Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, Aktualizováno 22.5.2014
Historie ČGHS v datech
1969 založení společnosti 5. března 1969 na ustavující Valné hromadě v Národním muzeu v Praze
1969 stanovení názvu, stanov a znaku společnosti
1969 vydání prvního členského časopisu Genealogické a heraldické listy
1969 předseda Dr. Vladimír Sedlák
1970 vydání publikace Tabulky k převádění dat historických pramenů
1970 vydání publikace Minimum pro rodopisce a heraldiky
1970 zavedení kurzů pro rodopisce
1971 zavedení pravidelných setkání členů
1971 sídlo Holečkova čp.7 Praha 5 – Smíchov
1972 zahájení zakládání mimopražských poboček
1974 založení spolkové knihovny
1975 předseda PhDr. Jaroslav Honc
1975 zahájení hodin čtení starého písma v kurzech
1975 zahájení pravidelných tématických zájezdů
1975 vydání publikace Latinské zkratky pro rodopisce
1976 vydání publikace Latinsko-český slovník genealogický
1976 vydání publikace Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století
1978 vydání publikace Glosář pro rodopisce a kronikáře
1978 vydání publikace Heraldická symbolika
1979 předseda JUDr. Pavel Liška
1979 výstava k 10. výročí založení v Kulturním domě železničářů v Praze
1980 I. Setkání genealogů a heraldiků v Ostravě
1981 začlenění společnosti pod Okresní muzeum Praha – západ v Jílovém u Prahy
1984 vydání publikace Německo-český genealogický slovník
1984 začlenění společnosti pod Základní organizaci Svazarmu v Praze 2
1987 začlenění společnosti pod Závodní klub ROH Tesla Strašnice
1988 vydání publikace Sborník k základům genealogie
1990 sídlo Vltavská čp.24 Praha 5 - Smíchov
1990 registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra dle nového zákona
1990 obnovení samostatné společnosti ČGHSP
1990 vydání publikace Latinsko –český slovník genealogický
1992 předseda MUDr. Boleslav Lutonský
1993 sídlo Sudoměřská čp.39 Praha 3 – Žižkov
1993 knihovník Miloslav Trnka
1995 vydání publikace L-n-č slovník nemocí, úrazů a příčin smrti
1996 vydání publikace Latinsko – český slovník pro genealogy
1996 sídlo Křižíkova čp.16 Praha 8 – Karlín
1997 vydání publikace Německo-český slovník pro genealogy
1998 vydání publikace Slabikář a čítanka pro laické genealogy
1998 sídlo Fantova čp.1784 Praha 13 – Stodůlky
1999 předseda PhDr. Jan Podhola
1999 výstava k 30. výročí založení společnosti v Poštovním muzeu v Praze
1999 vydání publikace Základy genealogie 2. díl
1999 zřízení internetové stránky a mailové adresy
1999 zavedení členské evidence na počítači
1999 provedení soupisu článků časopisu GH listy
2000 zahájení registrace osobních znaků
2000 vznik Skupiny pro využití počítačů v genealogii
2000 zahájení dlouholetého projektu „Den otevřených dveří“
2000 zahájení dlouholetého projektu výstav „Putování za předky“
2001 provedení projektu „Dotazníková akce“
2001 vydání sešitu Průvodce fondem spolkové knihovny
2001 konference „Genealogie ac heraldica Bohemica 2001“ v Nečtinách
2002 vydání publikace Sborníku ke konferenci v Nečtinách
2003 vydání publikace Učebnice čtení starých textů
2003 zahájení projektu „Genea 2003“
2005 vydání publikace Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce
2006 místopředsedové Ing. Mgr. Martin Slaboch a Tomáš Krůta
2006 obnovení pravidelných členských setkání a besed
2006 provedena anketa mezi členy pro zjištění zájmů a cílů
2007 předseda Ing. Mgr. Martin Slaboch
2007 vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje společnosti
2007 knihovnice Vlasta Krylová
2007 vydání publikace Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce
2007 založení Multimediální knihovny
2008 vytvoření nové moderní podoby webových stránek
2008 nové uspořádání knihovny
2008 knihovník Daniel Lang
2008 vydání sešitu Přehled publikací v knihovně k 31.12.2007
2009 spolková knihovna obsahuje 5 tisíc knihovních jednotek
2009 členskou základnu tvoří 744 osob, 81 organizací a 26 výměnných organizací
2009 výstava k 40. výročí společnosti v budově úřadu městské části Prahy 13
2009 slavnostní vysazení pamětního stromu k oslavě výročí
2009 vydání propagačního letáku
2010 spolupráce na pořadu ČT „Hledáme své předky“
2010 rekonstrukce prostor knihovny a kanceláře
2011 založení facebook profilu
2011 obnovení pořádání tematických výletů
2011 zvýšení počtu stránek v časopise
2012 spolupráce na pořadu ČT „Tajemství rodu“
2012 počátek pořádání besedy „Rodopis –koníček na celý život“
2013 zaregistrovaný 100. osobní znak
2013 spolupráce na výstavě „Erby a rodokmeny 2013“
2013 vydání publikace „Latinsko-český slovník pro genealogy“
2013 rekonstrukce místnosti pro zasedání, přednášky a bádání
2014 vydání publikace „Učebnice pro začínající rodopisce“
Download

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, Aktualizováno