Dům dětí a mládeže SOVA Cheb
Goethova 26
350 02 Cheb
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH
KROUŽK
KROU KŮ NA ŠKOLNÍ
KOLNÍ ROK
2012 / 2013
Tel. 354 432 177
www.ddcheb.cz
[email protected]
1
UMĚNÍ
Keramika pro začátečníky
Tento zájmový útvar je určen dětem od 6 do 15 let. Zábavnou formou si osvojí základy
práce s keramickými materiály. V tomto kroužku není potřebná předchozí zkušenost ve
výtvarné práci neboť děti se vše naučí u nás během roku. Aktivita je vhodná i pro nejmenší
děti od 6 let. Vše, co děti vyrobí, si odnesou domů a není toho málo. Na základě počtu
zájemců a přání bude otevřeno více kroužků v různé dny. První zahajovací schůzka se
uskuteční 1. 10. v 17,00 hodin v DDM.
Zápisné 1000 Kč / rok
Keramika pro pokročilé
Kroužek je určen dětem, které již mají základy nebo předchozí zkušenost v práci
s keramickými materiály. Předpokládá se jejich větší kreativita a samostatnější úsudek při
zpracovávání jednotlivých témat. Děti si vyzkouší i složitější technologie při finálním
zpracování výrobků. Na základě počtu zájemců a přání bude otevřeno více kroužků v různé
dny. První schůzka se uskuteční dne 1. 10. v 17,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 1000 Kč / rok
Street dance
Kroužek je určen dětem od 7 do 18 let. Náplní tohoto kroužku je v současné době velmi
populární tancování ve formacích, kde se prosadí v sólových výstupech i talentovaní
jednotlivci. Tento kroužek je rozdělen dle věkových kategorií na děti, juniory a mládež. První
informativní schůzka proběhne v tělocvičně 1. ZŠ Cheb 17. 9. v 16,00 hodin. Upozorňujeme
doprovody a rodiče, že při vstupu do tělocvičny je nutné se přezout. Na základě počtu
zájemců a přání bude otevřeno více kroužků v různé dny.
Mažoretková skupina " Pomněnky "
Kroužek pro dívky od 5 let, které mají rády muziku, mají smysl pro rytmus a tanec.
V průběhu školního roku členky nastudují několik pochodů, se kterými vystoupí na veřejnosti.
Schůzky kroužku budou domluveny na první informativní schůzce dne
5. 10. v 17,00 hodin v DDM Sova Cheb.
Zápisné 400 Kč/ rok
Pohybová skupina „Mažoretky Sova“
Zájmový útvar je určen dívkám ve věku od 7 do 14 let se zájmem o pohyb a rytmus.
Skupina bude nacvičovat pochody, taneční formace s hůlkou i pompony pod vedením
zkušené trenérky s dlouholetou praxí v oblasti mažoretkového sportu paní Ivety Trefilové.
Pravidelné schůzky budou probíhat v pondělí 15,30 - 17,00 hodin a podle domluvy další
jeden den v týdnu. Zahajovací schůzka skupiny se uskuteční v pondělí 1. 10. v 15,30 hodin
v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 400 Kč / rok
Step
Pro zájemce o zvládnutí základních kroků známého sólového tance. Členové zájmového
útvaru nacvičí v průběhu školního roku i několik tanečních formací za účelem společného
vystoupení na veřejnosti. Vhodné pro zájemce od 9 do 16 let. Společné tréninky se
uskuteční ve čtvrtek 17,00 – 18,30 hodin. Zahajovací schůzka dne 4. 10. v 17,00 hodin
v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 300 Kč / rok
Street Walkers
Oblíbený hip-hopový tanec je vhodný pro kluky i holky od 9 let. Členové nacvičí několik
formací, se kterými budou vystupovat na veřejnosti. Pravidelné tréninky se uskuteční ve
středu 17,00 - 18,30 hodin a další den dle domluvy členů. Zahajovací schůzka kroužku
bude ve středu 3. 10. v 17,00 hodin v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 300 Kč/ rok
2
TS IMAGINE
Taneční studio pro začátečníky i pokročilé ve věku od sedmi do osmnácti let. Taneční
průprava výrazového, klasického tance, jazzu, street dance, disko, lady dance, a latinsko
amerických tanců ve formě choreografií. Členové se naučí tvořit vlastní choreografii, zlepší
své taneční schopnosti a zdokonalí svůj pohyb na tanečním parketu. Pravidelné schůzky
studia budou každé pondělí od 18,00 hodin v DDM Sova v Chebu. Zahajovací schůzka
kroužku bude 17. 9. v 18,00 hodin v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 300 Kč/ rok
Country kroužek
Kroužek vhodný pro dívky i hochy od sedmi do dvanácti let se zájmem o country tance, line
dance, základy stepu a nácvik celých tanečních sestav. Členové se zúčastní vystoupení a
tanečních soustředění ve stylovém prostředí. Pravidelné schůzky se uskuteční ve čtvrtek
15,30 - 17,00 hodin v DDM Sova v Chebu. Zahajovací schůzka kroužku 4. 10. v 15,30
hodin v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 300 Kč/ rok
Literárně - dramatický kroužek „Střepina“
Kroužek je určen dětem od 5 do 8 let. Kroužek bude zaměřen na tvořivou dramatickou
činnost formou práce s příběhem. Členové si budou rozvíjet pohybový, verbální, hudebně
rytmický projev, učit se sebedůvěře, schopnostem prosazovat se v kolektivu a získají
zkušenosti s vystupováním na veřejnosti. To vše zábavnou formou. Schůzky každé pondělí
15,00 - 16,00 hodin v DDM Sova v Chebu. První informativní schůzka se uskuteční 8. 10. v
15,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné: 300 Kč / rok
Filmařský klub
Klub je určen zájemcům od 10 let se zájmem o natáčení filmových materiálů, následného
zpracování střihu, zvuku a titulkování. Vlastní kamera není podmínkou členství v klubu.
Členové se budou scházet nepravidelně na základě vzájemné dohody. První informativní
schůzka se uskuteční v pátek 5. 10. v 15,00 hodin v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 300 Kč / rok
Divadelní studio
Studio je určeno hercům od 13 let (pokročilí) se zájmem o dramatické umění. Na
pravidelných schůzkách budou členové studia procvičovat schopnosti komunikace,
vyjadřování, paměť a představivost. V průběhu školního roku členové studia nacvičí
představení pro veřejnost. Studio vede člen Zpč. divadla v Chebu Jindřich Skopec. Zkoušky
studia budou každé pondělí 16,00 - 18,00 hodin v DDM Sova v Chebu. Zahajovací schůzka
je v pondělí 1. 10. v 16,00 hodin v DDM Sova Cheb.
Zápisné 300 Kč / rok
Divadelní kroužek
Dramatický kroužek, který rozvíjí představivost, kreativitu a fantazii je určen dětem od 7 let
(začátečníci). Děti se hravou formou naučí zvládnout herecké situace, procvičí paměť,
jevištní mluvu, naučí se ovládat projevy těla a mimiky. Kroužek bude pracovat pod vedením
herečky, členky Zpč. divadla v Chebu MgA. Diany Tonikové. Schůzky kroužku se uskuteční
každé úterý 14,30 - 16,00 hodin v DDM Sova Cheb. Zahajovací schůzka v úterý 2.10.
Zápisné 300 Kč / rok
Výtvarný kroužek
Kroužek je určen dětem od 5 do 10 let, které si chtějí rozvíjet svou fantazii a výtvarné
schopnosti. Členové kroužku se seznámí s různými druhy výtvarných technik. Naučí se
vyrábět drobné dekorační předměty, dárky, ozdoby apod. Kroužek se schází každé pondělí
v době 16,30 - 18,00 hodin v DDM Sova v Chebu. První zahajovací schůzka proběhne dne
1. 10. v 16,30 hodin.
Zápisné 400 Kč / rok
3
Němčina pro děti
Tento kroužek je určen pro všechny školní děti, které se naučí základy německého jazyka.
Na zahajovací schůzce v pondělí 1. 10. v 16,00 hodin v DDM Sova budou děti rozděleny do
skupin dle pokročilosti. Výuka bude probíhat v DDM Sova vždy v pondělí 14,30 – 15,30 popř.
15,30 – 16,30 hodin.
Zápisné 500 Kč / rok
Angličtina
Určeno pro všechny děti od 6 let (od 1. tříd ), které si chtějí zábavnou formou (písničky,
básničky, hry .. ) procvičit a naučit základy anglického jazyka. Na zahajovací schůzce dne
3. 10. –středa - ve 14,30 hodin v DDM budou děti rozděleny do skupin dle pokročilosti.
Pravidelné schůzky budou probíhat každou středu od 14,30 hodin v DDM Sova Cheb.
Zápisné 500 Kč / rok
Hra na flétnu pro začátečníky
Určeno dětem od 6 let, naučí se zde základům správného dýchání (vhodné pro astmatiky) a
hře na nástroj. Schůzky 1 x týdně ve středu 14,00 – 14,45 hodin na 2. ZŠ. Zahajovací
schůzka 10. 10. v 16,00 hodin v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Hra na flétnu pro pokročilé
Určeno dětem, které umějí zahrát základní tóny na flétnu a chtěly by prohloubit svůj hudební
talent. Schůzky ve středu na 2. ZŠ (14,45 – 15,30 hodin). Zahajovací schůzka 10. 10.
v 16,00 hodin v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Hra na kytaru pro začátečníky
Pro děti od 4. třídy se otvírá kytarový kroužek, kde se naučí základům akordů na známých
táborových písních. Zahajovací schůzka 10. 10. v 16,00 hodin v DDM - bude domluven čas
schůzek.
Zápisné 500 Kč/ rok
Hra na kytaru pro pokročilé
Určeno pro děti, které zvládly základní akordy a chtějí dál prohlubovat svůj hudební talent.
Zahajovací schůzka 10. 10. v 16,30 hod. - bude domluven čas schůzek.
Zápisné 500 Kč/ rok
Mladý zdravotník
Kroužek je určen dětem od 8 let, které se chtějí zdokonalit v první pomoci, kroužek bude
zaměřen na praktické znalosti a dovednosti dětí. Plánují spolupráci s Červeným křížem,
návštěvu u Záchranné služby. Schůzky se budou konat každou středu 14,00 – 15,30 hodin
na 6. ZŠ v Chebu. První schůzka se uskuteční 10. 10. ve 14,00 hodin na 6. ZŠ. Vedoucí
kroužku Yvonne Veselá – členka Červeného kříže.
Zápisné 100 Kč/ rok
SPORT
JUDO
Tento kroužek je určen všem klukům a dívkám od 6 let, kteří se chtějí naučit sebeobranu.
Pravidelné tréninky se konají na 4. ZŠ v Chebu v Hradební ulici pod vedením zkušených
trenérů JUDO. Nábor nových zájemců se uskuteční každé úterý v měsíci září v 16,45 hodin
u hlavního vchodu školy v Hradební ulici.
4
Svišti
Turistický kroužek je určen dětem ve věku od 6 do 12 let. Členové klubu se seznamují
v průběhu roku s turistickými a tábornickými dovednostmi. O víkendech jezdí na pobyty do
přírody a poznávat turisticky zajímavá místa. Vedoucí kroužku je Václav Krautštengl.
Kroužek se schází každé úterý 15,00 - 16,30 hodin v DDM. Zahajovací schůzka je 9. 10. v
15,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 300 Kč/ rok
Aerobik
Oblíbené cvičení při hudbě pro zájemce všech věkových skupin. Trenérkou aerobiku je
Vladimíra Křížová. Trénink se uskuteční každou středu od 15,00 hodin. Zahajovací schůzka
kroužku bude 3. 10. v 15,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 300 Kč / rok
Volejbal
Sportovní kroužek je určen dívkám od 12 let. Tréninky se uskuteční každou středu od 16,30
hodin v tělocvičně na 3. ZŠ v Chebu. Trenérem volejbalu je Ing. Jaroslav Horák. Zahajovací
schůzka je 3. 10. v 16,30 hodin u vchodu do tělocvičny na 3. ZŠ v Chebu.
Zápisné 300Kč / rok
JÓGA
Vědomé procvičování a uvolňování svalů a kloubů celého těla. Tento pohyb je důležitý nejen
pro zlepšení pohybových schopností, ale i pro psychickou pohodu. Důležitý je i nácvik
správného dýchání. Cvičení je provázené hudbou a zakončené relaxací. Hodí se pro
všechny věkové kategorie. Trenérkou cvičení je Hana Bartošová. Cvičení se uskuteční
každé pondělí 10.00 - 11,00 hodin. Zahajovací cvičení je 10. 9. v 10,00 hodin v DDM Sova
Cheb.
Zápisné 300Kč / rok
Cvičení s Anetou
Kondiční cvičení při hudbě zaměřené na aerobik a zumbu. Vhodné pro zájemce od 15 let.
Zábavný program, který příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí i psychiky je
připraven jako čtyřměsíční otevřený kurz. Cvičení se uskuteční každý pátek 18,00 - 19,00
hodin v DDM Sova v Chebu pod vedením Bc. Anety Menclové. Zahájení cvičení je 7. 9.
v 18,00 hodin v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 200 Kč / kurz nebo 20,- Kč jednotlivé cvičení
Oddíl vodních sportů
Kompletní vybavení loděnice, lodě, pádla, vesty, klubovna, krásná příroda a řeky. To vše
nabízí jedinečné možnosti atraktivního a současně i aktivního využití volného času. V zimním
období je zajištěna tělocvična, plavecký bazén. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek 16,30 –
18,00 hodin v loděnici pod hradem pod vedením zkušených vedoucích (Petr Polák, Hanka
Ondríková). Zápis do tohoto kroužku je pro všechny zájemce z řad dětí (od 10 let) a
mládeže ve čtvrtek 20. 9. 2012 v 16,30 hodin v DDM Sova Cheb.
Zápisné 500 Kč/ rok
Piráti
Určeno pro nejmenší sportovce a dobrodruhy od 6 do 9 let (pouze plavci), kteří se chtějí
seznámit s jízdou na kánoích. Program přizpůsobený speciálně malým dětem, pod vedením
zkušených a proškolených vedoucích (Petr a Renata Polákovi, Hanka Ondríková). Kroužek
bude probíhat každé úterý 16,00 – 17,00 hodin v loděnici pod hradem. V zimním období je
možnost tělocvičny na 1. ZŠ. a společné bazény. Zápis do tohoto kroužku je pro všechny
zájemce z řad dětí dne 20. 9. v 16,30 hodin v DDM Sova.
Zápisné 500 Kč/ rok
5
Horolezecký kroužek „Uzlíčci“
Kroužek je určen dětem ve věku od 4 do 9 let. Horolezecký kroužek pro nejmenší děti
v doprovodu rodičů bude zaměřen na rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem, rozvoj
základních pohybových dovedností netradiční formou za využití atraktivních prvků, jakým je
například umělá horolezecká stěna. Kroužek bude probíhat pod vedením zkušené vedoucí
Terezy Šabachové vždy ve středu. Čas se upřesní na náborové schůzce ve čtvrtek 27. 9.
v 17,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 600 Kč / rok
Horolezecký kroužek „Dober“
Kroužek je určen dětem a mládeži od 9 let a je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností.
Hravou formou se děti seznámí s horolezectvím, horo-materiálem, využijí umělou
horolezeckou stěnu, lezení v přírodě, turistické výlety. Horo materiál je zajištěn, pouze
sportovní oblečení a obuv na stěnu. Kroužek bude probíhat pod vedením zkušených
vedoucích Zdeňky Fafílkové a Terezy Šabachové vždy v úterý a ve čtvrtek 16,00 – 18,00
hodin v DDM, přes zimní období v tělocvičně 16,00 – 17,00 hodin ( listopad – březen).
Nábor do kroužku proběhne ve čtvrtek 27.9 2012 v 17.00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 1000 Kč / rok
Florbal na 1. ZŠ
Populární florbal pro účastníky od 12 let na 1. ZŠ Cheb se bude odehrávat v tělocvičně 1.
ZŠ vždy v pondělí 14,00 – 15,00 hodin pod vedením Mgr. Horné. Zahajovací schůzka
v pondělí 1. 10. ve 14,00 hodin v tělocvičně.
Florbal na 3. ZŠ Cheb
Populární florbal pro účastníky od 15 let se bude odehrávat na 3. ZŠ Cheb. Den tréninků se
zájemci dozví na zahajovací schůzce dne 9. 10. v 18,00 hodin na 3. ZŠ Cheb.
Zápisné 600 Kč / rok
Atletika
Pociťuješ-li radost ze sportování, neváhej a zkus to s atletikou. Pod vysoce odborným
vedením trenéra čekají atlety nejen pravidelné tréninky, ale i nenapodobitelná atmosféra
závodů a prázdninových soustředění. Tréninky probíhají 2-3x v týdnu na hřišti 1. ZŠ Cheb,
přes zimu v tělocvičně. Nábor dětí od 10 let na hřišti 1. ZŠ Cheb, každé pondělí v září od
16,30 hodin u pana Petra Učíka.
Cyklo klub
Klub je určen dětem se zájmem o horská kola. Tréninky každé úterý a čtvrtek od 17,00
hodin. V zimě se trénuje v tělocvičně. Zahajovací schůzka bude v úterý 25. 9. v 17.00 u
prodejny Profi sport Cheb (křižovatka pod nemocnicí). Vedoucí kroužku Petr Fiala.
JI-JITSU sebeobrana
Kroužek je určen dětem a mládeži od 7 let věku. Kromě nácviku chvatů a cvičných zápasů
se děti seznámí i s historií, technikami a taktikou JI-JITSU. Zahajovací schůzka proběhne
v pátek 5. 10. v 16,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 600 Kč / rok
TAI - ČI
Zájmový kroužek je určen zájemcům ve věku 15 až 70 let, kteří by rádi udělali něco pro své
fyzické i duševní zdraví. Úkolem tohoto asijského bojového cvičení je dosáhnout harmonie
těla i ducha. Sestavy jsou vhodné jak pro mladší tak i starší zájemce. První schůzka se
uskuteční 4. 10. v 17,00 hodin v DDM Sova.
Zápisné 500 Kč / rok
6
Plavecký oddíl „Žraloci“
Pro všechny děti do 15- ti let věku, které ovládají alespoň jeden plavecký styl, otvíráme
plavecký oddíl pod vedením zkušené vedoucí Aničky Zelingerové. Tréninky budou probíhat
v chebském bazénu vždy v úterý 16,30 – 18,00 hodin a pátek 15,00 – 16,30 hodin. Nábor do
kroužku proběhne ve čtvrtek 27.9. v 16,00 hodin v DDM Sova. Bližší informace u vedoucí na
tel.: 777 881 721.
Zápisné 2 500 Kč / rok
Relaxační cvičení
Chcete–li si odpočinout a zapomenout na každodenní stres a zregenerovat své fyzické i
duševní síly přijďte si zacvičit do tělocvičny na 1. ZŠ pod odborným dohledem cvičitelky.
Začínáme 8. 10. v 18,30 – 20,00 hodin. Cvičební úbor, podložku s sebou.
Zápisné 500 Kč/ rok
Pohybové hry - Zlatý Vrch
Děti od 1. - 4. třídy ze Zlatého Vrchu a blízkého okolí si mohou přijít každé úterý zacvičit,
zábavnou formou prověřit svojí rychlost, obratnost, sílu, vytrvalost, smysl pro kolektivní
souhru. Schůzky každé úterý 16,00 – 17,00 hodin. Zahajovací schůzka dne 9. 10. v 15,30
hodin. Zadní vchod do tělocvičny 3. ZŠ
Zápisné 400 Kč / rok
Sportovní hry pro děvčata
Pro děvčata od 4. - 9. tříd, které si chtějí zábavnou formou rozvíjet rychlost, obratnost a
smysl pro kolektivní souhru. Pravidelné schůzky se uskuteční každé úterý v tělocvičně 3. ZŠ
v 16,00 – 17,00 hodin. Zahajovací schůzka dne 9. 10. v 16,00 hodin.
Zápisné 400 Kč / rok
Capoeira
Brazilský bojový tanec, akrobacie plná dynamiky a vzrušení z pohybu, cvičení je
doprovázeno rytmickou hudbou. Netradiční formou akrobacie umožňuje cvičícímu ověřit si,
že má dostatek síly, uvolněnosti a koordinace k provedení cviku. Zahajovací schůzka pondělí
8. 10. v 17,00 hodin v DDM.
Zápisné 400Kč / rok
Míčové hry - Zlatý Vrch
Pro všechny chlapce ze 4. - 7. tříd je určen kroužek míčových her, kde se naučí základům
košíkové, volejbalu a odbíjené. Schůzky každé úterý 17,00 - 18,00 hod. Zahajovací schůzka
9. 10. v tělocvičně 3. ZŠ v 17,00 hodin.
Zápisné 400 Kč / rok
Cvičení rodičů s dětmi
Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti od 2 do 4 let.
Děti se naučí říkadla s pohybem, seznámí se s vhodným náčiním během cvičení. Schůzky
budou probíhat:
Od 9. 10. – úterý 17,00 – 18,00 hodin na 3. ZŠ Cheb
Od 11. 10. – čtvrtek 17,00 – 18,00 hodin na 2. ZŠ Cheb
Zápisné 350 Kč/ rok
Cvičení rodičů s dětmi
Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti od 4 do6 let.
Děti se naučí říkadla s pohybem, seznámí se s vhodným náčiním během cvičení. Schůzky
budou probíhat od 10. 10. ve středu 17,00 – 18,00 hodin na 2. ZŠ Cheb
Zápisné 350 Kč/ rok
7
Pohybovky na 6. ZŠ
Děti od 1. - 4. třídy si mohou přijít každé úterý zacvičit, zábavnou formou prověřit svojí
rychlost, obratnost, sílu, vytrvalost, smysl pro kolektivní souhru. Schůzky každou středu
15,00 –16,00 hodin. Zahajovací schůzka dne 10. 10. v 14,45 hodin u vchodu do tělocvičny
6. ZŠ Cheb.
Zápisné 400 Kč/ rok
Stolní tenis
Kroužek je určen všem dětem, které se chtějí naučit základy této hry. Pokročilé čeká mnoho
soutěží od okresních až po 2. ligu. Kroužek bude probíhat na 2. ZŠ v Chebu. Zahajovací
schůzka se bude konat 12. 10. v 15,00 hodin na 2. ZŠ /vchod z boku z ulice 26. dubna.
Schůzky budou v pátek 15,00 - 16,00 hodin.
Zápisné 500 Kč/ rok
SPORT MIX na 6. ZŠ
Na děti čeká 1,5 hodiny plné sportovních aktivit a her (florbal, různé míčové hry, překážkové
dráhy, soutěže, lakros, ringo …) a to každé úterý v 15,00 – 16,30 hodin pro děti od 6 let a
čtvrtek 15,00 – 16,30 hodin od 9 let v tělocvičně 6. ZŠ Cheb. Zahajovací schůzka na 6.ZŠ
před tělocvičnou dne 4. 10. v 15,00 hodin.
Zápisné 400 Kč / rok
TECHNIKA
Lodní modeláři
Kroužek je určen pro šikovnou mládež od 9 let. Zájemci si postaví svoji vlastní loď a po
skončení kroužku si odnáší svůj model. Zahajovací schůzka 8. 10. v 16,00 hodin na 1. ZŠ
Cheb.
Zápisné 500 Kč/ rok
PŘÍRODOVĚDA
Rybářský kroužek I.
Je určen všem dětem, které mají zájem o tuto činnost. Naučí se zde rybářskému umění,
které potvrdí závěrečná zkouška, po jejímž složení obdrží každý nový mladý rybář povolenku
k rybolovu. Schůzky jednou týdně v DDM. První schůzka se uskuteční 8. 10. v 15,00 hod.
v DDM.
Zápisné 400 Kč/ rok
Rybářský kroužek II.
Je určen všem dětem. Naučí se zde rybářskému umění, které potvrdí závěrečná zkouška, po
jejímž složení obdrží každý nový mladý rybář povolenku k rybolovu. Schůzky jednou týdně
v DDM. První schůzka se uskuteční 10. 10. v 15,00 hodin v DDM.
Zápisné 400 Kč / rok
Jezdecký kroužek I.
Pro děti od 6 do 9 let, které mají zájem naučit se základy jezdectví, krmení a ošetřování
koní. Schůzky se budou konat každé pondělí v DDM. Zahajovací schůzka 8. 10. v 15,00
hodin v areálu DDM.
Zápisné 800 Kč/ rok
Jezdecký kroužek II.
Pro děti od 10 do 14 let, které mají zájem naučit se jezdit na koních a pečovat o ně. První
schůzka se uskuteční 10. 10. v 15,00 hodin v DDM.
Zápisné 800 Kč / rok
Jezdecký kroužek – III. – Hrátky v sedle
Děti se na kroužku naučí zdravotním cvikům v sedle, kroužek bude celkově zaměřen na
rekreační jízdu na koních. Zahajovací schůzka 12. 10. v 15,00 hodin.
Zápisné 800 Kč/ rok
8
Mladý citrusář
Pro děti od 7let. Kroužek je zaměřen na poznávání tropických a subtropických rostlin i
kaktusů a pokojových rostlin. Děti se naučí pěstovat tyto květiny ve sklenících i v areálu SMP
při DDM. První schůzka 8. 10. v 16,00 hodin v DDM. Schůzky se konají každé pondělí.
Zápisné 300 Kč/ rok
Chovatelský kroužek I.
Pro děti od 6 let. Kroužek je zaměřen na práci v teraristice a akvaristice, péči
o zvířata, krmení, atd. Schůzky každé pondělí od 15,00 hod. První schůzka 8. 10. ve 14,30
hodin v teraristice DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Chovatelský kroužek II.
Pro děti od 6 let. Kroužek je zaměřen na práci se zvířaty, děti se zde naučí pečovat o
zvířata, krmit je a starat se o jejich pohodlí (domácí zvířata, fretky, pávi, bažanti). Schůzky
každou středu 15,00 hodin. První schůzka 10. 10. v 15,30 hod. v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Mladý akvarista
Děti se naučí základům chovu a péče o akvarijní ryby, poznávat život ryb. Zahajovací
schůzka bude ve středu 10. 10. v 15,00 hod. v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Kynologický kroužek
Kroužek je určen pro děti od 8 let, které mají vlastního pejska jakékoliv rasy a velikosti. Děti
se naučí pečovat o svého svěřence, zacházet s ním, poznat a využít jeho chování. Kroužek
se bude scházet převážně o víkendech. Vedoucím kroužku je Radek Kříž – bývalý psovod
Armády ČR. Zahajovací schůzka je v neděli 16. 9. v 15,00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
KLUBOVÁ ČINNOST
KLUB MLADÝCH „PROMĚNY“
je určen mládeži od 13 do 26 let, která pracuje na principu dobrovolné docházky, podílí se
na přípravě různých programů DDM, pomáhají při sportovních a víkendových akcích,
rozhodují si samostatně o jednotlivých typech činností (např. kulečník, šipky, soutěže,
diskotéky a jiné aktivity), zúčastňují se výměnných pobytových akcí v Německu. Schůzky
jsou v pátek od 16,30 hod. v klubovně Palackého 8, Cheb. Zahajovací schůzka bude 21. 9.
v Palackého ul. v 16,30 hodin.
Klub maminek s dětmi od 2 let – Jahůdka
Klub bude zahájen 9.10. v DDM od 9,00 hodin. Všechny informace se dozvíte na první
schůzce od vedoucích kroužku. Pravidelné schůzky se konají v úterý a ve čtvrtek.
TEE CLUB
Klub mladých je určen mládeži od 12 let, která má zájem pořádat, plánovat, organizovat
vlastní akce, koordinovat nové projekty, podílet se na přípravě programů DDM Sova Cheb.
Schůzky klubu probíhají v úterý od 17,00 hodin v DDM. Zahajovací schůzka klubu je 2.10.
v DDM Sova Cheb.
Klub novinářů
Klub pro zájemce od 8 let. Členové klubu se naučí psát reportáže z různých akcí a o
různých tématech, které je zajímají. Zdokonalí se v práci s fotoaparátem a diktafonem a
vytvoří vlastní časopis. První zahajovací schůzka klubu je v úterý 9.10. v 15,30 hodin
v DDM Sova v Chebu.
Zápisné 200 Kč / rok
9
Zájmové kroužky začínají svojí činnost v říjnu
a končí v květnu.
Při zapsání dítěte do kroužku a zaplacení zápisného do 30. 11. 2012
mohou děti za základě přinesené fotografie obdržet slevovou
průkazku do chebského bazénu –SLEVU
5 Kč při každé návštěvě do bazénu !
15. září 2012 – sobota
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 14,00 hodin jsou otevřeny brány DDM Sova pro všechny malé i velké
zájemce, kteří by chtěli navštěvovat zájmové kroužky.
16. září 2012 – neděle
DOPOLEDNE V SEDLE
Dopoledne plné zábavných her a soutěží na trase, kterou zdoláte na
svém bicyklu.
Start od 10:00 hodin od DDM.
www.ddmcheb.cz
10
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU NA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013
DDM Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace
www.ddmcheb.cz
e-mail : [email protected] Tel. : 354 43 21 77
Jméno
Státní příslušnost
ÚČASTNÍK
Příjmení
Rodné číslo
Adresa
Škola
Jméno
Zdravotní pojišťovna
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Příjmení
Adresa
Mobil, e-mail
ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění
Dítě ( do 15 let ) bude po skončení kroužku ( akce ) odcházet
SAMOSTATNĚ
V DOPROVODU
ZPŮSOB PLATBY
HOTOVĚ
denně od 8 – 18,30 hodin v DDM Sova Cheb
BANKOVNÍ PŘEVOD
na základě odevzdané přihlášky bude přidělen VS
NELZE JIŽ PLATIT U VEDOUCÍCH KROUŽKŮ !!!!
Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)
Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací
(s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny
zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ, vedoucí). Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být
zveřejněny a použity pro propagaci činnosti DDM i na Facebooku DDM Sova.. S údaji poskytnutými v přihlášce je
nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V
době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.
V Chebu dne
_____________________
11
Podpis rodičů (zákonných zástupců)
______________________________________
Download

Kroužky - Dům dětí a mládeže SOVA v Chebu