Czech Society for Structural Biology
Česká Společnost pro strukturní biologii
Členská přihláška
Přihlašuji se za člena České společnosti pro strukturní biologii (ČSSB) jako
(škrtněte, co se nehodí):
řádný člen
student
Jméno:
Příjmení:
Tituly (před a za jménem):
Afiliace1 (škola):
Adresa afiliace (školy):
Telefon:
E-mail:
Reference2:
a) Odborná publikace (uveďte plnou citaci):
b) Řádný člen ČSSB (uveďte jméno, příjmení a afiliaci stávajícího člena):
Oblast(i) Vašeho zájmu3:
Datum
Podpis
Vyplněnou přihlášku prosím pošlete obyčejnou poštou na adresu ČSSB.
_________________________________________________________________________________________
1) Student uvede fakultu, případně katedru
2) Povinné pouze pro studenty. Stačí vybrat pouze jednu z referencí.
3) Uveďte, prosím, např. techniku jako je X-ray, NMR, nebo širší výzkumnou oblast, např. strukturní enzymologie,
o kterou máte zájem. Je možné uvést více oblastí.
Vídeňská 1083, CZ-142 20, Prague, Czech Republic
phone +420 241 063 624, e-mail [email protected]
VAT number: 22869433, Bank account: Fio banka, a.s., V Celnici 1028, Praha 1, Czech Republic
IBAN: SK3983300000002300076583, BIC: FIOZSKBAXXX
Download

Czech Society for Structural Biology Česká Společnost pro strukturní