Profesionální
úklidové
služby
www.saj.cz
Profesionální úklidové služby
Pravidelné
úklidové služby
Jednorázové
úklidy
Údržba
zeleně
Ostraha
a bezpečnost
Správa
a údržba
budov
Stravování
a catering
Řízení skladového
hospodářství
Prádelenské
služby
Odpadové
hospodářství
IdENTIFIKAČNÍ ÚdAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:
Sídlo/místo společnosti:
Právní forma:
Identifikační číslo:
daňové Identifikační číslo:
SaJa.s.
Novodvorská1010/14,PSČ14201Praha4
akciováspolečnost
25643169
CZ25643169
VZNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ HISTORIE
1992
1993
1994
1997
1998
Založení veřejné obchodní společnosti Svačina a Jirout v.o.s.
Rozšíření působnosti firmy na oblast Moravy.
Zahájení činnosti v západočeském regionu.
Počátek obchodních aktivit v jihočeském regionu.
Založení akciové společnosti Svačina a Jirout Česká republika – nástupnické organizace společnosti
Svačina a Jirout v.o.s. podnikající od roku 1993.
1999 Členství v CAC – České asociaci úklidu a čistění.
2000 Členství v České společnosti pro jakost.
2001 Společnost Svačina a Jirout Česká republika a.s. se zařadila mezi 10 největších úklidových firem v České republice.
2002 Společnost získala certifikát pro systém řízení jakosti podle standardu ISO 9001.
2003 Společnost působí ve všech krajích ČR.
2004 Změna obchodního názvu na SaJ a.s.
2005 Společnost je zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů (MMR ČR).
Společnost získala certifikát NBÚ pro stupeň „VYHRAZENÉ“.
Společnost získala certifikát ISO 14001.
2006 Společnost získala certifikát OHSAS 18001.
2009 Společnost obhájila získané certifikáty.
2010 Založení dceřiné společnosti ABY servis, s.r.o.
2011 Získání ratingového hodnocení ČEKIA Stability Award „AAA“.
OBRAT SPOLEČNOSTI
za rok 2008
za rok 2009
za rok 2010
za rok 2011
157 mil. Kč
159 mil. Kč
171 mil. Kč
189 mil. Kč
POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost je pojištěna do výše plnění 60 mil. Kč.
POČET ZAMĚSTNANCŮ
Více než 1500.
Společnost na požádání předloží potvrzení o bezdlužnosti od správce daní, ČSSZ a všech zdravotních pojišťoven působících v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
SYSTÉM ŘÍZENÍ A KONTROLY JAKOSTI
Společnost má certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.
Společnost má certifikovaný systém environmentálního řízení ISO 14001.
Společnost má certifikovaný systém managementu BOZP OHSAS 18001.
Společnost má zavedený a udržovaný systém ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v souladu s požadavky příslušných právních předpisů pro přístup k utajovaným informacím stupně „VYHRAZENÉ“.
www.saj.cz
Profesionální úklidové služby
Úklidové služby
služby společnosti
Základní hodnotou, kterou přinášejí naše služby zákazníkům, je profesionální péče o čistotu
a hygienu prostředí. Pomáháme tak vytvářet zdravé a příjemné pracovní prostředí nejen pro
zaměstnance zákazníků a všech osob, které se v něm pohybují, ale šetříme náklady zákazníka
například tím, že odbornou péčí prodlužujeme životnost materiálů, jako jsou podlahové
krytiny, nábytek a další předměty vnitřního i venkovního zařízení. Používání výkonné
profesionální techniky, ekologických čisticích prostředků a správných pracovních
postupů při dodržování zákonných požadavků je samozřejmostí.
Pravidelný úklid vnitřních a venkovních ploch
Administrativní úklidy (kanceláře, chodby a sanitární prostory)
Denní servis (úklidové práce v průběhu dne, pravidelné doplňování a prodej hygienických materiálů)
Úklid bankovního sektoru
Úklid obchodních center a marketů
Letní údržba venkovních ploch (sběr hrubých nečistot, strojní zametání komunikací a parkovišť, údržba zeleně)
Zimní údržba venkovních ploch (odhrnování a odvoz sněhu, posyp komunikací, chodníků a parkovišť)
Specifické úklidy zdravotnických zařízení
Čištění zdravotnického zařízení
Pravidelná sanitace a dezinfekce prostorů a zařízení
Pravidelné úklidy sterilního prostředí prostor ARO, JIP
Specifické úklidy potravinářských zařízení
Čištění výrobních linek v potravinářském průmyslu
Úklid a čištění ploch a dalších přilehlých prostor
Specifické čištění kritických míst
Pro každé
odvětví máme
řešení „na míru”
Průmyslové úklidy
Strojní mytí podlahových ploch
Čištění výrobních linek a technologických zařízení
Čištění konstrukcí hal
Speciální a jednorázové úklidy
Generální úklidy a postavební úklidy
Mytí oken a prosklených ploch
Extrakční čištění koberců (pěnové, mokré, suché)
Voskování podlah a nanášení polymerů
Krystalizace mramoru
Parní čištění (sanita, zdravotnické a potravinářské zařízení)
Horolezecké a výškové práce (čištění konstrukcí hal, osvětlení, světlíků)
Poskytujeme odbornou a poradenskou činnost
Analýza kritických míst – stanovení kritických míst
objektu z hlediska požadavků čistoty a hygieny s následným nastavením správné organizace a systému
provádění úklidu včetně kontroly a záznamů kvality
Zavedení systému HACCP – provedení analýzy
možných rizik a stanovení kontrolních bodů s následným
určením druhů a způsobů kontrol a nápravných opatření,
vypracování sanitačního a dezinfekčního plánu
OCHRANA a bezpečnost
Naším hlavním cílem je zabezpečit ochranu a bezpečnost majetku, zaměstnanců a jiných osob v objektech našich zákazníků. Tuto službu zabezpečují pracovníci, kteří jsou vyškoleni a mají osvědčení stanovené právními předpisy. Základním požadavkem je profesionalita a odpovědnost. Tuto službu poskytujeme prostřednictvím dceřiné společnosti ABY servis, s.r.o.
Fyzická ostraha objektů
Tato služba zahrnuje kontrolní činnost v prostorech vstupu a vjezdu do objektu, kontrolu oprávněnosti vstupu
osob a vjezdu vozidel, vnášeného i vynášeného a vyváženého materiálu, recepční službu, evidenci návštěv,
ochranu objektu proti neoprávněnému vniknutí a odcizení majetku a jeho poškozování, ochranu přítomných
osob, vnitřní bezpečnost, monitoring nainstalovaných bezpečnostních zařízení, zásahy proti narušitelům,
prevenci proti vzniku požáru a ostatních havárií, zabezpečování součinnosti s Policií ČR, Hasičským
záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou.
Kamerový systém
Na základě požadavku zákazníka zabezpečíme instalaci
kamerového systému, který zvyšuje efektivitu a účinnost
fyzické ostrahy.
Pult centrální ochrany
Zabezpečíme napojení chráněného objektu na pult
centrální ochrany (PCO) s trvalým sledováním a monitoringem. V případě potřeby také s výjezdem
zásahových hlídek.
Recepční služba
Recepční službu chápeme, kromě výkonu standardních
činností, jako významnou součást vytváření image
zákazníka a takto k ní přistupujeme.
www.saj.cz
Profesionální úklidové služby
komplexní SLUŽBY FM
Významnou přidanou hodnotou služeb FM je nastavení optimálního řízení a koordinace
provádění podpůrných služeb od jednoho dodavatele a celková úspora v nákladech
na tyto služby. Vycházíme z kvalitního vypracování pasportizace objektu s aktualizací
technické dokumentace včetně nastavení pravidelného reportingu o výsledcích služeb a přijímaných opatření zákazníkovi.
Správa a údržba budov
Drobná údržba technologického zařízení budov
Preventivní údržba
Revize
Malířské a natěračské práce
DDD
Navržení a implementace pravidelné celoplošného
systému deratizace, dezinfekce a dezinsekce
Prádelenské služby
Praní a žehlení prádla
Administrativní služby
Zajištění služeb podatelny a pošty
Řízení skladového hospodářství
Řízení skladů nevýrobního materiálu
Optimalizace skladových zásob
Odpadové hospodářství
Optimalizace nákladů odpadového hospodářství
Správné navržení systému třídění odpadů a jejich
shromažďování
Navržení a umístění nádob
Implementace lisovacích strojů podle druhů odpadů
Stravování a catering
Provozování kuchyní, bufetů a dodávek stravy
Údržba zeleně a zahradnické práce
Sečení trávníků
Mulčování
Hnojení
Řezání, stříhání a ošetření stromů a keřů
Péče o vnitřní a vnější zeleň
Náš úspěch
je závislý na
spokojeném
zákazníkovi
Prodej materiálů
Nedílnou součástí podpory služeb FM je také prodej materiálů zákazníkům. Jsme schopni zajistit a zabezpečit jak standardní, tak i speciální materiály na míru a podle
potřeb zákazníků.
Hygienické systémy
Zajišťujeme prodej a montáž zásobníků hygienického
materiálu, např. dávkovače mýdel, zásobníky na toaletní
papíry, papírové utěrky, odpadní koše, osvěžovače, elektrické
osoušeče atd. včetně pravidelných dodávek náplní.
Hygienické náplně
Tekuté mýdlo, papírové ručníky, osvěžovače vzduchu,
hygienické sáčky, odpadkové koše včetně následného
doplňování náplní.
Úklidové a čisticí prostředky
Úklidové pomůcky
Čisticí zóny
Zajišťujeme vybavení objektů čisticími zónami (rohože)
Speciální materiály pro průmysl
Dodávky filtračních materiálů a speciálních materiálů pro
lakovny a automotive
VYBRANÉ REFERENCE
Naše služby poskytujeme ve více než 700 objektech v těchto segmentech:
Nemocnice a zdravotnická zařízení
Potravinářský průmysl
Administrativní a obchodní centra
Automotive
Bankovní sektor
Ostatní průmysl
Kompletní referenční list zašleme na vyžádání.
www.saj.cz
Profesionální úklidové služby
Praha
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
tel./fax: +420 261 342 517
e-mail: [email protected]
Plzeň
Koterovská 9
326 00 Plzeň
tel./fax: +420 377 240 823
e-mail: [email protected]
Pardubice
Fáblovka 404
533 52 Staré Hradiště
tel./fax: +420 736 620 757
e-mail: [email protected]
Tábor
U Bechyňské dráhy 1505
390 02 Tábor
tel./fax: +420 381 254 306
e-mail: [email protected]
Znojmo
Ústí n. Labem
Karlovy Vary
Dvořákova 21
669 02 Znojmo
tel./fax: +420 515 242 212
e-mail: [email protected]
Liberec
Hradec Králové
Praha
Pardubice
Plzeň
Ostrava
Olomouc
Jihlava
České Budějovice
www.saj.cz
Brno
Zlín
Download

Nabídkový leták