JABRA rox wireless
Návod k použití
jabra.com/roxwireless
© 2013 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je registrovaná ochranná
známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené
jsou majetkem příslušných vlastníků. Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Netcom A/S podléhá licenci. (Design a specifikace podléhají změnám bez
předchozího upozornění).
Vyrobeno v Číně
MODEL: OTE16
Prohlášení o shodě naleznete na www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity
2.1dodávané příslušenství
česky
Obsah
1.vítejte...............................................................4
2.PŘEHLED náhlavní soupravy......................5
3. způsob nošení................................................6
3.1 Výměna gelových nástavců
3.2 NOŠENÍ UŠNÍCH KRYTEK
3.3nošení spon FITCLIP
3.4videa s pokyny k nošení
3.5magnetická pecková sluchátka
4.dobíjení baterie........................................... 10
5. způsob připojení...........................................11
5.1PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH
5.2PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ NFC
5.3Připojení několika zařízení
6. způsob použití ............................................. 13
6.1 Vyřizování více hovorů
6.2 seznam hlasových povelů
7.PODPORA......................................................... 18
7.1časté dotazy
7.2Péče o náhlavní soupravu
8. Technické specifikace................................. 19
jabra rox WIRELESS
3
Děkujeme vám za používání výrobku Jabra Rox Wireless.
Doufáme, že se vám bude líbit!
česky
1. vítejte
Vlastnosti JABRA ROX WIRELESS
ƒƒ Zvuk s vysokým rozlišením High definition Dolby® Digital
Plus s exkluzivní zvukovou aplikací Jabra Sound App
ƒƒ Kabelové ovládání pro snadnou správu hudby a hovorů
ƒƒ Odolnost při běžném používání: proti povětrnostním
podmínkám a prachu
ƒƒ Špičkové materiály: Kabely vyztužené kevlarovými vlákny,
pevná ocelová sluchátka
ƒƒ Magnetická pecková sluchátka: Pokud se náhlavní souprava
nepoužívá, uložte baterii
ƒƒ Technologie NFC pro snadné párování
jabra rox WIRELESS
4
ColorCore
EarGelTM
LED
indikátor
Kryt
nabíjení
Magnetická
pecková sluchátka
NFC zóna
(strana tlačítek)
česky
2. PŘEHLED náhlavní soupravy
Tlačítko hlasitost,
zvýšení
Multifunkční tlačítko
Tlačítko hlasitost,
snížení
Spona fitclip
(volitelné
nošení)
Port pro
nabíjení
Kryt nabíjení
Mikrofon
2.1 dodávané příslušenství
4 gelové nástavce ColorCore EarGelsTM
3 ušní krytky
(malá, střední, velká)
USB kabel
jabra rox WIRELESS
5
česky
3. způsob nošení
ja
jabra
bra
3.1 Výměna gelových nástavců
Na výběr je mezi 4 gelovými nástavci ColorCore Eargels, takže
vždy je zajištěno optimální uchycení a pohodlí.
jabra rox WIRELESS
6
Na výběr je mezi 3 velikostmi ušních krytek, takže souprava
vždy optimálně pasuje a je stabilní.
česky
3.2 NOŠENÍ UŠNÍCH KRYTEK
1. Písmena L nebo R na ušní krytce zarovnejte s písmeny L
nebo R na sluchátku a krytku opatrně natáhněte na
sluchátka. V případě potřeby upravte pootočením.
2. Při nošení náhlavní soupravy krytky zapadají do hřbetu ucha.
Ušní krytka nesmí zakrývat mikrofon.
jabra rox WIRELESS
7
Sponu fitclip připněte na kabel a upravte ji tak, aby vám to
vyhovovalo.
ra
česky
3.3 nošení spon FITCLIP
jabra
b
a
j
3.4 videa s pokyny k nošení
Pro gelové nástavce ColorCore EarGelsTM, ušní krytky
(EarWings) a sponu fitclip jsou na jabra.com/roxwireless k
dispozici instruktážní videa s pokyny k nošení.
jabra rox WIRELESS
8
Pecková sluchátka jsou magnetická. Jejich spojením nebo
oddělením lze zapnout/vypnout pohotovostní režim nebo
ukončit/přijmout hovor.
Pohotovostní režim VYP
jabra
jabra
Pohotovostní režim ZAP
česky
3.5 magnetická pecková sluchátka
POZNÁMKA: Když se magnetická sluchátka oddělí od sebe a náhlavní souprava
není připojena k mobilnímu zařízení, náhlavní souprava se po 5 minutách vypne.
jabra rox WIRELESS
9
Odstraněním krytu navíjení na pravém peckovém sluchátku
zpřístupněte port micro-USB. Nabíjení se spustí po zapojení USB
kabelu do zásuvky náhlavní soupravy a PC.
česky
4. dobíjení baterie
ra
b
a
j
Náhlavní souprava se zcela nabije asi za 2,5 hodiny.
POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje náhlavní soupravu
používat během nabíjení.
jabra rox WIRELESS
10
5.1 PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH
česky
5. způsob připojení
1. Ujistěte se, že jsou pecková sluchátka oddělena od sebe.
2. Stiskněte a (na 5 sekund) přidržte Multifunkční tlačítko,
dokud LED indikátor nezačne rychle blikat modře.
3. Nasaďte si náhlavní soupravu a podle hlasových pokynů ji
spárujete se svým zařízením Bluetooth.
POZNÁMKA: Po prvním připojení již stačí zařízení jen zapnout, připojí se
automaticky.

bra
ja
jabra rox WIRELESS
11
1. Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení aktivována
funkce NFC.
2. Ujistěte se, že jsou magnetická pecková sluchátka oddělena
od sebe.
česky
5.2 PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ NFC
3. NFC zónu sluchátka (na straně tlačítek ovládací skříně)
pomalu přisuňte přímo k NFC zařízení, dokud se nepotvrdí
navázání spojení NFC.
Zóna NFC
5.3 Připojení několika zařízení
K náhlavní soupravě lze přes Bluetooth nebo NFC připojit více
mobilních zařízení.
Pokud jsou k náhlavní soupravě připojena dvě mobilní zařízení
současně a jedno z těchto zařízení ztratí spojení, pomocí
multifunkčního tlačítka lze ovládat zbývající připojené zařízení
(Pozastavit/přehrát hudbu nebo Přijmout/ukončit hovor).
Chcete-li odpojené zařízení znovu připojit, přejděte do nabídky
Bluetooth a znovu jej připojte.
jabra rox WIRELESS
12
česky
6. způsob použití
ColorCore
EarGelTM
LED indikátor
Kryt nabíjení
Pohotovostní
režim zapnout/
vypnout
NFC zóna
(strana s tlačítky)
Spona fitclip
(volitelné nošení)
Tlačítko hlasitost,
zvýšení
Multifunkční tlačítko
Tlačítko hlasitost,
snížení
jabra rox WIRELESS
13
Pohotovostní
režim zap/vyp
Spojte/oddělte Magnetické pecková
sluchátka
Zapnutí/vypnutí
Stiskněte a (na 3 sekundy) přidržte
Multifunkční tlačítko, dokud nezačne
rychle blikat LED indikátor
Přehrávání/
pozastavení
hudby
Klepněte na Multifunkční tlačítko
Přijetí/ukončení
hovoru
Klepněte na Multifunkční tlačítko nebo
oddělte/spojte magnetické sluchátka
Odmítnutí volání
Poklepejte na Multifunkční tlačítko
Vytočení
posledního čísla
Pokud právě neprobíhá hovor, poklepejte
na Multifunkční tlačítko
jabra rox WIRELESS
česky
úkon
jabra
funkce
14
Klepněte na tlačítko Hlasitost, zvýšení
nebo Hlasitost, snížení
Ztlumit
Současně klepněte na tlačítko Hlasitost,
zvýšení a Hlasitost, snížení
Přeskočit skladbu
vpřed
Stiskněte a (na 2 sekundy) přidržte
tlačítko Hlasitost, zvýšení
Přeskočit skladbu
vzad
Stiskněte a (na 2 sekundy) přidržte
tlačítko Hlasitost, snížení, dokud
neuslyšíte pípnutí, a znovu stiskněte a
přidržte tlačítko Hlasitost, snížení
Znovu pustit
skladbu
Stiskněte a (na 2 sekundy) přidržte
tlačítko Hlasitost, snížení
Stav baterie
Pokud právě nevoláte nebo
neposloucháte hudbu, klepněte na
tlačítko Hlasitost, zvýšení nebo
Hlasitost, snížení
jabra rox WIRELESS
česky
Nastavení
hlasitosti
15
Náhlavní souprava dokáže přijmout a zpracovat více hovorů
současně.
funkce
úkon
Ukončete aktuální hovor a
přijměte příchozí hovor
Klepněte na Multifunkční
tlačítko
Přepínání mezi odloženým a
aktivním hovorem
Stiskněte a (na 2
sekundy) přidržte
Multifunkční tlačítko
Odložte aktuální hovor a
přijměte příchozí hovor
Stiskněte a (na 2
sekundy) přidržte
Multifunkční tlačítko
Odmítnutí příchozího hovoru
během hovoru
Poklepejte na
Multifunkční tlačítko
jabra rox WIRELESS
česky
6.1 Vyřizování více hovorů
16
KLIKNUTÍM
POSLECHNOUT
Co slyšíte

To connect Jabra
Rox wireless, go to
the Bluetooth menu
on your phone and
select it from the list
Chcete-li náhlavní soupravu
Jabra Rox připojit bezdrátově,
přejděte do nabídky
Bluetooth ve svém telefonu
a vyberte ji ze seznamu

Connected
Připojeno

Two devices
connected
Připojena dvě zařízení

Disconnected
Odpojeno

Call ended
Hovor ukončen

Redialling
Opakované vytáčení

Recharge battery
Dobijte baterii

Battery low
Téměř vybitá baterie

Battery medium
Baterie napůl vybitá

Battery full
Baterie je nabitá

Muted
Ztišeno

Unmuted
Ztlumení zrušeno
jabra rox WIRELESS
česky
6.2 seznam hlasových povelů
17
7.1 časté dotazy
Komplexní přehled častých dotazů lze zobrazit na Jabra.com/
roxwireless
česky
7. PODPORA
Ot. Proč je slyšet praskavý zvuk?
Odp. Bluetooth je bezdrátová technologie, která je citlivá na překážky
mezi náhlavní soupravou a připojeným zařízením. Náhlavní
souprava musí být v dosahu připojeného zařízení (do 10m).
Ot. Jaký je dosah náhlavní soupravy?
Od. Jabra Rox Wireless podporuje následující maximální dosah: 10 m.
Ot. Proč není nic slyšet?
Odp. Možná budete muset zvýšit hlasitost reproduktoru nebo zkontrolovat řádné připojení náhlavní soupravy k zařízení.
Ot. Mám problémy s připojením Bluetooth
Odp.Zkontrolujte nabídku Bluetooth ve svém mobilním zařízení a
odstraňte/zrušte náhlavní soupravu. Podle instrukcí připojení
Bluetooth náhlavní soupravu znovu připojte k zařízení Bluetooth.
7.2 Péče o náhlavní soupravu
ƒƒ Náhlavní soupravu po jejím vypnutí vždy bezpečně
uschovejte.
ƒƒ Zamezte skladování při extrémních teplotách (nad 65 °C
nebo pod -10 °C). Může to zkrátit životnost baterie a mít vliv
na náhlavní soupravu.
jabra rox WIRELESS
18
Jabra rox wireless
specifikace
Hmotnost:
19 g
Rozměry:
V 16,5 mm x Š 20 mm x H 16 mm
Mikrofony:
Mikrofon MEMS
Reproduktor:
Dynamický reproduktor 6 mm
Provozní rozsah:
10m (závisí na telefonu)
Verze Bluetooth:
4.0
Spárovaná zařízení:
Až 8, možnost připojení ke dvěma
zařízením současně (MultiUse™)
Podporované profily Bluetooth:
A2DP (v1.2), Hands Free Profile (v1.6),
profil náhlavní soupravy (v1.2), AVRCP
(v1.4)
Doba hovoru/přehrávání:
Do 5,5 hodin
Pohotovostní doba:
Až 18 dnů
Provozní teplota:
-10 °C až 55 °C
Teplota uskladnění:
-10 °C až 65 °C
Heslo nebo PIN pro párování:
0000
jabra rox WIRELESS
česky
8. Technické specifikace
19
česky
jabra rox WIRELESS
Rev B
www.jabra.com/roxwireless
20
Download

Jabra Rox Wireless User Manual RevB_CZ.pdf