2014/2015
WINTER
č asopis p r o n á v š t ě v n í k y m ě sta
A j ou r na l fo r t h e v isito r s of t h e cit y
Ma g a z in f ü r B esuc h e r de r S tadt
ZIMA
Užij si Plzeň
Enjoy Pilsen
Pilsen erleben
Plzeň je Evropským městem kultury 2015
Pilsen Becomes 2015 European Capital of Culture
Pilsen ist Kulturhauptstadt Europas 2015
Největší kulturní akce
The biggest culture events
Die wichtigsten kulturellen Veranstaltungen
Procházka tepajícím srdcem města
A tour through the vibrant heart of the city
Ein Bummel durch das pulsierende
Herz der Stadt
Pivovar Plzeňský Prazdroj
Pilsner Urquell Brewery
Die Pilsner-Urquell-Brauerei
Vítejte, já jsem Plzeň!
Plzeň založil král Václav II. v roce 1295 na soutoku čtyř řek:
Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Dnešní Plzeň má rozlohu
téměř 140 km2 a žije zde více než 167 tisíc lidí. Je sídlem
biskupství a univerzity. Na staré řemeslné a obchodní tradice
navazuje bezpočet podniků, jimž vévodí Škodovka a Plzeňský
Prazdroj. Ve sportovním světě šíří slávu města FC Viktoria
a HC Škoda. A milovníci kultury míří do Plzně za bohatým
spektrem festivalů, do muzeí, klubů, do divadel, kin, galerií
i za množstvím open–air akcí. Díky tomu všemu bude Plzeň
v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury.
Welcome,
my name is Pilsen!
Pilsen was founded by the King Wenceslas II in 1295 at the
confluence of four rivers: Radbuza, Mže, Úhlava and Úslava.
Today’s Pilsen spans the area of almost 140 square kilometres
and it has over 167,000 inhabitants. It is home to the bishopric
and the university. Old craft and mercantile traditions are built
upon by a number of businesses, mainly Škoda and Pilsner
Urquell. In the sporting world, the fame of Pilsen is spread wide by
FC Viktoria and HC Škoda. The lovers of culture arrive in Pilsen
to attend various festivals, clubs, theatres, cinemas, galleries or
a number of open-air events. Thanks to this, Pilsen will become
the European Capital of Culture in 2015.
Herzlich willkommen,
ich bin Pilsen!
Pilsen wurde im Jahr 1295 vom böhmischen König Václav II. am
Zusammenfluss von vier Flüssen – Radbusa, Mies, Úhlava und
Úslava – gegründet. Das heutige Pilsen nimmt eine Fläche von
nahezu 140 km2 ein und hat mehr als 167 Tausend Einwohner. Die
Stadt ist Bischofssitz und verfügt über eine Universität. Zahlreiche
der heute in Pilsen ansässigen Unternehmen – allen voran die
Škoda-Werke und die Pilsner-Urquell-Brauerei – knüpfen an alte
Handwerks- und Geschäftstraditionen an. In der Sportwelt kann
sich die Stadt mit Mannschaften wie FC Viktoria und HC Škoda
rühmen. Kulturliebhaber lockt das breite Spektrum an Festivals,
Museen, Clubs, Theatern und Galerien wie auch die Vielzahl
an Open-Air-Veranstaltungen in die Stadt. Aufgrund dieses
vielfältigen Angebots ist Pilsen 2015 Kulturhauptstadt Europas.
2
Evropské hlavní město kultury 2015
CZ/EN/DE
Obsah
Contents
Inhalt
Rok s Novým cirkusem
4–5
Plzeň se otevírá
6–7
Navštivte Plzeňský Prazdroj
8–9
A Year with the New Circus
Ein Jahr mit dem Neuen Zirkus
Pilsen Opens up
Pilsen öffnet sich
Visit Pilsner Urquell
Besuchen Sie Pilsner Urquell
Rozhovor: Petr Forman
10–11
Opona se zvedá…
12–13
Podzim patří festivalům
14–15
Dotyky kultur i epoch
16–17
Vánoc čas kouzelný
18–19
Festivaly jako hold
20–21
Kočky zatnou drápky
22–23
Poklady s hvězdou Davidovou
24–25
Plzeňští géniové
26–27
Sousta v pěti linkách
28–29
Za zvířaty a hvězdami
30–31
Láska prochází žaludkem
32 -33
Procházka tepajícím srdcem města
34–37
Kraj jako stvořený pro turistiku
38–39
Turistické informace
40–41
Kontakty / Contacts / Kontakte
42
Výběr z kalendáře akcí v roce 2014/2015
43
Interview with Petr Forman
Gespräch mit Petr Forman
The Curtain Rises
Vorhang auf…
Autumn Belongs to Festivals
Der Herbst gehört den Festivals
Touches of Cultures and Epochs
Begegnungen der Kulturen und Epochen
The Magic Time of Christmas
Zauberhafte Weihnachtszeit
Festivals as Homage
Festivals als Hommage
Cats Will Sink Their Talons
Die Katzen strecken ihre Krallen
Treasures with David’s Star
Schätze mit Davidsstern
Geniuses of Pilsen
Pilsner Genies
Morsels in Five Lines
Happen in fünf Linien
Ev. Číslo – MK ČR E 21020
Vydavatel / Publisher / Herausgeber
Statutární město Plzeň © 2014
City of Pilsen
Statutarstadt Pilsen
Kontakt / Contacts / Kontakte
Plzeň-TURISMUS, p.o.
nám. Republiky 41, 301 00 Plzeň
e-mail: [email protected]
Náklad / Print run / Auflage
5 000 ks / 5,000 copies / 5 000 Stück
Redakce / Editors / Redaktion
PROPAGANDA s. r. o.
Grafika / Graphic design / Gestaltung
PROPAGANDA s. r. o. (DTP)
WEST MEDIA s. r. o. (Layout)
Tisk / Printed at / Druck
PROPAGANDA s. r. o.
Fotografie / Photo / Fotos
Archiv Magistrátu města Plzně
Archiv PROPAGANDA s. r. o.
Miroslav Chaloupka
Lukáš Potůček
Irena Vodáková
To Animals and Stars
Zu Tieren und Sternen
Love Comes through Stomach
Liebe geht durch den Magen
A Tour through the Vibrant Heart of the City
Ein Bummel durch das pulsierende Herz der Stadt
A Region Created for Tourism
Eine Gegend wie für den Tourismus geschaffen
Tourist Information
Wichtige Informationen für Touristen
Selected 2014/2015 Events
Auswahl aus dem Veranstaltungskalender 2014/2015
Překlad / Translation / Übersetzung
English: Ladislav Nagy
Deutsch: Ilka Giertz
European Capital of Culture 2015
3
Foto: Georgi LAZAREVSKI
1
CZ/ Rok s Novým cirkusem
Ochutnávkou proměny města bude výtvarný kolotoč
Předehrou k roku
2015, kdy se Plzeň
stane Evropským
hlavním městem
kultury, bude manéž
s výjimečným
uměleckým
kolotočem. Plzeň
bude teprve
sedmým městem,
kde se manéž
s mechanickými
loutkami z dílny
francouzského
výtvarníka
a technologa
Françoise Delarozièra
představí.
4
Evropské hlavní město kultury 2015
Manéž s mechanickými loutkami (foto 1)
pro děti i dospělé dosud navštívila Paříž,
Madrid, Portimão, Antverpy, Milton Keynes a Sénart. V Plzni si první návštěvníci
kouzelná zvířata osedlají 5. září. Ohromující kolotoč bude na plzeňském náměstí stát rovné dva měsíce.
„Do města, jehož rodáci položili základ
světovému loutkářství a animovanému
filmu, se toto umění vrací ve své vrcholné podobě rozvinuté tvůrci z Evropy, kteří se dílem našich mistrů nechali
inspirovat,“ říká umělecký šéf projektu
Plzeň 2015 Petr Forman.
Rok Nového cirkusu
Se slavnostním zahájením roku 2015
(foto 2) začne 17. ledna i sezona Nového cirkusu. Organizátoři vybrali to nejlepší, co tento žánr po celém světě nabízí.
Divadelní představení, kde se prolíná
vrcholná akrobacie, žonglování a chůze
po laně s napětím, úžasem, humorem,
klaunstvím a poetikou přiveze do Plzně osm profesionálních souborů z řady
zemí. Všechny produkce budou jedinečné a navzájem neporovnatelné. Zároveň
se každá z nich bude odehrávat v jiném
prostředí a v jiné části města.
Provazochodec Dimitri se například nechá před očima diváků vystřelit z děla.
Členové souboru Petit Théâtre Baraque
zase budou doslova popírat gravitaci.
V únoru přijede do Plzně francouzský
soubor Cirque Aïtal. Jejich představení
nabídne skvělou akrobacii, vtip i jemnou
poetiku. Španělský PSiRC publikum
okouzlí doslova vizuální poezií založenou
na práci s objekty.
Předprodej vstupenek
Program všech akcí najdete na www.
plzen2015.cz; vstupenky jsou v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz či v infocentru na náměstí Republiky. Sledovat
aktuální dění můžete na www.facebook.
com/pilsen2015.
Projekt Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015 je podporován Ministerstvem kultury ČR.
www.plzen2015.cz
EN/ A Year with the New Circus
Art merry-go-round to spearhead the
transformation of the city
A ring with a unique artistic merry-go-round will serve as a prelude
for the year 2015 when Pilsen becomes the European Capital of
Culture. Pilsen will be only the seventh city in the world to present
this ring with mechanic puppets, designed and created by the French
artist and mechanic Françoise Delarozière.
The ring with mechanic puppets (photo 1)
for both adults and children has already
visited Paris, Madrid, Portimão, Antwerpes,
Milton Keynes and Sénart. In Pilsen the
first visitors will have the opportunity to
saddle the magic animals on September
5. The unique merry-go-round will be
based in the Pilsen square for two months.
„The puppeteering art, whose foundations have been laid by people from
Pilsen, returns to the city in its highest
form, developed by artists from Europe
who were inspired by the work of our
masters,” says the art director of Plzeň
2015, Petr Forman.
The year of the New Circus
The season of the New Circus (photo 2)
will commence with the launch of the year
2015 on January 17. The organisers have
chosen the best what the genre offers
worldwide. Theatre performances marrying
acrobatics, juggling and rope-walking with
amazement, humour, clownery and poetics
will be offered by eight professional troupes
from a number of countries. All performances
will be unique and incomparable. At the
same time, each of them will take place
in a different environment and a different
part of the city. The rope-walker Dimitri,
for instance, will let himself be shot from
the canon in front of the spectators. The
members of Petit Théâtre Baraque will
strive to defy gravitation. The French group
Cirque Aïtal. Their performance will offer
great acrobatics, with and lyrical poetics.
The Spanish PSiRC will spellboung the
audience by their visual poetics based on
working with objects.
Ticket sale
Programs of all events are available at
www.plzen2015.cz; tickets are available
from www.plzenskavstupenka.cz or in the
Info Centre in the Republic Square. You
can follow us online at www.facebook.
com/pilsen2015.
The project Pilsen – the European Capital of Culture 2015 is supported by the
Ministry of Culture of the Czech Republic.
www.plzen2015.cz
DE/ Ein Jahr mit dem Neuen Zirkus
Ein künstlerisches Karussell gibt einen
Vorgeschmack auf die Verwandlung der Stadt
2
Die Manege mit den mechanischen Puppen (Foto 1) für Kinder und Erwachsene
war bislang in Paris, Madrid, Portimão,
Antwerpen, Milton Keynes und Sénart zu
Gast. In Pilsen kann man am 5. September die ersten Zaubertiere satteln. Das
verblüffende Karussell wird zwei Monate
lang auf dem Platz der Republik stehen.
„Pilsen war die Wiege von Pionieren des
weltweiten Zeichen- und Puppentrickfilms.
Nun kehrt diese Kunst in vollendeter
Gestalt hierher zurück, weiterentwickelt
von europäischen Künstlern, die sich vom
Werk unserer Meister inspirieren ließen“,
sagt der künstlerische Leiter des Projekts
„Pilsen 2015“, Petr Forman.
Ein Jahr des Neuen Zirkus
Mit der feierlichen Eröffnungsveranstaltung
für das Jahr 2015 beginnt am 17. Januar
auch eine Saison des Neuen Zirkus (Foto 2).
Vorspiel des Jahres 2015, in dem Pilsen Europäische
Kulturhauptstadt sein wird, ist eine Manege mit einem
außergewöhnlichen künstlerischen Karussell. Pilsen ist erst die
siebente Stadt, in der die Manege mit den mechanischen Puppen aus
der Werkstatt des französischen bildenden Künstlers und Technikers
François Delarozière haltmacht.
Die Organisatoren haben das Beste
ausgewählt, was dieses Genre weltweit
zu bieten hat. Die Theatervorstellungen,
in denen Spitzenakrobatik, Jonglierkunst
und Seiltanz mit Spannung, Staunen,
Humor, Clownerie und Poetik wechseln,
führen acht professionelle Ensembles aus
unterschiedlichen Ländern nach Pilsen.
Alle Produktionen sind einzigartig und
nicht miteinander vergleichbar, und jede
von ihnen wird in einer anderen Umgebung
und einem anderen Stadtteil stattfinden.
So lässt sich z. B. der Seilartist David
Dimitri vor den Augen der Zuschauer aus
einer Kanone beschießen. Die Mitglieder
des Ensembles Petit Théâtre Baraque
wiederum werden im wahrsten Sinne des
Wortes die Schwerkraft verleugnen. Im
Februar kommt das französische Ensemble
Cirque Aïtal nach Pilsen. Seine Vorstel-
lungen sind eine Mischung aus schöner
Akrobatik, Witz und feiner Poetik. Das
spanische Ensemble PSiRC verzaubert
das Publikum mit visueller Poesie, die auf
der Arbeit mit Objekten basiert.
Kartenvorverkauf
Das Programm für sämtliche Veranstaltungen finden Sie auf www.plzen2015.
cz; Eintrittskarten sind im Vorverkauf
unter www.plzenskavstupenka.cz oder
im Infozentrum auf dem Platz der Republik erhältlich. Das aktuelle Geschehen
können Sie auf www.facebook.com/
pilsen2015 verfolgen.
Das Projekt „Pilsen – Europäische
Kulturhauptstadt 2015“ wird vom Kulturministerium der Tschechischen Republik
unterstützt.
www.plzen2015.cz
European Capital of Culture 2015
5
CZ/ Plzeň se otevírá
Otevřete si svůj malý plzeňský ráj
16. až 18. ledna 2015
Tři dny v polovině ledna budou patřit
slavnostnímu zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015. Hlavní část programu se odehraje v sobotu 17. ledna na náměstí Republiky. Ulice města ovládne rej
hudby, nečekaných obrazů, akrobacie (foto 2), adrenalinových zážitků
a mnoha dalšího. Po pěti letech příprav
se tímto dnem naplno spustí všechny
akce největšího kulturního svátku.
Scénář a režie slavnostního zahájení je
dílem Petra Formana, který na přípravách pracuje dva roky. Ke spolupráci
oslovil několik významných osobností
či těles české, plzeňské i evropské
kultury. Například švýcarského provazochodce Davida Dimitriho (foto 1),
textaře Jiřího Suchého, Plzeňskou
filharmonii, varhaníka Adama Viktoru,
Plzeňskou konzervatoř a další.
Hudbu pro slavnostní zahájení komponuje jeden z nejvýraznějších českých
současných skladatelů a dirigentů,
Marko Ivanovič. Skladba vyvrcholí ro-
6
Evropské hlavní město kultury 2015
zezněním nových zvonů v plzeňské
katedrále. „Velmi si vážím iniciativy lidí
kolem sbírky Ze srdce zvon a přístupu pana biskupa Radkovského, kteří
souhlasili s tím, že v katedrále zaznějí
zvony poprvé po více než sedmdesáti
letech právě při otevírání Evropského hlavního města kultury,“ vyzdvihuje Petr Forman. Na obnovení zvonů,
které byly během nacistické okupace
použity pro výrobu munice, vybírají Plzeňané již od poloviny roku 2012. Dosud se podařilo shromáždit téměř pět
milionů korun.
Zahájení bude mít tři fáze. Nejprve
se do centra města sejdou lidé pěti
průvody, které budou symbolizovat
pět plzeňských řek, pět hlavních částí
města a pět základních témat celého
projektu. Na náměstí je budou čekat
společné zážitky v podobě hudby, obrazů a emocí. Ve třetí části večera se
pak město otevře všem přítomným
a oslavy se přesunou i do historických
domů, dvorků, kulturních sálů, muzeí,
galerií, knihoven, hospůdek a hudebních klubů.
www.plzen2015.cz
EN/ Pilsen Opens up
Open your own Pilsen paradise from
January 16 to 18, 2015
1
Three days in mid-January will be dedicated
to the ceremonial launch of the project
Pilsen – the European Capital of Culture
2015. The main part of the program will
take place on Saturday, January 17, in
the Republic Square. The streets of the
city will be taken by a whirl of music,
unexpected images, acrobatics (photo 2),
adrenaline experiences and many other
things. After five years of preparation,
this will launch the major cultural event.
The ceremonial launch was scripted and
will be directed by Petr Forman who
has spent two years working on it. He
addressed a number of major players
in Pilsen, Czech and European cultural
scene, such as the Swiss rope-walker
David Dimitri (photo 1), the songwriter
Jiří Suchý, the Pilsen Philharmonics,
the organist Adam Viktora, the Pilsen
Conservatory and others.
launch,” says Petr Forman. The collection
to commission new bells (the former ones
were used to produce ammunition during
the Nazi occupation) has been running
since mid 2012. So far, CZK 5 million has
been collected.
The music for the ceremonial opening
is being composed by one of the most
prominent contemporary Czech composers
and directors, Marko Ivanovič.
The launch will have three phases. First,
five processions will meet in the city
centre, symbolising five Pilsen rivers, five
main parts of the city and five basic topics
of the whole project. In the square, they
will be treated with shared experience of
music, images and emotions. In the third
part of the evening, the city will open up
to all the people and celebrations will flow
into historical houses, yards, culture halls,
museums, galleries, libraries, pubs and
music clubs. www.plzen2015.cz
The composition will culminate by sounding the new bells in the Pilsen cathedral.
„I deeply appreciate the initiative of people
around the Heart to Bell collection and
the attitude of Bishop Radkovský who
have agreed to sound the bells for the
first time in seventy years just on the occasion of the European Capital of Culture
DE/ Pilsen öffnet sich
Vom 16. bis 18. Januar 2015
können Sie sich Ihr eigenes kleines
Pilsner Paradies eröffnen
Drei Tage Mitte Januar werden der feierlichen Eröffnung des Projekts „Pilsen
– Europäische Kulturhauptstadt 2015“
gehören. Der Hauptteil des Programms
findet am Samstag, dem 17. Januar, auf
dem Platz der Republik statt. Die Straßen
der Stadt werden von einem Reigen aus
Musik, verblüffenden Bildern, Akrobatik
(Foto 2), spannenden Erlebnissen und
vielem anderem mehr erfüllt sein. Nach
einer fünfjährigen Vorbereitungszeit können an diesem Tag die Veranstaltungen
dieses größten Kultur-Ereignisses so
richtig losgehen.
Drehbuch und Regie der feierlichen Eröffnung sind das Werk Petr Formans, der
seit zwei Jahren an den Vorbereitungen
arbeitet. Auf seine Initiative hin sind viele
bekannte Persönlichkeiten und Ensembles
aus der Kulturszene Pilsens, Tschechiens
und ganz Europas an der Veranstaltung
beteiligt, so z. B. der Schweizer Seilartist
David Dimitri (Foto 1), der Texter Jiří Suchý,
die Pilsner Philharmonie, der Organist Adam
Viktor oder das Pilsner Konservatorium.
Die Musik für die feierliche Eröffnung
stammt aus der Feder eines der mar-
kantesten tschechischen Gegenwartskomponisten und Dirigenten, Marko
Ivanovič. Höhepunkt seiner Komposition
ist das Ertönen der neuen Glocken in der
Pilsner Kathedrale. „Mein Respekt gilt
den Menschen, die sich an der Sammlung
„Ze srdce zvon“ („Aus dem Herzen der
Glocken“) beteiligt haben, wie auch der
Haltung von Herrn Bischof Radkovský.
Sie alle waren damit einverstanden, dass
die Glocken der Kathedrale nach mehr
als siebzig Jahren bei der Eröffnung des
Projekts Europäische Kulturhauptstadt
2015 erstmals wieder erklingen“, betont
Petr Forman. Für die Erneuerung der
Glocken, die während der nazistischen
Besatzung zur Herstellung von Munition
dienten, sammeln die Pilsner schon seit
Mitte des Jahres 2012. Bislang konnten
fast fünf Millionen Tschechische Kronen
gesammelt werden.
Die Eröffnung wird drei Phasen umfassen.
Zuerst begeben sich die Menschen in
fünf Umzügen ins Stadtzentrum. Diese
symbolisieren die fünf Pilsner Flüsse,
die fünf Hauptteile der Stadt und die fünf
Grundthemen des gesamten Projekts.
Auf dem Platz der Republik erwarten sie
2
dann viele gemeinsame musikalische,
visuelle wie auch emotionale Erlebnisse.
Im dritten Teil des Abends öffnet sich
die Stadt für alle Anwesenden und die
Feierlichkeiten verlagern sich auch in die
historischen Häuser, Höfe, Kultursäle,
Museen, Galerien, Bibliotheken, Kneipen
und Musikclubs.
www.plzen2015.cz
European Capital of Culture 2015
7
CZ/ Navštivte Plzeňský Prazdroj
Vítejte u držitele ocenění Certificate of Excellence
Během pobytu v Plzni si nenechte ujít prohlídku pivovaru. Poznejte plzeňský ležák
Pilsner Urquell, jenž inspiroval více než dvě třetiny všech světových piv s označením
pils. Prohlídková trasa vám představí opravdu to nejlepší z pivovaru, což dosvědčuje
i obhájení ocenění Certificate of Excellence od turistického portálu TripAdvisor.com.
V rámci prohlídky Pilsner Urquell poznáte bohatou historii pivovaru, navštívíte historickou a současnou varnu, moderní stáčírnu i novou expozici Lidé Pilsner Urquell, která vypráví o lidské práci a fortelu a další novinky. Neodmyslitelným završením
prohlídky jsou historické pivovarské sklepy, kde ochutnáte
nefiltrované pivo Pilsner Urquell čepované přímo z dubových
ležáckých sudů (pouze starší 18 let). Prohlídka trvá 100 minut, koná se denně v českém, anglickém a německém jazyce.
Časy prohlídek zjistíte na telefonu +420 377 062 888 nebo
na www.prazdrojvisit.cz.
Originální dárek z Plzně
V dárkové prodejně (foto 1) na nádvoří pivovaru si můžete
vybrat ze širokého sortimentu – od piva, nápojového pivního
skla, keramických či mosazných korbelů, textilu až po drobné
upomínkové předměty či originální, ručně vyráběné produkty
přímo od mistrů bednářů Plzeňského Prazdroje.
Historie piva
Pokud máte rádi historii a chcete se dozvědět o výrobě piva
absolutně vše, pak nezapomeňte navštívit Pivovarské muzeum (foto 2, 3). Nachází se v centru města. Prohlídka muzea,
v původní právovárečné budově z 15. století, vypráví o výrobě,
způsobu podávání a pití piva od starověku až do současnosti. Prohlídku můžete absolvovat se zvukovým či tištěným průvodcem v devíti světových jazycích. Otevřeno denně od 10
do 17 hodin, více na www.prazdrojvisit.cz.
8
Evropské hlavní město kultury 2015
1
EN/ Visit Pilsner Urquell
Welcome to the company awarded
the Certificate of Excellence
When in Pilsen you simply cannot miss a visit to the brewery.
Get to know the Pilsner Urquell, a beer that has inspired two thirds
of pils beers around the world. The excursion tour will present to
you the very best of the brewery, which is proved by the Certificate
of Excellence, awarded to the brewery by the tourist
portal TripAdvisor.com.
The excursion to Pilsner Urquell will
present to you the rich heritage of the
brewery, you will visit both the historical
and current brewhouse, modern bottling
line and the People at Pilsner Urquell
exposition which tells the story of human
labour, skills and provides the visitors with
some news. The excursion culminates by
a visit to the brewery cellars where you
can taste the non-filtered Pilsner Urquell,
drawn directly from the oak barrels (only
for +18years). The excursion takes 100
minutes, is available daily in Czech, English
is available with audio or printed guide in
nine languages. Open daily from 10 a.m.
to 5 p.m., more information available at
www.prazdrojvisit.cz.
An original gift from Pilsen
In the gift shop (photo 1) in the brewery
courtyard you can choose from a wide
assortment — from beer to glasses,
tankards or steins, cloths to souvenirs,
hand-made products by the brewery’s
master barrel makers.
and German. The schedule of excursions
can be obtained at +420 377 062 888
or at www.prazdrojvisit.cz
History of beer
If you are a history fan and want to learn
absolutely everything about beer brewing,
then do not forget to visit the Brewery
Museum (photo 2, 3). It is located in the
very centre of the city in a 15th century
house and the excursion presents the
production, serving and drinking of beer
from the antiquity to the present. The tour
2
DE/ Besuchen Sie Pilsner Urquell
Willkommen beim Inhaber des Certificate
of Excellence
3
Im Rahmen eines Besichtigungsrundgangs durch die Pilsner-Urquell-Brauerei
lernen Sie die reichhaltige Geschichte
der Brauerei kennen, Sie besuchen den
historischen wie auch gegenwärtigen
Brauraum, den modernen Abfüllraum
und die neue Ausstellung „Menschen
bei Pilsner Urquell“ („Lidé Pilsner Urquell“), die von menschlicher Arbeit und
Geschicklichkeit erzählt und weitere interessante Informationen bereithält. Nicht
wegzudenkende Krönung des Rundgangs
sind die historischen Brauereikeller, wo
Sie (sofern Sie über 18 Jahre alt sind)
ein direkt aus den eichenen Lagerfässern
gezapftes ungefiltertes Pilsner Urquell
probieren können. Der Rundgang dauert 100 Minuten und findet täglich in
tschechischer, englischer und deutscher
Sprache statt. Die Besichtigungszeiten
Während Ihres Pilsen-Aufenthalts sollten Sie keinesfalls eine
Besichtigung der Brauerei versäumen. Lernen Sie das Lagerbier
Pilsner Urquell kennen, das Inspiration für mehr als zwei Drittel aller
weltweit als Pils bezeichneten Biere war. Der Rundgang macht Sie
mit dem Besten aus der gesamten Brauerei bekannt. Davon zeugt
auch die erneute Verteidigung der Auszeichnung Certificate of
Excellence, die vom Touristenportal TripAdvisor.com verliehen wird.
können Sie telefonisch unter der Nummer
+420 377 062 888 erfragen oder der
Webseite www.prazdrojvisit.cz entnehmen.
Die Geschichte des Biers
Wenn Sie sich für Geschichte interessieren
und wirklich alles über die Bierproduktion
wissen wollen, dann vergessen Sie nicht,
das Brauereimuseum (Foto 2, 3) zu besuchen. Es befindet sich im Stadtzentrum.
Der Rundgang durch das Museum, das
sich in einem originalen brauberechtigten
Haus aus dem 15. Jahrhundert befindet,
erzählt von Herstellung, Darreichungsform
und Genuss des Biers von der Antike
bis zur Gegenwart. Die Besichtigung
können Sie mit Audiobegleitung oder
mit einer gedruckten Broschüre in neun
Weltsprachen absolvieren. Geöffnet ist
täglich von 10–17 Uhr. Mehr erfahren
Sie unter www.prazdrojvisit.cz.
Ein Originalsouvenir aus Pilsen
In der Souvenirverkaufsstelle (Foto 1)
auf dem Hof der Brauerei können Sie
aus einem breiten Sortiment wählen
– von Bier, Biergläsern, Keramik- und
Messinghumpen über Textilien bis hin
zu kleinen Souvenirs oder originalen,
handgefertigten Erzeugnissen direkt
von den Böttchermeistern der Brauerei.
European Capital of Culture 2015
9
Foto: Irena Vodáková
CZ/ Tátu lákám na pivo
S Petrem Formanem o roce 2015,
nervozitě a tatínkovi
Už je to tady: Plzeň
je Evropským hlavním
městem kultury 2015.
Pod programem,
který nabídne, je
podepsán umělecký
ředitel týmu Plzeň
2015 Petr Forman
– kumštýř a syn
filmového režiséra
Miloše Formana.
Jste nervózní nějak jinak než před
svým vlastním představením?
Samozřejmě. Takhle velkou věc s ambicí oslovit tolik lidí jsem nikdy nedělal.
Navíc jsem najednou na druhé straně.
Vždycky jsem byl ten kumštýř, který
byl někam pozván – a teď jsem to já,
kdo zve. Jsem zvědavý, jestli jsem vsadil na to, co se lidem bude líbit. Cítím
se v roli jistého garanta. Pokud diváci
znají moji a bráchovu práci a líbí se jim,
můžu pro ně být v případě věcí, které
přivážíme a které neznají, zárukou, že
nebudou zklamáni.
Možná řada z nich ještě spíš zná
jméno vašeho otce a zárukou je on.
To je pravda. Může se stát, že nás někdo nezná, ale líbí se mu tátovy filmy,
tak věří nebo doufá, že i já bych mohl
mít dobrý vkus.
Přijede vás do Plzně podpořit?
Lákám ho sem hodně. Ale přece jen je
mu přes osmdesát a už moc necestuje.
10
Evropské hlavní město kultury 2015
Já se ho snažím víc než na kulturu přivábit na pivo. Protože on učil v sedmdesátých letech západní svět pít plzeňské
pivo, za což si vysloužil titul Ambasador
Pilsner Urquell, a v pivovaru se mu líbí.
Přišel jste do Plzně zvenčí. Jak se
vám před očima proměnila, jaký
je v ní kulturní potenciál?
Já jsem do Plzně vůbec poprvé vlastně
přišel před pětadvaceti lety, kdy jsem
režíroval představení v Divadle Alfa.
Tehdy to bylo město temné a ponuré, kde nic nebylo. Dnes je to město
krásné, které ohromně žije. Kromě Prahy je vlastně jediné, kde jsme s naším
Divadlem bratří Formanů hráli úplně
všechny naše hry. Zájem o kulturu je tu
obrovský. Spousta lidí, kteří na ni chodí,
i kteří ji dělají. Když jsme připravovali
program pro rok 2015, měl jsem docela problém se do nabitého plzeňského
kulturního kalendáře vejít.
EN/ I try to get my dad over for a beer
With Petr Forman on 2015, nervousness
and his father
It has finally arrived: Pilsen is the 2015 European Capital of Culture.
The program has been designed by the art director
of the Pilsen 2015 team Petr Forman – an artist
and the son of the film director Miloš Forman.
Is your nervousness different from
your own performances?
Naturally. I have never done such a big
thing with the ambition to address so
many people. Moreover, I find myself
on the other side. I have always been
an artist who was invited – now it is me
who sends out invitations to other artists.
I am curious whether people like what I
have designed. I feel myself as a kind of
guarantor. If the spectators know my work
and the of my brother’s, I can serve for
them as a guarantee that they will not be
disappointed by things we bring in even
if they do not know them yet.
Perhaps, for some of them, your father
whom they know is the guarantee.
This is true. Perhaps some of them do
not know us but they like dad’s films so
they believe or hope that even I could
have a good taste.
Will he arrive to support you in Pilsen?
I have been trying hard to get him over
here. But he is over eighty and does not
travel much. Rather than culture, however,
I employ beer to lure him here. In the
1970s, he taught the Western world to
drink Pilsner beer which brought him the
Ambassador Pilsner Urquell title and he
likes it very much in the brewery.
You arrived in Pilsen from the outside. How has it transformed itself
before your eyes and what cultural
potential does it have?
DE/ Papa locke ich zum Bier hierher
Gespräch mit Petr Forman über das Jahr
2015, seine Nervosität und seinen Vater
Und schon ist es soweit: Pilsen ist Europäische Kulturhauptstadt
2015. Das gebotene Programm trägt die Handschrift des
künstlerischen Leiters des Teams „Pilsen 2015“, Petr Forman –
Künstler und Sohn des Filmregisseurs Miloš Forman.
Sind Sie irgendwie anders nervös
als vor einer eigenen Vorstellung?
Natürlich. So eine große Sache mit der
Ambition, so viele Menschen anzusprechen, habe ich noch nie gemacht. Zudem
bin ich plötzlich auf der anderen Seite:
Sonst war ich immer der Künstler, der
irgendwohin eingeladen wurde – jetzt bin
ich es, der einlädt. Ich bin gespannt, ob
ich den Nerv der Leute getroffen habe.
Ich fühle mich in der Rolle eines sicheren
Garanten. Wenn die Zuschauer meine
Arbeit und die meines Bruders kennen
und sie ihnen gefällt, dann kann ich, wenn
wir etwas bringen, was sie nicht kennen,
eine Art Garantie dafür sein, dass sie
nicht enttäuscht sein werden.
Vielleicht kennen viele von ihnen
eher noch den Namen Ihres Vaters
und die Garantie ist er?
Das stimmt. Es kann passieren, dass
uns jemand nicht kennt, ihm aber Papas
Filme gefallen, und so glaubt oder hofft
er, dass auch ich einen guten Geschmack
haben könnte.
Kommt er Sie in Pilsen unterstützen?
Ich würde ihn sehr gern hierher locken.
Aber er ist schon über achtzig und reist
nicht mehr viel. Mehr als mit der Kultur
versuche ich ihn mit einem ein Bier zu
ködern. Weil er in den siebziger Jahren der
westlichen Welt beigebracht hat, Pilsner
Bier zu trinken, wofür er sich den Titel
I came to Pilsen for the first time twentyfive years ago when I directed a show in
the Alfa Theatre. The city back then was
gloomy, there was nothing in it. Now it is
a beautiful city, vibrant with life. Besides
Prague it is the only city in the Czech
Republic where we, the Forman Brothers Theatre, performed all of our plays.
The demand for culture is huge, here.
There are many people who either work
in culture and go to see it. Preparing the
2015 schedule I had problems to fit in the
busy culture calendar of Pilsen.
„Pilsner-Urquell-Botschafter“ verdient hat,
und weil es ihm in der Brauerei gefällt.
Sie sind von außen nach Pilsen gekommen. Wie hat sich die Stadt in
Ihren Augen verändert, über welches
kulturelle Potenzial verfügt sie?
Ich bin vor fünfundzwanzig Jahren zum
ersten Mal überhaupt nach Pilsen gekommen, als ich Regie bei einer Inszenierung
im Theater Alfa führte. Damals war das
eine dunkle und düstere Stadt, in der
es nichts gab. Heute ist es eine schöne
und sehr lebendige Stadt. Außer Prag
ist Pilsen eigentlich die einzige Stadt, in
der wir mit unserem „Theater der Brüder
Forman“ (Divadlo bratří Formanů) wirklich alle unsere Stücke gespielt haben.
Das Interesse an Kultur ist hier wirklich
gewaltig. Es gibt viele Menschen, die sie
besuchen, und auch viele, die sie machen.
Als wir das Programm für das Jahr 2015
vorbereitet haben, hatte ich ein ziemliches
Problem, überhaupt noch in den vollen
Pilsner Kulturkalender hineinzukommen.
European Capital of Culture 2015
11
CZ/ Opona se zvedá…
Plzeň má nejmodernější divadlo v České republice
V červnu 2012 byla v Plzni zahájena výstavba nové divadelní budovy podle návrhu
portugalské architektonické kanceláře Contemporânea Lda. V září 2014 usedají
do hlediště první diváci, moderním sálem zní potlesk a poprvé se zvedá opona.
Česká republika má po mnoha letech zbrusu nové divadlo.
Komplex divadelní a provozní budovy, který nahrazuje Komorní divadlo, tvoří dva téměř rovnoběžné objekty. Větší z nich
skrývá sál pro 461 diváků a studiovou scénu zhruba pro 150
diváků. Menší objekt obsahuje zázemí, kanceláře a šatny. Obě
budovy spojuje šest tunelů, a to jak v hledištní části, tak i v zázemí. Čelní fasáda je z bílého pohledového betonu, perforovaná eliptickými otvory. Proto jí lidé začali přezdívat ementál.
„Fasáda je navržena tak, že se sama stává scénografickým
objektem, jakousi plastickou reinterpretací dekorativní divadelní opony. Odděluje tak reálný život od toho magického
světa uvnitř v budově,“ objasňuje výtvarný záměr autor architektonického konceptu Vladimír Kružík ze společnosti Helika.
Interiér Nového divadla je moderní a plný překvapení. Například diváci v první řadě velkého sálu budou sedět jen metr
od herců. Akustika tu počítá především s představeními muzikálů, pamatuje i na použití mikroportů.
Plzeň je prvním městem, které po roce 1989 staví nové divadlo. Historická budova Velkého divadla slouží svému účelu
od roku 1902. Svou výstavností se tehdy snažila vyrovnat pražskému Národnímu divadlu. Nové divadlo takovou ambici nemá.
Nemá se totiž s čím srovnávat. Je naprostým unikátem.
12
Evropské hlavní město kultury 2015
Průvod Vendelín
Slavnostní otevření proběhlo 2. září 2014. Jeho součástí byl
i velký Průvod Vendelín. V něm se sešli všichni, kdo se v plzeňské kultuře pohybují. K hercům Divadla J. K. Tyla se přidali
ochotníci, členové různých tanečních souborů, výtvarníci, literáti nebo muzikanti. Společně pak prošli symbolickou trasou,
již urazila plzeňská kultura za posledních sto let: od Velkého
divadla k divadlu Novému.
EN/ The Curtain Rises
Pilsen has the most technologically
advanced theatre in the Czech Republic
The construction of the new theatre, designed by the Portuguese
architects Contemporânea Lda, commenced in June 2012. The first
spectators arrive in September 2014, the state-of-the-art hall hears
the first applause and the curtain rises for the first time. The Czech
Republic has a brand new theatre after many years.
The complex of the theatre and operational
building replacing the Chamber Theatre
consists of two parallel buildings. The larger
one has a hall for 461 spectators and the
studio scene for about 150. The smaller
building includes the background, offices
and dressing rooms. The two buildings
are interconnected by six tunnels, both in
the stage and auditorium parts. The front
facade is made of concrete, perforated
by elliptical holes, which earned it the
nickname Emmenthaler.
“The facade has been designed in such a
way that it itself becomes a scenographic
object, a plastic reinterpretation of the
decorative theatre curtain. It divides the
real life from the magical one which takes
place inside the building,” says the author
of the architectural concept, Vladimír
Kružík of Helika.
The interior of the New Theatre is modern and full of surprises. For instance
the spectators in the first line of the big
hall will sit just a metre from the actors.
The acoustics have been designed with
musicals in mind and incorporate the use
of micro-ports.
Pilsen is the first city in the country which
has built a new theatre since 1989. The
historical building of the Big Theatre has
been in use since 1902. It was built on a
monumental scale, with the ambition to
compete against the National Theatre in
Prague. The New Theatre has no such
ambition. It has nothing to compare to.
It is absolutely unique.
The Vendelín Procession
The theatre was open by a ceremony
on September 2, 2014. It included the
large Vendelín Procession, attended by
all people engaged in culture in Pilsen.
The actors of the J. K. Tyl’s Theatre were
joined by amateur actors, members of
dance troupes, artists, litterati or musicians. Together they walked the symbolic
path taken by the Pilsen culture in the
last hundred years, from the Big Theatre
to the New Theatre.
DE/ Vorhang auf…
Pilsen hat das modernste Theater der
Tschechischen Republik
Im Juni 2012 wurde in Pilsen mit dem Bau eines neuen
Theatergebäudes nach dem Entwurf des portugiesischen
Architekturbüros Contemporânea Lda begonnen. Im September
2014 werden hier die ersten Zuschauer Platz nehmen, in dem
modernen Theatersaal wird Beifall ertönen und zum ersten Mal hebt
sich der Vorhang. Nach vielen Jahren hat die Tschechische Republik
ein nagelneues Theater.
Der Komplex des Theater- und Betriebsgebäudes, der das vormalige Kammertheater ersetzt, besteht aus zwei parallel
angeordneten Objekten. Das größere
davon umfasst einen Saal für 461 Zuschauer und eine Studiobühne für ca.
150 Zuschauer. Im kleineren Gebäude
befinden sich Funktionsräume, Büros
und Garderoben. Beide Gebäude sind im
Bereich des Zuschauerraums wie auch
der Funktionsräume durch sechs Tunnel
verbunden. Die Stirnfassade besteht aus
weißem, von elliptischen Öffnungen durchbrochenem Sichtbeton, was ihr bei den
Pilsnern den Spitznamen „Emmentaler“
eingetragen hat.
wird, quasi zu einer plastischen Reinterpretation eines dekorativen Theatervorhangs.
Dieser teilt das reale Leben von der magischen Welt im Inneren des Gebäudes ab“,
erklärt der Autor der architektonischen
Konzeption, Vladimír Kružík von der Firma
Helika, die bildkünstlerische Absicht der
Fassadengestaltung.
„Die Fassade ist so konzipiert, dass sie
selbst zu einem szenografischen Objekt
Pilsen ist die erste Stadt in der Tschechischen Republik, die nach 1989 ein
Das Interieur des Neuen Theaters ist
modern und voller Überraschungen. So
sitzen z. B. die Zuschauer in der vorderen
Hälfte des großen Saals nur einen Meter
von den Darstellern entfernt. Die Akustik
ist hier vor allem auf Musicals abgestimmt
und berücksichtigt auch die Verwendung
von Mikroports.
neues Theater baut. Das historische
Gebäude des Großen Theaters (Velké
divadlo) dient seinem Zweck schon seit
1902. Mit seiner monumentalen Erscheinung versuchte es damals dem Prager
Nationaltheater Konkurrenz zu machen.
Das Neue Theater hat keine derartigen
Ambitionen. Es braucht sich mit nichts
zu vergleichen, denn es ist schlichtweg
ein Unikat.
Der Wendelins-Umzug
Die feierliche Eröffnung des Neuen
Theaters fand am 2. September 2014
statt. Teil der Eröffnungsveranstaltung war
der große Wendelins-Umzug. Zu diesem
versammelten sich nahezu alle Pilsner
Kulturschaffenden. Zu den Darstellern
des J.-K.-Tyl-Theaters gesellten sich
Amateure, Mitglieder verschiedener Tanzensembles, bildende Künstler wie auch
Literaten und Musiker. Gemeinsam legten
sie symbolisch das Stück Weg zurück,
das auch das Pilsner Kulturleben in den
letzten hundert Jahren zurückgelegt hat:
vom Großen Theater zum Neuen Theater.
European Capital of Culture 2015
13
1
CZ/ Podzim patří festivalům
Podzim jako každým rokem přináší Mezinárodní festival Divadlo, Dny vědy
a techniky nebo festival Jazz bez hranic. Centrum města oživují příležitostné trhy,
které nabízejí mimo jiné i produkty farmářů z okolí.
Mezinárodní festival Divadlo
Festival Divadlo (foto 1) je výkladní
skříní českého a zahraničního divadelnictví. Ten, který se uskuteční od 9.
do 19. září 2014 nabízí program bohatší než v uplynulých letech. Diváci
uvidí například pozoruhodné zpracování Hamleta od režiséra Jana Klaty.
Čeká je i izraelská inscenace se Saddámem Husajnem a jeho dvojníky, Revizor budapešťského souboru Vígszínház nebo hra Elfride Jelinek Rechnitz
– Anděl zkázy v podání Slovenského
národního divadla.
www.festivaldivadlo.cz
Dny vědy a techniky
Počátkem září vnikne do plzeňských
ulic už podeváté věda a technika.
Po šest dnů budou všude kolem nás
experimenty, virtuální dvojníci, lasery,
blikající monitory a další nezbytnosti ze
světa vědy. Tradiční festival představí
lidem všeho věku rozmanité obory
jako hru, která se odehrává všude ko-
14
Evropské hlavní město kultury 2015
lem nás. Stačí se jen dívat a mít chuť si
hrát. Dny vědy a techniky se uskuteční
od 8. do 13. září 2014.
www.dnyvedy.zcu.cz
Jazz bez hranic
Říjen a listopad jsou v Plzni již tradičně ve znamení jazzu. Rok 2014 přinese
program, jenž bude poctou Glennu Millerovi, od jehož zmizení uplyne v prosinci
sedmdesát let. Hlavní hvězdou festivalového programu proto bude SWR Big
Band (foto 2), který v Plzni vystoupí
8. listopadu 2014. V Rokycanech
a v Klatovech zase zahraje Glenn Miller
Tribute Big Band. Vedle toho festival nabídne swingový bál, koncert Roye Hargrova nebo muzikál Ondřeje Havelky
Zločin v Posázavském pacifiku.
Evropského hlavního města kultury
2015. V září se budou konat trhy Václavské, v říjnu trh Havelský, v listopadu
Martinský a v prosinci ten nejkrásnější,
trh Vánoční. Mezitím se tu konají i populární trhy farmářské.
www.trhyplzen.cz, www.plzensketrhy.cz
www.jazzbezhranic.com
Trhy na náměstí
Srdce města ožívá pravidelně oblíbenými trhy (foto 3). V roce 2014 jejich
součástí bude i obří kolotoč, prolog
2
International Theatre Festival
The International Theatre Festival (photo 1)
is the showcase of the Czech and foreign
theatre. The present edition will run from
September 9 to 19, 2014 and offers a
richer programme than in recent years.
Among other things, the spectators will
get a chance to see a unique performance
of Hamlet, directed by Jan Klata. There
will also be an Israeli performance with
Saddam Hussein and his doubles, The
Government Inspector by the Budapestbased Vígszínáz group or Elfriede Jelinek’s
play The Angel of Doom by the Slovakian
National Theatre.
www.festivaldivadlo.cz
Days of Science and Technology
In early September, science and technology will take, once again, the Pilsen
streets by storm. For six days, the streets
will be buzzing with experiments, virtual
doppelgängers, lasers, flashing displays
and other technical gadgets. The traditional festival will present to people of all
age various fields as a game that takes
places all around us. All you need is to
EN/ Autumn Belongs to Festivals
As every year, autumn brings the International Theatre Festival, Days
of Science and Technology, or Jazz Without Frontiers. The centre of
the city enlivens with occasional markets where products made by
farmers from around the city are sold.
watch and feel like playing. The Days of
Science and Technology will be held from
September 8 to 13, 2014.
www.dnyvedy.zcu.cz
Markets in the square
The heart of the city goes live with popular
markets (photo 3). In 2014, these will be
accompanied by a huge merry-go-round,
a prologue to the 2015 European Capital
of Culture. There will be the St Wenceslas
market in September, Havel market in October and St Martin market in November,
followed by the most spectacular one, the
Christmas market in December. In between,
the popular farmers’ markets will be held.
Im Herbst finden wie jedes Jahr das Internationale Theaterfestival
„Divadlo“, die Tage der Wissenschaft und Technik und das Festival
„Jazz ohne Grenzen“ statt. Das Stadtzentrum wird sich mit
verschiedenen Märkten beleben, auf denen man unter anderem
Produkte von Landwirten aus der Umgebung kaufen kann.
Das Theaterfestival „Divadlo“ (Foto 1) ist
ein Kaleidoskop des tschechischen wie
auch ausländischen Theaterschaffens.
Der diesjährige Jahrgang, der vom 9.
bis 19. September 2014 stattfindet,
bietet ein vielschichtigeres Programm als
in den vergangenen Jahren. So können
die Zuschauer z. B. eine bemerkenswerte
Hamlet-Adaption des Regisseurs Jan
Klata sehen. Darüber hinaus erwartet sie
eine israelische Inszenierung mit Saddam
Hussein und seinen Doppelgängern, der
„Revisor“ des Budapester Ensembles
Vígszínház und Elfriede Jelineks Drama
„Rechnitz – Der Würgeengel“ in einer
Aufführung des Slowakischen Nationaltheaters.
www.festivaldivadlo.cz
Tage der Wissenschaft und Technik
Anfang September begeben sich bereits
zum neunten Mal Wissenschaft und
Technik auf die Pilsner Straßen. Sechs
Tage lang werden wir überall von Ex-
October and November traditionally
belong to jazz in Pilsen. The year 2014
will offer a programme that will be an
homage to Glenn Miller, who went missing in action exactly seventy years ago
in December. SWR Big Band (photo 2),
performing on November 8, 2014, will be
the headliners of the festival programme.
Glenn Miller Tribute Big Band will perform in Rokycany and Klatovy. Besides
that the festival will offer a swing ball, a
concert by Roy Hargrove or the musical
The Crime in the Sazava Pacific written
by Ondřej Havelka.
www.jazzbezhranic.com
www.trhyplzen.cz, www.plzensketrhy.cz
DE/ Der Herbst gehört den Festivals
Internationales Theaterfestival
„Divadlo“
Jazz without Frontiers
perimenten, virtuellen Doppelgängern,
Laserstrahlen, blinkenden Monitoren und
weiteren wichtigen Dingen aus der Welt
der Wissenschaft umgeben sein. Das
traditionelle Festival stellt Menschen jeden
Alters verschiedene Wissenschaftsbereiche vor – und dies in Form eines Spiels,
das sich rings um uns her abspielt. Man
braucht nur zuzuschauen und ausreichend
Spiellaune mitzubringen. Die Tage der
Wissenschaft und Technik finden vom
8. bis 13. September 2014 statt.
www.dnyvedy.zcu.cz
Konzert mit Roy Hargrove sowie Ondřej
Havelkas Musical „Zločin v Posázavském
pacifiku“ („Das Verbrechen im SázavaPazifik-Express“) auf dem Programm.
www.jazzbezhranic.com
Märkte auf dem Platz der Republik
Im Herzen der Stadt finden regelmäßig
die verschiedensten Märkte statt (Foto 3).
Im Jahr 2014 wird sich hier – als Prolog
zum Projekt „Europäische Kulturhauptstadt 2015“ – auch ein riesiges Karussell
befinden. Im September erwarten uns
die Wenzelsmärkte, im Oktober der
Gallusmarkt, im November der Martinsmarkt und im Dezember der schönste
von allen, der Weihnachtsmarkt. In der
Zwischenzeit wird es zudem die populären
Farmermärkte geben.
www.trhyplzen.cz, www.plzensketrhy.cz
Jazz ohne Grenzen
Oktober und November stehen in Pilsen
traditionell im Zeichen des Jazz. Für 2014
ist ein Programm zu Ehren Glenn Millers
geplant, seit dessen Verschwinden im
Dezember siebzig Jahre vergangen sind.
Größter Star des Festivalprogramms wird
die SWR Big Band (Foto 2) sein, die am
8. November 2014 in Pilsen auftritt. In
Rokycany und Klatovy wird wiederum die
Glenn Miller Tribute Big Band spielen.
Darüber hinaus stehen ein Swing-Ball, ein
3
European Capital of Culture 2015
15
1
CZ/ Dotyky kultur i epoch
Kulturní nabídka míchá koktejl času i prostoru
Říjen a listopad nabídnou dotyk Španělska nebo oslavy narozenin republiky. Do svého zákulisí uprostřed temné noci poprvé pozvou také plzeňská
divadla. Kulturní nabídka pro tyto týdny obsahuje Týden hispánské kultury,
Mezinárodní bienále kresby, Plzeňské
oslavy vzniku republiky a Noc divadel.
Týden hispánské kultury
Festival věnovaný kultuře španělsky
mluvících zemí je každoročně gejzírem
plným energie. Tryská z hudby, jídla,
divadla i literatury. V roce 2014 se
bude konat od 7. do 26. října a kromě
zábavy přinese jako každoročně
i kapku poučení a vzdělání.
www.cskv.cz
Oslavy vzniku republiky
Samostatná Československá republika přišla na svět na sklonku první
světové války, 28. října. A tento den
se každoročně v Plzni, stejně jako
v dalších českých městech, slaví.
V roce 2014 se bude slavit 28. října.
Za symbolické vstupné bude přístup-
16
Evropské hlavní město kultury 2015
ná řada turistických cílů, na nebi se
rozzáří ohňostroj (foto 2) a připravena
je i celá řada dalších lákadel.
se v roce 2014 poprvé připojí i Divadlo
J. K. Tyla. Dveře svých budov otevře
v sobotu 15. listopadu. www.akce.plzen.eu
www.nocdivadel.cz
Bienále kresby
Mezinárodní přehlídka jednobarevné
kresby (foto 3, 4) se za osm ročníků
svého konání stala prestižní záležitostí, která přitahuje kreslíře z celého světa. V roce 2014 se lidé budou
moci seznámit s nejlepšími pracemi
na výstavě, která potrvá od 8. října
do 16. listopadu. Vystaveny zde budou kresby oceněné certifikáty nejvyšší kvality, Short listy, laureát Grand
Prix a další oceněné či vysoce hodnocené práce.
www.bienale-plzen.cz
Noc divadel
Co se děje v divadle v noci, kdy světla pohasnou, a opona spadne? Liší se
nějak atmosféra v historickém Velkém
divadle (foto 1) a noc v moderním divadle Novém? To budou moci návštěvníci okusit v rámci Noci divadel, k níž
2
6. 9. – 1. 11. 2012
Galerie města Plzně o.p.s. / Gallery of City of Pilsen,
Dominikánská 2, Plzeň
EN/ Touches of Cultures and Epochs
Cultural offer mixes a cocktail of space and time
from October 7 to 26 and besides entertainment, it will bring some education
and learning. www.cskv.cz
The Republic Anniversary
3
October and November will offer a touch
of Spain and celebrations. Pilsen theatres
will open up their backgrounds to visitors
at night. The offer of culture includes the
Week of Hispanic Culture, International
Biennal of Drawing, Pilsen Celebrations
of the Republic Anniversary and the Night
of Theatres.
www.cskv.cz
A Week of Latin Culture
A festival dedicated to the culture of
Spanish speaking countries is a geyser
of energy, springing from music, food,
theatre and literature. In 2014 it will run
The independent Czechoslovakia was
born at the very end of the Great War,
on October 28, 1918. The anniversary of
this day is celebrated in Pilsen, as in other
countries of the Czech Republic. The year
2014 will see celebrations on October 28.
A number of tourist destinations in the city
will be accessible for a symbolic entrance
fee, there will be fireworks (photo 2) at
night and many other attractions will be
available to visitors.
www.akce.plzen.eu
The Biennal of Drawing
The international festival of unicolour
drawing (photo 3, 4) has had eight editions
already and has become a prestigious
event which attracts drawers from all
around the world. The 2014 edition will
present the best works at an exhibition
running from October 8 to November
16. It will present drawings awarded by
the certificates of best quality, entered
on short lists, Grand Prix laureates and
others highly appreciated or valued works.
www.bienale-plzen.cz
The Night of Theatres
What happens in a theatre at night when
the lights go dim and the curtain goes
down? Is there a difference between a
night in the historical Big Theatre (photo 1)
and the modern New Theatre? The visitors will be able to judge of themselves
during the Night of Theatres, joined in
2014 for the first time by the J.K. Tyl’s
Theatre. The theatres will open their doors
on Saturday, November 15.
www.nocdivadel.cz
DE/ Begegnungen der Kulturen
und Epochen
Pilsens Kulturangebot mixt einen bunten
Zeit- und Raum-Cocktail
Im Oktober und November erwarten
uns eine Begegnung mit Spanien und
eine große Geburtstagsfeier. Die Pilsner
Theater laden erstmals in dunkler Nacht
hinter ihre Kulissen ein… – Das kulturelle
Angebot der Herbstmonate umfasst eine
„Woche der spanischen Kultur“, eine
Internationale Grafik-Biennale, die Pilsner
Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum
der Republik wie auch eine Theaternacht.
Woche der spanischen Kultur
Dieses den spanischsprachigen Ländern
gewidmete Festival ist jedes Jahr ein
Geysir voller Energie, der nur so sprudelt
vor Musik, gutem Essen, Theater und
Literatur. 2014 findet das Festival in der
Zeit vom 7. bis 26. Oktober statt und
bringt – wie jedes Jahr – außer Unterhaltung auch einen Tropfen Bildung und
Belehrung.
www.cskv.cz
Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum der Republik
Die staatlich eigenständige Tschechoslowakische Republik erblickte am Ende
des Ersten Weltkriegs, am 28. Oktober
1918, das Licht der Welt. Dieser Tag
wird in Pilsen – wie auch in anderen
tschechischen Städten – jährlich gefeiert,
im Jahr 2014 am 28. Oktober. Für ein
symbolisches Eintrittsgeld wird eine
Reihe von Touristenzielen zugänglich sein,
der Himmel wird von einem Feuerwerk
(Foto 2) erleuchtet und die Stadt hält noch
zahlreiche weitere Attraktionen bereit.
www.akce.plzen.eu
Grafik-Biennale
Die internationale Schwarz-Weiß-GrafikSchau (Foto 3, 4) ist nach acht Jahrgängen zu einem prestigeträchtigen Anlass
geworden, der Grafiker aus aller Welt
anzieht. Im Jahr 2014 kann man sich vom
8. Oktober bis 16. November in einer
Ausstellung mit den besten Arbeiten vertraut machen. Gezeigt werden zahlreiche
honorierte und hoch geschätzte Arbeiten,
darunter Grafiken, die mit Zertifikaten
für höchste Qualität, der Aufnahme in
Shortlists oder mit einem Grand Prix
ausgezeichnet wurden.
4
www.bienale-plzen.cz
Theaternacht
Was tut sich im Theater, wenn die
Lichter ausgehen und der Vorhang
fällt? Unterscheidet sich die Atmosphäre
im historischen Großen Theater (Foto 1)
von der Nacht im Neuen Theater? Eine
Kostprobe davon erhalten die Zuschauer
im Rahmen der Theaternacht, der sich
2014 erstmals auch das Pilsner J.-K.-TylTheater anschließt. Seine Türen öffnen
sich am Samstag, dem 15. November.
www.nocdivadel.cz
European Capital of Culture 2015
17
1
CZ/ Vánoc čas kouzelný
Nejmagičtější část roku je plná tradičních akcí
Zimní čas má v Plzni svou neopakovatelnou atmosféru. Začíná
s prvním dnem adventu a končí v únoru masopustem s nezbytnými průvody.
V roce 2014 se vánoční strom na náměstí Republiky (foto 1)
rozsvítí 30. listopadu v 18 hodin. V celostátních anketách
o nejkrásnější vánoční strom v Česku se ten plzeňský už několikrát umístil na prvním místě. Jaký asi bude tentokrát?
Vánoční trhy (foto 4), které pod ním probíhají po celý advent,
nabízejí kromě inspirace na vánoční dárky či vůně báječných
jídel a nápojů také bohatý kulturní program. Jeho vrcholem
je každoroční Vánoční zpívání koled. Stovky lidí se tu sejdou
10. prosince 2014, aby si společně zazpívaly Narodil se Kristus Pán a Nesem vám noviny – stejně jako to učiní další tisíce
lidí na mnoha dalších náměstích. Všechny dohromady pak propojí rozhlasový most Českého rozhlasu.
K vánoční atmosféře patří také krásná hudba, kdy se tóny varhan nesou pod klenbou kostelů. Plzeňský advent jich nabízí celou řadu. Skutečným klenotem mezi varhanními koncerty pak
jsou Adventní půlhodinky, které se konají každou adventní
neděli od 15 hodin v katedrále sv. Bartoloměje (foto 3). Přední
čeští varhaníci tu hrají známé i méně známé skladby světových
mistrů.
Samotný Štědrý den se pak neobejde bez populárního odpoledního setkání pod vánočním stromem na náměstí, kdy se
s věže linou koledy v podání trubačů.
A když už vánoční svátky přejdou a letopočet se přehoupne
k nové číslici na konci, nadchází čas Tříkrálového průvodu. Ten
je součástí charitativní Tříkrálové sbírky. Vychází od katedrály
a jeho cílem je kostelík U Ježíška. Na prahu roku 2015 půjde
v neděli 4. ledna.
Zimu pak symbolicky uzavírají masopustní radovánky (foto 2),
jimiž Plzeň ožije 14. února 2015.
2
18
Evropské hlavní město kultury 2015
EN/ The Magic Time of Christmas
The most magical part of the year is packed
with traditional events
The winter time in Pilsen is marked with
unique atmosphere. It starts with the first
day of the Advent and ends in February by
the carnival and the traditional processions.
In 2014, the Christmas tree in the Republic
Square (photo 1) will be lit on November 30, at 6 p.m. In the past, the Pilsen
tree placed repeatedly among the most
favourite in the whole country. What will
it be like this year?
Christmas markets (photo 4 ), held under
the tree throughout the Advent, offer,
besides inspiration for Christmas gifts or
smells of delicious dishes and drinks, a
rich cultural programme. It will culminate
with the traditional Christmas Singing of
Carols. Hundreds of people will meet here
on December 10, 2014 to sing jointly
The Nativity of Christ, We Are Bringing
You the News — as many others will do
in the squares across the country. All
of them will be connected by the audio
bridge of the Czech Radio.
Christmas Eve is unthinkable without
the popular afternoon meeting under the
Christmas tree in the Square when carols
are played by trumpeters from the tower.
When Christmas is past and the calendar
turns to the New Year, the time of the
Twelfth Night Procession arrives. The
Der magischste Teil des Jahres bietet zahlreiche
traditionelle Veranstaltungen
in diesem Jahr am 30. November um
18 Uhr angezündet. In landesweiten Umfragen zum schönsten Weihnachtsbaum
Tschechiens konnte der Pilsner Baum
schon mehrfach Platz Eins belegen. Wie
wird er wohl diesmal aussehen?
Die Winterzeit ist in Pilsen von einer ganz
besonderen Atmosphäre geprägt. Diese
beginnt zum ersten Adventstag und endet
im Februar mit Fasching und den nicht
wegzudenkenden Faschingsumzügen.
Die Lichter des Weihnachtsbaums auf
dem Platz der Republik (Foto 1) werden
Winter is closed symbolically by the
carnival (photo 2) which Pilsen will see
on February 14, 2015.
The Christmas atmosphere is unthinkable without beautiful music when the
tones of organs soar to the vaults of
churches. The Advent in Pilsen offers a
number of them. Advent Half-hours, held
every Advent Sunday from 3 p.m. in
the St Bartholomew cathedral (photo 3),
are the true jewels among the concerts.
Leading Czech organists will perform
both well and less known compositions
by world maestros.
DE/ Zauberhafte Weihnachtszeit
4
procession itself is a part of the Twelfth
Night Collection. The procession starts
at the cathedral and heads towards the
Jesus’s Church. In the new year, it will be
held on January 4.
Die Weihnachtsmärkte (Foto 4), die in
Pilsen während der gesamten Adventszeit
stattfinden, bieten neben Geschenkideen und dem Duft leckerer Speisen und
Getränke auch ein abwechslungsreiches
kulturelles Programm. Dessen Höhepunkt
ist das alljährliche Weihnachtsliedersingen: Am 10. Dezember 2014 treffen
sich Hunderte von Menschen auf dem
Platz der Republik und singen gemeinsam tschechische Weihnachtslieder wie
„Narodil se Kristus Pán“ oder „Nesem vám
noviny“ – wie dies zur selben Zeit auch
Tausende anderer Menschen auf den
Plätzen des Landes tun. Sie alle wird wie
eine landesweite Brücke eine Sendung
des Tschechischen Rundfunks verbinden.
3
wahres Juwel unter den Orgelkonzerten
sind die Adventsvespern, die an jedem
Adventssonntag ab 15 Uhr in der
St.-Bartholomäus-Kathedrale (Foto 3)
stattfinden. Führende tschechische
Organisten spielen bekannte wie auch
weniger bekannte Kompositionen von
Meistern aus aller Welt.
Der Heilige Abend selbst ist undenkbar ohne das populäre nachmittägliche
Treffen unter dem Weihnachtsbaum auf
dem Platz der Republik, wo vom Turm
aus Trompeten mit Weihnachtsliedern
erklingen.
Nach Ende der Weihnachtstage, wenn
bereits ein neues Jahr geschrieben wird,
bricht die Zeit des Dreikönigsumzugs an.
Dieser ist Teil der caritativen Dreikönigssammlung, deren Erträge wohltätigen
Zwecken zugutekommen. Er beginnt an
der Kathedrale und endet an der Kirche
U Ježíška. Im Jahr 2015 findet er am
Sonntag, dem 4. Januar, statt.
Symbolischer Abschluss des Winters
sind die Faschingsvergnügen (Foto 2)
am 14. Februar 2015.
Untrennbar zur Weihnachtsatmosphäre
gehört auch schöne Orgelmusik unter
Kirchengewölben. Der Pilsner Advent
bietet hierzu reichlich Gelegenheit. Ein
European Capital of Culture 2015
19
1
CZ/ Festivaly jako hold
Jaro žije hudbou, filmem a studentským veselím
Smetanovské dny, Finále a Majáles –
to jsou tři velké akce, jimiž žije západočeská metropole každé jaro. První je
oslavou krásné hudby a připomínkou
hudebního skladatele Bedřicha Smetany, druhá oslavuje český film a třetí
studentské mládí.
Smetanovské dny
První velkou kulturní akcí každého roku
je multižánrový kulturní festival Smetanovské dny (foto 3, 4). Ten do Plzně
přivádí špičková tělesa z oblasti vážné
hudby, atraktivní sólové interprety procházející napříč žánry a další doprovodný program v podobě mezioborového
sympozia či výstav. V roce 2015 se
uskuteční od 2. do 29. března a jeho
hlavním tématem budou Rakušané,
Němci, Češi a česká kultura. Milovníci
krásné hudby se mohou těšit například
na koncert Vivat Mozart, během nějž
zazní třeba Zednářská smuteční hudba
nebo Symfonie č. 33 B dur.
Příznivce muzikálových melodií zase
potěší koncert pod taktovkou Carla
Topilowa Přijela k nám Broadway! se
sólisty Jennifer DeDominici a Dani-
20
Evropské hlavní město kultury 2015
elem Foshou. Oba koncerty provede
Plzeňská filharmonie.
www.smetanovskedny.cz
Finále
Filmový festival Finále (foto 1) představuje každoročně to nejlepší, co
za uplynulých dvanáct měsíců v české kinematografii vzniklo, a zároveň
nabízí srovnání s filmovou tvorbou jiných států. Vedle žhavé současnosti
staví i ohlédnutí za minulostí a pohledy na připravované projekty. Nejlepší
hraný celovečerní film a nejlepší dokument si nakonec z Plzně odvážejí
prestižní ocenění, Zlatého ledňáčka.
V roce 2015 se Finále bude konat
od 19. do 25. dubna.
www.festivalfinale.cz
Majáles
Tradiční studentské slavnosti jara mají
tradici dlouhou zhruba jedno a půl století. Jejich podoba je však ryze současná: pod otevřeným nebem se hraje
moderní muzika a studenti užívají každé letící vteřiny. Majáles (foto 2) se
koná vždy v dubnu a jeho vrcholem je
volba Krále Majáles a hudební festival
Majáles Open Air.
www.plzen.majales.cz
2
EN/ Festivals as Homage
Spring alive with music, film and student
festivities
The Smetana Days, The Finale and the
May Festivities – these are three major
events that set the metropolis of West
Bohemia going every spring. The first is
the celebration of beautiful music and a
memory of the composer Bedřich Smetana, second celebrates Czech film and
the third is a celebration of student youth.
The Smetana Days
The multi-genre festival Smetana Days
(photo 3, 4) is the first major event of every
year. It brings to Pilsen top orchestras
specialising in classical music, attractive
solo maestros across the genres and
offers an accompanying program in the
form of interdisciplinary symposium and
exhibitions. The 2015 edition will run
from March 2 to 29 and its main topic
will be Austrians, Germans, Czechs and
Czech Culture. The lovers of classical
music can look forward, among other
things, to the Viva Mozart concert which
will include Maurerische Trauermusik or
Symphony no. 33 in B flat. The lovers of
musical melodies will no doubt appreciate
a concert called Broadway Came to us,
directed by Carl Topilow, and with soloists
Jennifer DeDominici and Daniel Fosha.
Both concerts will be played by the Pilsen
Philharmonics.
www.smetanovskedny.cz
The Finale
The film festival The Finale (photo 1)
presents the very best of the Czech
cinema in the past twelve months and,
at the same time, offers comparison with
cinemas of other countries. Besides the
very present it provides a perspective
on the past, as well as outlook to future
projects. The best feature film and the
best document are awarded the prestigious
Golden Kingfisher award. The Finale will
take place from April 19 to 25, 2015.
www.festivalfinale.cz
3
May Festivities
Traditional student festivities have a tradition that spans roughly a century and a
half. Their form is very modern though:
music plays in open air and students enjoy
every flying second. The May Festivities
(photo 2) are held always in April and
they culminate by the election of the King
of May Festivities and by the Majales
Open Air festival.
www.plzen.majales.cz
DE/ Festivals als Hommage
Der Frühling kommt mit Musik, Film und
Studentenvergnügen
Die Smetana-Tage, das Filmfestival Finále
und das Studentenfest Majáles – diese
drei großen Veranstaltungen bringen jedes
Frühjahr Leben in die westböhmische
Metropole. Die erste ist eine Hommage an
die Musik und den Komponisten Bedřich
Smetana, die zweite an den tschechischen
Film, die dritte an die studentische Jugend.
verschiedenster Genres nach Pilsen und
bietet darüber hinaus ein interessantes
Begleitprogramm in Form eines interdisziplinären Symposiums und verschiedener
Ausstellungen. Im Jahr 2015 findet es
vom 2. bis 29. März statt und sein
Hauptthema sind Österreicher, Deutsche,
Tschechen und die tschechische Kultur.
Freunde klassischer Musik können sich
auf das Konzert „Vivat Mozart“ freuen,
das u. a. die Maurerische Trauermusik
oder die Sinfonie Nr. 33 B-Dur erklingen
lässt. Musical-Begeisterte erwartet ein
Konzert unter dem Taktstock des Dirigenten Carl Topilow. – Der Broadway
kommt nach Pilsen! Mit den Solisten
Jennifer DeDominici und Daniel Fosha.
Bei beiden Konzerten spielt die Pilsner
Philharmonie.
www.smetanovskedny.cz
Die Smetana-Tage
Filmfestival Finále
Die erste große kulturelle Veranstaltung
eines jeden Jahres ist Multigenre-Festival
„Smetana-Tage“ (Foto 3, 4). Dieses
führt Spitzenorchester der klassischen
Musik und hochkarätige Solointerpreten
Das Filmfestival Finále (Foto 1) stellt jedes
Jahr das Beste vor, was die tschechische
Kinematografie in den letzten zwölf Monaten
hervorgebracht hat, und bietet gleichzeitig
einen Vergleich mit dem Filmschaffen
4
anderer Länder. Neben der unmittelbaren
Gegenwart umfasst es auch einen Blick
in die Vergangenheit sowie Einblicke in
geplante Projekte. Der beste Spiel- und
Dokumentarfilm wird am Ende mit dem
begehrten Preis „Goldener Eisvogel“
ausgezeichnet. 2015 findet das Festival
vom 19. bis 25. April statt.
www.festivalfinale.cz
Majáles
Das traditionelle studentische Frühlingsfest kann auf eine lange Tradition von ca.
eineinhalb Jahrhunderten zurückblicken.
Seine Form ist jedoch eine rein gegenwärtige: Unter freiem Himmel spielt moderne
Musik und die Studenten genießen jede
flüchtige Sekunde. Die Majáles (Foto 2)
finden jährlich im April statt. Ihr Höhepunkt ist die Wahl des Majáles-Königs
und das Musikfestival Majáles Open Air.
www.plzen.majales.cz
European Capital of Culture 2015
21
1
CZ/ Kočky zatnou drápky
Výjimečná sezona bude plná výjimečných titulů
Hlavní plzeňskou divadelní nabídku tvoří repertoár čtyř souborů Divadla J. K. Tyla (foto 1, 3) a Divadla Alfa, které se orientuje na děti a mládež. K nim se přidává pestrá paleta hostujících představení pražských souborů, které hrají v Měšťanské
besedě, kulturním domě Peklo, hotelu Primavera a v dalších
sálech. S divadelními bonbonky navíc přicházejí i různé festivaly, které je uvádějí v rámci svých doprovodných programů.
Aida
Operu Aida napsal Giuseppe Verdi jako jednu ze svých posledních. Složil ji na objednávku pro operu v Káhiře a premiéra se hrála v rámci slavností u příležitosti otevření Suezského
průplavu. Soubor plzeňské opery tímto titulem otevře sezonu
2014/15. Premiéra se uskuteční 18. října 2014 ve Velkém
divadle a hrát se bude v italském originále s českými titulky.
o čtyřicet let později vytvořil Kočky. Odborníky oceňovaný
a publikem milovaný muzikál nyní přichází i do Plzně. Premiéra
se uskuteční 25. prosince 2014 v Novém divadle.
Les Slovaks
Zajímavý zážitek na prknech Nového divadla nabídne také
přední evropský taneční soubor Les Slovaks (foto 2). Do Plzně přijede 22.–23. ledna 2015, a to s choreografií Journey
Home, která spojuje živelný, fyzický a nespoutaný současný
tanec se slovenskou lidovou tradicí, humorem a živou hudbou.
Během představení tu hraje skladatel Simon Thierrée, který míchá klávesy, housle, efekty a zpěv s nahranou hudbou komorního souboru. Jako druhou uvede choreografii Fragments, v níž
slovenské tanečníky doprovodí Plzeňská filharmonie.
Spartakus
Baletní soubor připravuje pro novou sezonu velkou inscenaci
Chačaturjanova Spartaka. Tento náročný balet staví do kontrastu emocionální a lyrické scény a scény plné bojovné vášně tyranů i porobených. Režie a choreografie představení se
ujal šéf baletního souboru Jiří Pokorný. Premiéra Spartaka je
na programu 15. listopadu 2014 ve Velkém divadle.
Kočky
Když v roce 1939 napsal T. S. Eliot sbírku básní Old Possum´s
Book of Practical Cats, jistě ho ani nenapadlo, že vytvořil základ pro budoucí veleslavný muzikál. A. L. Webber z ní totiž
22
Evropské hlavní město kultury 2015
2
EN/ Cats Will Sink Their Talons
An exceptional season full
of exceptional titles
The main theatre offer in Pilsen consists
of four theatre groups, based at J.K.Tyl’s
Theatre (photo 1, 3) and Theatre Alfa,
while the latter focuses on children and
the youth. Then there is a varied palette
of guest Prague groups, performing in
the Měšťanská beseda, the Peklo culture
hall, Primavera hotel and other halls.
The theatre jewels are obviously linked
to festivals which advertise them as the
highlights of their accompanying programs.
Cats
When T.S. Eliot wrote Old Possum’s Book
of Practical Cats in 1939, he certainly did
not know that he created the basis for a
future famous music. Forty years later,
A.L. Weber made it into Cats. The musical
praised by the critics and cherished by
the audience now comes to Pilsen. The
premiere is scheduled at December 25,
2014 in the New Theatre.
Aida
Aida was one of the last operas written
by Giuseppe Verdi. Composed it in Cairo,
on commission, its first night was a part
of the ceremony to celebrate the opening of the Suez Canal. The Pilsen Opera
ensemble will use this opera to open
the 2014/15 season. The first night is
scheduled at October 18, 2014 in the
Big Theatre and the opera will be staged
in Italian with Czech subtitles.
Spartacus
first night is scheduled at November 15,
2014 in the Big Theatre.
Les Slovaks
The dance group Les Slovaks (photo 2),
a leading European dance group, is to
present an interesting performance in
the New Theatre. They will perform in
Pilsen on January 22 to 23, 2015, with
the choreography Journey Home, combining the live, physical, sensual dance with
the Slovak fold tradition, humour and live
music. The dance performance is accompanied by the composer Simon Thierrée
who mixes keyboard, violin, effects and
singing with the pre-recorded chamber
orchestra music. Next, the Fragments
choreography will be performed, where
the Slovak dancers will be accompanied
by the Pilsen Philharmonic.
The ballet group has prepared, for this
season, a major performance of Spartacus
by Khachaturian. This demanding ballet is
based on the contrast of emotional and
lyrical with those full of fight passion of
the tyrants and their subjects. The ballet
and choreography are directed by the
boss of the ballet group, Jiří Pokorný. The
DE/ Die Katzen strecken ihre Krallen
Eine außergewöhnliche Saison mit
außergewöhnlichen Inszenierungen
Den Kern des Pilsner Theaterangebots
bildet das Repertoire der vier Ensembles
des Josef-Kajetán-Tyl-Theaters (Foto 1,
3) und des Kinder- und Jugendtheaters
Alfa. Hinzu kommt eine bunte Palette an
Gastvorstellungen von Prager Ensembles,
die im Kulturzentrum Měšťanská beseda,
im Kulturhaus Peklo, im Hotel Primavera
und in weiteren Sälen auftreten werden.
Interessante Theatererlebnisse versprechen zudem auch die Begleitprogramme
verschiedener Pilsner Festivals.
Aida
Spartakus
Cats
Das Ballettensemble bereitet für die
neue Saison eine große Inszenierung
von Chatschaturjans „Spartakus“ vor.
Dieses anspruchsvolle Ballett basiert auf
einem Kontrast von gefühlvollen lyrischen
Szenen und Szenen voll kämpferischer
Leidenschaft sowohl der Tyrannen als
auch der Sklaven. Regie und Choreografie
übernahm der Leiter des Ballettensembles,
Jiří Pokorný. Die Premiere steht am 15.
November 2014 im Großen Theater auf
dem Programm.
Als T. S. Eliot 1939 seinen Gedichtzyklus
„Old Possum´s Book of Practical Cats“
verfasste, wäre er sicher nicht auf die
Idee gekommen, dass er damit die
Grundlage für ein berühmtes Musical
A. L. Webbers schuf – dieser machte
nämlich vierzig Jahre später „Cats“ daraus. Das von Fachleuten geschätzte und
beim Publikum beliebte Musical kommt
nun auch nach Pilsen. Premiere ist am
25. Dezember 2014 im Neuen Theater
(Nové divadlo).
Die Oper „Aida“ ist eine der letzten aus der
Feder Giuseppe Verdis. Sie entstand als
Auftragswerk für das Opernhaus Kairo und
wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zur
Eröffnung des Suez-Kanals uraufgeführt.
Das Pilsner Opernensemble eröffnet mit
diesem Stück die Theatersaison 2014/15.
Die Premiere findet am 18. Oktober 2014
im Großen Theater (Velké divadlo) statt,
gespielt wird im italienischen Original mit
tschechischen Untertiteln.
3
Les Slovaks
Ein interessantes Erlebnis auf den Brettern des Neuen Theaters bietet auch das
Tanzensemble Les Slovaks (Foto 2), das zu
den führenden europäischen Ensembles
zählt. Dieses wird vom 22.–23. Januar
2015 in Pilsen zu Gast sein, und zwar
mit der Choreografie „Journey Home“,
die elementaren, physischen und freien
Gegenwartstanz mit slowakischer Folklore,
Humor und lebendiger Musik verbindet.
Musikalisch begleitet wird die Vorstellung
von dem Komponisten Simon Thierrée,
der Keyboard, Geige, akustische Effekte
und Gesang mit eingespielter Musik eines
Kammerorchesters zu einer Synthese
verknüpft. Als Zweites wird die Choreografie „Fragments“ aufgeführt, bei der
die slowakischen Tänzer von der Pilsner
Philharmonie begleitet werden.
European Capital of Culture 2015
3
23
1
CZ/ Poklady s hvězdou Davidovou
Interiéry Adolfa Loose se otevírají veřejnosti
V Plzni kdysi žila početná a velmi významná židovská komunita. Dnes ji připomíná
jedna z největších synagog na světě, Velká synagoga, nově zrekonstruovaná
synagoga Stará, či několik exkluzivních interiérů od architekta Adolfa Loose.
Dnešní Klatovská třída a její okolí byly
v časech mezi dvěma světovými válkami nejlepší adresou v Plzni. Bydleli zde
významní obchodníci, lékaři i továrníci.
Ti všichni chtěli mít byty jedinečné,
moderní a luxusní. Jejich představy
a požadavky splňoval architekt Adolf
Loos. Z jeho třinácti plzeňských realizací se jen v pěti případech tyto interiéry dochovaly v natolik uceleném
stavu, že se mohou stát součástí plánované prohlídkové trasy. Jejím základem budou dva obnovené interiéry – salonek a jídelna, které
se zachovaly z původního bytu doktora Vogla na Klatovské tř. 12 (foto 1), a salon s jídelnou a ložnicí v bytě rodiny Krausových v Bendově ulici 10.
Pokud to restaurátorské práce dovolí,
bude do prohlídkové trasy zařazen
v roce 2015 také dům Oskara Semlera
na Klatovské třídě 110 a soukromý tzv.
Brummelův dům na Husově třídě 58.
24
Evropské hlavní město kultury 2015
Prohlídky pro skupiny na objednávku
organizuje Plzeň-TURISMUS (info@
visitplzen.eu, + 420 378 035 330).
Bližší informace na www.visitplzen.eu.
Velká synagoga
Velká synagoga (foto 3) byla postavena na konci 19. století v maursko-románském stylu a svou velikostí jednoznačně konkurovala křesťanskému
chrámu sv. Bartoloměje. Je největší synagogou v Česku a druhou v Evropě.
V dobách, kdy sloužila náboženským
účelům, pojala až dva tisíce věřících.
Dnes se v ní konají koncerty nabité jedinečnou atmosférou, a výstavy často
vybízející k hlubšímu zamyšlení.
1859 a ve druhé polovině dvacátého
století notně zchátrala. Nyní má za sebou důkladnou rekonstrukci, která jí
navrátila bývalou krásu. I zde se v současnosti konají koncerty. Sousední
Zahrada vzpomínek v prostoru bývalé
židovské školy připomíná plzeňské
občany, kteří se nevrátili z koncentračních táborů druhé světové války.
Stará synagoga
Zatímco Velká synagoga vévodí sadům Pětatřicátníků, synagoga Stará
(foto 2) je ukrytá ve vnitrobloku nad
hotelem Slovan. Byla postavena v roce
2
EN/ Treasures with David’s Star
Interiors designed by Adolf Loos open to public
Pilsen once had a numerous and very significant Jewish community.
Today, it is commemorated by one of the largest synagogues in the
world, the Great Synagogue, the newly reconstructed Old Synagogue
or several exclusive interiors designed by Adolf Loos.
3
Today’s Klatovská Avenue and its environs
was the best address in Pilsen in between
the wars. It was where major businessmen, physicians and merchants lived. All
of these wanted to have unique, modern
and luxurious living. Their demands and
requirements were met by the architect
Adolf Loos. Of his thirteen Pilsen commissions, five interiors have survived in
such a state that they can now become
parts of a tour. It will be based on two
renovated interiors, a parlour and dining
room, which survived from the original
flat of dr. Vogel at Klatovská Avenue no.
12 (photo 1), and a parlour, dining room
3
and bedroom in the Kraus’ flat in Bendova
Street no. 10. Provided the restoration
works allows for it, the house of Oskar
Semler at Klatovská Avenue no. 110 and
the private, so-called Brummel’s House at
Husova Avenue no. 58, will be included
in the tour in 2015.
the second biggest in Europe. When it
served religious purposes it contained as
many as two thousand people. Today, it
serves as a venue for concerts marked
by unique atmosphere and exhibitions
inspiring for deeper meditations.
The excursions for groups can are available
from Plzeň-TURISMUS ([email protected]
eu, +420 378 035 330). More information
at www.visitplzen.eu.
While the Great Synagogue is the dominant
of the 1935s’ Park, the Old Synagogue
(photo 2) is hidden in a block above the
Slovan hotel. It was built in 1859 and in
mid 20 th century was left derelict. It has
just come through a major reconstruction
which returned it back its original beauty.
The neighbouring Garden of Memories,
in the place of the former Jewish school,
commemorates those citizens of Pilsen
who have not returned from the concentration camps of the WWII.
Great Synagogue
The Great Synagogue (photo 3) was built
in the late 19th century in the MoorishRomanesque style and, by its size,
was a mighty rival to the Christian St
Bartholomew’s Temple. It is the biggest
synagogue in the Czech Republic and
DE/ Schätze mit Davidsstern
Adolf Loos‘ Innenausstattungen werden
der Öffentlichkeit zugänglich
In Pilsen lebte einst eine bedeutende und zahlenstarke jüdische
Gemeinde. An diese erinnern heute eine der größten Synagogen der
Welt – die Große Synagoge, die neu sanierte Alte Synagoge sowie
einige der exklusiven Innenausstattungen des Architekten Adolf Loos.
Old Synagogue
ihrer Größe konkurrierte sie eindeutig
mit der christlichen St.-BartholomäusKathedrale. Sie ist die größte Synagoge
der Tschechischen Republik und die
zweitgrößte Europas. In der Zeit, in der
sie religiösen Zwecken diente, fanden
hier bis zu zweitausend Gläubige Platz.
Heute finden hier Konzerte mit einer
einzigartigen Atmosphäre wie auch
Ausstellungen statt, die oft zu tieferem
Nachdenken anregen.
Die Alte Synagoge
Die heutige Straße Klatovská třída und
deren Umgebung war in der Zeit zwischen
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Pilsens
beste Adresse. Hier wohnten bedeutende
Geschäftsleute, Ärzte und Fabrikanten.
Sie alle wollten einzigartige, moderne und
luxuriöse Wohnungen. Umgesetzt wurden
ihre Wünsche und Vorstellungen von
dem Architekten Adolf Loos. Von seinen
insgesamt dreizehn Pilsner Projekten sind
jedoch nur in fünf Fällen Innenausstattungen in einem so vollständigen Zustand
erhalten geblieben, dass sie Teil einer
geplanten Besichtigungstour werden
können. Deren Kernstück sollen zwei
erneuerte Interieurs bilden: ein kleiner
Salon und ein Esszimmer, die von der
ursprünglichen Wohnung des Doktor
Vogel in der Klatovská třída 12 (Foto 1)
erhalten geblieben sind, und ein Salon mit
Ess- und Schlafzimmer in der Wohnung
der Familie Kraus in der Bendova ulice
10. Sofern die Restaurierungsarbeiten es
erlauben, werden 2015 auch das Haus
des Pilsner Unternehmers Oskar Semler
in der Klatovská třída 110 und das private
sog. Brummel-Haus in der Husová třída 58
in die Besichtigungstour aufgenommen.
Gruppenbesichtigungen werden auf
Bestellung von Pilsen-TURISMUS (info@
visitplzen.eu, + 420 378 035 330) organisiert. Nähere Informationen finden Sie
unter www.visitplzen.eu.
Die Große Synagoge
Die Große Synagoge (Velká synagoga, Foto
3) wurde am Ende des 19. Jahrhunderts
im maurisch-romanischen Stil erbaut. Mit
Während die Große Synagoge das Erscheinungsbild der Straße Sady Pětatřicátníků
prägt, ist die Alte Synagoge (Stará
synagoga, Foto 2) in einem Innenhof
oberhalb des Hotels Slovan verborgen.
Sie wurde 1859 erbaut und verwahrloste
in der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts zusehends. Jetzt hat sie
eine gründliche Sanierung hinter sich,
die ihr die alte Schönheit zurückgab.
Auch hier finden heute Konzerte statt.
Der benachbarte Erinnerungsgarten
(Zahrada vzpomínek) auf dem Gelände
einer ehemaligen jüdischen Schule
erinnert an diejenigen Pilsner Bürger,
die nicht aus den Konzentrationslagern
des Zweiten Weltkriegs zurückkehrten.
European Capital of Culture 2015
25
1
CZ/ Plzeňští géniové
Rok 2015 připomene světové výtvarníky z Plzně
Téměř na každém kroku narazíte v centru Plzně na nějakou galerii, výstavní síň
či muzeum. Najdete tu expozice a výstavy orientované na děti, milovníky historie,
obdivovatele církevního umění či vyznavače umění současného.
Zahrada Jiřího Trnky 2
Před 103 lety se v Plzni narodil otec
moderního loutkového a animovaného
filmu Jiří Trnka. V rámci roku 2015, kdy
je Plzeň Evropským hlavním městem
kultury, jej připomene rozsáhlá výstava
Trnkova Zahrada. Interaktivní expozici
bude od 24. února do 30. června
2015 hostit Západočeské muzeum.
Návštěvníky zavede do tajuplné a kouzelné Zahrady, kterou Trnka proslavil
ve své knížce. Jejím reálným předobrazem byl Mikulášský hřbitov v Plzni.
Ateliér Jiřího Trnky
Další výstavu připomínající Jiřího Trnku (foto 3) přichystala Galerie města
Plzně. Od 17. ledna do 30. dubna
2015 představí celou šíři jeho tvůrčí
osobnosti: Trnku grafika, ilustrátora, autora filmových kostýmů či soch.
Chybět nebude ani rodinná sbírka
kreseb a další veřejnosti neznámé ar-
26
Evropské hlavní město kultury 2015
tefakty. I tato výstava je součástí projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní
město kultury.
Mnichov
Západočeská galerie se svou první výstavou roku 2015 v Masných krámech
naopak obrací z Česka ven. Připravila
atraktivní výstavu věnovanou malířství
Mnichovské školy (foto 1, 2) druhé
poloviny 19. století. K vidění zde budou
díla Gabriela von Maxe, Paula Klee, Alfonse Muchy, Václava Brožíka a dalších
autorů. Výstava, která se rovněž koná
pod hlavičkou Plzně 2015, bude probíhat od 17. ledna do 5. dubna 2015.
hé světové války emigroval do USA,
a do Čech se už nikdy nevrátil. Jakožto aktivní antikomunista tu byl téměř
zapomenut. Jeho tvorbu i život budou
po celý rok 2015 představovat výstavy v Západočeském muzeu.
Návrat Ladislava Sutnara
Ladislav Sutnar je dalším z významných plzeňských rodáků, kteří zanechali výraznou stopu ve světě: byl
světově uznávaným zakladatelem
moderního designu. Na prahu dru-
2
EN/ Geniuses of Pilsen
The year 2015 will commemorate worldclass artists from Pilsen
In Pilsen, you can see a gallery, exhibition hall or museum at every
step. You will find here expositions and exhibitions focusing on
children, lovers of history, lovers of religious art or fans of modern arts.
The Garden of Jiří Trnka 2
The father of puppet and cartoon film,
Jiří Trnka, was born in Pilsen 103 years
ago. In 2015, when Pilsen becomes the
European Capital of Culture, he will be
commemorated by a large exhibition
called Trnka’s Garden. The interactive
exposition will be housed from February
24 to June 30, 2015 in the Museum of
West Bohemia. The visitors will be taken
through a magical and mysterious Garden
that Trnka made famous in his book.
The garden was based on St Nicholas’s
cemetery in Pilsen.
The studio of Jiří Trnka
Another exhibition commemorating Jiří
Trnka (photo 3) was prepared by the Gallery
of the City of Pilsen. It will present various
aspects of his work from January 17 to
April 30, 2015: Trnka as a graphic artist,
Jiří Trnkas Garten 2
Vor 103 Jahren wurde in Pilsen einer
der Väter des modernen Puppen- und
Zeichentrickfilms, Jiří Trnka, geboren.
Im Jahr 2015, in dem Pilsen Europäische
Kulturhauptstadt ist, wird seiner mit der
umfangreichen Ausstellung „Trnkas Garten“
(„Trnkova Zahrada“) gedacht. Die interaktive
Ausstellung ist vom 24. Februar bis 30.
Juni 2015 im Westböhmischen Museum
zu sehen. Sie führt ihre Besucher in den
geheimnisvollen, magischen Garten, den
Trnka in seinem Buch „Zahrada“ („Der
Garten“) berühmt gemacht hat. Reales
Vorbild für diesen Garten war der Pilsner
Nikolaus-Friedhof.
Jiří Trnkas Atelier
Eine weitere an Jiří Trnka (Foto 3) erinnernde Ausstellung hat die Galerie
der Stadt Pilsen vorbereitet. Vom 17.
Januar bis 30. April 2015 stellt sie diese
Künstlerpersönlichkeit in ihrer ganzen
kreativen Vielfalt vor: Trnka als Grafiker,
Illustrator, Schöpfer von Filmkostümen
oder Skulpturen. Unter anderem werden
auch eine Familiensammlung von Zeichnungen sowie weitere der Öffentlichkeit
bislang unbekannte Artefakte zu sehen
who have left a trace in the world. At the
beginning of WWII he emigrated to the
United States never to return to the Czech
Republic. As an active anti-communist,
he was nearly forgotten. His life and
work will be commemorated by exhibitions in the Museum of West Bohemia
throughout 2015.
illustrator, designer of film costumes or
sculptor. It will include a family collection
of drawings and other objects, unknown
to general public. This exhibition, too, is
a part of the project Pilsen 2015 – the
European Capital of Culture.
Munich
The first 2015 exhibition of the Gallery of
West Bohemia in Mastné krámy, on the
contrary, looks beyond the Czech border.
There is an attractive exhibition dedicated
to the art of the Munich School (photo 1,
2) in the late 19th century. On display will
be works by Gabriel von Max, Paul Klee,
Alfons Mucha, Václav Brožík and others.
The exhibition, a part of Pilsen 2015, will be
open from January 17 to April 5, 2015.
The return of Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar, the founder of modern
design, is another of important Pilseners
3
DE/ Pilsner Genies
Das Jahr 2015 erinnert an weltberühmte
bildende Künstler aus Pilsen
Fast auf Schritt und Tritt stößt man im Pilsner Stadtzentrum auf
eine Galerie, einen Ausstellungssaal oder ein Museum. Hier findet
man Ausstellungen, die auf Kinder, auf Geschichtsliebhaber, auf
Zirkusbegeisterte oder auf Freunde moderner Kunst ausgerichtet sind.
sein. Auch diese Ausstellung ist Teil des
Projekts „Pilsen – Europäische Kulturhauptstadt 2015“.
„Pilsen 2015“ stattfindende Ausstellung
ist vom 17. Januar bis 5. April 2015
zu sehen.
München
Die Rückkehr Ladislav Sutnars
Die Westböhmische Galerie hingegen
wendet mit ihrer ersten, in den Masné
krámy stattfindenden Ausstellung des
Jahres 2015 den Blick über die Grenzen
Tschechiens hinaus. Sie hat eine attraktive
Ausstellung vorbereitet, die der Malerei
der Münchner Schule (Foto 1, 2) in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gewidmet ist. Gezeigt werden Werke von
Gabriel von Max, Paul Klee, Alfons Mucha,
Václav Brožík und weiteren interessanten
Künstlern. Die ebenfalls im Rahmen von
Ladislav Sutnar ist ein weiterer in Pilsen
geborener Künstler, der eine markante
Spur in der Welt hinterlassen hat: Er war
ein weltweit anerkannter Pionier des modernen Designs. Zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs emigrierte er in die USA und
kehrte daraufhin nicht nach Tschechien
zurück. Als aktiver Antikommunist geriet
er hier fast in Vergessenheit. Sein Leben
und Werk werden während des ganzen Jahres 2015 in Ausstellungen des
Westböhmischen Museums vorgestellt.
European Capital of Culture 2015
27
CZ/ Sousta v pěti linkách
Hudební nabídka je bohatá jako švédský stůl
Je libo hudbu vážnou? Nebo raději trošku jazzu? Či snad rock, pop, funky, hiphop,
country nebo dechovku? Plzeňské koncertní sály a kluby nabízejí od každého
pořádnou porci. Jen si vybrat podle chuti a nechat se unášet na koberci tkaném
pěti linkami a houslovým klíčem.
Rok 2014 je Rokem české hudby.
V jeho rámci častěji než jindy zaznívají
díla velikánů českého hudebního nebe.
Jeho oficiálním zakončením se 2. listopadu stane Dvořákovo Rekviem.
V monumentálním prostoru katedrály
sv. Bartoloměje jej provede Plzeňská
filharmonie s Českým filharmonickým
sborem Brno a špičkovými sólisty
Alžbětou Poláčkovou, Václavou Krejčí Houskovou, Miroslavem Dvorským
a Janem Šťávou.
Listopad zase udělá radost milovníkům funky muziky. V Měšťanské besedě 9. listopadu 2014 zahraje živoucí
legenda téhle hudby, Maceo Parker
(foto 1). Ani sedmdesáté narozeniny
mu neubraly na živelnosti a vitalitě.
Jeho koncerty jsou pověstné a bývají
popisovány jako strhující funkové orgie. I přesto, jaká legenda Maceo je,
28
Evropské hlavní město kultury 2015
jeho koncerty bývají až velmi intimní.
Na scéně je vždy jen sám za sebe.
Rok 2015 odstartuje v plzeňských
klubech ve velkém stylu. Na poslední
lednovou noc je připravena Plzeňská
Klubová noc I. Více než desítkou klubů bude znít hudba všech žánrů a stylů,
od pop-music, jazzu, world music a folk
& country, přes elektronickou a taneční hudbu, až po hudbu experimentální.
Živá vystoupení umělců z České republiky i zahraničí proběhnou v Anděl
Music Baru, Zach´s Pubu, Divadle Pod
lampou (foto 2, 3), Jazz Rock Café, Hi-fi Klubu, Buena Vista Clubu a dalších.
Akce se uskuteční 30.–31. ledna.
čitě stojí klub PH+ v Kopeckého sadech, sousední Mefisto, Žumberská
stodola v Bezručově ulici nebo Music
Club Pantheon na Anglickém nábřeží. Můžete si dát třeba malý okruh z jednoho klubu do druhého, neboť všechny
leží blízko sebe v centru města.
Taneční kluby
Plzeň je také doslova tanečním rájem.
Přímo v centru funguje po celý týden
řada tanečních klubů, za návštěvu ur-
1
EN/ Morsels in Five Lines
Musical offer rich as a buffet
Do you prefer classical music? Or some jazz? Perhaps rock, pop,
funky, hip hop, country or a brass band? Concert halls and clubs in
Pilsen offer a lot for everybody. Just choose according to your taste
and float on a carpet made of five lines and treble clef.
Year 2014 is the Year of Czech Music. As
a part of this project, works of the Czech
music giants are performed more often.
The project will culminate by Dvořák’s
Requiem on November 2, to be performed in the monumental venue of the
St Bartholomew’s Cathedral by the Pilsen
Philharmonics and Czech Philharmonic
Orchestra Brno and top soloist Alžběta
Poláčková, Václava Krejčí Housková,
Miroslav Dvorský and Jan Štáva.
Pilsen is a dancer’s paradise. There are
several dance clubs right in the centre,
such as PH+ in Kopecký’s Park, the
neighbouring Mefisto, Žumberská
stodola in Bezru
Street or Music Club Pantheon at
Anglické Riverbank. You can have a tour
around them since all of them are located
close to one another in the city centre.
2
DE/ Happen in fünf Linien
Das Musikangebot ist üppig wie ein
Schwedisches Buffet
Ist Klassik gefällig? Oder lieber etwas Jazz? Oder vielleicht Rock, Pop,
Funk, Hip-Hop, Country oder Blasmusik? Die Pilsner Konzertsäle und
Clubs bieten von jedem eine ordentliche Portion. Man braucht nur nach
Geschmack zu wählen und sich auf einem aus fünf Linien gewebten
Teppich mit Notenschlüssel entführen zu lassen.
Funk-Fans können sich auf den November
freuen. Im Kulturzentrum Měšťanská beseda spielt am 9. November 2014 eine
lebende Legende dieser Musik: Maceo
Parker (Foto 1). Auch der siebzigste
Year 2015 will kick in in big style in
Pilsen clubs. The Pilsen Club Night will
take place on the last night in January.
Over a dozen of clubs will play music
of all genres, from pop-music to jazz,
world music, folk & country, electronic
and dance music to experimental music.
There will be live performances of Czech
and foreign artists in Anděl Music Bar,
Zach’s Pub, Divadlo Pod lampou (photo
2, 3), Jazz Rock Café, Hi-fi Klub, Buena
Vista Social Club and others. The event
will be held on January 30 to 31.
Dance clubs
November will please the lovers of funky
music. The living legend of this type of
music, Maceo Parker (photo 1), will perform
in Měšťanská beseda on November 9,
2014. Already past seventy, he has lost
non of his vitality and drive. His concerts
are famously described as funky orgies.
Das Jahr 2014 ist ein Jahr der tschechischen Musik. Daher erklingen öfter als
sonst und öfter als anderswo Werke von
Größen des tschechischen Musikhimmels.
Offiziell ausklingen wird das Jahr am
2. November mit Dvořáks Requiem.
Dieses wird im monumentalen Raum der
St.-Bartholomäus-Kathedrale von der Pilsner Philharmonie und dem Tschechischen
philharmonischen Chor Brünn sowie von
den Spitzensolisten Alžběta Poláčková,
Václava Krejčí Housková, Miroslav Dvorský
und Jan Šťáva aufgeführt.
Despite his legendary status, Maceo’s
concerts are rather intimate and he is
always being himself on stage.
Geburtstag konnte seiner elementaren
Kraft und Vitalität nichts anhaben. Seine
Konzerte sind legendär und werden meist
als mitreißende Funk-Orgien beschrieben.
Doch trotz seines legendären Rufs sind
Maceos Konzerte nahezu intim und auf
der Bühne ist er stets er selbst.
Divadlo Pod lampou (Foto 2, 3), im Jazz
Rock Café, im Hi-fi Klub und im Buena
Vista Club. Termin der Veranstaltung ist
der 30.–31. Januar.
Tanzlokale
Pilsen ist zudem ein wahres Tanzparadies.
Direkt im Zentrum haben die ganze Woche
hindurch zahlreiche Tanzlokale geöffnet.
Einen Besuch wert sind sicherlich der Club
PH+ in der Straße Kopeckého sady, das
benachbarte Mefisto, die Žumberská
stodola in der Bezruč-Straße oder der
Music Club Pantheon am Englischen
Ufer (Anglické nábřeží). Man kann sich
auch auf eine kleine Tour von einem Club
zum anderen begeben, denn alle liegen
dicht beieinander im Stadtzentrum.
In den Pilsner Clubs startet das Jahr 2015
in großem Stil: Für die letzte Januarnacht
ist die Pilsner Clubnacht I geplant. In mehr
als einem Dutzend Clubs wird Musik aller
Stile und Genres erklingen, von Pop, Jazz,
World Music und Folk & Country, über
elektronische und Tanzmusik bis hin zu
experimenteller Musik. Live-Auftritte von
Künstlern aus der Tschechischen Republik
wie auch aus dem Ausland gibt es z. B. in
der Anděl Music Bar, im Zach´s Pub, im
3
European Capital of Culture 2015
29
1
CZ/ Za zvířaty a hvězdami
Malé návštěvníky okouzlí spousta zajímavostí
Kdo navštíví Plzeň se
svými dětmi, tomu tu
jeden den na návštěvu
rozhodně stačit
nebude. Den by si měl
vyhradit na ZOO, den
na Techmania Science
Center s 3D Planetáriem
a přinejmenším den
na všechno ostatní.
Například na festivaly.
Kolem světa
Festivaly na stříbrném plátně
Kolem jeden a půl tisíce druhů zvířat
od hmyzu po velké savce, a to na zhruba třiceti hektarech – to je plzeňská
zoologická zahrada v nejzákladnějších
datech. Na vlastní oči tu návštěvníci
mohou obdivovat žirafy, zebry, velbloudy, tygry, ale třeba i vakoveverky létavé,
varany, pandy, lemury a mnoho dalších
pozoruhodných obyvatel naší planety. Všichni žijí v atraktivních expozicích
připomínajících jejich původní prostředí.
Kromě toho ZOO láká během turistické
sezony i na výpravu do dávných časů
prostřednictvím DinoParku.
Podzim přináší také dva filmové festivaly
orientované na dětské publikum. Od 7.
do 12. listopadu 2014 se koná mezinárodní soutěžní přehlídka Juniorfest.
Od 15. do 23. listopadu 2014 se pak
uskuteční Podzimní sklizeň festivalu animované tvorby Animánie. Oba festivaly
doprovodí bohatý program a spousta
zajímavých hostů.
Vzhůru k hvězdám
Část starého areálu Škodovky prošla
náročnou rekonstrukcí a proměnila se
v úžasné Techmania Science Center
(foto 1), jehož součástí je i první 3D
Planetárium (foto 2) v České republice. Návštěvníci tu mohou hravě zaletět
do hlubin vesmíru, zkoumat přírodní zákony nebo obdivovat staré lokomotivy
vyrobené ve Škodovce. Děti pak nadchnou nové expozice Malá věda, Vodní
svět či MáToHáček.
30
Evropské hlavní město kultury 2015
A co dál?
Kdo nemá na návštěvu města s dětmi
tolik času, nebo by naopak toho chtěl
během návštěvy zvládnout co nejvíc,
ten může navštívit úžasné Muzeum loutek nebo jedinečné Muzeum strašidel.
Najde je pár kroků od sebe na náměstí
Republiky.
Dech dávno zašlých časů ho zase může
ovanout v tajemných chodbách Plzeňského historického podzemí. Jejich labyrint se vine pod celým historickým jádrem města a patří k českým unikátům.
Around the world
About a thousand and a half kinds of
animals, from insects to big mammals, all
of this on thirty hectares of land – these
are the basic data of Pilsen’s zoo. You can
see here giraffes, zebras, camels, tigers
but also sugar gliders, Nile monitors,
pandas, lemurs and many other interesting
inhabitants of our planet. All of these live
in attractive expositions resembling their
natural habitats. Besides this, ZOO attracts
the visitors, during the tourist season, to
journey to prehistory through DinoPark.
Towards the stars
A part of the old Skoda factory was
substantially reconstructed and turned
into amazing Techmania Science Center
2
EN/ To Animals and Stars
Young visitors to be spellbound by attractions
One day is not enough if you visit Pilsen with your children. A day
should be reserved for the ZOO, a day for Techmania Science
Center with 3D Planetarium and another day for everything else. For
festivals, for instance.
(photo 1) which includes the very first
3D Planetarium (photo 2) in the Czech
Republic. Visitors can fly to the depths of
universe, investigate the laws of nature
or admire old train engines produced in
Skoda factory. Children will be no doubt
fascinated by new expositions Young
Science, Waterland or There’s a Glitch.
What next?
Festivals on silver screen
The breath of times long gone can be
felt in the mysterious corridors of the
Pilsen underground. The labyrinth goes
underneath the whole historical core
of the city and belongs among unique
heritage sights in the Czech Republic.
Autumn brings two film festivals focused
on children. From November 7 to 12,
2014 there is the international film festival
Juniorfest. From November 15 to 23,
2014, there will be the autumn harvest
of the Animania festival. Both events will
be accompanied by a rich program and a
number of interesting guests.
For those who do not have so much
time to visit the city with their children
or want to see as much possible during
their visit, the great Puppet Museum or
the unique Museum of Monsters are
recommended. They are located just off
the Republic Square.
DE/ Zu Tieren und Sternen
Auch kleine Besucher erwartet jede
Menge Interessantes
Wer mit seinen Kindern in Pilsen ist, wird sicher nicht mit einem
Besuchstag auskommen. Einen Tag sollte man sich für den Zoo
reservieren, einen Tag für das Techmania Science Center mit
seinem 3D-Planetarium und mindestens einen Tag für alles Übrige.
Zum Beispiel die Festivals.
Um die Welt
Um die eineinhalbtausend Tierarten, von
Insekten bis hin zu Großsäugern, und dies
auf einer Fläche von ca. dreißig Hektar –
das ist der Pilsner Zoo in Basisdaten. Mit
eigenen Augen kann man hier nicht nur
Giraffen, Zebras, Kamele und Tiger, sondern
zum Beispiel auch Kurzkopfgleitbeutler,
Warane, Pandas, Lemuren und viele weitere bemerkenswerte Bewohner unseres
Planeten bewundern. Sie alle leben in attraktiven Gehegen, die ihrem natürlichen
Lebensraum nachempfunden sind. Während
der Touristensaison lädt der ZOO mit seinem
Dinosaurierpark zudem zu einer Expedition
in längst vergangene Zeiten ein.
Festivals auf der Leinwand
Im Herbst wird es zudem auch zwei auf ein
junges Publikum ausgerichtete Filmfes-
tivals geben. Vom 7. bis 12. November
2014 findet der internationale Filmwettbewerb „Juniorfest“ statt, vom 15. bis
23. November 2014 die „Herbstlese“
(Podzimní sklizeň) des Trickfilmfestivals
„Animánie“. Beide Festivals werden von
einem abwechslungsreichen Programm
mit vielen interessanten Gästen begleitet.
Hinauf zu den Sternen
Ein Teil des alten Geländes der ŠkodaWerke hat eine anspruchsvolle Rekonstruktion durchlaufen und sich in das
eindrucksvolle Techmania Science Center
(Foto 1) verwandelt, in dem sich auch
das erste 3D-Planetarium (Foto 2) der
Tschechischen Republik befindet. Hier
kann man in spielerischer Weise in die
Tiefen des Weltalls fliegen, Naturgesetze
ergründen oder in den Škoda-Werken
hergestellte alte Lokomotiven bewundern.
Kinder werden von den neuen Ausstellungen „Kleine Wissenschaft“ („Malá
věda“), „Wasserwelt“ („Vodní svět“) oder
„MáToHáček“ („Das hat ein Häkchen“)
begeistert sein.
Und was noch?
Wer für seinen Pilsen-Besuch mit Kindern
weniger Zeit hat oder – im Gegenteil – so
viel wie möglich schaffen will, kann das
wundervolle Marionettenmuseum und
das einzigartige Gespenstermuseum
besuchen. Beide findet man nur ein paar
Schritte voneinander entfernt auf dem
Platz der Republik.
Ein Hauch längst vergangener Zeiten weht
einem in den geheimnisvollen Gängen der
Pilsner historischen Keller entgegen, die
sich wie ein Labyrinth unter dem gesamten
historischen Stadtkern befinden und zu
den Unikaten Böhmens gehören.
European Capital of Culture 2015
31
1
CZ/ Láska prochází žaludkem
O vztahu k městu určitě platí totéž
O Plzni se říká, že by si zasloužila zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu
restaurací, hospod a hospůdek. O dobré jídlo a pití tu skutečně není nouze.
A k tomu se přidává i řada gastronomických festivalů a akcí.
Podzim přináší především Festival polévky, Pilsner Fest a Slunce ve skle.
Každý z nich zve na jiné gastronomické zážitky, případně i na kulturní program. Všechny nabízejí navíc i zážitek
z pospolitosti s dalšími lidmi.
Festival polévky
Čtyřicetilitrové kotle plné rozmanitých
polévek. Vůně stoupá nad plochu největšího plzeňského náměstí a sliny se
sbíhají. To je 7. září 2014 v srdci města, kdy se tady koná populární Festival
polévky (foto 3). Na něm se představují
plzeňské a mimoplzeňské restaurace,
které přímo na místě vaří známé i neznámé polévky.
www.zivaulice.eu
Slunce ve skle
O pár dnů později, 20. září 2014, míří
stovky lidí do Plzně-Černic. Právě tady,
v restauraci s malým pivovarem, se
32
Evropské hlavní město kultury 2015
koná oblíbený festival Slunce ve skle
(foto 2), jenž představuje produkci minipivovarů. Představuje se jich tu každoročně celá řada, a lidé tak mají jedinečnou šanci ochutnat desítky druhů
piv, za nimiž by jinak museli cestovat
po celé republice.
www.slunceveskle.cz
Pilsner Fest
Tradiční oslava narozenin první várky
piva Pilsner Urquell – Pilsner Fest
(foto 1) – se bude konat v sobotu
4. října 2014 od 12:30 do 01:30 hodin. Nabídne bohatý hudební program
na dvou pódiích, festivalové prohlídky
pivovaru a doprovodný program inspirovaný historií a výrobou plzeňského
ležáku. Hlavním tahákem jsou známé
české kapely a interpreti: J.A.R., Tata
bojs, David Koller či Anna K. Vstup
na akci je zdarma.
www.pilsnerfest.cz
Kde posedět?
Kdo nehledá gastronomický festival,
ale jen místo, kde se dobře najíst nebo
posedět nad kávou, ten může vybírat
z předlouhé řady restaurací, kaváren
či cukráren. Vaří se tu kuchyně česká
i světová, a podobné je to i s nabídkou
kávy a dezertů. Podrobný seznam vybraných restaurací naleznete na konci
tohoto časopisu.
2
Autumn brings the Festival of Soup,
Pilsner Fest and Glass in Light. Each of
these offers different gourmet experiences, but all bring the joy of unity with
other people and are accompanied by a
culture program.
Festival of soup
Forty-litre boilers full of various soups.
Smell rises above the ground of Pilsen’s
largest square, making mouths of people
water. This is September 4, 2014, the
very heart of the city, when Pilsen hosts
the popular Festival of Soup (photo 3).
This is an event where restaurants from
Pilsen and elsewhere present their soups,
cooked right in the square.
Sun in glass
A few days later, on September 20,
2014, hundreds of people will head to
Pilsen-Černice. It is here, in a restaurant
with a small brewery, where the popular
festival Sun in Light (photo 2) is held
annually, presenting production of small
breweries. Dozens of them present their
EN/ Love Comes Through Stomach
And the relation to the city is the same
Pilsen is said to deserve entry in the Guiness Book of Records as
far as the number of restaurants and pubs is concerned. There is no
shortage of good food and drink in the city. Add to this a number of
gastronomy festivals and events.
products here every year and visitors have
a unique chance to taste various beers
for which they would otherwise have to
travel around the country.
www.slunceveskle.cz
Pilsner Fest
The traditional celebration of the first brew
of Pilsner Urquell – Pilsner Fest (photo
1) – will take place on Saturday, October
4, 2014, from 12:30 p.m. to 1.30 a.m. It
will offer a rich and varied program on
two stages, festival brewery tours and
accompanying programme inspired by
the history and production of Pilsner
Urquell. The highlights include famous
Czech bands and singers such as J.A.R.,
Tata bojs, David Koller or Anna K. Entry
is free of charge.
www.pilsnerfest.cz
Where to relax?
If you are not after a gourmet festival
but are just looking for a place where
to eat or relax with a cup of coffee, you
can choose from a wide offer of cafés,
restaurants and confectionaries. You
will find here cuisine both Czech and
international, and the same holds true
for the offer of coffee and desserts. A
detailed list of restaurants can be found
at the back of the issue.
DE/ Liebe geht durch den Magen
Für die Beziehung zu einer Stadt gilt das
ganz bestimmt auch
3
Gastronomische Höhepunkte des Herbstes sind das Suppenfestival, das Pilsner
Fest und das Festival „Sonne im Glas“.
Jedes dieser Festivals lädt zu anderen
gastronomischen Erlebnissen ein, alle
bieten sie jedoch ein Gemeinschaftserlebnis mit anderen Menschen und zum
Teil auch ein Kulturprogramm.
Suppenfestival
Vierzigliterkessel voll verschiedenster
Suppen, deren Duft sich über Pilsens
größtem Platz verbreitet und einem das
Wasser im Munde zusammenlaufen
lässt. – Das erwartet die Besucher am 7.
September 2014 im Herzen der Stadt,
wo das populäre Suppenfestival (Foto 3)
stattfindet. Im Rahmen dieses Festivals
stellen sich Restaurants aus Pilsen und
anderen Orten vor, die direkt auf dem Platz
der Republik bekannte und unbekannte
Suppen kochen.
www.zivaulice.eu
Von der Stadt Pilsen sagt man, sie habe einen Eintrag ins GuinnessBuch der Rekorde verdient, und zwar für die Zahl ihrer Restaurants,
Wirtshäuser und kleinen Kneipen. An gutem Essen und Trinken
herrscht hier wirklich kein Mangel. Hinzu kommt eine Vielzahl von
gastronomischen Veranstaltungen und Festivals.
Sonne im Glas
Ein paar Tage später, am 20. September
2014, begeben sich Hunderte von Menschen nach Pilsen-Černice. Dort findet
in einem Restaurant mit einer kleinen
Brauerei das beliebte Festival „Sonne im
Glas“ („Slunce ve skle“, Foto 2) statt, auf
dem jährlich zahlreiche Kleinbrauereien
ihre Erzeugnisse vorstellen. Die Besucher
haben hier die einmalige Chance, Dutzende
von Biersorten zu probieren, für die sie
sonst durch die gesamte Tschechische
Republik reisen müssten.
www.slunceveskle.cz
Pilsner Fest
Das Pilsner Fest (Foto 1), die traditionelle
Jubiläumsfeier des ersten gebrauten
Pilsner-Urquell-Suds, findet am Samstag,
dem 4. Oktober 2014, von 12:30 bis 01:30
Uhr statt. Geboten werden ein reichhal-
tiges Musikprogramm auf zwei Podien,
Besichtigungen der Brauerei und ein von
Geschichte und Herstellung des Pilsner
Lagerbiers inspiriertes Begleitprogramm.
Hauptattraktion sind bekannte tschechische Bands und Interpreten: J.A.R., die
Tata bojs, David Koller und Anna K. Der
Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.
www.pilsnerfest.cz
Wo sitzt sich’s gut?
Wer nicht auf gastronomische Festivals
aus ist und nur etwas sucht, wo man gut
essen oder bei einer Tasse Kaffee sitzen
kann, der kann aus einer schier endlosen
Zahl von Restaurants, Cafés und Konditoreien wählen. Hier wird tschechische wie
auch internationale Küche geboten, und
ähnlich verhält es sich mit dem Angebot
an Kuchen und Desserts. Eine detaillierte
Liste ausgewählter Restaurants finden
Sie am Ende dieser Zeitschrift.
European Capital of Culture 2015
33
WC
WC
14
2
15
13
1
4
12
3
6
7
10
5
11
8
9
CZ/ Poznejte Plzeň
Procházka tepajícím srdcem města
1,5 hod. cca 2 km
Procházku Plzní
nemůžeme začít nikde
jinde než na náměstí
Republiky.
To se svými rozměry
193 x 139 m bylo
v době svého založení
jedním z největších
gotických náměstí
ve střední Evropě.
Katedrála sv. Bartoloměje 1 se
pyšní nejvyšší kostelní věží v Čechách –
měří 102,6 metru. Z jejího vyhlídkového
ochozu ve výši 65 metrů uvidíte celé
město jako na dlani.
Renesanční radnici 2 z roku 1558
zdobí četná sgrafita. V přízemí, v místnosti za mázhauzem, si můžete prohlédnout model historického jádra města
v měřítku 1:200. V sousedním Císařském domě sídlí Informační centrum
města Plzně.
Plzeňská madona na hlavním oltáři
katedrály patří mezi nejkrásnější české
gotické sochy. Východní stranu katedrály kryje z vnější strany kovaná barokní
mříž zdobená hlavičkami andělíčků –
mezi nimi se nachází tzv. andělíček pro
štěstí. Poznáte ho snadno, je celý oblýskaný, a když jej pohladíte a budete si
něco přát, určitě se vám to splní.
34
Evropské hlavní město kultury 2015
Moderní kašny ve třech rozích náměstí jsou dílem architekta Ondřeje
Císlera. Zobrazují heraldické figury
z městského znaku – anděla, velblouda a chrtici. Ve čtvrtém rohu náměstí
se nachází morový sloup z roku 1681
s barokní replikou plzeňské madony
na vrcholu.
Celé náměstí je doslova zhmotnělou
učebnicí architektury. Vedle gotické katedrály tu stojí domy renesanční, barokní,
secesní, funkcionalistické i reprezentující architekturu druhé poloviny 20. století. Na jižní straně náměstí se zachovaly
renesanční domy s kamennými portály.
V jednom z nich sídlí i Muzeum loutek
3 . Pamětní desky připomínají například pobyt vojevůdce Albrechta z Valdštejna či císaře Rudolfa II.
Z jižního rohu náměstí je vidět Velká
synagoga 4 . Jedna z největších
synagog na světě pojme více než tisíc lidí. Postavena byla v roce 1892
v maursko-románském stylu.
Ulicí B. Smetany dojdeme kolem barokního kostela sv. Anny 5 a klasicistní budovy Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje 6
(dříve kláštera dominikánek) k tzv.
Brance v empírovém stylu, postavené
na pozůstatku gotické městské brány.
Za ní už se rozprostírá nádherný městský sadový okruh založený v polovině
19. století na místě zbořených městských hradeb. Odtud můžeme po pravé straně spatřit novorenesanční budovu Velkého divadla 7 .
Nad secesním hotelem Slovan se ve
vnitrobloku domu ve Smetanových sadech 5 ukrývá Stará synagoga 8
z roku1859.
V Kopeckého sadech poutá pozornost
Měšťanská beseda 9 , nejvýznamnější společenské centrum Plzeňanů.
Historická budova skrývá nádherné
secesní sály a secesní kavárnu.
Ve spodní části Kopeckého sadů se
vyplatí odbočit Františkánskou ulicí
k františkánskému klášteru, jenž patří
mezi nejstarší stavby ve městě. Dnes
zde sídlí Muzeum církevního umění plzeňské diecéze 10 .
gotických pušek. V Šafaříkových sadech nepřehlédněme drobné sousoší
plzeňských „rodáků“ Spejbla a Hurvínka, nejznámějších českých loutek.
na světě, které sídlí v původním pivovarnickém domě. Kromě prohlídkové
trasy věnované vývoji pivovarnictví
od starověku do současnosti, je odtud
možné navštívit i plzeňské historické podzemí. Tento spletitý labyrint
chodeb, sklepů a studní byl pod městem Plzní budován od 14. století. Také
patří k nejrozsáhlejším v Čechách
a jeho specialitou je ohromné množství studní.
Procházku centrem města můžeme
stylově zakončit v Pražské ulici v nejznámější plzeňské pivnici U Salzmannů. Dům s původním renesančním bosovaným portálem nese jméno
formana Martina Salzmanna, který
v roce 1842 dovezl první várku Prazdroje do Prahy.
Proluku v sousedních Křižíkových sadech zdobí největší český velkoplošný
obraz – tzv. Theatrum Mundi 12
s námětem významných plzeňských
osobností.
Podél Proluky s pozůstatky městských
hradeb dojdeme až k Masným krámům 13 . Gotická stavba je dnes
výstavní síní Západočeské galerie. Ze
sousedního Pražského mostu je jedinečný pohled na romantickou Mlýnskou strouhu. Někdejší vodní náhon
má dnes podobu půvabného jezírka.
Naproti Masným krámům stojí středověká vodárenská věž.
Perlovou ulicí projdeme do ulice Veleslavínovy k Pivovarskému muzeu
14 . Je to jediné muzeum svého druhu
Jen deset minut chůze od centra se
nachází světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj 15 . Od Pivovarského muzea pokračujeme okolo hotelu
Courtyard by Marriott k Mlýnské
strouze a odtud podchodem pod
čtyřproudou komunikací do Štruncových sadů. Za podchodem zabočíme
doprava. Kolem rekonstruované budovy secesní Sokolovny a po lávce přes
řeku dojdeme do pivovaru.
Vrátíme se zpět a pokračujeme směrem k Západočeskému muzeu
11  , které se pyšní unikátní Městskou
zbrojnicí s evropsky významnou sbírkou
European Capital of Culture 2015
35
St Bartholomew’s Cathedral 1 boasts
the highest church tower in Bohemia – it is
102.6 metres tall. The balcony at 65 metres
gives you a great view of the whole city.
EN/ A Tour through the Vibrant
Heart of the City
The Madonna of Pilsen on the main
altar of the cathedral belongs among the
most beautiful Czech Gothic sculptures.
The eastern side of the cathedral is
protected by a Baroque grille, decorated
by the heads of the angels, including the
angel that brings happiness – you will find
him easily as his head is quite worn since
the legend has it that if you touch his head
and say a wish, your wish will be fulfilled.
Modern fountains in the three corners
of the square have been designed by the
architect Ondřej Císler. They represent
three heraldic figures from the city’s
coat-of-arms, namely an angel, a camel
and a greyhound. In the fourth corner
of the square there is a plague pillar
of 1681 with the Baroque replica of the
Pilsen madonna on top.
1.5 hours, around 2km
The Renaissance town hall 2 of 1558
is decorated by numerous sgraffiti. Check
out the 1:200 model of the historical centre
on the ground floor, just behind the great
hall. The neighbouring Emperor House
is the home to the Information Centre of
the City of Pilsen.
The whole square is something like a
textbook of architecture. The Gothic
cathedral is neighboured by Renaissance,
Baroque, Secessionist, Functionalist and
late 20th century buildings. On the south
side of the square you will find Renaissance
houses with stone portals. One of these
houses the Museum of the Puppets
3 . Plaques on the houses commemorate
the stay of Adalbert of Wallenstein and
the Emperor Rudolph II among others.
You cannot start a tour of Pilsen anywhere else than in the Republic
Square. With its 193 x 139 metres, it was one of the largest Gothic
squares in the Central Europe at the time when the city was founded.
park, there is the Old Synagogue 8
built in 1859.
Kopeck ý ’s Park is prominent with
Měšťanská beseda 9  , the most
important cultural venue for the citizens
of Pilsen. The historical building includes
Art Noveau hall and café.
In the lower part of Kopecký’s Park
take the Franciscan Street toward the
Franciscan Monastery, one of the oldest
buildings in the city. Today it houses the
newly opened Museum of the Church
Art of the Pilsen Bishopric 10 .
We return back and continue towards the
Museum of West Bohemia 11 boasting
a unique Municipal Armoury with a great
collection of Gothic guns. Don’t miss the
statues of Spejbl and Hurvínek, the
most famous Czech puppets and Pilsen
“natives”, in the nearby Šafařík’s Park.
The vacant site in Křižík’s Park is worth
mentioning for the largest painting in the
Czech Republic, the so-called Theatrum
mundi 12 depicting imporant people
from Pilsen’s history.
The Great Synagogue 4 can be seen
from the southern corner of the square.
With capacity of over 1,000 people, it
belongs among the largest synagogues in
the world. It was built in 1892 in MoorishRomanesque style.
Bedřich Smetana street will take us past
the Baroque Chuch of St Anna 5 and
the Classicist building of The Education
and Research Library of the Pilsener
Region 6 (formerly a Dominican Cloister) to the so-called Gate, built in the
Empire style on the place of the former
Gothic City Gate. Behind it you will find
a large municipal park, established in
the mid-19th century in the place of the
former city walls. From here, you can see
the neo-renaissance building of the Big
Theatre on the right 7 .
Above the Art Noveau hotel Slovan, inside
the block of houses in Smetanovy sady
36
Evropské hlavní město kultury 2015
Perlová Street will take us to Veleslavín’s
Street to the Brewery Museum 14 . It is
the world´s only museum of its kind, based
directly in the brewery house. Besides
the tour dedicated to the development
of brewery from the ancient times to
the present, you can visit the historical
underground of Pilsen. This convoluted
labyrinth of corridors, cellars and wells
was built from the 14th century. It belongs
among the vastest in the Czech Republic
and contains numerous wells.
A tour of the city can be – quite appropriately – concluded in the Prague
Street, in the most famous Pilsen pub
U Salzmannů. A house with the original
Renaissance embossed portal bears the
name of the wagoner Martin Salzmann
who brought the first supply of Pilsner
Urquell to Prague in 1842.
Along Proluka with the remains of the
city walls we will reach Masné krámy
13 . This Gothic building serves today as
the exhibition hall to the Gallery of West
Bohemia. The neighbouring Prague
Bridge offers a unique vista on Mlýnská
strouha (Mill-race) which has been
transformed into a romantic lake. The
mediaeval water tower is situated just
opposite Masné krámy.
If you want to visit the worldwide famous
Pilsner Urquell brewery 15 , you can
continue from the Brewery Museum past
the hotel Courtyard by Marriot to Mlýnská
strouha and then take the underpass
under the four-lane road to Štrunc’s Park.
Take right after the underpass and go
along the reconstructed Art Nouveau
Sokolovna building, take the bridge over
the road and you should reach the brewery
in ten minutes.
DE/ Ein Bummel durch
das pulsierende Herz der Stadt
1,5 Std., ca. 2 km
Ein Rundgang durch Pilsen kann nirgendwo anders beginnen als
auf dem Platz der Republik. Dieser war mit einer Fläche von
193 x 139 m zur Zeit seiner Erbauung einer der größten gotischen
Plätze Mitteleuropas.
Die unmittelbar auf dem Platz befindliche
St.-Bartholomäus-Kathedrale 1 kann
sich des höchsten Kirchturms in ganz
Böhmen rühmen – er ist 102,6 Meter
hoch und von seiner 65 Meter hohen
Aussichtsplattform kann man die ganze
Stadt überblicken.
Der ganze Platz ist quasi ein materialisiertes Architekturlehrbuch: Neben der
gotischen Kathedrale finden sich Renaissance-, Barock- und Jugendstilhäuser,
funktionalistische Gebäude wie auch
Bauwerke aus der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Auf der Südseite sind
einige Renaissancehäuser mit Steinportalen erhalten geblieben. In einem davon
ist das Puppenmuseum 3 ansässig.
Vom südlichen Ende des Platzes aus ist die
Große Synagoge 4 zu sehen. Sie wurde
1892 im maurisch-romanischen Stil erbaut
und gehört mit einem Fassungsvermögen
von mehr als tausend Menschen zu den
größten Synagogen der Welt.
Die Pilsener Madonna am Hauptaltar der
Kirche zählt zu den schönsten gotischen
Skulpturen in Böhmen. Die Ostseite der
Kathedrale ist außen von einem barocken, mit Engelsköpfen geschmückten
Metallgitter bedeckt, darunter befindet
sich auch der sog. Glücksengel. Wenn
Sie ihn streicheln und sich dabei etwas
wünschen, geht es bestimmt in Erfüllung.
Die modernen Springbrunnen an drei
Ecken des Platzes sind ein Werk des
Architekten Ondřej Císler. Sie zeigen
heraldische Figuren aus dem Pilsener
Stadtwappen: einen Engel, ein Kamel und
einen Windhund. In der vierten Ecke des
Platzes steht eine Pestsäule aus dem
Jahr 1681, an deren Spitze eine barocke
Replik der Pilsener Madonna zu sehen ist.
Ebenfalls auf dem Platz befindet sich
das mit zahlreichen Sgraffiti verzierte
Renaissance-Rathaus 2 aus dem Jahr
1558. Im Erdgeschoss des Gebäudes, in
einem Raum hinter dem Maßhaus, kann
man ein Modell des historischen Stadtkerns im Maßstab 1:200 bewundern.
Gleich nebenan, im Kaiserhaus, hat das
Informationszentrum der Stadt seinen Sitz.
Durch die Bedřich-Smetana-Straße
gelangt man, vorbei an der barocken
St.-Anna-Kirche 5 und dem klassizistischen Bau der Wissenschaftlichen
Bibliothek der Region Pilsen (einem
früheren Dominikanerinnenkloster) 6 , zur
sog. Branka, einem auf den Überresten
des gotischen Stadttors errichteten
Empire-Gebäude. Dahinter beginnt das
wunderschöne städtische Parkgelände,
das Mitte des 19. Jahrhunderts anstelle
der abgerissenen Stadtmauern angelegt
wurde. Von hier aus ist rechterhand das
im Neorenaissancestil erbaute Große
Theater 7 zu sehen.
Oberhalb des Jugendstilhotels Slovan
verbirgt sich im Innenhof eines Hauses
in der Straße Smetanové sady 5 die Alte
Synagoge 8 aus dem Jahr 1859.
Im Kopecký-Park zieht das wichtigste
gesellschaftliche und kulturelle Zentrum
der Pilsener, das ehemalige bürgerliche
Vereinshaus Měšťanská beseda 9 ,
die Blicke auf sich. In dem historischen
Gebäude befinden sich bezaubernde
Jugendstilsäle und ein Jugendstilcafé.
Vom unteren Teil des Kopecký-Parks
aus lohnt sich ein Abstecher in die
Františkánská ulice zum Franziskanerkloster, das zu den ältesten Bauwerken
der Stadt gehört. Heute hat dort das neu
eröffnete Museum für Kirchenkunst
der Diözese Pilsen 10 seinen Sitz.
Kehren wir nun zum Ausgangspunkt
unseres Abstechers zurück und setzen
unseren Rundgang in Richtung des Westböhmischen Museums 11 fort. Dieses
beherbergt u.a. die Städtische Rüstkammer
mit einer europaweit bedeutsamen Sammlung gotischer Flinten. Im Šafařík-Park
sticht eine kleine Skulpturengruppe ins
Auge, die zwei „gebürtige“ Pilsener zeigt:
die wohl bekanntesten tschechischen
Puppen Hurvínek und Spejbl.
Die sog. „Baulücke“ (Proluka) im benachbarten Křižík-Park ziert das größte
tschechische Fassadenbild – das sog.
Theatrum Mundi 12 , das wichtige
Pilsner Persönlichkeiten zeigt.
Vorbei an der „Baulücke“ mit Überresten
der Stadtmauer begeben wir uns zum
gotischen Gebäude der Fleischbänke
(Masné krámy) 13 , das heute als
Ausstellungssaal der Westböhmischen
Galerie dient. Von der benachbarten Prager
Brücke aus bietet sich ein einzigartiger
Blick auf den romantischen Mühlgraben
(Mlýnská strouha). Der ehemalige
Wassergraben hat heute die Form eines
schönen kleinen Sees. Gegenüber den
Fleischbänken steht der mittelalterliche
Wasserturm.
Durch die Perlová ulice gehen wir zum
Brauereimuseum 14 in der VeleslavínStraße. Dieses Museum ist als weltweit
einziges seiner Art in einem ehemals
brauberechtigten Haus untergebracht.
Neben einem Besichtigungsrundgang
zur Geschichte des Brauereiwesens
kann man von hier aus auch die Pilsener
historischen Keller besichtigen. Dieses
aus verzweigten Gängen, Kellern und
Brunnen bestehende Labyrinth wurde
ab dem 14. Jahrhundert unter der Stadt
errichtet. Es gehört zu den größten unterirdischen Kellersystemen in Böhmen
und seine Besonderheit besteht in einer
außergewöhnlich großen Zahl an Brunnen.
Unseren Bummel durch das Stadtzentrum können wir stilvoll im bekanntesten
Pilsener Bierlokal U Salzmannů in der
Pražská ulice beenden. Das mit einem
originalen Renaissance-Bossenportal
versehene Haus trägt den Namen des
Fuhrunternehmers Martin Salzmann, der
1842 die erste Ladung Pilsner Urquell
nach Prag brachte.
Wer noch die weltberühmte PilsnerUrquell-Brauerei 15 besichtigen will,
kann vom Brauereimuseum aus vorbei
am Hotel Courtyard by Marriott zum
Mühlgraben (Mlýnská strouha) und
dann durch eine Unterführung unter einer
vierspurigen Straße zum Štrunc-Park
gehen. Nach der Unterführung muss
man rechts abbiegen und gelangt, vorbei
am rekonstruierten Jugendstilgebäude
Sokolovna (Turnhalle) und über eine
kleine Brücke, nach ca. zehn Minuten
zur Brauerei.
European Capital of Culture 2015
37
1
CZ/ Kraj jako stvořený pro turistiku
Podzim a zima v kraji? Ideální čas pro návštěvu
a odpočinek!
Se zimou se životní
tempo zpomaluje,
ale Plzeňský kraj
jako takový rozhodně
neusíná. Když ho
pokryje bílá peřina,
rozzáří se jako
diamant a láká na lyže,
do muzeí nebo
k relaxaci v lázních.
Člověk si může vybrat
jedno, druhé nebo
všechno dohromady.
Památky nikdy nespí
Zdaleka ne všechny památky a turistické cíle se ukládají k zimnímu spánku.
Po celý rok můžete navštívit například
Muzeum Železné opony v Rozvadově, které se nalézá na nejznámějším
hraničním přechodu, který odděloval
východ a západ Evropy. V Dobré Vodě
(foto 3) u Hartmanic zase můžete celoročně obdivovat jedinečný skleněný
oltář a křížovou cestu v kostele svatého
Vintíře. Do Air Parku ve Zruči u Plzně to
zase láká muže a kluky, jimž učarovala
letecká a obrněná technika. A po celý
rok mají také otevřeno regionální muzea, která připravují zajímavé výstavy
a stálé expozice. Najdete je v Rokycanech, Blovicích, Domažlicích, Klatovech,
Tachově a Mariánské Týnici.
Šumava pro lyžaře
Šumava (foto 1) je ideálním místem pro
zimní radovánky pro celou rodinu. Ocení
ji hlavně příznivci běžek, nebo ti, kdo neholdují příliš strmým svahům. Nabízí moderní lyžařské areály, dlouhé kilometry
38
značených tras a skvělou infrastrukturu.
Například Ski&Bike Špičák poskytuje
skvělé možnosti lyžování, snowboardingu, novinkou je rodinná sjezdovka, snowpark a měřený slalom pro veřejnost.
V průběhu zimy tu také pamatují na další
vyžití svých návštěvníků, takže se tu konají rozmanité akce a zábavné podniky.
Lázně
Jedinými lázněmi v tradičním slova
smyslu jsou v Plzeňském kraji Konstantinovy Lázně. Jejich specializací
je léčba srdce, ale nabízejí i programy
zaměřené na wellness a relaxaci, včetně krátkodobých nebo víkendových
pobytů. Včetně takových, kdy si náplň
určuje návštěvník sám.
Originální rekondiční terapii poskytují
Pivní lázně v Chodové Plané (foto 2).
Bylinné procedury jsou zase specialitou
ve zbrusu nových Šumavských lázních
v Kašperských Horách.
www.turisturaj.cz
Evropské hlavní město kultury 2015
2
EN/ A Region Created for Tourism
Autumn and winter in the region?
An ideal time to visit for leisure!
The vibrant life slows down with the coming winter but the Pilsen
region as a whole definitely does not go to sleep. When snow covers
the land, it shines as a diamond, attracting its visitors for skiing, to
museums or to relax in baths. You can choose one thing at a time, or
everything at once.
Heritage sites never sleep
Not all heritage and tourist destinations
get their winter sleep. The Iron Curtain Museum in Rozvadov, the most famous border
crossing between Eastern and Western
Europe, stays open throughout the year.
Dobrá Voda (photo 3) near Hartmanice
offers a unique glass altar and stations
of the cross in the St Günther’s Church.
Both remain open for the whole year. Air
Park in Zru near Pilsen is an attracton
for men and boys who are fascinated by
aircraft and armoured vehicles. Regional
museums, too, remain open throughout
the year in Rokycany, Blovice, Domažlice,
Klatovy, Tachov and Mariánský Týnec.
Böhmerwald for skiers
Throughout the winter the resorts strives
to cater for tastes of all visitors, offering
various events and entertainment.
Baths
Konstantinovy Lázně is the only bath in the
strict meaning of the word in the Pilsen
region. They specialise on heart diseases
but there are also programs focusing on
wellness and relax, including short-term or
weekend stays, including those when the
visitors themselves choose their program.
An original recondition therapy is provided by Beer Batch in Chodova Planá
(photo 2), while new bath in Kašperské
Hory, Böhmerwald, focuses on herbal
therapy. www.touristparadise.com
Böhmerwald (photo 1) is an ideal place for
winters sports for the whole family. It will
be appreciated mainly by cross-country
skiers or those that like gentler slopes.
The region offers modern ski resorts,
long cross-country tourist paths and a
great infrastructure. Ski&Bike Špičák,
for instance, provides great facilities for
skiing and snowboarding, newly there is a
family slope, snowpark and timed slalom
route for public.
2
DE/ Eine Gegend wie für den
Tourismus geschaffen
Herbst und Winter in der Region? Eine
ideale Zeit für Besuch und Erholung!
3
Sehenswürdigkeiten
schlafen nie
Bei Weitem nicht alle Sehenswürdigkeiten
und Touristenziele halten Winterschlaf. So
kann man z. B. das ganze Jahr hindurch
das Museum des Eisernen Vorhangs
(Muzeum Železné opony) in Rozvadov
besuchen. Dieses befindet sich an einem
der bekanntesten Grenzübergänge, der
den Osten vom Westen Europas trennte.
In Dobrá Voda (Foto 3) bei Hartmanice
kann man wiederum ganzjährig einen einzigartigen gläsernen Altar und Kreuzweg
in der Kirche des Hl. Gunther bewundern.
Der Air Park in Zruč bei Pilsen ist das
Richtige für Männer und Jungen, die von
Flug- und Panzertechnik fasziniert sind.
Darüber hinaus haben das ganze Jahr
über die regionalen Museen geöffnet,
die interessante Wechsel- und Dauerausstellungen zeigen. Diese befinden
sich in Rokycany, Blovice, Domažlice,
Klatovy, Tachov und Mariánská Týnice.
Im Winter verlangsamt sich das Lebenstempo. Die Region Pilsen legt
sich jedoch definitiv nicht zur Ruhe. Von einer weißen Schneeschicht
bedeckt, funkelt sie wie ein Diamant und lädt zum Skifahren, in
Museen und zum Relaxen in Kurorten ein. Man kann sich für das
eine, das andere oder auch für alles zusammen entscheiden.
Auf Skiern durch den
Böhmerwald
Veranstaltungen und unterhaltsame
Unternehmungen statt.
Der Böhmerwald (Foto 1) ist ein idealer
Ort für Wintervergnügen mit der ganzen
Familie. Insbesondere für Langlauf-Fans
und diejenigen, die keine allzu steilen
Hänge mögen. Hier gibt es moderne
Skiareale, kilometerlange markierte Pisten
und eine gute Infrastruktur. So bietet z.
B. das Skigelände Ski&Bike Špičák
gute Möglichkeiten zum Skifahren und
Snowboarden. Neu sind eine FamilienAbfahrtsstrecke, ein Snowpark und ein
öffentlich nutzbares Speed-Slalom.
Kurorte
Und auch an die weitere Freizeitgestaltung der Besucher wird im Laufe des
Winters gedacht: Es finden verschiedenste
Das einzige traditionelle Kurbad der Region Pilsen ist Konstantinovy Lázně. Sein
Spezialgebiet sind Herzkuren, es werden
jedoch auch Wellness- und Erholungsprogramme, einschließlich Kurz- oder
Wochenendaufenthalten, angeboten.
Dazu gehören auch solche, deren Inhalt
der Kurgast selbst bestimmt.
Eine originelle Regenerationstherapie
bieten z. B. die Bierbäder in Chodová
Planá (Foto 2). Kräuterprozeduren sind
wiederum eine Spezialität des nagelneuen
Böhmerwaldbads in Kašperské Hory.
www.touristparadise.com
European Capital of Culture 2015
39
CZ/EN/DE Turistické informace
Tourist Information / Wichtige Informationen für Touristen
Ceny jízdného
v hromadné dopravě
Prices of tickets in
public transport
Fahrpreise in öffentlichen Verkehrsmitteln
Jízdné v tramvajích, trolejbusech či autobusech je možné platit dvojím způsobem: buď si předem zakoupíte papírovou jízdenku, nebo (máte-li českého
mobilního operátora) si můžete koupit
SMS jízdenku.
The tickets in trams, trolley-buses or buses
can be paid in two ways: either you buy
a paper ticket beforehand or (provided
you use a Czech mobile carrier) you can
buy a ticket by a text message.
Die Beförderungspreise für Straßenbahnen, O-Busse und Autobusse können auf
zweierlei Weise gezahlt werden: Entweder
Sie kaufen sich im Voraus eine Papierfahrkarte oder Sie kaufen sich (wenn Sie
ein tschechisches Mobilfunknetz haben)
eine Fahrkarte per SMS.
Papírová jízdenka je nepřestupní
a stojí pro dospělého 18 Kč, pro dítě
od 6 do 15 let 9 Kč. Celodenní jízdenka
vyjde na 70 Kč pro dospělého a před
jízdou je nutné ji vyplnit. Jízdenky je
možné zakoupit také v Informačním
centru na náměstí Republiky.
Přestupní SMS jízdenku na 35 minut nebo na 24 hodin získáte zasláním příslušné textové zprávy na číslo
90206. Jízdné se platí od 6 let věku.
www.pmdp.cz
40
A paper-ticket is a non-transfer ticket
and costs CZK 18 for adults, CZK 9 for
children aged 6 to 15. One day ticket
costs CZK 70 for adults and must be
filled in before the ride. The tickets are
available from the Information Centre in
the Republic Square.
Transfer text-message tickets for
35 minutes or 24 hours can be bought
by sending a text message to the number
90206. These tickets have to be paid for
persons older than 6 years (provided you
use a Czech mobile carrier).
Druh jízdenky
Tvar SMS
Cena
35 minut
PMDP35M
20 Kč (plus cena SMS dle vašeho tarifu)
24 hodin
PMDP24H
70 Kč (plus cena SMS dle vašeho tarifu)
Evropské hlavní město kultury 2015
Papierfahrkarte: kann nur für eine
Fahrt mit einem Verkehrsmittel (ohne
Umsteigen) verwendet werden und kostet für Erwachsene 18 CZK, für Kinder
zwischen 6 und 15 Jahren 9 CZK. Eine
Ganztagskarte kostet für Erwachsene
70 CZK und ist vor Fahrtantritt auszufüllen. Diese Fahrkarten können im
Informationszentrum auf dem Platz der
Republik gekauft werden.
Eine auch zum Umsteigen verwendbare
SMS-Fahrkarte für 35 Minuten oder
24 Stunden können Sie kaufen, indem
Sie an die Telefonnummer 90206 die
entsprechende SMS-Nachricht versenden.
Die angegebenen Preise gelten für Kinder
ab 6 Jahren (wenn Sie ein tschechisches
Mobilfunknetz haben).
Centrální autobusové nádraží
The main bus station / Zentraler Busbahnhof
Husova tř., dostupnost tramvají č. 2, trolejbusem
11, 12 a 18 a autobusem 28, 35, 41 a 56.
Husova street, accessible by tram no. 2, trolley-bus no.
11, 12 and 18, bus no. 28, 35, 41 and 56.
Husova třída, erreichbar mit der Straßenbahnlinie 2, den
O-Buslinien 11, 12 und 18 und den Buslinien
28, 35, 41 und 56.
Hlavní nádraží
Main station / Hauptbahnhof
Dostupnost tramvají č. 1 a 2, trolejbusem 10, 11, 12,
14, 15, 16 a 17 a autobusem 34 a 35. Spojení mezi
vlakovým a autobusovým nádražím zajišťují tramvaje
č. 2, trolejbusy č. 11 a 12 a autobus č. 35.
Accessible by tram no. 1 and 2, trolley-bus no.
10, 11, 12, 14, 15, 16 and 17, bus no. 34 and 35.
The connection between bus and train stations by tram
no. 2, trolley-bus no. 11 and 12 and bus no. 35.
Erreichbar mit den Straßenbahnlinien 1 und 2, den
O-Buslinien 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17 und den
Buslinien 34 und 35. Zwischen Eisenbahn- und
Busbahnhof verkehren die Straßenbahnlinie 2,
die O-Buslinien 11 und 12 und die Buslinie 35.
Taxi Kontakty / Contacts / Kontakte
Nástupní sazby taxi se pohybují od 25 do 35 Kč. Jízdné činí
20 až 30 Kč za 1 km. Minuta čekání stojí 4 Kč.
Hiring rate from CZK 25 to CZK 35. Tariff CZK 20
to 30 per 1km. Waiting rate CZK 4 per minute.
Die Einstiegspreise für Taxifahrten liegen zwischen 25 und
35 CZK. Die Fahrpreise betragen 20 bis 30 CZK/km. Für
Wartezeiten sind 4 CZK pro Minute zu zahlen.
Radio Taxi Plzeň
www.radiotaxi-plzen.cz
tel.: +420 377 377 377
Taxi Plzeň
www.taxiplzen.cz
Tel.: +420 776 315 454
Taxislužba CITY LINE
www.city-line.cz/taxisluzba
Tel.: +420 733 222 317
ALFA taxi
www.alfataxi.cz
Tel.: +420 603 449 929
Předprodej vstupenek
Tickets to Performances / Kartenvorverkauf
Turistické informační centrum města Plzně
Tourist Information Centre of the City of Pilsen
Touristeninformationszentrum der Stadt Pilsen
nám. Republiky 41, +420 378 035 415
Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13, +420 725 843 262
Rezervace a online prodej vstupenek
Bookings and online tickets sale
Reservierung und Online-Verkauf von Tickets
www.plzenskavstupenka.cz
Parkování / Parking / Parken
Střed města je rozdělen do několika zón, v nichž platí
rozdílné ceny parkovného. Zóny jsou na dopravních
značkách barevně rozlišeny.
The centre of the city is divided into several zones with
different cost of parking. The zones are marked by different
colours on the traffic signs
Das Stadtzentrum ist in mehrere Zonen unterteilt, in denen
verschiedene Parkpreise gelten. Die Zonen sind auf den
Verkehrszeichen verschiedenfarbig markiert.
Placená parkoviště a parkovací domy
Paid parking and multi-storey car parks
Gebührenpflichtige Parkplätze und Parkhäuser
Sady Pětatřicátníků
Sady Pětatřicátníků street / Straße Sady Pětatřicátníků
GPS: 49°44‘51.999“N, 13°22‘23.531“E
Provozní doba: po–pá 7–22 hod.
Parkovné: 20 Kč/hod.
Forma úhrady: hotově obsluze pokladny
Opening hours: Mon–Fri 7 a.m.–10 p.m.
Parking fee: CZK 20/hour
Payment: cash at the checkout
Betriebszeit: Mo–Fr 7–22 Uhr
Parkgebühr: 20 CZK/Std.
Zahlungsart: Barzahlung beim Kassenpersonal
Parkovací dům Rychtářka
Multi-storey car park Rychtářka / Parkhaus Rychtářka
GPS: 49°44‘59.849“N, 13°22‘52.255“E
Provozní doba: nonstop
Parkovné: 7
–19 hod.: 10 Kč/hod., 60 Kč/12 hod.
19–7 hod.: 5 Kč/hod., 40 Kč/12 hod.
Forma úhrady: hotově na samoobslužných pokladnách
Opening hours: non-stop
Parking fee: 7 a.m.–7 p.m.: CZK 10/hour, CZK 60/12 hours
7 p.m.–7 a.m: CZK 5/hour, CZK 40/12 hours
Payment: cash at the self-checkouts or at serviced checkout
Betriebszeit: nonstop
Parkgebühr: 7–19 Uhr: 10 CZK/Std., 60 CZK/12 Std.
19–7 Uhr: 5 CZK/Std., 40 CZK/12 Std.
Zahlungsart: Barzahlung an Selbstbedienungsautomaten
Parking Divadlo / Parkplatz am Theater
Pobřežní ulice / Pobřežní street / Straße Pobřežní
GPS: 49°44‘58.935“N, 13°22‘23.974“E
Provozní doba: nonstop
Parkovné: 10 Kč/hod., 60 Kč/12 hod.
Forma úhrady: hotově na samoobslužných pokladnách
Opening hours: non-stop
Parking fee: CZK 10/hour, CZK 60/12 hours
Payment: cash at the self-checkouts or at serviced checkout
Betriebszeit: nonstop
Parkgebühr: 10 CZK/Std., 60 CZK/12 Std.
Zahlungsart: Barzahlung an Selbstbedienungsautomaten
European Capital of Culture 2015
41
CZ/EN/DE Kontakty / Contacts / Kontakte
Turistické cíle, muzea a galerie
Tourist sights, Museums and Galleries
Touristenattraktionen, Museen und Galerien
Barokní kostel sv. Anny, Bedřicha Smetany 14,
Galerie Jiřího Trnky, nám. Republiky 40,
+420 378 035 760, www.uvu-plzen.cz, Galerie města Plzně, Dominikánská 2, +420
378 035 310, www.galerie-plzen.cz, Katedrála
sv. Bartoloměje, nám. Republiky 35, www.bip.cz,
Loosovy interiéry, Klatovská 12 a 110, Bendova
10, Husova 58, www.visitplzen.eu, Měšťanská
beseda, Kopeckého sady 13, +420 378 035 415,
www.mestanska-beseda.cz, Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze, Františkánská 11,
+420 378 370 900, www.bip.cz, Národopisné
muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13, +420
378 370 200, www.zcm.cz, Nové divadlo, Jízdecká ul., +420 378 038 190, www.djkt-plzen.cz,
Pivovar Plzeňský Prazdroj / Pilsner Urquell
Brewery, U Prazdroje 7, +420 377 062 888,
www.prazdrojvisit.cz, Pivovarské muzeum
/ Brewery Museum, Veleslavínova 6, +420
724 618 357, www.prazdrojvisit.cz, Renesanční
radnice, nám. Republiky 1, +420 378 035 330,
www.visitplzen.eu, Stará synagoga, Smetanovy
sady 5, +420 377 235 749, www.zoplzen.cz,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského
kraje, Smetanovy sady 2, +420 377 306 911,
www.svkpl.cz, Theatrum Mundi, Křižíkovy
sady, Velká synagoga, sady Pětatřicátníků
11, +420 377 235 749, www.zoplzen.cz, Visio
Art Gallery, Na Roudné 18, +420 377 539 516,
www.visioart.cz, Západočeská galerie – Masné
krámy, Pražská 18, +420 377 908 511, Výstavní
síň „13“, Pražská 13, +420 377 908 511, www.
zpc-galerie.cz, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, +420 378 370 111, www.zcm.cz
Děti / Children / Kinder
DinoPark Plzeň, Nad ZOO 1, +420 378
774 636, www.dinopark.cz, Dům pohádek,
Na Chmelnicích, +420 724 770 728, www.dumpohadek.cz, Muzeum loutek, nám. Republiky
23, +420 378 370 801, www.muzeumloutek.
cz, Muzeum strašidel, nám. Republiky 33,
+420 377 223 473, www.muzeumstrasidel.cz,
Naučné stezky města Plzně, www.plzen.eu,
Plzeňské historické podzemí / Pilsen Historical Underground, Veleslavínova 6, +420 724
618 357, www.plzenskepodzemi.cz, Techmania
Science Center + 3D Planetárium, ul. U
Planetária, +420 737 247 585, www.techmania.
cz, ZOO, Pod Vinicemi 9, +420 378 038 325,
www.zooplzen.cz
Divadlo / Theatres / Theater
CineStar – přenosy z Metropolitní opery v New
Yorku, OC Olympia Plzeň, Písecká 1, www.cinestar.cz, Divadlo Alfa, Rokycanská tř. 7, +420
378 038 451, www.divadloalfa.cz, Divadlo J. K.
Tyla – Velké divadlo, Smetanovy sady 16, Nové
divadlo, Jízdecká ul., +420 378 038 190, www.
djkt-plzen.cz, Kino Beseda, Kopeckého sady 13,
+420 378 035 415, www.mestanska-beseda.
cz, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13,
+420 378 035 415, www.mestanska-beseda.
cz, Peklo, Pobřežní 10, www.plzen2015.cz,
PRIMAVERA Hotel & Congress centre,
42
Evropské hlavní město kultury 2015
Nepomucká 1058/128, +420 378 020 500,
www.primaverahotel.cz
Kluby / Clubs
Anděl Music Bar, Bezručova 7, +420 773 830 712,
www.andelcafe.cz, Buena Vista Club, Kollárova
20, +420 377 921 291, www.buenavistaclub.
cz, Divadlo Pod lampou, Havířská 11, +420
378 037 800, www.podlampou.cz, House
of Blues, Černická 10, +420 608 777 606,
www.houseofblues.cz, Jazz Rock Café, Sedláčkova 18, +420 377 224 294, www.jazzrockcafe.
cz, Hifi klub, nám. Republiky 12, +420 377 221
376, www.hifiklub.wz.cz, Zach´s Pub, Palackého
nám. 2, +420 377 223 176, www.zachspub.cz
Koncerty / Concerts / Konzerte
ČEZ Aréna, Štefánikovo nám. 1, www.sazkaticket.
cz, Dům hudby, Husova 30, +420 377 223 451,
www.dumhudbyplzen.cz, Měšťanská beseda,
Kopeckého sady 13, +420 378 035 415, www.
mestanska-beseda.cz, Peklo, Pobřežní 10, www.
plzen2015.cz, Velká synagoga, sady Pětatřicátníků 11, +420 377 235 749, www.zoplzen.cz
Taneční kluby / Dance clubs
Club PH+, Martinská 1, + 420 777 760 169,
www.pehacko.cz, Goethe‘s Mefisto Music
Bar Pilsen, Goethova 2, +420 377 320 850,
www.mefistobar.com, Music club Žumberská
stodola, Bezručova 14, +420 377 322 306,
www.zumberskastodola.cz, Pantheon Music
Club, Anglické nábřeží 27, www.pantheonclub.cz
Volný čas / The leisure time Freizeitangebote
Wellness
Pivní lázně Pivovarský dvůr Purkmistr,
Selská náves 2, +420 377 994 311, www.
pilsenbeerspa.cz, Wellness Gondola, Pallova
12, +420 377 994 211, www.wellnessgondola.
cz, Wellness Hotel Central, nám. Republiky
33, +420 377 226 757, www.central-hotel.cz/
cz/wellness
motokáry / karts / Go-Karts
KartArena – Motokáry Plzeň, Zábavní centrum
Milenium, U Ježíška 2, +420 377 442 622, www.
motokart.cz, Motokáry Papírna Plzeň, Zahradní
173, +420 776 285 391, www.motokarypapirna.
cz, Super karting, Lhota – letiště, +420 605
170 263, www.superkarting.cz
bowling / bowling / Bowling
Bowling Plaza, OC Plzeň Plaza, Radčická
2, +420 737 206 218, www.bowlingplzen.
cz/plaza, Bowling Sladovnická, Sladovnická 4, +420 377 457 645, www.facebook.
com/PivniceSladovnicka, Bowling U Papírny, Papírnická 3, Plzeň, +420 731 441 777,
www.bowlingplzen.cz/papirna
obchodní centra / shopping / Shopping
Nákupní centrum Borská pole, U Letiště
2, www.iborskapole.cz, Obchodní centrum
Olympia Plzeň, Písecká 1, www.olympiaplzen.cz,
OC Plzeň Plaza, Radčická 2, www.plazaplzen.
eu, OC Plzeň Rokycanská, Rokycanská třída
128, www.oc-plzen.cz
kina / cinemas / Kinos
Cinema City, OC Plzeň Plaza, Radčická
2, +420 255 742 021, www.cinemacity.cz, CineStar, OC Olympia Plzeň, Písecká 1, +420
377 434 999, www.cinestar.cz, Kino Beseda, Kopeckého sady 13, +420 378 035 415,
www.mestanska-beseda.cz
Sport / Sports
Bazén Slovany, Swimming Pool, Náměstí Gen.
Píky 42, www.bazenslovany.cz, Rock´n´Wall, Sady
5. května 24, +420 775 208 486, www.rocknwall.
cz, Škoda sport park v Plzni – Doudlevcích,
www.skodasportpark.cz, Škodaland, www.
skodaland.eu
Restaurace / Restaurants
česká kuchyně / czech cuisine Böhmische Küche
Na Parkánu, Veleslavínova 4, +420 377 324 485,
www.naparkanu.com, Na Spilce, U Prazdroje 7,
+420 377 062 755, www.naspilce.com, Pivovarský dvůr Purkmistr, Selská náves 2, +420
377 994 312, www.purkmistr.cz, Restaurant
a vinárna U Mansfelda, Dřevěná 9, +420
377 333 844, www.umansfelda.cz, Restaurace a pivnice 12°, Kopeckého sady 8, +420
377 221 409, www.restaurant-12.com, Švejk
restaurant „U Pětatřicátníků“, Riegrova 12,
+420 377 970 404, www.svejkplzen.cz, The
PUB, Pražská 1, +420 377 321 001, www.
thepub.cz, U Salzmannů, Pražská 8, +420
377 235 476, www.usalzmannu.com
mezinárodní kuchyně / international cuisine
Internationale Küche
Angus steak house, Pražská 23, +420 725
555 631, www.angussteakhouse.cz, ARTAMO,
Čelakovského 5, +420 605 292 099, www.
artamo.cz, Bistro Anděl, Bezručova 7, +420
777 022 235, www.andelcafe.cz, Caffé 7g,
Kopeckého sady 8, +420 377 221 409, www.
restaurant-12.com, Caffeteria Hardy, Bezručova
1, +420 739 248 333, www.caffeteriahardy.cz,
Comix Excelent Urban Pub, Náměstí Republiky
14a, +420 777 662 800, www.excelent-comix.
cz, CrossCafé, Solní 21, Jungmannova 5,
Anglické nábřeží 1, www.crosscafe.cz, Delish,
Riegrova 20, +420 773 039 513, www.delish.cz,
Indická a nepálská restaurace EVEREST,
Lochotínská 11, +420 774 048 597, www.
indickaplzen.cz, Kavárna Rooseveltova 16,
Rooseveltova 16, + 420 608 239 206, www.
kavarna-rooseveltova16-plzen.cz, Ólala! Cafe,
Pražská 2, +420 378 609 699, www.olalacafe.
cz, PI.JEZ.PI, Americká 38, +420 377 331 308,
www.janakbros.cz, Pulcinella, Plaská 64, +420
377 538 118, www.pulcinella.cz, Restaurant La
Provence el Cid, Kopeckého sady 12, +420
377 223 286, www.elcid.cz, Restaurant Rango,
Pražská 10, +420 377 329 969, www.rango.cz,
Restaurante, Bar de Tapas el Cid, Křižíkovy
sady 1, +420 377 224 595, www.elcid.cz, Ristorante Budino, Pallova 6, +420 776 351 426,
www.budino.cz, Slunečnice, Jungmannova 4,
+420 377 236 093, www.slunecniceplzen.cz,
ZEKE Sushi bar, Smetanovy sady 13, +420
371 430 020, www.zekesushi.cz
CZ/EN/DE/ Výběr z kalendáře akcí
v roce 2014/2015
Selected 2014/2015 Events / Auswahl aus
dem Veranstaltungskalender 2014/2015
2. 9. Slavnostní otevření
Nového divadla
Ceremonial opening of the New Theatre
Feierliche Eröffnung des Neuen Theaters
Představení Prodaná nevěsta a divadelní
Průvod Vendelín
Bartered Bride and Vendelín theatrical
procession
Aufführung der Oper „Die verkaufte Braut“
und Theaterumzug „Wendelin“
www.djkt-plzen.cz
5. 9.–2. 11. Manège Carré Sénart
Francouzská manéž s podivuhodnými
zvířaty od konstruktéra obřích loutek
Françoise Delarozière na nám. Republiky.
French manége with curious animals by
the constructor of famous huge puppets,
François Delarozière.
Französisches Karussell mit wundersamen
Tieren vom Schöpfer der berühmten Riesenpuppen François Delarozière auf dem
Platz der Republik.
www.plzen2015.cz
9.–19. 9.Mezinárodní festival
Divadlo 2014
International Festival Theatre 2014
Internationales Festival „Divadlo“ 2014
22. mezinárodní divadelní festival
22nd edition of the international theatre
festival
22. Internationales Theaterfestival
www.festivaldivadlo.cz
25.–27. 9. ITEP 2014
Cestovní veletrh Plzeňského kraje
Tourist fair of the Pilsen region
Reiseverkehrsmesse der Region Pilsen
www.turisturaj.cz
4. 10. Pilsner Fest
Oslava 172. výročí uvaření první várky
piva Pilsner Urquell, areál Plzeňského
Prazdroje
The celebration of the 172nd anniversary
of the first Pilsner Urquell brew, Pilsner
Urquell Brewery
Feier zum 172. Jubiläum des ersten gebrauten Pilsner-Urquell-Biers, Pilsner
-Urquell-Brauerei
www.pilsnerfest.cz
7.–26. 10. Týden hispánské kultury
The Week of Hispanic Culture
Spanische Kulturwoche
Španělská kultura v Plzni
The Spanish culture in Pilsen
Spanische Kultur in Pilsen
www.cskv.cz
8. 10.–16. 11. Bienále kresby
Bienal of Drawing / Grafik-Biennale
Mezinárodní přehlídka jednobarevné
kresby
International exhibition of single-colour
drawings
Internationale Ausstellung der Schwarz
-Weiß-Grafik
www.bienale-plzen.cz
28. 10. Plzeňské oslavy vzniku
republiky
Pilsen Celebration of the Republic
Feier zur Gründung der Republik
Plzeňské oslavy národní samostatnosti
The celebration of independence
Pilsener Feier anlässlich des Gründungsjubiläums der Ersten Tschechoslowakischen
Republik
www.plzen.eu
říjen–listopad / October–November
Jazz bez hranic
Jazz without Borders
Festival „Jazz ohne Grenzen“
Mezinárodní jazzový festival
An international jazz festival
Internationales Jazzfestival
www.jazzbezhranic.com
15. 11. Noc divadel
The Night of Theatres / Theaternacht
Netradiční noční program v divadlech
An unusual night program in theatres
Unkonventionelles nächtliches Programm
in den Pilsner Theatern
www.nocdivadel.cz
27. 11.–23. 12. Vánoční trhy
Christmas markets / Weihnachtsmärkte
Vánoce na náměstí Republiky
Christmas in the Republic square
Weihnachten auf dem Platz der Republik
www.trhyplzen.cz
30. 11. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Lighting of the Christmas tree
Feierliches Lichteranzünden am Weihnachtsbaum
Zahájení adventu na náměstí Republiky
Start of the Advent in the Republic square
Adventsbeginn auf dem Platz der Republik
www.plzen.eu
10. 12. Vánoční zpívání koled
s ČRo Plzeň
Christmas carols with Czech Radio Plzeň
Weihnachtsliedersingen mit dem Tschechischen Rundfunk Pilsen
Největší hromadné zpívání koled v Čechách
The biggest group singing of carols in the
Czech Republic
Größtes gemeinsames Weihnachtsliedersingen
in der Tschechischen Republik
www.rlastallion.cz
17. 1. Slavnostní otevření města
Ceremonial opening of the city
Feierliche Eröffnung der Europäischen Kulturhauptstadt 2015
Slavnostní ceremoniál na náměstí Republiky
A ceremony in the Republic Square
Feierliche Eröffnungszeremonie auf dem Platz
der Republik
www.plzen2015.cz
leden–duben / January–April / Januar–April
Sezona nového cirkusu
The Season of the New Circus
Saison des Neuen Zirkus
Nejlepší soubory nového cirkusu z celého
světa
Best New Circus groups from all around the
world
Vorstellungen der weltweit besten Ensembles
des Neuen Zirkus
www.plzen2015.cz
22.–23. 1. Les Slovaks: současný tanec
v Novém divadle
Les Slovaks: Contemporary Dance in the
New Theatre
Les Slovaks: Gegenwartstanz im Neuen Theater
Taneční představení slovenského souboru
The dance performance of a Slovak group
Tanzaufführung eines slowakischen Ensembles
www.plzen2015.cz
30.–31. 1. První Plzeňská Klubová noc
The First Pilsen Club Night
Erste Pilsner Clubnacht
Hudba všech žánrů a stylů ve více než desítce klubů
Music of all genres and styles in more than
dozens clubs
Musik aller Stile und Genres in zahlreichen Clubs
www.plzen2015.cz
20.–21. 2. Festival světla
Festival of Light /Lichtfestival
Videomapping, světelné instalace a design
v centru města
Videomapping, light installations and design in
the centre of the city
Videomapping, Lichtinstallationen und Lichtdesign im Stadtzentrum
www.plzen2015.cz
2.–29. 3.Smetanovské dny
Smetana Days / Smetana-Tage
Multižánrový festival klasické hudby
Multigenre festival of classical music
Multigenre-Festival der klassischen Musik
www.smetanovskedny.cz
Změna programu vyhrazena
The program is subject to alternation
Programmänderungen vorbehalten
European Capital of Culture 2015
43
Užij si Plzeň
Enjoy Pilsen
Pilsen erleben
Turistické informační centrum města Plzně
Tourist Information Centre of the City of Pilsen
Touristeninformationszentrum der Stadt Pilsen
Plzeň-Turismus, p.o.
nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň
Duben–září • April–September
April–September: 9:00–19:00
Říjen–březen • October–March
Oktober–März: 9:00–18:00
Tel.:
+420 378 035 330
+420 725 825 564 (objednávky)
Fax:
+420 378 035 332
E–mail: [email protected]; [email protected]
www.visitplzen.eu | www.visitpilsen.eu
Download

Časopis pro návštěvníky města