VUVL A.S.
Technologický profil
Přesné strojírenství
Profil společnosti
Činnost společnosti VUVL a.s. je zaměřena zejména na výrobu přesných strojních dílů
technologiemi třískového opracování, včetně dokončovacích operací technologií
broušení.
Jedná se zejména o díly pro následující strojní celky – součásti a komponenty obráběcích
strojů, náhony a pohony, pneumatická a hydraulická zařízení, čerpadla, turbíny, spojky,
motory aj.
Realizujeme také montáž strojních sestav a podsestav.
Většina dílů je vyráběna jako opakovaná kusová nebo malosériová výroba.
Pracujeme jak s běžnými tak i se speciálními materiály - ocelové slitiny, hliníkové a
duralové slitiny, slitiny mědi, slitiny nerez ocelí, různé druhy plastů aj.
Formou kooperací zajišťujeme všechny dostupné druhy tepelného zpracování a
povrchových úprav, jako jsou – žíhání, kalení, popouštění, zušlechtění, cementace,
nitridace, fosfátování, povrchové kalení, chromování, niklování, zinkování, černění,
eloxování aj.
Společnost disponuje širokým spektrem strojního a technologického vybavení pro CNC, NC
i klasické konvenční obrábění - soustružení, frézování, 3D obrábění – 5ti osá frézovací
centra, vrtání, broušení, výroba ozubení, drážkování, výroba závitů, výroba šneků aj.
Výroba je podpořena počítačovým a programovým vybavením – CAD/CAM systémy
(Solidworks, SolidCAM, aj.)
Oddělení metrologie disponuje - klasickými měřidly, digitálními výškoměry, 3D měření Dea
Global, tvrdoměry, drsnoměry, přesnými délkovými měřidly, měření úhlů a poloh. Měření
provádíme včetně protokolů.
Společnost zaměstnává cca 110 zaměstnanců se zkušenostmi a praxí v oboru strojního
obrábění, a to nejen ve výrobních profesích, ale i techniků, technologů, programátorů NC
a CNC aj.
Výrobní prostory společnosti jsou o celkové rozloze cca 3 000 m2, ve kterých jsou
rozmístěny základní pracoviště - sklad, dělení materiálu, výroba, montáž, kontrola,
expedice.
Společnost VUVL a.s. je od roku 1998 držitelem certifikátu a osvědčení systému řízení kvality
ČSN EN ISO 9001:2009.
VUVL a.s. je certifikován také svými zákazníky.
Garantujeme kvalitu prováděné práce a odbornost.
Historie společnosti
Vznik a vývoj
a.s. vznikla v roce Společnost VUVL 1953, kdy byl založen Výzkumný ústav pro valivá
ložiska v Brně.
Od této doby prošel za téměř 60 let řadou reorganizací, byl začleňován do různých
organizačních celků.
Od roku 1968 do roku 1988 byl členem koncernu výrobců ložisek ZVL se sídlem v Považské
Bystrici jako ZVL Výzkumný ústav pro valivá ložiska, k.ú.o. výzkumně-vývojové centrum v
oblasti vývoje ložisek, ložiskových technologií, materiálu, zkoušení ložisek a zařízení pro
výrobu ložisek. V roce 1988 došlo k delimitaci koncernu ZVL a firma dostala statut státního
podniku ZKL VUVL.
Privatizace
V roce 1992 byl majetek privatizován a společnost se následně transformovala na
akciovou společnost. Poslední změna proběhla v roce 2002, kdy se společnost
přejmenovala na VUVL a.s.
Rozvoj a modernizace
V roce 2010 se společnost VUVL a.s. přestěhovala do nových prostor v areálu TOS-Kuřim
na Blanenské ulici č. 257. Zde je v současnosti soustředěno kompletní výrobní i
administrativní zázemí společnosti.
VUVL a.s. - strojní a technologický profil
Třískové obrábění
Dílce vyrábíme dle Vaší výkresové dokumentace, využíváme vlastní technologii s
možností 3D modelování v Solid Worksu
Soustružení:
Rozměry:
Příruby
Hřídele
Duté polotovary
Duté polotovary
- Ø910x200
- Ø220 x 3000
- Ø500/Ø250 x 750
- Ø300/Ø150 x 2000
Přesnost: IT7
Maximální zatížení cca 900 kg
Klasické soustruhy:
Typ soustruhu
SU50A
SUI40
SUR300
SV18R
PA-900
SUR 350
SU50; HARBECK V3
oběžný průměr / točná délka
Ø250x1000 / 1500
Ø200x800
Ø600x1650
Ø150x650
Ø910x3000
Ø740x3000
Ø520x2000
NC a CNC soustruhy:
Typ soustruhu
oběžný průměr / točná délka
SPT 16 NC - tyčovina/
dílec ve sklíčidle
Ø40x100 / Ø200x200
Masturn 550
Ø300x1200
Masturn 70
Ø500x2000
Takisawa TC350
Ø400x800
Automatický podavač do Ø40mm, mimoosé obrábění s poháněnými nástroji
Frézování:
Rozměry:
300x1000x350
Přesnost:
IT8
CNC - 3D tvary
Klasické frézky:
Typ frézky
FGSV32/50
FGSV25/32
G1L Deckel
FP 2 Deckel
FNGJ 32
rozměr stolu
315x1250/500x1800
315x1000/315x1250
200x390
240x830
400x800
NC a CNC frézky:
dílce do 600x600x500
Typ centra
3A
MC 100VA
3.5A Mikron VCE 750
5A
Alzmetall GS800
5A
Alzmetall GS1000
plocha stolu / pojezdy x, y, z
580x1080 / 1000x610x760
350x450x300
500x500x500
600x600x500
Vrtání a vyvrtávání:
Přesnost: IT8
Maximální zatížení cca 900 kg
Vertikání: do 600x500x800
Souřadnicové vyvrtávačky
WKV100
SIP Hydroptic 6
WKV 63
HILLE 5BA
stůl+vzd. mezi stojany/pojezdy
1000x1600/1400x700+700
1100x842/1000x795x800x250
900x630 / 850x550
760x1100x200
Horizontální: do 600x500x800
Horizontální vyvrtávačky
WHN 9B
W 75
pojezdy v osách X, Y, Z, W
1120x1000x900x630
1200x900x800x500
Broušení:
Brusky na plocho:
Rozměry:
kruhový výbrus - Ø 630 x 200 ÷ 400 x 350
podélný výbrus - 400 x 1500 x 400
Přesnost:
IT5
Typ brusky
ELB
WOTAN
CHURCHILL RA12/5
SAFAG
LINEATEC 40/150
BRH32.03F
BPH300
BPV 300
rozměr magnetu
Ø400x350
Ø630x200
Ø340x140
Ø300x100
400x1500x400
320x630
250x200x600
300x1500
Brusky na povrchy:
Rozměry:
Příruby - Ø500x200
Hřídele - Ø630x1800
Přesnost:
IT5
Typ brusky
BUB40
BUB50
BUT 63
RHU 650
rozměr magnetu
Ø400x1000
Ø500x1500
Ø630x2000
Ø350x650
Brusky na otvory:
Rozměry:
Příruby - obrobek Ø500x200
Přesnost:
IT5
Typ brusky
3HS 300/400
BDU 250
3HS
rozměr magnetu
Ø120x200x1000
Ø300x500
Ø120x200x750
Speciální brusky:
Bezhroté broušení do rozměru:
Typ brusky
Bezhrotá BBZ60
Ø20x300
rozměr polotovaru
Ø20x300
Broušení drážek:
Rozměry:
Ø100x1000
Přesnost:
IT5
Typ brusky
FORST 3451B
SN180
rozměr polotovaru
Ø90x1000 (6 drážkový profil)
Ø100x100
Výroba závitů a šneků:
Rozměry:
200x1000 - Třískovým způsobem, broušením a válcováním.
Parametry:
stoupání 0,25 ÷ 72
Typ stroje
Válcovačka profilu UPW 12,5
Frézka na závity VSH 180
Bruska na závity LINDNER GUS/B
Bruska na šneky 5822 B3
rozměr polotovaru
dle válců
Ø1÷200x500/800 - stoupání 0,25 ÷ 72 mm
Ø20 ÷ 150x1360/1500 - stoupání 1,5 ÷ 24 mm
Výroba ozubení:
Rozměry:
Modul:
Typy ozubení:
Přesnost:
Ø1000x800
m= 0,75 ÷ 10
čelní: přímé, šikmé, šnekové, evolventní 20°
4d
obrážení podélných drážek
Frézka odvalovací FO10
Ozubení: přímé, šikmé, šnekové
Frézka odvalovací OFA 16
Frézka odvalovací OFA 32
Přesnost:
Ø1000x150; m=10, hřídel Ø200x800
Ø160x160; m= 3
Ø320x250; m= 7
Ø800x250; m= 9
IT8
Zaoblení ozubení ZAF 800
Obrážečka svislá USF 180
Obrážečka ZSTWZ 2100
Obrážečka SH 45
hoblování kužel. ozub. HARBECK 15KH
Protahovačka FORST
Stříškování zubů ZAF 800
frézování šneků FL1
Z180xB450
Ø1000x150; m= 10
Ø20÷450x120; m= 1 ÷ 6
Ø210x50; m= 0,5 ÷ 5
polotovar Ø400
Ø500x150; m= 5
Ø200x800; m= 8
Broušení ozubení:
Přesnost:
4d
5d
5d
Typ brusky
REISHAUER
NILLES 3
ZSTZ 500
rozměr polotovaru
Ø300x170; m= 1,5 ÷ 5
Ø300x100; m= 6
Ø500x150; m= 10
Vyvažování:
vyvažování dílců
hřídel
příruba do Ø1000x200
do Ø250x1200 (maximálně 300kg)
Dělení materiálu:
dělení materiálu do Ø280
Typ stroje
STG 250 GAE
STG 220
INDIVIDUAL 330 ANC
rozměr polotovaru
Ø12 ÷ 100; 4HR100
Ø220; 4HR100; prof. t= 20
Ø280; 4HR110
Zámečnické práce:
Odjehlování, montáže drobných podsestav a sestav + odzkoušení
Kooperace:
Zajišťujeme tepelné zpracování a povrchové úpravy:
žíhání, zušlechtění, cementování, kalení, nitridování, černění, fosfátování, zinkování,
…
Metrologie:
Měření klasickými měřidly, digitálními výškoměry, 3D měření DEA GLOBAL,
tvrdoměry, drsnoměry,přesnými délkovými měřidly, měření úhlů a poloh, včetně
protokolů o měření.
Expedice:
praní, konzervace a balení dle PNV 3002-97
praní a konzervace dle PNV 3003-97, balení dle PN 30202 (ložiska)
Kontakt
Obchodní oddělní
telefon: +420 541 103 854
fax: +420 541 103 853
Ing. Mojmír Pavelka
Obchodní ředitel
mobil: +420 602 541 966
e-mail: [email protected]
Jiří Macháček
Dalibor Chrudimský
Obchodní zástupce
mobil: +420 731 404 567
e-mail: [email protected]
Vedoucí technického úseku
technická podpora obchodu
mobil: +420 604 221 750
e-mail: [email protected]
Provozovna a korespondenční adresa
VUVL a.s.
Blanenská 257
664 34 Kuřim
Sídlo a fakturace
VUVL a.s.
Mariánské náměstí 1
617 00 Brno - Komárov
IČ: 463 466 27
DIČ: CZ46346627
Výpis z obchodního rejstříku: B 737 vedená u Krajského soudu v Brně
Naše práce
Reference
Download

Ke stažení klikněte zde.