VALAŠSKÝ HLAVOLAM 2012
Valašské Meziříčí, 16. června – vedlejší přebor
1. ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ POLODOKRESLOVKA
Ve Valašském Meziříčí se narodil nejen Tomáš Berdych, ale i další tenista - ... (1),
který hrával převážně čtyřhru. V deblovém žebříčku ATP byl nejvýše v roce 2007, na 24.
místě. Během své kariéry získal ve čtyřhře ... (2) titulů a dalších 10 finálových účastí.
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Brazilský fotbalista (Edvaldo Izidoro Neto). 2. Dědičný základ znaku organismu. - 3. Ovocný cukr. - 4. Zařízení k odvádění odpadních
vod; německý geolog; zraková ostrost. - 5. Pryskyřice užívaná za kadidlo; ruská řeka. 6. Hlášení závady s žádostí o nápravu; časný. - 7. Jinak; německý motocyklový závodník
(mistr světa v letech 1980 - 82); pomocná proměnná; rosol. - 8. Domácká podoba jména
Jasmína; oves hluchý; brazilské platidlo; planetka. - 9. Planetka; kniha s kriminálním
námětem. - 10. Poměrný díl; nejvyšší správní úředníci administrativních jednotek
v některých státech. - 11. List s natištěnou známkou; část obce Zbrašín v okrese Louny. 12. Neustále (zastarale). - 13. Zmetek.
ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 9. Rod jedovatých hadů z podčeledi bojgy. 10. Jihoamerický pták se svítivě zeleným peřím. - 11. Vůně; konstrukce nesoucí střešní
krytinu; francouzský starosta. - 12. Poštovní úřad; hranol rozkládající světelné paprsky;
živičný cement. - 13. Nizoučký, hustě rozvětvený keř; anglicky "zdánlivý"; drobný úkrojek
na bázi listů. - 14. Úmysl Seveřana; kuželosečka. - 15. Norská početní jednotka (10 ks);
směs z různého koření sloužící ke kořenění omáček; pastýřská píšťala. - 16. Značka
slovenské kojenecké výživy; atol v Nízkých ostrovech; rod mořských zelených řas. 17. Švédské sídlo; slepé střevo; radikální. - 18. Pohled zpředu; španělsky "třást se";
smyčcový nástroj. – 19. Zařízení na rychlou přípravu kávy. - 20. Hrdina, který se vznesl na
umělých křídlech k slunci a při letu zahynul. - 21. Řecká nymfa.
Pomůcka: Amanu, Ersa, OVKO, Rafes, Raumer, Senkov.
1. tajenka (8 8) je skrytá – vypište ji a vyznačte. 2. tajenka (1) je skrytá – vypište ji.
VALAŠSKÝ HLAVOLAM 2012
Valašské Meziříčí, 16. června – vedlejší přebor
2. NESOUMĚRNÁ POLOMOZAIKOVÁ POLODOKRESLOVKA
Již ... (1) let působí ve Valašském Meziříčí hudební skupina ... (2), zastupující žánr ...
(3). Hned jejich debutové album ... (4) jim přineslo velkou popularitu. Na albu je několik
dalších úspěšných hitů jako např. Výhledově nebo ... (5).
VODOROVNĚ: A. 2. tajenka. - B. Mše; SPZ okresu Pardubice; auto značky Aero. C. Belgický zpěvák (Salvatore); kouzelník; kapalina užívaná k plnění brzdovratného
zařízení děla. - D. Informace, které jsou předmětem zpracování ve výpočetních systémech;
oslovení vdané ženy (v anglickém a americkém prostředí); mongolský pastevec. E. Manželka Alfonse XIII.; odtržený kus ledu; sídlo v Thajsku; film Ch. S. Chaplina; snad. F. Citoslovce označující oslí hlas; druh lepidla; francouzská herečka; stratigrafický stupeň
spodního ordoviku; čtverec o straně 10 m. - G. Nevysílit; úžlabina na střeše; polysacharid
se specifickými antikoagulačními vlastnostmi. - H. Dvě velké evropské řeky. - I. Křídlový
(slovensky); rukavičkářská useň; pronikat (zastarale). - J. Solmizační slabika; klání; křoví;
řeka v Angole; římskými číslicemi 501. - K. Matura; český herec (role Švejka); přesvědčení;
slovensky "jak"; předtím (zastarale). - L. Vyšší anglický šlechtický titul; glykosidy z kručinky;
anglicky "půjčka". - M. Bublat; název nejstaršího latinského překladu bible; týkající se
soutěže o titul královny krásy. - N. 5. tajenka. - O. Znecitlivující prášek; spěšně (v hudbě).
SVISLE: 1. 4. tajenka. - 2. Druh levantské bavlny; řeka v USA; 4. měsíc indického
kalendáře. - 3. Citoslovce označující rytmus hudby; vandrák; značka dezodoračního
přípravku. - 4. Budižkničemu; druh usměrňovací elektronové trubice; dáma tzv. vyšší
anglické společnosti. - 5. Nemocniční oddělení; kód letiště Mareeba; vrstva prvohor;
zařízení ke zjišťování plavební rychlosti lodí; odhad výsledku. - 6. Bobizační slabika; sídlo
na Filipínách; škubání v obličeji; vnitřní hradební dvůr; ani. - 7. Odsuvník; jméno ukrajinské
prozaičky Vildové; v období renesance a baroka viola tvarem podobná gambě. - 8. Sydney.
- 9. Pánské šosaté kabáty; Zolův román; dva Evropané (slovensky). - 10. Jméno měkké
souhlásky; slunce; v cyklistice duše proděravěná o ráfek; španělská délková jednotka;
značka hektaru. - 11. Americká družice k výzkumu cislunárního prostoru; bez; plastická
hmota; ultrakrátké vlny; stírač prachu na holi. - 12. Setnina; druh potravin pro nemocné
cukrovkou; v raném středověku polosvobodní Frankové a Sasové, kteří byli poddáni
šlechtě. - 13. Sídlo na Islandu; dřívější název krnovského podniku; zařízení k čekání na
zvěř. - 14. Australský vačnatec; domácká podoba Ireny; uhličitan draselný. - 15. 1. díl
3. tajenky.
Pomůcka: Biao, Cuvo, Eel, Foly, GROKO, loan, Pverá, tego.
Vypište skrytou 1. tajenku (2). Vyznačte a vypište skrytý 2. díl 3. tajenky (4 – začíná
v políčku E5).
Download

VALAŠSKÝ HLAVOLAM 2012