29. ledna
Vernisáž výstavy Umění a stín
Umění 6. 2. 2014 – 23. 3. 2014, České centrum Praha, Rytířská 31
Stín 6. 2. 2014 – 17. 3. 2014, Galerie NoD
Slunce svítí do zaprášeného okna 7. 2. 2014 – 31. 3. 2014, Widows Gallery,
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, Vídeň Kurátoři: Edith Jeřábková,
Dominik Lang
Kurátorská dvojice Edith Jeřábková a Dominik Lang připravili výstavu, která bude od
února k vidění v prostorách Českého centra Praha a v galerii NoD. Představí zde
umění studentů vídeňské a dvou pražských vysokých uměleckých škol. Název
Umění a stín vyjadřuje zdánlivý rozpor mezi uchopitelným a neuchopitelným, čímž
klade otázky na téma „co je umění? “, „jak vlastně umělecké dílo konstituuje svůj
stín?“ Jako taková sestává ze dvou částí. První s názvem Umění se v Českém
centru Praha zaměřuje na prostorové formy. Naopak díla plovoucí po zdech jako
Stín jsou základem instalace v galerii NoD. Rozsáhlý projekt vznikl ve spolupráci
Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a
Akademie výtvarných umění ve Vídni.
Působení v kontextu
Nový projekt představuje počátek spolupráce tří renomovaných výtvarných škol:
Akademie výtvarných umění v Praze, Akademie výtvarných umění ve Vídni, Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Inspirací společného projektu byla kurátorům i vystavujícím umělcům esej Umění a
jeho stín italského teoretika Maria Pernioly (*1941). Ambicí relativně rozsáhlého
projektu je pokus o nalézání odpovědí na základní estetické otázky formou
několikadenních workshopů, seminářů, prezentací, výstav konaných v průběhu
celého letošního roku. V dalším plánu se soustřeďuje také na rozvoj vztahů
s uměleckými institucemi a školami (např. Krajská galerie výtvarného umění ve
Zlíně, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně aj.). Paralelně s dvoudílnou
výstavou českých a rakouských umělců v prostorách Českého centra Praha a
galerie NoD probíhá také výstava dvou pražských studentů ve Windows Gallery ve
Vídni. Každá z přehlídek představí díla studentů spolupracujících vysokých škol.
V druhé polovině roku je plánována další reciproční výstava v rakouské galerii Büro
Weltausstellung.
Ćeské centrum Praha, Galerie NoD
Výstava probíhající v Praze je rozdělena do dvou částí. V Českém centru Praha se
zaměří na prostorové formy pod širokým označením „umění” a v Galerii NoD se
exponáty budou pohybovat na zdech jako „stíny”. Obě části jsou pro veřejnost
otevřeny od 6. 2. 2014, termín jejich závěru se však liší. V NoD končí již 17. 3. 2014,
galerie Českého centra hostí díla až do 23. 3. 2014. Paralelně s prezentací
v Čechách proběhne ve vídeňské Widnows Gallery výstava s názvem Slunce svítí
do zaprášeného kouta (7. 2. - 31. 3. 2014).
Slunce svítí do zaprášeného okna
Windows Gallery, Ćeské centrum Vídeň
7. 7. 2013 – 31. 3. 2014
Rakouská část projektu s názvem Slunce svítí do zaprášeného kouta oslovuje
vídeňského diváka a její organizátor České centrum Vídeň, naláká příznivce k
výloze Windows Gallery. „Výloha“ zde reprezentuje prostor, u něhož člověk hledá
něco, co by si mohl koupit, co jej potěší. A přitom spatřuje sebe sama. Projekt je
výsledkem společné práce i úvah studentů VŠUP Anny Ročňové a Jana Boháče.
Pojetí stínu Maria Pernioly
Co je umění mnozí tuší, co stín, zdánlivě vědí. Pro estetika Maria Perniolu,
představuje stín oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje.
Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a
současnost zároveň. Není to nasvícený artefakt, který Perniolu zajímá, ale jeho
pozadí, důvody k jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti
jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože kurátoři výstavní exponát
ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují.
Různé tváře modernity
Výstava ve dvou částech "Umění" a "Stín" provádí návštěvníka různými formami
modernity. Do popředí vystupuje různorodost v plném významu, ať už se jedná
například o Athény, venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry
do kapsy, motivy, které se vryly do paměti, nalezená pojmenování, jejich rozkládání
a přeskládání, z východu na západ a ze západu na východ. Koncepce výstavy
počítá s otevřeností. Hlavními kurátory jsou Edith Jeřábková, Dominik Lang, kteří
přizvali ke spolupráci Jiřího Příhodu, Pavla Humhala, Simone Bader, Heima
Zobernigema, Rolanda Kollnitze a studenty pražské AVU, UMPRUM i vídeňské
AdBK.
Doprovodný program:
5. 2. 2014 ve 13 hodin, České centrum Praha, Rytířská 31
Umění a stín
Volná diskuze studentů o vlastní práci a projektech, o výstavě a spolupráci v
roce 2014.
Moderátoři: Simone Bader, Edith Jeřábková, Dominik Lang a Pavel Humhal
Do volné diskuse se mohou zapojit všichni zájemci zaměřeni na oblast moderního a
současného umění.
Vystavující umělci: Studenti Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie výtvarných umění ve Vídni.
Jan Boháč, Dominik Gajarský, Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, Anna Holtz,
Stanislava Karbušická, Barbora Kleinhamplová, Martin Kolarová, David Krňanský,
Kateřina Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Martin
Lukáč, Kristýna Lutzová, Billie Meskens, Richard Nikl, Martin Nytra, Ondřej Reichel,
Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, Iveta Schovancová, Stefania
Strouza, Roman Štětina,Viktorie Valocká, Julia Wallisch, Martin Zvěřina.
Informace o výstavě:
Umění
Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
6. 2. – 23. 3. 2014
Slavnostní zahájení proběhne 5. 2. 2014 v 17 hodin v Českém centru Praha
Výstava je otevřena vždy ve všední den od 10 – 17 hodin.
Vstup volný.
Stín
Místo konání: Galerie NoD,
Dlouhá 33, Praha 1
6. 2. – 7. 3. 2014, Slavnostní zahájení proběhne 5. 2. 2014
v 19 hodin v galerii NoD
Výstava je otevřena 10 – 01 hodin.
Slunce svítí do zaprášeného okna
Místo konání: Windows Gallery, České centrum Vídeň,
Herrengasse 17, Vídeň 7. 2. - 31. 3. 2014
Slavnostní zahájení 6. 2. 2014 v 18. 30 hodin.
Vstup volný.
www.czechcentres.cz
www.nod.roxy.cz
Informace a novinářské akreditace:
Šárka Maroušková,
PR manažerka NoD
Tel.: +420 723 706 249
E-mail: [email protected]
www.nod.roxy.cz www.facebook.com/nodprague
Experimentální prostor NoD je provozován za podpory Hlavního města Prahy
a za podpory Ministerstva kultury České republiky.
Download

29. ledna Vernisáž výstavy Umění a stín Umění 6. 2 - NoD