Signature
Verified
Vlasti NotDigitally
slav
Horáč
ek
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Detašované pracoviště Praha 1
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111
Č. jedn. :100/52 150/2014/Mysl./Š
206-A/5
Vyřizuje: JUDr.Štícha
221 621 459
V Praze dne 15.9.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ŘÍZENÍ S VELKÝM POČTEM ÚČASTNÍKŮ
A)
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako
orgánu státní správy myslivosti místně příslušnému podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení
obcí s rozšířenou působností, dále pak vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí
s rozšířenou působností, § 57 odst. 4 zák. č. 449/01 Sb., o myslivosti ve znění předpisů
pozdějších ( dále jen zákon o myslivosti ) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění předpisů pozdějších ( dále jen správní řád ) a s věcnou příslušností podle
ust. § 60 zákona o myslivosti a § 10 správního řádu, byla doručena žádost Honebního
společenstva Veleň, zastoupeném panem Radkem Novákem, trvale bytem K Cihelně 87, 250
63 Mratín na uznání společenstevní honitby s názvem Veleň.
Řízení v této věci bude zahájeno uplynutím lhůty, která je stanovena 20 (slovy dvacet)
dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce, a to podle ustanovení § 144 odst. 2
správního řádu .
Tímto zdejší orgán státní správy myslivosti uvědomuje všechny jemu známé a možné
účastníky řízení o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci.
B)
USNESENÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako
orgán státní správy myslivosti místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s rozšířenou působností, dále pak zák. č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou
působností, § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů
pozdějších ( dále jen správní řád ) a § 57 odst 4 zák. č. 449/01 Sb., o myslivosti ve znění
předpisů pozdějších ( dále jen zákon o myslivosti ) s věcnou příslušností podle ust § 60 zákona
o myslivosti a § 10, § 11 správního řádu
signed by
Vlastislav
Horáček
Date:
2014.11.05
14:19:33 CET
Reason:
nedefinovany
Location:
nedefinovany
2
rozhodl
v rámci probíhajícího řízení, které bude zdejším odborem vedeno podle ustanovení § 17 a
§18 zákona o myslivosti, ve věci uznání společenstevní honitby s názvem Veleň, které bude
ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé v zákonné lhůtě stanovené ustanovením § 71
odst. 3 písm. a) správního řádu, na základě ustanovení § 36 odst. 1 a 3 správního řádu a
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu takto :
účastníci řízení, kteří jsou správnímu orgánu známi, jsou oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 7 dnů ode
dne doručení tohoto usnesení. Ostatní účastníci do 7dnů ode dne sejmutí této vyhlášky
z úřední desky.
Veškeré podklady k rozhodnutí o uznání společenstevní honitby Veleň jsou k nahlédnutí
v úřední dny tj. pondělí a středa od 8,00 hod. – 16,30 hod. na zdejším orgánu státní správy
myslivosti, v ostatní dny po telefonickém dohovoru.
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst.1 písm. a) správního řádu jsou :
HS Veleň se sídlem K Cihelně 87, 250 63 Veleň,
HS Letňany se sídlem Vamberská 407, 190 00 Praha 18, IČ 71180656
HS Brázdim se sídlem Polerady 12, 250 63 Mratín, IČ 43753621
Adamec Karel JUDr.
Aghayeva Lala Ing.
Andělová Blanka
Barková Libuše
Bartůšková Zdeňka
Baštýř Václav
BEKA Moving, s.r.o.
Benešová Marie
Bicanová Marie
Bílek Josef
Bílková Alena
Binterová Hana
Blažejová Dagmar
Blažková Marie
Brňovják Rudolf
Brňovjáková Emilie
Broad Antonietta
Brož Antonín
Brož Jaroslav
Brož Vladimír
Brožová Klenotová Hana
Brožová Marie
Brožová Marta
Brožová Miloslava
Bula František Ing.
Irvingova 689/1,19800 Praha, Černý Most
Zlonínská 590,25065 Líbeznice
Lužanská 704/8,19700 Praha, Kbely
Na hranicích 358/17,18100 Praha, Čimice
Jiřího Horáka 1558,25601 Benešov
Kotěrova 1588/2a,16000 Praha, Dejvice
Sokolovská 366/84,18600 Praha, Karlín
Kučeř 54,39834 Kučeř
Chřešťovice 12,39817 Albrechtice nad Vltavou
Okořská 341/9,18100 Praha, Čimice
Nad Parkánem 165/2,10300 Praha, Kolovraty
Krnská 821/30,19700 Praha, Kbely
K. H. Borovského 262,25065 Líbeznice
Sluhy 93,25063 Sluhy
Sídliště BSS 1474,25001 Brandýs n. Labem-St. Bol.
Topolová 170,25073 Přezletice
Adresa neznámá
Příčná 108,25063 Veleň
Adresa neznámá
Hlavní 160,25063 Veleň
Dlouhá 167,25063 Veleň
Příčná 93,25063 Veleň
Hronětická 219/7,19015 Praha, Satalice
Adresa neznámá
Dolní náves 27,25073 Přezletice
3
Burešová Libuše
Buryška Milan
Cacák Jiří Ing
Cacáková Andraščíková Petra Dis.
Čech Jiří
Čechák Ivan
Čellár Pavel Ing.
Čep Jan Václav
Čermák Vladimír MUDr.
Černá Anna
Černá Soňa Mgr.
Černohorská Eva
Černohorský Eduard Ing.
Černý Miloslav
Černý Miloslav Ing.
Čížek Zdeněk
DFARMA spol. s r.o.
Dolejš Jan Ing.
Drunecká Miloslava
Dufková Marie
Dusil Jiří
Dvořák Jan Ing.
Dvořák Josef
Dvořáková Antonie
Dvořáková Dana
Faltysová Jana
Farkašová Jaroslava
Fialová Zdeňka
Finkousová Antonie
Fišerová Miloslava
Fric Jiří
Fruncová Věra
Fučíková Lenka
Grepl Emil
Grepl Jiří
Hahnová Miloslava
Hajas Ivan Ing.
Hakl Jan Ing.
Halík Pavel Ing.
Hakl Zdeněk
Havlíčková Jaroslava
Hejduková Dana
Hejnová Vlasta
Hejtich Jiří
Něvská 710/26,19600 Praha, Čakovice
Doksanská 57/2,18400 Praha, Dolní Chabry
Pod Průhonem 248,25301 Chýně
Pod Průhonem 248,25301 Chýně
Dašická 491,19017 Praha, Vinoř
Javorová 282,25073 Přezletice
Šircova 218/6,19600 Praha, Třeboradice
Úvoz 26,118 00 Praha 1,
Okružní 648,28002 Kolín, Kolín V
Adresa neznámá
Polabská 1/53,19600 Praha, Miškovice
Jablonecká 418/62,19000 Praha, Střížkov (Praha 9)
Danielova 504/24,19600 Praha, Čakovice
U Kovárny 28,25063 Veleň
Jeseniova 1167/57,13000 Praha, Žižkov (Praha 3)
Cukrovarská 15/20,19600 Praha, Čakovice
Zvonečková 200,36001 Jenišov
Taussigova 1153/25,18200 Praha, Kobylisy
Jana Masaryka 265/58, 120 00 Praha 2
Nový Brázdim 45,25063 Brázdim
Nádražní 163,25064 Hovorčovice
Biskupcova 1592/36,13000 Praha, Žižkov (Praha 3)
Branice 8,39843 Branice
Sluhy 10,25063 Sluhy
Veleňská 98,25073 Přezletice
Starý Brázdim 31,25063 Brázdim
Krnská 821/30,19700 Praha, Kbely
Nový Brázdim 15,25063 Brázdim
dr. E. Beneše 1181,27711 Neratovice
Adresa neznámá
Vysočanská 232/91,19000 Praha 9, Střížkov
Adresa neznámá
Jugoslávských partyzánů 637/22,16000 Praha 6
Luční 61,25063 Veleň, Mírovice
Malkovského 585,19900 Praha, Letňany
Kaštanová 30,25073 Přezletice
Suchý Vršek 2111/22,15800 Praha 13, Stodůlky
Pražského 605/20, 152 00 Hlubočepy
Dolní náves 26,25073 Přezletice
Hlavní 160, 250 63 Veleň
Místecká 438,19900 Praha, Letňany
Levandulová 630/7,10300 Praha, Kolovraty
Průhon 237/27,25001 Brandýs n. Labem-St.
Boleslav
Slavětínská 2,19014 Praha, Klánovice
4
Hlavní město Praha
Hlinková Renáta
Hluchá Marie
Hnát Bronislav Ing.arch.
Hodačová Antonie
Hodr Jiří
Holec Zdeněk
Holečková Irena Ing.
Hons Josef Ing.
Hrabě Jiří
Hrabě Karel
Hromádková Karolína
Hrychová Alena
Husinecký Jan
Hynková Věra
Jabůrek Jan
Jabůrek Václav
Jabůrek Václav
Janečková Zdeňka MUDr.
Janovský Michael
Jarošová Zdeňka
Javor Josef
Javora Miloslav
Jeřábková Michaela
Jetel Malá Dagmar
Jindrák Jaroslav
Jindrák Zdeněk
Jindřich Jaroslav Ing. CSc
Jindřichová Eva
Junghansová Blanka
Kabelová Libuše
Kala Tomáš
Kalichová Jaroslava
Kalina Miroslav
Kandler Karel
Kášová Bohumila MUDr.
Kašparová Marcela
Klečanský Rudolf
Klejzar František
Klejzarová Božena
Klenot Jaroslav
Klimošová Drahoslava
Mariánské náměstí 2/2,11001 Praha, Staré Město
Ostravská 630,19900 Praha, Letňany
Adresa neznámá
Adresa neznámá
Hlavní 11,25070 Panenské Břežany
Kalvodova 1210/15,19300 Praha, Horní Počernice
Veleňská 86,25073 Přezletice
Pujmanové 1545/38,14000 Praha, Nusle (Praha 4)
Vajdova 1033/9,10200 Praha, Hostivař
Sluhy 198,25063 Sluhy
Třeboradická 35,25063 Veleň, Mírovice
adresa neznámá
Ve svahu 876/11,14700 Praha, Podolí
Lužická 1586/18,12000 Praha, Vinohrady (Praha 2)
Čs.armády 828,39901 Milevsko
Spojovací 178,25063 Veleň
Na návsi 10, 250 63 Veleň
Tulipánová 2806/1,10600 Praha 10, Záběhlice
Moldavská 1361/9,10100 Praha 10, Vršovice
Štichova 651/48,14900 Praha, Háje
Pod Altánem 357/55,10800 Praha 10, Strašnice
adresa neznámá 0,0 adresa neznámá
Lohenická 211,19017 Praha, Vinoř
Kouřimská 2347/24,13000 Praha, Vinohrady (Praha
3)
Horní náves 96,25073 Přezletice
Pod Bání 2019/1,18000 Praha, Libeň (Praha 8)
Řepová 521/38,19600 Praha, Čakovice
U Rybářství 1003/1,14900 Praha, Háje
U Rybářství 1003/1,14900 Praha, Háje
Bořanovická 338,25064 Hovorčovice
Heritesova 1658,39701 Písek, Budějovické
Předměstí
Mánesova 912,25082 Úvaly
Lohenická 221,19017 Praha, Vinoř
Seifertova 1090/25,25001 Brandýs nad LabemStará Boleslav
Sluhy 49,25063 Sluhy
Masarykova 820,28002 Kolín
Pohraniční 1223/15,40502 Děčín, Děčín I-Děčín
Větrná 351/13,32100 Plzeň, Litice (Plzeň 6-Litice)
Adresa neznámá
Adresa neznámá
Dlouhá 167,25063 Veleň
Bednářská 360/19,71900 Ostrava, Kunčice
5
Klímová Marie
Klobása Josef Ing.
Klodner Otomar
Kmochová Ludmila
Kobelka Vladimír Ing.
Koníček Miroslav
Korešová Zuzana
Kostková Anna
Kostolná Zdeňka
Koubek Zdeněk MUDr.
Kouklová Antonie
Kovaříková Dagmar
Kovaříková Jarmila JUDr.
Kovářová Naděžda
Kozáková Irena
Mareček Jan
Kozel Antonín
Kozel Jaroslav
Kozel Jiří
Kozel Miroslav
Kozlová Bohumila
Kozlová Dobroslava
Krčilová Dana Ing.
Kronus Miroslav
Kronus Vlastimil Ing.
Povodí Labe
Kronusová Marie
Kroupa Stanislav
Kroupová Božena
Kršková Andrea
Krulová Věra
Krupička Miroslav
Krýslová Kronusová Věra
Křen Josef
Kubelková Miloslava
Kubelková Veronika
Kubišová Jana
Kunzová Marie
Kwiczala František
LAMAR Invest s.r.o.
Lašťovková Miroslava Mgr.
Lesy České republiky, s.p.
Liška Oldřich a Lišková Alena
Litavský Zdenko JUDr.
Hanácká 387/4,78501 Šternberk
Tesaříkova 1024/9, 102 00 Hostivař
Vilímovská 636/15,16000 Praha, Dejvice
Riegrova 774/24,40502 Děčín, Děčín II-Nové Město
Högerova 686/6,15200 Praha, Hlubočepy
Sluhy 14,25063 Sluhy
U Průhonu 42/29,17000 Praha 7, Holešovice
U Kruhovky 943/16,16500 Praha, Suchdol
5. května 266,25064 Měšice
Akátová 146,25073 Přezletice
Hlavní 341,25064 Hovorčovice
Na Kampě 509/14,11800 Praha 1, Malá Strana
Na Kampě 509/14,11800 Praha 1, Malá Strana (
Frýdlantská 1315/13,18200 Praha, Kobylisy
Bydhošťská 607/8,18100 Praha, Bohnice
Jivjany 31, 346 01 Velký Malehov
Sluhy 204,25063 Sluhy
Nový Brázdim 36,25063 Brázdim
Skochovická 74,25246 Vrané nad Vltavou
Horní Počaply 239,27703 Horní Počaply
Nový Brázdim 36,25063 Brázdim
U Vysočanského pivovaru 709/11,19000 Praha 9
Šircova 218/6,19600 Praha, Třeboradice
Na Váze 218,25073 Přezletice
Kbelská 214/12, 19800 Praha 14
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Moravanská 507,19017 Praha, Vinoř
Vysočanská 573/39,19000 Praha, Prosek
Ke Křížku 31,25063 Veleň, Mírovice
Hájkova 1681/14,13000 Praha, Žižkov (Praha 3)
Rousínovská 508,19017 Praha, Vinoř
Svijanská 545/60,19700 Praha, Kbely
Pod Stárkou 142/19,14000 Praha, Michle (Praha 4)
Ke Kozím hřbetům 3/4,16500 Praha, Suchdol
Veleňská 228,25073 Přezletice
Veleňská 228,25073 Přezletice
Malkovského 601,19900 Praha, Letňany
Práce 177,27711 Neratovice
Hlavní 171,25063 Veleň
Komunardů 1039/39,17000 Praha, Holešovice
V Hajnovkách 553,27711 Neratovice
Přemyslova 1106/19,50168 Hradec Králové
Starý Brázdim 40,25063 Brázdim
Krynická 505/29,18100 Praha, Troja (Praha 8)
6
Litavská Lenka
Loukota Oldřich
Luňáková Vratislava
Malá Antonie
Malič Václav
Malý Milan
Mára František
Marešová Jarmila
Marešová Lucie JUDr.
Marková Monika
Mašková Michaela
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Matějková Lenka
Městská část Praha-Čakovice
Micka Václav
Michalová Marie
Milek Luboš
MNV ČAKOVICE, IČO 231291
MNV VELEŇ, IČO 240940
Moravcová Yvona
Mourová Dana
Neumanová Martina
Novák Jiří
Novák Jiří
Novák Ladislav
Novák Radek
Novák Zbyněk
Nováková Stanislava Mgr.
Nováková Zdenka
Obec Hovorčovice
Obec Přezletice
OBEC SLUHY
Obec Veleň
Obstová Alena
Ondřich Miroslav
Rezek Zdeněk
Pánková Dana
Panocha Petr
Partaj Ladislav
Pavlík Zbyněk
Pavlova Marina
Peroutka Ladislav
Petrová Vlasta
Petržílka Alois
Krynická 505/29,18100 Praha, Troja (Praha 8)
Bramboříková 2993/6,10600 Praha 10 - Záběhlice
Chalabalova 1595/35,15500 Praha, Stodůlky
Horní náves 96,25073 Přezletice
Chebská 66,19900 Praha, Letňany
Na Barikádách 753/32,19600 Praha, Čakovice
Rakov 13,39843 Bernartice
Velké Kunratické 1305/20,14800 Praha, Kunratice
Vodičkova 32/700, 110 00 Praha 1
Jednosměrná 1363,25168 Kamenice, Nová
Hospoda
Bořanovická 612,25064 Hovorčovice
Rašínovo náb.390/42, 128 00 Nové Město
Cukrovarská 15/20,19600 Praha, Čakovice
náměstí 25.března 121,19600 Praha, Čakovice
Tupolevova 465,19900 Praha, Letňany
Mlýnská 859,39101 Sezimovo Ústí
Jižní 91,25064 Hovorčovice
náměstí 25. března 121/1,19600 Praha, Čakovice
Veleň 0,0 Veleň
U Průhonu 1194/64,17000 Praha7 - Holešovice
Ctěnická 39,25073 Přezletice
Na Stráni 85,25073 Jenštejn
Ctěnická 39,25073 Přezletice
Ve svahu 876/11,14700 Praha, Podolí
adresa neznámá
Nový Brázdim 5,25063 Brázdim
Nový Brázdim 5,25063 Brázdim
Slovačíkova 909/1a,19700 Praha, Kbely
Sluhy 44,25063 Sluhy
Revoluční 33,25064 Hovorčovice
Veleňská 48,25073 Přezletice
Sluhy 7,25063 Sluhy
Hlavní 7,25063 Veleň
Čápova 147/2,19600 Praha, Třeboradice
Akátová 68,25073 Přezletice
Černého 428/4, 182 00 Praha 8
Tuřice 87,29474 Tuřice
Modřínová 179,25073 Přezletice
K Posvátnému 319,39843 Bernartice
Křivoklátská 285,19900 Praha, Letňany
Pod školou 554,25065 Líbeznice
Veleňská 48,25073 Přezletice
Fr. Ondříčka 981/18,37011 České Budějovice
Hovorčovice 275,25064 Hovorčovice
7
Petržílka Antonín
Petržílka Václav
Petržílka Zdeněk
Plicka Vladimír
Podsklan Milan
Podsklán Petr
Pokorný Jaroslav
Pokorný Václav
Pospíšilová Zdeňka
Povodí Labe, státní podnik
Princ Josef
Princ Luboš
Princ Miloš
Procházková Hana
RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o.
Reisinger Vladislav
Reisingerová Květuše
Rollová Jaroslava
Roubíček Petr
Rubáš František
Růžičková Zdenka
Ryčl František
Řehořová Kateřina
Řezáčová Božena
Řezníček Jaroslav
Řezníček Karel
Řezníčková Františka
Říhová Helena
Sedláček Ladislav
Semerádová Marcela
Schuster Jan
Schuster Ludvík
Schusterová Marie
Silbernáglová Ludmila
Skalická Anna
Slabá Růžena
Smrčková Marie
Soldát František
Soldát Vladimír
Stará Markéta
Státní pozemkový úřad
Strnadová Jitka
Studecká Marie
Studená Jaroslava
Na Tabuli 420,25065 Líbeznice
Adresa neznámá
Družstevní 314,25064 Hovorčovice
Vlasákova 2763/5,27601 Mělník
Robeč 19,41108 Úštěk
Nový Brázdim 54,25063 Brázdim
K teplárně 75/2,19600 Praha, Třeboradice
Adresa neznámá
Osiková 174,25073 Přezletice
Víta Nejedlého 951/8,50003 Hradec Králové
Jirsákova 172/28,19600 Praha, Třeboradice
Hlavní 199,25063 Veleň
Jirsákova 172/28,19600 Praha, Třeboradice
Klimentská 1218/32,11000 Praha 1 - Nové Město
Koutníkova 272/39,50301 Hradec Králové
K Cihelně 85,25063 Veleň
Babiččina 173/11,19600 Praha, Třeboradice
Střední 160,25064 Hovorčovice
Skorkov 47,29474 Skorkov
Adresa neznámá
Na Plachotě 154,25073 Radonice
adresa neznámá
Na Jílech 2640, 470 06 Česká Lípa
Pražská 39,25063 Veleň, Mírovice
Plickova 552/23,14900 Praha, Háje
Adresa neznámá
Veleň 80, 250 63 Veleň
Veleňská 106,25073 Přezletice
Chabařovická 1327/13,18200 Praha, Kobylisy
Poděbradská 82,28903 Dlouhopolsko
Vlastina 850/36,16100 Praha, Ruzyně
Nový Brázdim 21,25063 Brázdim
Troilova 440/6,10800 Praha, Malešice (Praha 10)
Žacléřská 789/46,19700 Praha, Kbely
Hlavní 63,25063 Veleň
Kučeř 22, 399 01 Kučeř
Adresa neznámá
Vranov 6,37501 Dražíč
Vranov 25,37501 Dražíč
Veliký Brázdim 33,25063 Brázdim
Husinecká 1024/11a,13000 Praha, Žižkov
Sportovní 183,25063 Veleň
Ve Dvorci 72,25073 Přezletice
Adresát neznámý
8
Suchá Božena
Suchý Antonín
Suchý Josef
Suldovská Anna
Suldovský Jaromír
Suldovský Vladimír
Sulková Jaroslava
Svoboda Ivan
Svoboda Miroslav
Svoboda Zdeněk
Svobodová Marie
Sýkorová Jana
Šandl Miroslav Ing.
Šandová Alena
Šebesta Antonín
Ševčíková Jindra
Ševčíková Věra
Šilhan Václav
Šimáček Tomáš
Šimková Antonie
Šindelka Jakub Bc.
Šindelka Jan Ing.
Šindelková Věra
Šmejkalová Marie
Šmíd Bohumil
Šmídová Anna
Šourek Oldřich
Špačková Ivana
Šrámková Jindřiška
Šťastný Jiří Ing.
Štengel Petr
Jarošová Zdenka
Nováková Zdenka
Štěpánková Jaroslava
Štička Bedřich
Šufová Anna
Švára Bohumil Ing.
Tereos TTD, a.s.
Tichotová Monika
Toman Jaroslav
Trnka Roman
Trnovský Lukáš
Truhlář Stanislav
Uhlíř Bartoloměj
Uhlíř Vladimír
Fr.Pokorného 3, 250 63 Mírovice
Adresát neznámý
Pod Jankovem 83,10400 Praha, Hájek
Adresát neznámý
Na Barikádách 738/58,19600 Praha, Čakovice
Adresa neznámá
Černého 513/5,18200 Praha, Střížkov (Praha 8)
Okružní 333,46334 Hrádek nad Nisou, Loučná
adresa neznámá 0,0 adresa neznámá
Akátová 133,25073 Přezletice
V Podskalí 64,25073 Přezletice
Dvouletky 2621/3,10000 Praha 10, Strašnice
Přádova 2051/16,18200 Praha, Libeň (Praha 8)
V Zákopech 283/17,14200 Praha, Písnice
Adresát neznámý
Ostravická 188/13,19600 Praha, Čakovice
Lindavská 782/7,18100 Praha, Bohnice
Nová Ves 6,25063 Nová Ves
Milevská 1120/34,14200 Praha, Krč
Tuháňská 3/6,19600 Praha, Miškovice
Za Botičem 1262/3,10200 Praha, Hostivař
Na návsi 6,25063 Veleň, Mírovice
Za Botičem 1262/3,10200 Praha, Hostivař
Soběšovice 2,25744 Chrášťany
adresa neznámá
adresa neznámá
Sluhy 114,25063 Sluhy
Ke stadionu 804/14,19600 Praha, Čakovice
Urbánkova 3352/12,14300 Praha, Modřany
Sídliště pod Ralskem 591,47124 Mimoň, Mimoň I
Šenská 1951, 182 00 Ďáblice
Pod altánem 357/55,100 00 Strašnice
Fr.Pokorného 33, 250 63 Veleň
Bělomlýnská 207/71,19600 Praha, Třeboradice
Na Blatech 245/9,18200 Praha, Ďáblice
K Cihelně 32, 250 63 Veleň
Ruská 971/92,10000 Praha 10 - Vršovice
Palackého náměstí 1,29441 Dobrovice
Vinohrady 70,27742 Obříství
Nový Brázdim 61,25063 Brázdim
Šaldova 543/8,18600 Praha, Karlín
K Remízku 1007/12,14900 Praha, Chodov
Příčná 92,25063 Veleň
Cukrovarská 39/45,19600 Praha, Čakovice
Výstupní 1112/9,10100 Praha, Vršovice (Praha 10)
9
Urbanová Ivana
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vanek Vera
Vaňousová Eva
Velesová Jarmila
Verner Miroslav
Veselý Otakar
Vilím Josef
Vilím Milan
Vojtíšek Jaroslav a Vojtíšková Milena
Voráčková Augusta
Vorel Václav
Vorlíček Antonín
Vorlíčková Anna
Vorlová Lenka
Voslářová Jana MUDr.
Vrtílek Bohumil Ing.
Vrtílková Blanka
Vyhnálek František
Vyhnálková Růžena
Zahrádková Alena
Zajíček Josef
Zajíčková Miroslava
Zápotocký Evžen Mgr.
Zemanová Anna
Zikmundová Zdeňka
Březiněveská 84,25064 Hovorčovice
Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 1
Adresa neznámá
Hlavní 274,25064 Hovorčovice
Březiněveská 283,25064 Hovorčovice
Nový Brázdim 50,25063 Brázdim
Adresa neznámá
Beranových 85,19900 Praha, Letňany
Ke Křížku 31,25063 Veleň, Mírovice
Vojáčkova 748/9,19600 Praha, Čakovice
Adresa neznámá
Adresa neznámá
Nový Brázdim 15,25063 Brázdim
Nový Brázdim 39,25063 Brázdim
Nový Brázdim 36,25063 Brázdim
Tuháňská 30/21,19600 Praha, Miškovice
Kaňkovského 1237/10,18200 Praha, Kobylisy
Jihlavská 509/48,14000 Praha, Michle (Praha 4)
Hlavní 138,25064 Hovorčovice
Gdaňská 659/10,18100 Praha, Bohnice
U kola 88,25065 Líbeznice
Mšenská 195/1,18200 Praha, Ďáblice
Mšenská 195/1,18200 Praha, Ďáblice
Sádky 795/2b,17100 Praha - Troja
Nový Brázdim 12,25063 Brázdim
Korunní 1257/73,13000 Praha 3 - Vinohrady
O d ů vo d n ě n í :
Zdejší odbor životního prostředí obdržel od Honebního společenstva Veleň žádost o
vydání rozhodnutí o uznání společenstevní honitby s názvem Veleň. Tato honitba je navržena
v území po rozdělení Honebního společenstva Měšice-Veleň a v žádném případě nezasahuje do
již stávajících honiteb okolních honebních společenstev. Po nové úpravě hranic navržené
honitby, kdy někteří vlastníci honebních pozemků, kteří nechtěli být v původně navržené
honitbě zahrnuty, bude probíhat nové správní řízení podle ust. § 18 s ohledem na ust. § 17
zákona o myslivosti o uznání společenstevní honitby. Vlastníci honebních pozemků, kteří
nechtěli být do této honitby zahrnuty, musí pak postupovat podle zákona o myslivosti, kde je
stanoveno, že každý honební pozemek musí být součástí nějaké honitby.
Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům rozhodnutí ve věci na základě
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí a to
pondělí, středa v době od 8,00 hod. – 17,00 hod. v sídle zdejšího odboru dveře č. 131. Ostatní
dny po telefonické domluvě.
10
Poučení o opravném prostředku :
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále případný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným
u Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Na
základě ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání
s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Podle § 76 odst.5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Ing.Vlastislav Horáček
Vedoucí odboru životního prostředí
11
Rozdělovník účastníků řízení :
HS Veleň se sídlem K Cihelně 87, 250 63 Veleň,
HS Letňany se sídlem Vamberská 407, 190 00 Praha 18, IČ 71180656
HS Brázdim se sídlem Polerady 12, 250 63 Mratín, IČ 43753621
Adamec Karel JUDr.
Aghayeva Lala Ing.
Andělová Blanka
Barková Libuše
Bartůšková Zdeňka
Baštýř Václav
BEKA Moving, s.r.o.
Benešová Marie
Bicanová Marie
Bílek Josef
Bílková Alena
Binterová Hana
Blažejová Dagmar
Blažková Marie
Brňovják Rudolf
Brňovjáková Emilie
Broad Antonietta
Brož Antonín
Brož Jaroslav
Brož Vladimír
Brožová Klenotová Hana
Brožová Marie
Brožová Marta
Brožová Miloslava
Bula František Ing.
Burešová Libuše
Buryška Milan
Cacák Jiří Ing
Cacáková Andraščíková Petra Dis.
Čech Jiří
Čechák Ivan
Čellár Pavel Ing.
Čep Jan Václav
Čermák Vladimír MUDr.
Černá Anna
Černá Soňa Mgr.
Černohorská Eva
Černohorský Eduard Ing.
Černý Miloslav
Irvingova 689/1,19800 Praha, Černý Most
Zlonínská 590,25065 Líbeznice
Lužanská 704/8,19700 Praha, Kbely
Na hranicích 358/17,18100 Praha, Čimice
Jiřího Horáka 1558,25601 Benešov
Kotěrova 1588/2a,16000 Praha, Dejvice
Sokolovská 366/84,18600 Praha, Karlín
Kučeř 54,39834 Kučeř
Chřešťovice 12,39817 Albrechtice nad Vltavou
Okořská 341/9,18100 Praha, Čimice
Nad Parkánem 165/2,10300 Praha, Kolovraty
Krnská 821/30,19700 Praha, Kbely
K. H. Borovského 262,25065 Líbeznice
Sluhy 93,25063 Sluhy
Sídliště BSS 1474,25001 Brandýs n. Labem-St. Bol.
Topolová 170,25073 Přezletice
Adresa neznámá
Příčná 108,25063 Veleň
Adresa neznámá
Hlavní 160,25063 Veleň
Dlouhá 167,25063 Veleň
Příčná 93,25063 Veleň
Hronětická 219/7,19015 Praha, Satalice
Adresa neznámá
Dolní náves 27,25073 Přezletice
Něvská 710/26,19600 Praha, Čakovice
Doksanská 57/2,18400 Praha, Dolní Chabry
Pod Průhonem 248,25301 Chýně
Pod Průhonem 248,25301 Chýně
Dašická 491,19017 Praha, Vinoř
Javorová 282,25073 Přezletice
Šircova 218/6,19600 Praha, Třeboradice
Úvoz 26,118 00 Praha 1,
Okružní 648,28002 Kolín, Kolín V
Adresa neznámá
Polabská 1/53,19600 Praha, Miškovice
Jablonecká 418/62,19000 Praha, Střížkov (Praha 9)
Danielova 504/24,19600 Praha, Čakovice
U Kovárny 28,25063 Veleň
12
Černý Miloslav Ing.
Čížek Zdeněk
DFARMA spol. s r.o.
Dolejš Jan Ing.
Drunecká Miloslava
Dufková Marie
Dusil Jiří
Dvořák Jan Ing.
Dvořák Josef
Dvořáková Antonie
Dvořáková Dana
Faltysová Jana
Farkašová Jaroslava
Fialová Zdeňka
Finkousová Antonie
Fišerová Miloslava
Fric Jiří
Fruncová Věra
Fučíková Lenka
Grepl Emil
Grepl Jiří
Hahnová Miloslava
Hajas Ivan Ing.
Hakl Jan Ing.
Halík Pavel Ing.
Hakl Zdeněk
Havlíčková Jaroslava
Hejduková Dana
Hejnová Vlasta
Hejtich Jiří
Hlavní město Praha
Hlinková Renáta
Hluchá Marie
Hnát Bronislav Ing.arch.
Hodačová Antonie
Hodr Jiří
Holec Zdeněk
Holečková Irena Ing.
Hons Josef Ing.
Hrabě Jiří
Hrabě Karel
Hromádková Karolína
Hrychová Alena
Husinecký Jan
Jeseniova 1167/57,13000 Praha, Žižkov (Praha 3)
Cukrovarská 15/20,19600 Praha, Čakovice
Zvonečková 200,36001 Jenišov
Taussigova 1153/25,18200 Praha, Kobylisy
Jana Masaryka 265/58, 120 00 Praha 2
Nový Brázdim 45,25063 Brázdim
Nádražní 163,25064 Hovorčovice
Biskupcova 1592/36,13000 Praha, Žižkov (Praha 3)
Branice 8,39843 Branice
Sluhy 10,25063 Sluhy
Veleňská 98,25073 Přezletice
Starý Brázdim 31,25063 Brázdim
Krnská 821/30,19700 Praha, Kbely
Nový Brázdim 15,25063 Brázdim
dr. E. Beneše 1181,27711 Neratovice
Adresa neznámá
Vysočanská 232/91,19000 Praha 9, Střížkov
Adresa neznámá
Jugoslávských partyzánů 637/22,16000 Praha 6
Luční 61,25063 Veleň, Mírovice
Malkovského 585,19900 Praha, Letňany
Kaštanová 30,25073 Přezletice
Suchý Vršek 2111/22,15800 Praha 13, Stodůlky
Pražského 605/20, 152 00 Hlubočepy
Dolní náves 26,25073 Přezletice
Hlavní 160, 250 63 Veleň
Místecká 438,19900 Praha, Letňany
Levandulová 630/7,10300 Praha, Kolovraty
Průhon 237/27,25001 Brandýs n. Labem-St.
Boleslav
Slavětínská 2,19014 Praha, Klánovice
Mariánské náměstí 2/2,11001 Praha, Staré Město
Ostravská 630,19900 Praha, Letňany
Adresa neznámá
Adresa neznámá
Hlavní 11,25070 Panenské Břežany
Kalvodova 1210/15,19300 Praha, Horní Počernice
Veleňská 86,25073 Přezletice
Pujmanové 1545/38,14000 Praha, Nusle (Praha 4)
Vajdova 1033/9,10200 Praha, Hostivař
Sluhy 198,25063 Sluhy
Třeboradická 35,25063 Veleň, Mírovice
adresa neznámá
Ve svahu 876/11,14700 Praha, Podolí
Lužická 1586/18,12000 Praha, Vinohrady (Praha 2)
13
Hynková Věra
Jabůrek Jan
Jabůrek Václav
Jabůrek Václav
Janečková Zdeňka MUDr.
Janovský Michael
Jarošová Zdeňka
Javor Josef
Javora Miloslav
Jeřábková Michaela
Jetel Malá Dagmar
Jindrák Jaroslav
Jindrák Zdeněk
Jindřich Jaroslav Ing. CSc
Jindřichová Eva
Junghansová Blanka
Kabelová Libuše
Kala Tomáš
Kalichová Jaroslava
Kalina Miroslav
Kandler Karel
Kášová Bohumila MUDr.
Kašparová Marcela
Klečanský Rudolf
Klejzar František
Klejzarová Božena
Klenot Jaroslav
Klimošová Drahoslava
Klímová Marie
Klobása Josef Ing.
Klodner Otomar
Kmochová Ludmila
Kobelka Vladimír Ing.
Koníček Miroslav
Korešová Zuzana
Kostková Anna
Kostolná Zdeňka
Koubek Zdeněk MUDr.
Kouklová Antonie
Kovaříková Dagmar
Kovaříková Jarmila JUDr.
Kovářová Naděžda
Čs.armády 828,39901 Milevsko
Spojovací 178,25063 Veleň
Na návsi 10, 250 63 Veleň
Tulipánová 2806/1,10600 Praha 10, Záběhlice
Moldavská 1361/9,10100 Praha 10, Vršovice
Štichova 651/48,14900 Praha, Háje
Pod Altánem 357/55,10800 Praha 10, Strašnice
adresa neznámá 0,0 adresa neznámá
Lohenická 211,19017 Praha, Vinoř
Kouřimská 2347/24,13000 Praha, Vinohrady (Praha
3)
Horní náves 96,25073 Přezletice
Pod Bání 2019/1,18000 Praha, Libeň (Praha 8)
Řepová 521/38,19600 Praha, Čakovice
U Rybářství 1003/1,14900 Praha, Háje
U Rybářství 1003/1,14900 Praha, Háje
Bořanovická 338,25064 Hovorčovice
Heritesova 1658,39701 Písek, Budějovické
Předměstí
Mánesova 912,25082 Úvaly
Lohenická 221,19017 Praha, Vinoř
Seifertova 1090/25,25001 Brandýs nad LabemStará Boleslav
Sluhy 49,25063 Sluhy
Masarykova 820,28002 Kolín
Pohraniční 1223/15,40502 Děčín, Děčín I-Děčín
Větrná 351/13,32100 Plzeň, Litice (Plzeň 6-Litice)
Adresa neznámá
Adresa neznámá
Dlouhá 167,25063 Veleň
Bednářská 360/19,71900 Ostrava, Kunčice
Hanácká 387/4,78501 Šternberk
Tesaříkova 1024/9, 102 00 Hostivař
Vilímovská 636/15,16000 Praha, Dejvice
Riegrova 774/24,40502 Děčín, Děčín II-Nové Město
Högerova 686/6,15200 Praha, Hlubočepy
Sluhy 14,25063 Sluhy
U Průhonu 42/29,17000 Praha 7, Holešovice
U Kruhovky 943/16,16500 Praha, Suchdol
5. května 266,25064 Měšice
Akátová 146,25073 Přezletice
Hlavní 341,25064 Hovorčovice
Na Kampě 509/14,11800 Praha 1, Malá Strana
Na Kampě 509/14,11800 Praha 1, Malá Strana (
Frýdlantská 1315/13,18200 Praha, Kobylisy
14
Kozáková Irena
Mareček Jan
Kozel Antonín
Kozel Jaroslav
Kozel Jiří
Kozel Miroslav
Kozlová Bohumila
Kozlová Dobroslava
Krčilová Dana Ing.
Kronus Miroslav
Kronus Vlastimil Ing.
Povodí Labe
Kronusová Marie
Kroupa Stanislav
Kroupová Božena
Kršková Andrea
Krulová Věra
Krupička Miroslav
Krýslová Kronusová Věra
Křen Josef
Kubelková Miloslava
Kubelková Veronika
Kubišová Jana
Kunzová Marie
Kwiczala František
LAMAR Invest s.r.o.
Lašťovková Miroslava Mgr.
Lesy České republiky, s.p.
Liška Oldřich a Lišková Alena
Litavský Zdenko JUDr.
Litavská Lenka
Loukota Oldřich
Luňáková Vratislava
Malá Antonie
Malič Václav
Malý Milan
Mára František
Marešová Jarmila
Marešová Lucie JUDr.
Marková Monika
Mašková Michaela
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Matějková Lenka
Městská část Praha-Čakovice
Bydhošťská 607/8,18100 Praha, Bohnice
Jivjany 31, 346 01 Velký Malehov
Sluhy 204,25063 Sluhy
Nový Brázdim 36,25063 Brázdim
Skochovická 74,25246 Vrané nad Vltavou
Horní Počaply 239,27703 Horní Počaply
Nový Brázdim 36,25063 Brázdim
U Vysočanského pivovaru 709/11,19000 Praha 9
Šircova 218/6,19600 Praha, Třeboradice
Na Váze 218,25073 Přezletice
Kbelská 214/12, 19800 Praha 14
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Moravanská 507,19017 Praha, Vinoř
Vysočanská 573/39,19000 Praha, Prosek
Ke Křížku 31,25063 Veleň, Mírovice
Hájkova 1681/14,13000 Praha, Žižkov (Praha 3)
Rousínovská 508,19017 Praha, Vinoř
Svijanská 545/60,19700 Praha, Kbely
Pod Stárkou 142/19,14000 Praha, Michle (Praha 4)
Ke Kozím hřbetům 3/4,16500 Praha, Suchdol
Veleňská 228,25073 Přezletice
Veleňská 228,25073 Přezletice
Malkovského 601,19900 Praha, Letňany
Práce 177,27711 Neratovice
Hlavní 171,25063 Veleň
Komunardů 1039/39,17000 Praha, Holešovice
V Hajnovkách 553,27711 Neratovice
Přemyslova 1106/19,50168 Hradec Králové
Starý Brázdim 40,25063 Brázdim
Krynická 505/29,18100 Praha, Troja (Praha 8)
Krynická 505/29,18100 Praha, Troja (Praha 8)
Bramboříková 2993/6,10600 Praha 10 - Záběhlice
Chalabalova 1595/35,15500 Praha, Stodůlky
Horní náves 96,25073 Přezletice
Chebská 66,19900 Praha, Letňany
Na Barikádách 753/32,19600 Praha, Čakovice
Rakov 13,39843 Bernartice
Velké Kunratické 1305/20,14800 Praha, Kunratice
Vodičkova 32/700, 110 00 Praha 1
Jednosměrná 1363,25168 Kamenice, Nová
Hospoda
Bořanovická 612,25064 Hovorčovice
Rašínovo náb.390/42, 128 00 Nové Město
Cukrovarská 15/20,19600 Praha, Čakovice
náměstí 25.března 121,19600 Praha, Čakovice
15
Micka Václav
Michalová Marie
Milek Luboš
MNV ČAKOVICE, IČO 231291
MNV VELEŇ, IČO 240940
Moravcová Yvona
Mourová Dana
Neumanová Martina
Novák Jiří
Novák Jiří
Novák Ladislav
Novák Radek
Novák Zbyněk
Nováková Stanislava Mgr.
Nováková Zdenka
Obec Hovorčovice
Obec Přezletice
OBEC SLUHY
Obec Veleň
Obstová Alena
Ondřich Miroslav
Rezek Zdeněk
Pánková Dana
Panocha Petr
Partaj Ladislav
Pavlík Zbyněk
Pavlova Marina
Peroutka Ladislav
Petrová Vlasta
Petržílka Alois
Petržílka Antonín
Petržílka Václav
Petržílka Zdeněk
Plicka Vladimír
Podsklan Milan
Podsklán Petr
Pokorný Jaroslav
Pokorný Václav
Pospíšilová Zdeňka
Povodí Labe, státní podnik
Princ Josef
Princ Luboš
Princ Miloš
Procházková Hana
Tupolevova 465,19900 Praha, Letňany
Mlýnská 859,39101 Sezimovo Ústí
Jižní 91,25064 Hovorčovice
náměstí 25. března 121/1,19600 Praha, Čakovice
Veleň 0,0 Veleň
U Průhonu 1194/64,17000 Praha7 - Holešovice
Ctěnická 39,25073 Přezletice
Na Stráni 85,25073 Jenštejn
Ctěnická 39,25073 Přezletice
Ve svahu 876/11,14700 Praha, Podolí
adresa neznámá
Nový Brázdim 5,25063 Brázdim
Nový Brázdim 5,25063 Brázdim
Slovačíkova 909/1a,19700 Praha, Kbely
Sluhy 44,25063 Sluhy
Revoluční 33,25064 Hovorčovice
Veleňská 48,25073 Přezletice
Sluhy 7,25063 Sluhy
Hlavní 7,25063 Veleň
Čápova 147/2,19600 Praha, Třeboradice
Akátová 68,25073 Přezletice
Černého 428/4, 182 00 Praha 8
Tuřice 87,29474 Tuřice
Modřínová 179,25073 Přezletice
K Posvátnému 319,39843 Bernartice
Křivoklátská 285,19900 Praha, Letňany
Pod školou 554,25065 Líbeznice
Veleňská 48,25073 Přezletice
Fr. Ondříčka 981/18,37011 České Budějovice
Hovorčovice 275,25064 Hovorčovice
Na Tabuli 420,25065 Líbeznice
Adresa neznámá
Družstevní 314,25064 Hovorčovice
Vlasákova 2763/5,27601 Mělník
Robeč 19,41108 Úštěk
Nový Brázdim 54,25063 Brázdim
K teplárně 75/2,19600 Praha, Třeboradice
Adresa neznámá
Osiková 174,25073 Přezletice
Víta Nejedlého 951/8,50003 Hradec Králové
Jirsákova 172/28,19600 Praha, Třeboradice
Hlavní 199,25063 Veleň
Jirsákova 172/28,19600 Praha, Třeboradice
Klimentská 1218/32,11000 Praha 1 - Nové Město
16
RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o.
Reisinger Vladislav
Reisingerová Květuše
Rollová Jaroslava
Roubíček Petr
Rubáš František
Růžičková Zdenka
Ryčl František
Řehořová Kateřina
Řezáčová Božena
Řezníček Jaroslav
Řezníček Karel
Řezníčková Františka
Říhová Helena
Sedláček Ladislav
Semerádová Marcela
Schuster Jan
Schuster Ludvík
Schusterová Marie
Silbernáglová Ludmila
Skalická Anna
Slabá Růžena
Smrčková Marie
Soldát František
Soldát Vladimír
Stará Markéta
Státní pozemkový úřad
Strnadová Jitka
Studecká Marie
Studená Jaroslava
Suchá Božena
Suchý Antonín
Suchý Josef
Suldovská Anna
Suldovský Jaromír
Suldovský Vladimír
Sulková Jaroslava
Svoboda Ivan
Svoboda Miroslav
Svoboda Zdeněk
Svobodová Marie
Sýkorová Jana
Šandl Miroslav Ing.
Šandová Alena
Koutníkova 272/39,50301 Hradec Králové
K Cihelně 85,25063 Veleň
Babiččina 173/11,19600 Praha, Třeboradice
Střední 160,25064 Hovorčovice
Skorkov 47,29474 Skorkov
Adresa neznámá
Na Plachotě 154,25073 Radonice
adresa neznámá
Na Jílech 2640, 470 06 Česká Lípa
Pražská 39,25063 Veleň, Mírovice
Plickova 552/23,14900 Praha, Háje
Adresa neznámá
Veleň 80, 250 63 Veleň
Veleňská 106,25073 Přezletice
Chabařovická 1327/13,18200 Praha, Kobylisy
Poděbradská 82,28903 Dlouhopolsko
Vlastina 850/36,16100 Praha, Ruzyně
Nový Brázdim 21,25063 Brázdim
Troilova 440/6,10800 Praha, Malešice (Praha 10)
Žacléřská 789/46,19700 Praha, Kbely
Hlavní 63,25063 Veleň
Kučeř 22, 399 01 Kučeř
Adresa neznámá
Vranov 6,37501 Dražíč
Vranov 25,37501 Dražíč
Veliký Brázdim 33,25063 Brázdim
Husinecká 1024/11a,13000 Praha, Žižkov
Sportovní 183,25063 Veleň
Ve Dvorci 72,25073 Přezletice
Adresát neznámý
Fr.Pokorného 3, 250 63 Mírovice
Adresát neznámý
Pod Jankovem 83,10400 Praha, Hájek
Adresát neznámý
Na Barikádách 738/58,19600 Praha, Čakovice
Adresa neznámá
Černého 513/5,18200 Praha, Střížkov (Praha 8)
Okružní 333,46334 Hrádek nad Nisou, Loučná
adresa neznámá 0,0 adresa neznámá
Akátová 133,25073 Přezletice
V Podskalí 64,25073 Přezletice
Dvouletky 2621/3,10000 Praha 10, Strašnice
Přádova 2051/16,18200 Praha, Libeň (Praha 8)
V Zákopech 283/17,14200 Praha, Písnice
17
Šebesta Antonín
Ševčíková Jindra
Ševčíková Věra
Šilhan Václav
Šimáček Tomáš
Šimková Antonie
Šindelka Jakub Bc.
Šindelka Jan Ing.
Šindelková Věra
Šmejkalová Marie
Šmíd Bohumil
Šmídová Anna
Šourek Oldřich
Špačková Ivana
Šrámková Jindřiška
Šťastný Jiří Ing.
Štengel Petr
Jarošová Zdenka
Nováková Zdenka
Štěpánková Jaroslava
Štička Bedřich
Šufová Anna
Švára Bohumil Ing.
Tereos TTD, a.s.
Tichotová Monika
Toman Jaroslav
Trnka Roman
Trnovský Lukáš
Truhlář Stanislav
Uhlíř Bartoloměj
Uhlíř Vladimír
Urbanová Ivana
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vanek Vera
Vaňousová Eva
Velesová Jarmila
Verner Miroslav
Veselý Otakar
Vilím Josef
Vilím Milan
Vojtíšek Jaroslav a Vojtíšková Milena
Voráčková Augusta
Vorel Václav
Vorlíček Antonín
Vorlíčková Anna
Adresát neznámý
Ostravická 188/13,19600 Praha, Čakovice
Lindavská 782/7,18100 Praha, Bohnice
Nová Ves 6,25063 Nová Ves
Milevská 1120/34,14200 Praha, Krč
Tuháňská 3/6,19600 Praha, Miškovice
Za Botičem 1262/3,10200 Praha, Hostivař
Na návsi 6,25063 Veleň, Mírovice
Za Botičem 1262/3,10200 Praha, Hostivař
Soběšovice 2,25744 Chrášťany
adresa neznámá
adresa neznámá
Sluhy 114,25063 Sluhy
Ke stadionu 804/14,19600 Praha, Čakovice
Urbánkova 3352/12,14300 Praha, Modřany
Sídliště pod Ralskem 591,47124 Mimoň, Mimoň I
Šenská 1951, 182 00 Ďáblice
Pod altánem 357/55,100 00 Strašnice
Fr.Pokorného 33, 250 63 Veleň
Bělomlýnská 207/71,19600 Praha, Třeboradice
Na Blatech 245/9,18200 Praha, Ďáblice
K Cihelně 32, 250 63 Veleň
Ruská 971/92,10000 Praha 10 - Vršovice
Palackého náměstí 1,29441 Dobrovice
Vinohrady 70,27742 Obříství
Nový Brázdim 61,25063 Brázdim
Šaldova 543/8,18600 Praha, Karlín
K Remízku 1007/12,14900 Praha, Chodov
Příčná 92,25063 Veleň
Cukrovarská 39/45,19600 Praha, Čakovice
Výstupní 1112/9,10100 Praha, Vršovice (Praha 10)
Březiněveská 84,25064 Hovorčovice
Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 1
Adresa neznámá
Hlavní 274,25064 Hovorčovice
Březiněveská 283,25064 Hovorčovice
Nový Brázdim 50,25063 Brázdim
Adresa neznámá
Beranových 85,19900 Praha, Letňany
Ke Křížku 31,25063 Veleň, Mírovice
Vojáčkova 748/9,19600 Praha, Čakovice
Adresa neznámá
Adresa neznámá
Nový Brázdim 15,25063 Brázdim
Nový Brázdim 39,25063 Brázdim
18
Vorlová Lenka
Voslářová Jana MUDr.
Vrtílek Bohumil Ing.
Vrtílková Blanka
Vyhnálek František
Vyhnálková Růžena
Zahrádková Alena
Zajíček Josef
Zajíčková Miroslava
Zápotocký Evžen Mgr.
Zemanová Anna
Zikmundová Zdeňka
Nový Brázdim 36,25063 Brázdim
Tuháňská 30/21,19600 Praha, Miškovice
Kaňkovského 1237/10,18200 Praha, Kobylisy
Jihlavská 509/48,14000 Praha, Michle (Praha 4)
Hlavní 138,25064 Hovorčovice
Gdaňská 659/10,18100 Praha, Bohnice
U kola 88,25065 Líbeznice
Mšenská 195/1,18200 Praha, Ďáblice
Mšenská 195/1,18200 Praha, Ďáblice
Sádky 795/2b,17100 Praha - Troja
Nový Brázdim 12,25063 Brázdim
Korunní 1257/73,13000 Praha 3 - Vinohrady
Na vědomí :
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor životního prostředí
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1
Dále se žádostí o doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu :
Obec Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň
Obec Sluhy, Sluhy 7, 250 63 Mratín
Obec Přezletice, Veleňská 48, 250 73 Jenštejn
Městská část Praha-Čakovice , nám. 25.března 121/1
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Download

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav