5
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A-silikony //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
str. 138
C-silikony //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
str. 142
algináty / ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
str. 144
příslušenství //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
str. 146
137
///////////
A-silikony
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aquasil Ultra
DENTSPLY
Aquasil Ultra nízká nebo extra nízká zatékavost, běžně nebo rychle tuhnoucí na bázi
modifikovaného kvadrofunkčního hydrofilního polyvinylsiloxanu pro všechny druhy
otiskovacích technik s výbornými zatékavými vlastnostmi, rozměrovou přesností,
vysokou odolností proti roztržení a proti trvalé deformaci.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
LV, 4× 50 ml kartuše, příslušenství
022-678779
2.929
LV Fast, 4× 50 ml kartuše, příslušenství
022-678780
2.929
XLV, 4× 50 ml kartuše, příslušenství
022-678781
2.929
XLV Fast, 4× 50 ml kartuše, příslušenství
022-678882
2.929
Aquasil Soft Putty
DENTSPLY
Vysoce viskózní otiskovací materiál pro snadné vyjímání z podsekřivin. Je použitelný
jako tmel pro techniku dvojího míchání i otiskování.
otiskování
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
450 ml báze, 450 ml katalyzátoru
022-60578320
3.060
Eko balení, 4× 450 ml báze, 4× 450 ml katalyzátoru
022-60578321
10.603
Aquasil Ultra DECA 380
DENTSPLY
Precizní otiskovací materiál v tvrdých katuších pro přístrojové otiskování, vhodný pro
všechny otiskovací techniky. Vynikající hydrofilní vlastnosti, vysoká pevnost a přesnost
otisku jsou samozřejmostí.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Mono Regular, 2× 380 ml
022-678783
5.483
Heavy Regular, 2× 380 ml
022-678785
5.483
Heavy Fast, 2× 380 ml
022-678787
5.483
DECA 380 míchací kanyly, 40 ks, 1 bajonet kroužek
022-60578400
1.267
DECA bajonet kroužek, 2 ks
022-60578401
229
Aquasil Putty DECA
DENTSPLY
Vinyl polysiloxanový hydrofilní tmel pro přístrojové míchání. Poměr katuše 5:1, vynikající
pro kombinaci s Aquasil Ultra.
BALENÍ
138
OBJ. Č.
CENA KČ
2× 380 ml
022-60578341
4.193
DECA Putty míchací kanyly, 40 ks, 1 bajonet kroužek
022-60578340
1.248
DECA Putty bajonet kroužek, 2 ks
022-60578401
226
soRAL & HAnZLik s.r.o. / kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 / tEL.: +420 251 626 910 – 12 / FAX: +420 251 625 192
A-silikony
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /otiskování
Express XT Penta
///////////
3M ESPE
Vinyl polysiloxanový otiskovací materiál pro techniku korekčního otisku i pro sendvičovou techniku. Otisky pro korunky, můstky, inleje, onleje. Vysoká konečná rigidita,
otisky lze snadno ořezat.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Penta Putty – zaváděcí balení, báze 300 ml,
katalyzátor 60 ml, 1 kartuše Express XT Penta
Putty, 10 Penta míchacích kanyl, 1 Express XT Light
Body, 1 kartuše Express XT Regular Body 50 ml, 10
míchacích kanyl (žluté), 10 aplikačních špiček (žluté),
1 lahvička adheziva pro A-silikony, barevný klíč
010-36998
5.543
Penta H – zaváděcí balení, báze 300 ml, katalyzátor
60 ml, 1 kartuše Express XT Penta H, 10 Penta
míchacích kanyl, 1 Express XT Light Body, 1 kartuše
Express XT Regular Body 50 ml, 10 míchacích kanyl
(žluté), 10 aplikačních špiček (žluté), 1 lahvička
adheziva pro A-silikony, barevný klíč
010-36999
4.369
Penta H Quick – zaváděcí balení, báze 300 ml,
katalyzátor 60 ml, 1 kartuše Express XT Penta H, 10
Penta míchacích kanyl, 1 Express XT Light Body Quick,
1 kartuše Express XT Regular Body Quick 50 ml, 10
míchacích kanyl (žluté), 10 aplikačních špiček (žluté),
1 lahvička adheziva pro A-silikony, barevný klíč
010-36993
4.369
Penta Putty – doplňkové balení, 2 báze 300 ml,
2 katalyzátory 60 ml
010-36981
3.885
Penta H – doplňkové balení, 2 báze 300 ml,
2 katalyzátory 60 ml
010-36984
3.885
Penta H Quick – doplňkové balení, 2 báze 300 ml,
2 katalyzátory 60 ml
010-36994
3.885
Express XT Putty
3M ESPE
Ručně míchatelné materiály do lžíce.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Putty Soft – zaváděcí balení, báze 250 ml, katalyzátor
250 ml, 2 Putty naběračky, 1 Express XT Light
Body, 1 kartuše Express XT Regular Body 50 ml,
10 míchacích kanyl (žluté), 10 aplikačních špiček
(žluté), 1 lahvička adheziva pro A-silikony, barevný klíč
010-36996
4.043
Putty Quick – zaváděcí balení, báze 250 ml,
katalyzátor 250 ml, 2 Putty naběračky, 1 Express XT
Light Body Quick, 1 kartuše Express XT Regular Body
Quick 50 ml, 10 míchacích kanyl (žluté), 10 aplikačních
špiček (žluté), 1 lahvička adheziva pro A-silikony,
barevný klíč
010-36997
4.043
Putty Soft – doplňkové balení, báze 250 ml,
katalyzátor 250 ml, 2 Putty naběračky
010-36972
1.458
Putty Quick – doplňkové balení, báze 250 ml,
katalyzátor 250 ml, 2 Putty naběračky
010-36973
1.458
E-MAiL: [email protected] / intERnEt: www.soralhanzlik.cz
139
///////////
A-silikony
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Express XT krémy
3M ESPE
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Light Body – doplňkové balení, 2 kartuše po 50 ml,
10 míchacích kanyl
010-36974
1.214
Light Body – doplňkové balení, 4 kartuše po 50 ml,
10 míchacích kanyl
010-36832
2.223
Light Body Quick – doplňkové balení, 2 kartuše po
50 ml, 10 míchacích kanyl
010-36976
1.214
Light Body Quick – doplňkové balení, 4 kartuše po
50 ml, 10 míchacích kanyl
010-36833
2.223
Regular Body – doplňkové balení, 2 kartuše po 50 ml,
10 míchacích kanyl
010-36975
1.214
Regular Body – doplňkové balení, 4 kartuše po 50 ml,
10 míchacích kanyl
010-36834
2.223
Regular Body Quick – doplňkové balení, 2 kartuše
po 50 ml, 10 míchacích kanyl
010-36977
1.214
Regular Body Quick – doplňkové balení, 4 kartuše
po 50 ml, 10 míchacích kanyl
010-36835
2.223
Take 1 Advanced
KERR
otiskování
Nový vinylpolysiloxanový otiskovací materiál, který snadno a spolehlivě funguje v podstatě v jakémkoliv ústním prostředí.
140
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Úvodní balení – Fast Set kartuše, 1× kartuše Light
Body Wash (50 ml), 1× kartuše Regular Body Wash
(50 ml), 3× kartuše Tray Fast (po 50 ml), 1× kartuše Bite
Registration (50 ml), 1× pistole, 18× míchací koncovka
012-34140
4.561
Úvodní balení – Putty/Wash Fast Set, 1× Putty
báze (400 ml), 1× Putty katalyzátor (400 ml),
2× kartuše Regular Body Wash (po 50 ml), 2× lžíce,
18 separačních fólií, 1× pistole, 18× míchací koncovka
012-34141
4.144
Úvodní balení – Volume Fast Set, 1× Tray Base FS
(300 ml), 1× Tray katalyzátor FS (62 ml), 1× opakovaně
použitelná kartuše Volume, 10× míchací kanyly Volume,
1× VPS adhezivum (15 ml), 2× kartuše Light Body
Wash FS (po 50 ml), 2× kartuše Regular Body Wash FS
(po 50 ml), 12× míchací špičky, 12× intraorální špičky
012-34142
4.941
Doplňkové balení – Putty Fast Set, 1× báze (400 ml),
1× katalyzátor (400 ml), 2 lžíce, 18 separačních fólií
012-34144
1.610
Doplňkové balení – Volume Set (Putty RS, Tray FS,
Tray RS), 2× 300 ml báze, 2× 62 ml katalyzátor
012-34145...147
3.595
Doplňkové balení – 2-kartušové balení FS a RS ve
všech konzistencích, 2× 50 ml kartuše, míchací kanyly
a špičky
012-34148...159
953
soRAL & HAnZLik s.r.o. / kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 / tEL.: +420 251 626 910 – 12 / FAX: +420 251 625 192
A-silikony
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /otiskování
Turboflex
///////////
R&S
Vinyl polysiloxanový otiskovací materiál pro techniku korekčního otisku i pro sendvičovou techniku. Dlouhý pracovní čas.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Putty Normal, 2× 400 g
042-1-989
1.155
Putty Fast, 2× 400 g
042-1-990
1.155
Light Normal, 2× 50 ml kartuše, 12 kanyl
042-16-050
1.137
Light Fast, 2× 50 ml kartuše, 12 kanyl
042-16-050
1.137
GC Examix NDS a Exafast NDS
GC
Thixotropní hydrofilní otiskovací hmota v kartuších pro všechny techniky otiskování.
Vysoká elasticita a odolnost proti roztržení, velká rozměrová stabilita, v nabídce běžně
i rychle tuhnoucí varianta.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
GC Examix NDS Injection, vel. S (růžová),
2 kartuše + 6 míchacích kanyl II
014-137106
1.170
GC Examix NDS Regular, vel. L (modrá),
2 kartuše + 6 míchacích kanyl II
014-137016
1.170
GC Examix NDS Monophase, vel. LL (fialová),
2 kartuše + 6 míchacích kanyl II
014-137406
1.170
GC Exafast NDS Injection, vel. S (růžová),
2 kartuše + 6 míchacích kanyl II
014-137107
1.170
GC Exafast NDS Regular, vel. L (modrá),
2 kartuše + 6 míchacích kanyl II
014-137017
1.170
GC Exafast NDS Monophase, vel. LL (fialová),
2 kartuše + 6 míchacích kanyl II
014-137407
1.170
GC Exaflex Putty a Exafast Putty
GC
Otiskovací hmota v konzistenci tmelu v běžné i rychle tuhnoucí variantě.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
GC Exaflex Putty 5-5 Pack / klinické balení,
5× 500 g / 5× 500 g
014-138885
10.900
GC Exaflex Putty 1-1 Pack, modrá báze 500 g,
žlutý katalyzátor 500 g
014-138801
2.790
GC Exafast Putty 1-1 Pack, modrá báze 500 g,
žlutý katalyzátor 500 g
014-137305
2.790
E-MAiL: [email protected] / intERnEt: www.soralhanzlik.cz
141
///////////
A-silikony
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GC Exajet
GC
Otiskovací hmota ve fóliích v konzistenci heavy body určená především pro práci spolu
s ostatními otiskovacími hmotami GC. Optimalizovaná viskozita pro přesné nasazení
lžíce, vysoká elasticita.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Exajet Normal – úvodní balení, 1 fólie báze (300 ml),
1 fólie katalyzátor (62 ml) + 1 EXAJET kartuše +
příslušenství
014-800085
2.700
Exajet Normal – doplňkové balení, 2 fólie báze
(300 ml), 2 fólie katalyzátor (62 ml)
014-800086
4.100
Exajet Fast – úvodní balení, 1 fólie báze (300 ml),
1 fólie katalyzátor (62 ml) + 1 EXAJET kartuše +
příslušenství
014-800082
2.700
Exajet Fast – doplňkové balení, 2 fólie báze (300 ml),
2 fólie katalyzátor (62 ml)
014-800083
4.100
C-silikony
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Siloflex Plus
SPOFADENTAL
Kondenzační silikonová otiskovací hmota velmi vysoké konzistence, typ Putty. Přesná
reprodukce detailů, vysoká hodnota zotavení po deformaci, vynikající stabilita.
otiskování
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Putty, 1350 g tmel
008-4213110
693
Light, 200 g krém
008-4213210
383
Catalyst, 60 g katalyzátor
008-4213310
229
Stomaflex
SPOFADENTAL
Kondenzační silikonová otiskovací hmota.
BALENÍ
142
OBJ. Č.
CENA KČ
Pasta, 175 g + Vulkanit, 2× 10 g
008-4212210
208
Lak, 140 g Pasta + Vulkanit, 11,8 g
008-4817330
201
Putty, 1300 g
008-4215110
517
Liq Catalyst, 4× 10 g
008-4215130
206
Light, 130 g
008-4215310
214
Gel Catalyst, 60 g
008-4215330
206
soRAL & HAnZLik s.r.o. / kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 / tEL.: +420 251 626 910 – 12 / FAX: +420 251 625 192
C-silikony
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /otiskování
Turbosil Putty
///////////
R&S
Kondenzační silikonová otiskovací hmota velmi vysoké konzistence, typ Putty. Otiskování metodou dvojího míchání, předběžný otisk při metodě dvojího otiskování.
BALENÍ
900 ml tmel
OBJ. Č.
CENA KČ
042-1-975
569
Turbosil Light
R&S
Kondenzační silikonová otiskovací hmota nízké konzistence, typ Light body. Vysoká
hydrofilita, thixotropní vlastnosti, přesná reprodukce detailů, vynikající objemová
stabilita.
BALENÍ
140 ml krém
OBJ. Č.
CENA KČ
042-1-976
360
Turbosil Catalyst
R&S
Pastovitý katalyzátor pro přípravu silikonových otiskovacích hmot.
BALENÍ
40 ml katalyzátor
Zeta Plus, Zeta Flow
OBJ. Č.
CENA KČ
042-1-977
204
ZHERMACK
K-silikonová základní otiskovací hmota, tmel pro metody dvojího otiskování i míchání.
Mátová příchuť.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Zeta Plus, 1530 g
003-540107
509
Zeta Flow, 1530 g
003-540279
609
Zeta Light, 140 ml
003-540277
279
Zeta Catalyst, 60 ml
003-540278
219
Oranwash
ZHERMACK
Korekční hmota – krém pro velmi přesné otiskování. Příchuť pomeranče.
BALENÍ
140 ml
OBJ. Č.
CENA KČ
003-OR
239
E-MAiL: [email protected] / intERnEt: www.soralhanzlik.cz
143
///////////
C-silikony
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Indurent Gel
ZHERMACK
Aktivátor pro Zeta Plus a Oranwash.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
60 ml
003-IN
209
Speedex
COLTENE
Otiskovací hmota pro metodu dvojího míchání i otiskování a pro funkční otisky.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Putty, 910 ml
005-4970
901
Aktivátor, 60 ml
005-4990
538
Light Body, 140 ml
005-4980
411
Medium krém, 140 ml
005-4986
433
Komplet
005-4900
1.706
Algináty
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Turboprint Class A
R&S
otiskování
Rychle tuhnoucí, bezprašná alginátová otiskovací hmota.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
500 g
042-1-973
130
Phase
ZHERMACK
Alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací tuhnutí.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
453 g
003-494001
139
Orthoprint
ZHERMACK
Alginátová otiskovací hmota s vanilkovou příchutí. Vhodná pro děti a pacienty s dávivým efektem.
144
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
450 g
003-5
149
soRAL & HAnZLik s.r.o. / kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 / tEL.: +420 251 626 910 – 12 / FAX: +420 251 625 192
Algináty
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /otiskování
Kromopan
///////////
LASCOD
Alginátová otiskovací hmota s chromatickým fázovým indikátorem.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
450 g
035-KR
149
Ypeen
SPOFADENTAL
Tradiční česká alginátová otiskovací hmota, snadno míchatelná, rychle tuhnoucí,
s optimální viskozitou.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Dóza, 800 g
008-4221130
287
Sáčky, 7× 450 g
008-4221115
1.148
Ypeen Premium
SPOFADENTAL
Inovovaná alginátová otiskovací hmota, snadno míchatelná, rychle tuhnoucí, s optimální
viskozitou. Vysoká kompatibilita se sádrou.
BALENÍ
Dóza, 500 g
Sáček, 450 g
Elastic Cromo
OBJ. Č.
CENA KČ
008-4221220
206
008-4221215/1
166
SPOFADENTAL
Alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací fází tuhnutí. Možnost odlití otisku až
za 120 hodin, višňová příchuť.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Sáčky, 20× 450 g
008-4221305
2.217
Dóza, 500 g
008-4221310
171
Sáček, 450 g
008-4221305
111
Take 1 Alginate
KERR
Kombinuje mnohostrannou použitelnost v klinické praxi s výjimečnou jednoduchostí
použití. Jeho schopnost měnit barvu urychluje provedení zákroku a jeho elastičnost,
tvarová stálost, přesný záznam detailů a 120 hodinová doba odlití otisku nabízejí trvale
spolehlivé výsledky.
BALENÍ
Dóza, 500 g
OBJ. Č.
CENA KČ
012-33342
342
E-MAiL: [email protected] / intERnEt: www.soralhanzlik.cz
145
///////////
Algináty
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Alginot
KERR
Alginot je cenově výhodná a spolehlivá alternativa k tradičním alginátům. Jedná se
o velmi kvalitní materiál, který poskytuje výjimečnou přesnost a dokonalé vlastnosti.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Intro Kit Kartuše, 6× 50 ml
012-33034
1.604
Value Kit Kartuše, 24× 50 ml
012-33035
5.137
Intro Kit Volume, 300 ml báze, 62 ml katalyzátor
012-33040
1.694
příslušenství
otiskování //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Alghamix
ZHERMACK
Míchačka pro alginátové a silikonové otiskovací hmoty. Úspora času až 30 %.
BALENÍ
Alghamix
OBJ. Č.
CENA KČ
005-C303000
12.690
otiskování
Míchací miska
EURONDA
Míchací kelímek na amalgám.
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Velikost 1, 1 ks, průměr 11 cm
055-MB01
52
Velikost 2, 1 ks, průměr 11,5 cm
055-MB02
86
Velikost 3, 1 ks, průměr 13 cm
055-MB03
102
Velikost 4, 1 ks, průměr 15 cm
055-MB04
192
Míchací kanyly / Intraorální koncovky
BALENÍ
OBJ. Č.
CENA KČ
Míchací kanyly, 48 ks
042-16-052
727
Intraorální koncovky, 48 ks
042-16-053
478
Aplikační pistole
BALENÍ
1 ks
146
R&S
soRAL & HAnZLik s.r.o. / kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 / tEL.: +420 251 626 910 – 12 / FAX: +420 251 625 192
R&S
OBJ. Č.
CENA KČ
042-16-054
1.570
Download

5 - SORAL & HANZLIK sro