
Stádium
veterána
zahrnuje
skupiny D-G






Zmenšení koruny, ústup
primární koruny
Zkracování ročního
přírůstku
Centrální dutiny
Zvyšování množství
disfunkčních pletiv
Pokles vitality
Vyšší hodnota habitatu

Ekologický:
› vzhledem k jedinci
› vzhledem ke
stanovišti

Kulturní a společenský
Řez je cizí zásah pro
strom
 Ovlivňuje délku
života stromu
 Eliminuje defekty
 Dobrá adaptace
stromů na řez


Princip:
› Zajištění provozní
bezpečnosti, stabilizace
jedince
› Co nejminimálnější zásah

Technika
› Řez napodobující přirozené
vlivy např. zlom při bouři
› Řez korunkový-v praxi
nadužívaný



Stabilizace stromu jako celek,
nebo jeho části
Minimalizace zásahů
Upřednostnit kombinaci s
klasickou technikou řezu na
větevní kroužek
Rozsáhlejší zásahy se provádět
postupně v etapách v intervalu
několika let
 Velmi pracný pro arboristu



Není nutné odstranění
odřezaných větví
Druhy:
›
›
›
›
Bezpečnostní řez
Lokální redukce
Obvodová redukce
Redukce na torzo
Řešení pro odumřelé
veterány
 Poskytnutí prostoru a
potravní příležitosti
pro ostatní živočichy
a rostliny žijící na
něm i v jeho okolí
 Ponechání na méně
frekventovaném
místě, možnost pádu

Download

Přírodě blízké metody ošetřování dřevin – korunkové řezy