İLAN
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA
AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2014-2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI’NDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU
TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI
Başvuru Tarihi Başlangıcı
2 Ocak 2015
Başvuru Tarihi Sonu
13 Ocak 2015
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
26 Ocak- 9 Şubat 2015
4 Şubat 2015
Türkçe Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
(Saat 10:00)
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
Sonuçların İlan Tarihi
Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
Yerleştirme Tarihleri
16 Ocak 2015
19-23 Ocak 2015
Boş Kalan Kontenjanların İlanı
26 Ocak 2015
Boş Kalan Kontenjanlar İçin Kesin Kayıt
27-28 Ocak 2015
Ders Kayıt Tarihleri
2-8 Şubat 2015
Ders Başlangıcı
9 Şubat 2015
İlköğretim
(Kafkas
Üniversitesi ile
Ortak Program)
Fen Bilgisi
Eğitimi
Biyokimya
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Say
Say
10
1
YATAY GEÇİŞ
YABANCI UYRUKLU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UYRUKLU
BİLİM DALI
ANABİLİM DALI
ALES PUAN TÜRÜ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
1
2
-
∗
3
-
-
1
-
-
1
-
-
Kimya
Biyokimya
Matematik
(Kafkas
Üniversitesi ile
Ortak Program)
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi
Yüksek
Lisans
Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Cebir ve
Sayılar
Teorisi
Yüksek
Lisans
Say
Say
Say
Say
3
2
2
-
-
-
∗
-
-
PROGRAMLARA BAŞVURU
İÇİN ÖN KOŞULLAR
Eğitim Fakültelerinin Fen
Bilgisi Öğretmenliği Lisans
Programı Mezunu Olmak
Fakültelerin Kimya Bölümü,
Kimya Öğretmenliği, Gıda
Mühendisliği Lisans
Programlarının Birinden
Mezun Olmak
∗ Kimya Anabilim Dalında
Yüksek Lisans Yapıyor Olmak
Fakültelerin Biyoloji Bölümü
Mezunu Olmak
Gıda Mühendisliği Lisans
Programı Mezunu Olmak
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Mezunu Olmak
Fen ve Fen Edebiyat
Fakültelerinin Matematik
Bölümü veya Ortaöğretim
Matematik Öğretmenliği Lisans
Programı Mezunu Olmak
∗ Matematik Anabilim Dalında
Yüksek Lisans Yapıyor Olmak
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Lisans Programı
Mezunu Olmak
Fen ve Fen Edebiyat
Fakültelerinin Matematik
Bölümü veya Ortaöğretim
Matematik Öğretmenliği Lisans
Programı Mezunu Olmak
Bilgisayar
Bilimleri
Atom ve
Molekül
Fiziği
Atom ve
Molekül
Fiziği
Fizik
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Say
Say
Say
2
1
1
-
-
-
-
Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar Öğretim
Teknolojileri Eğitimi, ElektrikElektronik Mühendisliği veya
Fakültelerin Bilgisayar
Alanındaki Lisans
Programlarından Birinden
Mezun Olmak
-
Fakültelerin Fizik, Fizik
Eğitimi veya Fizik Mühendisliği
Lisans Programlarından Mezun
Olmak
Malzeme Mühendisliği,
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Lisans
Programlarından Mezun
Olmak
-
Nükleer Fizik
Yüksek
Lisans
Say
1
-
-
Nükleer Fizik
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Say
1
-
-
Katıhal Fiziği
Katıhal Fiziği
Yüksek
Lisans
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Say
Say
1
1
-
-
-
-
Fakültelerin Fizik, Fizik
Eğitimi veya Fizik Mühendisliği
Lisans Programlarından Mezun
Olmak
Fakültelerin Matematik veya
İstatistik Bölümü Mezunu
Olmak
Fakültelerin Fizik, Fizik
Eğitimi veya Fizik Mühendisliği
Lisans Programlarından Mezun
Olmak
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü, Teknik
Eğitim Fakültelerinin Elektrik
veya Elektronik Eğitimi
Bölümü mezun olmak
Genel Fizik
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Say
1
-
-
Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği Lisans Programı
Mezunu Olmak
Genel Fizik
Alan Dışı
Yüksek
Lisans
Say
1
-
-
Fakültelerin Matematik
Bölümü Mezunu Olmak
Sonuçlar 16 Ocak 2015 tarihinde aşağıdaki web adreslerinden yayımlanacaktır.
http://www.agri.edu.tr
http://fbe.agri.edu.tr
ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 1 adet fotoğraf
3. Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı, noter onaylı veya resmi kurum onaylı sureti)
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi.
(Başvurulan programın puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilirler. ALES sınav
sonuçları üç yıl süreyle geçerlidir.)
5. Lisans not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük
sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği
dönüşüm tablosu esas alınacaktır).
6. Başvuru için Vakıflar Bankası TR550001500158007295652386 nolu hesaba (Elli) 50 TL
yatırılarak dekontun Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Dekontta adayın adı soyadı,
Enstitünün adı ve başvuru ücreti bedeli ibaresi yer alacaktır.
7.Aday, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx Başvuru
linkindeki bilgileri doldurup Online başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri teslim
ederek, Enstitü Müdürlüğüne başvurusunu onaylatmalıdır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Tasdikli Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2. Not Transkriptinin Aslı veya Tasdikli Sureti
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm ebadında)
5. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alacakları Askerlik Durum Belgesi veya Terhis
Belgesi.
ADAYLARIN DİKKATİNE
1. Başvurular, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
adresinden Online olarak yapılacaktır. Adaylar, Online başvurudan sonra başvurusunu ve
gerekli belgeleri müracaat tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne onaylatmalıdır.
(ADRES: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yeni
Kampüs/Eğitim Fakültesi Ek Bina Zemin Kat/AĞRI ).
2. Ortak programlardan Matematik ABD ve İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek
Lisans programları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Kafkas
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülecektir. Sekretarya işlemlerini
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yapacaktır.
3- Başvuru yapacak adaylar sadece bir (1) Bilim Dalına Başvuru yapabileceklerdir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES
puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olmalıdır. Başvuran adaylar
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan
edilen kontenjanlara yerleştirilir.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
1. Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eş değer bir lisansüstü programda
en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler,
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
2.Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, gerekli görmesi
halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.
Yatay geçiş işlemi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
3.Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasında geçiş yapılamaz.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER
HUSUSLAR
Başvuru Şartları
1) Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında),
2) Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya
Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan
(YÖK) alacağı Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans kurumunun
Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.
Diğer Hususlar
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
2) Türkçe Dil Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır.
Bu sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan
almak şarttır.
3) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u
değerlendirmeye alınır.
4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili
programa sırayla yerleştirilir.
5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili
birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil
sınavından muaf sayılırlar.
6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer
denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır.
Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde
adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
2) Mezuniyet Belgesi, lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının
noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),
3) “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,
4) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan
sonra),
5) Öğrenim Gideri dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinden
Kurum Tahsilatları İşlemleri olarak yatırabilirler),
6) Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini bilahare belirtilecek
hesap numarasına yatırabilirler.
7) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye
bildirmek zorundadırlar.
Download

ilan ağrı ibrahim çeçen üniversitesi fen bilimler enstitüsü ile kafkas