Organizace a poslání české
zeměměřické služby
Ustroň 7. listopadu 2011
Oldřich Pašek
„České zeměměřictví“
• Státní správa (Český úřad zeměměřický a
katastrální)
• Soukromé společnosti (geodetické,
kartografické,fotogrammetrické)
• Úředně oprávnění zeměměřiči (aktualizace
katastrálních map)
Legislativa
• Zákon o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon),
• Zákon o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem
• Zákon o zeměměřických a katastrálních
orgánech
• Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením
Podrobněji na internetu:
www.cuzk.cz
Organizace státní správy (Český úřad
zeměměřický a katastrální)
Poslání státní správy zeměměřictví
• Správa katastru nemovitostí
- údaje o vlastnících, pozemcích, budovách
a právech
- vedení katastrální mapy
• Správa zeměměřictví
- provoz pernamentní sítě CZEPOS
- údržba geografických databází a map
- historický archiv
Aktuální události v resortu
• Pokračuje digitalizace katastrálních map
• Centralizace informačního systému katastru
(ISKN), zápisy v krátkých lhůtách jsou rutinou
• Propojení ISKN a datovými schránkami
• Registr územní identifikace a adres
• Nový Geoportál
• Příprava na elektronická podání do katastru
• Obnova technologie GNSS
Co je digitalizace katastrální mapy
Co je digitalizace katastrální mapy
Bilance na rok 2011
Katastrální úřad
Potřebný
roční průměr
nově dig.
Počet k.ú. k.ú. 2010-1/2
Plán 2010
2017
k.ú.
Hlavní město Praha
k.ú.
Počet nově digitalizovaných k.ú. v jednotlivých letech s ohledem na vývoj
kapacit
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1/2 2017
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
112
8
13
9
9
9
9
8
7
3
1615
113
136
124
124
124
118
104
90
48
Jihomoravský kraj
891
51
52
56
56
56
53
47
40
22
Karlovarský kraj
561
36
43
39
39
39
38
33
29
15
Královéhradecký kraj
961
72
87
79
79
79
76
67
58
31
Liberecký kraj
508
33
35
36
36
36
35
31
26
14
Moravskoslezský kraj
614
32
43
35
35
35
33
29
25
13
Olomoucký kraj
765
44
67
49
49
49
46
41
35
19
Pardubický kraj
790
61
73
67
67
67
64
56
49
26
Plzeňský kraj
1385
116
74
127
127
127
122
107
93
49
Středočeský kraj
2062
187
244
206
206
206
197
173
150
80
Ústecký kraj
1057
71
97
78
78
78
75
66
57
30
Vysočina
1263
105
115
116
116
116
111
97
84
45
443
22
32
24
24
24
23
20
17
9
13027
950
1111
1045
1045
1045
998
879
760
404
Jihočeský kraj
Zlínský kraj
Celkem
14 krajů = 14 katastrálních úřadů
Moravskoslezský kraj
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozloha
Obyvatel
Parcely KN
Parcely ZE
Stavby
Zápisy
Geometrické plány
Informace z katastru
5 427 km²
1 259 tis.
1 462 tis.
114 tis.
346 tis.
135 tis.
15 tis
91 tis
Dislokace katastrálních pracovišť
v Moravskoslezském kraji
Katastrální úřad - struktura I.
• Vedení
• 9 pracovišť
• Technická sekce
Katastrální úřad – struktura II.
• Právní oddělení
• Oddělení aktualizace
• Oddělení dokumentace
Digitální katastrální mapa a kopie
Výpis z listu vlastnictví
Potvrzení geometrického plánu
• Úkol soukromého
geometra
• Kontrola (úřad)
• Potvtzení
• Budoucí stav v databázi
• Změna v databázi na
základě listiny
Download

Organizace a poslání české zeměměřické služby