Mineralog v terénu
Mineralogie je věda zabývající se studiem minerálů, a to z pohledu chemického, fyzikálního a
samozřejmě i geologického. S minerály se můžeme setkat i v našem každodenním životě, ale
v rámci geologie jsou potřebným klíčem k interpretacím, jak která hornina, oblast, či
kontinent vznikal. Osoba, která se mineralogii zabývá, je mineralog.
Úkol: Vyhledejte zajímavé mineralogické lokality ve svém okolí a vybranou lokalitu
navštivte. Děti si v terénu mohou vyzkoušet práci mineraloga – dokumentace lokality (foto,
GPS souřadnice), odběr vzorků za pomoci kladiva, dokumentace vzorků (cedulka s popiskem
naleziště). Vzorky si poté děti mohou přinést do třídy, kde vytvoří jejich popis (určení
minerálů za pomoci určovacího klíče, vzhled, naleziště, rozměry, rok nálezu) a případně
zařadit do školních sbírek. Vzhledem k velkému množství sběratelů minerálů v ČR
doporučuji navštívit lokality takové, které (viz zdroje níž) slibují větší nálezy.
Potřeby: vhodné oblečení do terénu (pevná obuv), kladivo, rukavice, ochranné brýle, noviny
(na balení vzorků), lupa.
Doporučená literatura a weby:
Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 1, 2
Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska 1, 2
František Němec: Klíč k určování nerostů a hornin
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/
Vyzkoušení práce mineraloga pomůže dětem přiblížit zajímavou formou mineralogické
znalosti o svém okolí.
Download

Macek_mineralogické lokality.pdf