kalendář akcí
listopad 2013
1. 11.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
2. 11.
So
HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...)
10.00 h.
3. 11.
Ne
Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova)
19.30 h.
4. 11.
Po
Třídní schůzky v ZŠ (více: Ze života školy)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
16.00 h.
5. 11.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
6. 11.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně (více o dílnách: Knihovna) 15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
7. 11.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 h.
Zahájení činnosti rybářského kroužku (více: Z činnosti...) 16.15 h.
8. 11.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova)
9. 11.
So
Knihovna otevřena
9.00 - 12.00 h.
Turnaj nadějí a přebor ZŠ Jince v šachu (více: Pionýr) od 8.30 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
17.00 h.
19.30 h.
10. 11. Ne
11. 11. Po
Den válečných veteránů (více: Z činnosti...)
Martinská světýlka (více: MC Jinečáček)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
12. 11. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
13. 11. St
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Přednáška - Kde, kdy, proč a jak se hýbat? (více: Sport) 17.30 h.
14. 11. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Rybářský kroužek (SCJS)
15. 11. Pá
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
Květinový candrbál (více: Z činnosti...)
Sk. Traktor a Miro Šmajda v Čenkově
(více: Zprávy z Čenkova)
11.00 h.
17.30 h.
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
16.15 h.
17.00 h.
20.00 h.
21.00 h.
16. 11. So
17. 11. Ne
STÁTNÍ SVÁTEK
18. 11. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje – Prosinec 2013
2
16.00 h.
19. 11. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
Ukázková hodina Pilates v MŠ (více: Sport)
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
17.00 h.
20. 11. St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
21. 11. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
13.30 h.
Rybářský kroužek (SCJS)
16.15 h.
Ukázková hodina jógy pro ženy v MŠ (více: Sport)
16.30 h.
22. 11. Pá
Šachový oddíl (SCJS)
Travesti show Kočky v Čenkově – změna termínu!
23. 11. So
Rodinné konstelace (SCJS – více: Sport)
24. 11. Ne
Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova)
17.00 h.
25. 11. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
26. 11. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
27. 11. St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Vánoční aranžování ve SCJS (více: Z činnosti...)
28. 11. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Rybářský kroužek (SCJS)
9.30 - 11.30 h.
16.15 h.
29. 11. Pá
DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 11? (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
ZAHÁJENÍ ADVENTU (více: Z činnosti...)
9.00 - 17.00 h.
17.00 h.
18.00 h.
30. 11. So
DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 11? (více: Knihovna)
9.00 - 17.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
17.00 h.
20.00 h.
10.00 - 18.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
17.00 h.
PROSINEC - více v příštím čísle JZ
1. 12.
Ne
Výprava na Slonovec (více: Z činnosti...)
Betlém ze sena v Čenkově (více: Zprávy z Čenkova)
Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova)
13.30 h.
18.00 h.
2. - 6. 12.
Prodejní výstava nových knih (více: Knihovna)
6. 12.
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 h.
11. 12. St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
12. 12. Čt
Adventní koncert Domova Laguna Psáry (více: KS)
16.00 h.
14. 12. So
Adventní koledování v Čenkově
18. 12. St
Koncerty ZUŠ J. J. Ryby – pobočka Jince
(více: ZUŠ JJR)
21. 12. So
Vánoční hra Narození Krista v Jincích a v Čenkově 15.00 a 16.00 h.
Pá
od 9.00 h.
17.00 h.
10.00 a 17.00 h.
(SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19
3
přehled
listopad 2013
Společenská kronika
Městys Jince
....................................................
strana
5
................................................................
strana
8
Volby – výsledky hlasování v Jincích
Kulturní středisko
8
..............................
........................................................
strana
15
.....................................................................
strana
19
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
25
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
27
...............................................
strana
36
.............................................................
strana
39
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
39
...................................................
42
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
43
............................................
strana
45
.....................................................
strana
47
.........................................................
strana
48
...........................................................................
strana
49
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
56
13. dělostřelecká brigáda
Vojenský újezd Brdy
Policie informuje
Sport
Hospoda Za Vodou zve
Zprávy z Ohrazenice
strana
66
........................................
strana
68
.......................................................
strana
69
........................................................................
strana
70
....................................................
Kultura v Hořovicích a okolí
Kultura v Příbrami
Inzerce
64
..............................................
4
kronika
společenská kronik
a
listopad 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
ZÝKOVÁ Božena – 85 let
KABÁTNÍK Čestmír – 90 let
MIHÁLOVÁ Agnesa – 89 let
SLAVÍKOVÁ Marie – 75 let
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
Narození
RYCHVALSKÝ
Jiří
ŠNAJDR
Jiří
5
❀
Rozloučili jsme se
KOZÁK Petr
HELCLOVÁ Eva
2. listopadu 2013
Památka zesnulých
Vzpomeňte na ty, kteří již nejsou mezi námi . . .
VZPOMÍNKY
Dne 27. září 2013 nás náhle opustil pan Petr Kozák.
Děkujeme všem za projevenou soustrast a kondolence.
Rodina Kozákova
Jak tiše žila, tak tiše odešla…
Věnujte s námi tichou vzpomínku naší kolegyni, skromné a milé
kamarádce Evičce Helclové, která nás nečekaně a náhle opustila
20. října 2013. Všem bude navždy chybět její úsměv a laskavé srdce.
Nikdy nezapomenou kolegyně
V tomto dušičkovém čase vzpomínáme na naše kolegy – členy
a členky učitelského sboru, kteří již nejsou mezi námi.
Čest jejich památce.
Za Klub učitelů – důchodců Vych.
Již 10 let si 8. listopadu připomínáme smutnou
rodinnou událost. Je to den, kdy v roce 2003 od nás
tiše odešla ve věku 70 let maminka a babička
paní Andulka Pechlátová.
Vzpomínáme na ni s úctou a láskou.
Dcery Šárka s Petrem, Renáta s Imrou,
vnoučata Honza, Martin, Denisa a Katka.
Rovněž nikdy nezapomene švagrová Marie s rodinou.
6
Dne 20. listopadu 2013 tomu bude 29 let,
co nás navždy opustila maminka a sestra,
paní Lenka Lukáčová (rozená Holá).
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají sestry Naa, Jana
a dcera Lenka s rodinami.
Rádi bychom si připomněli nedožité 85. narozeniny,
které by náš milovaný dědeček Josef Dlouhý
z Běřína oslavil 23. listopadu 2013.
Dne 7. ledna 2014 to bude 10 let,
co nás po těžké nemoci opustil.
S láskou stále vzpomínáme.
Marie Píchalová a děti s rodinami
Dne 23. listopadu 2013 uplyne rok ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Božena Šajnerová.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Helena a Jana s dětmi a syn Oldřich s dětmi.
Kytičku na hrob Ti jen můžeme dát,
tiše postát a vzpomínat…
Dne 30. listopadu 2013 vzpomeneme
prvního výročí úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana Josef Endršta
z Jinec.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
a děti s rodinami
7
Městys Jince
listopad 2013
VOLBY 2013
Předčasné volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konaly ve dnech 25. a 26. října 2013
Výsledky hlasování za územní celek
kraj: Středočeský kraj
okres: Příbram
OBEC: JINCE
Volební okrsky
Volební
okrsky
1
2
3
4
–
–
–
–
Jince
Jince
Rejkovice
Běřín
Voliči
Vydané
Volební Odevzdané
v seznamu obálky účast v %
obálky
Platné Platné
hlasy hlasy %
celkem 4
1733
921
53,14
920
913
99,24
z toho:
1 – Jince
2 – Jince
3 – Rejk.
x
706
917
81
x
358
505
41
x
50,71
55,07
50,62
x
357
505
41
x
356
499
41
x
99,72
98,81
100
4 – Běřín
29
17
58,62
17
17
100
Místem konání voleb ve
volebním okrsku č. 1 a 2
byly pro voliče s trvalým
bydlištěm v Jincích dvě třídy
v místní základní škole.
Foto Miroslav Maršálek
8
Počet platných hlasů pro jednotlivé strany za obec Jince
a v jednotlivých volebních okrscích
Kód
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
Název strany
Česká strana soc. demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
Romská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křes
anská a demokratická unie
- Československá strana lidová
Suverenita - Strana zdravého
rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech
a Moravy
LEV 21 - Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická
strana Čech, Moravy a Slezska)
Platné hlasy
celkem v %
Platné hlasy v jedn. okrscích
1 - Ji
2 - Ji 3 – R 4 - B
177
33
37
49
5
45
1
3
3
19,38
3,61
4,05
5,36
0,54
4,92
0,10
0,32
0,32
80
7
16
16
2
3
1
1
1
86
22
16
31
3
39
0
2
2
9
3
2
2
0
3
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
0
16
1,75
3
12
0
1
2
1
0,21
0,10
1
1
1
0
0
0
0
0
12
1,31
3
7
0
2
64
7,00
17
44
3
0
13
152
1,42
16,64
2
64
11
82
0
6
0
0
273
2
23
29,9
0,21
2,51
123
1
12
130
0
11
13
0
0
7
1
0
2
913
0,21
99,24
2
356
0
499
0
41
0
17
Pro zajímavost účast voličů v okolních obcích
Voliči
Vydané
Volební Odevzdané
v seznamu obálky účast v %
obálky
Ohrazenice
230
164
71,30
164
Čenkov
322
203
63,04
203
Brdy
34
20
58,82
20
Křešín
93
71
76,34
71
Obec
9
Platné Platné
hlasy hlasy %
160
97,56
199
98,03
19
95
70
98,59
Počet přednostních hlasů pro kandidáta RSDr. Josefa Hálu,
starostu Městyse Jince
RSDr. Josef Hála, KSČM
kandidátní listina č. 21, poř. číslo 13
přednostní hlasy
v jednotlivých volebních
okrscích úz. celku JINCE
CELKEM
územní celek
1
Jince
2
Jince
3
Rejk.
4
Běřín
abs.
v%
70
73
11
2
156
57,14
RSDr. Josef Hála, KSČM
kandidátní listina č. 21, poř. číslo 13
přednostní hlasy v okolních obcích
Ohrazenice
Čenkov
Brdy
Křešín
11
19
1
4
Podrobné výsledky voleb (jmenné seznamy a přehledy, celkové výsledky
hlasování, výsledky hlasování za volební kraje, výsledky hlasování
za územní celky, územní přehledy o volební účasti, rozdělení mandátů stranám atd.) najdete na www.volby.cz
Dle uvedeného zdroje zprac. Ung.
Vážení spoluobčané,
mimořádné parlamentní volby jsou za námi. Výsledky známe, nyní
bude asi složité povolební vyjednávání o vytvoření koalice. Jsem rád,
že na Jinecku jsme svou volbou k této situaci nepřispěli. Dovolte mi
poděkovat všem, kteří se na přípravě a nerušeném průběhu voleb podíleli - především členům volebních komisí, pracovníkům úřadu městyse,
Služeb městyse Jince, České poště. Velký dík patří naší škole za přípravu dvou tříd, ve kterých pracovaly obě jinecké volební komise.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se samotných
voleb účastnili a přispěli tak k jejich důstojnému průběhu.
10
Osobně děkuji Vám, kdo jste dali svůj hlas KSČM a ještě více děkuji
Vám, kteří jste mě tzv. „kroužkovali“. Věřte, že to vše přijímám s pokorou a je to velký závazek do další práce. Ale bez pomoci a podpory
zastupitelů městyse, výborů, komisí, pracovníků SMJ, kulturního střediska, spolků a organizací, a v neposlední řadě i vás – občanů, bychom
takových úspěchů na Jinecku nedosáhli. Děkuji, že „táhneme za jeden
provaz“.
Josef Hála, starosta městyse
ROZPIS SVOZŮ SKO 2013
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
14. a 28. listopadu, 12. a 26. prosince 2013.
KOMBI od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek,
tj.: 7., 14., 21. a 28. listopadu, 5., 12., 19. a 26. prosince.
1 x 30
7. listopadu
5. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích
a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa
sobota
13.00 – 16.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
V období od 21. prosince 2013 do 3. ledna 2014 bude sběrný
dvůr s kompostárnou u z a v ř e n .
O t e v ř e n o bude opět od soboty 4. ledna 2014.
11
12
MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji
KY
M
E
Z
O
P
Í
N
V
I
T
ATRAK
tavbu
na výs
ů
m
o
d
h
c
ý
n
n
i
d
o
r
■
JINCE - lokalita A10 – s výhledem na brdské hřebeny
2
2
■ velikost pozemků: 1 050 m – 1 660 m
■ plné zasíování (elektřina, voda, plyn, kanalizace)
■ nová komunikace a chodníky
2
■ cena: 650 Kč/m
Dále Městys Jince nabízí p r o d e j pozemků
na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4
(u Svazarmu).
Prodejní cena 500,- Kč/m2.
Po d r o b n o s t i o v o l n ý c h p a r c e l á c h a p o z e m c í c h
na tel. 724 180 538.
13
INFORMACE z DOMOVA
NA VÝSLUNÍ HOŘOVICE
Potřebujete pomoci s péčí o Vaše blízké?
Poskytovatel nabízí tyto sociální služby a péči o občany
Hořovic a všech obcí a měst hořovického správního obvodu,
kam patří i Jince:
– Domov pro seniory – celoroční pobytové služby
– Odlehčovací služby – krátkodobé pobytové služby
– Od 1. 10. 2013 provozujeme službu Domov se zvláštním
režimem – celoroční pobytové služby pro klienty trpící některou
formou demence. V rámci této služby budeme pečovat o klienty
postižené některým z typů degenerativního onemocnění mozku
(demence) všeobecně známé pod názvem „Alzheimer“
–
Pečovatelská služba
• terénní – v obcích Hořovice, Komárov a blízkém okolí
• ambulantní – v objektu Domova Na Výsluní Hořovice
– Další služby: prodej, příp. rozvoz obědů včetně zajištění dietní
a diabetické stravy, praní a žehlení prádla
Kontakt:
Domov Na Výsluní Hořovice
Pražská 932, 268 01 Hořovice
tel. 311 514 895, 311 514 705
e-mail: [email protected] / www.seniori-navysluni.cz
14
Kulturní středisko
listopad 2013
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve středu 6. listopadu 2013 od 14.00 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se z důvodu
konání prodejní výstavy knih uskuteční o týden později, tj. ve středu
11. prosince 2013.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve čtvrtek 7. listopadu
2013 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se z důvodu konání prodejní výstavy knih uskuteční mimořádně
v pátek 6. prosince 2013.
Staré fotografie
Máte doma staré fotografie ze života Jinec, Rejkovic, Ohrazenice,
Velcí, Běřína? Nabízíme možnost rozdělit se o ně s ostatními,
a to prostřednictvím internetových stránek městyse www.jince.eu.
Mladší generace se tak bude moci seznámit s historií naší obce a okolí.
Určitě se rádi podíváte, jak vypadaly Jince dříve, jaké budovy zde stály,
jak se před lety žilo atp.
Staré snímky objektů, osob, či pohlednice stačí přinést do kulturního střediska, kde je na počkání oskenujeme a majiteli v pořádku vrátíme. Uveřejněny budou s jeho souhlasem. Děkujeme za spolupráci.
(Ung.)
Kulturní středisko Jince Vás zve na předvánoční akce
ADVENTNÍ KONCERT
pěveckého kroužku DOMOVA LAGUNA
PSÁRY pod vedením uč. Venduly Štanclové.
čtvrtek 12. prosince 2013 od 16.30 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Jincích
15
NAROZENÍ KRISTA - vánoční hra pod širým nebem
v podání divadelního souboru Skalka z Obecnice.
sobota 21. 12. 2013 v 15.00 hodin - tentokrát v Jincích
u pečovatelského domu (vedle Ešky)
Na prodejní výstavě knih,
kterou pořádá jinecká knihovna
ve dnech 2. – 6. 12. 2013,
bude v prodeji i kniha
Ludmily Zenkové
Koncert srdce svého I.
– Životní příběh houslisty
Josefa Slavíka.
Vydavatelem je Městys Jince.
Se souhlasem autorky si již nyní můžete přečíst krátkou ukázku:
… Jako nejlepší, spolu s několika ostatními studenty ústavu, vypomáhal
Slavík v orchestru Stavovského divadla. Kteréhosi dne přiběhl pianista
Jan Kolín do zkoušky s notami v ruce. „Co to máš?“ volal na něho Slavík,
když viděl, že přítel míří rovnou k němu. „To by tě třeba možná mohlo
zajímat,“ odpověděl Kolín naoko ledabyle, leč přitom tajil napětí a potutelný úsměv. Podával Slavíkovi noty a upíral na něho pohled plný očekávání.
Slavík se podívá na titul – a ustrne! Čtyřiadvacet capriccií pro sólové
housle Niccoly Paganiniho!
Josef hned spěšně otevírá noty a naráz zapomíná kde je i co se kolem něho
děje. Zaujatě prohlíží Paganiniho dílo a na místě ho studuje. Kolín přítele
pozoruje a s hřejivým pocitem, že to byl právě on, kdo Slavíkovi noty přinesl, se baví. I ostatní členové orchestru obrátili své zraky po mladém
houslistovi. Ale to už skoro zároveň všichni jakoby naráz zatají dech. Slavík totiž nasadil housle pod bradu – a začal hrát… A hrál cosi neuvěřitelného, co žádný z nich dosud neslyšel! Takové skoky, trylky, pizzicata
16
a dvojhmaty! Slavíkův smyčec tančí po strunách s neuvěřitelnou rychlostí
v nejpřekvapivějších polohách!
Pianista až zkameněl úžasem! Každý, s kým o těchto capricciích hovořil,
tvrdil, že se vůbec zahrát nedají a že si pan Paganini dělá z hudebníků
dobrý den.
Mezi Slavíkovou hrou stanul mezi dveřmi zkušebny, přiváben houslovým
sólem, dirigent orchestru Josef Triebensee, naráz doslova jako přimražen.
Poslouchal právě tak strnule jako celý orchestr…
Když Slavík dohrál poslední capriccii, rozhlédl se po svém okolí. Viděl své
kolegy z orchestru nehybně v pózách, ve kterých je zastihl počátek jeho
hry, ještě v zajetí Paganiniho díla. Pak teprve se zkušení muzikanti, kteří
už slyšeli a hráli mnohé, pomalu probrali z opojení a zabouřili potleskem…
Ung.
Kulturní středisko Jince nabízí zájezdy na muzikály
LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY (Hudební divadlo Karlín)
MATA HARI (Divadlo Broadway)
Na tato představení je cena vstupenky včetně dopravy kolem 700 Kč/os.,
pojede se na muzikál, o který bude větší zájem (zatím „vede“ muzikál Lucie).
Termín – jaro 2014.
Přihlášky na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708.
Bližší informace v dalších vydáních Jineckého zpravodaje a na plakátech.
Ve Společenském centru Josefa Slavíka
je zdarma pro turisty mapa nové naučné stezky
na Plešivec – Z Jinec na Olymp Brd v měřítku 1 : 10 000.
Mapa byla vydána za finanční podpory Středočeského kraje
a stane se pomocníkem při zdolávání 17,3 kilometrové trasy se
šestnácti zastávkami (cca 5 hodin čisté chůze).
x.php?sheet=clanek&id=372
http://www.jince.eu/inde
.jince.eu/index.php?sheet=clanek&id=372
Více na http://www
.jince.eu/inde
Dále jsou zde v prodeji nové letecké snímky Jinec
a okolí
- fotografie vel. A3 bez lamina za cenu 330 Kč/ks
- fotografie 40 x 30 cm zalaminovaná za cenu 300 Kč/ks
- vánoční pohlednice čenkovského betlému ze sena
17
Kulturní středisko Jince opakuje
SBÍRKU pro psí útulek DOMOV FAUNY
Věci pro pejsky přijímáme ve Společenském centru J. Slavíka a darovat můžete např. psí granule a konzervy, piškoty, misky, hračky,
obojky a vodítka, deky atd. Sbírka je časově neomezena.
www.domovfauny.cz
Ung.
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Společenské centrum Josefa Slavíka
Přidávejte své nápady, postřehy, fotky a tipy
na zajímavé akce.
Poděkování
24. října 2013 pořádalo kulturní středisko zájezd
na předvánoční nákupy do Polska. Řidič autobusu
Miloš Švorba při zvládnutí odpoledního dopravního
kolapsu prokázal, že je opravdový MISTR svého
řemesla. Za to mu patří poděkování, obdiv
a uznání od všech účastníků zájezdu.
Ung.
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 18. listopadu 2013.
18
Knihovna Jince
listopad 2013
POZOR ZMĚNA!
Kn i h o v n a je o t e v ř e n a až druhou sobotu v měsíci,
tj. 9. listopadu 2013 od 9 do 12 hodin z důvodu konání akce
3. Hubertský den.
Seznam nových knih (zakoupených knihovnou, darovaných
našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových
stránkách www.jince.knihovna.cz
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky
posledního JZ?
Výtvarná dílna 25. 9. 2013 – Co nám příroda nabízí –
a ještě jednou les
Na výrobu stromu nám tentokrát postačil obyčejný novinový papír. Pro
jiný zase několik větviček, žaludů, šišek a kamínků. A pak již jenom trošku šikovné ruce a dílo je hotové.
Vyhodnocení akcí pořádaných v rámci Týdne knihoven
Jako každoročně se i naše knihovna v termínu 30. 9. – 6. 10. 2013 připojila k již 17. ročníku Týdne knihoven. Letošní motto znělo S námi jen
all inclusive!
V rámci tohoto týdne jsme uspořádali v pořadí již 8. burzu knih, učebnic, časopisů.
Touto cestu bych chtěla poděkovat všem, kteří na knižní burzu přispěli
ze svých přeplněných knihoven.
Další velmi zajímavou akcí byla dne 1. října 2013 beseda s panem
Romanem Kovářem Z historie (a současnosti) VVP Jince, doprovázená videoprojekcí. Jednalo se o třetí z cyklu přednášek o Vojenském
výcvikovém prostoru. Návštěvníci besedy měli možnost dozvědět se mnohé
zajímavosti související s vlastním VVP v období let 1960 – 1989, včetně
některých podzemních objektů v Brdech. Touto přednáškou téma Vojenského výcvikového prostoru v žádném případě neopouštíme, ale již nyní
autor na příští rok připravuje její pokračování.
19
Beseda s panem Romanem Kovářem Z historie (a současnosti) VVP Jince
Po celý týden měli všichni čtenáři, ale i ostatní návštěvníci možnost ochutnat něco málo z nabídky naší knihovnické kavárny i virtuální ochutnávky speciálního knihovnického menu. Oproti loňskému roku, kdy byla
nabídka vegetariánská, jsme trošku zhřešili - vždy
i to sladké k životu
patří.
Vyhodnocení 40. výtvarné a literární soutěže
na téma: Podzimáček
Celkem odevzdaných 25 prací,
kategorie dětí:
MŠ
Motýlci
ZŠ a ŠD
1. třída
2. třída
3. třída
z toho 10 společných.
Tomášek Fajrajzl
Petr Mandák
Pavlína Šnajdrová
Viki Mandáková
Zvláštní cena: 2. třída
Lenka Štefáčková
společná práce žákyň 1. třídy Simonky Vejrové, Natálky Vlachové
a Barborky Hůlové
společná práce žáků 1. třídy Dominika Forra a Michaela Vinše
společná práce žákyň 4. třídy Kristýny Burantové, Báry Zvarové,
Andrei Kubíkové a Michaely Petrové
společná práce žákyň 5. třídy Aničky Hakenové a Zuzky Plecité
společná práce žáků 1. a 3. tř. Filipa Kadeřábka a Ondry Fűrsta
Cena poroty:
společná práce sourozenců
Terezky Kašpárkové (MŠ)
a Jakuba Kašpárka (1. tř.)
20
společná práce žákyň 1. třídy Terezky Kováčové a Aničky Maršálkové
společná práce sester
Terezky 1,5 roku, Aničky (MŠ)
a Natálky (3. tř.) Holých
– své výtvarné dílo doplnily básničkou:
Podzimní čas
Ptáčci nám už odlétají, listí padá ze stromů.
Zvířátka si připravují pelíšky už na zimu.
Starou trávu, také listí vymění si za nové,
pelíšky pak budou čistý a podzimně barevné.
Také skřítci nezahálí, dělají si zásoby.
Vaří, suší lesní plody, bylinky a koření.
Skřítčí táta řeže dříví, a je v zimě teploučko.
Skřítčí děti draka pouští - koukej, jak je vysoko.
Natálka Holá
Skřítčí máma plete šály, ponožky i rukavice.
se zúčastnila v knihovně
Čepičku má každý svoji, ta jim sluší nejvíce.
výtvarné dílny na téma
Vyzdob svoji knížku.
Výtvarné práce na téma „Podzimáček“ najdete na
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
21
Říjnové dílničky měly společné téma „Podzim a jeho podoby“.
Výtvarná dílna 2. 10. 2013 - DRACI
V loňském roce jsme si dráčky zhotovili ve formě zápichů k vyzdobení domácích podzimních truhlíků. A protože už jsme přece jen zruční výtvarníci, pokusili jsme se vyrobit již skoro opravdového draka.
Výtvarná dílna 9. 10. 2013 - LISTY
S listy je to stejné jako s otisky prstů – žádné dva nejsou úplně totožné.
A co teprve listy z různých druhů stromů – jsou tak rozmanité, různě vykrajované nebo složené z menších lístečků. Každý pak připomíná něco jiného.
Výtvarná dílna 16. 10. 2013 ŠIŠKY
Ze šišek se dají vytvořit různá
podzimní strašidýlka, ale třeba
také obrovská pavoučice. Verunce
Matysové v jejím počínání pomáhala Zuzana Belanská mladší.
Připomínáme:
Listopadové výtvarné dílničky – každou středu
od 15.00 do 16.45 hod.
Zvířátkování z materiálů, co dům dá
6. 11. 2013
13. 11. 2013
20. 11. 2013
27. 11. 2013
téma KOČKA
téma PES
téma ŽELVA
téma MYŠKA
Soutěž pro děti na měsíc LISTOPAD
Téma:
Halloween po česku
Odevzdání
Vyhodnocení
do 15. listopadu 2013
21. listopadu 2013 od 13.30 hod.
ve školní družině ZŠ Jince
22
Dokážeš to také ty – 11?
Naposledy v letošním roce chceš ukázat svým spoluobčanům,
co vše je možné vyrobit, pro potěchu svou, ale i ostatních?
Neváhejte, kapacita zasedací místnosti Společenského centra
Josefa Slavíka je omezená. Bližší informace přímo v centru
nebo knihovně, možno i telefonicky (321 322 159 nebo 318 692 322).
Termín:
29. – 30. listopadu 2013
Otevřeno: pátek 9.00 – 17.00 hod.
sobota 9.00 – 17. 00 hod.
Připravujeme:
Prodej vánočních poukázek – naděl roční registraci
do knihovny Jince v hodnotě 150 Kč (dospělí čtenáři),
100 Kč (děti, důchodci, studenti) + bonus: tisk 5 listů A4 barevně
ZDARMA. Akce probíhá od 2. do 20. 12. 2013.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
vyhlašuje již VII. ročník celostátní akce
Den pro dětskou knihu.
Termín je stanoven na 30. listopadu 2013.
K té jsme pro Vás připravili již tradiční
PRODEJNÍ VÝSTAVU NOVÝCH KNIH
VŠECH ŽÁNRŮ
Tuto akci opět pořádáme ve spolupráci s naším
„dvorním dodavatelem“ knižních novinek
panem Janem Hofferem z Tábora.
2. – 6. prosince 2013
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.
V prodeji zde bude i kniha Ludmily Zenkové
Koncert srdce svého I.
– Životní příběh houslisty Josefa Slavíka,
kterou vydává Městys Jince.
23
I naše knihovna se připojuje k Projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět
9. kolo „Nejmoudřejší je číslo“ a vyhlašuje výtvarnou a literární
soutěž na tyto témata:
1. Kdo je jednička? Kdo je nula? Kdo je páté kolo u vozu?
2. Jeden za všechny – všichni za jednoho.
Uzávěrka soutěže je 13. prosince 2013. Do této doby přineste své
výtvarné práce nebo zašlete v elektronické podobě (literární práce)
do knihovny. Nezapomeňte uvést své jméno a věk.
Soutěž je určena dětem do 15 let.
Bližší informace naleznete na www.jince.knihovna.cz
Nová soutěž pro děti na měsíc PROSINEC
Téma:
Vánoční koleda
Odevzdání
Vyhodnocení
(čert, Mikuláš, Anděl)
do 13. prosince 2013
20. prosince 2013 od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Prosincové výtvarné dílničky – ve středu
od 15.00 do 16.45 hod.
4. 12. 2013
11. 12. 2013
18. 12. 2013
téma MIKULÁŠ
téma ZDOBÍME PERNÍČKY
téma VÁNOCE
Fotogalerie akcí knihovny:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
24
Mateřské centrum Jinečáček
listopad 2013
Milí Jinečáčci,
podzim je v plném proudu, barevné listí nám šustí pod nohama, jablíčka ze stromů jsou pomalu očesaná a někdy to pořádně i zafouká. O tom jsme se přesvědčili 19. října 2013, kdy se
příznivci drakiád sešli Na Vyhlídce a provětrali své letce.
Počasí nám opravdu přálo a na azurovém nebi se vznášelo na dvacet dráčků i pořádných draků. Bylo na co koukat a mnohokrát i obdivovat.
Odborná porota také ocenila nejlepšího letce, jehož pilotem byl Martínek
Novák. Cenu za nejhezčího draka domácí výroby si mohla díky šikovným
ručičkám prarodičů odnést Zuzanka Chocholová.
Letošní drakiáda se i díky počasí vyvedla.
V herničce jsme také nezaháleli. S tetou Markétou jsme si z papíru vyrobili dráčky, které už doma zdobí nejeden květník. Rozvíjeli jsme obratnost
na překážkové dráze a protáhli svá těla se svými plyšovými kamarády.
25
22. 10. 2013 jsme se vydali na podzimní procházku do Vinice a seznámili se s tamními skřítky, kteří se
nám postarali o pořádné dobrodružství, když jsme museli plnit
leckdy nelehké úkoly. Nakonec
jsme si z Kubovy lávky poslali po
Litavce několik přáníček.
V listopadu se můžeme těšit na tradiční lampiónový průvod a možná
přivítat Martina na bílém koni.
Na závěr jen připomínám, že mateřské centrum je otevřeno každé
úterý a čtvrtek od půl desáté.
Tak přijte pobejt!
I. Ch.
Foto Miroslav Maršálek
I letos si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat
na tradiční
MARTINSKÁ SVĚTÝLKA
(průvod s lampiony)
KDY:
v pondělí 11. listopadu 2013
SRAZ: v 17.30 hod. na parkovišti u kovárny
Tato akce je financována z dotace na činnost,
kterou MC Jinečáček obdrželo od Městyse Jince.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
26
z činnosti společenských a zájmových organizací
listopad 201
3
2013
Posvícenskému trhování chladné počasí nevadilo
Jinečtí zahrádkáři pořádali 12. října 2013 druhé Havelské posvícenské
trhování. Předsedkyně organizace Iva Jelínková by touto cestou ráda
poděkovala těm, kteří přiložili ruku k dílu a bez nichž by se akce nedala
zrealizovat.
ZO Českého zahrádkářského svazu děkuje
– Úřadu městyse Jince za zapůjčení veřejných prostor ke konání 2. Havelského trhování
– paní Mirce Tiché, ředitelce SMJ za vstřícné jednání a pracovníkům TS
za přípravu technického zázemí trhů
– vedení restaurace Eška za zapůjčení prostor vinárny k realizaci podzimní výstavy
– paní Ireně Ungrové za vytvoření poutavých plakátů
– paní Lence Drobílkové, pánům Přemyslu Houškovi, Adolfu Peiskerovi,
Tomáši Lindákovi – dobrovolníkům a příznivcům zahrádkářů za přípravu a pořadatelskou službu na trhování
– zvláštní poděkování patří naší „potulné harmonikářce“, která svou
úžasnou hrou a zpěvem dokázala rozdovádět i ty největší pecivály
Závěrem nám paní Jelínková
řekla: „Omlouvám se všem,
kteří hledali „kadeřnici na ulici“ – bohužel, přemohl ji silný
„moribundus“. Omluvu dodatečně posílá i cukrárnička a pekárnička „Veverka“, která
měla cestou do Jinec dopravní
nehodu, a také staročeská kuchyně „Maruška“ – ta nám pro
změnu odcestovala do teplých krajů. Tak snad příště… Moc nás hřeje
u srdíčka, že si naši spoluobčané posvícenské trhování nenechali ujít
a přišli se podívat ke stánkům na náměstí i na podzimní výstavu do Ešky.
Už te se těšíme na setkání v příštím roce, ve stejný čas a na stejném
místě.“
Iva Jelínková a Ung.
Fotografie z trhování na zadní straně tohoto zpravodaje a na www.jince.eu.
Foto Zuzana Belanská.
27
Klub vojáků v záloze Jince 2013
Po delší době se našim čtenářům opět připomíná klub vojáků v záloze. Pro letošní rok bylo naplánováno celkem
9 akcí, z toho 4x čtyřboj z malorážky a 5x akční střelecké
disciplíny pro příznivce pistolí, revolverů, samonabíjecích
pušek a samopalů. Na březnové výroční schůzi členové
pozitivně hodnotili chod klubu a připravené akce. Mimoto se někteří rádi
zúčastňují i akcí v blízkém okolí, zejména v Mýtě u Rokycan, v Holoubkově, Spáleném Poříčí, ale též na druhé straně v Sedlčanech nebo na Příbrami. Lze pozitivně hodnotit i to, že k nám rádi jezdí šikovní střelci ze Strašic, Mirošova, Berounska, Sedlčanska a podobných destinací. Jednak to
zvyšuje atraktivitu soutěží a jednak si střelci vzájemně vymění zkušenosti, poradí triky, nebo se jenom poškádlí před soutěží či v jejím průběhu.
První letošní soutěží byl čtyřboj z malorážky 16. 3. 2013, kterého se
zúčastnilo 21 střelců a na stupních vítězů bylo pořadí: 1. Viktor Houdek –
388 bodů, 2. Miroslav Počinek – 381 bodů a 3. Rudolf Čermák - 375 bodů.
13. dubna t. r. proběhl závod z akčních disciplín – mířená na 25 m z pistole a revolveru na terč SČS-D1, poté mířená ze samopalu na terč 135P
ve vzdálenosti 100 m. Zúčastnilo se 15 střelců a nejvíce bodů získali:
1. Libor Benda – 221 bodů, 2. Ivan Andrušík – 202 body a 3. Sylvestr
Bartoš – 177 bodů.
Květnovému čtyřboji z malorážky dne 11. 5. tentokrát ze 13 zúčastněných dominovali: 1. Viktor Houdek - 391 bodů, 2. Miroslav Trykar –
386 bodů a 3. Otto Šaman - 379 bodů.
Bohužel se nemohl uskutečnit červnový čtyřboj, protože termín se kryl
s jinou důležitou akcí.
Velmi zajímavý závod přinesl trojboj z malorážky 27. 7., kde se střílela
klasická liška vsedě, srnec s oporou a jako třetí byl kňour na průseku,
tedy v pohybu. Ten nakonec rozhodl o konečném překvapivém pořadí
19 zúčastněných střelců: 1. Karel Nepeřený – 244 bodů, 2. Karel Šmíd –
237 bodů, 3. Petra Kosová – 236 bodů (stejně dosáhl i Otto Šaman).
To Jinecký Popper, který se konal 17. 8., měl za náplň souboj dvojic
z velkorážové pistole nebo revolveru na sestavu 5 padajících kovových terčů Popper Popper ve vzdálenosti 25 m. Střílelo se systémem každý
s každým, soutěžní dvojice se losovaly a každý střelec měl k dispozici
4 rány v jednom souboji. Soutěžilo 8 dvojic a po základní části měly dvě
28
dvojice na prvním místě stejný součet 32 bodů. Následoval rozstřel,
ve kterém vyhráli Karel Šmíd a Ján Vavrek nad Sylvestrem Bartošem
a Ottou Šamanem 5:3 (mimochodem stejně jako v základní části). Na třetím místě se umístili Vlastimil Jakoubek a Jaroslav Hošek s 30 body.
Vítězné páry - zleva druzí O. Šaman, S. Bartoš, vítězové J. Vavrek,
K. Šmíd, bronzoví J. Hošek, V. Jakoubek a předseda klubu D. Varga.
28. září 2013 se uskutečnil závod „Jinecký samopal“, který byl zároveň poprvé povýšen na „Pohár starosty městyse Jince“. První disciplínou byla mířená na terč 135P ve vzdálenosti 100 m a střílelo se v poloze
vleže, stoje a kleče po 5 ranách. Druhá soutěžní disciplína nabídla střelbu
na 10 padajících terčů různé velikosti, ve vzdálenosti 150 až 250 m. Střelci
měli k dispozici celkem 10 nábojů, a to vše na čas. Jako jediný se se všemi
terči vypořádal Jaroslav Hošek ze Strašic. Po sečtení výsledků byli z 24
účastníků nejúspěšnější: 1. Stanislav Voříšek – 182,95 bodů, 2. Dušan Varga – 179,16 bodů a 3. Ivo Rašovský – 169,71 bodů. Jako třetí, sice nesoutěžní, ale velmi oblíbenou disciplínou, proběhl souboj jednotlivců na sestavu
4 padajících kovových terčů Pepper Popper. Každý střelec měl k dispozici
5 ran, ze samopalu ve stoje, na 50 m, vyřazovacím systémem. Soutěžilo
22 střelců, kteří si vylosovali pořadí a do finále se nakonec probojovali Jaro
Polomčák (postupně vyřadil P. Varadiho, F. Lafka a S. Voříška) a Honza Va-
29
vrek (ten vyprovodil I. Rašovského, J. Hoška a V. Brože). Úspěšnější byl a zaslouženě zvítězil Jaro Polomčák. Třetí skončil celkový vítěz Standa Voříšek.
Asi to nejlepší pak přišlo stejně až po závodě. Totiž křupavé pečené divoké
selátko, ze kterého nakonec nezbyly ani ty kosti, účastníci si je rozebrali
pro své domácí mazlíčky. K tomu nádherný den a lze bez nadsázky říci, že
to byl nejlepší letošní závod na našem teritoriu. To ostatně potvrdili
i všichni zúčastnění.
Zde si zaslouží zvláštní poděkování za péči o naše hosty paní Zuzana
Rybáriková, Emil Rybárik, jakož i pan Karel Král, který selátko naložil
a připravil, včetně pana Richarda Záluského, který jej upekl a porcoval.
Účastníci projevili zájem i o propagační materiály o obci, které si rozebrali, aby ještě lépe poznali městys Jince, jeho historii i současnost.
Vítězové závodu Jinecký samopal:
celkový vítěz Stanislav Voříšek
s druhým v pořadí Dušanem Vargou.
Celkově třetí Ivo Rašovský
s Jánem Vavrekem, který se
umístil v souboji jednotlivců
na sestavu 4 padajících
kovových terčů Pepper Popper.
Do konce roku nás ještě čekají dva závody - 13. ročník memoriálu Jiřího
Peška, který proběhl po uzávěrce JZ dne 19. 10. 2013 a poslední závod se
uskuteční 7. 12. 2013. O těchto akcích vás poinformuji zase někdy příště.
Text + foto:
Ján Vavrek, tajemník klubu
30
Hasiči se po práci umí i pobavit
21. kolo hasičského open turnaje
ve voleném mariáši MEMORIÁL JOSEFA ZÁRYBNICKÉHO
pořádal 19. října 2013 Sbor dobrovolných hasičů Běštín.
Nejúspěšnějšími karbaníky se stali
1. Josef Brett z Hostomic
2. Jaroslav Cibulka z Jinec
3. František Fryč z Jinec
4. Michal Čermák z Běštína
Pořadatelům děkujeme za pohostinnost a všem jineckým hráčům za reprezentaci našeho Sboru dobrovolných hasičů i městyse.
František Fryč (vlevo) se umístil
na 3. místě
Jaroslavu Cibulkovi (vpravo)
vítězství uniklo jen o fous.
Jinečtí hasiči se nejen baví, ale věnují se i užitečným činnostem.
5. října 2013 uspořádali další „Železnou sobotu“, kdy občané
připravili u svých příbytků kovový odpad a hasiči tyto hromady
nakládali a rovnou odváželi do sběrny. Svou aktivitou přispěli
ke zlepšení životního prostředí v obci.
Text a foto
Jan Haken
31
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK přivítá i nové zájemce
Činnost rybářského kroužku ve školním roce
2013/14 bude zahájena ve čtvrtek 7. listopadu 2013
v 16.15 hodin.
Pravidelné schůzky se konají každý čtvrtek v klubovně
Společenského centra Josefa Slavíka – 2. patro.
Kroužek je určen všem zájemcům o rybářský sport.
Pozvánky
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
pořádá v pátek 15. listopadu 2013
od 20 hodin v sokolovně Jince
KVĚTINOVÝ CANDRBÁL.
Hraje JÍŠA BAND, vstupné 100 Kč, tombola
Český zahrádkářský svaz Jince
pořádá
ve středu 27. listopadu 2013
od 17 hodin
ve Společenském centru
Josefa Slavíka v Jincích
UKÁZKU VÁNOČNÍHO
ARANŽOVÁNÍ
paní Petry Šírové.
S Petrou Šírovou zahrádkářky pravidelně a rády
spolupracují.
Foto Miroslav Maršálek
Doporučujeme si s sebou přinést
materiál na vlastní výrobu.
Symbolické vstupné 20 Kč
32
Kulturní komise Rady městyse Jince,
MO Českého rybářského svazu
a Pionýrská skupina Jince
pořádají
v sobotu 2. listopadu 2013
v okolí klubovny rybářů
(bývalá čistička za Černým mostem)
3. HUBERTSKÝ DEN
Z programu:
• od 10 hodin „Hubertská stezka“
po břehu Litavky a Vinicí (rodinné
hlídky - nejméně 1 dospělá osoba,
trasa cca 3,5 km – od klubovny rybářů
pod Černým mostem, Kopáčovem
do Čenkova, Vinicí a zpět přes Kubovu lávku
k rybářům)
• od 13.30 hodin soutěž „Lovecký chodník“,
závod koní, turnaj o Jineckého rytíře a závěrečné
HALALI
K dobré náladě bude odpoledne hrát country skupina, možnost
zakoupení nápojů a dalšího občerstvení, vstupné dobrovolné.
Děti, přineste si s sebou obrázek s tématikou Hubert (les, listí,
stromy apod.). Všechny vaše výtvory budou zařazeny do
soutěže o diplomy
Zveme jednotlivce i rodiny, na vaši návštěvu se těší
pořadatelé.
Změna programu vyhrazena.
33
Připravujeme na prosinec
Kulturní komise Rady městyse Jince
pořádá
v pátek 29. listopadu 2013
v 18.00 hodin
ZAHÁJENÍ ADVENTU
A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU v Jincích
Hlavní program se tentokráte koná na náměstí
v dolních Jincích
Účinkuje mimo jiné vokální soubor TADOOBA z Hořovicka
se sbormistryní Šárkou Pexovou.
Vezměte si s sebou svíčku nebo světýlko a přijte navodit tu správnou
atmosféru pomalu se blížících Vánoc.
Těšit se můžete na pestré občerstvení - svařené víno, káva, čaj, perníkové
zboží, domácí vafle, trdelník atd., i na adventní zboží.
NA ZÁVĚR TRADIČNÍ OHŇOSTROJ FIRMY KŠ.
ČERT BARBORÁK zve všechny děti z Jinec
a okolí do svého pekelného království
na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
Akce v jednání. Termíny a další informace
najdete v příštím vydání JZ a na plakátech.
34
Pionýrská skupina Jince – kroužek U koní pořádá
VÝPRAVU NA SLONOVEC
sraz v neděli 1. prosince 2013 ve 13.30 hod.
u ERMI HOTELU v Jincích
Výprava na Slonovec 2012
Foto Zuzana Belanská
Těšte se na vycházku s koňmi, prohlídku starého trampského
hřbitova a táborák s opékáním buřtů.
TJ Sokol Jince ve spolupráci s kulturní komisí Městyse Jince
chystá tradiční
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU
21. prosince 2013 v 9 hodin
– místo konání v jednání
Informace a přihlášky:
Václav Zeisek – tel. 721 205 351
Více v příštím čísle JZ a na plakátech.
35
Pionýrská skupina Jince
listopad 2013
Tři medaile ze Svatováclavského
turnaje 2013
Na tradičním turnaji v Chodouni, kam jinečtí šachisté rádi jezdí, velmi
mile překvapil 28. září Viktor Haken. Získal totiž 4 body ze sedmi partií
a nebylo znát, že se na šachy vrátil po dlouhé pauze.
Radovat se mohou i děvčata,
kterým se sice tolik nedařilo,
ale díky malé účasti něžného pohlaví si Anička Šimpachová
a Anička Hakenová odvezly
domů stříbrné medaile.
Pěkně hráli rovněž oba starší
kluci, Martin Šilhánek a Daniel Veselý. Hlavně prvně
jmenovaný se začíná, jak se
zdá, opět navracet na vyšší příčky výsledkových listin. Ale
i Dan projevil rozvahu ve složitých pozicích, a to je slibné.
Nadějný výkon podal Ondřej
Viktor Haken
Fürst.
Zprvu velmi ostýchavý Jakub
Kašpárek se od třetího kola
rozehrál, neohroženě zabojoval
a nakonec dokonce i bodoval.
Svoji turnajovou premiéru si
odbyl také Ondřej Kočárek a skvěle! Byla u něho vidět radost ze hry, rovněž korunovaná
úspěchy, což u benjamínků není
tak časté.
Poděkování patří též dospělým
doprovodům, zejména Bohunce Šimpachové, Pavlu Brožovi a Aleši Fürstovi.
Nejmladší Jakub Kašpárek - vlevo
36
Martin Šilhánek
Ondřej Kočárek
Terezka si zahrála šachy
i divadlo
Prvního císařského šachového turnaje Karla IV. v Takoníně na Benešovsku se v sobotu 28. září 2013
zúčastnila Terezka Lísková s tatínkem.
Byla nejmladší účastnicí v šachovém turnaji a rovněž si zahrála
i divadlo.
Více na webových stránkách Pionýrské skupiny Jince.
Opožděná oslava Mezinárodního dne dětí
Na Smíchovských kláních si ve společném turnaji do 20 let nevedli naši
zástupci špatně a měli po 6 kolech po 3 bodech. Po prodloužení na 9 kol
Ondra Fürst zůstal stát, Terezka Lísková přidala ještě jeden bod. I tak si
ale domů nakonec přivezla cenu. Byla totiž vyhodnocena jako nejmladší
hráčka soutěže.
37
Nyní je třeba poblahopřát Terezce k ocenění a hlavně poděkovat Aleši
Fürstovi a Václavu Lískovi, že se ujali rolí vedoucích a zabezpečili celou
akci beze mne.
Určitě by stálo za zmínku, že Terezka hrála 4 partie se staršími žáky
a juniory, ze zbývajících 5 partií s mladšími žáky uhrála 4 body, což není
špatné. Uhrála víc, než měli někteří starší žáci a dokonce i junioři.
Připravované akce:
9. 11.
Turnaj nadějí a přebor ZŠ a MŠ Jince: pro hráče
nar. v r. 1999 a žáky ZŠ Jince, na základě výsledků budou
sestavena družstva pro okresní přebor
9. 11.
Praha 4: Pražská šachová liga – do 20 let
15. - 17. 11. M-Čech do 10 a do 8 let, Hrdoňov: pro dívky *2004
a chlapce *2006 a mladší, je soutěž otevřená
16. 11.
22. 11.
Praha – Smíchov: turnaj všech generací k uctění památky Salo Flohra
Příbram, DDM: okresní kolo přeboru škol, 4členná
družstva
23. 11.
Praha: výroční konference Pionýra
do 30. 11.
přihlášky družstev mládeže do KP
30 11.
Praha – Smíchov: Mikulášská šachová nadílka
30. 11.
Praha 6: Zimní Gambit, 7. ročník mezinárodního
šachového turnaje, omezený počet hráčů
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Pionýrská skupina Jince
Text a foto:
Miroslav Maršálek (MiM)
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
38
ze života školy
listopad 2013
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Jede říjen ve zlatě
v hnědožlutém kabátě….
Sluníčko, které nám poslední dobou krásně
barví listí, nás provázelo celý měsíc. Jeho poslední
zářivé paprsky jsme si užívali naplno…
39
V naší školičce jsme se zase dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Třeba něco
o tom, co se děje na polích a v zahradách dřív, než se vlády ujme paní
Zima.
Děti z MOTÝLKŮ ochutnávaly zeleninu, učily se ji rozeznávat a využily
jako motivaci k dalším výtvarným a pracovním činnostem.
Naši předškoláci od října pravidelně navštěvují novou tělocvičnu ve škole,
kde se učí spoustu pohybových her a seznamují se s tělocvičným náčiním.
Nejmenší děti vyrazily na výlet autobusem do Rpet podívat se na koníky
a králíčka. Byly moc šikovné a statečné. Příště mají slíbenou prohlídku
místní Agrony, kde můžou vidět telátka a kravičky.
BROUČKOVÉ s BERUŠKAMI navštívili les na Ohrazenici. Sice původně
jsme se chystali do lesa na houby, ale místo toho jsme zde našli spoustu
zajímavých věcí. Přinesli jsme do školky některé přírodniny, pojmenovali
je a udělali z nich malou výstavku pro rodiče. Učili jsme se rozdělovat
stromy jehličnaté a stromy listnaté. Seznámili jsme se s jejich plody a ně-
40
které stromy a keře jsme se učili správně pojmenovat. V pracovních a výtvarných činnostech jsme plody podzimu modelovali, kreslili i malovali.
Naši školku v září navštívilo divadlo KOLEM s pohádkou ,,O Honzovi
aneb Co je pravda a co lež“. Divadlo se nám líbilo natolik, že jsme na
leden objednali další představení.
41
V měsíci říjnu se některé děti ze VČELIČEK zúčastnily vítání občánků na
Úřadě městyse Jince, kde svým krásným a dojemným přednesem přivítaly
šest miminek.
Při našich vycházkách si všímáme měnící se přírody. Vítr fouká víc a víc,
v parku šlapeme po listech jako po peřince a ty nejhezčí si sebereme…
a už pro radost nebo na nějaké to lepení či barvení. ☺
V příštích větrných dnech nás čeká spoustu zábavy a legrace s draky.
Těšíme se také na úplně nové divadlo – Pohádka z písniček od paní Lenky
Hamajdové. Čeká nás i náš oblíbený klaun Ferdinand. S čím novým nás
asi překvapí?
za kolektiv MŠ Sluníčko
Dana Chvojková a Gabriela Sklenářová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro 1. i 2. stupeň ZŠ
se konají v pondělí 4. listopadu 2013
od 16.00 hodin v jednotlivých třídách.
Stejný den od 16.30 hod. ve školní jídelně
proběhne schůzka rodičů žáků 9. ročníku
k volbě povolání, na níž se budou prezentovat zástupci
středních škol příbramského regionu.
Jiří Havlát
ředitel školy
ZŠ Jince se již připravuje na
tradiční vánoční jarmark v prostorách školy.
Více informací o prosincových akcích ve škole najdete
v příštím čísle JZ.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
42
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
listopad 2013
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ přípravná hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti od 5 do 7 let
Učitelé
TANEČNÍ
Učitelé
hudební nauka
hra na housle, hra na zobcovou flétnu (sopránová, altová), hra na příčnou flétnu, hra na trubku, hra na pozoun (trombón), hra na lesní roh,
hra na klarinet, hra na saxofon, hra na klavír, hra na akustickou kytaru
Pavel Hrubý: zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh, příčná flétna
Dagmar Eisenreichová: klavír
Alena Packová, Jaromír Vyhnal: přípravná hudební výchova
(PHV), hudební teorie a hudební nauka
Jiří Vébr: akustická kytara
Tomáš Bláha: zobcová flétna, pozoun, lesní roh, trubka
Karel Ambruš: zobcová flétna, klarinet, saxofon
přípravná taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava – 1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, lidový tanec, klasický tanec, současný tanec, současné taneční techniky (hl. jazz, dance, street dance),
dějiny tance
Barbora Zaciosová
Alena Kropáčová: klavírní korepetice tanečního oboru
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
Učitelé
Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
43
ZVEME na prosincové
koncerty našich žáků
v Posádkovém domě armády Jince
středa 18. 12. 2013
od 10 hod.
od 17 hod.
vystoupení žáků hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru pro žáky
ZŠ Jince
předvánoční koncert žáků hudebního oboru
pro veřejnost
Foto z loňského vánočního koncertu Miroslav Maršálek.
44
13. dělostřelecká brigáda
listopad 2013
POZVÁNKA
Dne 11. listopadu 2013 bude v posádce Jince
uctěn „DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ“
Zahájení pietní vzpomínky v 11.00 hodin
u památníku obětem 1. a 2. světové
války na náměstí v Jincích za účasti vojáků
jinecké posádky, představitelů územní samosprávy a státní správy, zástupců zájmových
organizací, klubu vojenských důchodců a
pamětníků druhoválečného konfliktu.
Na akci nebudou chybět ani žáci ze Základní
školy Jince.
Kytice k uctění památky padlých bude položena i u památníku ve Velcí a v areálu kasáren
13. dělostřelecké brigády.
Přijměte i Vy pozvání velitele posádky
plukovníka Jana Třináctého na tuto akci,
kde si společně připomeneme všechny, kteří
položili svoje životy za naši lepší budoucnost.
Dělostřelci z Jinců v roli afghánských vojáků
Pětatřicet vojáků ze 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců se v druhé polovině letošního září zapojilo do mezinárodního cvičení v německém Hohenfelsu. Připravovali se tu portugalští vojáci, kteří měli prokázat, že jsou připraveni na nasazení v misi ISAF v Afghánistánu.
Češi zde společně s Bulhary představovali vojáky praporu Afghánské národní armády, kteří cvičili a plnili úkoly pod vedením portugalských kolegů. Ti se snažili vojáky afghánského praporu usměrňovat a vést tak, aby
byli schopni samostatně plnit úkoly, rozhodovat se a adekvátně reagovat
na vzniklé situace.
Důraz byl položen na součinnost řídícího štábu a jednotek, na přípravu,
plánování a samotné provedení operací. „Šlo o to prověřit, jestli jsou portugalští vojáci zařazení do jednotky MAT (vojenský poradní tým) schopní
45
a připravení v roli instruktorů
a učitelů předávat své zkušenosti
a dovednosti afghánským jednotkám,“ vysvětlil velitel jinecké
jednotky nadporučík Jan Fejgl.
Během operací museli vojáci reagovat například na nastřelení
protivníkem či nečekané přepady,
na nástrahy v podobě improvizovaných výbušných zařízení a
s tím spojené poskytování první
pomoci těžce raněným včetně přivolání MEDEVAC. Nechybělo ani
vyžádání palebné podpory nebo
zadržení důležité osoby.
„Vzájemná součinnost všech cvičících, důsledné plnění úkolů
a komunikace v angličtině byly
předpokladem úspěchu. Naši vojáci úkoly splnili velmi dobře
a po odborné stránce byli rovnocennými partnery kolegům
z NATO,“ zhodnotil uplynulé dva
týdny Jan Fejgl, který se v pozici
velitele zúčastnil zahraničního
cvičení poprvé.
Důraz byl položen na přípravu a plánování operací
Tým MAT při vyžadování palebné
podpory
Foto: archiv JRMC Hohenfels
Záchrana raněného
po minometném přepadu základny
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
46
vojenský újezd Brdy
listopad 2013
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci LISTOPAD 2013 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
10,00
09,0
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Neprůjezdné
komunikace
do
22,00
12,00
22,00
15,00
15,00
12,00
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby!
Pro vlastní bezpečnost se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase
a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
47
Policie informuje
listopad 2013
➮ Letos na Příbramsku policisté řešili celkem 817 dopravních nehod.
Na příbramských silnicích zemřelo celkem šest lidí, a to v měsíci
v květnu a červnu 2013, nejtragičtější však byl srpen, kdy zemřeli tři
lidé. V září nepřežil havárii 21letý motocyklista, který boural 21. září
dopoledne v Rožmitále pod Třemšínem. V zatáčce vyjel na vyvýšený
chodník a poté narazil do zdi u vjezdových vrat domu.
➮ V září se odehrálo 54 nehod, což je o 33 karambolů méně než loni.
V uplynulém měsíci utrpěly dvě osoby těžké zranění a 19 lehké. Nejčastější příčinou dopravních kolizí byl nesprávný způsob jízdy. Přílišná
rychlost byla důvodem 15 nehod a nedání přednosti v jízdě zavinilo šest
havárií. U pěti karambolů byli řidiči pod vlivem alkoholu. Zvěř na vozovce způsobila 17 srážek. Na automobilech vznikla škoda ve výši
8,5 milionu korun. Na pokutách hlídky vybraly téměř 50 tisíc korun.
➮ 52letý muž z Jinecka neplní vyživovací povinnost na své dítě. Neplatí
od dubna letošního roku, na výživném tak dluží 18 tisíc korun. Věc
byla oznámit matka dítěte dne 17. září 2013 na policejní služebně.
➮ Vibrační pěch v hodnotě 80 tisíc korun zmizel z 26. na 27. září z hráze
rybníka v Rejkovicích. Krádež byla nahlášena následující den na policii.
➮ Do garáže v obci Běřín se vloupal neznámý pachatel, stalo se tak mezi
15. a 27. zářím. Odnesl si motorový strunový vyžínač a motorovou sekačku s pojezdem. Způsobená škoda byla odhadnuta na 11 tisíc korun.
➮ V Jincích zastavila hlídka policie 6. října dopoledne osobní motorové
vozidlo, které řídila 60letá řidička. Dechová zkouška u ní byla pozitivní, přístroj vykázal hodnotu 1,52 promile alkoholu. Na místě přišla motoristka o „řidičák“.
➮ Dne 15. října, kolem druhé hodiny ranní, řídil 23letý muž vozidlo značky Jaguar. V Jincích však nezvládl průjezd zatáčkou, dostal s autem
smyk a přejel do protisměru, kde narazil nejdříve do oplocení domu
a následně i obydlí. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku a naměřili mu 2,6 promile. Šofér navíc nebyl za jízdy připoután a neměl
u sebe potřebné doklady. Vzniklá škoda byla stanovena na 115 tisíc korun.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
48
sport
spo
rt
listopad 2013
PŘEDNÁŠKA
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích
KDE, KDY, PROČ A JAK SE HÝBAT?
Dnešní svět nám nabízí spoustu nepřeberných možností
využití času. Tato úžasná vlastnost naší doby má i svou stinnou stránku.
Díky všem těmto možnostem (někdy je vnímáme i jako povinnosti) nám
zbývá málo času na přirozený pohyb.
Naše těla byla pro pohyb stvořena, a pokud se jim ho nedostává, začnou
se ozývat. Bolesti zad, točení hlavy, špatné zažívání, migrény, málo vitality,
skleslá nálada - jsou často příznaky nevhodného zacházení s tělem.
A jak na to, abychom se cítili dobře, nezatěžovaly nás bolesti, či pokles
vitality?
Třeba tak, že navštívíte naši přednášku - ve středu 13. listopadu 2013
v 17.30 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Vítáni jsou všichni, kdo vědomě přistupují ke svému zdraví a životu a mají
chu najít lepší vztah ke svému tělu.
P ř e d n á š k a j e z d a r m a . Na setkání se těší Katka Dendysová.
RODINNÉ KONSTELACE
v sobotu 23. listopadu 2013
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince
Tento velmi účinný a léčivý systém skupinové terapie založil
Bert Hellinger. Od svého vzniku prošla metoda významným vývojem.
Dnes je běžně využívaná nejen na rodinné či vztahové problémy,
ale i na potíže se zdravím nebo třeba s penězi.
Účastníci mají možnost podívat se na své problémy z jiného úhlu, odhalit
jejich příčinu a metoda velmi často nabízí i řešení. Věci, které nás dlouhou
dobu tížily, se dají do pohybu a tím už je z poloviny úspěch zaručen.
49
Ten, kdo metodu nezná a nemá odvahu nebo důvěru přijít mezi ostatní
se svými problémy, se může semináře zúčastnit a pouze si tuto krásnou
techniku osahat. I v tomto případě si mnohé odnáší a zároveň rozšíří
své obzory na další možnosti léčení těla i duše.
Seminář, na který vás tímto zveme,
probíhá od 10 do 17 - 18 hodin s přestávkou na oběd,
příchod možný od půl desáté.
K dispozici je káva a čaj, s sebou vezměte přezůvky a svačinu.
Místo si rezervujte na telefonním čísle 773 209 123 – Katka Dendysová,
nebo mailem [email protected]
Seminář vede Markéta Hubená, cena je 700 korun.
Pro jakékoli další informace volejte na výše uvedené telefonní číslo.
Na setkání se těší Katka, Markéta a spol. ☺
Cvičení v Mateřské škole Jince
- pravidelné lekce
ÚTERÝ
PILATES - začátečníci 17:00 - 18:00 (od 26. 11. 2013)
PILATES - pokročilí
18:00 - 19:00
TRIDANOME
ČTVRTEK JÓGA PRO ŽENY
BŘIŠNÍ TANEC
19:00 - 21:00
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
PILATES - začátečníci 19:30 - 20:30
Ukázková hodina PILATES - v úterý 19. 11. v 17.00 hodin
Ukázková hodina JÓGY PRO ŽENY - ve čtvrtek 21. 11.
v 16.30 hodin
Informace:
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • w w w. a z d e d . c z
50
TJ Sokol Jince
CVIČENÍ RODIČŮ a DĚTÍ od 1 do 5 let
každou středu od 16 hodin v Sokolovně Jince
Cvičení je zaměřené na pohybový rozvoj dětí formou hry.
Jste zváni, přijte mezi nás!
K ONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVK
Y
DÍVKY
Dynamické aerobní cvičení je vhodné k získání ideální
tělesné hmotnosti a celkové kondice.
V kombinaci s posilováním je to nejlepší cesta jak být fit
v každém věku.
Přijte si s námi zacvičit, pobavit se a hlavně na chvíli
zapomenout na starosti.
KAŽDÝ ČTVRTEK od 19.30 do 20.30 hod.
v tělocvičně jinecké Sokolovny.
T ě š í s e n a v á s Katka Koukolová
Markéta Škrabalová
Udělejte něco pro své zdraví
- zkuste saunu!
OTEVŘENO:
muži
ženy
společná
čtvrtek a sobota 16.00 – 22.00 hodin
pátek
16.00 – 22.00 hodin
sobota
20.00 – 22.00 hodin
Na vaši návštěvu se těší TJ a Sauna Bar Jince, tel. 318 692 233.
51
SK JINCE 1921
Rozpis zápasů pro sezonu 2013/2014
11.
12.
13.
Ne
So
Ne
3. 11.
9. 11.
17. 11.
14.00 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.
Jince – Podlesí
Rožmitál – Jince
Jince – Tochovice
SK Jince 1921 – družstvo žáků se svými trenéry. Foto Miroslav Maršálek
Pavel Fenik
http://www.jince.eu/fotbal/index1.htm
52
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2013/2014
Je to až neuvěřitelné, ale je tu opět říjen a s ním nový ročník v šachovém
klání družstev. Do letošních soutěží se oddíl připravil lépe a určitě by se to
mělo odrazit ve výsledcích všech tří družstev.
Nejvíce se posílilo Áčko, které získalo dva silné hráče na první dvě šachovnice. Na 1. š. Jindřich Bauer ELO FIDE 2006, ELO LOK 2040.
Na 2. š. Tomáš Sladovník ELO FIDE 1972, ELO LOK 1919. Na 9. š. je novou posilou perspektivní třináctiletý vítěz Jineckého pěšce Dominik Civín ze
Zdic. Náš nový domácí hráč Petr Fencl hraje na 12. š. Áčka a 7. š. Béčka.
Soutěž zahájí jako první Áčko v neděli 20. října, Béčko a Céčko 3. listopadu 2013.
Doufám, že se nám splní naše tajná přání, ale to se dozvíme až na konci
dubna 2014.
Svému nástupci v roli kapitána Béčka Václavu Zeiskovi přeji
hodně úspěchů v šachu i v osobním životě.
V nové sezóně všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo,
držíme palce do dalších bojů na šachovnicích.
Na závěr soupisky všech tří družstev:
Č.
TJ Jince A
TJ Jince B
TJ Jince B
1
2
Bauer Jindřich
Zeisek Václav
Zadina Jaroslav
Sladovník Tomáš
Zadina Tomáš
Bažant Tomáš st.
3
Zadina Jiří ml.
Kováč Martin
Kroča Karel
4
Třešňák Lukáš
Šilhánek Martin
Maršálek Miroslav
5
Zadina Tomáš
Slavík Antonín
Bažant Tomáš ml.
6
Zadina Jaroslav
Hrkal Jakub
Bažantová Viktorie
7
Zadina Jiří st.
Fencl Petr
Vejr Václav
8
Maršálek Miroslav
Lísková Tereza
Vošický David
9
Civín Dominik
Zadina Václav
Šmejkal Jakub
10
Zeisek Václav
Sladovník Roman
Kahoun Josef
11
Šilhánek Martin
12
Fencl Petr
53
Dne 19. 10. 2013 se ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích
konal MEMORIÁL ZDEŇKA POKORNÉHO za účasti čtrnácti hráčů.
Bylo jich právě tolik jako před rokem na prvním ročníku tohoto šachového turnaje. Nad tím letošním převzal záštitu starosta Městyse Jince Josef
Hála. Pořadatelům předal hodnotný dar, za který mu patří náš velký dík.
Zde tabulka výsledků turnaje:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
Jméno
Zadina Jiří ml.
Bauer Jindřich
Zadina Jiří st.
Fencl Petr
Zeisek Václav
Adamus Jakub
Šilhánek Martin
Body
Pořadí
6,5
6,0
4,5
4,5
4,0
4,0
3,5
8
9
10
11
12
13
14
Jméno
Bažant Tomáš st.
Bažant Tomáš ml.
Slavík Antonín
Bažantová Viktorie
Lísková Tereza
Nejdl Jakub
Krejča Michal
Body
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
Foto Miroslav Maršálek
54
REGIONÁLNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV v šachu –
ročník 2013/2014
Dne 20. 10. 2013 se hrálo první kolo regionálního přeboru družstev
v šachu.
Naše družstvo hostilo velmi silný celek Rakovníka B. Začátek utkání nebyl pro domácí nijak povzbudivý. Dobrý konec ale vše napravil, domácí
zvítězili výrazně 5,5 : 2,5, a to je výborný začátek. Hlavně aby nám dobrá
forma vydržela co nejdéle. Soupeři si nyní na nás dají větší pozor. Možná
nás podcenili, a to se nevyplácí!
A ještě přehled o tom, kdo se podílel na vítězství:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
š.
š.
š.
š.
š.
š.
š.
Bauer Jindřich – host ze Zdic
Zadina Jiří ml.
Zadina Jiří st.
Maršálek Miroslav
Civín Dominik – host ze Zdic
Zeisek Václav
Šilhánek Martin
1 bod – výhra
1 bod – výhra
1/2 bodu – remíza
1 bod – výhra
1/2 bodu – remíza
1/2 bodu – remíza
1 bod – výhra
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a tomu, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
Jinečtí šachisté
hostí své soupeře
ve Společenském
centru
Josefa Slavíka.
Foto
Miroslav Maršálek
Antonín Slavík
55
zprávy z Čenkova
listopad 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme
našim spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
CINKA Josef – 80 let
HAŠEK Vladislav – 90 let
Narodil se…
AULICKÝ Matouš
Zprávičky z malé školičky
V posledním zářijovém týdnu
jsme se vypravili na delší vycházku do lesa
nad Čenkovem. Jaké pak bylo naše překvapení,
když jsme mezi stromy objevili perníčky
ozdobenou chaloupku a u ní hospodařil dědek
s bábou. Na roztopené peci právě vařili
houbovou polévku ze samých prašivek
a dědek už chystal lopatu…
Blížili jsme se jen s velkými obavami, ale nabízené voňavé perníčky
v podobě muchomůrek byly příliš lákavé a také móóóc dobré! Nakonec
i v „naší pohádce“ všechno dobře dopadlo a s dědou a babkou jsme se i dost
nasmáli. Prožili jsme velmi příjemné dopoledne a za splněné „pohádkové úkoly“ jsme si odnášeli medaile s ježibabou a mnoho nezapomenutelných zážitků.
V říjnu jsme si zahráli na pasáčky a těšili se na pečené brambory v ohni.
To vám byla dobrota! Havelské posvícení jsme oslavili písničkou, tancem
a voňavými koláčky a pobavili se při veselé loutkové pohádce divadla Zvoneček, které k nám do školky zavítalo.
S „naší Alenkou“ jsme se tentokráte vydali do světa. Mimo jiné jsme jí
radili, jak se má chovat na cestách autem, autobusem, vlakem, letadlem,
ale také na samotné ulici…
56
57
Již tradičně jsme si vyšlápli i na Běřín a výhledem do daleké krajiny
se pak přesvědčili, jak je na světě krásně…
„Udělat si dráčka,
to je přece hračka.
Papír, nůžky, provázek,
je hezčí než obrázek…“
A co viděl náš dráček „Papíráček“ na svých toulkách podzimní přírodou?
No přece všechno, co k podzimu, zejména na venkově, patří…
Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie z archivu
Mateřské školy Čenkov.
Slunečné podzimní dny
přejí kluci a holky
z čenkovské školky
A co se událo v obci?
http://cenkov.obeccr.cz/
Práce na výstavbě „Penzionu pro seniory“ nabraly rychlé tempo.
Od spodní bytovky byl proveden výkop a pokládka kabelu pro přívod elektrického proudu NN. Po dokončení základové desky rychle vyrostlo zdivo
prvního podlaží a v současnosti probíhají práce na betonování věnce. Stavebníci by ještě letos chtěli dokončit hrubou stavbu. Uvidíme, zda se to
stihne.
Práce na opravě schodů pod bývalým obecním úřadem byly dokončeny. Jejich vzhled vypadá dobře, jen je nutno připomenout, že
v zimních měsících se nesmí na posyp používat sůl. Posyp bude prováděn
jen připraveným štěrkem.
Koncem září byla provedena velká oprava vodárny u č. p. 46. Zde
došlo k výměně veškerého potrubí, zásobníku vody, tlakového spínače
a ventilů. Práce provedl pan Miroslav Ungr z Jinec.
I nadále probíhají jednání starosty Jana Hauptmana se zástupci Povodí
Vltavy – závod Berounka o odstranění škod vzniklých po povodni.
Již za několik dní firma Rios Příbram s. r. o. demontuje druhou polovinu
lešení u budovy Mateřské školy v Čenkově. Škola dostala novou střechu, nová okna a celý pláš
budovy byl zateplen. Na celé budově byl zachován původní vzhled fasády, včetně jejího probarvení. V době prázdnin pro-
58
běhlo v objektu
malování, takže
můžeme říci, že
děti jsou jako
v novém. Poděkování patří všem,
kteří se o nový
vzhled budovy zasloužili, včetně zaměstnanců školky
v čele s ředitelkou
Janou Petříkovou.
Opět po roce jsme se sešli díky našemu hostinskému Zdeňku Ulmanovi
v sobotu 12. října 2013 večer u nás v Čenkově na posvícenském posezení v hospodě Za Vodou. Společně jsme popovídali, sešlo se nás kolem
padesáti. Hudbu obstaral Dalibor Ondrůšek. Milým zpestřením byla harmonikářka, která se svou harmonikou neúnavně hrála a zpívala a my
ostatní se k ní rádi přidávali a zazpívali si písničky společně. Zdeněk zajistil bohaté pohoštění, stoly byly plné sladkého i slaného. Když se zrovna
nezpívalo nebo netancovalo, byl čas připít si na zdraví u stolu nebo
u pultu. Na posvícenském posezení vládla výborná nálada, o kterou se postarali všichni zúčastnění.
59
Naší hlavní společnou podzimní akcí byl další několikadenní pobyt
ve dnech 3. - 6. října 2013 na Šumavě – Zadově. Několik z nás se
vydalo na cestu už ve středu a vlakem odjelo do Sušice. Pod širákem strávili dvě noci a mrazivá rána, dva dny šli pěšky přes hrad Kašperk, Kašperské Hory, Malý Kozí vrch a Velký Kozí vrch., Zhůří, Horskou Kvildu
a Zlatou studnu až na Churáňov – Zadov. Ani ostatní nelenili a vydali se
na různé výlety, např. rozhlednu Javorník, Prášilské jezero, rozhlednu Poledník, do Vimperka.
V sobotu jsme podnikli výlet do sousedního Německa, Národního parku Bavorský les. Z centra národního parku Luzný jsme se
vydali na „Stezku v korunách stromů“. Stezka
je dlouhá 1 300 m a vine se
ve výši 8 až 25 metrů horským smíšeným lesem,
korunami buků, jedlí
a smrků. Dobrodružství
v korunách stromů jsme si všichni, včetně dětí, náležitě vychutnali.
Vrcholem stezky je 45 m vysoká stromová věž, která se tyčí nad třemi pravěkými 38 metrů vysokými jedlemi a bukem. Nahoře na plošině jsme byli
60
odměněni krásným barevným podzimním výhledem na šumavské vrcholky,
zejména na vrcholy Luzného a Roklanu.
Po návratu ze stezky šli někteří s dětmi na další vycházku v této části národního parku - do místní ZOO, někteří se vrátili do české části Šumavy.
Mezi další námi navštívená místa patří např. Chalupská sla
u Borové
Lady, Jezerní sla
u Kvildy, Knížecí pláně, Žárské jezírko, Vltavský potok a další.
Návštěvu NP Bavorský les a Stezku v korunách stromů rádi doporučíme
všem, kdo mají rádi přírodu, dobrodružství a poznávání nových míst.
Oblast kolem Luzného se nachází cca 40 km od hraničního přechodu
Strážný.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
ČENKOVSKÝ
DIVADELNÍ PODZIM 2013
Do uzávěrky Jineckého zpravodaje jsme stihli v Čenkově shlédnout dvě představení hostujících divadelních souborů.
4. října 2013 jsme se pobavili s divadlem Na Vísce nad skvěle provedeným
představením „Pane Erbene, neřekněte ne“ a v neděli 13. října jsme měli
možnost strávit celé divadelní odpoledne a večer s divadlem Inkognito
z Prahy. Rodiče s dětmi si pěkně užili pohádku Havraní sliby. Dokonce se
některé z přítomných dětí staly na chvíli herci v potulném divadle a zahrály si role princezny, prince i trojhlavého draka. Dospělí večer viděli komedii Seminář pro začínající a drama Tajemství paní Lukrécie.
Bohužel musíme konstatovat, že i když jsou všechny divadelní soubory
velmi kvalitní a zapálené pro divadlo a úroveň představení je vysoká,
účast diváků je velmi nízká. Předkládáme tedy ještě jednou program našeho festivalu na listopad a všechny vás srdečně zveme. Přijte se podívat
na to, co dokážou obyčejní lidé, žijící vedle vás, ve svém volném čase. Věřím, že budete mile překvapeni a odměnou našim účinkujícím bude váš
zájem a potlesk. Vstupné na všechna naše představení je dobrovolné.
61
V listopadu a v prosinci ještě uvidíte:
neděle 3. 11. v 19.30 hod.
DIVADLO L.O.Ď. LODĚNICE
Postel pro tři
komedie
pátek 8. 11. v 19.30 hod.
Divadlo Za Vodou Čenkov
Nový život – Bedřich Hrozný 2
premiéra komedie
neděle 24. 11. v 17.00 hod.
Divadlo Máj 21 Chaloupky
Paní Fantomasová se zlobí
komedie
neděle 1. 12. v 18.00 hod.
Divadlo Na Holou Hořovice
Road Movie
loutkový 3D western pro dopělé
Neděle 8. 12. v 18.00 hod.
Divadlo Kruh Dobříš
V tichém domě na Čertovce
hra se zpěvy
Foto z představení čenkovského
souboru Bedřich Hrozný 2
ve Rpetech – František Brnušák.
Více informací: www.divadlozavodou.cz
Jaroslav Bouda
Diváci ochotníkům fandí
Pátek 13. září 2013 rozhodně nebyl neš
astným dnem pro ty, kteří navštívili představení čenkovského Divadla Za Vodou v nádherném sále lochovického zámku.
62
Myslím, že nejenom mne k návštěvě táhla nová hra osvědčené autorky
Lídy Boudové „Bedřich Hrozný 2 – Nový život“, ale i možnost navštívit jinak nepřístupný zámek v Lochovicích. Divadelní sál má nerokokovou výzdobu, v přilehlých místnostech je překrásný starožitný inventář
– majitelka svým kulturním rozhledem vdechla památce také nový život.
Nyní však již ke hře samotné. Jak jsme si již zvykli, je plná laskavého,
někdy i trošku hrubšího humoru, oproti hrám předchozím má však i jednu část smutnější, až dojímavou. Je to úsek, v němž Bedřich Hrozný dlouholetý železničář, jenž má svoji práci nadevše rád - píše výpově. Mezi
řádky tu cítíme, že je to taková všeobecná obžaloba nadřízených, kteří
málokdy používají pochvaly jako motivace. Hlavní myšlenka divadelního
kusu je však ta, že pokud člověk věří sám sobě, dokáže mnohé.
Titulní roli ztvárnil jako vždy herecky sebevědomý Luboš Krásný, obrovský prostor však ve hře má Jana Vinšová (výpravčí Myslivečková), jejíž projev se oproti loňsku pronikavě zlepšil. Stabilně dobré výkony jsme
zaznamenali u opor souboru – Jaroslava Boudy st. (zejména role „obecního blba“ je mu zjevně blízká, Ivy Vinšové, Lídy Boudové. Příjemně
překvapil František Brnušák ml., který se svým civilním herectvím-neherectvím blíží hercům Divadla Járy Cimrmana.
Kdo ovšem zazářil jako naprosté zjevení, je nová tvář souboru Janička
Bošková. Její přirozený herecký projev v roli pí Kocourkové si každý
v sále nadmíru užíval.
Večer se velmi vydařil, všichni odcházeli rozesmátí a spokojení a možná
nejeden divák si přál, aby se Bedřich Hrozný dočkal dalšího pokračování.
Helena Hubená
V pátek 18. října 2013 sehrál ochotnický spolek Divadlo Za Vodou Čenkov benefiční představení komedie Bedřich Hrozný za účelem sbírky na opravu kapličky v Čenkově. Vynikající výkony celého souboru byly mnohokrát oceněny salvami smíchu
a následným bouřlivým potleskem nadšených diváků. Rád bych
tímto vyjádřil obrovské poděkování všem hercům za skvělé představení a zejména divákům, kteří na představení přišli. Jen díky
nim byla vybrána celková částka 6.130 Kč.
Jiří Firýt
63
Hospoda Za Vodou Čenkov
pořádá
15. listopadu 2013
koncert kapela TRAKTOR
host: MIRO ŠMAJDA – Superstar
začátek ve 21 hodin, vstupné 150 Kč
POZOR!
TRAVESTI SHOW KOČKY
FANTASY show!
se z organizačních důvodů
přesouvá na pátek
22. listopadu 2013
začátek ve 20 hodin / vstupné 150 Kč
Všechny akce se konají v hospodě Za Vodou v Čenkově,
informace a předprodej
na tel. 723 654 099
TĚŠÍ SE NA VÁS
hostinský Zdeněk Ulman
POZVÁNKY ke kapličce
Do doby adventní nám sice ještě schází měsíc, ale již nyní
Vás zvu do Čenkova ke kapličce.
Od 1. prosince 2013 zde můžete opět vidět betlém ze sena, který byl
15. prosince loňského roku zapsán do České knihy rekordů a kuriozit
v Pelhřimově, jako největší betlém ze sena v životní velikosti s oděnými postavami. A nejen to – loni vyhrál i 1. místo v soutěži TV NOVA jako nejhezčí
výzdoba obce v ČR.
64
V kulisách betléma se
sena u čenkovské
kapličky se v prosinci
uskuteční tyto akce:
14. prosince od 17 hod. již 5. setkání občanů s hudební
skupinou Čenkomor
„Adventní koledování“
21. prosince v 16 hod. zde sehraje divadelní
soubor Skalka z Obecnice vánoční hru se zpěvy
Narození Krista.
Návštěvníci představení si budou moci domů
odnést Betlémské světlo, které sem bude přivezeno.
Vánoční pohledy s čenkovským betlémem jsou v prodeji v Koloniálu
v Čenkově a ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích.
Jiří Firýt
65
zprávy z Ohrazenice
listopad 2013
Tvořivé odpoledne
V dalším kurzu tvoření na Obecním úřadu v Ohrazenici, který jsme si
chtěli vyzkoušet, bylo batikování šál. Pod odborným dohledem zkušené
lektorky Jany Svobodové, jsme pracovali s reaktivními barvami, při kterých se barví látka za studena. Nemusí procházet teplou lázní. Výhodou
je, že tyto výrobky můžeme barvit více odstíny než bylo možné dřívější
metodou. Výsledek opravdu stojí za nošení. ☺
Pořadatelka Kamila Poláková nám prozradila: „O tento kurz byl velký
zájem, batikovali dospělí i děti. Zde se nám opravdu líbilo, jak mohou
maminky společně s dětmi tvořit hezké věci. V tomto duchu bychom rádi
pokračovali. V dalším kurzu budeme zhotovovat mýdla. Velmi se těšíme na
další společné tvořivé odpoledne, kde se sejdeme již po šesté.“
V Ohrazenici přivítali podzim
Je již u nás tradicí, každoroční „Vítání podzimu“ na Ohrazenici.
Vítání začalo pohádkou Nejhodnější vlk. O vlkovi, který poznal, že nemusí být zlý. Zajímavé byly velké plyšové loutky a na závěr nám zatancovala
loutka v lidské velikosti.
Letošní akci jsme zaměřili na zdravovědu a tomu odpovídaly i soutěžní
disciplíny.
Děti si vyzkoušely obvazování fáčem, oživování masáží srdce s pomocí
Anduly, očichaly si jak voní bylinky, zkusily rozdělit zdravé potraviny
66
od nezdravých a získaly mnoho dalších zajímavých informací. Závěrem
běžely slalom pro zdraví.
Ve výtvarné dílničce si vyrobily indiánskou snovou sí
ku pro lepší sny.
Samozřejmě zde byla k dispozici i trampolína, která má u dětí vždy úspěch.
Jako každým rokem přinesly maminky na ochutnávku něco dobrého ze své
kuchyně, za což jim děkujeme.
Také děkujeme za pomoc p. Heleně Valové, p. Markétě Havrlíkové, p. Lence Vejrové, p. Mílovi Havrlíkovi, Honzovi Havrlíkovi, p. Milanu Polákovi.
Těšíme se na další naše akce pořádané kulturní komisí,
které budou v prosinci:
Mikuláš, setkání seniorů, přednáška p. Falcové o zimní údržbě zahrad
spojená s prodejem adventní výzdoby a rozsvěcení vánočního stromu,
který se uskuteční první adventní neděli.
Foto z vítání podzimu Miroslav Maršálek.
Za kulturní komisi OÚ Ohrazenice
Kamila Poláková
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Kamily Polákové.
Máte doma zlobivé děti?
Jako každého 5. prosince, i letos bude Ohrazenicí
a Jincemi procházet Mikuláš s andělem,
samozřejmě za doprovodu čertů 1. kategorie.
Hodné děti obdarují, zlobivé trošku vytrestají nebo jen napomenou.
Kdo má zájem, může si tuto návštěvu, která chodí jen jednou v roce,
objednat. Čerty má „na starosti“ Miroslav Fenik ml. a telefonní číslo
přímo do pekla je 721 332 995.
67
kultura v Hořovicích
listopad 2013
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198, e-mail: [email protected], www.klublabe.cz
Pátek 1. 11., od 19:30 – MÉ DCEŘI ŘEKNI, ŽE ODJÍŽDÍM...
Repríza hry Divadla na Vísce. Baladický příběh o životě za mřížemi.
Středa 6. 11., od 19:00 – HOŘOVICE NA FILMU
Amatérské a rodinné filmy, na nichž jsou neobvyklým způsobem zmapovány
určité okamžiky našeho života. Doprovodný komentář Václav Merhaut.
Pátek 8. 11., od 21:00 – WOHNOUT
Sobota 9. 11., od 18:00 – SNOW FILM FEST
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin!
Středa 13. 11., od 19:00 - 2013 – KONEČNĚ KOMETY
Co jsou komety ve skutečnosti? Kde se berou? Na tyto a další otázky
se dozvíte odpovědi na přednášce Hvězdárny Žebrák.
Pátek 15. 11., od 19:30 – COP - Plzeňská bluegrassová klasika.
Úterý 19. 11., od 19:30 – REVIVAL – filmová projekce
Komedie z r. 2013. Scénář a režie: Alice Nellis. Hrají: Bolek Polívka,
Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk aj.
Středa 20. 11., od 19:30 - SESTRY HAVELKOVY
Pátek, 22. 11., 20:00 - REGIONFEST 2013
MURDER INC + AMOK + MIKYWNUCI
Sobota 23. 11., od 20:00 – REGIONFEST 2013
KACHNA & ZODIAC + BARČA ČERNÁ + PHOENIX FOUND DEATH
Středa 27. 11., od 19:00 – SEVERNÍ IRÁK – Američané odcházejí,
batůžkáři přicházejí!
Beseda spojená s projekcí fotografií. Přednáší Lukáš Synek.
Pátek 29. 11., od 19:30 – Václav Havel: HORSKÝ HOTEL
Divadelní jednoaktovka v podání Buchet a loutek.
Sobota 30. 11., od 20:00 – DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE Maratonika tour 2013
Předprodej vstupenek v IC Hořovice.
Zámecká kavárna v Hořovicích zve
na hudebně literární pořad Na hraně! –
jazzově laděný večer s poezií.
Předběžně se můžete těšit na duo LAKUNA
a kapelu TRIBASY.CZ.
Těšíme se na setkání 15. listopadu 2013 v 18.30 hod.
v kavárně Zámku Hořovice.
68
kultura v Příbrami
listopad 2013
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
ne 3. 11.
so
9. 11.
po 11. 11.
po 14. 11.
pá 15. 11.
po 18. 11.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Gazdina roba – sk. E
Kdo je tady ředitel? – sk. N – Švandovo divadlo
Pohle a budeš udiven – sk. N - Palace Theatre
Nevšední lidé v nevšedních písních
Wabi Daněk, Jaroslav Hutka, Lucia Gažiová,
David Kraus
Pohádka o strašidelném nádraží
– sk. D – Divadlo Láryfáry
Pohádka o strašidelném nádraží – Divadlo Láryfáry
út
čt
so
po
út
čt
út
Škola základ života – sk. S
Zdeněk Izer – „Turné čtyř můstků“
Cimbálová muzika Grajcar – pronájem
Anna K & Band – koncert
Rande s duchem
Dáma s kaméliemi – sk. KMD
Dům Bernardy Alby - derniéra
ne 17. 11.
19.
21.
23.
25.
26.
28.
29.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
10.
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
8,30,
10.30
16.00
19.00
?
19.00
19.00
17.00
19.00
MALÁ SCÉNA
út
5. 11.
so 16. 11.
pá 29. 11.
so 16. 11.
Pohádka o Dorotce - Pohadlo
Rychlé šípy 2 – Sněhová mise
Paní Fantomasová se zlobí
aneb zločin v Muzeu čerstvého umění
14.00
17.00
19.00
O S TAT N Í
Prohlídka divadla
14.00
Seznámíte se s historií divadla, uvidíte sklady kostýmů,
herecké šatny, maskérnu, projdete se po prknech, co
znamenají svět … Prohlídka je určena pro všechny zájemce
od 10 let. Kapacita je omezena. Vstupné 50 Kč.
B l i ž š í i n f o r m a c e n a www.divadlopribram.eu nebo
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích.
69
inzerce
listopad 2013
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
70
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
Praxe v oboru kominictví 15 let
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
71
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
72
mobil: 606 157 295
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KONTAKT: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
73
MASÁŽE
pro fyzické
i psychické zdraví a pohodu
AKCE
ie
í terap
akráln relaxace
s
io
n
a
é
Kr
hlubok a
Breussova masáž, Dornova metoda, Guasha masáž,
in
cestou
d
o
h
1
Havajská masáž, kraniosakrální terapie, masáž s pomocí
Kč
400
drahých kamenů, metamorfóza, psychická masáž, reflexní
masáž, reflexní masáž lymfatického systému, Shiatsu relaxační
masáž, jemná harmonizační masáž - výběr optimální terapie dle přání a potřeb
INSTRUKTÁŽ CVIČENÍ
- cvičení přímo na míru dle potřeb a možností, odhalení chybných pohybových
stereotypů, svalové nerovnováhy a doporučení optimálních změn
PORADENSTVÍ v oblasti
- plánování rodičovství – jak vytvořit vhodné podmínky pro příchod zdravého
a spokojeného miminka, pro maminky i celé rodiny
- přirozené antikoncepce – spolehlivá náhrada hormonální antikoncepce bez nežádoucích
účinků
DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU
- pomocí přístroje SUPERTRONIC
- význam hlavně v prevenci – odhalení oslabených orgánů dřív než dojde
k potížím a pomoc při výběru účinných opatření
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
KOPRDA KAROL
OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
areál Autoklubu Jince
(staré sídliště, mezi ulicemi Jana Žižky a Čenkovská)
Firma nabízí • MECHANICKÉ PRÁCE
• PNEUSERVIS
• OPRAVY LAKŮ
Provozní doba
pondělí - pátek od 10.00 - 18.00 hodin
sobota a neděle dle dohody
Kontakt:
telefon 777 601 778, 318 692 438, 318 692 690
74
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
(při výměně čelního skla BONUS 1 000 Kč na PHM)
• autorizované montážní středisko tažných zařízení
a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• NOVĚ – moderní laserová geometrie
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• NOVĚ – PNEU BAZAR
A KC E L I S T O PA D
sleva 50 % na geometrii
k zakoupení sady pneu včetně montáže - geometrie zdarma
Odtahová a asistenční služba NON-STOP
tel. 723 360 260
Adresa: Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977 • [email protected]
www.BODASY.cz
www.q-eshop.cz
75
Download

Jinecký zpravodaj - listopad 2013