Ventilátory pro energetiku
1. Axiální ventilátory
Zejména pro použití v tepelných elektrárnách , ale i v jiných oblastech energetiky.
Axiální ventilátory se používají zejména jako FD a ID, tedy jako ventilátory vzduchové a jako
ventilátory umělého tahu.
Radiální ventilátory se používají zejména jako recirkulační, v některých případech jako
kouřové.
Ventilátory typu APBPS jsou jednostupňové, APBD dvoustupňové axiální přetlakové
ventilátory s natáčením rotorových lopatek za chodu.
Mohou být dodány standardně ve velikosti od 2000 do 4000 mm, nestandardně i v jiné, po
domluvě s výrobcem.
Dle teploty a stupně znečištění dopravované vzdušiny mohou být osazeny oběžnými
lopatkami z legované oceli, nebo slitiny hliníku.
Základní rozsah parametrů :
Objemový průtok Q = 30 až 1000 m3.s-1
Zvýšení celkového tlaku Δpcv = 1000 až 22000 Pa
Teplota dopravované vzdušiny do 200ᵒC , krátkodobě až 330ᵒC
Rotory jsou uloženy na centrální ložiskové skříni , mazání a chlazení ložisek je zajištěno
pomocí oběhového olejového mazání , v některých případech doplněných o přídavné
chladící ventilátory.
Regulace výkonu ventilátoru je prováděna změnou úhlu nastavení oběžných lopatek za chodu
ventilátoru. Toto je prováděno specielním hydraulicko mechanickým systémem.
Pro pohon ventilátorů se používá nejčastěji elektromotor , ve specielních případech parní
turbina.
Ventilátory jsou podle typu provozu a požadavků zákazníka individuelně vybavovány
monitorovacím a řídícím zařízením.
V případě technické potřeby je možno ventilátory dodat v provedení s natáčením oběžných
lopatek za klidu a regulací výkonu pomocí změny rychlosti otáčení (frekvenční měnič na
poháněcím elektromotoru , nebo změna otáček poháněcí turbiny) , nebo pomocí
přestavování statorových lopatek.
CTT 20
2
Oběžné kolo FD ventilátoru
Základní uspořádání ventilátoru
CTT 20
3
Legenda:
1. Sací skříň
2. Vstupní skříň
3. Skříň oběžného kola
4. Rozváděcí skříň
5. Difuzor
6. Oběžné kolo
7. Ložisková skříň
8. Spojovací hřídel + pružné spojky
CTT 20
9. Kryt jádra difuzoru (není standardně)
10. Elektromotor
11. Pružné kompenzátory
12. Jádro difuzoru
13. Ventilátory+potrubí chladícího a
těsnícího vzduchu
14. Hydraulický agregát (tlakový olej
pro natáčení lopatek+mazání ložisek)
15. Elektroskříň (monitoring)
16. Betonový základ
4
Radiální ventilátory
Pro použití v energetice se používá několik typů radiálních ventilátorů z výrobního programu
Clarage Turbo Technology. Tento výrobní program je převzat od mateřské firmy Clarage
USA a je podložen více než stoletými zkušenostmi z vývoje, konstrukce, výroby, provozu a
servisu průmyslových radiálních ventilátorů.
Typy vhodné pro použití v energetice : AF , AFM , RHM, BIM, BCS, HFM, RHS ,CHS
Nejvhodnější typ ventilátoru a jeho další technické parametry budou zákazníkovi na základě
jeho požadavku (zadávacích parametrů) vybrány odborníky CTT.
Základní uspořádání
Základní provedení
 Jednostranně sací radiální ventilátory
 Oboustranně sací ventilátory
 Dvoustupňové radiální ventilátory
Způsob uložení ventilátoru a jeho uspořádání
 Dle AMCA 99-2404-03
Druh pohonu
 Elektromotor
 Turbína
 Elektromotor a turbína
Povrchová ochrana
 Standardní nátěr
 Speciální nátěr odolávající vysokým teplotám
 Speciální nátěr odolávající chemickému zatížení
Uložení ventilátoru
 Na betonový základ
 Na ocelový rám prostřednictvím pružného uložení
Prostředí
 Standardní prostředí nevýbušné
 Prostředí s nebezpečím výbuchu
Regulace ventilátoru
 Regulace klapkou
 Regulace frekvenčním měničem
CTT 20
5
Konstrukce
Typ oběžného kola
1. Profilová lopatka (AF, AFM, RHM)
2. Jednolistá dozadu zahnutá lopatka (BIM, BCS, HFM, RHS, CHS)
Do abrazivního prostředí jsou lopatky opatřeny otěruvzdornými výstelkami, které se
šroubují nebo přivařují k lopatkám.
Konstrukce ložisek
 Kluzná
 Valivá
a. Válcový otvor
b. Kuželový otvor pro upnutí na hřídeli přes upínací pouzdro
Mazání ložisek
 Tukem
 Olejem
a. Stálá olejová náplň
b. Oběhové mazání
Hřídel
 Plný kovaný
 Plný z válcovaného materiálu
 Svařovaný trubkový
Vyvažování rotoru
 Standardně je rotor vyvážen ve výrobním závodě dle ISO 1940 na stupeň G2,5, G6,3
a expedován na dopravním rámu
Chlazení ložisek
 Odvodem tepla povrchem ložiskové skříně
 Odvodem tepla pomocí chladících kotoučů
 Chlazení ložisek pomocí oběhového mazání
Spojky
 Pružné
 Zubové
Skříně ventilátoru
 Dělení skříně je vždy přizpůsobeno snadnému vyjmutí rotoru
 Skříň může být opatřena ochrannou výstelkou odolnou proti abrazi
CTT 20
6
Utěsnění hřídele
 Bezazbestová deska
 Uhlíkové kroužky
a. Jednostupňový
b. Vícestupňový (možnost dotěsnění tlakovým vzduchem nebo plynem)
Materiály
 Uhlíková ocel
 Nerezová ocel
 Vysokopevnostní ocel
 Otěruvzdorná ocel
Příslušenství
Regulační klapky
 Kuželová klapka vestavěná do sací skříně
 Kruhová klapka
 Čtyřhranná klapka s protiběžnými lopatkami
 Čtyřhranná klapka se stejnoběžnými lopatkami
 Jednolistá uzavírací klapka
Ovládání klapek
 Pneupohon
 Elektrický servopohon
Evase
 Část připojená k potrubnímu systému na výtlaku, která se rozšiřuje ve směru
proudění za účelem znovuzískání statického tlaku
Kompenzátory
Tlumič hluku
Ochranná stříška proti dešti a povětrnostním vlivům
Snímače otáček a chvění
Monitory sledující chod ventilátoru z hlediska chvění, teplot ložisek
Teploměry
Hydraulický agregát
CTT 20
7
AFM 5340 – oběžné kolo
CTT 20
8
Schema oběžného kola AF
RHM 5430
CTT 20
9
CTT 20
10
Sestava profilové lopatky
Čtyřhranná regulační klapka
Uzavírací klapka jednolistá
CTT 20
Kruhová regulační klapka
11
Kuželová regulační klapka vestavěná do sací skříně
CTT 20
12
Download

Ventilátory pro energetiku [PDF, 2 MB]