KURS KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – XII. ROČNÍK
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Lázně Luhačovice, Společečenský Dům
19.-22.05.2011
PROGRAM
Hlavní programové bloky (Blok 1 – 4) vycházejí z fenomenologie základních skupin chorobných
projevů a jsou zaměřeny na praktické postupy diferenciální diagnostiky a léčby v rozsahu, který by měl
znát a umět aplikovat každý neurolog.
Specialisovaná symposia přinášejí podrobný popis vybraných onemocnění a dílčích léčebných
postupů v plném rozsahu
Čtvrtek 19.05.2011
Zahájení symposia
16.00 - 18.00
Blok 1: Pacient s parkinsonskými projevy
klinická dg. a dif. dg. PN, PS, videa, kazuistiky, způsob uvažování, základy terapie
Petr Dušek, Jan Roth, Evžen Růžička
volný večer
Pátek 20.05.2011
09.00 - 11.00
Blok 2: Pacient se záškuby
třes, myoklonus, tiky
Jan Roth, Olga Ulmanová, Ondřej Fiala
11.30 - 13.00 Specialisovaná symposia
Nonmotorické symptomy Parkinsonovy nemoci a jejich řešení (edukační grant UCB)
Předsedající: P. Kaňovský
Jan Roth: Rozdělení a diagnostika
Martin Bareš: Léčba medikamentózní a non-medikamentózní
Tereza Uhrová: Deprese u Parkinsonovy nemoci
Atypické parkinsonské syndromy (edukační grant HNF)
Předsedající: E. Růžička
Jiří Klempíř: Multisystémová atrofie - diagnostika a symptomatická léčba
Cecilia Bonnet: Eye movements and other diagnostic challenges in progressive supranuclear palsy
Kateřina Zárubová: Vaskulární parkinsonismus – klinické formy a diferenciální diagnóza
13.00 - 15.00 oběd a přestávka
15.00 - 16.30 Specialisovaná symposia
Hluboká mozková stimulace: Nové přístupy a nové indikace (edukační grant Cardion)
Předsedající: M. Bareš a P. Kaňovský
Marek Baláž – Co je nového v indikacích DBS u Parkinsonovy nemoci
Robert Jech – DBS u dyskinetických syndromů
Martin Nevrlý – Perspektivy DBS v non-expy indikacích
Komplikované situace u Parkinsonovy nemoci (edukační grant Novartis)
Jan Roth: Pozdní hybné komplikace Parkinsonovy nemoci a jejich léčba
Hana.Brožová: Akutní komplikace u Parkinsonovy nemoci
17.00 - 18.30 Kazuistický kurs A-D
19.30 - 23.00 Kazuistický klub + večeře
KURS KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – XII. ROČNÍK
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Lázně Luhačovice, Společečenský Dům
19.-22.05.2011
Sobota 21.05.2011
9.00 - 11.00
Blok 3: Kroutivé pohyby a abnormální držení
chorea, dystonie, spasticita
Robert Jech, Jiří Klempíř, Petra Havránková
11.30 – 13.00 Specialisovaná symposia
Polékové dyskinetické syndromy (edukační grant GSK)
Evžen Růžička: Klinické projevy a mechanismy polékových dyskinezí
Petr Kaňovský: Dopaminergně indukované dyskineze u Parkinsonovy nemoci – prevence a léčba
Petr Dušek: Postneuroleptické a jiné polékové dyskinetické syndromy
Komplexní léčba spasticity (edukační grant Medtronic)
Předsedající: I. Štětkářová a R. Jech
Robert Jech: Bez botulotoxinu to nejde
Martina Hoskovcová: Bez rehabilitace to nejde
Ivana Štětkářová: IT baclofen komu a proč
13.00 – 15.00 oběd a přestávka
15.00 – 16.30 Specialisovaná symposia
Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci: Půjde to lépe? (edukační grant Boehringer Ingelheim)
Evžen Růžička: Léčba časných stádií Parkinsonovy nemoci
Petra Havránková: Kontinuální dopaminergní terapie
Pokročilá Parkinsonova nemoc aneb co dělat, když jde do tuhého (edukační grant Abbott)
Předsedající: P. Kaňovský a M. Bareš
Robert Jech: Fluktuující pacient při selhání perorální léčby
Zuzana Lebedová: Dysfagický pacient – diagnostika a léčba
Eva Meisnerová: Hubnoucí pacient – PEG a nutriční podpora
Markéta Fialová: Imobilní pacient z pohledu ošetřovatele
17.00 – 18.30 Kazuistický kurs E-H
19.30 - 23.30 Společenský večer
Neděle 22.05.2011
09.00 - 11.00
Blok 4: Poruchy chůze, instabilita a pády
fenomenologie, fyzioterapie a ergoterapie poruch chůze, stability a pádů
Hana Brožová, Evžen Růžička, Martina Hoskovcová
KURS KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – XII. ROČNÍK
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Lázně Luhačovice, Společečenský Dům
19.-22.05.2011
ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM SPOLEČNOSTEM ZA PODPORU AKCE
ZLATÝ SPONSOR
GlaxoSmithKline s.r.o.
UCB s.r.o.
STŘÍBRNÝ SPONZOR
ABBOTT LABORATORIES, s.r.o.
BOEHRINGER INGELHEIM
CARDION s.r.o.
DESITIN PHARMA spol. s r.o.
GLENMARK PHARMACEUTICALS, s.r.o.
IPSEN PHARMA o.s.
KRKA ČR, s.r.o.
MEDONET PHARMA, s.r.o.
MEDTRONIC CZECHIA, s.r.o.
NOVARTIS s.r.o.
PFIZER spol. s r.o.
+PHARMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Download

Program - Conference Partners Prague