup
prostřednictvím dvoužilového vedení,
které zajišťuje elektrickému zařízení
rovněž napájení. Typickými zařízeními
pro síť AS-i jsou:
- koncové vypínače,
- spínací zařízení reagující při
změně veličiny,
- ventily typu otevřít/zavřít,
- tlačítka.
AS-i jsou vhodné pro kabelovou síť
s použitím liniové topologie, hvězdy
a kombinované topologie. S ohledem
na nízké náklady na instalaci se AS-i
hodí v případech menších nároků
na počet přenášených dat.
V rámci nových teologií spatřil
světlo světa nový komunikační systém
IO-Link. Ačkoli se nejedná o sběrnici,
spojuje tento systém digitální komunikaci s diskrétní kabeláží IO. Systém
IO-Link je vhodný především pro
použití s inteligentními čidly a servomotory. Prostřednictvím brány typu
gateway nebo proxy může být také
připojen k sítí fieldbus nebo průmyslovému Ethernetu.
Zařízení a ovládače
Stupeň složitosti daného zařízení
systému automatick y rozhoduje
o výběru správné sběrnice, na níž
je zařízeno zapojeno. Jednoduchá
zařízení se zapojují na sběrnici čidlo/
servomotor, složitější k procesní síti
nebo průmyslového Ethernetu.
Pokud je například zvažováno určité
řešení a typ sběrnice, je nezbytné
si nejprve zjistit informace o všech
typech zařízení a druzích dat. Senzor
vzdálenosti, jež určuje, zda je prvek
na dopravníku na správném místě,
může fungovat při použití sběrnice
čidlo/servomotor. Pokud má čidlo
určit, jak daleko je prvek, bude nutno
zvolit síť umožňující přenos většího
množství dat. Stejný postup je nutno
zvolit u zařízení na měření tlaku.
Přepínač, který se spouští, když tlak
stlačeného vzduchu klesne pod 5,5
baru, je pro síť AS-i nejlepším řešením. Pokud je však nutná informace
o tom, jaký je tlak po celou dobu, jako
pravděpodobně nejlepší volba se jeví
procesní síť.
Všechny druhy ovladačů oblíbených v průmyslové automatizaci jsou
obvykle provedeny tak, aby se mohly
připojit k různým sítím, rovněž k průmyslovému Ethernetu. Systém DCS
(Distributed Control System) se využívá převážně k řízení nepřetržitých
procesů. Ovládače PLC (Programmable Logic Controllers) byly zpočátku
používané v průmyslové automatizaci
k diskrétnímu řízení, stále častěji jsou
však využívány k řízení nepřetržitých
procesů. Ovládače PAC (Programmable Automation Controllers) v sobě
pojí funkčnost řešení založených
na počítačích a ovladačích PLC. Sběrnice servomotor/čidlo se nejčastěji
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
I/O v reálném čase
Vertikální
integrace
Integrace systému M2M
Ovladač
Ovladač
Ovladač
Bezdrátová
síť
Ovladač
Ovládání pohonů
I/O
Proxy
Proxy
DeviceNet
Integrace s jinými
sběrnicemi
Firemní síť
Firewall
Switch
I/O
OPC
Ochrana
Pohony
Bezpečnost
PROFIBUS DP
AS-Interface
PROFIBUS PA
Ze schématu je patrné, že v průmyslovém prostředí neexistuje pouze jeden síťový protokol, který lze aplikovat na každé řešení.
Výběr vhodné technologie do projektu přináší s postupem času ekonomický prospěch během používání, ačkoli se tento proces
může zdát složitý. Je to prostě příklad využití správného nástroje pro určitou práci.
používají ke spojení se sběrnicí vyšší
úrovně prostřednictvím brány gateway a Proxy, ne přímo s ovladačem.
Volba sběrnice
Po zvolení průmyslového Ethernetu jako nejlepšího řešení je potřeba
vybrat odpovídající protokol sběrnice.
Analýzou řešení pro relativně široký
záběr lze dojít k závěru, že existuje
více než jedno řešení.
Nejdříve je potřeba stanovit, jaká
zařízení budou v dané síti pracovat.
Je nutno provést výběr mezi různými
dodavateli tak, aby zařízení komunikovalo s určitým druhem sběrnice.
Jestliže se uvažuje o průtokoměru
v segmentu sítě FF, je potřeba se ujistit, že zvolený průtokoměr je dostupný
ve verzi s určitým druhem zapojení
(rozhraní). Dodavatelé nenabízejí
vždy každé zařízení s každou variantou zapojení. Někteří dávají přednost
14 •
květen 2013
jedné síti fieldbus před jinými. Pokud
je zvažováno použití většího množství
zařízení, jako kupříkladu v průmyslových instalacích v chemických podnicích, přístroje mohou být spojeny v síti
FF, avšak ovladače motorů u čerpadel
v síti Profibus DP. Nelze předpokládat, že vše bude pracovat v jednou
komunikačním systému.
Stejná situace je také u výrobních
linek. Enkodéry a vizuální systémy
mohou být zapojeny do DeviceNet,
koncové vypínače mohou komunikovat prostřednictvím sítě AS-i. Je
tedy potřebné používat síť, jež bude
nejlepší pro určité řešení.
Kompatibilita protokolů a rozhraní
Pro vybudování sítě nestačí pouze
zapojení kabelů do patřičných svorek.
Zařízení musí řídit správný síťový
protokol. Znamená to, že při zapojení impulzního převodníku do sítě
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Stupeň složitosti daného
zařízení systému automaticky rozhoduje o výběru
správné sběrnice, na níž je
zařízeno zapojeno.
Fieldbus DP nebo tlakového převodníku do sítě FF musí být zařízení
odpovídajícím způsobem nakonfigurováno a vybaveno správným komunikačním rozhraním. Navíc protokoly
různých sítí k jiné jsou různé. Není
možno zapojit převodník ze sítě
Fieldbus PA do karty ovladače ze sítě
FF. Toto zapojení nebude fungovat,
přestože obě zařízení budou mít stejné
fyzické vlastnosti sběrnice (rámec
komunikátu a rychlost). Je to největší
problém v případech, kdy uživatelé
chtějí zavést síť fielbus do stávající
instalace s fungujícími zařízeními
s tradiční kabeláží.
Výhody uplatnění sběrnic
Na začátku článku jsme hovořili
o výhodách ve formě úspory peněz.
Lze toho docílit aplikací něčeho
tak složitého? Během každé etapy
projekt u může aplikace sběr nic
nebo sběrnice napomáhat snižování
nákladů.
Při projektování nástroje potřebného ke konfiguraci sběrnic usnadňují projektovou fázi a dokumentaci.
Dokumentace je považována za běžný
proces. Omezení kabeláže logicky
zjednodušuje nákresy a množství
potřebných materiálů. Tento krok tedy
vede k rychlejší instalaci.
Spuštění systémů založených
na využité sběrnice podporují obvykle
speciální nástroje. Diagnostické
nástroje dokážou přesně poukázat
na chyby v kabeláži a nesprávné
zakončení. Předností všech sběrnic je
centralizovaný přístup. Konfigurace
a testování lze provádět z centrálního dispečinku bez nutnosti chůzi
po instalaci s konfigurátory, generátory signálů a měřiči.
Mnoho výhod charakteristických
pro etapu uvádění do provozu je
možno spatřit také během práce systému. Navíc velké množství moderních zařízení zjednodušuje řízení
oprav. Kupříkladu servomotor ventilu
pro práci v procesní síti si pamatuje,
kolik cyklů provedl. Na základě
této informace lze naplánovat určité
servisní práce, aniž by bylo nutno
se striktně držet stanoveného harmonogramu. Některé protokoly jsou
schopny velmi přesně lokalizovat
poškození. Například digitální vstup
na uzlu vstup/výstup číslo 3, modul
4, kanál 1 má otevřenou měřicí trasu.
Sa moz řejmě exist ují zápor né
stránky aplikace síťových řešení.
Jejich používání není komplikované,
přesto jsou nutná školení. Dodavatelé automatizačních řešení, asociace výrobců a další firmy nabízejí
e-školení, bezplatné jednodenní
kurzy, certifikovaná školení a rovněž
praktická školení v oblasti instalace/
obsluha.
Omezení kabeláže, zkrácení tras,
počtu svorek, svorkových lišt, krytů
a práce spojené s montáží se projeví
na celkové kalkulaci, ale může být
jen tím nejmenším krokem k úsporám. Větší úspory se projeví během
uvádění do provozu, během něhož
nářadí a způsob vyhledávání poruch
zkrátí dobu spuštění. Největší úspory
jsou patrné během práce systému
a obsluhy, během nichž lepší diagnostika zkrátí prostoje. To je však bohužel
nejsložitější část výpočtu úspor.
Není důvod se obávat širokého
výběru dostupných sběrnic. Průmyslový Ether net, procesní sítě
a sítě čidlo/servomotor si najdou své
místo v architektuře průmyslové
automatizace. Dodavatelé řešení pro
automatizaci i nezávislé subjekty, jež
podporují rozvoj různých systémů
sběrnic, nabízejí své poradenství
a školení. Školení jsou široce dostupná
– některá jsou bezplatná, jiná prováděná prostřednictví internetu. Srovnejte možnosti výběru v každé kategorii s kontrolním seznamem vlastností,
které jsou nutné, a poté pro zjištění,
jak sběrnice fungují, se pusťte do jednoduchého projektu či modernizace.
Neexistují žádné zástupné činnosti
než realizace a zkoumání výsledků.
Technická konzultace textu –
dr. ing. Ryszard Boroń, Emerson
Process Management
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
15
Rozhovor: Endress+Hauser oslavil 60 let
48
ISSN 1896-5784
êíslo 2 (57)
Roëník VIII.
Mezinárodní
M
i á d í zdroj
d j iinformací
f
í o ıízení,
ıí
í pıístrojovém
ıí t j é vybaven
vybavení
b en
ení a auto
automatizaci
tom
ma
ati
tizacii
BİEZEN 2013
Mezinárodní zdroj informací
o řízení, přístrojovém vybavení
a automatizaci
Vynikající
prŅmyslová
bezdrátová
technika 18
@ V každém vydání novinky z oblasti
automatizace z per českých,
ale i světových expertů
Trendy v průmyslové
identifikaci RFID
30
Komunikace protokolu
HART
37
Partnerství systémových
integrátorů s dodavateli
automatizace
42
ZPĚT K ZÁKLADŮM
Zajištění efektivity
zásahů pracovníků při
řízení
60
www.controlengcesko.com
Automatizace v potravinářství
42
ISSN 1896-5784
êíslo 3 (58)
Roëník VIII.
Mezinárodní zdroj informací o ıízení, pıístrojovém vybavení a automatizaci
Přejděte
na chytřejší I/O
28
Ethernet pro senzorové
sítě? Proč má dnes
smysl
32
Tvorba rozhraní HMI,
které se nevyužívá
38
Pět cest k zajištění nové
generace pracovníků 40
ZPĚT K ZÁKLADŮM
Hovoříme s procesní
přístrojovou
technikou
48
www.controlengcesko.com
16 •
DUBEN 2013
Produkt roku 2012
proĻal cílovou
15
pásku
květen 2013
@ Pomůžeme Vám oslovit lidi, kteří rozhodují
o specifikaci a nákupu výrobků pro řízení,
přístrojové vybavení a automatizaci
@ Nejvýznamnější mezinárodní časopis
o automatizaci nyní i v češtině
Objednejte si bezplatné zasílání
na www.controlengcesko.com
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Filtry pro vodní chladicí okruhy aneb
Jak snížit náklady
P
rovoz a údržba vodních chladicích okruhů se již téměř
neobejde bez vhodné filtrace.
Filtry totiž zabraňují zbytečně
vynaloženým nákladům na provoz
chladicího okruhu. Pro filtraci chladicích okruhů se využívají jednoduché
výměnné filtry, automatické samočisticí filtry nebo speciální mikropísková
filtrace. „Výběr správného typu filtrace
vždy záleží na konkrétním projektu. Je
však prokázáno, že vhodnou filtrací
se dají uspořit velmi významné částky
spojené s provozem a údržbou vodních
chladicích okruhů,“ domnívá se Daniel
Leysek, product manažer pro filtrační
techniku odštěpného závodu HYDROTECH společnosti HENNLICH.
Jednoduché výměnné filtry
Tyto filtry se používají zejména
pro menší chladicí okruhy, kde je
požadavek především na nízké pořizovací náklady. Tato filtrace je velmi
účinná a dokáže odfiltrovat většinu
suspendovaných látek, avšak jak je již
patrné z názvu, filtrační vložky se musí
po jejich zanesení měnit.
Automatické samočisticí filtry
Schünemann
Pro velké projekty, které se vyznačují vysokým průtokem a kde není
požadavek na nejjemnější filtraci, se
využívají automatické samočisticí
filtry. „U těchto aplikací se jedná spíše
o takzvanou ‚ochrannou filtraci‘ než
přímo o odstranění většiny suspendovaných látek. Tato filtrace je na rozdíl
od jednoduchých filtrů automatická,
tudíž i provoz je bezúdržbový,“ vysvětluje Daniel Leysek.
Mikropísková filtrace Vortisand®
Tento typ filtrace kombinuje výhody
obou předchozích filtrací. Filtry jsou
na jednu stranu plně automatizované
a zároveň jsou schopny odfiltrovat většinu suspendovaných látek o velikosti až
0,45 μm. Mikropísková filtrace přináší
Automatický samočisticí filtr.
velké úspory při provozu i údržbě chladicích okruhů především díky snížení
spotřeby energetické náročnosti. Při
použití strojních chladičů je možné
dokonce přímo spočítat úsporu elektrické energie. Mezi další přínosy mikropískové filtrace patří snížení spotřeby
chemikálií, snížení nákladů spojených
s údržbou a čištěním zařízení, snížení
rizika poruchy zařízení v chladicím
okruhu a výskytu bakterií, zejména
legionelly.
Filtrační systém Vortisand® je navíc
ekologickým řešením, které nemá další
negativní vliv na životní prostředí.
O společnosti HENNLICH
Firma HENNLICH je na poli kapalinové filtrace důležitým partnerem
pro společnosti, které hledají kvalitní
filtrační systémy za rozumnou cenu.
HYDRO-TECH dodal kompletní
technická řešení mnoha zákazníkům
v Čechách i na Slovensku.
Filtrační systém Vortisand® . Výrobce potravinových produktů z kukuřice vyřešil díky
filtračnímu systému Vortisand® dlouhodobé problémy s chlazením. Aplikaci instalovali odborníci o. z. HYDRO-TECH.
o. z. HYDRO-TECH, HENNLICH s. r. o.
Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 711 231
Fax: 416 711 999
[email protected]
www.hennlich.cz/hydro-tech
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
17
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Tři příklady znečištění oleje: Nádoba
nalevo obsahuje nový průmyslový
minerální olej prvotřídní jakosti, který
nevykazuje žádné znečištění. Střední válec obsahuje stejný druh oleje
po pěti letech průběžného provozu
v kluzném ložisku s minimálním znečištěním z vnějšího prostředí. Olej je
znatelně tmavší a obsahuje rozptýlené kovové částice viditelné pouhým
okem. Poslední nádobka obsahuje
stejný druh oleje, který je kontaminován vodou. Všimněte si jeho zakaleného vzhledu. Obrázek poskytla
společnost Baldor.
Částice, kapaliny
a oxidace přispívají
ke znečištění oleje
Změna barvy oleje by pro zajištění optimálního
provozního výkonu měla být řešena s nejvyšší prioritou.
Andrew Myers
Baldor
U
charakteristiky, avšak změna barvy
je často kombinací všech tří.
držování správné kvality
oleje je nezby t né pro
zajištěn í u spokojivého
provozu a dlouhé životnosti
kluzných ložisek s olejovým filmem.
Změna bar v y oleje je znám kou
potenciálně škodlivého znečištění
nebo degradace. Existují tři hlavní
příčiny změny barvy oleje u kluzných
ložisek s olejovým filmem: znečištění částicemi (vnějšími i vnitřními),
kontaminace kapalinami a oxidace.
Každá příčina má své jedinečné
18 •
květen 2013
Vnější a vnitřní částice
Znečištění vnějšími částicemi bývá
odkazováno na elementy, které jsou přijímány z okolního prostředí. V kluzném
ložisku s olejovým filmem se vyskytuje
radiální vůle mezi ložiskovým pouzdrem a hřídelí, aby byl umožněn pohyb
hřídele, když se olejový film vyvíjí.
Setkáváme se rovněž s axiálními
pohyby hřídele z důvodu osových
zatížení a rozpínání/kontrakce hřídele.
Tyto pohyby hřídele představují
velkou výzvu, co se týče kompletního
utěsnění ložiska kolem hřídele. Bez
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
speciálního těsnění si malé částice
v nesčetných formách (vápno a uhelný
prach, písek/silikon, saze, kovové třísky
atd.) nacházejí cestu do ložiska a olej
zbarví či ztmaví.
Při údržbě a instalaci, kdy ložiskové
těleso zůstává otevřeno, je ložisko
vystaveno velkému rozsahu znečištění
částicemi. Z tohoto důvodu se doporučuje důkladně vyčistit a vypláchnout
ložisko čistým olejem poté, co bylo
otevřeno.
Kromě znečištění částicemi, které
pocházejí z externích zdrojů, existují
i vnitřní zdroje znečištění, a to částicemi, jež pocházejí zevnitř ložiska.
Budou se tam vyskytovat především
otěrové částice, které jsou generovány
při každém spuštění či zastavení hydrodynamického ložiska. Tyto otěrové částice vznikají tehdy, když se hřídel otáčí
nižšími než minimálními otáčkami,
které jsou požadovány pro vytvoření
úplné vrstvičky olejového filmu. Bez
této úplné vrstvičky olejového filmu se
hřídel odírá o ložiskový kov (kompozici) v ložiskovém pouzdru. Jedná se
o tzv. mezní mazání.
Kompozice je měkká slitina kovů
určená k ochraně hřídele a ta vytváří
otěrové částice především ve formě
cínu, olova a antimonu. Kompozice rovněž chrání hřídel tím, že do sebe dokáže
zapustit a zatlačit nečistoty, ale má to
svá omezení. Pokud jsou částice příliš
velké, nezatlačí se úplně do kompozice
a začnou vytvářet do hřídele rýhy.
Velká koncentrace malých částic se
může hromadit rovněž v kompozici
a vést tak až k poškrábání hřídele.
Otěrové částice z hřídele (železo,
chrom atd.) pak dále kontaminují olej
a jsou příčinou dalšího opotřebení.
Vnitřní otěrové částice, stejně jako
vnější částice, většinou způsobí, že
olej ztmavne. Povrchová úprava hřídele hraje rozhodující roli v regulaci
množství opotřebení, k němuž dochází
během najíždění a odstavování stroje.
Drobné rýhy, dolíčky nebo ostré hrany
na hřídeli by měly být vyhlazeny v co
největší míře. Pro většinu aplikací by
hřídel měla dosahovat povrchové úpravy
o drsnosti Ra = 0,8 (μm) nebo ještě nižší.
Železné otěrové částice mohou být
také generovány v místě styku mezi
ložiskovým tělesem a pouzdrem. Menší
množství konstruktivního opotřebení
v těchto oblastech lze očekávat, když
je nainstalováno nové ložiskové těleso
či pouzdro a nové povrchy se musejí
navzájem slícovat a tzv. si „sednout“.
Pokud však pouzdro není spolehlivě
upevněno v tělese nebo nastane-li
situace, že se v systému vyskytují
nadměrné vibrace, dochází k přílišnému opotřebení a odírání kontaktních
ploch a k produkci železných částic.
V rámci běžné údržby by měla být
provedena vizuální kontrola těchto
kontaktních ploch, zda nevykazují
známky opotřebení a zda je možné
vyloučit tento zdroj znečištění.
Mazací kroužky a těsnění se řadí mezi
další zdroje interně vytvořeného opotřebení. Mazací kroužky jsou obvykle
vyrobeny z bronzu, jsou uloženy volně
na hřídeli a může docházet k jejich odírání oproti mazacím drážkám a kvůli
tomu ke tvorbě měděných a cínových
částic. Nicméně mazací kroužky jsou
během provozu průběžně pokryty vrstvou oleje a nemělo by docházet k jejich
významnému opotřebení. Hřídelové
ucpávky se vyskytují v mnoha různých
konfiguracích a materiálech, včetně
hliníku a nitrilového kaučuku. Dobře
navržená hřídelová ucpávka, pokud je
správně nainstalována a udržována, by
neměla generovat významné množství
otěrových částic.
Jedním z posledních zdrojů znečištění
interními částicemi je ve skutečnosti
samotný nový olej. Byly provedeny
studie, které prokázaly, že nový olej
může obsahovat velké množství a širokou škálu znečišťujících prvků v rozsahu od kovových otěrových částic až
po velké organické úlomky a nečistoty.
Osvědčenou metodou je filtrování oleje
s použitím filtrů o 10 mikronech či ještě
jemnějších, a to před vlastním nalitím
oleje do ložiska. Pokud má být aplikován
systém cirkulačního oleje, pak běžnou
praxí je filtrovat nový olej pomocí
jemnějšího filtru, než je filtr, který je
používán v systému cirkulačního oleje.
Kapaliny
Kapalné nečistoty jsou jednoduše
nečistoty, které se vyskytují v kapalném
stavu. Nejběžnější nečistotou v kapalném stavu, která se vyskytuje v kluzných
ložiscích s olejovým filmem, je voda.
Voda nebo vodní pára mohou stejně jako
vnější částice vniknout do ložiska přes
vůli kolem hřídelové ucpávky a dostat
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
olejového filmu, což vede
se do oleje. Přítomnost vody
ke zvýšení provozní teploty.
v oleji signalizuje zakalený nebo
mléčný vzhled.
Druh oleje
Voda má na ložiska velmi
Doporučený olej pro kluzná
škodlivý vliv a ur ychluje
korozi, oxidaci oleje, spotřebu
ložiska s olejovým filmem je
olejových aditiv a změnu vlastprůmyslový minerální olej
ností viskozity oleje. Příliš
nebo turbínový olej prvotřídní
mnoho vody může degradovat
jakosti, který obsahuje inhibivlastnosti oleje až do bodu, kdy
tory koroze, oxidace a činidla
vůbec nedochází k tvorbě oleproti pěnění. Přísady pro
jového filmu. Z těchto důvodů
extrémní tlaky se nedoporučují.
se doporučuje, aby obsah vody
Viskozita oleje je stanovována
v oleji nepřekročil množství
individuálně pro každou apli500 částic na jeden milion S kluznými ložisky se můžeme setkat téměř v každém
kaci a je založena na velikosti
(max. 1 000).
ložiskových vůlí, zatížení, teptypu průmyslového prostředí, kde jsou často vystavena
Mezi jiné formy kapalných mnoha formám znečištění. Obrázek poskytla společlotách a otáčkách. Pro jednotky,
nečistot řadíme různé čisticí nost Baldor.
které jsou provozovány v horprostředky, maziva, montážní
kých či studených prostředích,
chemikálie, montážní tuky,
se doporučuje zvážit použití
procesní chemikálie a mycí prostředky. Analýza oleje
syntetických olejů, jelikož za nízkých
Tyto látky mohou způsobit celou
Dnes máme k dispozici mnoho druhů teplot tolik nehoustnou a při vysokých
řadu změn v zabarvení oleje a jeho zkušebních testů pro provedení analýzy teplotách zase lépe odolávají oxidaci.
chemickém složení. Je třeba přísně oleje. Ty nejdokonalejší testy kluzných
dbát na to, aby byl těmto nečistotám ložisek s olejovým filmem nám poskyt- Závěr
zabráněn vstup do ložiska, tj. měla nou informace o viskozitě oleje, obsahu
Změna zabarvení oleje v kluzných
by být zavedena zvláštní opatření, vody, čísle celkové kyselosti (ukazatel ložiscích je viditelným znamením
aby bylo zabezpečeno, že oleje nebu- oxidace) a počtu částic na jeden milion znečištění oleje či jeho degradace.
dou v průběhu montáže či v průběhu pro každý druh nečistot. Z výše uve- Znečištění přichází ve dvou hlavních
pravidelné údržby stroje nebo během dených důvodů je zapotřebí očekávat formách: prostřednictvím částic
doplňování oleje smíchány s žádnou výskyt některých malých částic (men- a kapalin. Částice mohou proniknout
ších než 10 μm) při normálním provozu, buď z vnějšího prostředí, anebo přímo
jinou látkou.
Stejný olej, jaký se používá pro a proto je pro vyhodnocení výkonu z vnitřku ložiska. Tekuté nečistoty
mazání (během provozu daného zaří- ložiska užitečnější vést si průběžně mohou pocházet z okolního prostředí,
zení), by měl být rovněž použit pro záznamy o počtu částic než dělat ukva- ale mohou být rovněž neúmyslně přičištění a montáž. Znát správnou barvu pené závěry z jednoho měření. Prudký dány do ložiska v podobě nekompatisprávného oleje je důležitým krokem nárůst počtu částic během ustáleného bilních čisticích prostředků a maziv.
Degradace oleje se v průběhu času
při prevenci a identifikaci tohoto typu provozu (několik spuštění a odstávek
zařízení) nám naznačuje znečištění přirozeně vyskytuje prostřednictvím
znečištění.
vnějšími částicemi či nadměrné opotře- oxidace. Významná změna barvy
bení. Částice o rozměrech 10 μm nebo oleje by měla být řešena s vysokou
Oxidace
Oxidace oleje je posledním zdrojem větší jsou stejné velikosti jako samotná důležitostí a bez ohledu na zdroj. Mírné
změny zabarvení oleje. Oxidace oleje tloušťka olejového filmu a měly by zabarvení však nemusí hned znamenat
představuje proces chemické degradace, proto být omezeny na minimum, aby problém. V konečném důsledku je to
která se u oleje přirozeně vyskytuje se předešlo nadměrnému opotřebení. dodavatel maziva, kdo určuje přípustnost
Velmi praktickým nástrojem pro zabarvení.
v průběhu doby, kdy je vystaven účinOlej je naprosto nezbytný pro správný
kům vzduchu. Některé z jejích vedlej- analýzu vzorků oleje v terénu je tesších produktů jsou kaly, lakovité úsady tovací sada olejů. Tuto testovací sadu chod kluzných ložisek a při udržení nálea kyseliny, jež způsobí, že olej zhoustne lze použít k získání rychlých výsledků žité kvality, pravidelné výměně a proa ztmavne. Vyšší teploty (u minerálních testu pro zjištění úrovně znečištění vádění analýz se výrazným způsobem
olejů nad 160 F) urychlí oxidaci stejně v oleji, a to bez čekání na výsledky zvýší životnost a spolehlivost ložisek.
jako další nečistoty, jako je voda, železo z laboratoře.
Kromě odběru vzorků oleje může
a měď. V současné době jsou k dispozici
Andrew Myers je aplikační inženýr
syntetické oleje, které mají lepší odol- monitorování provozní teploty ložiska ve společnosti Baldor vyrábějící kluzná
nost vůči oxidaci než běžné oleje, a proto odhalit změny stavu oleje. Vysoká úro- ložiska zn. Dodge Sleeve Bearings.
se v praxi může uvažovat o prodloužení veň znečištění a degradace oleje má
za následek zvýšené tření a porušení
intervalů výměny oleje.
20 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ELEKTROTECHNIKA
Obrázek 1: Projektování elektrických
systémů vyžaduje znalosti o tom,
jak se zařízení nadproudové ochrany
vzájemně ovlivňují v rámci celé distribuční soustavy – počínaje dostupným
poruchovým proudem od zařízení až
po jednotlivá zatížení v rámci objektu.
Všechny obrázky poskytla společnost
ASCO Power Technologies.
Dosažení efektivního
návrhu koordinace
selektivity jištění
Koncepce úplné koordinace selektivity jištění změnila
způsob, jakým musí konstruktéři uvažovat při projektování
elektrických distribučních systémů.
Dan Caron Bard
Rao + Athanas Consulting Engineers
Ron Schroeder
ASCO Power Technologies
K
oordinace selektivity jištění
vyžaduje integraci různých
komponent, technologií,
výrobců a norem. Neexistuje
žádná norma či jednoduchá šablona,
kterou lze účinně uplatňovat při navrhování systémů. Přestože problematiku
koordinace selektivity jištění má řešit
třetí novela Národního zákona o elektrických zařízeních (dále v textu NEC)
jako mandatorní požadavek – nemělo
by to být ponecháno jen na odborném
úsudku techniků, tak jak to stanovuje
novela z roku 2005, stále hlasitěji se
ozývají hlasy, že je zapotřebí vydat
závaznou směrnici a stanovit, co představuje shodu a jak lze slevit ohledně
ostatních aspektů při projektování napájecích sítí (viz článek „Řešení problémů
v souvislosti se zajištěním koordinace
jištění“ na straně 22).
Koncepce úplné koordinace selektivity jištění změnila způsob, jakým konstruktéři musí uvažovat při projektování
elektrických distribučních systémů (viz
obrázek 1). Například když uplatňujeme
koordinaci selektivity jištění u nouzových, zákonem stanovených záložních
energetických systémů, musí specifikace zařízení nadproudové ochrany
vyhovět celé řadě požadavků. Všechna
zařízení nadproudové ochrany musí být
plně selektivní se všemi předřazenými
zařízení, a to pro všechny úrovně
nadproudu od všech zdrojů. Každé
zařízení nadproudové ochrany musí
zůstat zapnuto po dostatečně dlouhou
dobu, aby byly zlikvidovány všechny
úrovně nadproudu pro každé zařízení,
které se nachází pod ním. Nejběžnější
typy přetížení rozvodů představují:
• měkké zdroje proudu,
• tvrdé zdroje proudu,
• nízko-impedanční (kovové) zkraty,
• vysoko-impedanční (obloukové)
zkraty,
• přetížení.
Definice koordinace selektivity jištění
Cílem koordinace selektivity jištění
je izolování vadného obvodu při současném zachování napájení ve zbytku
elektrické rozvodné soustavy. Přestože
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
21
ELEKTROTECHNIKA
Obrázek 2a: Toto schéma znázorňuje
konvenční návrh provedení sběrnice
vytvořený na základě zatížení, fyzického
rozvržení, požadované spolehlivosti,
nákladovosti, bezpečnosti, norem
zadavatele a dodržování požadavků ze
zákona. Výsledkem návrhu je rozvržení
systému, velikost komponentů a výběr
zařízení.
koordinace selektivity jištění nezabrání
výskytu problémů, pomůže udržet spolehlivost systému díky tomu, že sníží
potenciál toho, aby se z nějaké menší
poruchy stala porucha většího rozsahu.
V závislosti na místě vzniku může zkrat
způsobit rozsáhlou poruchu v dodávce
proudu.
V souladu s čl. 10 zákona NEC je
koordinace selektivity jištění lokalizace
Obrázek 2b: Tato spínací charakteristika představuje tradiční výběr zařízení.
Všimněte si, že časové měřítko nejde
až k nule. U konvenčního provedení se
předpokládá, že je selektivně zkoordinováno se zařízením. Červená tečkovaná čára označuje správnou koordinaci.
Černý kruh upozorňuje na nedostatek
koordinace u kovových zkratů v určitých oblastech. C a D není nutno
koordinovat, pokud nejsou k dispozici
žádné zátěže souběžně s D.
nadproudového stavu za účelem omezení výpadků v rámci postiženého
okruhu nebo zařízení. To se provádí
výběrem zařízení nadproudové ochrany
se zaměřením na jejich jmenovité údaje
nebo nastavovací hodnoty.
Stav, kdy dojde k nadproudu, může
být způsoben přetížením, zkratem
nebo zemním spojením. V selektivně
Řešení problémů v souvislosti se zajištěním
koordinace jištění
V
hodná koordinace elektrických systémů střídavého napětí pro distribuci elektrické energie se zařízeními nadproudové ochrany představuje docela komplikovaný a obtížný úkol. Usilujeme-li o koordinaci jištění elektrických systémů,
musíme čelit mnoha problémům a překážkám. Mezi tyto problémy patří:
• Koordinace selektivity nemusí být zcela dosažitelná pro každý systém.
• Koordinace selektivity vyžaduje vysokou úroveň analýzy a technického úsudku.
• Obvykle je snaha nalézt nejvhodnější řešení.
• Významnou roli hrají náklady vzhledem k potenciálně delšímu času na vypracování
návrhu, větším nárokům na prostor a vybavení.
• Slepé lpění na plné koordinaci selektivity může být překážkou pro nasazení žádoucího alternativního řešení ochrany napájení.
• Koordinace selektivity je často nemožné dosáhnout u konvenčních návrhů bez nutnosti větší rekonfigurace, nemůžeme uspět pouze s výběrem zařízení.
Zdroj: Consulting-Specifying Engineer
22 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obrázek 2c: Lze získat větší kontrolu
pomocí různých vypínacích jednotek
pro A a B. Použití větších konstrukcí
u A a B má za následek vyšší odolnost
(vyšší okamžité odblokování) a také
zabraňuje okamžitému vypnutí. Toto
konstrukční řešení znamená, že se
během poruchy uvolňuje více energie.
koordinovaném systému se vypíná
pouze zařízení nadproudové ochrany
toho konkrétního obvodu, v němž dojde
k poruše. Předřazená nadproudová
ochranná zařízení zůstávají zapnuta.
Jinými slovy nedojde k jejich vypnutí,
což zabrání přerušení přívodu energie
do celého panelu.
Elektrické jističe nízkého napětí:
Při výběru jističů pro zařízení nadproudové ochrany je důležité používat
tabulky, pomocí kterých správně
zvolíte předřazené a přiřazené jističe. Každý výrobce nabízí tabulky
pouze pro nadproudová ochranná
zařízení, která sám vyrábí. Tabulky
a vypínací charakteristiky by měly
být používány v tandemu, aby byly
splněny požadavky na koordinaci
selektivity jištění.
Nouzové, zákonem stanovené
energetické systémy určené pro
kritické provozy: Tyto systémy
vyžadují koordinaci selektivity jištění kromě případů, kdy by selektivně
koordinovaný systém mohl vytvářet
bezpečnostní rizika, např. odpojení
požár ního čer padla. Koordinace
selektivity jištění zahrnuje kompromis mezi zajištěním bezpečnosti pro
obsluhu zařízení kvůli hrozbě vzniku
obloukového výboje a zajištěním
spolehlivé systémy napájení, jenž
chrání veřejnou a národní bezpečnost
včetně zajištění kontinuity provozu.
Požadavky vyplývající
z Národního zákona NEC
pomáhají zajistit projektování a konstrukci takových
elektrických obvodů a systémů.
Obrázek 2d: Zvětšení vzdálenosti mezi
sběrnicí 1 a sběrnicí 2 snižuje dostupný
poruchový proud na sběrnici 2. Koordinace selektivity je dosaženo tehdy,
pokud dostupný poruchový proud na C
je nižší než okamžité vypnutí na B.
dodávky elektrické energie kritickým
systémům při současném zabránění
poškození elektrických rozvodů
a zařízení.
Požadavky stanovené zákonem
NEC: Koordinace selektivity jištění
je povinná a závazná pro nouzové
elektrické systémy ve zdravotnických
zařízeních, v rámci záchranných
a záložních systémů požadovaných ze
zákona a energetických systémů určených pro kritické provozy. Požadavky
vyplývající z Národního zákona
NEC pomáhají zajistit projektování
a konstrukci takových elektrických
obvodů a systémů, které poskytují
Typy poruchových stavů: Mezi
poruchové stavy patří kovový, obloukový a zemní zkrat. Kovové zkraty jsou
vzácné. Ke kovovému zkratu může
dojít, když jsou vodiče pod napětím
vzájemně pevně spojeny. Maximální
přípustný poruchový proud protéká
do té doby, než zařízení nadproudové
ochrany odpojí zkrat, což ochrání daný
obvod.
K obloukovým zkratům může dojít
v případě, kdy se vodiče pod napětím
dostanou do těsné blízkosti. Tyto zkraty
mají výrazně vyšší impedanci než
kovové zkraty, což vede k nižšímu průtoku proudu. Protože proud, který teče
prostřednictvím obloukového zkratu,
je nižší než proud protékající kovovým
zkratem, trvá nadproudovému ochrannému zařízení delší dobu, než zruší
poruchový stav. Z toho důvodu představují obloukové zkraty velkou výzvu
pro koordinaci selektivity jištění.
Podle zjištění institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství
(IEEE) je nejběžnějším typem poruchy tzv. zemní spojení (zkrat). Zemní
spojení nastane tehdy, když jeden nebo
více elektrických fázových vodičů přijde do kontaktu s uzemněným vodičem,
na rozdíl od dvoufázového zkratu.
Nicméně platí stejné zásady: čím nižší
je impedance, tím rychleji nadproudové
ochranné zařízení odpojí zkrat. Kovové
zkraty lze poměrně snadno selektivně
zkoordinovat; u obloukových zkratů to
zase až tak neplatí.
Je velmi důležitá ochrana jak obsluhujícího personálu, tak zařízení. Každý
objekt či zařízení vyžaduje ochranu.
Často se stává, že koordinace selektivity jištění je pouze jedním prvkem
v celkovém systému ochrany.
Určování koordinace (ochran)
Efektivní koordinace selektivity
může být určena dvěma typy studií:
studie (výpočet) zkratového proudu
a st udie (v ý počet) nadproudové
ochrany. Studie zkratového proudu
identifikuje maximální dostupné
zkratové proudy v celém distribučním systému na vývodech na straně
sítě každého zařízení nadproudové
ochrany. Tyto studie (výpočty) jsou
obv ykle považovány za součást
požadované elektrické dokumentace
zařízení.
Studie nadproudové ochrany porovnává časové charakteristiky různých
ochranných zařízení, která přicházejí
KNIŽNÍNOVINKY
MANAGEMENT A INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY
Na přelomu roku 2011/2012 přišlo předsednictvo Slovenské společnosti pro údržbu (SSÚ) spolu s předsednictvem České společnosti
pro údržbu (ČSPÚ) s iniciativou, vytvořit společný autorský tým s cílem vypracovat publikaci s uvedenou problematikou. Byl vybrán tým –
31 autorů, špičkových českých a slovenských odborníků, z akademické a průmyslové sféry, kteří pod vedením prof. Ing. Václava Legáta,
DrSc. vypracovali text odborné publikace s názvem Management a inženýrství údržby.
Kniha byla vydána v květnu 2013 nakladatelstvím Kamil Mařík – Professional Publishing. V této publikaci čtenář najde podrobně zpracovanou
problematiku managementu (organizaci a řízení) majetku a jeho údržby, ekonomiky a hodnocení výkonnosti údržby, systému managementu
kvality v údržbě, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému environmentálního managementu, teoretického základu údržby,
a to provozní spolehlivost a management rizik. Dále se čtenář dostane k inženýrským základům technické diagnostiky a technologie údržby
a oprav včetně problematiky uplatnění informačních technologií v údržbě.
Publikace je určena všem pracovníkům v praxi, kteří se věnují managementu majetku a jeho údržby, tj. správcům majetku, asset a facility
manažerům, manažerům, koordinátorům, technikům a mistrům údržby. Publikace je i vhodnou učební pomůckou studentům oboru Inženýrství
údržby.
Knihu je možné si objednat přímo v nakladatelství Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4 (tel.: 604 115 129,
e-mail: [email protected]); případně u ČSPÚ, Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 (mob.: 776 657 545, mail: [email protected]).
Doporučená cena je 598,- Kč (včetně DPH) + balné a poštovné.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
23
ELEKTROTECHNIKA
Obrázek 3: Moderní jističe s elektronickými spouštěmi poskytují možnost
nastavení v rámci selektivně koordinovaných energetických systémů.
v úvahu, ve vztahu k sobě navzájem.
Studie určují stupeň koordinace, ale
garantují pouze to, že je dosaženo
koordinace selektivity, pokud je brán
zřetel na všechny úrovně nadproudu,
včet ně kovov ých dvoufázov ých
zkratů.
Nařízená koordinace selektivity
vyžaduje koordinaci selektivity v celé
škále nadproudů. Je odpovědností
konstruktéra poskytnout dokumentaci, která prokazuje, že daný konstrukční návrh dosahuje tohoto cíle.
Mezi dvě metody, pomocí nichž
můžeme dosáhnout koordinace selektivity mezi zařízeními nadproudové
ochrany, řadíme metodu grafickou
a tabulkovou resp. diagramovou.
Ampersekundové vypínací charakteristiky (křivky) naznačují odezvu zařízení nadproudové ochrany vůči celému
rozsahu velikostí poruchového proudu.
Typicky můžeme rozdělit vypínací
charakteristiky na oblasti přetížení
a okamžité nebo zkratové oblasti (viz
obr. 2a–2d). Grafická metoda zkoumá
vypínací charakteristiky pro pojistky
a jističe. Horizontální osa představuje
proud, na svislé ose je zobrazen čas,
který dané zařízení potřebuje, aby
přerušilo obvod.
Pomocí grafické metody signalizují
dva jističe, které se kříží na kterémkoli místě v příslušných okamžitých
vypínacích oblastech, že tyto jističe
nekoordinují v poruchových proudech
nad bodem přechodu (křížištěm).
Co se týče úrovní proudů v oblasti
přetížení, vypínací charakteristiky
24 •
květen 2013
zařízení nadproudové ochrany mohou
být překryty za účelem vizuální
indikace, zda je koordinace selektivity dosažitelná. V oblasti přetížení
jsou por uchové proudy poměr ně
nízké a odezva zařízení nepřesahuje
obvykle 1 sekundu. Lze zde relativně snadno dosáhnout koordinace
selektivity a vypínací charakteristika
je obvykle vhodným nástrojem pro
stanovení koordinace selektivity mezi
zařízeními. Charakteristika musí
zahrnovat úroveň dostupného zkratového proudu. Nicméně skutečnost,
že na grafu není žádné překrytí, ještě
definitivně neprokazuje koordinaci
selektivity.
Reálná vypínací křivka
u zařízení nadproudové
ochrany, například u jističů
a pojistek, je ve skutečnosti
pásmo nebo oblast rozšiřující se po obou stranách jedné
křivky. Tato odchylka od ideálu je způsobena časovým
rozdílem mezi minimální
dobou odezvy a vypínací
dobou, i mezi výrobními
a teplotními výkyvy.
U v yšších ú rov ní zk ratov ých
proudů nevykreslují vypínací charakteristiky samy o sobě celkový obraz.
Výsledky nezahrnují účinek přidané
impedance přiřazeného jističe, pokud
dojde k jeho vypnutí rychleji než předřazeného jističe, stejně jako výsledné
vyšší úrovně koordinace.
V případě, že se křivky překrývají,
měl by technický poradce odkázat
na tabulky výrobce jističů pro určení
dosažení koordinace selektivity.
Tabulky zobrazují výsledky testů
zařízení nadproudové ochrany, která
jsou spojena dohromady.
Překrývající se křivky mohou indikovat potenciální nedostatek selektivity. Nedostatek překrytí znamená
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
selektivitu. Nicméně analýza vypínací
charakteristiky sama o sobě ignoruje
to, jak proudové omezení ovlivňuje
za ř í zen í na dproudové och r a ny
na straně zátěže. Jistič na straně
zátěže bude reagovat na vrcholovou
hodnotu omezovaného proudu, který
může protékat díky menšímu nebo
rychlejšímu zařízení nadproudové
ochrany pro daný potenciální poruchový proud.
Reálná vypínací křivka u zařízení
nadproudové ochrany, například
u jističů a pojistek, je ve skutečnosti
pásmo nebo oblast rozšiř ující se
po obou stranách jedné křivky. Tato
odchylka od ideálu je způsobena časovým rozdílem mezi minimální dobou
odezvy a vypínací dobou, i mezi
výrobními a teplotními výkyvy. Je
zapotřebí, abychom zvážili všechny
možné variace vypínacích charakteristik proudu za účelem eliminace
případných chyb, když provádíme
průzkum koordinace selektivity.
Tabulková či grafická metoda může
být rovněž použita pro určení koordinace. Využívá formy, která zobrazuje
dobu odezvy v sekundách v závislosti
na proudu v ampérech. Tato metoda
znázorňuje úroveň zkratového proudu,
do jaké oba jističe (předřazený a přiřazený) spolu koordinují.
Vypínací charakteristiky a tabulky
jsou nezbytné k dosažení správné
koordinace selektivity.
Imaginární systémy, nejhorší možné
scénáře
Problém je, že projektanti potřebují provést předběž nou st udii
na imaginárním systému, včetně
nejhorších možných scénářů. Chtějí
tím zajistit, že daný návrh bude
přijatelný, a to vše dříve, než jsou
vybráni konkrétní výrobci a jejich
produkty. Projektanti při návrhu
vycházejí zpravidla ze standardních
generických ekvivalentů. Poté, co
zhotovitel zvolí materiál, projektant
požaduje po výrobcích provedení
svých vlastních studií s vybranými
jističi, aby bylo zajištěno, že spolu
budou i nadále koordinovat a že byl
zvolen správný jistič.
V mnoha případech vyžaduje dosažení koordinace s jističi specifikaci
s elektronickou spouští, které jsou
dražší než standardní kompaktní
jističe (viz obr. 3). Koordinace selektivity může být dosaženo také pomocí
ochrany díky časově zkráceného
řízení selektivity (dále v textu ZSI
ochrana = zone-selective-interlocking
protection). Tato metoda umožňuje
dvěma či více jističům zemního
spojení komunikovat prostřednictvím sítě, takže zkrat nebo porucha
je odstraněna pomocí jističe, který se
nachází nejblíže daného zkratu, v co
možná nejkratším čase, bez ohledu
na místo poruchy.
V případě, že dojde k por uše
na hlavní sběrnici, bude větší proud
přicházet do hlavního rozváděče
a menší proud do napájecích zařízení.
ZSI ochrana by měla vypnout hlavní
jistič, který by měl ochránit sběrnici
před zkratem v rozvodně.
Optimalizace návrhu
Ačkoli může konstruktér zvolit
zařízení nadproudové ochrany, která
se jeví jako velmi vhodná pro splnění
požadavků na ochranu proti zkratům,
nemusí být právě tou nejlepší a nejvhodnější volbou pro zajištění koordinace selektivity. Pokud byl systém
rozšířen a aktualizován v průběhu
času, bude s největší pravděpodobností
obsahovat jističe i pojistky různých
výrobců. V těchto případech se ze zajištění koordinace selektivity stává docela
problematický úkol, jelikož tabulky
výrobců uvádějí pouze údaje týkající
se jejich vlastních výrobků. Zajištění
efektivní koordinace selektivity jištění
Koordinace selektivity může
být dosaženo také pomocí
ochrany díky časově zkráceného řízení selektivity.
Průvodce pro zajištění koordinace selektivity
čkoli neexistuje žádná účinná šablona, pomocí níž lze vytvořit selektivně
koordinované systémy, následující seznam obsahuje obecné zásady, které
mohou pomoci zajistit rovnováhu mezi potenciálně protichůdnými zájmy:
A
• Získejte informace od dodavatele elektrické energie (hlavní zdroj napájení daného
objektu), který identifikuje maximální možný poruchový proud a velikost transformátoru.
• Proveďte studie koordinace nadproudu a zkratu, abyste měli k dispozici podklady
pro vypracování efektivního návrhu – tato práce by měla rovněž zahrnovat ověření jmenovitého výkonu zařízení při plném zatížení.
• Snižte počet úrovní ochranných zařízení – čím méně úrovní, tím snadnější úkol koordinace selektivity zařízení nadproudové ochrany.
• Snižte dostupný poruchový proud zvýšením impedance systému nebo pomocí snižovacích a oddělovacích transformátorů (viz obr. 4).
• Zvolte dlouhé časové nastavení za účelem ochrany zařízení před přetížením, okamžité načasování a krátké časové nastavení za účelem selektivní koordinace, nebo
použijte tabulky pro ochranu proti přetížení, které koordinují až do úrovně dostupného
poruchového proudu.
• Tam, kde to je možné, zvolte pro odbočovací zařízení typ kompaktních jističů s omezovačem proudu; reagují velmi rychle, což výrazně omezuje průchozí proud, takže umožňují lepší koordinaci a dokonce snižují požadovaná nastavení vypnutí na předřazených
zařízeních.
Obrázek 4: Hodnota zkratového proudu
v každém bodě obvodu je funkcí průřezu
vodičů, vzdálenosti od zdroje elektrické
energie ke zkratu a proudu od zdroje,
který máme k dispozici. Pokud se jedná
o vyhrazený transformátor a předpokládáme neomezenou dostupnost kVA
na primární straně transformátoru, lze
provést konzervativní odhad zkratového
proudu na sekundární straně transformátoru.
během celého životního cyklu daného
systému vyžaduje použití stejného
typu zařízení nadproudové ochrany
od stejného výrobce a to po celou dobu
provozu.
Optimalizace koordinace selektivity
jištění představuje opakující se proces.
V závislosti na složitosti systému
může analýza naznačovat, že výběr
zařízení indikuje nerovnováhu nebo
narušení vzájemného kompromisu
mezi koordinací selektivity, ochranou
zařízení a bezpečností obsluhy (viz
„Průvodce pro zajištění koordinace
selektivity“ vpravo na této stránce).
Koordinace selektivity u přepínačů
napájení
Je zcela nezbytné aplikovat přepínače
napájení v rámci nouzových, zákonem
stanovených záložních energetických
systémů včetně těch, které nejsou ze
Opravy výměnou za cenu opravy.
Dlouhodobě testováno pod zátěží (až 50 hodin).
Velké množství dílů SIEMENS SIMODRIVE 611 skladem v Liberci.
www.foxon .cz
ELEKTROTECHNIKA
zdroje energie. Může být zapotřebí
jističů nebo pojistek větších velikostí.
Můžete se setkat s vyššími poruchovými proudy a může být požadována
krátká doba ochrany. Sečteno a podtrženo, umístění přepínače napájení blíže
ke zdroji energie obvykle znamená
relativně nízkou ochranu zátěže.
Obrázek 3: Moderní jističe s elektronickými spouštěmi poskytují možnost
nastavení v rámci selektivně koordinovaných energetických systémů.
zákona povinné. Proto jsou přepínače
nezbytné rovněž i pro koordinaci selektivity jištění v rámci energetických
systémů.
Přepínače napájení usnadňují výběr
doby vypnutí pojistky nebo nastavení
jističů užitím přírůstků mezi 0,5 až 30
cykly, přičemž násobky dvou nebo tří
cyklů jsou velmi oblíbené. Neexistují
žádné ideální zpožďovací nastavovací
hodnoty pro zajištění koordinace selektivity, které by šlo použít při tvorbě
návrhu schémat.
Společnost
Under w r iters
Laboratories (UL) rovněž nevyžaduje
určitý čas nebo určitý počet cyklů pro
kvalifikaci jmenovitých údajů pro
krátkodobý provoz, ačkoli poskytuje
standardní doporučené hodnoty.
Umístění přepínačů napájení je
významným aspektem z hlediska
zajištění účinné koordinace selektivity.
Přepínače napájení umístěné blízko
svých zátěží poskytují tyto výhody:
• vyšší spolehlivost,
• použití jističů nebo pojistek menších velikostí pro napájení přepínače,
• menší počet úrovní distribuce,
• nižší poruchové proudy na svorkách
přepínače,
• rychlejší doba vypnutí poruchy,
• lepší ochrana proti přetížení.
Umístění přepínače napájení blíže
ke zdroji energie (na rozdíl od zátěže)
může mít za následek nižší spolehlivost
systému nebo zařízení, častější spouštění přiřazených jističů a neschopnost
odpojení či spuštění alternativního
26 •
květen 2013
Stanovení doby cyklů
Techničtí poradci by si měli uvědomit, že zadání doby cyklů přepínačů
je nezbytné pro konkrétní projekt.
Většina přepínačů specifikovaných
společností spoluautora tohoto článku
jsou 3cyklové přepínače. Společnost
specifikovala 30cyklové přepínače,
u nichž existuje alespoň jedna z níže
uvedených podmínek:
• Větší projekty, ve kterých se vyskytuje poruchový proud ve vyspělém
nouzovém systému.
• Pokud je potlačeno nastavení
okamžité spouště za účelem dosažení
koordinace selektivity.
• Pokud jsou přepínače dodány
s ANSI rozváděčem, který má rovněž 30cyklovou jmenovitou hodnotu
výdrže.
Každý projekt by měl být prováděn
jako jednotlivá zakázka. Například
když jsou dva řetězce stravování
Techničtí pracovníci zodpovědní za rozvoj a prověřování systémů selektivního jištění, které splňují požadavky
stanovené zákonem NEC,
musí často čelit náročným
výzvám. Snaha o vyvážení
všech požadavků ohledně
kontinuity podnikání, ochrany zařízení, bezpečnosti
obsluhy a řízení nákladů
může být plná nástrah.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
postaveny na dvou různých místech
a použije se naprosto stejná projektová
dokumentace, koordinace se bude lišit.
Efektivní koordinace závisí na rozvodném podniku a dostupném poruchovém proudu. Elektrické vlastnosti
a situace se liší místo od místa, budova
od budovy, návrh od návrhu a energetická společnost od energetické
společnosti.
Může se zdát docela snadné specifikovat 30cyklové přepínače jako šablonu
pro načasování krajních mezí v rámci
koordinace selektivity jištění. Díky
uvedenému rozhodnutí však vyvstávají
nové otázky týkající se bezpečnosti,
zvýšených nákladů a problémů se
spolehlivostí zařízení.
U některých instalací může být ohrožena bezpečnost obsluhy a integrita
zařízení tím, že dovolíme energetickým
hladinám proudit v rámci elektrických
systémů po dobu 30 cyklů. Použití
spouštěcích jednotek se jmenovitým
krátkodobým nadproudem u nízkonapěťových jističů dovolí poruchovým
proudům protékat po dobu 30 cyklů,
což může vést k potlačení ochrany
zařízení a ke zvýšení nebezpečí vzniku
obloukového výboje.
Výběr 30cyklových přepínačů pro
každou aplikaci může zvýšit náklady
na zařízení a náhradní díly, někdy až
o 15 % až 30 %. Tento typ přepínačů
často vyžaduje umožnění vstupu
zezadu, obsazení větší podlahové
plochy a dražší údržbu.
30cyklové přepínače mohou rovněž
vyžadovat instalaci větších přívodních
kabelů, než je obvykle požadováno,
aby byl umožněn bezpečný přenos
dostupného zkratového proudu po dobu
30 cyklů. To přináší výrazné zvýšení
nákladů na pořízení přívodní kabeláže.
Ze všech technických pracovníků,
kteří se zúčastnili internetového průzkumu na téma koordinace selektivity,
jich 88 % souhlasilo s tím, že koordinace selektivity nemusí být optimální,
pokud se pro celý objekt používá jen
30cyklové přepínače.
Vzhledem k povaze koordinace
selektivity, která má být šita na míru
konkrétní zakázce, je lepší určit vhodná
zařízení, komponenty a zařízení nadproudové ochrany, které přesně splňují
požadavky konkrétního projektu.
Dosažení koordinace selektivity
jištění může být často dosaženo pomocí
přepínačů mezi 3 a 18 cykly. V případě,
že uvedené nastavovací hodnoty jsou
v režimu 3, 6, 9, 12, či 18 cyklů, není
žádný důvod k všeobecné specifikaci
přepínačů se jmenovitou hodnotou 30
cyklů.
Rozvoj plánu přepínačů, který
zahrnuje úrovně poruchových proudů
a časové požadavky, pomáhá optimalizovat výkon zařízení a s tím spojené
náklady.
Shrnutí
Nařízená koordinace selektivity jištění změnila způsob, jakým projektanti
uvažují při projektování elektrických
distribučních systémů. Techničtí
pracovníci zodpovědní za rozvoj
a prověřování systémů selektivního
jištění, které splňují požadavky stanovené zákonem NEC, musí často čelit
náročným výzvám.
Snaha o vyvážení všech požadavků
ohledně kontinuity podnikání, ochrany
zařízení, bezpečnosti obsluhy a řízení
nákladů může být plná nástrah. Znalost
požadavků zákona NEC, dodržování
optimalizačních metod při tvorbě projektu, koordinace jmenovitých hodnot
přepínačů napájení s jističi a pojistkami
a uspokojování požadavků speciálních
aplikací, jsou nezbytné pro zajištění
efektivní koordinace selektivity.
Dan Caron je ředitelem a vedoucím
elektrického oddělení ve společnosti
Bard, Rao + Athanas Consulting
Engineers v Bostonu. Je rovněž hlavním
členem výboru č. 13, který se zabývá
úpravou zákonů v rámci zákoníku NEC.
Ron Schroeder je ředitelem aplikačního
inženýrství a produktového managementu ve společnosti ASCO Power
Technologies ve Florham Parku, N.J.
NAOBZORU
Energetika Třinec staví nový
ekologický kotel
Moderní kotel splní zpřísněné emisní
limity pro tuhé znečišťující látky, SO2 a NOx,
které začnou platit od 1. ledna 2016 dle
směrnice EU o průmyslových emisích.
Kromě toho bude mít nový fluidní kotel vyšší
účinnost a také bude efektivnější. Měl by
vyrábět 125 tun páry za hodinu. Vybraná
varianta kotle patří k celosvětově dlouhodobě vyzkoušeným a nejmodernějším výrobním zařízením svého druhu s uplatněním
takzvaných BAT (Best Available Technology)
– nejlepší dostupné technologie. Díky tomu
se zvýší účinnost kotle ze stávajících 85 %
až na 92 %. V novém kotli navíc bude možné
spoluspalovat i biomasu (dřevní štěpku),
a to do maximálního množství 30 % tepelného příkonu. Dřevní štěpka se bude dovážet
z okolí Beskyd ze vzdálenosti do 50 km.
www.trz.cz
19. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU
ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, ENERGETIKY
A TELEKOMUNIKÁCIÍ
15. – 18. 10. 2013
Výstavisko Trenčín
EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SR
tel.: +421 32 770 43 32, e-mail: [email protected]
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Decentralizace procesního řízení
a správy informací
Písmeno „D“ ve zkratce DCS vždy znamenalo distribuovaný. I když se technologická
motivace k této síťové strategii možná změnila, platí stále základní koncepce
distribuované inteligence?
Peter Welander
Control Engineering
V
novém školicím videu společnosti
Fieldbus Foundation instruktor
Chuck Carter vysvětluje, jak řízení
v provozu funguje a provozuje
smyčku průtoku pomocí ventilu a průtokoměru. Jakmile systém nastaví a uvede
do chodu, bodře oznamuje: „Budu demonstrovat ještě jednu věc, která je jednou z výhod,
jen tak z legrace shodím váš hostitelský
systém.“
Carter tvrdí, že pro operátora by ztráta
hostitelského systému znamenala obrovský
problém, avšak ilustruje klíčovou výhodu distribuované inteligence: méně součástí procesu
závisí na jednom centrálním bodu selhání.
I se shozeným hostitelským systémem ventil
a průtokoměr dále fungují správně a udržují
průtok na příslušné žádané hodnotě. Když se
Tento I/O systém sbírá data ze skupiny provozních přístrojů a odesílá je
do řídicího systému po jednom kabelu. Obrázek poskytla společnost Opto 22.
28 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
hostitelský systém obnoví, vše je, jak bylo.
Systém funguje, protože regulační ventil
a snímač průtoku mají zabudované sofistikované funkce zpracování dat a řízení. Uživatel
toho může využít, ale také nemusí, podle toho,
co situace vyžaduje.
Mít k dispozici takovou redundanci je jistě
výhodou, ale je jen jedním aspektem distribuovaného řízení. Už od prvních implementací
DCS byla distribuce klíčovým prvkem strategie sítí a řízení. Zpočátku to mělo defenzivní
účel. Sítě byly pomalé a schopnost centralizovaného zpravování byla omezená, takže
systémy jakékoli velikosti musely rozdat práci
okolo sebe, aby byla provedena včas. Během
času se situace změnila. Výpočetní kapacita je
neomezená pro všechny praktické účely a sítě
jsou rychlejší. Přesto zůstává distribuovaná
inteligence významným prvkem strategie
řízení.
Mnohem chytřejší provozní zařízení
Není asi příliš přehnané tvrdit, že výpočetní výkon vysílače dnešního Coriolisova
průtokoměru by mohl konkurovat hlavnímu
procesoru raných systémů DCS. Podobně
i u PLC, PAC, regulátorů teplotních smyček
a nejrůznějších malých chytrých zařízení
vzrostla sofistikovanost mílovými kroky.
Když se chytře zkombinují, potřeba centrálního zpracování rychle klesá.
V některých situacích, jako je dříve diskutovaný příklad, inteligence leží ve vysílači
provozního zařízení. Tyto schopnosti během
let vzrostly od základních funkcí linearizace
výstupu senzoru nebo sekundárních korektivních měření k funkcím pro derivování dalších
regulovaných veličin z dostupných dat. Tato
doplnění samozřejmě komplikují požadavky
na konfiguraci zařízení, takže dodavatelé
pracují na vytvoření přístupů, které minimalizují takové přidané procesy bez ztráty nové
funkčnosti.
V jiných situacích mohou provozní
zařízení pracovat s malými lokálními
procesory, které slouží i jako rozhraní
I/O. Tyto jednotky mohou vykonávat
funkce, jež by konkurovaly velkým
systémům DCS minulé dekády.
„Většinu operací týkajících se signálu
provádí mozek, tedy I/O procesor v I/O
stojanu,“ vysvětluje Ben Orchard, systémový technik společnosti Opto 22.
„Může sem patřit funkce západky
a vysokorychlostní čítání, časovací
jednotky, linearizace termočlánků
a řízení smyčky PID. To uvolňuje ruce
řídicímu prvku, aby prováděl programování, komunikaci, matematické
a další operace. Provozování úkonů,
jako jsou PID smyčky na úrovni I/O,
rovněž přináší odolnost vůči chybám.
Pokud například dojde ke ztrátě komunikace s řídicím prvkem, smyčky PID
budou nadále běžet nezávisle a udržovat
žádané hodnoty.“
Chytřejší sítě
Distribuovaná inteligence funguje
jen tam, kde existují sítě, které dokážou
vše koordinovat. Zatímco vlastní řídicí
funkčnost lze distribuovat, analýza
a vykazování musejí být stále centralizované. Využívání Ethernetu v průmyslových aplikacích rapidně roste z mnoha
důvodů. Jedním z nich je jeho schopnost
podporovat distribuovanou infrastrukturu. To znamená, že poskytovatelé sítí,
kteří jsou více spojováni
kdy e-mailový systém na 5
Klíčové
s podnikovými systémy
nebo 10 minut spadne.
koncepce
a tradiční oblastí IT, se
„Pozorujeme, že dostuppřesouvají do oblasti průnost a provedení sítě
• Inteligentní zařízení
myslových sítí.
u všech těchto ostatních
distribuované po síti
To však vyvolává určité
typů prostředí se může
může provádět
obavy, protože mnoho
poměrně snadno přenést
úkony zpracování
pracovníků, kteří jsou zoddo průmyslového prostředí.
individuálně a zároveň zůstávat intepovědní za udržování chodu
Jejich požadavky jsou celgrované.
procesní jednotky 24 hodin
kem podobné, pokud jde
denně sedm dnů v týdnu,
o tuto úroveň spolehlivosti
• Zajištění této
funkčnosti závisí
má pocit, že správci IT jedsítě,“ dodává Taylor.
na efektivním návrhu
noduše nechápou, jak vážná
sítě a na její impleje odpovědnost za tuto
Sofistikovaná bezpečnost
mentaci, přičemž
dostupnost. Paul Taylor,
I když se procesní
si často vypůjčuje
globální alianční manažer
ř íd icí syst é my st a ly
nápady z IT sítí.
společnosti Cisco, má za to,
více distribuovanými,
• Tento přístup může
že si uživatelé v průmyslu
bezpečnostní systémy
být přínosný pro
neuvědomují, že v tomto
stále zůstávají v zásadě
řízení procesů, komohledu nejsou jedineční,
monolitické a spoléhají
pilaci dat, a dokonce
a připomíná: „Zjišťujeme,
na trojitě redundantní
i pro bezpečnostní
a lidé to někdy neradi slyší,
bezpečnostní PLC. Ačkoli
systémy.
že sítě v průmyslových
je k riticky významné
prostředích jsou do značné
vyhnout se jednomu bodu
míry stejné jako v jiných oblastech. selhání, některé firmy si uvědomily, že
Každý si rád myslí, že jeho odvětví inteligenci používanou pro řízení lze
je odlišné, ale dostupnost sítě závodu použít také pro bezpečnost, a to bez
je v mnohém stejnou otázkou jako ztráty požadované funkční separace.
dostupnost finanční sítě na Wall Streetu. Ti, kteří jsou odpovědní za údržbu
Pokud by ta na několik sekund spadla, bezpečnostních systémů, oceňují
jaká finanční ztráta by vznikla?“
možnost určitých stejných diagnosticChápe, že rozsah tohoto požadavku kých schopností spojovaných s řídicím
je v rámci různých podniků odlišný. systémem.
Mnoho firem hovoří o určité konTyto pocity pravděpodobně vznikají
ze situací obvyklých u většiny firem, cepci integrované bezpečnosti, což
Virtualizace se stává stále důležitější v souvislosti s tím, jak roste složitost sítě. Zapojení do clusterů podporuje redundanci.
Obrázek poskytla společnost Invensys.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
29
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
zřejmě naznačuje, že bezpečnostní Co by mělo zůstat centralizované?
Opačný
názor: procesní řídicí Ačkoli počet funkcí, které lze
systém
a základní
systém
jsoumoderního
určitým způsobem
propo- decentralizovat,
případ
monolitického
řízení roste, stále existuje
jené. Takto to nefunguje, protože tato několik oblastí, které je lepší nechat
myšlenka narušuje základní princip, centralizované nebo by se alespoň
že Existují
bezpečnostní
systém
by měl býtinteligenci
jako centralizované
měly jevit,
i když
firmy, které
vidí distribuovanou
jako krok nesprávným
směrem.
schopen
fungovat
nezávisle
nejsou. Beckhoff
K těm několika,
ježpovaby se asi
Joe Ottenhof,
regionálnízcela
obchodní
ředitel společnosti
Automation,
na
Přesněji
řečeno,
neměly
distribuovat,
patří:
žujeřídicím
přechodsystému.
k distribuované
inteligenci
v zásadě
za defenzivní
taktiku,
která odráží
řídicí
systém
může
využívat
infor•
informace
o
konfiguraci
nespokojenost uživatelů s typickým výkonem sítě v kontextu procesní výroby.zařízení,
Tvrdí,
mace
z bezpečnostního
systému,
a to
• správa záplat,
že tento
přístup nenapravuje
hlavní příčinu.
za předpokladu, že tento tok informací
• sběr dat a datové sklady.
jde„Důvodem,
jen jednímproč
směrem.
je v provozních zařízeních tolik inteligence, je to, že přenosová
„U elektronických
I/Ovysvětluje.
jsme udělali
Jednou
z oblastí,
pro nižzařízení
je agregace
kapacita
sítě je tak nízká,“
„Nedostáváte
odezvu
od ostatních
to,
žeProblém
jsme přesunuli
funkce‘ přínosem,
je sběr dat.
Pro většinu
včas.
vzniká při‚chytré
snaze maximalizovat
celkovou efektivitu
a celkový
výkon anapro
I/O,Zabatímto
dokonce
některé potřebujete
řídicí lytických
účelů pohled
platí, ženačím
závodu.
účelemi skutečně
centralizovaný
to, více
co seinforschopnosti
provozu,“
říká se
mací,
tímselépe,
avšak
to neznamená,
děje v celémhlouběji
provozu. do
Omezujícím
faktorem,
kterým
většina
dodavatelů
řídicích
Mark
Nixon,
výzkumu
R&Ddat proudících
že skutečně
být na provozních
jednom místě.
systémů
potýká,ředitel
je rychlost
sítě a objem
pomusí
síti z těchto
střediska
společnosti
Process
Jack Gregg,
ředitelkterá
produktového
zařízení. Raději
bychomEmerson
měli v provozu
hloupé senzory,
tedy zařízení,
jen odeManagement.
se dějekeuvšem
bezpečmarketingu
systému– Experion
společsílají parametry.„Totéž
Pro připojení
těmto zařízením
dohromady
stovkám, možná
nostních
jsme řídicí
nostinízkokapacitní
Honeywell Process
Solutions,
i tisícům –systémů.
používámeZavedli
vysokokapacitní
síť namísto
sítě a všechna
prvek,
který
běží v provozu
a sedíjednoduché,
upozorňuje,
že převedení
dat nazpět
infortato zařízení
připojujeme
prostřednictvím
ale odolné
infrastruktury
na
horní zpracovatelské
pozici s bezpečnostními
mace je
klíčovým
prvkem
efektivní
k centrální
jednotce, která vykonává
řízení.
Toto je model
diskrétních
moduly
CHARMs,Beckhoff.“
které umí provádět řídicí architektury. „Naše datové
aplikací společnosti
monitorování a řízení odstávky.“
sklady jsou uloženy na serveru a server
Nixon
věří,
že
pravá
distribuovaná
a určitýneomezepočet řídiTento přístup může fungovat díky tomu, že představuje
výkon CPU jecluster
nyní v zásadě
inteligence
je fenoménem
cíchMb/s),
prvků,jako
které
je s ním možno
ný a vysokorychlostní
sítě na bázi teprve
Ethernetu (100
je EtherCAT,
v kombi-sponedávné
doby. Nyní
existují zařízeními
techno- dovolují
jit,“ vysvětluje.
„Tyto clustery
serverů
naci s jednoduchými
provozními
u většiny aplikací
doby cyklu
pod
logie,
které umožňují
rychlé
řízení
navrženy
aby pracovaly
jako
jednu milisekundu.
Ottenhof
uznává,
že tentojsou
přístup
není protak,
každého.
Tato strategie
prostřednictvím
jeden
velký
systém.
Způsob,
jakým
integrovaných,
avšak
by nebyla praktická pro rafinerii nebo velký chemický závod, avšak existuje mnoho
spolu komunikují,
označujeme
vysoce
distribuovaných
sítí.více
Výsledek
procesních
aplikací, které mají
diskrétní povahu,
kde by tato koncepce
mohla jako
přesunu
bezpečnostní inteligence blíže architekturu distribuovaných serverů
dobře fungovat.
k úrovni zařízení je podobný příkladu, (Distributed Server Architecture –
DSA).Beckhoff
Řekněme,
že v jedné
jednotce
jenž
byl popisován
začátku
tohoto
Jedním
z kritických na
hledisek
je to,
že společnost
vidí problémy
v závisbod a označím
článku.
Bezpečnostní
nemusejí vytvořím
jej ‚FIC-101‘
losti na hardwaru.
„Kdyžfunkce
máte centralizované
řízení, implementujete
v softwaru
to, co
být
závislé na centralizovaném
řízení.Ottenhof.
a nahraji
jej do
této jednotky
v daném
jiní implementují
v hardwaru,“ konstatuje
„Naším
přístupem
je implementoSenzory
a akční
členy,
řídicím
prvku.
operátor
vat v softwaru
co nejvíce
a cokteré
nejvícejsou
eliminovat
hardware.
IdeouNyní
je to, žejej
hardware
blízko
problému,
mohou
v
případě
využívá
a
určuje
jeho
trendy,
server
rychle zastarává, zejména v oblasti výpočetní techniky. Software se mnohem snáze
potřeby
nezávisle. náklady.“ archivuje jeho data, pro daný cluster
udržuje sfungovat
mnohem přiměřenějšími
jsou generovány alarmy a všechny tyto
Společnost Beckhoff doporučuje EtherCAT jako páteřní síť více monolitického
systému. Protože existuje poměrně málo provozní přístrojové techniky, která
dokáže komunikovat tímto způsobem, uživatelé potřebují používat rozhraní I/O.
Obrázek poskytla společnost Beckhoff.
30 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
informace jdou do jednoho serveru
a jsou prezentovány operátorovi.
Pokud bych seděl v podnikové kanceláři a chtěl bych vědět, co se v této jednotce děje, je všechno transparentní.
Server se rozhlédne a najde jakékoli
informace, o které požádám. Nemusím
nutně vědět, odkud pocházejí, a ani
na tom nezáleží.“
Rozsah tohoto nasazení může nabýt
vskutku obřích rozměrů, pokud velké
firmy začnou agregovat data z mnoha
závodů po celém světě. Shromažďování historických dat z výrobních
jednotek v objemu statisíců značek
je proveditelné, avšak tyto systémy
zasahující přes mnoho lokalit může
být náročné spravovat. Společnost
Invensys Operations Management
je nazývá galaxie, což je globální
názvový prostor, a spravuje všechna
tato shromážděná data. V závislosti
na rozsahu projektu mohou pokrývat
velké geografické oblasti.
Rob Kambach, produktový manažer
pro aplikační servery a systémové platformy společnosti Invensys, vysvětluje, jak to funguje: „Když v našem
systému vytvoříte projekt, vytvoříte
galaxii, což je úložiště vašeho projektu,
a v jejím rámci můžete mít objekty
a tyto automatizační objekty mohou
komunikovat se zařízeními. Automatizační objekty mohou mít skripty,
symboly, zabezpečení, archivaci dat
a v zásadě cokoli, co potřebujete pro
vytvoření vašeho systému. Automatizační objekty je pak možno nasadit
do platforem, kterými mohou být
hostitelské počítače – těch mohou být
stovky. Můžete jich mít 10 v jednom
závodě, 10 v jiném závodě atd. a budou
shromažďovat informace a zobrazovat
je na rozhraní HMI. Všechny dokážou
komunikovat se softwarem InTouch.
Pozorujeme trend, kdy namísto růstu
do větších a větších rozměrů chtějí
lidé mít menší galaxie, které mohou
spravovat snadněji, avšak stále chtějí
mít schopnost komunikovat s jinými
lokalitami a vyměňovat si informace
zabezpečeným způsobem.“
Rob Kambach se domnívá, že firmy
s široce rozptýlenými výrobními
prostředky mohou využívat systém,
jako je tento, k usnadnění centralizace
znalostí ze speciální oblasti. Interní
konzultanti mohou prostřednictvím
tohoto systému obsluhovat z centrální
kanceláře mnoho lokalit a minimalizovat tak nutnost cestování.
Nezapomínejte na zabezpečení
Jednou z největších výzev a obav,
když se síť stane tak složitou, je
zabezpečení. V tomto kontextu jde
o dvě hlavní hlediska: tradiční kyberprostorové zabezpečení (ochrana před
útočníky zvenčí) a interní regulace
toho, kdo se kam může v těchto velkých sítích dostat.
Kontrola možnosti řídit proces
musí být ve správných rukou, jak
upozorňuje Jack Gregg ze společnosti
Honeywell: „Data jsou zde a potřebujete je zabezpečit a zpřístupnit
pouze lidem, kteří je potřebují. Určitě
nechcete, aby někdo na podnikové
úrovni nastavoval žádané hodnoty.
To je nesprávná úroveň a nesprávný
uživatel pro provádění změn procesu.
Když manažeři provádějí plánování
a tvorbu rozvrhů a chtějí v procesu
provést změnu třídy, zašlou pokyny
operátorům v řídicí místnosti a operátoři provedou změnu zde. Nebudou
ji provádět obchodní pracovníci. Ti
nastavují cíle, ale změny se vykonávají v řídicí místnosti. Musíte uzamknout informace v procesním řídicím
systému a zpřístupnit je jen těm lidem,
kteří je potřebují. Nezpřístupňujte kriticky významné informace někomu,
kdo neřídí kriticky významný proces.“
Rozmisťování inteligentních zařízení po celém procesu přináší také
otázky zabezpečení. Mnoho PLC,
PAC či řada zařízení sbírajících data
z I/O a podobně má přístup k Ethernetu, ale nemusí nutně mít silné
interní kyberprostorové zabezpečení.
To znamená, že primární linií obrany
musí být samotná síť. Správci IT sítě
zde mohou pomoci, protože se již
museli potýkat se stejným problémem,
jen v jiné podobě.
„Není moc velký rozdíl mezi tímto
a podnikovým prostředím, kde pracovníci využívají vlastní zařízení,“
připouští Paul Taylor. „Systém využívání vlastních zařízení (Bring Your
Own Device – BYOD) znamená, že
kdokoli může přijít do práce s vlastním
zařízením iPad, iPhone, Android nebo
jakýmkoli jiným a připojit se k podnikové síti. Bude to fungovat. Mohou
vám na váš iPad chodit e-maily, ale je
to váš iPad a večer si jej berete domů.
Možná si vaše děti stahují hry z internetu, a kdo ví, co se může stát. Když
začnete uvažovat o inteligentních zařízeních v průmyslové oblasti s tímto
zavedeným přístupem, uvědomíte
si, že zabezpečení musí zajistit síť,
protože nevíte, co je k síti připojeno.
Nevíte, kde tato zařízení předtím byla
nebo co na nich je. Musíte do sítě
zavést zabezpečení.“
Jednou z hlavních výhod průmyslových sítí je to, že když se dostanete
na úroveň zařízení, měl by být předvídatelný objem síťového provozu,
charakter pohybujících se dat a to, kdo
s kým komunikuje. Jestliže videokamera začne odesílat e-maily, víte, že
nastal problém.
Úspěšný návrh sítě znamená rovnováhu vytvoření odpovídající ochrany
bez zbytečných překážek pro žádoucí
síťový provoz. Taylor k tomu dodává:
„Dobrým příkladem je situace, kdy
máte svůj přenosný počítač a berete jej
do provozu, protože potřebujete přeprogramovat PLC. Když jej připojíte
k ethernetovému přepínači na PLC,
abyste k prvku mohli přistupovat, síť
vám to dovolí. Ale pokud se budete
chtít ke stejnému PLC připojit ze své
kanceláře, nedovolí vám to, protože
jste připojeni na nesprávném místě.
S takovými aspekty zabezpečení
se setkáváme v síti. Tento typ zásad
zabezpečení můžete aplikovat po celé
síti. Přesně to dělá oddělení IT, když
vejdete se svým iPadem. Nezískáte
přístup ke všemu, ale budete mít
přístup k některým věcem, které
potřebujete, abyste zůstali efektivní
a produktivní.“
Možnosti distribuované inteligence
za posledních několik let mimořádně
vzrostly. Při vhodné aplikaci mohou
zvýšit výkon procesních jednotek
a zlepšit dostupnost informací pro
rozhodování.
Peter Welander je obsahový ředitel časopisu Control Engineering.
Kontaktujte jej na e-mailové adrese
[email protected]
NAOBZORU
Nový kompaktní servopohon
Lexium 32i: jednoduchost svedená
výkonem
Kompaktní servopohon Lexium 32i integruje dva osvědčené přístroje – servoměnič
Lexium 32A a synchronní motor BMH. Lexium 32i je vskutku „povedenou skládačkou“,
která umožňuje vytvořit vysoce individuální
pohon až do výkonu 2,2 kW (s max. krouticím momentem 7,8 Nm).
Sestavení 4 základních částí přitom
netrvá déle než 3 minuty. Nejdříve si
uživatel zvolí některý z 224 typů motorů
s výkonovou částí (a s velikostí příruby 70
nebo 100 mm). Na ten lehce „nacvakne“
jeden ze dvou řídicích modulů s komunikačním rozhraním (CANopen/CANmotion
nebo EhterCAT). Připojí vhodný napájecí
modul (1 x 230 V nebo 3 x 400 V) a zvolený konektorový modul. V nabídce je
celkem 21 konektorových modulů vstupů/
výstupů (s/bez bezpečnostního vstupu)
vybavených šroubovými svorkami nebo
průmyslovými konektory. K nastavení
servopohonu lze poté použít osvědčený
software SoMove Lite.
V novém kompaktním servopohonu
Lexium 32i se skvěle snoubí jednoduchost
servoměniče Lexium 32 s výkonem servomotoru BMH. Přináší dosud nevídanou
flexibilitu, unikátní výkon, úsporu místa
v rozváděči i snížení nákladů (na samotný
servopohon i energii potřebnou k jeho
provozu). Představuje efektivní řešení pro
řízení průmyslových strojů i procesů.
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
31
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Nové synchronní motory BMP s účinností
Super Premium
Velmi úspěšné frekvenční měniče řady Altivar 32 jsou určeny především pro regulaci
otáček asynchronních motorů s kotvou nakrátko v pracovních strojích a na výrobních
linkách. Z pohledu úspor elektrické energie spadají uvedené motory do tříd účinnosti
IE1 až IE3. Vyšší třída IE4 již předpokládá použití jiné technologie motoru. Tou může
být synchronní motor s buzením permanentními magnety v rotoru – například nová řada
BMP od Schneider Electric.
Ing. David Wurst
Schneider Electric
představuje tento nárůst typicky
až 15 %. Vyšší účinnosti pohonu
lze dosáhnout především díky
bezskluzové regulaci a nižšímu
jmenovitému proudu. Motor
BMP – při správném dimenzování – rovněž nevyžaduje
chladicí ventilátor, který naopak
účinnost motoru snižuje.
účinnost (%)
BMP – nové synchronní motory
s velmi velkou účinností
Motory BMP mají 4 upevňovací otvory a dodávají se se 3
rozměry přírub – 70, 100 nebo
140 mm. Jsou povoleny násleKombi nace f rek venčn í ho
dující montážní pozice: IMB5
výkon (kW)
měniče Altivar 32 (standardní
– horizontální a IMV1, resp.
typová řada) a synchronního
IMV3 – vertikální, a to s hřídelí
motoru BMP jsou k dispozici
směrem nahoru, resp. dolů.
Příklad:
Řada BMP splňuje stupeň Srovnání účinnosti asynchronního motoru –ή=0,75 ve dvou napěťových hladinách:
• 1fázové napájení měniče
krytí IP 65, který lze pomocí (IE3) se synchronním motorem BMP – ή=0,90.
s 3fázovým výstupem: 200–240 V
volitelného příslušenství zvýšit
do výkonu 2,2 kW;
na IP 67. Hřídel je opatřena
• 3fázové napájení měniče s 3fázoperem. Pro připojení napájecí kabeláže (IE3) dosahuje uvedená konfigurace
a PTC čidel (hlídání teploty vinutí) citelně vyšší účinnosti. Například vým výstupem: 380–480 V do výkonu
slouží standardizovaný průmyslový pro motory do výkonu zhruba 3 kW 3 kW.
úhlový konektor M23. Rotor je desetipólový, a to s permanentními magnety neodym–bor–železo. Jmenovité
otáčky motoru se pohybují od 1 500
do 3 000 ot./min. Stíněný propojovací
kabel v délce od 3 do 50 m je opatřen
protikonektorem.
Dle normy ČSN EN 60034-30 splňují nové motory BMP nejvyšší třídu
energetické účinnosti IE4 – velmi
velká účinnost (Super Premium).
BMP ve spojení s Altivarem 32 zvýší
účinnost až o 15 %
Motor y BMP jsou určeny pro
napájení z frekvenčního měniče
Altivar 32 nastaveného do synchronního režimu bez zpětné vazby.
Ve srovnání s asynchronním pohonem
32 •
květen 2013
Obr. 1: Energeticky efektivní pohon tvoří frekvenční měnič Altivar 32 a nový motor BMP.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
K základní konfiguraci pohonu –
kromě již zmíněného měniče Altivar 32
a motoru BMP – pak zbývá doplnit již
pouze propojovací kabel.
SW SoMove, nebo externí LCD?
Pro nastavení synchronního pohonu
lze používat SW SoMove nebo volitelný
externí grafický LCD terminál. Výhodu
SW SoMove představuje zkrácení doby
potřebné pro uvedení pohonu do provozu. Maximální účinnost pohonu
v běžných aplikacích pak na každý pád
zajišťuje přednastavená sada parametrů
ve frekvenčním měniči Altivar 32.
BMP – účinnost Super Premium
v praxi
Nové asynchronní motory BMP s třídou energetické účinnosti IE4 snižují
spotřebu elektrické energie všude tam,
kde dochází k manipulaci s materiálem
– ať už hovoříme o pracovních strojích,
nebo o výrobních linkách. V případě
nasazení na pracovních strojích lze
k výhodám rozhodně přičíst i zmenšení zastavěného prostoru – BMP je
ve srovnání s asynchronními motory
nejen daleko účinnější, ale i fakticky
menší.
Obr. 2: Motory BMP s třídou energetické účinnosti IE4 snižují spotřebu elektrické
energie všude tam, kde dochází k manipulaci s materiálem.
www.schneider-electric.cz
Moderní technologie pro inženýry
Nový časopis na českém trhu od září 2012
Další číslo vyjde
v červnu 2013!
Objednejte si bezplatné zasílání
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Vystopujte fakta a proveďte
analýzu systematické poruchy
Odhalení příčiny jakékoli mechanické poruchy může vést ke zlepšení,
nikoli pouze k její opravě.
P
Ronald L. Hughes
Reliability Center
an T. S. Eliot správně poznamenal:
„Selhání je relativní – jde spíš o to,
co následně dokážeme vytěžit ze
zmatku a chaosu, který jsme si
ve věcech sami přivodili.“ Je snadno odhalitelné, že při provádění analýzy poruchy
není klíčem k úspěchu naše reakce na problém, ale náš aktivní přístup, kdy na selhání
pohlížíme jako na příležitost učit se novým
věcem.
Pochopení příčin poruchy může někdy
vypadat jako náročný úkol pro vyšetřovatele,
Stejně důležité je pro
analytika pochopit,
že porucha zřídkakdy
nastane jen z jednoho důvodu anebo
působením jediné
síly či vstupu.
který je povolán, aby vypátral příčiny poruchy systému nebo zařízení ve výrobním
závodě. Je to zcela pochopitelné vzhledem
ke zjevným chaotickým okolnostem, které
obvykle provázejí mimořádné události
ve stadiu vyšetřování.
Příliš často se na poruchu reaguje takovým
způsobem, že se snažíme uvést vše do známého „přijatelného stavu“ tak rychle, jak je
to jen možné, leč bez důkladného posouzení,
jak události řešit pomocí dobře promyšleného vyšetřovacího procesu. Nejsou nám
Netěsnost
přírubového spoje
Zlomený šroub
v místě netěsnosti
Opotřebení šroubu
Koroze šroubu
Únava materiálu
šroubu
Mechanická
únava
Vibrace
Nevyváženost
Přetížení šroubu
Tepelná
únava
Uvolněnost
Od samého počátku
nedostatečně
dotažen
Nesouosost
Nebylo postupováno
dle pokynů
Nebylo k dispozici
správné nářadí
Spoj se uvolnil
během provozování
zařízení
Obrázek 1: Tento logický strom možností umožňuje analytikovi graficky ilustrovat principy pořadí
a vzorce, determinismu a rozpoznatelnosti. Všechny obrázky poskytla společnost Reliability Center.
34 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
pak známy příznaky poruchy a mohou
být i zcela ignorovány a důkazy jsou
buď odstraněny, nebo zničeny.
Pokud zaujmeme výše popsaný
přístup, porucha se časem opět projeví
a obvykle k ní dojde náhle a nečekaně.
Dobrou zprávou je, že pokud k tomu
v praxi dochází celkem často, dokážeme účinněji reagovat na problém,
a proto jsme zdánlivě lepší v tom, že
jsme schopni odstranit poruchu rychleji. Tím dochází ke snižování prostojů
nebo ke zmírnění následků události,
u které probíhá vyšetřování. Avšak
tento způsob omezeného uvažování
a pohledu na věc je již sám o sobě
selháním.
Analytici si musejí uvědomit,
že životnost jakékoli součásti není
nekonečná, ale je předem stanovena
na základě namáhání, jemuž je daná
část vystavena. Z tohoto důvodu
konstrukční návrhy nejen transformují tento požadavek do vlastností
produktu, ale rovněž berou v potaz
kompatibilitu návrhu se souvisejícím
očekávaným zatížením indukovaným
do součásti v závislosti na požadavcích její funkčnosti. To zahrnuje
životnost výrobku (měřeno dle jeho
výkonu v průběhu času), spolehlivost
a udržovatelnost.
Stejně důležité je pro analytika
pochopit, že por ucha zřídkakdy
nastane jen z jednoho důvodu anebo
působením jediné síly či vstupu.
Toto se rychle stává evidentní, když
se pídíme po všech možnostech
a důkazech, které v rámci vyšetřování zkoumáme. Z tohoto důvodu je
většina poruch obvykle výsledkem
velkého počtu vstupů a chyb, z nichž
bývá sestaven logický strom možností
poruchy, jehož větve ilustrují všechny
vztahy mezi příčinou a následkem
poruchy.
Vyhledávání vodítek a indicií
Každá analyzovaná událost nastane
v rámci určitého časového období,
které představuje čas mezi okamžikem, kdy se anomální podmínky
poruchy projevily poprvé, a dobou,
kdy byla porucha bezpečně izolována.
Tyto údaje o poruše, které se nacházejí v rámci tohoto časového období,
Obrázek 2: Změny barvy materiálu signalizují různý stupeň vystavení materiálu účinkům teploty nebo postupující korozi produktu.
poskytují vodítka nebo důkazy, jež
jsou potřebné k odhalení příčiny
jakékoli události či poruchy, ať už se
jedná o ojedinělý případ nebo vleklou
záležitost.
K a ž d á je d not l ivá i n for m a c e
o poruše bude naléhavě vyvolávat
otázku, jak k tomu mohlo dojít. Když
bude vyšetřovatel schopen najít odpověď na tyto otázky a přiřadit anomálie
k určitému místu v rámci časového
období, pak úspěšně prošel celou
cestu vedoucí až k poruše v souvislosti
s událostí, která je předmětem šetření.
Stručně řečeno, vyšetřovatel našel
hlavní příčinu či příčiny poruchy.
Stejně důležité jako pochopit, že
vodítka a indicie existují v určitém
časovém období, je ten fakt, že každá
porucha může být rovněž analyzována
díky pochopení principů, jakým způsobem došlo k poruše v rámci tohoto
časového období.
Následující tři principy analýzy
poruchy mohou být použity v průběhu šetření a posloužit k vypátrání
způsobu, jakým došlo k mimořádné
události:
• řád (pořadí) a vzorec vedoucí
k poruše
• determinismus
• rozpoznatelnost
Každý z těchto principů může být
použit v průběhu šetření k vysledování
cesty, jež vedla k výskytu mimořádné
události.
Řád (pořadí) a vzorec chování
systému
Ve vesmíru existuje řád a vzorec
ve všem – slunce vychází a zapadá,
nastává příliv a odliv, máme čtyři roční
období v roce atd. Také u poruchy
existuje pořadí a vzorec jejího vzniku
a díky pochopení tohoto jednoduchého
principu je logické usoudit, že pořadí
a vzorec dané poruchy existují v rámci
časového období poruchy, která je
právě vyšetřována. Klíčem k úspěchu
je správně vystopovat indicie za účelem odhalení pořadí a vzorce vedoucího k poruše.
Determinismus
Stejně jako nacházíme pořadí a vzorec v rámci časového období každé
poruchy, existují rovněž určitelné vlivy,
které se vyskytují v rámci daného
pořadí a vzorce. Pokud bychom to chtěli
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
35
ÚDRŽBA & SPRÁVA
byly vysoké vibrace, které způsobily
vyosení zařízení.
Obrázek 3: Tento zlomený ozubený
převod je příkladem mechanické poruchy, ke které došlo následkem poruchy
mazání soukolí.
popsat jednoduchým způsobem, tak
každý vstup vytvoří soubor známých
výstupů a každý vytvořený výstup
pochází od známého vstupu, a proto
hovoříme o určitelných účincích.
Klíčem k determinismu je ujištění,
že vstupy a výstupy jsou seřazeny
ve správném pořadí a vzorci. (Příčina
se v logickém stromu možností nachází
pod účinkem.)
Zvažte například následující situaci:
„Způsobuje nesouosost zařízení vysoké
vibrace, anebo jsou to právě vysoké
vibrace, které vyvolaly nesouosost?“
Obě situace přicházejí v úvahu, ale
ke které z nich vlastně došlo? Analytik musí určit, který vztah příčiny
a následku je ten správný. V tomto
scénáři bylo zařízení buď od samého
začátku přesazeno, anebo bylo správně
ustaveno a až postupem času došlo
k tzv. vyosení.
Jakmile je stanoven vztah mezi
příčinou a následkem, tzn. že pokud
bylo zařízení špatně ustaveno, pak jeho
nesouosost způsobila vysoké vibrace,
anebo pokud bylo správně ustaveno
a došlo k jeho vyosení, tak víme, že to
VEZKRATCE
Tři hlavní principy analýzy poruchy:
• řád (pořadí) a vzorec vedoucí
k poruše
• determinismus
• rozpoznatelnost
36 •
květen 2013
Rozpoznatelnost
Zřídkakdy existuje jen jedna příčina
anebo jen jediná cesta vedoucí k poruše.
Pokud je ve vyšetřovacím procesu aplikován princip rozpoznatelnosti, pomáhá
analytikovi zajistit, aby byly u dané
analýzy prozkoumány a zaznamenány
všechny možné příčiny poruchy. Klíčem
k úspěchu je začít analýzu skutečně co
nejvíce zeširoka, zahrnout vše podstatné
a současně se snažit dobrat konkrétního.
Tím, že si stále dokola klademe
otázku, jakým způsobem k tomu došlo,
prokousáváme se systematicky až
k podstatě příčiny a následku poruchy
a díky tomuto přístupu jsou v rámci analýzy prozkoumávány a zaznamenávány
všechny možné scénáře hlavní příčiny.
Pokud analytici postupují dle principů
pořadí a vzorce, determinismu a rozpoznatelnosti, je pro ně snadné graficky
ilustrovat postup svého vyšetřování
na logickém stromu možností a dokumentovat svou analýzu podobným způsobem, jaký je znázorněn na obrázku 1.
Věda, která stojí za vyhledáváním
vodítek a indicií
Vodítka a indicie odhalené v průběhu
šetření mohou být vždy prozkoumány
pomocí vědeckého vysvětlení dané
anomálie. Například nemůžete mít
elektřinu mimo oblast Ohmova zákona
a rovněž tak nemůžete mít oheň bez
zdroje tepla nebo vznícení, bez zdroje
paliva a kyslíku.
Dokonce i něco tak jednoduchého,
jako je barva, poskytuje analytikovi
vědecké důkazy. Změny barvy materiálu signalizují různý stupeň vystavení
materiálu účinkům teploty nebo postupující korozi produktu.
Barva kouře se mění podle použití
různých zdrojů paliva. Barva maziv se
mění vlivem ztráty aditiv, účinků kontaminace, teploty nebo tlaků, které přeruší
tenkou vrstvičku oleje.
Další klíčový princip představuje
pro analytika lomová mechanika.
Lomová mechanika neboli fraktologie
je studium zabývající se šířením trhlin
v materiálu. Je založena na použití
analytické mechaniky tuhých těles pro
výpočet hnací síly na vytvoření trhliny
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a experimentální mechaniky tuhých
těles za účelem stanovení odolnosti
materiálu proti lomu. Lomová mechanika je proto důležitým nástrojem pro
určení očekávaných mechanických
vlastností materiálů a součástí.
Použitím fyzikálních zákonů napětí
a deformace (zejména teorie pružnosti
a plasticity) u mikroskopických krystalografických vad (morfologie povrchu
lomu), s nimiž se můžeme u materiálů
setkat, je snadné předvídat a pochopit
makroskopické příznaky mechanické
poruchy, které můžeme vidět na povrch
lomu součástí.
Tato technika je používána pro
pochopení teoretických příčin poruch
a také pro ověření sil, jež musí být přítomny na základě vzoru povrchu lomu.
V podstatě nám zlomená čelní plocha
jasně naznačuje, jaké síly danou poruchu způsobily. Takže pokud lze nalézt
a odhalit druh síly potřebné k vyvolání
poruchy, může být následně odstraněna
nebo zeslabena, čímž se snižuje pravděpodobnost jejího opětovného výskytu
někdy v budoucnu.
Stává se docela často, že když analytik nedokáže dosáhnout úspěchu,
má tendenci jednoduše změnit definici
úspěchu na úroveň, která je snadněji
dosažitelná. Ačkoli to umožní vyšetřovateli, aby se rychleji posunul kupředu,
omezuje to samozřejmě návratnost
úsilí, které bylo vynaloženo za účelem
vyšetření hlavní příčiny poruchy. Díky
změně tohoto omezeného přístupu
na takový, u něhož usilujeme o maximální návratnost tím, že akceptujeme
pouze opravdový úspěch, a aktivně provádíme analýzu založenou na faktech,
se návratnost stává účelnou namísto
přírůstkové.
Kvalita indicií informujících o poruše
a správný výklad toho, co dané indicie
analytikovi sdělují, je tím, co určuje
míru úspěchu vyšetření konkrétní
poruchy.
Ronald L. Hughes je člen Americké společnosti strojních inženýrů
a Americké společnosti pro vzdělávání
a rozvoj. V současné době pracuje jako
vedoucí konzultant pro inženýrskou
a poradenskou společnost Reliability
Center.
Výkonný plánovací systém Preactor
A
PS Preactor je systém pokročilého plánování v prostředí
s omezenou kapacitou, který
umožňuje zjednodušit, zlepšit
a zrychlit činnosti v oblasti plánování.
Pomůže provádět životně důležitý akt
vyvažování, kdy porovnáváte kapacitu procesu s požadavky zákazníků.
Dosažení vyváženosti je nezbytné
pro ziskovou činnost v dnešním ekonomickém prostředí. Preactor zlepší
efektivnost procesu plánování a přiměje
firmu zavést disciplínu v procesech
souvisejících s pokročilým plánováním.
Preactor je navržen pro vaše procesy
Pravdou je, že mnohé firmy mají
podobné plánovací obtíže, ale žádné
nemají úplně stejné podnikové procesy.
Protože každý podnik má jedinečné
a specifické požadavky na informace,
Preactor poskytuje možnost upravit
a modifikovat systém dle vašich požadavků. Můžete provést modifikaci v systému kdykoliv a kolikrát potřebujete
– každý den i každou hodinu. Preactor
je určený pro společnosti, které požadují
lepší kontrolu činností, zlepšený zákaznický servis a přitom dosáhnout snížení
nákladů. APS Preactor poskytuje plánovač s podpůrným nástrojem na interaktivní rozhodování, který udržuje
rovnováhu mezi poptávkou a kapacitou.
Na rozdíl od tabulek MRP se může
Preactor zabývat složitostmi širokého
záběru systémů. Je jednoduché jej
nastavit a používat, generuje plány
v minutách.
Spolehlivé přínosy a skutečné řešení
Uživatelé zjistili, že používáním
Preactoru dosáhli širokého záběru hmatatelných přínosů. Přínosy mají skutečný
dopad na finanční ukazatele společnosti.
Zde jsou jen některé přínosy, které oznámili sami uživatelé: 15–20% zvýšení
produktivity – získejte více z toho,
co již máte; 40–50% snížení zásob –
synchronizujte nákup s dosažitelným
plánem; 40–50% snížení rozpracovanosti – materiál v rozpracované výrobě
snižuje její výrobu; 50–90% zlepšení
v plnění dodávek – zvyšte včasnost
dodávek; plus dokonalejší využití kritických zdrojů a dokonalé řízení výroby.
Návratnost investice (ROI) je měřena
v týdnech, ne v letech!
Definované přínosy zavedení APS
Preactor ve firmě Sklostroj Turnov CZ
Strojírenská firma Sklostroj Turnov
CZ se specializuje na dodávky skláren,
sklářských linek, strojů a sklářských
forem pro výrobu obalového skla.
Po zavedení APS Preactor definoval
výrobní ředitel Petr Vild následující
přínosy: „Největším přínosem implementace pokročilého plánovacího
systému Preactor je především úspora
času při vlastním plánovacím procesu
(20–30 tisíc operací), který se nyní
pohybuje v řádu minut, a proto je možné
mít každý den aktuální podobu plánu
se zahrnutými změnami, které přináší
každodenní praxe. V současné době je
velmi rychlá aplikace změny priority
mezi zakázkami či doplánování nově
přijaté výrobní zakázky. Je možné ještě
před potvrzením termínu zakázky a plánování namodelovat, co která zakázka
udělá s kapacitami. Pracovníci se lépe
orientují v pracovních příkazech a mají
lepší přehled, jaký materiál kam vstupuje a co je čím vykryto. Jednoznačně
se zoptimalizovala fronta práce na zdrojích výroby. S Preactorem jsme dostali
do rukou nástroj na rychlou práci s kapacitami jednotlivých zdrojů a zároveň
odhalil nedostatky ve vstupních datech,
zejména v technologických postupech
a konstrukčních rozpiskách.“
Preactor v České republice a na Slovensku zavádí jediný Silver Solution
Provider firmy Preactor International,
Minerva Česká republika.
Pro více informací kontaktujte
na [email protected] nebo
www.minerva-is.eu.
1PUÏFCVKFUF[WÔtJULWBMJUVQM¸OPW¸OÄBPQUJNBMJ[BDJWÔSPCZ
0%107£%¤+&"1413&"$503
7´,0//´/˜4530+13010,30Ÿ*- 1-˜/07˜/¤
7Z[LPVtFKUF;%"3."OPWÔ1SFBDUPS&YQSFTT
BTF[OBNUFTFTQÏFEOPTUNJ"14
1PSBEÄNFW¸NBTEÃMÄNF
WÄDFJOGPSNBDÄQJtUFOB
NBSLFUJOH!NJOFSWBJTD[
"141SFBDUPS[BW¹EÅW FTLÁSFQVCMJDFBOB4MPWFOTLVKFEJOÕ4JMWFS4PMVUJPO1SPWJEFSČSNZ
1SFBDUPS*OUFSOBUJPOBM.JOFSWB 37ZTPLPVPECPSOPTU.JOFSWZ 3WPCMBTUJQM¹OPW¹OÅ
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
BPQUJNBMJ[BDJWÕSPCOÅDIQSPDFTÑWZVxJMZQSPTWÁ[EPLPOBMFOÅEFTÅULZWÕSPCOÅDITQPMFÀOPTUÅ
květen 2013
www.minerva-is.eu
•
37
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Schaeffler Mounting Toolbox – online
dostupné informace týkající se montáže
valivých ložisek
I
malé chyby, kterých se dopustíme
při montáži valivého ložiska,
mohou m ít vel m i z áva ž né
a finančně nákladné následky.
Schaeff ler Mounting Toolbox představuje internetový zdroj informací
věnovaný profesionální montáži
valivých ložisek. Uživatel se nejen
dozví to, jaké nástroje a pomůcky
jsou k montáži potřeba, ale díky
krátkým videosekvencím se také
může podívat na způsob jejich použití. Jako uživatelské rozhraní slouží
virtuální tovární hala, jež umožňuje
interaktivní navigaci. K tomu, abyste
se mohli dívat odborníkům z montážního servisu společnosti Schaeff ler
přes rameno, vám stačí internetové
připojení. Nástroj Mounting Toolbox
uvádí podrobné informace o nástrojích i příslušenství a názorně ukazuje
výhody odborně provedené montáže
valivých ložisek, mezi něž patří
například delší životnost ložisek,
méně neplánovaných prostojů a vyšší
disponibilita zařízení. Kromě toho lze
díky správnému ustavení a mazání
dosáhnout vyšší energetické účinnosti
stroje či zařízení.
se provádí jejich odborná montáž
a demontáž.
Témata rozdělená do tří pilířů
Ve virtuální tovární hale stojí tři
pilíře, které představují hlavní témata
informačního nástroje Mounting
Toolbox: montáž/demontáž, ustavení a mazání. Zásuvky v pilířích,
které lze otevřít kliknutím myší, pak
představují dílčí témata. Obsahují
nástroje a pomůcky zobrazené také
prostřednictvím videí. Kromě toho se
může uživatel blíže seznámit s různými montážními metodami a obecně
platnými bezpečnostními pokyny.
Chcete-li si spustit připravená
videa, k terá vás blíže sez námí
s profesionální montáží ložisek,
klikněte na symbol kamery na některém z pilířů, jež následně zajedou
do podlahy a uvolní místo pěti strojním agregátům. Když pak na tyto
agregáty kliknete myší, přiblížíte
tím zobrazení valivých ložisek, která
jsou uvnitř nainstalovaná. V krátkých
videosekvencích pak uvidíte, jak
Rychlý přístup k požadovaným
informacím
K tomu, abyste vstoupili do virtuální tovární haly a dozvěděli se více
o reálné montáži valivých ložisek,
potřebujete jen internetové připojení.
Témata jsou jasně str ukturovaná
prostřednictvím zobrazených pilířů,
zásuvek a strojních agregátů. Další
možnosti navigace skýtá r ychlý
přehled, který obsahuje přehledný
seznam všech témat. Webové stránky
pak doplňují další informace, jako
například nabídky školení nebo
kontaktní údaje montážního servisu
společnosti Schaeff ler. V současné
době je Mounting Toolbox k dispozici
v německém, anglickém a ruském
jazyce. Další jazykové verze – ve španělštině, v portugalštině, ve francouzštině a v čínštině – se již připravují
a budou postupně zpřístupňovány
online.
K přístupu do virtuální tovární haly postačí internetové připojení.
38 •
květen 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Tři pilíře představující hlavní témata informačního zdroje Mounting
Toolbox.
Valivá ložiska uvnitř pětice strojních agregátů slouží i jako odkazy
na videa.
Schaeffler Industrial Aftermarket
Ob cho d n í d iv i z e Sch a ef f le r
Industrial Aftermarket (IAM) zodpovídá za poskytování náhradních
dílů a servisních služeb koncovým
zákazníkům i odbytovým partnerům
ve všech důležitých průmyslových
odvětvích. Prostřednictvím inovativních řešení, produktů a služeb
v oblasti valivých a kluzných ložisek,
stejně jako důsledným posuzováním
celkových nákladů na vlastnictví
Záběr z videa o tepelné montáži.
(TCO) snižuje divize IAM svým
zákazníkům udržovací i provozní
náklady, zvyšuje disponibilitu zařízení a tím i úspěšnost jejich podnikání. Skupina Schaeff ler patří se
zhruba 76 000 zaměstnanci na celém
světě ve více než 180 závodech
a s obratem skupiny více než 11,1
miliardy eur (za finanční rok 2012)
v celosvětovém měřítku k předním
výrobcům valivých ložisek a dodavatelům dílů pro automobilový průmysl.
Schaeffler CZ s. r. o.
Průběžná 74a, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 298 111, fax: 267 298 110
[email protected]
www.schaeffler.cz
Schaeffler Slovensko, spol. s r. o.
Ul. Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel: +421 41 4205 911
[email protected]
www.schaeffler.sk
NAOBZORU
Kompaktní měřicí přístroj FAG SmartCheck skupiny Schaeffler získal cenu odborného technického časopisu IEN
Europe Award 2013. Tato cena je každoročně udělována v rámci veletrhu v Hannoveru za nejinovativnější produkt.
FAG SmartCheck je měřicí systém zajišťující inteligentní sledování stavu strojů v nové dimenzi. Je kompaktní, jednoduše ovladatelný a nepřekonatelný v poměru ceny a kvality. Díky nízkým pořizovacím nákladům se
tak nově vyplatí jej nasadit i u menších agregátů. Tento
inovativní senzor určený pro monitorování v reálném
čase vám přináší vyšší provozní spolehlivost vašich
strojů a zařízení.
Od svého uvedení na trh počátkem roku 2011 zaznamenal SmartCheck velké úspěchy. Uživatelé z nejrůznějších odvětví se mohli přesvědčit o tom, že představuje
nekomplikované a hospodárné řešení, které umožňuje
monitorovat i menší nebo z hlediska možného výpadku
méně kritické stroje. Při nasazení u různých agregátů zákazníků, například u vibračních sít, elektromotorů, oddělovačů (tzv. dekantérů), čerpadel nebo kompresorů, vyhověl přístroj FAG SmartCheck veškerým požadavkům. Zákazníkům přitom poskytl nejen spolehlivé informace
potřebné k zajištění pohotovosti zařízení, ale i rozsáhlý soubor dat týkajících se chování příslušných strojů v provozních podmínkách.
www.schaeffler.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
39
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Dosažení úspor prostřednictvím
vyspělých vážních systémů
Vylepšené systémy měření rovněž poskytují kontrolu kvality a sníženou pracnost.
Don Halbert
Avery Weigh-Tronix
„Čas jsou peníze,“ tak zní filozofie,
která je hlavním motorem pohánějícím
současná průmyslová odvětví a jež nutí
zavádět v praxi taková řešení, která
proaktivně podporují efektivitu a produktivitu výrobních podniků, jelikož
prostoje ve výrobě ukusují z koláče
výnosů a zisků. Využitím zařízení
a technologií, jež se mohou vyvíjet
a předvídat požadavky provozu,
mohou operátoři zvýšit produktivitu
podniku. Výrobci dosahují požadované přesnosti u operací zpracování
suchých směsí, zejména u aplikací,
při nichž probíhá sestavování směsí
a dávkování, díky tomu, že do podnikových strojů a zařízení začleňují
inteligentní a sofistikovanou technologii pro vážení.
Elekt ronické systémy měření,
skládající se ze snímačů hmotnosti
a indikátor ů, jsou navrženy tak,
aby zvýšily úroveň automatizace
u aplikací zpracování suchých směsí.
S vyspělými možnostmi integrace
jsou automatizované elektronické
systémy měření vzájemně propojeny
s podnikovými zařízeními a komunikují s PLC, PC a dalšími životně
důležitými operačními systémy, aby
byl zabezpečen automatický vážní
systém. Automatický systém účinným
způsobem snižuje závislost na ručním
sledování, manipulaci a provozu,
čímž minimalizuje rizika plynoucí
ze selhání lidského faktoru.
Automatizace procesů vážení
nejenže poskytuje výrobcům větší
kontrolu a přehled nad celým výrobním podnikem, ale rovněž umožňuje výhody nad rámec přesnosti
měření. Při použití této technologie
pro aplikace komplexního míchání
a dávkování směsí mohou uživatelé
40 •
květen 2013
Díky propojení technologie snímání s inteligentním indikátorem, jenž má v sobě uložen
předpis na výrobu komponent, můžeme aktivním způsobem sledovat a monitorovat
přísady, které jsou vydávány, a máme tak zaručeno dávkování přesného množství, a to
bez nutnosti zásahu obsluhy. Obrázek poskytla společnost Avery Weigh-Tronix.
zaznamenat lepší kontrolu kvality,
dokonalejší řízení zásob a sníženou
pracnost.
Snímače hmotnosti
Snímač hmotnosti nebo siloměr je
ocelová konstrukce s extenzometry
nebo elektronickými snímači, které
jsou umístěny na vnějších stranách
povrchu – dva snímače na svrchní
a dva na spodní straně. Stejně jako
u většiny siloměr ů f unguje tato
konstrukce jako konzolový nosník,
jenž je na jednom konci nepodepřen
a na druhé straně upevněn.
Začne-li zatížení působit na nepodepřený konec, snímače detekují
napětí v konstr ukci a poskyt ují
analogový výstup v mV/V. Tento
výstup je vyhodnocen elektronickým měřičem a indikátor hmotnosti
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zobrazuje napětí v digitální podobě
jako hmotnost zatížení.
U aplikací zpracování suchých
směsí jsou elektronické snímače
hmotnosti umístěny pod každou
nohou nádoby s materiálem. Když
se do nádoby umístí náklad, dojde
ke změně elektrického proudu, který
protéká každým snímačem hmotnosti,
a tento pozměněný proud je přiveden
a sdružen v přípojné krabici.
Odt ud jsou shromážděná data
odeslána prostřednictvím kabelu
rozhraní do vážního indikátoru, který
převádí proud na hmotnost v digitální
podobě. Jakmile jednou připevníme
snímače hmotnosti na zásobník,
nádrž či násypku, přeměníme tyto
tradiční nádoby na velmi přesná
řešení umožňující zjišťování váhy
přímo.
Když je látka dávkována do nádoby,
způsobuje, že zavěšený konec snímače
hmotnosti se mírně odkloní, jakmile
absorbuje sílu zatížení. Měření síly je
posléze přepočteno jako hmotnost dané
látky. Když se přidávají další přísady,
snímač hmotnosti se odchýlí o znatelné
množství ze své současné pozice a znázorní hmotnost nové přísady.
Zavěšený konec siloměru se vrátí
do své původní polohy, jakmile je
nádoba vyprázdněna. U tohoto konstrukčního provedení mají některé
snímače hmotnosti navíc dva páry
elektronických snímačů, jimž se říká
extenzometry a které se nacházejí
na vnější straně konstrukce snímače
hmotnosti – jeden pár na vrchní a jeden
na spodní straně.
Takové uspořádání snímačů umožňuje zajištění rovnoměrného poměrného stlačení po celé konstrukci, což
eliminuje účinky koncových postranních zatížení a kroucení.
Vážní indikátory hmotnosti
Vá ž n í i ndi kátor y před st av ují
mozek operace odvažování, a to
proto, že shromažďují a přenášejí
data po celém výrobním podniku
pro řízení technologických procesů,
které slouží ke zvýšení přesnosti
a stejně tak i k zajištění optimalizace výnosů. Shromážděná data
a informace můžete přenášet různými
způsoby, které indikátor umožňuje,
např. pomocí intranetu či internetu
tak, aby operátoři mohli sledovat
a řídit operace z počítače odkudkoli
na světě.
Indikátory jsou rovněž zařízení,
která jsou schopna zpracovat více
úkolů současně, např. monitorovat
několik nezávislých vah a přímo řídit
automatizované operace vážení.
Pro usnad nění odečt u hod not
na první pohled se u indikátor ů
hmotnosti využívá kombinace textu
a grafiky, která jasně vyjadřuje stav
procesu a hmotnosti produktu. Tím
se snižují chyby při odečítání hodnot a obsluha zařízení může rychle
přijmout opatření v případě, že dojde
k zablokování procesu nebo když produkty nesplňují hmotnostní předpisy.
Například horizontální sloupcové grafy zobrazují míru nad/pod
Propojení technologie snímání s indikátorem, který
má v sobě uložen předpis
na výrobu komponent, zaručuje nadávkování přesného
množství každé přísady, a to
bez nutnosti zásahu obsluhy.
u operací vážení, vertikální sloupcové grafy zobrazují množství látky
a výsečové grafy sledují činnosti, při
nichž probíhá rychlé plnění do připravených nádob.
U aplikací zpracování suchých
směsí lze vážní indikátory naprogramovat tak, aby ovládaly plnění a dávkování směsi prostřednictvím monitorování zásobníků nebo násypek.
V praxi to funguje tak, že indikátory
sledují každou operaci do té doby,
než určená nádoba splňuje uživatelem
naprogramovanou zadanou hodnotu.
Ukazuje se to jako velmi přínosné
u míchání různých přísad a složek,
jelikož indikátor lze naprogramovat
tak, aby uzavřel každou násypku
poté, co uvolní stanovené množství
látky, čímž pokaždé zajistí smíchání
příslušné směsi.
Vážní systém v akci
Pro vážení přísad u aplikací sestavování směsí může společné použití
snímačů hmotnosti a indikátor ů
zautomatizovat tyto aplikace za účelem zvýšení přesnosti a jednotnosti
výrobků. Snímače hmotnosti jsou
umístěny na každé noze nádoby
s materiálem kvůli získání požadovaných údajů.
Propojení technologie snímání
s indikátorem, který má v sobě uložen předpis na výrobu komponent,
zar učuje nadávkování přesného
množství každé přísady, a to bez
nutnosti zásahu obsluhy.
Jakmile jsou do indikátoru vloženy
parametry měření (obvykle sestávají
z hmotnosti přísad a časových událostí), automatizované vážní systémy
mohou být nakonfigurovány tak, aby
byly schopny zpětně vyvolat předpisy
pro výrobu a začít automaticky odměřovat podle specifikovaných hodnot
hmotnosti nebo procent.
Když probíhá dávkování první
přísady, indikátor monitoruje snímač
hmotnosti, aby bylo možné stanovit,
kdy je dosaženo první požadované
zadané hodnoty. První výstup z indikátoru pak slouží k přenosu této
zprávy řídicímu systému dávkovacího
zařízení. Ventil první přísady je pak
uzavřen a následuje dávkování druhé
přísady.
Kromě toho jsou automatizované
vážní systémy schopny přizpůsobit se
rychlé přeměně na jiný typ produktu,
řídit a regulovat více požadavků
na vážení v jedné aplikaci a současně
zajistit vysoce kvalitní výsledky.
Pro další stupeň automatizace lze
indikátory nakonfigurovat tak, aby
sledovaly užití produktu, vedly průběžný součet z důvodu inventarizace,
aby byla zaručena maximální efektivita procesů a snížení nepřesností
v důsledku chyby obsluhy.
Indikátory mohou rovněž zdokonalit operace plnění tím, že zamezí
běžným chybám v odměřování, mezi
něž patří např. chyby volného pádu.
Zdravý rozum nám říká, že ačkoli
indikátor vyšle dávkovacímu zařízení
signál k zastavení, pravděpodobně se
sesype i materiál, který byl zachycen
v polovině dávkovacího režimu. To
způsobí, že celkové množství přidaných přísad překročí požadovanou
hodnotu, jedná se tedy o stav známý
jako chyba volného pádu.
Nicméně pou žitím indikátor ů
hmotnosti, které pracují v reálném
čase, lze tento problém vy řešit.
Okamžitým výpočtem budoucí čisté
hmotnosti přidávané přísady dokáže
indikátor určit rychlost pádu směsi
během plnění. Indikátor identifikuje,
kdy pravděpodobně dojde k chybě
volného pádu, a odpovídajícím způsobem nastaví dobu plnění.
Automatické dávkování a míchání
směsi
Systém, jenž automaticky sleduje
uvolnění materiálu a jeho využití,
umožňuje operátorům zvýšit úroveň řízení zásob, kvalitu výrobků
a spokojenost zákazníka – to vše
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
41
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Automatizované vážní systémy jsou schopny se přizpůsobit rychlé přeměně
na jiný typ produktu, řídit
a regulovat více požadavků
na vážení v jedné aplikaci
a současně zajistit vysoce
kvalitní výsledky.
produkt připraven a vydán; budou
opakovaně provádět výpočet zbývajícího množství. Indikátor automaticky
sčítá používání produktu a eliminuje
tak obavy z rizika vzniku nedostatku
či nadbytku materiálu.
Elektronické snímače hmotnosti, umístěné pod každou nohou jakékoli nádoby, nádrže
či násypky, transformují tyto tradiční nádoby na velmi přesná řešení umožňující bezprostřední zjišťování hmotnosti. Vyspělé vážní systémy jsou velkým přínosem pro aplikace
zpracování suchých směsí.
při snížení mzdových a výrobních
nákladů. Automatizované elektronické vážní systémy nabízejí bezkonkurenční spolehlivost a umožňují
větší přehled a kontrolu nad procesy,
aby byly minimalizovány účinky lidské chyby, bylo dosaženo finančních
i časových úspor a byla zredukována
pracnost.
Kontrola kvality
Aplikace zahrnující míchání a dávkování spoléhají na velmi přesná
měření a koncové výrobky často
přímo ovlivňují náš každodenní život,
především produkty farmaceutického
a potravinářského průmyslu. I nepatrné změny v odměřování mohou
mít velký vliv na kvalitu výrobků
a spokojenost zákazníka.
Využití indikátorů, které umožňují
kontrolní vážení, poskytuje výrobcům možnost provádět časté kontroly kvality a současně eliminovat
požadavek na samostatnou kontrolní
váhu a manuální dozor. Jednoduše
42 •
květen 2013
řečeno, zadáním hor ní a dol ní
hmotnostní hranice nebo pomocí
režimu vzorkování lze indikátory
nakonfigurovat tak, aby vykazovaly
směrodatnou odchylku nebo poskytovaly statistické údaje X-bar, R-graf,
což zaručuje, že zákazníci obdrží
náležitou protihodnotu svých investic
a výrobcům neklesají příjmy kvůli
nepřesnému měření a vážení.
Řízení zásob
Díky použití vážního systému
s pok ročilý mi schopnost mi pro
záznam dat a komunikaci má podnik
neustále k dispozici aktuální stav
zásob produktu. Indikátory mohou
sledovat a monitorovat používání
produktu nebo zbývajícího množství,
přenášet tyto informace do počítačů
v kanceláři, signalizovat, pokud
je stav zásob produktu nízký a je
zapotřebí provést určitá přeskupení.
Indikátory mohou být naprogramovány například tak, že budou měřit
hmotnost nádoby pokaždé, kdy je
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Snížené náklady na pracovní sílu
Díky jednoduché a efektivní integraci s výrobním zařízením a komunikačními nástroji mohou operátoři
minimalizovat manuální ovládání
nebo zásahy do provozu. Vážnímu
systému to umožňuje vykonávat
mnoho činností, které jsou často
po operátorech vyžadovány, přičemž se současně zvyšuje přesnost
a dochází ke snižování mzdových
nákladů.
Závěr
Využitím inovativní technologie
vážení pro aplikace automatického
dávkování a plnění minimalizujeme
nepřesnosti vážení včetně lidského
faktoru a zároveň maximalizujeme
dobu provozuschopnosti, což umožňuje operátorům uplatňovat v praxi
filozofii, že „čas jsou peníze“, se
zvýšenou produktivitou a ziskovostí.
Jako produktový manažer společnosti Avery Weigh-Tronix má Don
Halbert více než 33 let zkušeností
v oblasti poskytování vážních zařízení
a řešení. Zaměřuje se na požadavky
shromažďování údajů o hmotnosti
v r ůzných pr ůmyslov ých odvětvích, včetně skladování, recyklace,
dopravy, potravin a nápojů či nakládání s odpady.
Tiskárna etiket a štítků BBP™85
Velký formát, malé úsilí
Díky vícebarevnému tisku na štítky
široké až 254 mm a o délce až 5 m neujde
vaše sdělení pozornosti, i když bude
umístěno na rozměrných zařízeních
nebo halách. S tiskárnou BBP85 získá
každý člen týmu schopnost efektivně
vytvářet plnobarevné štítky a etikety pro použití kdekoliv a kdykoliv
v celém závodě. Tiskárna přichází
Výrazný, vícebarevný tisk
Tiskárna tiskne až 4 barvami a podporuje tak vytváření etiket, štítků
a varovných značek s profesionálním
vzhledem. Tiskárna má množství funkcí
pro pokročilý návrh značení a rozsáhlou
paletu možností tisku. K dispozici je
více než 300 hotových symbolů, stovky
piktogramů, tři typy čárových kódů
a jedenáct jazykových verzí softwaru.
Pro sdílení a nahrávání souborů je
určen port USB, pro připojení do sítě
ethernetový port. Uživatelé mohou
importovat vlastní soubory, loga a standardní fonty nebo tiskárnu připojit k PC
a díky využití MarkWare™ Facility
Identification Software od společnosti
NOVÁ
NA
VELIKOSTI
=É/(æÌ
BBP 85
™
Brady dosáhnout větší flexibility návrhu
značení.
Světové materiály
Díky rostoucí angažovanosti společnosti Brady v oboru špičkových
materiálů je pro tiskárnu k dispozici
rostoucí sortiment materiálů vhodných
pro průmyslové prostředí. Materiály
se vyznačují dlouhodobou stabilitou.
Etikety jsou opatřeny agresivními
lepidly, která zaručí spolehlivé přilepení
na téměř libovolný povrch – ve vnitřním
i venkovním prostředí. Tiskárna štítků
a etiket BBP85 může tisknout na PVC
nebo polyester a na fotolumiscenční,
reflexní nebo jiné speciální materiály.
K dispozici jsou předtištěné šablony,
umožňují rychlejší návrh a tisk běžného
provozního a bezpečnostního značení.
www.brady.cz/bbp85
254 mm
M
s nejrychlejším a nejjednodušším softwarem, který Brady nabízí. Díky dotykovému displeji je návrh štítků rychlý,
nekomplikovaný a snadno pochopitelný.
á velkou dotykovou obrazovku a intuitivní, snadno
ovladatelné rozhraní umožňující rychlé a snadné vytváření štítků.
V tiskárně lze používat širokou škálu
materiálů, včetně štítků samolepicích,
polyesterových, reflexních, fosforeskujících a štítků s předtištěnou hlavičkou.
Díky jednoduchému používání lze
vytvářet kvalitní, barevné a nápadné
materiály prakticky okamžitě.
PHWUţ
TISKÁRNA
ä7Ì7.Ţ
A ETIKET
ǩ1HSċHKO«GQXWHOQ«DYHON«YL]X£OQ¯]QDÏHQ¯Yē¯ċFHDĨPP
ǩ-HGQRGXFK«XĨLYDWHOVN«UR]KUDQ¯VGRW\NRY¿PGLVSOHMHPSURDXWRQRPQ¯SRXĨLW¯
Více informací a rezervace
ǩ(WLNHW\DēW¯WN\RGROQ«YĝÏLQHSċ¯]QLY¿PSRGP¯QN£P
bezplatného předvedení
ǩ,QWXLWLYQ¯DSOLNDFHVSċHGORKDPLSURU\FKORXWYRUEXSRWUXEQ¯KR]QDÏHQ¯
na www.bradyeurope.com/BBP85
EH]SHÏQRVWQ¯FKHWLNHWēW¯WNĝSURR]QDÏRY£Q¯QHEH]SHÏQ¿FKO£WHNSRGOH
nebo emailem: [email protected]
*+6&/3DGDOē¯FK]QDÏHQ¯
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
43
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Nízkozdvižné vozíky nabízejí
flexibilní možnosti manipulace
s materiálem
Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem
zdvihu a pojezdu nabízejí proaktivní přístup, aby
bylo dosaženo požadavků, jaké jsou kladeny
na manipulaci s materiálem, a zároveň jsou
schopny udržet krok se současnými cíli a trendy v oblasti produktivity a bezpečnosti práce.
Obrázek poskytla společnost Power Pusher.
Scott Lorch
Power Pusher
44 •
květen 2013
V
ýrobní prostory podniku jsou
místem, kde se všechno odehrává.
V těchto prostorách jsou oddělené
kusy materiálu transformovány
do produktů, které jsou nezbytné pro každodenní život a spotřebu. Toto prostředí, kde
vše probíhá rychlým tempem a chvilkové
zaváhání nese dalekosáhlé důsledky, vyžaduje neustálou oddanost společnému cíli:
vytvářet vysoce kvalitní výrobky natolik
efektivním způsobem, jak je to jen možné.
Jak výroba postupuje, velké množství
zboží, od surovin až po hotové výrobky,
se přesouvá po celém výrobním zařízení.
Vše musí být provedeno v časovém limitu
tak, aby bylo zajištěno, že výroba šlape jako
dobře promazaný stroj. Z tohoto důvodu je
zavádění odpovídající manipulační techniky základem pro dosažení kontinuální
produktivity a bezpečnosti.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Vzhledem k tomu, že manipulace s materiálem může po zaměstnancích vyžadovat
přesouvání nákladů vážících i několik tun,
dochází u pracovníků k přetížení organismu
a svalovým křečím. Využití nízkozdvižných vozíků s bateriovým pohonem zdvihu
a pojezdu k přesunu nákladů v rámci podniku představuje efektivní a bezpečnou
alternativu lidských zdrojů, vysokozdvižných a paletových vozíků.
Nízkozdvižné vozíky jsou navrženy
tak, aby poskytovaly maximální přehled
a kontrolu při přepravě zboží a umožňovaly,
aby byl jediný pracovník schopen přesunout náklad vážící tisíce kilogramů bez
nadměrného úsilí a vytváření dopravních
zácp ve výrobních provozech. Díky vlastní
stabilitě jsou nízkozdvižné vozíky schopny
přizpůsobit se nerovným povrchům bez
překlopení a jsou zkonstruovány tak, aby
maximálním způsobem zjednodušovaly
manipulaci s materiálem.
Nízkozdvižné vozíky nabízejí proaktivní
přístup, aby bylo dosaženo všech požadavků, jaké jsou kladeny na manipulaci
s materiálem, a zároveň jsou schopny udržet
krok se současnými cíli a trendy v oblasti
produktivity a bezpečnosti práce a v konečném důsledku snižují náklady, a to jak z hlediska úrazovosti, tak z hlediska účinnosti.
Cílem tohoto snažení je dosáhnout vyššího
potenciálu zisku.
Bezpečnost provozu
Tradiční řešení, mezi něž řadíme lidské
zdroje, vysokozdvižné a paletové vozíky,
zastupují běžné možnosti manipulace
s materiálem, ale i tak představují
několik bezpečnostních problémů.
Například použití pouhé fyzické síly
k přesunu těžkých předmětů vystavuje zaměstnance velkému riziku
přetížení organismu a poškození
svalového či kosterního ústrojí, což
by mohlo vést až k absenci v práci.
V souvislosti s hrozbou rizik a se
zajištěním požadavků na bezpečnou
manipulaci s materiálem zvažuje
m noho p r ů my slov ých o dvě t v í
v ýhody, k teré posk y t ují pr ávě
nízkozdvižné vozíky s bateriovým
pohonem.
Nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem zdvihu a pojezdu
jsou navrženy takovým způsobem,
aby rozložily zatížení a maximalizovaly točivý moment pro zajištění
bezpečnější alter nativ y přesunu
velkých břemen. Jelikož tato technologie obsahuje speciálně navržené
převody, převádí účinným způsobem
rychlost na předepsaný moment, což
umožňuje operátorům minimalizovat
úsilí potřebné k tažení nebo tlačení
nákladu. Tělo přístroje působí jako
klín, jenž mírně zvedá náklad pod
úhlem a přenáší celou váhu na hnací
kola, která následně umožňují točivému momentu pohánět zařízení
dopředu. Vzhledem k tomu, že nízkozdvižné vozíky dokážou účinným
způsobem rozložit působící zatížení
a přemístit náklad opatřený koly
dosahující hmotnosti až 150 000 liber,
mohou uživatelé přepravovat tisíce
liber s absolutní kontrolou a nízkou
fyzickou zátěží.
Některé nízkozdvižné vozíky rovněž zahrnují prvky, které zabraňují
náhodnému zranění během provozu.
Jsou vyprojektovány tak, aby došlo
ke snížení výkonu, jakmile je uvolněn
pedál akcelerátoru. Kromě toho jsou
některé vozíky konstruovány tak, že
před samotným uvedením do provozu
je nutné, aby uživatel ručně zatáhl
a podržel rukojeť, aby bylo možno
zapnout přístroj. Tyto funkce slouží
k tomu, aby nedošlo k neúmyslnému
spuštění zařízení.
V řídicím systému vozíku je velmi
důležité mít zahrnutou funkci reverzního přepínače, jelikož nízkozdvižné
Řádné řízení postupů manipulace s materiálem v rámci podniku je naprostou nutností
vzhledem k vysoké úrovni prováděných činností a velmi omezenému prostoru, kde je
možné případně chybovat.
vozíky mohou být taženy nebo tlačeny
podle aktuální potřeby operátora.
Pokud u zařízení dojde během jeho
provozu k přímému kontaktu s tělem
operátora v době, kdy je daný předmět
tažen opačným směrem, nouzový
vypínač automaticky posune vozík
dopředu a zastaví stroj, čímž zabrání,
aby došlo k přimáčknutí uživatelů.
Podle statistiky amerického úřadu
práce z roku 2010 činily úrazy zad
50 % všech svalových a kosterních
poruch (dále v textu SKP) a vyžadovaly průměrnou absenci sedm dní,
avšak u nejzávažnějších úrazů souvisejících s prací se doba neschopnosti
prodloužila až na 21 dnů. Dodatečné
náklady rovněž tvoří náklady na úraz,
mzdy vyplácené zraněným pracovníkům, výdaje spojené se ztrátou
produktivity, prostředky na zajištění
náhradní pracovní síly a s tím související výlohy na administrativu.
Činnosti zahrnující manipulaci
s materiálem představují vážné riziko
vzniku SKP. Mezi nejčastější příčiny
těchto úrazů patří nesprávné zvedání,
tlačení, tažení předmětů; dále zvedání, tlačení nebo tažení předmětů,
které jsou příliš těžké, a také samotné
vibrace plynoucí z činnosti strojů
a zařízení. Zajištění metody převozu
těchto materiálů, aniž by zaměstnanci
byli vystavováni účinkům vedoucím
k výskytu SK P, snižuje absenci
zaměstnanců v práci a zvyšuje celkovou produktivitu podniku.
Flexibilní manipulace s materiálem
Spolu se začleňováním provozních
bezpečnostních prvků mohou být tato
zařízení konstruována tak, aby se
zlepšila jejich ergonomie. Například
zařízení s ergonomicky řešenými
rukojeťmi chrání ruce a prsty před
poraněními, která hrozí při prudkém manévru v zatáčkách. Snadná
manévrovatelnost s nízkozdvižnými
vozíky s bateriovým pohonem zdvihu
a pojezdu snižuje výskyt bolestí
v zádech a ramenou, které často
zakoušíme při nesnadné manipulaci
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2013
•
45
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
NAOBZORU
Společnost Brammer Czech
jmenovala Ing. Pavla Dufka
novým ředitelem nákupu a logistiky
pro Českou a Slovenskou republiku.
Ing. Pavel Dufek (36) má dlouholeté zkušenosti v manažerských pozicích v České republice i v zahraničí. Před příchodem do společnosti Brammer působil jako ředitel nákupu
ve společnosti ČKD Kompresory a.s. v Praze,
předtím zastával stejnou pozici ve společnosti EPCOS AG v Maďarsku, kde zodpovídal
za koordinaci sourcingu a zásobování pro tři
výrobní závody se sídlem v Maďarsku, Brazílii
a Číně. V rámci své pozice řídil deset zaměstnanců a zaměřil se na efektivní řízení nákladů
a kvalitu dodavatelů. V Maďarsku dále pracoval jako manažer komodit ve společnosti
Visteon Corporation.
Jako ředitel nákupu a logistiky bude Pavel
Dufek zodpovídat za implementaci nákupní
strategie společnosti Brammer, vedení týmů
nákupu a logistiky a dobudování NDC (Národní distribuční centrum) v Praze.
Brammer dodává svým více jak 100 000
zákazníkům rozsáhlou nabídku zahrnující přes
3,5 miliony produktů od světových výrobců
komponentů z celkem 300 poboček v Evropě.
Díky své specializované službě ‘Insite’ dokáže
Brammer nabídnout poradenství v oblasti
spravování inventáře, technických otázek
a poskytnout podporu a pomoc při normalizaci a racionalizaci MRO produktů přímo
u zákazníka.
V České republice si již společnost Brammer vybudovala velmi dobré jméno v oblasti
prodeje ložisek, součástek pro přenos mechanického výkonu a hydraulických i pneumatických komponentů, včetně doplňkového
sortimentu pro údržbu, což jsou oblasti,
ve kterých zaujímá pozici lídra na trhu. Mezi
její zákazníky v této oblasti patří např. Plzeňský Prazdroj, Kraft Foods, Lasselsberger
a Continental.
www.jwa.cz
46 •
květen 2013
s paletovými a vysokozdvižnými
vozíky. Díky tomu, že operátoři
mohou být fyzicky blíž nákladu,
poskytují nízkozdvižné vozíky tohoto
typu lepší přehled o celkové situaci
a zabraňují tak kolizi se zařízením
a dalšími pracovníky.
Každá aplikace manipulace s materiálem má své vlastní požadavky
a specif ika. Stejný m z působem
mohou být nízkozdvižné vozíky
konstruovány tak, aby vyhověly specifickým potřebám pro manipulaci
s materiálem.
Nízkozdvižné vozíky pro manipulaci s materiálem mohou být vybaveny bezpečnostním příslušenstvím
a specifickými doplňky. Použitím
bezpečnostních klaksonů a majáků
namontovaných na zařízení signalizují operátoři ostatním pracovníkům
pohyb zařízení po provoze, aby
nedošlo ke kolizi; tato signalizační
zařízení by měla být dostatečně
výrazná dokonce i ve velmi hlučných
prostorách.
U nestandardních nákladů s nestandardními rozměry a tvary mohou být
nízkozdvižné vozíky vybaveny příslušenstvím, jež je navrženo k tomu,
aby doplňovalo individuální požadavky provozu. Můžeme mít např.
provedení pro přepravu a vyklápění
sudů, dvojitý zdvih pro přepravu dvou
palet najednou, rozšířené nosné nohy
umožňující přepravu atypických břemen, provedení pro přepravu svitků,
provedení „tahač“ umožňující tahání
přívěsných vozíků atd. Tato příslušenství poskytují ideální funkční
schopnosti pro bezpečnou a efektivní přepravu prakticky jakéhokoli
nákladu.
Nízkozdvižné vozíky s bateriovým
pohonem používané v provoze
Zatímco vysokozdvižné a paletové
vozíky jsou zcela běžným jevem
v továrnách a výrobních zařízeních,
nabízejí nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem alternativní možnost,
která může vyřešit mnoho rozmanitých úkolů v souvislosti s přepravou
prakticky jakýchkoli nákladů pomocí
snadného a jednoduchého ovládání.
Nízkozdvižné vozíky s bateriovým
pohonem zdvihu a pojezdu umožňují
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
VEZKRATCE
50 %
Až
úrazů na pracovišti souvisí s poraněním zad a páteře.
Zdroj: U. S. Bureau of Labor Statistics
je d i né mu pr a cov n í kov i r ych le
a bezpečně převážet tyto náklady.
Například při přepravě zboží pomocí
klasických vozíků nebo kontejnerů
s koly mohou mít operátoři velké
problémy s jízdou po nakloněných
trasách mezi výrobními zónami.
V těchto případech je prospěšné
mít vlastní řešení adaptérů. Vozíky
mohou být vybaveny rozmanitými
nástavci vyrobenými na míru nebo
specifickým mechanismem řízení,
jenž umožňuje jednomu pracovníkovi ovládat náklad za ztížených
podmínek.
Dalším příkladem, kdy nízkozdvižné vozíky s bateriovým pohonem přijdou na provozech velmi
vhod, je, když je zapotřebí manévrovat s materiálem v uzavřených
prostorách. Vzhledem k tomu, že jsou
tyto vozíky menší a lze je jednodušeji ovládat, nepředstavují stísněné
prostory pro operátory žádnou větší
námahu.
Řádné řízení postupů manipulace s materiálem v rámci podniku
je naprostou nut ností vzhledem
k vysoké úrovni prováděných činností a velmi omezenému prostoru,
kde je možné případně chybovat.
Nízkozdvižné vozíky s bateriovým
pohonem zdvihu a pojezdu, určené
pro manipulaci s materiálem, nejenže
splňují specifické požadavky dané
aplikace, ale jsou rovněž schopny
podporovat dosažení cílů v oblasti
produktivity a bezpečnosti a zajistit
tak proaktivní přístup při ochraně
ziskovosti každé společnosti.
Scott Lorch je prezident společnosti
Power Pusher.
TOP PRODUKTY
Servopohony nejvyššího výkonu:
MINAS A5N
D
íky vysoké přenosové rychlosti a vzorkovací frekvenci
je RTEX (Realtime Express)
obzvláště vhodný pro rychlé řízení
dynamických jednoosých i víceosých
aplikací – pick-and-place, etiketovací
stroje, stáčírny atd. RTEX poskytuje informace o aktuálním stavu
zařízení, např. varovné a chybové
kódy, aktuální poloha, r ychlost,
točivý moment, pozice, odchylka,
mechanický a elektrický úhel rotoru,
hodnoty vstupů a výstupů a mnoho
dalších.
Přístup na všechny jednotky na síti
je možné díky rozšiřujícím jednotkám
pro PLC řady FP Sigma, což umožňuje
ovládat až 16 os.
Funkce ruční nebo automatické
eliminace vibrací mají jednoduché
rozhranní a při uvádění do provozu
je snadné najít optimální nastavení
ovladače. Pro propojení jednotek v síti
je do vzdálenosti 100 m možno použít
standardní ethernetové kabely.
Navíc systém pohonu obsahuje
20-bitový enkodér což odpovídá
1 040 000 impulsů na otáčku. Jednotky
disponují výkonem od 50 W do 15 kW
při otáčkách 0 až 6000 rpm.
Servopohony řady Minas A5N jsou
vybaveny bezpečnostní funkcí odpojení motoru od napájení (STO). To je
v souladu s požadavky na bezpečnostní
úroveň D dle ČSN EN ISO 13849 nebo
SIL 2 podle EN 62061.
www.panasonic-electric-works.com
Nová řada polohových senzorů POSITAPE®
R
obustní senzory POSITAPE® se
skládají z pouzdra s integrovanými čističi prachu, konektoru
a pohyblivého měřicího ocelového
pásku s brzdicím prvkem. Základními
vnitřními komponenty senzorů jsou
buben, plochá pružina a magnetický
absolutní víceotáčkový enkodér s úpravou signálu. Měřicí páska je navinuta
na bubnu spirálovitě
v jedné radiální úrovni, vrstva
po vrstvě bez mezer. Tažný prvek
tvoří plochá pružina, která je spojena
koaxiálně s bubnem nebo je do něj
integrována. Snímač úhlu, spojený
s bubnem, počítá úhlové
elementy bubnu a posílá
informace na následné
zpracování. Elektronika
určuje délku vytažení
pásku na základě snímání úhlových elementů
na bubnu senzoru. Podle
počtu úhlových elementů
a počtu navinutí (odvinutí) je
určena délka pásku.
Použití lankových polohových
senzorů v náročných podmínkách je
omezeno životností lanka. Pokud
lanko musí být vedeno přes jednu
nebo více kladek, kvůli omezenému
prostoru, stávají se z kladek přímo
„zabijáci lanek“, kteří životnost lanka
extrémně redukují, proto je lepší
se použití kladek vyhnout
obzvláště v aplikacích,
ve kterých je kladen důraz
na bezpečnost.
Naopak senzory s ocelovým páskem POSITAPE® je
možné použít také v kombinaci
s kladkami, aniž by byla omezena
životnost senzoru.
www.rem-technik.cz
strana
www stránky
telefon
Brady s.r.o.
43
www.brady.cz
+420 776 302 229
EXPO CENTER a.s.
27
www.expocenter.sk
+421 327 704 332
FOXON s.r.o.
25
www.foxon.cz
+420 484 845 555
Henkel ČR spol. s r.o.
11
www.loctite.cz
+420 220 101 406
HENNLICH s.r.o.
17, 19
www.hennlich.cz/hydro-tech
+420 416 711 231
Leonardo Technology s.r.o.
IV. obálka
www.lt.cz
+420 777 584 636
Minerva Česká republika, a.s.
37
www.minerva-is.eu
+420 543 211 766
Schaeffler CZ s. r. o.
38, 39, II. obálka
www.schaeffler.cz
+420 267 298 111
Schneider Electric CZ, s. r. o.
31, 32, 33
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
SKF Ložiska, a.s.
19, 30–31
www.skf.com
+420 296 150 033
Z A D A V AT E L É rekl am y
název společnosti
ZAOSTŘENO
Vyberte si ten správný přístroj
pro mobilní datové připojení
Paul Lachance
SmartWare Group
Č
asto se mě potenciální
zájemci a klienti ptají, jak
se mohou stát „mobilní“
v rámci systému CMMS
(počítačem řízený systém údržby).
Jejich otázka obvykle začíná v polovině mobilního procesu: „Chci
používat skenování čárových kódů.
U čeho mám začít?“ A má odpověď
zní: „Ponořte se do problému hlouběji
a zjistěte, čeho všeho chcete dosáhnout během pochůzek po výrobních
provozech s vaším mobilním přístrojem v ruce.“
Pomocí mobilní technologie lze
provádět četné „bezpapírové“ úkoly.
Ale nejprve by bylo vhodné uvést
na pravou míru několik mýtů týkajících se mobilních CMMS.
První mýtus: Váš kapesní přístroj s vestavěnou čtečkou čárových
kódů pokryje všechny úkoly v rámci
CMMS. V žádném případě.
Představte si, že do zařízení typu
iPhone nebo jednotky Motorola
zadáváte manuálně všechny podrobné
údaje pracovních příkazů ohledně
výměny válečků a ložisek pásového
dopravníku. I když je možné získávat data o stavu pracovního příkazu,
historii oprav, náhradních dílech nebo
o procedurách lockout-tagout (LOTO
= uzamčení-označení vešker ých
energetických zdrojů při provádění
údržby nebo oprav strojů za účelem
zamezit nežádoucí manipulaci) přímo
během pochůzek na pracovišti, stále
budete muset zadávat doplňující údaje
na vašem stolním počítači.
Druhý mýtus: Čárové kódy již
prakticky nahradily manuální zadávání dat. Opět se jedná jen o zbožné
přání. Primární funkcí mobilního
zařízení ke snímání čárových kódů je
zjistit podrobnější informace o stavu
48 •
květen 2013
zařízení či součástí, které daný systém
CMMS obsahuje (mobilní nebo jiný).
Jakmile si vyhledáte určité zařízení, budete mít přístup k pokynům
pro opravy a údržbu, k procedurám
lockout-tagout, budete schopni kontrolovat stav zásob náhradních dílů
na skladě, uzavřít pracovní příkazy
atd. Čárové kódy představují velkou
pomoc, avšak dramaticky nezmění
procesy údržby. Stále budete muset
provádět některé úkony v rámci
systému CMMS z vašeho počítače
v kanceláři, i když při pochůzkách
po provoze budete mít možnost si
vyhledat informace o aktuálním stavu
daného zařízení.
P řesto ex ist uje toli k v ýhod!
Budeme-li myslet na tech ni k y,
nahradí mobilní CMMS pochůzky
po provoze se stohy papírových pracovních příkazů. Můžete provádět
odečítání, vystavovat, prověřovat
nebo aktualizovat pracovní příkazy,
zjišťovat stav zásob náhradních dílů
a vyhledávat kritické infor mace
o zařízení (odstávky, LOTO atd.)
– to vše z dlaně vaší ruky. Mnoho
mobilních CMMS systémů disponuje
připojením v reálném čase do hlavní
databáze CMMS, takže aktualizace
a výzkum mají stejnou verzi jako
ve vašem stolním počítači.
Jaký typ hardwaru byste si měli
pořídit? Tato debata probíhá již mnoho
let. V zásadě existují dva způsoby,
jak se stát mobilním v rámci systému
CMMS. Můžete si pořídit levná „spotřebitelská zařízení“, která jsou běžně
dostupná v hypermarketech s elektronickým zbožím, avšak ta nemusejí
být schopna odolat podmínkám průmyslového prostředí a nebudou mít
k dispozici funkce umožňující kvalitní
snímání čárových kódů.
Ale pokud rozpočtová omezení
dané společnosti převládají, spotřebitelská zařízení představují jen zlomek
nákladů ve srovnání s opravdovými
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jednotkami určenými pro průmyslová
prostředí. Kvalitnější profesionální
jednotky jsou mnohem odolnější
a mají integrované snímání čárových
kódů s bohatou funkční výbavou.
Zařízení ve stylu tabletu představují
další variantu. Vymoženosti, jako
je iPad, Droid či robustní tablety
s operačním systémem Windows, jsou
odolnější a snadno dostupné. Zařízení
s operačním systémem Windows
fungují velmi dobře, protože jsou
s největší pravděpodobností provozována i v rámci dalších podnikových
aplikací.
Nejdříve stanovte, jakým
způsobem budete přístroj
chtít používat, a teprve pak
prozkoumejte příslušný hardware.
Dříve než poběžíte nakoupit 20
mobilních jednotek, zkontrolujte,
zda váš poskytovatel CMMS vlastní
mobilní verzi založenou na prohlížeči,
a nejdříve to vyzkoušejte na svém
iPhonu nebo smartphonu. Jako manažer údržby nebo technik si nejdříve
stanovte, jakým způsobem budete
přístroj chtít používat, a teprve pak
prozkoumejte příslušný hardware.
Zatímco snižování papírové práce je
cílem, získávání dat v reálném čase
z přístroje, který máte na dlani své
ruky, povede ke zlepšení prováděných
operací.
Pa ul Lachance je pre z ide nt
a technologický ředitel společnosti
SmartWare Group, která vyrábí
Big foot CMMS. Kontaktujte jej
na adrese [email protected] footcmms.com.
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
MSV 2013
Stále se můžete přihlásit!
7.–11. 10. 2013
Brno – Výstaviště
Záštita
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Ministerstvo
průmyslu a obchodu
Hospodářská
komora ČR
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
zákaznicky vyráběná ruční pracoviště,
kterým říkáme laserové kabinky
Download

Stáhněte si č. 32 v PDF - Česká společnost pro údržbu