VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
,,Škola nás baví“
CZ. 1.07/1.4.00/21.1342
VY_52_INOVACE_Vl.Am.34
AutoSave
1
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Vlastivěda
4.ročník
Český stát za vlády
Lucemburků
Jindřiška Ambrozová
AutoSave
2
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
Předmět a ročník:
January 10, 2013
vlastivěda 4. ročník
Téma: Český stát za vlády Lucemburků
Očekávané výstupy:
• Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
Popis použití IT v hodině:
1. Rodokmen - žáci vytvářejí rodokmen pod vedením vyučujícího, pojmy
mohou vyhledat v učebnici. Výsledek si ověří podle řešení na dalším listu
2. Charakteristiky panovníků - žáci postupují podle svých vědomostí a
umístí jména panovníků do připravených políček. Tento list může sloužit k
přezkoušení žáků.
3. Křížovka s tajenkou - vyučující si může ověřit vědomosti žáků o Karlu I
3
AutoSave
3
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Zdroje:
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4.
ročník . Znojmo: Tiskárna Sládek, 2004.
STŘÍBRNÁ, Iva a kol. Vlastivěda 4 : hlavní události nejstarších českých dějin. Brno: Nová škola
s.r.o., 2004. ISBN 80-7289-061-1.
AutoSave
4
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Rodokmen Které osoby chybí? rodiče Karla IV. ELIŠKA
ČTYŘI MANŽELKY
děti Karla IV. VÁCLAV IV.
AutoSave
BOLESLAV
5
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Rodokmen Které osoby chybí? rodiče Karla IV. JAN LUCEMBURSKÝ
KAREL IV.
ELIŠKA
ČTYŘI MANŽELKY
děti Karla IV. VÁCLAV IV.
AutoSave
ZIKMUND
BOLESLAV
6
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Charakteristiky panovníků Doplň jména panovníků
­ rytíř, válečník, diplomat, pobýval často v zahraničí. ­ císař a král, zasloužil se o rozkvět země a hlavního města. ­ slabý a nerozhodný panovník, který vládl v těžkém období. ­ proradný, lstivý a v Čechách odmítaný vládce. KAREL IV.
JAN LUCEMBURSKÝ
ZIKMUND
VÁCLAV IV.
AutoSave
7
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Charakteristiky panovníků Doplň jména panovníků
JAN LUCEMBURSKÝ ­ rytíř, válečník, diplomat, pobýval často v zahraničí. KAREL IV.
­ císař a král, zasloužil se o rozkvět země a hlavního města. VÁCLAV IV.
­ slabý a nerozhodný panovník, který vládl v těžkém období. ZIKMUND
AutoSave
­ proradný, lstivý a v Čechách odmítaný vládce. 8
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Křížovka Znáš Karla IV. ? 1. Hrad vybudovaný Karlem IV.
2. Pražský most z Karlova období
3. První syn Karla IV.
4. Karel IV. byl po otci rodem
1.
2.
X
3.
4.
X
5. Otec Karla IV.
X
5.
6. Jméno matky Karla IV.
6.
7. Část korunovačních klenotů
7. Ž
8. Karel založil v Praze vysokou školu 8.
9. Část Prahy vybudovaná za Karla IV.
9.
10. Karel byl zmanenitý politik, ale i 10. V
11. Za své zásluhy bývá nazýván 11.
Tajenka: Janu Lucemburskému se říkalo
AutoSave
X
X
X
9
VY_52_INOVACE_Vl.Am34
January 10, 2013
Křížovka Znáš Karla IV. ? 1. Hrad vybudovaný Karlem IV.
2. Pražský most z Karlova období
3. První syn Karla IV.
4. Karel IV. byl po otci rodem
1.
2. K A
3. V
4.
5. Otec Karla IV.
5. J A N X
6. Jméno matky Karla IV.
6.
7. Část korunovačních klenotů
7.
8. Karel založil v Praze vysokou školu 8.
9. Část Prahy vybudovaná za Karla IV.
10. Karel byl zmanenitý politik, ale i 10. V
11. Za své zásluhy bývá nazýván 11.
L U
E L
Ž E
U N
9.
Z N
O T E
Tajenka: Janu Lucemburskému se říkalo
AutoSave
K
R
Á
L
X
C
I
Z
I
N
E
C
A
L
C
U
R
Ů
L
C
L
V
A
E
E
Š
L
V
O
Š
X
M
K
O
E
V
E
V
B U R S K Ý
A
R
É
N
L
Š T E J N
X M O S T
V
M B U R K
Z I T U
X M Ě S T O
Ý
A S T I
K R Á L X C I Z I N E C
10
Download

Český stát za vlády Lucemburků Jindřiška Ambrozová