na okraj
VI. ročník festivalu
Vážení a milí spoluobčané,
23. – 25. 8. 2013
neděle 25. 8. 2013 od 20.00
Zámecké nádvoří
Zámecké nádvoří
Ondřej Havelka And His Melody Makers
Od muzikálu přes operetu k opeře
Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra,
sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla
swingových big-bandů.
Jihočeská komorní filharmonie
Václav Hudeček - housle
Aleš Briscein - tenor
Michaela Katráková - soprán
Jan Kučera - dirigent
Program koncertu:
Bedřich Smetana: Skočná (Prodaná nevěsta)
Bedřich Smetana: Och, jaký žal / Ten lásky sen; Věrné milování
(Prodaná nevěsta)
Antonín Dvořák: Mazurek op. 49, pro housle a orchestr
Antonín Dvořák: Vidino divná, přesladká; Měsíčku na nebi hlubokém
(Rusalka)
Guiseppe Verdi: La donna è mobile (Rigoletto)
Pablo de Sarasate: Cikánské melodie op. 20, pro housle a orchestr
Gioacchino Rossini: Předehra k opeře Vilém Tell
Johann Strauss ml.: Mein Herr Marquis (Netopýr)
Franz Lehár: Své srdce tobě dám (Země úsměvů)
Emmerich Kálmán: Árie Sylvy (Čardášová princezna)
Johannes Brahms: Uherský tanec č. 5
Eduardo di Capua: O sole mio (neapolská píseň)
Franz Lehár: Nikdo v celém světě (Paganini)
Francesco Sartori: Con te partirò (italská píseň)
Andrew Lloyd Webber (arr. Jan Kučera): All I Ask Of You (Fantom opery)
sobota 24. 8. 2013 od 15.00
Kostel sv. Jiljí
Václav Hudeček a Stamicovo kvarteto
Stamicovo kvarteto
Václav Hudeček - housle
Karel Plocek - viola
Program koncertu:
Antonio Vivaldi: Koncert pro housle
Franz Schubert: Kvartetní věta c moll
Pavel Vranický: Smyčcový kvintet op. 29
František V. Kramář-Krommer: Smyčcový kvintet op. 80
sobota 24. 8. 2013 od 20.00
Zámecké nádvoří
Koncert komorního orchestru se sólisty
Barocco sempre giovane
Jiří Houdek - trubka
Karel Houdek - trubka
Program koncertu:
Georg Philipp Telemann: Koncert D dur pro housle, trubku, smyčce
a cembalo
Johann Sebastian Bach: Koncert E dur pro housle, smyčce a cembalo
Alessandro Marcello: Koncert c moll pro trubku, smyčce a cembalo
Antonio Vivaldi: Sinfonia C dur
Francesco Onofrio Manfredini: Koncert D dur pro dvě trubky, smyčce
a cembalo
Pro více informací navštivte www.festival-hudecek.cz
Program
pátek 23. 8. 2013 od 20.00
dovolte mi, abych vás na začátku letních prázdnin pozdravil a v nadcházejících měsících vám
popřál příjemně strávenou dovolenou.
Prázdninový čas je dobou nejen zaslouženého odpočinku, ale i dobou, která vybízí
k návštěvám kulturních akcí různých žánrů
a charakteru, uskutečňovaných velmi často
pod širým nebem.
Naše město k takovým místům a městům
jednoznačně patří. Nejen v období letních měsíců jsme svědky různých koncertů, přehlídek
a vystoupení realizovaných v prostorách MKS
Beseda, v areálu zámeckého nádvoří a koníren či městského parku.
V rámci kulturních akcí si své příznivce a podporovatele našla také řada hudebních projektů. Z tradičních hudebních projektů, s nimiž jsou Moravské Budějovice již nerozlučně spjaty, vzpomeňme festival dechové hudby Miroslava
Kratochvíla, rockový festival Proti proudu a také mezinárodní hudební festival
vážné hudby Václav Hudeček a jeho hosté. Sami vidíte, že záběr je skutečně
široký a každý příznivec určitého hudebního žánru si jistě vybere.
Festival Václav Hudeček a jeho hosté se letos koná již po šesté. Od svého
počátku usiloval o to oživit a prohloubit povědomí o vážné hudbě v moravskobudějovickém regionu. A to se, myslím si, během pěti uplynulých ročníků konání
tohoto festivalu, podařilo. Oblibu si festival získal jak v našem regionu, tak i u
posluchačů ze vzdálenějších míst republiky i ze zahraničí. Město Moravské Budějovice se od prvního ročníku ve spolupráci s MKS Beseda podílelo na jeho přípravách. Samotná realizace festivalu by ovšem nebyla nikdy možná bez pomoci
partnerských společností, kterých si zvláště v dnešní době opravdu cením.
Jsem proto rád, že se i letošní šestý ročník uskuteční a příznivci vážné hudby
a pana Václava Hudečka se budou moci znovu přesvědčit o hudebních kvalitách
nejen tohoto houslového virtuóza, ale i dalších hudebních interpretů. Letos se
můžeme těšit na jistě jedinečný hudební zážitek v rámci zahajovacího galakoncertu v podání pana Ondřeje Havelky a jeho MelodyMakers. Také další koncerty
proběhnou v doprovodu pana Václava Hudečka a vystoupí na nich například
komorní orchestr Barocco sempre giovane či Stamicovo kvarteto. K návštěvě
zcela jistě vybízí též závěrečný galakoncert s příznačným názvem Od muzikálu
přes operetu k opeře, na němž se vám mimo jiné představí Jihočeská komorní
filharmonie.
Všechny koncerty festivalu se uskuteční v areálu zámeckého nádvoří
a v kostele sv. Jiljí ve dnech 23.–25. srpna.
Dovolte mi proto, milí spoluobčané, pozvat vás na tuto jedinečnou hudební
událost našeho města. Každý ročník tohoto festivalu je pro mne osobně vždy
něčím novým a vždy něčím překvapivým, pokaždé ale jde o skutečně nezapomenutelný a hluboký hudební zážitek. Věřím tedy, že i vy si z nabízených koncertů vyberete!
Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města
MORAVSKOBUDĚJOVICKO 7–8 / 2013
Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda
a obcí Moravskobudějovického mikroregionu
Vydavatel: Městské kulturní středisko Beseda,
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
MK ČR E 11632, IČ 00091758
Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice 1. 7. 2013
Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků
Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu.
Šéfredaktor:
Vlastimil Smetana, tel.: 736 243 647,
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal
Korektura:
Drahomíra Brzobohatá
Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice
Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: 725 038 579,
e-mail: [email protected],
TIC Moravské Budějovice, tel.: 564 409 555
e-mail: [email protected]
www.besedamb.cz
Realizace:
Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice,
e-mail: [email protected]
Tisk:
INAPA s. r. o., Třebíč
Uzávěrka č. 9/2012 je 15. 8. 2013
Martínkov. Foto Vlastimil Smetana.
Obsah
Nařízení č. 3/2013, kterým se vydává tržní řád
Z jednání rady a zastupitelstva Moravských Budějovic
Úspora energie veřejných budov
Obnova zámku v Moravských Budějovicích – 2. etapa
Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města
Noví nositelé titulu Zasloužilý hasič
Víte, že …
Výstavba nových parkovacích stání v ulicích Mánesova a Jechova
Vítání občánků v Moravských Budějovicích
Moravskobudějovický Den matek
Ekotrh v Moravských Budějovicích
Pomník na hrázi rybníka v Jackově
Kříž na Františku u Želetavy
Moravskobudějovický Den matek
Den matek a Den dětí v Lukově
Dětský den v Lázu
Příjemně prožitý dětský den
Dětský den v Jackově
Oslava 125 let trvání hasičského sboru v Martínkově
Kácení máje v Cidlině
Domamilské hry
Cidlina má opravený potok
Zateplení obecního úřadu v Jakubově
Ze života hasičů v Častohosticích
V Martínkově se slavilo
Boží tělo v Martínkově
Memoriál Káji Hochmana
Lesonické seniorky za památkami Třebíče
Kulturní přehled mikroregionu
Želetavští turisté byli na návštěvě ve mlýně
I Moravskobudějovicko má Skutek roku 2012
Sandmännchen na Gymnáziu Moravské Budějovice
Košík plný rozumu
Dyslektická olympiáda
Pohledy gymnázia do nebe
Žáci ze ZŠ Havlíčkova ulice podruhé zvítězili
Sportujeme pro radost v ZŠ TGM
Česko-rakouský projekt byl slavnostně ukončen
Sportovní jaro v ZŠ Havlíčkova ulice
Ze života ZŠ a MŠ Lukov
Medaile z mistrovství republiky a jiné aktuality
V září tradičně i zcela nově v naší sokolovně
Ze zákulisí a z hlediště
Krásy Moravských Budějovic
Zahradní slavnost 2013
III. ročník kosení trávy
Okénko k sousedům
Budějovické Dřevosochání nadchlo všechny příchozí
Z Rodinného centra Korálky
Modeláři
Orel jednota Moravské Budějovice
Krajské kolo Svojsíkova závodu
Povídky a pověsti z obcí Moravskobudějovického mikroregionu
Festival Proti proudu zveřejnil program
VÁCLAV NECKÁŘ
Společenská kronika
MOR – MOSTŮ – MRA
Recepty našich čtenářů
Sudoku
2
3–4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
24
24
26
27
28
28
Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Foto na titulní straně P. Čírtek.
červenec–srpen 2013
1
město informuje
město informuje
Město Moravské Budějovice
NAŘÍZENÍ Č. 3/2013, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Moravské Budějovice se na své schůzi dne 27. 5. 2013 usnesla vydat na
základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:
Čl.1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení města se rozumí
a) tržní místo – veřejně přístupné prostranství, umístěné mimo tržnice a tržiště, na
němž je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb dle čl. II tohoto nařízení
b) restaurační předzahrádka – vymezené
místo na veřejném prostranství mimo provozovnu určené pro prodej zboží nebo poskytnutí služby v rámci živnosti „hostinská
činnost“, které je k výkonu této činnosti
vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním
souhlasem podle zvláštního zákona. Restaurační předzahrádka musí mít stejného
provozovatele jako uvedená provozovna.
c) předsunuté prodejní místo – místo pro
prodej zboží nebo poskytování služeb
na prodejních stáncích, pultech a jiných
podobných zařízeních ve stejném sortimentu zboží jako v provozovně určené
k tomuto účelu kolaudačním souhlasem,
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou předsunuté prodejní
místo funkčně souvisí (jinak také předsunuté formy prodeje). Předsunuté prodejní
místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo
před vlastní provozovnou na základě předepsaných povolení a musí mít stejného
provozovatele, předsunuté prodejní místo nesmí být provozováno déle, než 5 po
sobě jdoucích dní
d) provozovatel – fyzická nebo právnická
osoba provozující tržnici, tržiště, tržní místo, restaurační předzahrádku nebo předsunuté prodejní místo
d)pochůzkový prodej – prodej zboží nebo
poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,
tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo
z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává
na místě.
e) podomní prodej – podomní prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného
stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,
domů, budov apod.. Podomním prodejem
není nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb, které jsou realizovány na
základě předchozí objednávky uživatelem
domu, bytu, budovy apod.
f) prodejní zařízení – mobilní zařízení sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování
služeb, např. prodejní stánek, prodejní pult,
stolek či jiné obdobné zařízení sloužící prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo.
g) povolená dočasná stavba a zařízení –
stavba, u které se předem omezí doba
jejího trvání, jedná se o stavby pro prodej
a stavby sloužící pro poskytování služeb,
podléhající stavebnímu řízení (prodejní
stánky s dočasnou dobou trvání)
2
červenec–srpen 2013
Čl.2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1. Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona (dále
jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“) nabízet a prodávat zboží
a poskytovat služby na těchto místech:
a) vyznačená část parkoviště u křižovatky
ulic Husova a Tyršova (dále jen tržní místo
o možné kapacitě 12 stánků)
b) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech
c) v povolených dočasných stavbách a zařízeních pro prodej a poskytování služeb.
Při těchto typech činností je prodejce
a provozovatel povinen dodržovat ustanovení tohoto tržního řádu, ustanovení obecných
právních předpisů a místní právní úpravy.
Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb je tímto nařízením stanovena v maximálním časovém rozpětí od 6,00 hodin do
20,00 hodin.
2. Restaurační zahrádky mohou být provozovány celoročně.
3. Doba prodeje zboží a poskytování
služby v restaurační zahrádce nesmí přesáhnout dobu prodeje provozovny určené
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona, s níž restaurační
zahrádka nebo předsunuté prodejní místo
přímo funkčně souvisí.
Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
1. Prodejci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení obecně závaznými právními
předpisy, obecně závaznými vyhláškami
a nařízeními města, zejména tímto tržním
řádem tak, aby vyhověly zejména hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo poskytování služeb.
2. Prodejci jsou povinni udržovat jednotlivé prodejní místo v čistotě a po skončení
doby prodeje je zanechat čisté a uklizené.
Není přípustné cokoliv odkládat mimo vymezené jednotlivé prodejní místo, ani přes
plochy veřejné zeleně navážet zboží. Všechny odpadky jsou prodejci povinni ukládat do
odpadových nádob vyčleněných pro tyto
účely.
Čl. 5
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Na území města Moravské Budějovice
se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:
a) pyrotechnické předměty
b) chemické látky a chemické směsi klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, výbušné, oxidující, extrémně
hořlavé, karcinogenní, vysoce toxické,
toxické pro reprodukci a nebezpečné pro
životní prostředí
c) erotické zboží a pornografické tiskoviny
d) tabákové výrobky a lihoviny
2. Na území města Moravské Budějovice
se zakazuje pochůzkový prodej. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo
poskytování služeb s použitím přenosného
nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče,
závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není
rozhodující, zda ten, kdo prodává se přemísťuje nebo postává na místě.
3. Na území Moravské Budějovice se
zakazuje podomní prodej. Podomním prodejem se rozumí podomní prodej zboží,
poskytování služeb, případně i jen nabídka
obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů,
budov apod. Podomním prodejem není nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem domu, bytu,
budovy apod.
Čl. 6
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení
jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci Městského úřadu Moravské Budějovice a Městská policie Moravské Budějovice.
2. Porušení tohoto nařízení je přestupkem,
nejedná-li se o jiný správní delikt či trestný
čin, ve smyslu zvláštních právních předpisů.
Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních a kulturních
podnicích nebo jiných podobných akcích,
pořádaných městem a jím zřízenými příspěvkovými a rozpočtovými organizacemi
a rovněž na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
1. Na místech pro prodej zboží a poskytování služeb jsou všichni prodejci a provozovatelé povinni se řídit platnými právními
předpisy, včetně předpisů, vydaných Městem Moravské Budějovice.
2. Za užívání prodejních míst je prodejce
a provozovatel povinen zaplatit místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve
výši, stanovené obecně závaznou vyhláškou města.
3. Prodejce a provozovatel se na vyžádání kontrolního orgánu musí prokázat dokladem o oprávněnosti užívání veřejného
prostranství.
4. Na základě žádosti může Rada města
Moravské Budějovice udělit výjimku z tohoto
nařízení.
Ing. Vlastimil Bařinka v.r.
Jan Kocáb v.r.
starosta
místostarosta
Z jednání rady a zastupitelstva Moravských Budějovic
Rada města na své 70. schůzi dne 27. 5. 2013 mj.:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
schválila vyhlášení veřejné zakázky na
Poskytování služeb a odborných činností BOZP a PO a současně schválila
komisi pro otevírání obálek, hodnocení
nabídek a výběr dodavatele ve složení:
Členové:
Náhradníci:
Jan Kocáb PhDr.
Zdeněk Janderka
Ing. Jana
Bc. Jana
Špačková
Kiessewetterová
Ing. Vladimíra
Ing. Miloslav
Pešková
Pecivál
schválila žádost Muzea řemesel – Moravské Budějovice, zastoupeného vedoucím pobočky Václavem Kovářem,
o souhlas s užitím znaku města Moravské Budějovice na propagaci města na
pamětních medailích.
schválila zábor veřejného prostranství
části pozemku p.č. 4258/1 o výměře
cca 6 m2 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k.ú. Moravské Budějovice
panu Karlu Konvalinovi v období od 1.
6. 2013 do 31. 10. 2013, za cenu stanovenou obecně závaznou vyhláškou
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v celkové výši 7 380,Kč za účelem vystavení ovoce a zeleniny před prodejnou VITAMÍNKA.
schválila výsledek veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení na
stavební práce Modernizace obvodového pláště – Budova A, ZŠ TGM, nám.
Svobody 903, Moravské Budějovice,
ve kterém zvítězila nabídka dodavatele
STABO MB s.r.o..
schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výstavba nových parkovacích stání v ulicích
Mánesova a Jechova, ve kterém zvítězila nabídka dodavatele Ing. Pavel Pelán, Podloučky 267, 675 55 Hrotovice.
projednala žádosti pana Jiřího Čermáka a neschválila záměr pronájmu částí
pozemků p.č. 1235/5 a p.č. 1235/6 (are-
Q
Q
Q
Q
Q
Q
ál bývalého letiště) o celkové výměře
36 m2 v k.ú. Moravské Budějovice za
účelem umístění aerohangáru pro UL
letadlo panu Jiřímu Čermákovi.
projednala žádost pana Josefa Noháčka a schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 475/7 trvalý travní
porost o výměře 785 m2 v k.ú. Moravské Budějovice.
schválila vyhlášení výběrového řízení
na prodej objektu (haly ocelokolny) bez
čp/če jiná stavba na pozemku p.č.st.
3231 (dále též předmětná nemovitost)
zapsaný na LV 10001 pro obec a k.ú.
Moravské Budějovice takto: vyvolávací
cena objektu je 281.830 Kč, minimální
příhoz je stanoven na částku 5.000 Kč.
Kauce složená na účet města je v částce 15.000 Kč. Pevná cena pozemků p.
č. st. 3231 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 273 m2 a p.č. 594/37 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře
1130 m2 (LV 10001) pro obec a k.ú. Moravské Budějovice činí částku 128.170
Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 9/2013 ze dne 21. 2. 2013
(takto stanovenou cenu pozemků vítěz
výběrového řízení bude akceptovat a o
tuto cenu pozemků bude celková kupní
cena předmětné nemovitosti navýšena).
souhlasila s přijetím daru – školních
pomůcek od NÚV, školského poradenského zařízení Základní školou T. G.
Masaryka.
vzala na vědomí Rozbor finančního
hospodaření Města Moravské Budějovice od 1. 1. 2013 do 30. 4.2013.
projednala žádost Asociace nositelů
legionářských tradic, o. s. a neschválila
poskytnutí příspěvku na vydávání časopisu Historický kaleidoskop.
schválila:
a)vyřazení nabídky uchazeče INSTA
CS, s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772
Rada města na své 71. schůzi dne 10. 6. 2013 mj.:
neschválila prezentaci města Moravské
Budějovice v průvodci Kam v Praze/
Křížem krážem ČR vzhledem k úsporným opatřením a jiným možnostem prezentace města.
·Q města schválila:
a) nabídku společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA, s. r. o., Palackého 48. Pelhřimov na provedení výkonu autorského
dozoru při realizaci stavby Rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – nám. ČSA
a Rekonstrukce technické infrastruktury
v centru města Moravské Budějovice
– ul. Purcnerova, Kosmákova
b) nabídku pí. Ireny Rybářové, Mysletín
39, Humpolec na provedení výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci
stavby Rekonstrukce technické infraQ
Q
struktury v centru města Moravské Budějovice – nám. ČSA a Rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města
Moravské Budějovice – ul. Purcnerova,
Kosmákova
c) nabídku Ing. Miroslava Béma, Za
Tratí 1636, Moravské Budějovice na
provedení technického dozoru při realizaci stavby Rekonstrukce technické
infrastruktury v centru města Moravské
Budějovice – nám. ČSA a Rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města
Moravské Budějovice – ul. Purcnerova,
Kosmákova.
schválila:
a)vyřazení nabídky uchazeče Ing. Pavel
Pelán, Podloučky 267, 675 55 Hrotovice
z účasti v zadávacím řízení z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek
Q
Q
Q
Q
Q
00 Olomouc - Hodolany z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,
b)vyřazení nabídky uchazeče D.I.S.,
s. r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
z účasti v zadávacím řízení z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek,
c)vyřazení nabídky uchazeče INEX Moravské Budějovice s. r. o., Husova 890,
676 02 Moravské Budějovice z účasti
v zadávacím řízení z důvodu nesplnění
kvalifikace,
d)výsledek veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení na dodavatele
stavebních prací Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí ČSA, ve
kterém zvítězila nejvhodnější nabídka
dodavatele EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1.
schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na projekční služby Kotelna pro BD ul. Komenského č. 1511, 1512
a 1513, Moravské Budějovice, ve kterém
zvítězila nabídka dodavatele Petr Taflíř
– PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Grešlové
Mýto 78, 671 56 Grešlové Mýto.
schválila Nařízení č. 3/2013, kterým se
vydává tržní řád.
vydala Nařízení č. 4/2013, o vyhlášení
záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídách Mateřské školy Moravské
Budějovice na období od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014, a to:
– v 1.–4. třídě MŠ na ul. Fišerova na 25
dětí ve třídě,
– ve 2. třídě MŠ na ul. Šafaříkova na 25
dětí,
– ve 4. třídě MŠ na ul. Šafaříkova na 28
dětí.
schválila poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 10.000 Kč pro Nadační fond ZŠ
Moravské Budějovice na akci Moravskobudějovický triatlon.
b)pořadí nabídek veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení na dodavatele stavebních prací Rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města
Moravské Budějovice – ul. Purcnerova,
Kosmákova:
1. ALPINE Bau CZ, s.r.o., Jiráskova
613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
2. Jiří Vrba, Luční 874/52, 674 01 Třebíč
3. Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Hudcova 70, 621 00 Brno
4. VHS Plus, s.r.o., Dobšická 17/3580,
670 21 Znojmo 2
5. EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113
19 Praha 1
6. SATES ČECHY, s.r.o., Radkovská
252, 588 56 Telč
7. SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
8. Skanska, a.s., Líbalova 1/2348,
červenec–srpen 2013
3
město informuje
město informuje
Q
149 00 Praha 4
9. D.I.S., s.r.o., Křižíkova 3009/72a, 612
00 Brno.
schválila zveřejnit záměr pronájmu zemědělských pozemků (orná půda a tr-
Q
bulu městského úřadu z důvodu konání
veřejné sbírky za účelem shromáždění
dobrovolných finančních příspěvků pro
obec Bechyně, postiženou záplavami.
valý travní porost) v k. ú. Lažínky, k. ú.
Vesce a k. ú. Moravské Budějovice.
schválila žádost občanského sdružení
Paprsek radostného žití, o.s. a povolila
umístění přenosné pokladničky ve vesti-
Q
Q
Rada města na své 72. schůzi dne 11. 6. 2013:
Q
b) pořadí nabídek veřejné zakázky
v otevřeném podlimitním řízení na dodavatele stavebních prací Optimalizace
energetické náročnosti Základní školy
Havlíčkova Moravské Budějovice:
1. INEX Moravské Budějovice, s.r.o.,
schválila:
a) vyřazení nabídky uchazeče VIVAS
CZ, s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno
z účasti v zadávacím řízení z důvodu
mimořádně nízké ceny, kterou řádně
nezdůvodnil
Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
(12 359 703 Kč bez DPH)
2. POZEMNÍ STAVBY, s.r.o., Alšova
10, 669 02 Znojmo (12 477 232 Kč bez
DPH)
3. D.I.S., s.r.o., Křižíkova 3009/72a, 612
00 Brno (14 505 840 Kč bez DPH).
Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání dne 3. 6. 2013 mj.:
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
4
schválilo prodej pozemku p. č. 1727/79
orná půda o výměře 43 m2 (dle GP č.
2511-3798/2013) v k. ú. Moravské Budějovice do podílového spoluvlastnictví
(každému id. ½) panu Martinu Haasovi
a paní Boženě Štěpničkové, oba bytem
Moravské Budějovice za cenu 150 Kč/
m 2.
schválilo prodej pozemku p. č. 1381/79
orná půda o výměře 112 m2 v k. ú. Moravské Budějovice panu Luboši Tříletému, bytem Moravské Budějovice za
cenu 150 Kč/m2.
schválilo prodej pozemku p.č. 1381/78
orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Moravské Budějovice panu Jiřímu Mikyskovi st., bytem Moravské Budějovice za
cenu 150 Kč/m2.
schválilo na základě výběrového řízení
a na základě žádosti vítěze výběrového
řízení pana Michala Schlápoty, bytem
Moravské Budějovice a paní Barbory
Šamánkové, bytem Moravské Budějovice prodej pozemku p.č. 369/137 orná
půda o výměře 709 m2 v k.ú. Moravské
Budějovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. ½) výše jmenovaným za konečnou vydraženou cenu
276.510 Kč.
schválilo prodej pozemku p.č. 4239/2
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 98 m2 (dle GP č. 2499-3282/2013)
v k.ú. Moravské Budějovice za cenu
200 Kč/m2 bez výběrového řízení jednomu zájemci společnosti J+R s.r.o.,
Chelčického 315, 676 02 Moravské Budějovice, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Bedřichem Štecherem.
schválilo výkup pozemku p.č. 5248
ostatní plocha jiná plocha o výměře 15
m2 v k.ú. Moravské Budějovice od manželů Ing. Dalibora Jandy a Mgr. Marie
Jandové, oba bytem Moravské Budějovice za cenu 150 Kč/m2.
schválilo přijetí daru, a to těchto podílů
na pozemku PK 111/4 v k.ú. Vranín:
o id. 1/38 od Stanislava Nováka, bytem
Náměšť nad Oslavou
o id. 2/76 od Jana Janečka, bytem Vranín
o id. 2/76 od Zdenky Svobodové, bytem
Moravské Budějovice
o id. 4/76 od Miroslava Františka, bytem
červenec–srpen 2013
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Blažejov
o id. 1/38 od Věry Křivánkové, bytem
Vranín.
schválilo přijetí daru, a to pozemků
- pozemek p.č. 288/41 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 28 m2
a pozemek p.č. 288/43 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 20 m2
(oba dle GP č. 333-2208/2012 ze dne
21.06.2012) vše v obci Moravské Budějovice a k.ú. Jackov od Kraje Vysočina,
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem do majetku Města Moravské Budějovice.
schválilo záměr prodeje části pozemku
p.č. 1381/1 orná půda o výměře cca 150
m2 (přesná výměra bude uvedena v oddělovacím geometrickém plánu) v k.ú.
Moravské Budějovice formou výběrového řízení.
schválilo záměr prodeje části pozemku
p.č. 4259/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 (přesná
výměra bude uvedena v oddělovacím
geometrickém plánu) v k.ú. Moravské
Budějovice bez výběrového řízení jednomu zájemci panu Milanu Komendovi,
bytem Moravské Budějovice.
schválilo záměr prodeje části pozemku
p.č. 4259/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 (přesná
výměra bude uvedena v oddělovacím
geometrickém plánu) v k.ú. Moravské
Budějovice bez výběrového řízení jednomu zájemci panu Milanu Komendovi,
bytem Moravské Budějovice.
schválilo záměr prodeje pozemku
p.č.st. 119 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 33 m2 v k.ú. Jackov bez výběrového řízení jednomu zájemci paní
Bronislavě Kabelkové, bytem Jakubov
u Moravských Budějovic.
schválilo záměr směny pozemků z majetku Města Moravské Budějovice do
podílového spoluvlastnictví (každá id.
½) Mgr. Jitky Bařinkové, bytem Moravské Budějovice a Ivy Tržilové, bytem
Moravské Budějovice část pozemku p.č.
600/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 87 m2 (přesná výměra bude
uvedena v oddělovacím geometrickém
plánu) a z majetku Mgr. Jitky Bařinkové, bytem Moravské Budějovice a Ivy
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Tržilové, bytem Moravské Budějovice
do majetku Města Moravské Budějovice část pozemku p.č.st. 593 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 75 m2
(přesná výměra bude uvedena v oddělovacím geometrickému plánu) vše v k.
ú. Moravské Budějovice s doplacením
rozdílu směny v částce 150 Kč/m2.
schválilo prodej obchodního podílu ve
výši 24 % v obchodní společnosti Poliklinika Moravské Budějovice, s.r.o. za
cenu 2,888.000,- Kč. Při prodeji podílu
bude Město Moravské Budějovice postupovat podle Společenské smlouvy
obchodní společnosti Poliklinika Moravské Budějovice, s.r.o. ze dne 8. 12.
2000.
schválilo uzavření darovací smlouvy
(12MP-000587) mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR (dárce) a Městem Moravské Budějovice (obdarovaný) ve věci
přijetí daru, a to pozemků – pozemek
p.č. 4195/3 v k.ú. Moravské Budějovice, pozemek p.č. 577/1 a pozemek p.č.
4206/38 v k.ú. Lažínky a pozemek p.č.
500/5 v k.ú. Vesce u Moravských Budějovic.
schválilo předložený návrh Soupisu
nových pozemků v rámci Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Vranín dle přiloženého materiálu při snížení výměry
o vodní toky a meliorační kanály.
projednalo Závěrečný účet Města Moravské Budějovice za rok 2012 a souhlasilo bez výhrad s celoročním hospodařením Města Moravské Budějovice
v roce 2012.
neschválilo poskytnutí náhrady škody
ve výši 31.526,- Kč panu Jiřímu Závodskému, bydliště Moravské Budějovice z důvodu toho, že poškozený mohl
špatný stav chodníku předpokládat,
resp. jej musel zaznamenat. Zastupitelstvo města Moravské Budějovice plně
respektuje závěr pojišťovny Generali
Pojišťovna, a.s. ze dne 3. 10. 2012, že
poškozený nemá právní nárok na náhradu škody.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 30.000,- Kč pro pana Václava
Kováře, Moravské Budějovice na akci
I. moravskobudějovické, ochotnické,
kočovné, dramatické, divadelní společ-
Q
nosti Evžena Humpla – Bylo, nebylo,
aneb ve znaku máme rytíře.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 80.000,- Kč pro SDH Moravské
Budějovice na celoroční činnost.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 80.000,- Kč pro JUNÁK-svaz
skautů a skautek ČR, stř. 614.04 „Moravská orlice“ na celoroční činnost oddílu.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 100.000,- Kč pro Sportovní klub
JeMoBu na celoroční činnost.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 250.000,- Kč pro Tělocvičnou
jednotu Sokola Moravské Budějovice
na celoroční činnost.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 300.000,- Kč pro Sportovní klub
Moravské Budějovice na celoroční činnost jednotlivých družstev fotbalového
oddílu.
schválilo poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 300.000,- Kč pro HC Moravské
Budějovice 2005 na celoroční činnost
oddílu.
Q vzalo
na vědomí rozpočtové úpravy čís. 1, které se týkají změny příjmů a výdajů
rozpočtu města
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Upravený rozpočet
Příjmy
105,318.523,00 Kč
967.655,98 Kč
106,286.178,98 Kč
Výdaje
137,956.123,00 Kč
Kč 967.655,98 Kč
138,923.778,98 Kč
Financování
32,637.600,00 Kč
32,637.600,00 Kč
Qschválilo
rozpočtové úpravy čís. 2, které se týkají změny příjmů, výdajů a financování rozpočtu města
Schválený rozpočet
Q
Upravený rozpočet
Příjmy
106,286.178,98 Kč
8,139.312,69 Kč
114,425.491,67 Kč
Výdaje
138,923.778,97 Kč
32,412.423,65 Kč
171,336.202,63 Kč
32,637.600,00 Kč
24,273.110,96 Kč
56,910.710,96 Kč
Financování
Q
Úprava rozpočtu
schválilo přijetí úvěru ve výši 20,000.000,Kč a uzavření smlouvy od bankovního
ústavu Komerční banka, a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou 1 %.
vzalo na vědomí čerpání z FAOM v roce 2013 k 30.4.2013, výsledek veřejnosprávní kontroly u příspěvkové orga-
nizace ZIKOS, výpis činnosti Městské
policie za únor - duben 2013, informace
o výsledku hospodaření obchodní společnosti Poliklinika Moravské Budějovice, s.r.o..
ZDROJ: MěÚ-kh-
ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÝCH BUDOV
Město Moravské Budějovice zahájí v průběhu letních měsíců stavební práce na
zateplení Základní školy T. G. Masaryka
a Havlíčkova, zároveň i budovy léčebny pro
dlouhodobě nemocné. Na realizaci těchto tří
akcí „Modernizace obvodového pláště – Budova A, ZŠ TGM, nám. Svobody 903, Moravské Budějovice“, „Optimalizace energetické
náročnosti Základní školy Havlíčkova Moravské Budějovice“ a „Optimalizace energetické náročnosti – Léčebna pro dlouhodobě
nemocné Moravské Budějovice, se městu
podařilo získat finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (3.2
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry).
Modernizací obvodového pláště ZŠ TGM
bude provedena výměna okenních a dveřních výplní v budově A, zateplení pláště
a stropu posledního podlaží (podlahy půdy).
Optimalizací energetické náročnosti ZŠ
Havlíčkova dojde k zateplení zbývající části
fasády (celého sportovního pavilonu, atria
v učebnovém pavilonu), výměně zbylých
stavebních výplní sportovního pavilonu,
výměně střešních světlíků všech pavilonů
a zateplení střešního pláště rovněž všech
pavilonů a zateplení stropů částečně zasy-
paných prostor (pod 1. NP učebnového pavilonu).
V rámci optimalizace energetické náročnosti léčebny pro dlouhodobě nemocné bude
provedena výměna všech stavebních výplní
(oken, vstupních dveří), zateplení pláště objektu certifikovaným zateplovacím systémem
a zateplení stropu 3. NP (podlaha půdy)
a ploché střechy.
Způsobilé výdaje akcí pokryje podpora
(dotace) z Fondu soudržnosti ve výši 85%
a 5% dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Celková cena a vítěz výběrových řízení zde
není uveden vzhledem k dřívějšímu termínu
konání redakční uzávěrky před schválením
vítěze výběrového řízení. Tato informace bude
dostupná na webových stránkách města po
schválení radou města.
Josef Macháček,
Odbor strategického rozvoje a investic
Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města
Město zahájilo rekonstrukci technické
infrastruktury náměstí ČSA, v rámci které
dojde i k opravě stávajících chodníků. Rekonstrukce zahrnuje úpravy, popřípadě přeložky jednotlivých sítí v rozsahu řešených
ploch (kanalizační řady, vodovodní řady,
kanalizační přípojky, venkovní kanalizaci,
vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, telefonní rozvody). Oprava chodníků bude spočívat ve výměně všech povrchů chodníků a
chodníkových obrub včetně bezbariérových
úprav u všech stávajících přechodů pro
chodce v dané lokalitě a bezbariérových
úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí.
Součástí stavby jsou i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch a výměna městského
mobiliáře v řešené lokalitě. Na základě vý-
OBNOVA ZÁMKU V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH – 2. etapa
V měsíci červnu byla zahájena 2. etapa obnovy dřevěných vodorovných konstrukcí (konstrukce stropu nad 2. NP budovy zámku). Celkové předpokládané náklady 2. etapy činí
2.264.292 Kč vč. DPH. Město Moravské Budějovice jako vlastník kulturní památky přispěje
na obnovu zámku částkou ve výši 1.679.292 Kč.
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury má Město Moravské Budějovice na rok 2013 přislíbenou dotaci ve
výši 585.000 Kč. Dodavatelem stavebních prací je společnost INEX Moravské Budějovice,
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. Obnova by měla být dokončena do 30. 10. 2013.
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic
běrového řízení je zhotovitelem firma EUROVIA CS, a.s. Praha. Rekonstrukce technické
infrastruktury ulic Purcnerova, Kosmákova a
části ulice Pivovarská řeší stavební úpravy
komunikace a chodníků. Na ulici Kosmákova bude vybudováno nové parkoviště pro
6 osobních automobilů. Součástí stavby je
také rekonstrukce kanalizace a vodovodu
včetně výměny přípojek, dále rekonstrukce
veřejného osvětlení, městského mobiliáře a
úprava zeleně. Na základě výběrového řízení je zhotovitelem firma ALPINE Bau CZ,
s.r.o. Valašské Meziříčí. Situační výkresy
stavby jsou zveřejněny na úřední desce.
Zodpovědným za kontrolu a koordinaci stavby je p. Zbyněk Fučík z Odboru strategického rozvoje a investic Města Moravské Budějovice. V průběhu realizace rekonstrukce
náměstí ČSA a ulic Purcnerova a Kosmákova bude souběžně provádět společnost
RWE Česká republika, a.s. výměnu plynovodů; společnost E.ON Česká republika,
a.s. rekonstrukci rozvodů NN a společnost
02 Telefónica Czech Republic, a.s. přeložku
telefonních kabelů. Žádáme obyvatele a návštěvníky města o shovívavost při provádění
stavebních prací.
Josef Macháček
Odbor strategického rozvoje a investic
červenec–srpen 2013
5
město informuje
město informuje
Vlastimilu Bařinkovi všechny tři nové nositele titulu Zasloužilý hasič s uvedením
krátké charakteristiky zaměřené zejména na celoživotní činnost ve SDH. Dále
mimo jiné vedl: „Toto nejvyšší svazové
vyznamenání se uděluje členům Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří se
mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolné
požární ochrany a aktivně se podíleli na
realizaci jejího humánního poslání.“
Ekotrh
v Moravských
Budějovicích
Ekotrhu. Poté následovalo vystoupení dětí
z Ekokroužku Tereza, taneční a pěvecké
vystoupení žáků ze ZŠ TGM, vystoupení
školní družiny, školní hudební skupiny Paradox, žáci s recitačním pásmem a pokračoval další zajímavý program.
Co na návštěvníky mimo kulturní program čekalo? Mohli si zakoupit výrobky
z kozí farmy, přírodní čaje, sušené ovoce,
Noví nositelé titulu Zasloužilý hasič
V centru hasičského hnutí v Přibyslavi byla 3.
května 2013 předána nejvyšší hasičská vyznamenání, a to titul Zasloužilý hasič.
Mezi vyznamenanými byli také členové
Sboru dobrovolných hasičů z Moravských
Budějovic, a to: Beránek Josef, Musil Ladislav a Muška Jan. V pondělí 20. května
2013 v odpoledních hodinách přijal starosta města Moravské Budějovice Vlastimil Bařinka všechny tři nové nositele tohoto čestného titulu společně s delegací
místních hasičů.
V úvodu starosta místního SDH František Svoboda představil starostovi města
Víte, že …
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
6
se Častohostice osamostatnily od r. 1994. Dne 15. července 1993 předložilo 52
občanů této obce na radnici v Moravských Budějovicích Návrh na konání referenda o osamostatnění obce k 1. 1. 1994. Ke vzniku samostatné obec bylo zapotřebí
nadpoloviční většiny, tj. 77 hlasů. Návrh v referendu uspěl, souhlas vyjádřilo 82 ze
153 oprávněných občanů. A od roku 2008 už obec vlastnila svůj znak i prapor.
populární novinář, redaktor Lidové demokracie Stanislav Bartušek, po dlouhá léta
(v červnu 2007 se s ním Moravské Budějovice rozloučily) uveřejňoval svoje články
též v moravskobudějovickém Zpravodaji. Uměl velmi zajímavě, čtivě i s humorem
popsat místní historii, předávat svoje bohaté vědomosti i osobní vzpomínky. Narodil se 15. srpna 1918.
11.–12. července 1903 byla slavnostně otevřena první (stará) sokolovna vedle kaple sv. Jana a starého hřbitova (tehdy v polích za městem). Po celé čtvrtstoletí byla
důležitým společenským střediskem Moravských Budějovic. V roce 1904 zde bylo
vybudováno ještě letní cvičiště a v r. 1908 i jeviště.
největší zrající sklepy pro sýry u nás i ve střední Evropě jsou v Želetavě? Původní
účel velikých sklepů z 16. století byl kdysi předurčen pro zrání piva. V roce 1953 byl
však pivovar zrušen a přestavěn na sýrárnu.
v letech 1995–1998 vynaložilo město Moravské Budějovice na výkup pozemků pro
bytovou výstavbu celkem 4,5 mil korun?
už dvacet let se v Moravských Budějovicích třídí odpad? Zásadní změna nastala
tehdy i ve způsobu úhrady za odvoz odpadů. Od té doby byl zpoplatněn každý
občan, ne jen ten, kdo vlastnil popelnici. Byl to výjimečný postup, který se postupně začal využívat u všech měst a obcí. Tříděním odpadů se snížilo i množství
ukládaného odpadu, a tím město ušetřilo velké finanční prostředky za skládkování
v Petrůvkách. Vyhláška o nakládání s odpady vstoupila v platnost dnem 1. července 1993.
před rokem 1989 vysoké školy v České republice přijímaly kolem 20 tisíc uchazečů, v roce 2001 něco přes 55 tisíc a v roce 2012 kolem 98 tisíc? Nejvyšší počet
uchazečů vysokoškolského vzdělání 106 tisíc přijaly v roce 2010. K nynějšímu poklesu dochází vlivem populační křivky. V roce 2001 bylo v Česku 140 tisíc devatenáctiletých, na konci r. 2012 už je to pouze 123 tisíc.
17. srpna 1998 byl na Chelčického ulici v Mor. Budějovicích slavnostně otevřen druhý Dům pečovatelské služby s 29 malometrážními byty. Výstavba prvního domu
s 27 byty byla uvedena do provozu už v roce 1995.
letošní povodně náš region i město, bohudík, minuly. Ta poslední, koncem března
2006, která postihla i Mor. Budějovice, byla určitě v poslední době jedna z největších. Přestože se s pohromou, kterou jsme sledovali v této době v televizi, nedá
srovnávat, je vhodné si ji připomenout. Rozvodněná Rokytka se tehdy vylila na
mnoha místech z břehů, zatopila několik domů, lázně, DPS, městský park a vnikla
dokonce i do strojovny zimního stadionu.
vn
červenec–srpen 2013
Noví nositelé čestného titulu Zasloužilý hasič
– zleva: Josef Beránek, Ladislav Musil a Jan
Muška
Starosta Bařinka ve svém vystoupení
všem třem vyznamenaným hasičům pogratuloval a vyjádřil obdiv i dík za aktivní
a dlouholetou činnost ve prospěch tohoto sdružení. Vyjádřil přesvědčení, že své
bohaté zkušenosti budou předávat mladým členům sboru a sami budou i nadále napomáhat při plnění úkolů v požární
ochraně. „Proto si zaslouží naši pozornost
a úctu,“ uvedl starosta Bařinka. Dále poděkoval všem přítomným zástupcům sboru za jejich práci a přislíbil, že MěÚ bude
i nadále podporovat jejich činnosti. Za vyznamenané poděkoval starostovi města
Jan Muška. Po podpisu do Pamětní knihy
města starosta města předal vyznamenaným upomínkové předměty, obdobně
členové delegace vyznamenaným pogratulovali a předali jim dárečky spolu s kytičkou květin. Po pořízení společné fotografie následovala přátelská beseda.
Text i foto: Vlastimil Smetana
Výstavba nových parkovacích stání
v ulicích Mánesova a Jechova
Předmětem stavby je zhotovení nových parkovacích stání pro osobní automobily na ulici Mánesova
a Jechova. Bude zhotoveno celkem 49 parkovacích
stání, z toho 43 kolmých stání na ulici Mánesova a 6
kolmých stání na ulici Jechova. Obě parkovací plochy
budou ze zámkové zatravňovací dlažby. Součástí
jsou další související práce jako doplnění dopravního
značení, 3 vjezdy do sousedních zahrad, opěrná zeď
z betonových tvárnic a úprava oplocení.
Parkovací stání na ulici Mánesova může vzniknout
díky ochotě vlastníků sousedních zahrad a odprodeji
potřebné části pozemků městu, čímž vznikne dostatečná plocha pro výstavbu nových parkovacích míst.
Na základě výběrového řízení je zhotovitelem stavebních prací firma Ing. Pavel Pelán z Hrotovic s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.476.599 Kč včetně
DPH. Realizace díla proběhne v měsících červen až
srpen 2013.
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje
a investic Města Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, Město Moravské
Budějovice a Základní škola TGM Moravské Budějovice připravily při příležitosti
oslav Dne země již sedmý ročník Ekotrhu,
který se konal v pátek 17. května 2013 od
10.00 hodin v areálu místního zámeckého
nádvoří a koníren.
Slavnostní setkání zahájili žáci ZŠ
TGM, přivítali všechny přítomné, zejména
však místostarostu města Jana Kocába,
zástupce ředitele ZŠ TGM Bohuslava
Janderku a další. Místostarosta Kocáb
poděkoval všem, kteří se aktivně na akci
podíleli, a zástupce ředitele Janderka přiblížil přítomným Den země i vlastní poslání
velký výběr druhů koření, výpěstky zahradníků, potraviny v bio kvalitě, perníky,
ale také dřevěné výrobky, ručně vyráběné
košíky nebo bramborové spirálky a další.
Počasí přálo, všude panovala příjemná
nálada. Když se přiblížila šestnáctá hodina, tedy konec poutavé akce, všichni se
již těšili na příští ročník.
Text i foto: Vlastimil Smetana
Vítání občánků
v Moravských Budějovicích
Dne 18. 5. 2013 se konalo na MěÚ v Moravských Budějovicích Vítání občánků. Do řad občanů našeho města bylo přivítáno celkem 15 dětí,
z toho 8 chlapců a 7 děvčat.
Tuto akci organizuje oddělení matriky ve spolupráci se Základní uměleckou
školou v Moravských Budějovicích. Rodiče dětí byli pozváni ve dvou časových
intervalech, podle měsíce narození dítěte,
do zasedací místnosti. Děti slavnostně
přivítala do života Bc. Jana Kiesewetterová. Součástí této akce byl i kulturní program žákyň ZUŠ pod vedením učitelek
paní Čírtkové a paní Zavadilové. Chtěli
bychom jim poděkovat za jejich účast. Nechyběl ani podpis rodičů do pamětní knihy
města. Pro vítaná miminka byl připraven
věcný a finanční dárek, pro rodiče kytička
a pamětní list.
Marie Janoušková
matrikářka MěÚ Moravské Budějovice
foto: Pavel Čírtek
MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ DEN MATEK
Druhou květnovou neděli slavily maminky svátek a ani v Moravských Budějovicích tomu nebylo jinak. Letošní program byl připraven
v MKS Beseda, kde bylo k dispozici pro všechny návštěvníky občerstvení a především více než dvě hodiny kvalitní zábavy, o kterou se
postarali všichni účinkující, kterých nebylo málo. Pásma básniček,
písniček a tanečků si připravily mateřské školky Fišerova, Husova,
Šafaříkova a mateřská škola Lukov. Děti z Domu dětí a mládeže
Budík měly pro maminky připravené krásné vystoupení mažoretek
a břišních tanečnic, které oslnily dipokračování na str. 8
váky nejen tancem, ale i nádhernými
červenec–srpen 2013
7
z mikroregionu
z mikroregionu
POMNÍK NA HRÁZI RYBNÍKA V JACKOVĚ
Z podnětu členů Osadního výboru v Jackově bylo
nákladem Města Moravské Budějovice provedeno
statické zajištění stability
tohoto pomníku odbornou
firmou STABO s. r. o. Moravské Budějovice, písmo
obnovil p. Roman Brňák.
Základ pomníku byl vlivem
vodních vln značně poškozen, podemletý, již nestabilní. Vrchní část
pomníku byla značné nakloněna směrem
do vody a hrozilo její zřícení. Toto by byla
věčná škoda, protože potom by asi již nikdo opravu nezajistil.
O historii pomníku ze záznamů Moravského Zemského archivu v Brně, Státního
okresního archivu Třebíč, pracoviště Mor.
Budějovice a farní knihy Mor. Budějovice
uvádím:
Dne 22. července roku 1901 před půlnocí procházel na služební cestě Jackovem
směrem ke mlýnu četník Vincenc Hloušek
(v některých písemnostech je uváděno
křestní jméno Hynek, na pomníku je uveden jako Čeněk).
Při této pochůzce byl zastřelen. Pocházel z Jaroměřic
u Jevíčka. Další podrobnosti
této události zaznamenané
ve spisech u Zemského četnického velitelství v Brně a u
tehdejšího Krajského soudu
ve Znojmě je dle mého názoru nevhodné uveřejňovat.
Na jeho počest a památku zřídilo důstojnictvo a mužstvo četnického Zemského velitelství č. 4 v Brně tento pomník na
hrázi panského rybníka. Dne 20. července 1902 při příležitosti 1. výročí události
za přítomnosti 31 četníků s rytmistrem,
zástupců zeměpanských úřadů, zástupců
Spolků dobrovolných hasičů Města Mor.
Budějovic a okolních obcí, dále za přítomnosti členů Spolků vojenských vysloužilců
v Mor. Budějovicích, Jemnici a Blížkovicích, za přítomnosti velkého počtu obyvatelstva byl pomník slavnostně farářem
z Mor. Budějovic posvěcen.
Den matek
a Den dětí v Lukově
Za finanční podporu stavebních prací
patří poděkovat Městu Moravské Budějovice.
Sepsal Jan Šťastný
Foto: Vlastimil Smetana
V neděli 26. května se v naší obci
uskutečnila oslava ke Dni matek. Přítomné hosty přivítali starosta obce Ing.
Lubomír Kosík a zástupkyně ředitelky
ZŠ a MŠ Bc. Marie Petříčková a společně popřáli maminkám k svátku hodně
štěstí, zdraví a úspěchů. Poté následovalo pásmo písniček, scének, tanečků
a básniček, které nacvičily děti z mateřské a základní školy Lukov se svými učitelkami. Na závěr příjemného nedělního
odpoledne připravila ZŠ a MŠ ve spolupráci s OÚ Lukov soutěže ke Dni dětí.
Kluci a holky plnili na stanovištích různé
úkoly a za svoji snahu obdrželi sladkou
odměnu.
Kříž na Františku u Želetavy
Kříže a další drobné památky jsou k vidění na cestách do školy či do práce i při
putování krajinou pěšky, na kole nebo
z okénka auta. Patří do krajiny, kterou oživují a doplňují její duchovní rozměr. Jsou
tady a stojí za to se u nich na chvíli zastavit, pokochat se jejich krásou, zamyslet se
nad jejich osudem a někdy také nad jejich
stavem. Mnoho je jich krásně a s láskou
udržovaných, ale mnoho jich je také zapomenutých a opuštěných. Jako ten na
kopci Františku u Želetavy, po léta zarostlý v křoví.
Psal se rok 1851,
kdy pod kopcem oral
rolník František Novák ze Želetavy. Náhle se přihnala bouře, blesk uhodil do
železné radlice, voli
se utrhli a utekli, oráč
byl odmrštěn pod
vysokou mez. Teprve po delší době se
probral a byl rád, že
to přežil. Na památku
tam nechal postavit
kříž a kopec s dalekou vyhlídkou byl od té
doby nazván František.
Kamenný kříž celkem bez úhony přečkal
do dnešních dnů, jen bylo nutné ho vyčistit, ošetřit a natřít kovové části a osvobodit
ho ze zajetí kopřiv, trní a náletových dřevin. Odborných prací se ujala firma pana
MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ DEN MATEK
kostýmy. Besedou se linuly i libé zvuky zpěvu, o které
se postaral dětský pěvecký sbor Kapky při ZUŠ Mor.
Budějovice. Návštěvníky rozhodně nenechalo klidné vystoupení dětí z kroužku Zumby
ze základní školy T. G. Masaryka a ani vystoupení dětí a starších dětí z Danece Aerobic TJ Sokol Mor. Budějovice, které předvedly vytoupení nejen aerobicu, ale tančilo se
i street dance, polka a jive. Obrovský dík patří všem učitelkám a vedoucím kroužků či
sboru, které s dětmi secvičily tyto krásné a originální vystoupení. Své kouzlo celému
dni nepochybně dodal i moderátor Miroslav Kratochvíl, který sršel vtipem a rozesmál
nejednu maminku.
Den věnovaný maminkám k jejich svátku má u nás již svoji tradici a budeme doufat
a těšit se, že tomu tak bude i nadále.
text: Lenka Šuckrdlová, foto: Pavel Čírtek
dokončení ze str. 7
8
červenec–srpen 2013
Škarka z Kojetic a ostatní práce vykonala
parta nadšenců ze Sokola Želetava. 15.
června bylo dílo dokonáno. Na mezi za
křížem bylo vysázeno pět lipek, vystavěna
suchá zídka, vedle kříže umístěna bytelná
lavička, aby se příchozí mohli v klidu a pohodlí pokochat nádherným výhledem do
širého okolí. Podle svých možností pomáhaly i děti. Také nacvičily příběh o Františkovi a s velkým úspěchem scénku zdárně
předvedly. Pomocí detektoru kovů vypátraly nefalšovaný poklad – krabici bonbónů (s příměsí šroubů) a na louce za křížem
vyzkoušely svoji šikovnost v zajímavých
soutěžích.
Tato akce se uskutečnila díky mimořádné finanční podpoře NNO v kraji Vysočina, kterou vyhlásil KOUS Vysočiny a díky
podpoře Obce Želetava. Obnova této památky je však především o čase a lidech
ochotných pomoci a ti v Želetavě naštěstí
jsou.
Foto a text: O. Nováková
Poděkování patří dětem a zaměstnancům ZŠ a MŠ, Obecnímu úřadu Lukov za
finanční podporu, TJ Lukov za bezplatné
zapůjčení sálu, panu Václavu Částkovi
za ozvučení, rodičům za hojnou účast
a všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci.
Text: Blanka Potěšilová
Foto: Martin Bartoš
Eva Karásková
Dětský den v Lázu
Na sobotu 8. 6. 2013 si zastupitelé obce přichystali zábavné odpoledne ke Dni dětí.
Pro děti byla přichystána celá škála soutěží a her, za které byly sladce odměněni. Letošnímu dětskému dni přálo nebývale vydařené počasí, což se odrazilo na hojné účasti
místních i dětí z okolních vesnic. Na své si přišli i rodiče, pro které bylo přichystáno
bohaté občerstvení. Poděkování patří všem sponzorům, díky nimž neodcházelo žádné
dítě domů s prázdnou. Poděkování patří také organizátorům. Těšíme se příští rok na
shledanou.
Text: Martin Chalupa, Foto: Monika Tržilová
PŘÍJEMNĚ PROŽITÝ DĚTSKÝ DEN
Na 8. června jsme v Častohosticích naplánovali Dětský den. V letošním roce nebyla slavnost pro děti přímo u nás ve vsi, ale v Lažínkách na ranči Appaloosa, kde
nás majitelka tohoto zařízení
pěkně přivítala. Pro děti měla
připraveno několik soutěží, jako
třeba hod podkovou nebo házením míčkem na plechovky. Kdo
chtěl, mohl si udělat krásnou
indiánskou čelenku či nakreslit
obrázek koně. Tři nejhezčí obrázky byly odměněny jízdou na
koni. Děti si mohly také jít jen
tak zaskákat na trampolínu, ale
přesto je nejvíc lákala jízda na
koni. A nejen děti, tuhle možnost
využilo i několik rodičů.
Pro děti pak bylo nachystané menší občerstvení, a to: párek v rohlíku a limonáda, pak
dostaly i malou sladkost. Rodiče si zase raději dali kávu, ke které od majitelky dostali
domácí štrúdl či tvarohové rohlíčky. Počasí nám krásně vyšlo a ani děti nějak domů
nechvátaly.
Ještě jednou bych touhle cestou chtěla poděkovat paní Zikmundové i ostatním zaměstnancům ranče za příjemně strávené odpoledne.
Text i foto: Blanka Mácová
Dětský den v Jackově
V sobotu l. června 2013 ve třináct hodin se
na dětském hřišti sešlo dvacet dětí. Pro ně byla
připravena spousta soutěží a her se sladkou
odměnou za každou splněnou disciplínu. V patnáct hodin přijeli dobrovolní hasiči z Moravských Budějovic,
kteří předvedli všem přítomným
vybavení hasičského vozu MAN s následnou ukázkou rozstříhání dveří
osobního automobilu.
Poté se pokračovalo v soutěžích a hrách. Děti namalovaly křídami na
silnici vlak, který měl 67 vagonků a měřil skoro sto metrů. Do poslední
disciplíny v jízdě na kotouči se zapojili i dospělí. Následovalo opečení
špekáčků a rozdání medailí. Celou akci doprovázelo vcelku dobré počasí a skvělá atmosféra. Tímto bych chtěl poděkovat SDH Moravské
Budějovice, osadnímu výboru v Jackově, SDH Jackov a především organizátorům celé akce.
Za SDH Jackov Miroslav Klímek-starosta sboru
červenec–srpen 2013
9
z mikroregionu
z mikroregionu
Oslava 125 let trvání hasičského sboru v Martínkově
Letošní rok je v Martínkově rokem samých oslav. Květnové oslavy obnovení martínkovského chrámu vystřídala červnová oslava 125 let trvání hasičského sboru. Zásluhu na tom, že v roce 1888 v Martínkově hasičský sbor vznikl, měl farář Josef Ševčík
a nadučitel František Studený. Sbor v tehdejší době
čítal pouze 24 členů a i přes
skromné vybavení, které měl
v tehdejší době k dispozici,
patřil k nejaktivnějším spolkům ve vesnici vůbec.
Na odkaz tehdejších zakladatelů navazovaly postupně další generace hasičů. Ta
současná se může chlubit
svými 105 členy a kvalitně
vybavenou, téměř ještě novotou vonící hasičskou zbrojnicí. V sobotu 8. června se více než polovina členů sboru
sešla v místní sokolovně, aby společně oslavila toto významné výročí. Valnou hromadu
zahájil starosta sboru Jaroslav Veselský, který ve svém projevu připomněl některá důležitá data z historie sboru. Poté byla některým zasloužilým členům sboru předána vyznamenání za jejich příkladnou činnost. V průběhu valné hromady dostal slovo i host tohoto
shromáždění - starosta okrsku pan Václav Posád, který zdůraznil nezastupitelné místo
hasičů v jednotlivých obcích i v našem státě vůbec.
Slavnostní večer zakončilo občerstvení a následná taneční zábava.
Text i foto Blanka Veselská
Kácení máje v Cidlině
Jak velí tradice Filipojakubské noci, proběhlo v Cidlině nejen pálení čarodějnic, ale i stavění máje, která byla místními ženami krásně
opentlená. Zdobila obec celý měsíc a poslední
den v květnu došlo, opět podle tradice, k jejímu
pokácení.
Této akce se i letos zúčastnili v hojném počtu
obyvatelé Cidliny a rovněž, jako každým rokem,
proběhlo losování.
Pokácenou máji vyhrál student Jan Vecheta,
k čemuž mu všichni blahopřejeme.
Po této akci se všichni přesunuli do tepla místního Senátu, kde pokračovala zábava
a občerstvení.
Text a foto Ing. M. Smetanová
Domamilské hry
14. června 2013 uspořádala ZŠ a MŠ Domamil tradiční sportovní dopoledne pro okolní školy nazvané Domamilské hry. Letos se to díky počasí povedlo až na třetí pokus.
Všechny děti byly rozděleny do dvou věkových kategorií a soutěžily v tradičních disciplínách: běh na 50m, hod kriketovým
míčkem a skok daleký. Každá škola pak sestavila družstvo pro fotbal
a vybíjenou. Letošního ročníku se
zúčastnilo šest škol z Domamile,
Budkova, Litohoře, Jakubova, Budče
a Budíškovic.
Od začátku soutěžení bylo na
všech vidět velké zaujetí a touha podat ten nejlepší výkon. Na ty nejlepší
čekaly medaile, diplomy a poháry.
Kromě sportovníhozápolení děti ze
všech sil také povzbuzovaly své kamarády.
Ve vybíjené suverénně vyhrály děti z Budkova, ve fotbale bezkonkurenčně zvítězili
kluci z Domamile. Celé Domamilské hry proběhly tak, jak měly, a všichni se rozjížděli
do svých domovů s pocitem příjemně stráveného dopoledne. A už nyní se všichni těšili
na příští ročník.
Pavel Šplíchal
10
červenec–srpen 2013
Cidlina má opravený potok
V květnu 2013 byla v Chalupách dokončena oprava potoka, jehož havarijní stav
hrozil zmenšením průtoku a tím možným
rozlitím vody a záplavami.
Oprava se uskutečnila díky vytrvalému
jednání vedení obce s Povodím Moravy.
Dnes už je opravena i cesta kolem potoka, čímž se vytvořila další pěkná část
Cidliny.
Tuto akci jsme všichni ocenili zvláště
v době, kdy část České republiky postihly ničivé povodně, a proto každá úprava
toku, která tomu může alespoň částečně
zabránit, se cení.
Vedení obce chce pokračovat v úpravách dalších částí potoka, aby byl život
a majetek občanů co nejvíce chráněn.
Text i foto: Ing. Marie Smetanová
Mimořádnou a neopakovatelnou
slavnost zažili ve dnech 24. - 26. května občané Marttínkova a také všichni
rodáci a návštěvníci obce. Uběhlo totiž právě 300 let od chvíle, kdy došlo
k obnovení místního kostela Navštívení Panny Marie. Původní gotický chrám
byl husity roku 1421 zničen a zachovala
se z něj pravděpodobně jen kamenná
křtitelnice, která v podstatě slouží při
křtech v kostele dodnes. Zásluhu na
tom, že byl na místě původního chrámu
kostel znovu vystavěn, má lesonický
pán Karel Theofil hrabě z Aichpichlů.
Oslavy, které byly připravovány již několik měsíců předem, trvaly téměř tři dny.
V pátek večer byl kostel otevřen pro širokou veřejnost v rámci Noci kostelů. Po
slavnostní mši si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu kalichů a obětních roušek a pro ty odvážnější se otevřela i věž
kostela.
V Martínkově
se slavilo
Sobotní odpoledne začínalo
opět v kostele, kde slavnost zahájili trubači z Lukova. Poté se
příchozí mohli dozvědět různé
zajímavosti z historie kostela,
poslechnout si pěvecké vystoupení mladších martínkovských
děvčat a také přivítat vzácné
hosty. Poté už se všichni pomalu přesouvali do místní sokolovny, kde na všechny čekalo malé
občerstvení s ochutnávkou více
než 250 vzorků vín z Moravy. Večer byl
ukončen posezením u cimbálu, na kterém
vystoupil martínkovský krojovaný soubor
Džbánek.
I neděle pokračovala ve slavnostním
rázu. V jedenáct hodin začínala v krásně
vyzdobeném kostele mše svatá, kterou
Zateplení obecního úřadu
v Jakubově
V červnu bylo dokončeno zateplení budovy obecního úřadu a hasičské
zbrojnice. Byla zhotovena nová fasáda
a vyměněna okna. Celá akce byla podpořena dotací ze SZIF přes MAS Moravskobudějovicko částkou 320.000,- Kč.
Koncem května také začalo zateplování
dalších dvou obecních budov: Mateřské
školy a Kulturního domu. Obě akce byly
tentokrát podpořeny dotací z OPŽP. Vše
by mělo být hotovo do konce července,
kdy se uskuteční Setkání rodáků a přátel
obce. Dalšími stavebními akcemi, které se
v Jakubově díky získaným dotacím uskuteční, jsou: solární ohřev vody ve SPORTclubu, celková rekonstrukce sociálních
zařízení v základní škole, výměna části
veřejného osvětlení a vybavení komunitní
kompostárny.
Text i foto: Miroslav Kabelka
sloužil novoříšský opat Marian Kosík. Sešly se na ní všechny generace a vyslechly
s nadšením nejen slova pana opata, ale
také zpěvy martínkovského sboru Jordán. V odpoledním programu si většina
z účastníků slavnosti nenechala ujít ani
vystoupení téměř padesátičlenného třebíčského sboru Musica Animata, který
musel nadchnout úplně všechny.
Celé oslavy poté zakončilo hromadné
vypouštění symbolických tří set balónků
s logem martínkovského kostela. Celou
tuto akci podpořil i Kraj Vysočina a finance, které se při těchto oslavách získaly,
půjdou na opravu interiéru chrámu. Všem,
kteří se této akce zúčastnili anebo jakkoliv
přispěli k jejímu zdárnému průběhu, ještě
jednou děkujeme.
Text i foto Blanka Veselská
Boží tělo v Martínkově
Ze života hasičů v Častohosticích
Rok se s rokem sešel a sobota 18. května patřila u nás v Častohosticích mladým hasičům.
Letos se tu konal již 9. ročník soutěže o Pohár starostky obce. Při nástupu se letos sešlo 40
družstev, všechny na úvodu přivítal velitel hasičů Petr Plaček, následovně i starostka obce
Marie Vláčilová, nakonec vedoucí okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu Třebíč
Miroslav Svoboda. Na start jako první šlo družstvo mladších hasičů z Domamile, které teprve letos začalo soutěžit. Domácí družstvo starších hasičů šlo na start až jako pětadvacáté
a s časem 29,46 se umístili na 15. místě. U nás teď už soutěží jen jedno družstvo, a to
družstvo starších. Protože na podzim po dovršení
patnácti let odešli z družstva mladých hasičů hned
3 členové a 2 děti odešly od hasičů úplně, nezbylo
nám než udělat jen jedno družstvo.
Nejlepší čas v kategorii starších 13,72 patřil družstvu z Hvězdoňovic, které na start nastoupilo jako
poslední. V kategorii mladších se s časem 15,15 na
prvním místě umístilo družstvo z Kojetic.
Druhý den dobrovolní hasiči, děti i dospělí, vyrazili
do družstva na brigádu na sběr kamene. Chodíme
tak každý rok, takže ani letos tomu nebylo jinak.
O týden později 25. května mladí hasiči vyrazili do
Petrovic na soutěž Okresní kolo Plamen. Zde se běží štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60,
štafeta 400m CTIF a požární útok. Vše se běží 2x a počítá se vždy ten lepší čas. Z celkových
19 družstev naši hasiči skončili na krásném 8. místě.
Text i foto: Blanka Mácová
V neděli 2. června proběhla v Martínkově slavnost Božího těla. Průvod ke
čtyřem slavnostně ozdobeným oltářům
patří k těm tradicím, které Martínkovští
chtějí zachovat i pro budoucí generace.
Loňskou slavnost Božího těla provázel
prudký déšť, při kterém většina účastníků promokla úplně na kost. V letošním
roce všichni doufali, že se nic podobného už se opakovat nebude. Naše přání
však zůstala nevyslyšena. Pršelo i letos. Sice méně, ale trvale.
Naštěstí ani tato skutečnost neodradila většinu příchozích a slavnost
proběhla důstojně. Snad už příští rok
opravdu vysvitne sluníčko…
Text i foto. Blanka Veselská
červenec–srpen 2013
11
z mikroregionu
z mikroregionu
které jiné družstvo než domácí. Jenže ani
to málem nevyšlo. Ostatním družstvům se
moc nedařilo. Buď nemohla nasát vodu,
nebo měla špatně zapojený rozdělovač,
takže to na trati musela zapojit znova. Ale
nakonec se to podařilo družstvu Lažínek
„B“, které šlo na start jako páté, a tak putovní pohár letos putuje k nim. Lažínky „A“
pak vyhrály soudek piva. Častohostice
„A“ skončily na 2. místě a „B“ skončilo na
4. místě.
Memoriál Káji Hochmana
Sbor dobrovolných hasičů v Častohosticích uspořádal dne 1. června 2013
již 12. ročník Memoriálu Káji Hochmana. Dříve než začala vlastní soutěž, navštívili místní hasiči, muži i ženy, místní hřbitov, kde na hrob svého kamaráda
položili kytici květů.
Při nástupu se sešlo 7 družstev mužů
a 5 družstev žen. Přítomné přivítal starosta místních hasičů Petr Plaček a starostka
obce Marie Vláčilová. Minutou ticha přítomní uctili památku Káji Hochmana. Poté
následovalo losování o pořadí, dle kterého budou družstva soutěžit. Z obce Čas-
tohostice nastoupila dvě družstva mužů
„A“ a „B“ a jedno družstvo žen. Muži mají
trochu jiné podmínky při závodech, jejích
káď je zabudovaná přímo v terénu.
Protože již dva roky za sebou zůstal
putovní pohár v obci, bylo přáním pořadatelů, aby v letošním roce pohár získalo ně-
Ženy šly na klasický útok a naše družstvo žen získalo 1. Místo. Další kolo patřilo
soutěži o láhev šumivého vína, kterou vyhrálo družstvo z Jaroměřic.
Nakonec naši mladí hasiči předvedli
ukázku v požárním útoku.
Po nástupu, kdy byly již předány diplomy a zasloužené poháry, rodina Hochmanova předala dětem perníkové medaile,
a protože ten den byl i Dnem dětí, dostal
ještě každý i čokoládu k jejich svátku
a všem ostatním pak předali dort ve tvaru
poháru.
Text i foto Blanka Mácová
LESONICKÉ SENIORKY ZA PAMÁTKAMI TŘEBÍČE
Lesonické seniorky se vydaly do Třebíče. Jak už to tak bývá, jezdíme do zahraničí a tomu, co máme v okolí, nevěnujeme
příliš velkou pozornost. Jedeme si prohlédnout Židovskou čtvrt´, Židovský hřbitov a baziliku sv. Prokopa. Tyto památky
jsou od roku 2003 zapsány na prestižním
seznamu UNESCO. V naplánovaný den
počasí nepřeje, ráno zima, zataženo, před
polednem vykoukne sluníčko. Po rychlé
domluvě se scházíme na zastávce.
Jdeme po mostě přes řeku Jihlavu
a vcházíme do Židovské čtvrti. První zmínka pochází z roku 1410. Vznikla na malém
prostoru mezi řekou a skalami. Jdeme
úzkou uličkou mezi domky, procházíme
kolem domu Selingmanna Bauera, který
byl postaven před rokem 1798 a je sou-
12
červenec–srpen 2013
částí prohlídky Zadní synagogy. Je zde
vidět, jak žila židovská rodina. V přízemí
obchod, v patře obytné prostory. Tento dům měl věcné břemeno. Nachází se
v něm schodiště, které zajištovalo ženám
přístup na ženskou galerii sousední Zadní
synagogy. Ženy nesměly vcházet hlavním
vchodem.
Zadní synagoga byla postavena v roce
1669. Její východní stěna směřuje k Izraeli. Vnitřní výmalba zobrazuje oblohu posetou hvězdami a západ slunce. Na galerii
se nachází model Židovského města, jak
vypadalo v roce 1850.
Kolem hotelu Joseph, pocházejícího
z roku 1699, jdeme na Hrádek, odkud je
krásný výhled na město a kde se nachází Židovský hřbitov. Celý ho procházíme,
je pěkně udržovaný. Obdivujeme krásné
náhrobky, kterých je zde více než 3000.
Nejstarší čitelný pochází z roku 1630.
Ted´ již míříme k bazilice sv. Prokopa.
Nejprve prohlížíme Benediktínskou bylinkovou zahrádku, kde každá bylinka má
svou jmenovku. Kupujeme si vstupenku
na prohlídku baziliky, máme to i s výkladem průvodkyně. Dozvídáme se celou její
historii. Je to unikátní kamenná stavba
postavená v letech 1240 až 1260. V opatské kapli se nacházejí fresky z poloviny
13. stol. a jsou druhé nejstarší na Moravě po freskách v rotundě sv. Kateřiny ve
Znojmě. Prohlížíme i románskou kryptu, která ke konci 16. stol. sloužila jako
pivovarský sklep. Je tu pořádná zima.
Sousední zámek vznikl přestavbou benediktínského kláštera. Ten byl založen již
v roce 1101. V současné době se opravuje. Před několika lety byl pohled na něj
dost deprimující. Po rekonstrukci to bude
další chlouba Třebíče.
Po prohlídce památek se jdeme občerstvit do nedalekého pivovaru. Vaří se zde
několik druhů piva. Dáváme si topinku
a zapíjíme pivečkem. Obojí nám chutná.
Autobusem se vracíme domů. Bylo to
krásné a poučné odpoledne.
Podrazká Miroslava
Kulturní přehled mikroregionu
II. setkání rodáků a přátel obce Domamil 6.–7. července 2013
Program:
Sobota 6. července 2013
15.00 Zahájení výstavy koláží a fotografií domamilské rodačky Gabriely Kopcové
v prostorách
měšťanské školy.
16.30 Fotbalové utkání rodáci proti ženám
20.00 Tradiční zábava v sokolovně, hraje skupina
Credit.
Neděle 7. července 2013
08:30 Sraz účastníků oslav u budovy obecního úřadu, průvod do kostela
09.00 Mše svatá v kostele sv. Prokopa, po ukončení mše uctění památky zemřelých hasičů
položením věnce na hřbitově
11.00–13.00 Oběd (v jídelně MŠ – nutno předem
zamluvit)
11.15 Prezentace SDH Domamil ke 120. výročí založení sboru v obci, hasičská zbrojnice
13.05 Slavnostní průvod obcí od hasičské zbrojnice
13.30 Kulturní program v sokolovně
– slavnostní přivítání rodáků, občanů, přátel a hostů
– vystoupení dětského folklorního souboru Mateřídouška
– vystoupení žáků základní školy
– slavnostní udělení praporu SDH Domamil
– předání hasičských ocenění
– vyhlášení nejstaršího a nejvzdálenějšího rodáka
V neděli během oslav bude vyhrávat dechová kapela Hudba z Marsu Revajvl.
Obecní budovy: základní škola, mateřská škola,
knihovna a hasičská zbrojnice budou zpřístupněny
v neděli od 9.00 do 13.00 hodin.
Na setkání jste srdečně zváni
Starosta obce Radek Menšík
Setkání rodáků a přátel obce Jakubova
Srdečně zveme všechny rodáky a občany na již 4.
Setkání rodáků a přátel obce, které se uskuteční po
čtyřech letech v sobotu 27. července a v neděli 28.
července 2013. Setkání se uskuteční za finanční
podpory Kraje Vysočina.
Sobota 27. července 2013
14.00–16.00 Kulturní program
– zahájení
– vystoupení dětí mateřské školy,
– vystoupení žáků základní školy,
– vystoupení Jakubovského hudebního souboru,
– křest stolního kalendáře na rok 2014
– položení věnců k památníkům padlých
16.00–18.30 Výstava a otevření obecních budov:
– mateřské školy, školní jídelny, knihovny, kostela,
hasičské zbrojnice a obecního úřadu,
– výstava kroniky, fotografií z dění v obci a činnosti
společenských organizací, promítání videokazet
o Jakubovu ve SPORTclubu,
20.00–2.00 Taneční zábava v kulturním domě
Neděle 28. července 2013
09.00–10.00 Mše sv. za všechny rodáky
13.00–14.00 Slavnostní průvod obcí
14.00–17.00 Posezení s hudbou
– vystoupení dechové hudby Horané
– vystoupení jakubovských mažoretek,
– vystoupení dětského dramatického
kroužku Kubík.
14.00–17.00 Výstava
– výstava kroniky, fotografií z dění v obci a činnosti
společenských organizací, promítání videokazet
o Jakubovu ve SPORTclubu.
Změna programu vyhrazena.
Želetavští turisté byli na návštěvě ve mlýně
Lidé by měli hodně cestovat a poznávat všechno na vlastní oči, ale nejdřív by
měli začít kolem sebe, blízko, tam, co se
narodili a kde bydlí, a pak se teprve pustit dál. K tomu vůbec není potřeba moc
peněz, stačí ruksáček na záda, trochu
jídla a může se vyrazit. Třeba na Dašov
do mlynářského muzea, ve kterém paní
mlynářka a pan mlynář přívětivě zvou návštěvníky a umí poutavě vyprávět o starých časech, mlynářském řemesle a životě ve mlýně v první polovině dvacátého
století. Cestou ze Želetavy se můžete
zastavit na vrcholu hory Mařenky a pokochat se dalekým výhledem z nové rozhledny. Odpočinek a opečený špekáček
u dašovského rybníka také přijde vhod.
Uhasit žízeň zde můžete u známého pramene s dobrou vodou, pro kterou si lidé
jezdí z širokého okolí. A jestliže se navíc
vyvede i počasí, budete navýsost spokojení jako třicítka turistů ze Želetavy, kteří
se vydali v neděli 9. června za poznáním
okolí své rodné obce.
Text a foto: Olga Nováková
I MORAVSKOBUDĚJOVICKO MÁ SKUTEK ROKU 2012
10. června tohoto roku předal pan
hejtman MUDr. Jiří Běhounek na zámku
ve Velkém Meziříčí ocenění za umístění
v anketě Skutek roku 2012 celkem 24 jednotlivcům a právnickým osobám. Všechny
charakterizuje skutečnost, že se o vlastní
vůli rozhodli dělat něco více, než je jejich
povinnost. Ať už na poli kultury, zdravotně sociální činnosti či v ochraně životního
prostředí se spousta lidí snaží něco udělat
pro své spoluobčany, pro místo, kde žijí.
Již před několika lety se Kraj Vysočina
rozhodl, že takové skutky ocení, a to u činů
jednotlivců na základě hlasování veřejnosti v anketě nebo u právnických osob na základě hodnocení odborné poroty.
Zadíváme-li se na portál kraje Vysočina
na vyhodnocení akce Skutek roku 2012,
může nás napadnout, že na Moravskobudějovicku není dost ocenění hodných
iniciativ jednotlivců a spolků. Není to tak
úplně pravda. Tisková zpráva totiž uvádí
adresu jednotlivce či právnické osoby a ta
se ne vždy kryje s místem, kde byl skutek
roku vykonán.
Platí to konkrétně o Františku Břinkovi
z Třebíče, který získal druhé místo v kategorii fyzických osob na poli kultury a umění. František Břinek je rodák z Domamile,
podniká v Moravských Budějovicích a za-
sloužil se valnou měrou o obnovení kříže
s pietou nad obcí Domamil. O této aktivitě Vlastivědného a okrašlovacího spolku
Domamil jsme už na stránkách Moravskobudějovicka psali. A byli to také členové spolku, kteří svého spolupracovníka
a mecenáše na ocenění v anketě Skutek
roku 2012 navrhli.
Nelze se divit, když František Břinek
spolku pomohl finančně, materiálně
i vlastní odbornou prací.
Když přijedete do Domamile, zastavte
na chvíli svůj spěch, vystoupejte na vrch
zvaný Na dálce, kde ve smíšeném lese
naleznete kříž s pietou. Spočiňte na chvíli
před křížem, pokochejte se pohledem na
široké okolí z místa několik desítek metrů odtud, které je pro poutníky osazeno
lavičkou. A děkujte, že se v kraji nezapomíná na hodnoty, ze kterých vzešla naše
civilizace, na tradice a na soužití člověka
s přírodou.
Pro to všechno si přejme stále více
skutků roku. I těch neoceněných a nedoceněných.
RNDr. Jiří Schlanger, Vlastivědný
a okrašlovací spolek Domamil
http://www.kr-vysocina.cz/oceneni-skutekroku-letos-ziskalo-24-vyjimecnych-aktivit-aosobnosti/d-4051730/p1=1013
červenec–srpen 2013
13
ze školství
školství
ze
ze školství
SANDMÄNNCHEN NA GYMNÁZIU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Jaro je už v plném proudu, dokonce už někteří začínají počítat dny, které zbývají
do konce školního roku, přesto se dá ještě kromě zkoušení zažít také něco veselého
a přitom se i něco přiučit a ověřit si znalosti v kontaktu s rodilým mluvčím a trochu se
jazykově osmělit. Studeti 1. C si toto všechno vyzkoušeli na vlastní kůži. Myšlenka,
že budeme nocovat ve škole, vzešla od studentů, a tak jsem si řekla, že strávit odpoledne můžeme určitě hrami a povídáním, ale chtěla jsem, aby se jednalo nejenom
o odpočinkovou činnost, ale aby si moji prvňáčci uvědomili, že by kromě všudypřítomné angličtiny měli také více pozornosti věnovat druhému cizímu jazyku a že je možné
mezi jazyky klidně „přepínat“.
Ve čtvrtek 16. května proběhl na naší
škole „první německý večerníček - Sandmännchen“. Na pomoc jsem si přizvala
Maxe a Floriana z Hodiny H a také Radku Doležalovou, Radku Filipskou a Annu
Maršíkovou, studentky třetího a čtvrtého
ročníku, kteří mi s organizací a provedením pomohli a jimž patří můj dík.
Pro studenty 1.
C jsme připravili několik aktivit,
které spojily prvky
hry a zároveň vyžadovaly komunikaci. Na začátek
jsme se rozehřáli
pomocí oblíbené
stolní hry „Tictak bum“. Potom
už jsme přivítali
dva mladé Němce z organizace
Hodina H. a na
úvod pro seznámení jsme zapojili pohyb
i zpěv. Jako „ledolamka“ zapůsobila rytmická písnička „Tancuj, tancuj…“, kterou
jsme jim zazpívali německy, a pak jsme je
učili českou variantu. Oběma se moc líbila také folková písnička „Stánky“, kterou
jsme jim předvedli, na oplátku nás naučili
písničky „Kukuck und Esel“ a pohybovou
„Ein Stock und ein alter Mann“.
Následovalo „křeslo pro naše hosty“, kdy
nám oba svoje vyprávění doplnili prezentací
o nejen sobě, ale i o svých městech Lipsku
a Berlíně. Během večera poté ještě Florian připravil prezentaci a ukázal nám Berlín
očima Berlíňana, zajímavá místa i zákoutí
a také typické bleší trhy. Studenti 1. C si
zase pro ně připravili vyprávění o sobě
a svých koníčcích a také prezentovali nejlepší ukázky ze školního projektu „Můj kousek německy mluvících zemí“. Stále bylo
co dělat a postupně se zábrany z toho, že
nerozumím, a obava klást otázky rozplynuly a vytvořila se výborná atmosféra.
„Mission impossible“ není pouze název
filmu s Tomem Cruisem, ale my jsme si
ho vypůjčili na celokolektivní hru s velkým
množstvím úkolů, které v napjatém časovém termínu musí skupina splnit. Všechny úkoly se vztahovaly k němčině
a také k německým reáliím. Při
zadání úkolů, což
bylo v němčině, se
studentům zdálo,
že není možné
všechno
zvládnout, ale nakonec
jazykové, výtvarné i komunikační
úlohy splnili a při
jejich předvádění
jsme si užili legraci. Součástí večera byl kvíz o Německu
zaměřený na historii, současnost i jednoduché jazykové úkoly. Studenti pracovali
ve skupinách a vítězné družstvo i jednotlivci byli odměnění drobnostmi.
14
červenec–srpen 2013
Alena Zina Janáčková,
Gymnázium Moravské Budějovice
Pohledy gymnázia do nebe
Do našeho města zavítal 31. 5. astronom, astrofyzik a popularizátor vědy RNDr.
Jiří Grygar. Pozvání budějovického gymnázia přijal i díky přímluvě našich absolventů
Mgr. Dušana Mandáta a Mgr. Petra Nečesala, s nimiž nyní spolupracuje na projektu
detekce kosmického záření v argentinské pampě.
Základem přednášky Pohledy do nebe byly zajímavé astronomické fotografie. Při
jejich popisu se posluchači dověděli něco o stavbě a životě hvězd a planet, o vývoji
astronomie i o výjimečném postavení člověka ve vesmíru. Závěr přednášky přesahující již hranice astronomie nazval RNDr. Grygar „dobře míněné špatné rady“. Kéž by se
jimi naši studenti řídili. V diskusi pak došlo i na astrologii a mimozemské civilizace.
Po prázdninách se můžete těšit na další přednášky zajímavých osobností.
Mgr. Karel Kabelka, gymnázium
Košík plný rozumu
Krajského kola této soutěže zaměřené
na zdravou výživu, vyrovnanou stravu
z hlediska obsahu živin a správné složení jídelníčku proběhlo v základní škole
v Havlíčkově ulici Jihlavě počátkem května. Zástupci čtyř ročníků naší školy Radim Čtveráček (4. roč.), Matyáš Mitíska
(5. roč.), Alena Čábelová (6. roč.) a Aneta Kabelková (7. roč.) měli za úkol získat
pro postup do finále krajského kola v co
nejkratším čase minimálně 3000 bodů pomocí hodů kostkami a stoupáním či klesá-
Během celého odpoledne i večera nám
Max s Florianem pouštěli současnou,
ale u nás velmi málo známou, německou
populární hudbu. Stále bylo co dělat, na
školním dvoře proběhl večerní piknik, vytvořila se výborná atmosféra, čas uplynul
velmi rychle a my jsme se připravili na
noc, kterou strávíme ve spacácích ve třídě. Nocí potemnělá tichá budova školy je
docela zajímavý objekt, který by stál za
prozkoumání pro milovníky dobrodružství, bojácnější část zase tvrdí: „Tam nejdu, tam bych se bál/a“.
Na dobrou noc se vyprávějí dětem pohádky, já jsem se rozhodla náš nočníček
zakončit německým filmem, respektive
zpracováním zajímavého pohádkového
příběhu. Tento byl v sedmdesátých letech
zpracován jako kreslený film i českým režisérem Karlem Zemanem pod názvem
Čarodějův učeň. V roce 2008 byl příběh
strašidelného mlýna, krutého čaroděje
a jeho učedníků zfilmován pod názvem
„Krabat“, my jsme jeho německou variantu, pro jistotu s českými titulky (přece
jenom jsme teprve v prvním ročníku), sledovali přes magickou půlnoc. Potom už se
celá škola definitivně ponořila do tmy a ticha a my jsme usínali, obohaceni o nová
slovíčka, o příjemné chvíle strávené se
spolužáky a německými lektory a o zkušenosti s němčinou. „Übung macht den
Meister“ – cvičení dělá mistra a my jsme
naším večerníčkem udělali další krůček
k našemu „mistrovství“.
ním mezi třemi úrovněmi hracích polí. Na
připisování i odebírání bodů měla velký
vliv náhodně házená čísla, která mnohdy
znamenala pro hráče obrovskou bodovou
ztrátu. Do finále se probojovali Matyáš
Mitíska (celkově obsadil ve finálovém kole
3. místo) a Lucie Kabelková (v konečném
pořadí 2. místo). A protože vítěz nemá
zájem jet do Prahy, bude Lucka 20.
června reprezentovat naši školu
a město v republikového finále.
Vladimír Čábel, učitel
Dyslektická olympiáda
Dyslektická olympiáda se postupem
času stala velmi oblíbenou akcí pro
žáky 1. stupně s dyslektickými obtížemi.
Již 14. ročník pořádala pro celý kraj Vysočinu třebíčská Základní škola ul. Kpt.
Jaroše. Matematické a botanické znalosti, obratnost a schopnost spolupráce
dětí v týmu nám v celkovém hodnocení
přiřadily v matematické části 3. místo
a v botanické části dokonce 2. příčku.
Vladimír Čábel, učitel
Již podruhé zvítězily děti ze ZŠ Havlíčkova ulice v ekologické výtvarné
soutěži EKOART 2013, kterou pořádalo
občanské sdružení Ekobioenergo společnosti třebíčské Teplárny SEVER.
Žáci ze ZŠ Havlíčkova ulice
PODRUHÉ ZVÍTĚZILI
V loňském roce zvítězili žáci 5. třídy
v tématu „komiks“ a letos to byli dokonce
„prvňáčci“, kteří se v kategorii 1.–3. třídy
pustili do výroby skřítka, který bydlí v ekodomě, a jezdí ekoautomobilem.
Pouze z přírodního materiálu vytvořili
celou rodinu skřítka, jeho ekodům a ekoautomobil. K celému výrobku ještě přiložili
vlastnoruční popis materiálu, který k výrobě použili.
Za tuto poctivou a úspěšnou činnost
obdržely děti z 1. třídy hlavní cenu – výlet
do Dinoparku Vyškov.
Vítězný výrobek můžete vidět na webových stránkách školy ZŠ Havlíčkova ulice.
Marcela Mittnerová, učitelka 1. třídy
SPORTOVNÍ JARO V ZŠ HAVLÍČKOVA ULICE
Vybíjená – žáci 4. a 5. ročníku zvítězili v námi pořádaném okrskovém kole
turnaje ve vybíjené za účasti družstev
z okolních škol a postoupili do okresního kola.
Mc Donald´s Cup – okrskové kolo
v kopané – v kategorii starších žáků (4.
a 5. ročník) jsme skončili na druhém místě, naši mladší žáci (1. až 3. ročník) vyhráli
a postoupili do okresního kola, kde obsadili 5. místo.
Kinderiáda – krajské kolo – za účasti
32 desetičlenných školních družstev z celého Kraje Vysočina proběhla na fotbalovém a atletickém stadionu TJ Spartak
Třebíč tradiční Kinderiáda. Výsledky klání
v hodu kriketovým míčkem, plným míčem
1 kg (stylem autového vhazování), běhu
na 60 metrů, štafetě 4x60 metrů, skoku
z místa a skoku do dálky s rozběhem nám
přisoudily v konečném pořadí velmi pěkné
14. místo.
Vladimír Čábel, učitel
Sportujeme pro radost v ZŠ TGM
S blížícím se koncem školního roku bych
Vás chtěl seznámit se sportovními aktivitami a soutěžemi, které žáci naší školy absolvovali.
Dne 14. a 16. května 2013 se jako každoročně konalo v Třebíči okresní kolo Poháru
rozhlasu. Školu zastupovali žáci a žákyně 2.
stupně v následujících disciplínách: 60 m,
1000 m (mladší žáci), 1500 m (starší žáci),
hod kriketovým míčkem, vrh koulí, skok daleký a vysoký, štafeta 4x60 m.
Mladší žáky zastupoval ve skoku dalekém Jiří Pánek, který zvítězil nad všemi svými soupeři. Na výborném 4. místě se v běhu
na 60 m umístil Bohuslav Doležal. Také
David Fendek nezůstal pozadu a ve skoku
vysokém vybojoval 6. místo a v hodu kriketovým míčkem 8. místo. Celkově se naše
škola v kategorii mladších žáků umístila na
8. místě ze 16 škol, za což musím všechny
zúčastněné pochválit.
Ani starší žáci se nenechali zahanbit, při
účasti 16 škol obsadili 6. místo, hlavně zásluhou Dominika Smetany, který si v běhu
na 1500 m doběhl pro výborné 2. místo
a skokem do výšky si zaručil 4. místo.
Obdobně to bylo i s děvčaty, která podala
velice dobré výkony, neboť v kategorii mlad-
ších žákyň jsme skončili na 5. místě a v kategorii starších žákyň na 9. místě z celkového počtu 16 škol. Za zmínku stojí 1. místo
Kristýny Bartošové, která ovládla výškařský
sektor.
Poté jsme se dne 23. 5. 2013 vypravili
s hrstkou odvážlivců na okresní kolo trojkového minivolejbalu, které se konalo v Jaroměřicích nad Rokytnou. Přestože hraní volejbalu
není naše silná stránka, družstvo – ve složení Štěpán Rumíšek, Jakub Dračka a Mikuláš
Frič - obsadilo 3. místo.
Jako každý rok i letos se konala výuka plavání dětí 3. a 4. ročníků v bazénu v ZŠ Havlíčkova ulice. Během poslední výukové hodiny si žáci vyzkoušeli závody v plaveckých
stylech kraul a prsa a obdrželi diplomy.
V průběhu školního roku jsme se s nadanými sportovci účastnili tří kol fotbalového
turnaje zvaného Coca-Cola Školský pohár.
Přes velké úsilí jsme se bohužel v nabité
konkurenci nedokázali prosadit a do závěrečného turnaje v Praze jsme nepostoupili.
V příštím školním roce se budeme snažit
tyto výsledky udržet a při nejlepším zopakovat.
Marek Černý, učitel ZŠ TGM
Pohár Rozhlasu - zajímavých úspěchů
dosáhla mladší i starší děvčata, která obsadila mezi 12 a 16 družstvy okresu shodně 3. místa. Mezi mladšími dívkami bych
rád zmínil 2. místo ve štafetě 4x60 m, kde
běžela A. Bačová, V. Kočí, P. Bačová a E.
Horáková. 60 m sprint ozdobila bronzem
A. Bačová. 600 m téměř ovládly sestry A.
a P. Bačovy a skončily na 2. a 3. místě.
Starší dívky ve složení K. Hanáková, S.
Doležalová, K. Hobzová a K. Benháková
si doběhly ve štafetě 4x60 metrů pro 3.
místo. K. Hanáková si ve skoku dalekém
doskočila pro 2. místo v okrese. Také další žákyně si udělaly pěkné osobní výkony
a umístění v první desítce. I chlapci bojovali srdnatě, ale sportovní smůla, tréma
a zdravotní indispozice si vybraly daň.
Mladší skončili 11. a starší 7. Velice překvapili běžci a běžkyně ve vytrvalostních
disciplínách všech kategorií. V bězích na
600, 1000, 800 a 1500 metrů téměř všichni skončili v první desítce, a to vždy běželo více jak 30 závodníků v každé kategorii.
Softbal - chlapci 8. a 9. ročníku obsadili
4. místo v softbalu na okrese, kde bojovali
s mnohem zkušenějšími týmy okresního
města. Nebát se lepšího soupeře a čestně s ním prohrát není nikdy ostuda.
Atletický čtyřboj - dívky z devátých
tříd se už čtvrtý rok po sobě probojovaly
do krajského finále. Letos to sice nebylo
na stupně vítězů, ale i 5. místo v kraji Vysočina je úspěch.
Celoroční školní soutěž O nejsportovnější třídu – soutěž, ve které mohou
závodit v naší škole i ti méně výkonní a získávat tak body pro třídu. Celoroční akce
bude vyhodnocena poslední den školního roku. Žáci II. stupně ve dvou kategoriích - mladší žáci 6.–7. třída a starší 8.–9.
třída – se utkávají celý školní rok v přespolním běhu, florbalu, kopané, plavání,
stolním tenisu, skoku vysokém, pódiových
skladbách, atletice, silovém čtyřboji a košíkové. Většina soutěží je pro chlapce i dívky
a body získané pro třídu často záleží i na
pouhé účasti. Daří se nám tím přilákat ke
sportování stále více a více dětí.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
žákům, kteří tak dobře reprezentovali naši
školu i město. Všem sportovcům i žákům
přeji krásné prázdniny a vám čtenářům
hodně zdraví a příjemnou dovolenou.
Zdeněk Chroust, učitel
Česko-rakouský projekt byl slavnostně ukončen
15. června 2013 se konalo v Pulkau
slavnostní zakončení projektu Rozumíme si?, jenž byl vybrán v rámci programu
Evropská územní spolupráce Rakousko
– Česká republika 2007–2013 a který
připravila a realizovala rok a půl základní škola T. G. Masaryka v Moravských
Budějovicích a škola v Pulkau.
Ta v patnáctý červnový den pořádala
v městském sále školní slavnost s názvem Wortlos (Beze slov). Tímto představením pro veřejnost, které navštívilo
téměř 200 diváků, naplnily obě školy cíl
projektu – komunikaci prostřednictvím
dramatického, tanečního, hudebního
a výtvarného umění.
Publikum zvláště zaujalo pantomimické
představení Amorův šíp, které rakouské
a české děti předvedly dohromady. Líbilo
se i vystoupení našich žákyň z 1.–3. třídy
s tanečním aerobikem a školní kapela Paradox. Rakouské děti sklidily největší potlesk za stínové a ultrafialové divadlo. Nádokončení na str. 16
červenec–srpen 2013
15
ze školství
ze sportu
ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ LUKOV
MEDAILE Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY a jiné aktuality
Stejně jako v minulých letech zorganizovaly učitelky základní
školy pro žáky ve dnech 5. - 7. 6. třídenní projekt s přespáváním
ve škole. V prvních dvou dnech byly připraveny různé etapové
Jak jsem již naznačovala v minulém čísle, dne 26. května proběhlo mistrovství republiky v komerčním aerobiku. Na tento závod není vůbec jednoduché se probojovat. Nejprve se musíte
zúčastnit postupového závodu v krajském městě, naše děvčata
si vybrala ten v Českých Budějovicích.
Česko-rakouský projekt...
dokončení ze str. 15
vštěvníci slavnosti, rodiče, přátelé školy a čestní hosté v čele
s okresním hejtmanem Stefanem Gruschousi, mohli prohlédnout i výtvarné práce rakouských dětí a naše keramické výtvory, které jsme vyrobili během workshopu v prosinci minulého
roku ve škole v Pulkau.
Velké poděkování patří všem 45 dětem za jejich vzornou reprezentaci naší školy v Rakousku, jakož i vychovatelkám Věře
Pokorné a Pavlíně Inderkové za přípravu divadelního a tanečního vystoupení a Michalu Šafratovi, frontmanovi kapely Paradox.
Mgr. Věra Nováková
hry a soutěže. Ani letos nechyběla tradiční stezka odvahy se
sladkou odměnou. Páteční dopoledne bylo v režii SDH Lukov.
Členové zásahové jednotky provedli cvičnou evakuaci školy,
seznámili žáky s hasičskou technikou a hlavními zásadami při
evakuaci a hašení požáru. Na školní zahradě připravili pro děti
mateřské i základní školy soutěže a předvedli hašení hořící makety elektrického rozvaděče.
Poděkování patří zaměstnancům ZŠ a MŠ, starostovi obce
Ing. Lubomíru Kosíkovi, který nás i letos podpořil svou účastí,
a všem, kteří se podíleli na náročné přípravě a organizaci celého
projektu.
Velké díky posíláme členům zásahové jednotky SDH Lukov
v čele s velitelem Václavem Částkem za úžasné páteční dopoledne a hlavně za čas, který věnovali našim dětem. Jsme nesmírně rádi, že spolupráce školy a SDH v naší obci je na tak
vynikající úrovni a těšíme se na další společné akce.
Text a foto: Blanka Potěšilová
inzerce
V kategorii 8–10 let zazářila právě Kristýna Černá, která vybojovala nakonec
bronzovou medaili. Spousta našich závodnic v minulých letech obsadila 4., 5. nebo 6.
místo, ale medaili přivezla Kristýnka jako první. Je to pro náš klub velký úspěch, protože
v tomto počtu aktivních závodnic je těžké se prosadit. Kristýnce
proto touto cestou gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci. Pochvala samozřejmě patří i dalším třem závodnicím, které
obětovaly přípravě na mistrovství spoustu času a energie. Rodičům pak děkujeme za trpělivost a neustálou podporu.
Naše juniorské hodiny a tréninky se školním rokem v červnu
skončily, pokračovat budou zase v září. V srpnu se chystáme již
5. Letní soustředění na Kdousově, kde se nebudeme věnovat
jen aerobiku, ale i capoeiře, street dance, gymnastice, makulele, společenskému tanci, hrám a soutěžím, turistice a jiným letní
radovánkám.
Na shledanou v září! Nejen na stránkách Moravskobudějovicka, ale především v sokolovně!
Jana Chvátalová, Junior Aerobic TJ Sokol
Z každého krajského města postupuje 15 závodnic na mistrovsví
republiky. Z tohoto závodu postoupily z nejstarší kategorie Nikol
Kašpárková, Iva Jurková a Vendula Kopečková, která se v Českých
Budějovicích navíc umístila na 5.
místě. Vítězství v tomto závodě
a tedy jasný postup nám přivezla
Kristýnka Černá. Na mistrovství
republiky byla konkurence opravdu
velká a hlavně kvalitní. Všechna
děvčata předvedla skvělé výkony
a v konkurenci 70 závodnic se neztratila.
V ZÁŘÍ TRADIČNĚ I ZCELA NOVĚ v naší sokolovně
Prázdniny jsou v plném proudu, ale někteří možná už plánujete, co s nově načatým školním rokem. Cvičitelé a trenéři Sokola již na konci školního roku v červnu připravili rozpis a plán
sportovních, tanečních a kondičně rekreačních oddílů pro děti,
mládež i dospělé. Také se chystají uspořádat několik zajímavých
akcí pro širokou veřejnost a zapojit se do společenského života
v našem městě. Snad všechny plány vyjdou. A pokud ne, zůstanou dobře schovány v pomyslném sokolském trezoru a rozhodně tam nebudou ležet dlouho.
Tradičně budou v Sokole otevřeny všem zájemcům
tyto oddíly:
Aerobic&Dance
(Dance aerobic, Step
aerobic, Body form, Pilates)
Gymnastika
Rodiče a děti
Košíková
Volejbal
Tenis
Stolní tenis
Nohejbal
Florbal
Kulturistika
Rehabilitace a cvičení
s míči
Šachy
Cvičení seniorů
Turistika
Máme však také v úmyslu obohatit naši činnost i o některé
novinky. V oddíle Aerobic&Dance bychom chtěli založit skupinu
Street Dance. Uvažujeme o tom již delší dobu nejen proto, že
tento styl naše stávající členky baví a ve spolupráci s taneční
akademií Mighty Shake Zastávka na něm částečně postavily
16
červenec–srpen 2013
choreografii svého tanečního vystoupení. Jsme však přesvědčeni, že oslovíme ostatní děti a především mladé lidi, kterým se
tento taneční žánr líbí. Více informací najdete na konci prázdnin
na www.mbaerobic.tym.cz nebo na www.mbsokol.cz
Hodiny kondičního cvičení chceme obohatit o cvičení na bosu
– moderním balančním a posilovacím náčiní, které je velice oblíbené ve fitcentrech pro své mnohonásobné využití. Lekce povedou kvalifikované lektorky. Zájemci o cvičení na bosu, prosím
sledujte naše stránky, kde se dozvíte podrobnosti.
A v neposlední řadě chceme rozšířit skupinu společenského tance, která začala úspěšně pracovat v loňské sezoně
a jejíž členy jste mohli vidět s krátkými ukázkami na různých
společenských akcích ve městě i v okolí. Ve spolupráci s taneční školou Mighty Shake Zastávka jsme v červnu uspořádali
také první workshop společenského tance pro veřejnost a pro
úspěch a spokojenost účastníků budeme v tančírnách pokračovat i v novém školním roce. Takže kromě pravidelných tréninků nás čeká i spousta zajímavých společenských setkání.
Samozřejmě, že noví zájemci o pravidelnou činnost jsou vítáni,
stejně jako ti, kteří si přijdou zatančit jen na některý z našich
zamýšlených tanečních seminářů neboli tančíren. Více se dozvíte na tel. 774 839 621, [email protected] nebo na
www.mbsokol.cz
Příjemné prázdniny i dovolenou a v září se těšíme na setkání
v sokolovně!
Jana Dostálová
TJ Sokol Moravské Budějovice
červenec–srpen 2013
17
z kultury
z kultury
ZE ZÁKULISÍ A Z HLEDIŠTĚ
KRÁSY MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
aneb S NÁPOVĚDOU A BEZ NÁPOVĚDY aneb SMÍCHEM KE ZDRAVÍ!
Tak se jmenovala výstava fotografií členů fotoskupiny SPEKTRUM Moravské Budějovice, která byla slavnostně otevřena vernisáží v pátek 14. června 2013 v sedmnáct hodin ve výstavních prostorách místních Zámeckých koníren. Výstava se
konala pod patronací občanského sdružení Paprsek radostného žití a místní MKS
Beseda.
Z titulku je patrno, že bude řeč o divadle, a to o divadle ochotnickém,
ke kterému mám obzvlášť silný vztah. Řeč bude o divadle moravskobudějovickém, které má dlouhé, silné a zdravé kořeny. Takové, z nichž může
vyrůst divadlo starých, mladých i dětských ochotníků. Staří se v tomto případě neurazí, neb mám na mysli jejich věk služební, tedy ten, který strávili
na divadelních prknech.
V jejich podání jsme mohli vidět hru Jana
Horáka Bylo nebylo…aneb Ve znaku máme rytíře. Komedii pojednávající o tom, jak mohl před
více než 500 lety vzniknout moravskobudějovický znak, jak lidské osudy jsou si i po staletích podobné a jak se to nejdůležitější odehrává
na našem rynku (pardon, na náměstí).
Výkony „starých“ ochotníků byly doplněny
mladými, novými tvářemi a jejich stejně dobrými rolemi. Staří i mladí byli skvělí a milí. Režie se ujal Václav Kovář, čímž udělal radost
nejen hercům /po několikaleté přestávce si
užívali jak zkoušek, tak bravurně předvedené
premiéry/, ale hlavně udělal radost divákům
– přišlo jich asi 500 a přeplnili hlavní sál tak,
že někteří museli usednout v zadních malých
sálech. Někteří odcházeli – přijdou prý příště
a užijí si to.
18
červenec–srpen 2013
Druhé představení nás čekalo v Besedě
necelý měsíc potom. Western ve verších
Kulky napsal a režíroval Jiří Grambal a již
podle plakátu bylo jasné, že nás čeká inteligentní zábava. Čekala téměř 400 diváků,
přičemž jen někteří z nich byli na předchozím představení (počty nezapomeňte, budeme je ještě potřebovat v závěru). Mladí byli
skvělí a milí.
Měla jsem tu čest dělat nápovědku „starým“ ochotníkům. Mladí nápovědu neměli.
Nebudete mi to možná věřit, ale staří ji nepotřebovali! Během zkoušek to někdy vypadalo, že se pěkně zapotím, ale o premiéře
jsem neměla skoro nic na práci. Pokud hrozil nějaký přebrebt, zádrhel, okno, výpadek,
poradili si zkušeně sami. Mladí jakbysmet.
V obou případech to vždy dopadlo dobře,
v nejlepším případě smíchem a potleskem
diváků, takže se bavili všichni zúčastnění.
První představení jsem tedy mohla sledovat ze zákulisí, druhé z hlediště.
A tak vím, že v zákulisí každé divadelní
hry se dějí věci jistě podobné – začne se
zkoušet včas, režisér má vše dobře naplánované a má to v hlavě. Jenže jednou nemůže
přijít Petr, podruhé Pavel, potom Pepa, Andula či Alena. V našem prvém případě bylo
docela umění dát dohromady všech dvaadvacet herců (rodina, stavba, zaměstnání,
směny…). V případě mladých ochotníků, ač
v počtu šesti, tomu nebylo jistě jinak (práce,
studium, vztahy…).
Další zvláštností ochotnického souboru /
mladého i starého, a to jsou oba/ je společná tvorba. Na jevišti se zkouší, hraje podle
pokynů režiséra, zatímco v zákulisí se domlouvají, rodí, tvoří ty nejlepší scénky, vtípky, gagy přímo mezi herci. Pro režiséra jsou
to sice nervy, ale nakonec to přispěje k celistvému obrazu hry, dobrému pocitu aktérů
a k útokům na bránici diváka.
V zákulisí je zpočátku pohoda a legrace.
Neustále někdo není připraven na výstup,
neustále někdo hledá text (nápověda je v tu
chvíli dobrá), neustále někdo zaskakuje za
nepřítomného Petra, Pavla, Alenu, někdy za
všechny tři. V polovině zkoušení je v zákulisí
stále pohoda a legrace, ale na zařvání režiséra již herci nastupují okamžitě, texty mají
v rukou nebo si je drmolí za závěsem či kulisou. S blížící se premiérou legrace přestává,
pohoda je věcí každého. Režisér už neřve,
potí se. Nápověda se může přetrhnout (nevím, jak to dělají ti mladí).
A o premiéře? Všichni jsou na svých místech, nikdo nezapomněl žádnou rekvizitu,
nikdo nezapomněl text, všichni vyslovují
zřetelně a nahlas, vtipné scény se střídají,
smích diváků je pobídkou k lepším výkonům,
potlesk vstupuje do hry, na konci nebere konce. A to už je můj pohled z hlediště a platí pro
obě jmenovaná představení. Divák odchází
domů spokojený, ba nadšený, rozřehtaný,
v dobré náladě. Těch diváků bylo na obou
představeních zhruba osm set. 800 lidí zapomnělo na dvě hodiny na starosti, pletichy,
hádky, smutky. A to je možná to nejdůležitější – vždyť smích opravdu léčí. Napadá mě
– v duchu veršované hry mladých ochotníků
– PORCI SMÍCHU NÁM NANDAL HORÁK
JAN A JIŘÍ GRAMBAL.
Ještě dlužím poznámku k dětským ochotníkům, o kterých jsem se zmínila v úvodu.
Mám na mysli divadelní soubor ZŠ TGM pod
vedením Věry Pokorné – autorky a režisérky
hry Poplach na Olympu. Do uzávěrky tohoto čísla to nestihnu popsat, ale jistě to bude
další porce blahodárného smíchu.
A kdybyste chtěli vidět tato tři představení
ještě jednou, nezmeškejte jubilejní 10. Horákův horácký festival, který je připravován na
9.–15. září t. r. Pobavit se můžete i fotografiemi
ze všech ochotnických představení, které jsou
umístěny na webových stránkách Besedy.
SMÍCHU NENÍ NIKDY DOST!
Text:Yvona Švaříčková
Foto:Pavel Čírtek
Výstava fotografií
byla součástí doprovodného programu I. benefičního
koncertu Dalibora
Jandy se skupinou
Prototyp, který se
uskutečnil ve čtvrtek 20. června od
19.00 hodin v prostorách zámeckého
nádvoří. Jako host
byl přítomen v úvodu
galakoncertu
hokejový brankář
Dominik Hašek.
Vernisáž zahájili kulturním programem
žáci místní Základní umělecké školy. Poté
se ujala slova předsedkyně o. s. Paprsek
radostného žití, Jana Kiesewetterová.
Přivítala přítomné
a přiblížila jim činnost nově vzniklého občanského
sdružení Paprsek
radostného
žití,
jehož činnost je
převážně zaměřena na charitativní
činnost. Informovala o připravovaném I. benefičním
koncertu Dalibora
Jandy.
Výtěžek
galakoncertu byl
předán Domu sv.
Antonína v Moravských Budějovicích.
Upozornila také na čtyři velkoformátové
panely, které přibližují činnost a poslání
Domu sv. Antonína, Základní školy Dobrovského, Klubu důchodců a Svazu postižených civilizačními chorobami v Moravských Budějovicích, jejichž představitelé
se vernisáže také zúčastnili. Zvláštní pozornost ve svém vystoupení věnovala
humanitární akci, která v současné době
probíhá pod patronací Paprsku, a to: sbírka na pomoc městu Bechyně, které bylo
i v letošním roce postiženo povodněmi.
Město Bechyně zažilo povodně v roce
2002, další záplavy přišly v roce 2006,
poté v roce 2010 a velké povodně nyní
v roce 2013.
V další části vernisáže vystoupil vedoucí fotoskupiny Spektrum František
Smetana, který v krátkosti přiblížil činnost členů fotoskupiny za období čtyřiceti
sedmi roků. Vyjádřil potěšení nad tím, že
členové fotoskupiny se mohli zúčastnit
bezpochyby historického okamžiku, první
velké společenské akce, nově založeného
o.s. Paprsek radostného žití. V závěrečné
části vernisáže převzala ředitelka ZUŠ
Ivana Šotkovská kytici květů z rukou Jany
Kiesewetterové a Františka Smetany za
skvělé kulturní vystoupení, žáků a učitelů
ZUŠ, při příležitosti vrnisáže. Po dalším
kulturním vystoupení žáků a učitelů ZUŠ,
ředitel MKS Beseda Karel Nechvátal otevřel výstavní prostory pro účastníky vernisáže. Návštěvníci mohli zhlédnout zajímavé fotografie z města, různá zákoutí,
historické budovy a prostranství i historické snímky z náměstí, Purcnerovy ulice, ale
také záběry ze života ve čtyř ročních období kolem řeky Rokytky. Autoři fotografií
rádi přítomným podali potřebné informace
k jednotlivým snímkům. Nechybělo také
bohaté občerstvení. Řada účastníků vernisáže bezprostředně také přispěla do kasičky pro postižené město Bechyně.
Text i foto. Vlastimil Smetana
ZAHRADNÍ SLAVNOST 2013
Prosluněná sobota 8. června 2013
vdechla tradiční zahradní slavnosti
v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích neopakovatelný ráz.
Jak už to u zahradních slavností bývá,
právě pěkné počasí sehrávalo klíčovou roli.
Díky tomu se uskutečnil program ve své
původní podobě a nemusel se nikterak nahradit variantou připravenou ve stacionáři
Domu. Na přípravách pracovali Milosrdné
sestry a zaměstnanci od časného rána.
Práce bylo mnoho. Chystala se výstava o Matce Vojtěše
v rozáriu, připravovalo se pódium pro účinkující, lavice pro
publikum, různá zákoutí k posezení, ukázky starých motorů,
atrakce pro děti a stánky s občerstvením, výrobky obyvatel,
stánky s knihami a ukázkami
nejrůznějších řemesel. V neposlední řadě zde našel místo
i stůl s fairtradovými
aktivitami. Později přibyli
koně a psi.
Program pro veřejnost se započal přesně
ve 13 hodin, když se
mikrofonu ujal ředitel
Domu Ing. Ladislav
Chloupek. O výstavě
věnované Matce Vojtěše pronesly komentář
Milosrdné sestry boromejky. Postupně se na
pódiu vystřídal Lukovský pěvecký sbor, žong-
léři a folklórní soubor Rozmarýn, jenž
má ve svém repertoáru proslulý Verbuňk
zanesený na listině kulturního dědictví
UNESCO. Všechny soubory předvedly
poutavá představení!
Smích a veskrze dobrá nálada dávala
tušit, že hosté se na zahradní slavnosti
cítili dobře - a to bylo největší přání pořadatelů. DSVA proto děkuje nejen hostům
člověčím i zvířecím, kteří se na slavnosti
podíleli, ale také všem zapojeným do příprav na zdárný průběh události.
Text: Pavel Pokorný
Foto: Petra Tomášová
červenec–srpen 2013
19
ze společnosti
III. ročník kosení trávy
Po úspěšných dvou ročnících odborného kosení trávy proběhlo i v letošním roce v neděli 2. června, pod záštitou Organizačního výboru, odborné kosení trávy Na Školce v Moravských
Budějovicích.
I když předpověď počasí se skutečně naplnila a od ráno pršelo, devátá hodina rozhodla – přestalo pršet a již nic nebránilo
zahájit tradiční akci.
Ředitel přehlídky kosení trávy Jaromír Louda fanfárami na
polnici slavnostně zahájil třetí roční odborného kosení. Přivítal
všechny přítomné a uvedl také poslání a význam této zajímavé
akce. Poté vystoupil organizační vedoucí Václav Kovář, který připomněl oba předcházející úspěšné ročníky. Odborní instruktoři
kosení Antonín Říha ze Šebkovic a Štěpán Pojezný z Hostimi
nemuseli v letošním roce věnovat zvláštní pozornost teoretické části, neboť všichni účastníci kosení se zapojili do akce již
v letech minulých. Po úvodním ceremoniálu vyzval ředitel Louda
ze společnosti
k zahájení praktické části. Jeden po druhém se postupně chopil
kosy a za přísného dozoru obou instruktorů předvedl své umění. Úsměvy na tváři instruktorů nasvědčovaly tomu, že účastníci
se od loňské přehlídky kosení značně zdokonalili a nebylo třeba
zvláštních výtek. Bylo potěšující, že přehlídky kosení se zúčastnil i sedmaosmdesátiletý Alois Sedláček, který
také „mladíkům“ předvedl své umění v ovládání kosy.
Po skončení hlavní,
praktické části, kde plocha zahrady byla v letošním roce rozšířena,
sešli se všichni účastníci k závěrečné, tedy
vyhodnocující části.
Opět zazněly fanfáry
a závěrečné slovo ředitele Loudy, který vyjádřil
spokojenost nad průběhem celé akce, která byla ryze panskou
záležitostí a konala se pod heslem: „Kdo pracuje, nezlobí.“ Instruktoři se pochvalně vyjádřili o přístupu jednotlivců k plnění
disciplíny a souhlasili s tím, aby všichni účastníci kosení obdrželi Čestný diplom. Tento převzali z rukou Václava Kováře. Po
slavnostním ceremoniálu bylo nutné si svlažit hrdlo obsílkačnou,
tedy kvalitní slivovicí. Nechybělo plzeňské pivo, klobásy a hlavně
dobrá nálada z vydařené akce, kterou málem ohrozila nepřízeň
počasí. Všichni účastníci se již těší na další akci tohoto druhu.
Text i foto:Vlastimil Smetana
Okénko k sousedům
Mimo hlavní letošní akci, kterou je u našich jižních sousedů
Dolnorakouská zemská výstava, se konají různé slavnosti na památku 350. výročí narození prince
Evžena Savojského (1663–1736).
Narodil se jako Francouz, ale
ve věku 34 let se stal vrchním velitelem habsburských vojsk. Stalo
se to poté, co prokázal neobyčejnou statečnost v bojích s Turky. V roce 1696 dosáhl hodnosti
generalissima a rok nato porazil
tureckou armádu v bitvě u Zenty.
Dobyl pak i Sarajevo a přinutil sultána uzavřít mír.
Evžen Savojský je považován
za jednoho z nejvýznamnějších
vojevůdců moderní evropské historie. Vybojoval 24 bitev, v nichž byl třináctkrát raněn. Zemřel
roku 1736, pohřben je v katedrále sv. Štěpána ve Vídni.
Tam je Evženovo jméno spojováno s vybudováním honosného zámku Belveder. Jeho jezdecká socha před Hofburgem patří k těm, které jsou nejvíce vyhledávány fotografy. Sám Evžen
Savojskýbyl kultivovaným člověkem a mecenášem. Vlastnil rozsáhlou knihovnu a vedl čilou korespondenci s významnými lidmi
své doby. Na to vše letos vzpomínají při různých akcích v Dolním
Rakousku.
Největší se uskuteční 29. června na zámku SchlossHof pod
názvem Velká barokní slavnost. Všichni její účastníci budou
kostýmováni, čímž se stanou herci veliké hry, součástí barokní
scény. Bude to inscenace plná lesku a radosti ze života zasazená do časů Evžena Savojského. Nebude chybět hudba, tanec,
animované hry, šermíři, polykači ohně, bohaté tabule s kulinářskými specialitami, zábava dle barokní doby a mimo tento čas
pak módní přehlídky, velkolepý ohňostroj a diskotéka.
20
červenec–srpen 2013
To vše na počest prince Evžena, který na SchlossHof, největší a nejkrásnější barokní komplex celé rakousko-uherské monarchie, zval v čase svých svátků a narozenin množství hostů.
Zámek byl totiž jeho letní rezidencí, původně loveckým sídlem,
které nechal postavit počátkem osmnáctého století.
Nádvoří zámku s arkádami se změní ve slavnostní sál. Chybět nebude ani narozeninový dort pro Evžena Savojského, který
bude jako dezert rozkrájen a rozdán všem hostům.
Slavnost se koná v sobotu 29. června od 18.00. Více informací
na www.schlosshof.at.
Další termíny: V ruinách hradu nad městem Gars bude letos
opět pod intendantem Karlem Drgáčem uvedena Rossiniho komická opera Lazebník sevillský. Premiéra je 19. července. Hraje
se tři po sobě následující víkendy.
V Retzu se od 4. do 15. července uskuteční ve spolupráci
s městem Znojmem Festival literatury a hudby. Blíže na: www.
festivalretz.cz.
Pavel Kryštof Novák
BUDĚJOVICKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ NADCHLO VŠECHNY PŘÍCHOZÍ
Budějovická firmaFabriMoravia hostila ve dnech 14.–15. června
druhý ročník akce zvané Dřevosochání.
Za místní hřbitov, kde se sídlo společnosti nachází, našla cestu
řada zájemců, mezi nimiž převládali jednak odborníci na práci se
dřevem, ale také rodiny s dětmi. A všichni odcházeli poučeni a spokojeni.
Do Budějovic se sjelo letos jedenáct řezbářů a dřevosochařů. Přijeli z celé republiky – z Mostu, Prahy, Mikulášovic, Vysokého Mýta,
z Třebíče. Jan Baxa a Pavel Balcar vytvořili za dva dny práce Pannu
Marii a Emil Peic svatého Josefa. Tak byl položen základ pro betlém,
který bude již od adventní doby postaven v Moravských Budějovicích.
„Domluvili jsme se s městem, že bychom každým rokem udělali
dvě sochy, takže by se betlém postupně rozšiřoval. Chci, aby každou
figuru dělal jiný řezbář, tím je totiž výsledný dojem zajímavější,“ říká
spolumajitel firmy a hlavní organizátor akce František Břinek (54).
Z RODINNÉHO CENTRA KORÁLKY
Nejprve nám dovolte ohlédnout se do RC Korálky a současně
zmínit akce, které v něm proběhly.
V září jsme začali besedou s názvem Známe městskou policii?
Pokračovali jsme venkovní aktivitou Pouštění draků na letišti. Následovaly Beseda se zdravotníkem, Beseda v Městské knihovně,
Beseda nabídky kosmetiky pro děti, Beseda s VZP. Uspořádali jsme
dvě podzimní dílny. V listopadu začalo pravidelné Zdravé vaření pro
rodiče s dětmi, které bylo ukončeno v měsíci červnu. Poslední prosincovou akcí byla Mikulášská besídka.
Před letními prázdninami proběhla venkovní akce nazvaná Pohádkové odpoledne. Zúčastnění se ocitli v říši pohádek a společně
si popřáli krásné prázdniny.
Po celý školní rok byla pro veřejnost otevřena Herna s míčky, kde
si děti mohly hrát s různými hračkami či malovat a zároveň se seznámit s dalšími dětmi.
O letních prázdninách bude centrum uzavřeno. Opět se otevře
od 10. září v pravidelném čase – úterý a čtvrtek od 9.30 h do 11.00
hodin.
Nabídkou a zároveň NOVINKOU bude od poloviny září dopolední
kroužek pro děti od 2,5 let s názvem BROUČCI. Bude probíhat vždy
každé úterý od 9.00 do 11.30 hodin, a to bez maminek. Kroužek je
vhodný pro děti, které nechodí do školky, ale jsou rády mezi dětmi.
V kroužku budeme malovat, tvořit, lepit, stříhat, modelovat, cvičit
a hrát si v herně. Nemáte babičku na hlídání? Dejte děti k nám, protože KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ.
Více informací o konaných akcích v Korálkách, ale i o nové nabídce kroužku nazvaného Broučci, najdete na webových stránkách
Korálek www.koralky.predskolaci.cz anebo na webových stránkách
http://ddmmoravskebudejovice.webnode.cz DDM Budíku.
Vám všem přejeme krásné a slunečné léto. Dětem hodně radostných zážitků o prázdninách. V září Vás všechny opět přivítáme v RC
Korálky.
Děkujeme Vám za přízeň.
Jana Tomšíková a Monika Rubáková
Ve Fabri Moravia mají
pro řezbáře pochopení a nechávají jim dřevo
patřičně uzrát. Nabízejí
nejrůznější druhy stromů,
u řezbářů je však samozřejmě největší zájem
o lípu.
„Do Budějovic se vracím velmi rád, je to tady po
všech stránkách bezvadný. Sám jsem autodidakt František Břinek
a k řezbářské práci jsem
se dostal přes trampské
hnutí. Svá díla vytvářím
především pro radost,“ říká
jeden z účastníků Dřevosochání, tvůrce miminka
schovaného ve stromě,Karel Holub z Prahy (69).
Pro drtivou většinu
účastníků je dřevosochání koníčkem, který vyplňuje jejich volný Karel Holub při práci
čas. Skutečnost, že je to
ušlechtilá záliba, potvrdili
řezbáři v Budějovicích svými vytvořenými díly.
„Dělám se dřevem celý život. Děda byl tesař a já na rodinnou tradici navázal. Měl jsem velké štěstí na učitele, a to jak na dřevařské průmyslovce v Bystřici pod Hostýnem, tak na Vysoké škole dřevařské
ve Zvolenu.Dřevosochání je takové mé poděkování dřevu,“ zakončil
František Břinek.
Úspěšnou akci, na které mimo jiné účinkovala i country skupina Duha, finančně podpořily Město Moravské Budějovice a banka
WaldviertlerSparkasse.
Pavel Kryštof Novák
inzerce
Modeláři
Již tradičně pořádá
modelářský klub Mor.
Budějovice v rámci mistrovství republiky závod
rychlostních
modelů
lodí. Zúčastní se nejen
čeští závodníci, ale i modeláři ze Slovenska,
Rakouska, Polska a Slovinska. Zveme všechny
příznivce tohoto sportu
na rybník do Jackova,
kde začne soutěž v pátek 12. 7. odpoledne tréninkem, v sobotu 13.7. od 9 do 17 hodin bude
pokračovat rozjížďkami a v neděli 14.7. se dočkáte finálových jízd
a vyhlášení výsledků.
Občerstvení je zajištěno, hezké počasí dovezte sami.
Luboš Runkas
červenec–srpen 2013
21
ze společnosti
společnosti
ze společnosti
Orel jednota Moravské Budějovice – Poděkování
Povídky a pověsti z obcí Moravskobudějovického mikroregionu
se nenápadně vytratil a sledoval
MORA
ji, kam jde. Nešla daleko. Poti-
Děkujeme všem pedagogům, rodičům a dětem, kteří se zapojili do výtvarné soutěže u příležitosti 100 let jednoty Orel
Moravské Budějovice. Vřelé díky za přípravy, vlastní realizaci i předávání cen dětem! Pán Bůh zaplať! Výtvarná díla byla
rozmanitá a netradiční. Čtrnáct dní byla vystavena v orlovně pro širokou veřejnost.
Jednota Orel v Moravských Budějovicích slavila stovku
Za krásného počasí v sobotu 8. 6. 2013
od 14.00 hod. probíhaly oslavy stého výročí
založení jednoty Orel v Moravských Budějovicích. Starosta jednoty Petr Žák přivítal
hosty a pozval všechny na prohlídku orlovny,
která nabídla výstavu výtvarných prací dětí,
expozici o historii Orla v Moravských Budějovicích a putovní výstavu Někomu život, někomu smrt, jež se váže k výročí atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Součástí slavnosti však bylo
i předání čestného vyznamenání bývalému
starostovi Stanislavu Žákovi za obnovu jednoty Orel v Moravských Budějovicích po sametové revoluci. Vyznamenání přijel předat
emeritní místostarosta Orla České republiky
Božetěch Kostelka. K výročí založení Orla
byl připraven ve sklepě prostor pro novou
keramickou dílnu. Starosta jednoty vyjádřil
velké poděkování Nadaci ČEZ, která částkou
140 tisíc korun přispěla na zakoupení vybavení keramické dílny. Jednotě Orel nejde jen
o formování těla a zlepšování fyzické kondice, ale také o rozvoj duševní stránky člověka.
K tomu přispěje právě keramická dílna, která
byla nově zřízena přímo v Orlovně. „Práce
s keramickou hlínou a pohled na své vlastní výtvory a jejich užitek rozhodně podporují
duševní zdraví člověka. Jsme rádi, že jsme
mohli přispět jednotě Orel na vybudování keramické dílny, která bude k užitku všem, kteří
mají zájem rozvíjet své dovednosti,“ uvedl
Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.
Pěší pouť dívek a žen
z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří
– 8. května 2013.
Letos se zúčastnilo neuvěřitelných třicet čtyři účastnic z Moravských Budějovic
a okolních vesnic. Nejmladší byly 3 roky,
nejstarší necelých osmdesát.
Do Vydří nás ze všech směrů dorazilo téměř sedmdesát.
Smutná láska
Krajské kolo Svojsíkova závodu –
vítězné Orlovy
do Brna, kam se po
letních
prázdninách sjedou vítězové ze všech krajů
ČR a poměří své síly na nejvyšší
možné úrovni. Tímto jim jménem
oddílových vedoucích a celého
střediska gratulujeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za příkladnou reprezentaci a přejeme
hodně štěstí v Brně!
Jiří Outulný
Pěší pouť dětí
Letos jsme putovali za Cyrilem a Metodějem do Nových Syrovic. Během celého dne
jsme se s dětmi snažili proniknout ke kořenům slovanského písma, poznat hlaholici
a samozřejmě se lépe orientovat s mapou.
Nejen písničkou, hrou, soutěžní aktivitou,
ale i duchovním slovem jsme byli povzbuzeni ke každodenním povinnostem. Zúčastnilo
se čtyřicet devět dětí a dvanáct dospělých.
Děkujeme všem dobrodincům a katechetům za přípravu a organizaci.
inzerce
První červnový víkend proběhlo na památné skautské základně Orlovy u Humpolce krajské kolo Svojsíkova závodu,
letos nazvané Návrat ke kořenům. Za
středisko Moravská Orlice se prezentovala v kategorii skautek družina Rosniček, za skauty Hraboši a Stopaři. Celý
závod i doprovodný program provázela
extrémní nepřízeň počasí s téměř neustálým deštěm. Závod startoval v Humpolci
a na účastníky čekal asi 10 km pochod
na Orlovy a plnění celkem 12 úkolů na 4
stanovištích. Noční blok s názvem Přežití
byl kvůli počasí zrušen. V neděli dopoledne proběhla ještě hodnocená stavba
stanů a balení batohů. Všechny naše
družiny závod zdárně dokončily a vedli si
velmi dobře! Rosničky obsadily 4. místo
s jen velmi malým bodovým odstupem od
příčky nejvyšší. Stopaři se dostali na třetí pódiovou příčku a výborné vystoupení
korunovali vítězstvím Hraboši. Ti se díky
tomu probojovali na celorepublikové kolo
22
červenec–srpen 2013
Strach z Mory měli lidé
již v dávných dobách.
Mora byla ztělesněna
zpravidla jako dívka nebo
již dospělá žena, ze které
v danou noční hodinu vylétla duše v podobě velké
myši. Ta vyhlédnutou oběť
dusila a sála jí krev. Každá
Mora měla danou hodinu,
a to buď jedenáctou, půlnoc, jednu nebo druhou
hodinu ranní. Vždy tuto
hodinu její tělo zůstalo po
celou hodinu bez života.
Probudí-li se člověk, kterého Mora dusí, nebo saje
krev, musí odpřisáhnout,
že nikdy a nikomu nic nevyzradí, jinak zemře.
V jedné malé vesničce nedaleko Moravských
Budějovic miloval pacholek krásné děvče a toužil
být stále v její blízkosti. Scházeli se večer za
humny, nebo také spolu
chodili na tancovačky.
Pacholek ovšem nevěděl,
že ona krásná dívenka je
Mora. Na taneční zábavě
se pacholkovi několikrát
stalo, že mu děvče před
jednou hodinou ranní několikrát zmizelo, nebo se vymlouvala, že
musí nutně domů. Umínil si, že až bude
zase z muziky jeho děvče odcházet, bude
ji tajně sledovat. Také se mu vnucovala
myšlenka, jestli jeho vyvolená nemá dalšího nápadníka.
Čas plynul, přišel podzim a opět
byli spolu na posvícenské taneční
zábavě. Krátce po půlnoci s blížící
se jednou hodinou ranní dívenka
povídá: „Pojďme už domů!“ – „Nechoď
ještě, je tu pěkně, ještě si tu chvilku pobudem,“ odpověděl chlapec. – „Pobuď, já už
půjdu.“ –„Jdi, však já přijdu zítra za tebou.“
Jen dívenka opustila hospodu, pacholek
chu vklouzla pootevřenými vraty
k druhému sedlákovi, kde chasa
již ve chlévě spala. Jakmile přišla
ke chlévu, opřela se o žebřiňák,
který stál v blízkosti chléva. Stála
zde nehybně jako socha pěknou
chvíli a pacholek ji od vrat pozoroval. Když už to trvalo dlouho,
přišel k ní a ptal se, co zde sama
pohledává. Tělo bylo ovšem bez
ducha, mrtvé, takže se odpovědi
nedočkal. Vylekaně vzal její tělo
do náruče a odnesl je za vrata
stodoly. Strašně se lekl, že je
mrtvá. Asi po půl hodině přilétla
na dvůr velká myš a začala hledat dívčino tělo. Stále obletovala
žebřiňák, kde předtím tělo opustila. Po chvíli si sedla na okraj stříšky chléva. Vylekaný mladík vzal
bezvládné dívčino tělo do náruče
a odnesl je zpět na původní místo
k žebřiňáku. Pak se zase rychle
vrátil do své skrýše. Okřídlená myš po chvíli opět vzlétla ze
stříšky a vletěla do těla dívky. Ta
v okamžiku ožila. V té chvíli dívka
také uviděla svého milého, který
vyděšený vyšel z úkrytu. Když se
potkali, dívka mu povídá: „Víš co,
když už si mne tak dovartoval,
chceš-li být živ na světě, musíš
se mně zapřísahat, že žádnému
neřekneš, že jsem Mora, sice tě
usmrtím tu na místě.“ Pacholek
jí vše ze strachu okamžitě odpřísahal. Ač ji měl velice rád a také by si ji
vzal za ženu, od té chvíle z ní měl nesmírný
strach a začal se jí vyhýbat.
Povídka vybrána z knihy povídek Vlastimila Smetany
Ilustroval. Radek Svoboda
inzerce
UVIDÍTE V LETNÍM KINĚ
11. července v 21.30 h.
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Český animovaný film.
29. července ve 21.00 h
KOCOUR V BOTÁCH
Animovaný rodinný film USA.
31. července
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
Co předcházelo populárnímu televiznímu
seriálu...
2. srpna
LORAX
Animovaná fantasy komedie
4. srpna ve 21.00 h
VE STÍNU
Český film.
6. září ve 20.00 h
CROOKSOVI
Animovaná rodinná komedie
červenec–srpen 2013
23
z kultury
z kultury
Festival Proti proudu zveřejnil program
Pořadatelé tradičního hudebního festivalu Proti proudu představili letošní programovou skladbu. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit kupř. na elektronickou show v podání Le Pneumatiq, hvězdné Monkey Business či slovenskou alternativně popovou formaci Puding paní Elvisovej. Proti proudu proběhne ve dnech 19.–20. července v areálu
moravskobudějovického letního kina.
„Po zkušenostech z uplynulých let jsme zachovali osvědčený formát dvoudenního
festivalu s dvěma samostatnými hudebními scénami a příznivou cenou vstupného 350
Kč (v předprodeji 250 Kč) za oba dny,“ sdělil vedoucí akce Tomáš Veverka.
Páteční program odstartuje v 18˝.00 vítěz soutěže regionálních hudebních uskupení.
Na hlavím pódiu se následně představí zahraniční Long way down z Holandska a scéna vyvrcholí vystoupením přední české funkové kapely Monkey Business a tělesa Rest,
Paulie, Idea, Fatte. V sobotu se na hlavním podiu posluchačům představí mj. zmiňovaní
Le Pneumatiq, Mr. Cocoman and Dr. Kary či 100°C. K taneční stage publikum nepochybně přiláká pražská electro/punková dvojice Hiffi & Jacob.
„Organizačně navážeme na schéma předchozích ročníků, návštěvníkům bude k dispozici odpovídající sociální zázemí, stanové městečko, několik barů ve velkoprostorových stanech i pestrý doprovodný stánkový prodej,“ uvedla Dagmar Medňanská z pořádajícího sdružení K4.
Další aktuální informace naleznete na webových stránkách www.protiproudu.cz
nebo facebookové skupině Festival Proti proudu.
Za Občanské sdružení K4 – Mgr. Dagmar Medňanská
24
červenec–srpen 2013
Český popový zpěvák a filmový herec
Václav Neckář se narodil 23. října 1943
v Praze. Pochází z umělecké rodiny a již
od mládí vystupoval v dětských operních
rolích v inscenacích Státního divadla
Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem.
VÁCLAV NECKÁŘ
Po maturitě v roce 1962 se stal elévem
Divadla pracujících v Mostě, roku 1964 byl
angažován do plzeňského písničkového
divadla Alfa. V té době začal nahrávat pro
Československý rozhlas (Až louky rozkvetou, Jen tak). Později byl přijat za člena divadla Rokoko, kde účinkoval ve hrách Čekání
na slávu, Konvenční vražda nebo Filosofská
historie, většinou spolu s Martou Kubišovou
a Helenou Vondráčkovou. V letech 1968 až
1970 byl společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou členem pěvecké skupiny Golden Kids (Zlaté děti).
Od roku 1971 účinkoval s vlastní skupinou
Bacily, jejímž vedoucím byl zpočátku Ota
Petřina a od roku 1974 Jan Neckář (bratr
Václava Neckáře).
Přelom 70. a 80. let lze označit za Neckářův umělecký vrchol. Další alba již nebyla tak
úspěšná a dodnes nejsou v jeho diskografii
příliš známá, například Atlantida 99 nebo
Pod komandem lásky. Dovedl se však přerodit ve zpěváka písní hlubšího záběru a tím
překonat bariéru, která mu jako stárnoucímu
muži skoro neodvratně hrozila.
Po roce 1989 a pádu železné opony založil se svým bratrem hudební vydavatelství
Ne a Ne Records, které vydalo výběr Časy
se mění a účinkovali na něm kromě Václava
Neckáře i jiní čeští interpreti, kteří se skupinou Bacily za léta jejich existence zpívali.
90. léta nepřinesla již žádné nové profilové album, pouze výběry Jak ten čas letí
a Zlatej Vašek a několik reedicí jeho starších
alb. Došlo dokonce i ke znovu vzkříšení tria
Golden Kids, ani to však nemělo dlouhého
trvání.
Václav Neckář je legendární svými hity,
jako např.: Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě,
Stín katedrál, Kdo vchází do tvých snů, má
lásko, Mademoiselle Giselle nebo písní
z pohádky Šíleně smutná princezna Miluju
a maluju a hitem z roku 2011 Půlnoční.
Se vstupem do nového tisíciletí však přišel i Neckářův comeback. V listopadu 2002
postihla Václava Neckáře mozková mrtvice,
která měla za následek výpadky řeči. Po
dlouhé rehabilitaci se opět vrátil na koncertní pódia a po sedmnácti letech vydal nové
řadové album Oči koní (2005) a Dobrý časy
(2012).
Jako herec se proslavil především rolí ve
filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky
na motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, ale hrál i hlavní role ve filmech
Skřivánci na niti a Šíleně smutná princezna,
Kulhavý ďábel, Ta naše písnička česká.
26. července přijede Václav Neckář zazpívat do Moravských Budějovic
spolu se skupinou Bacily. Přijměte, prosím,
pozvání a přijďte si vychutnat dvouhodinový
koncert legendárního českého zpěváka do
nádherného prostředí zámeckého nádvoří.
Předprodej vstupenek bude v turistickém informačním centru od 1. 7.
2013.
Jana Hosová
červenec–srpen 2013
25
ze společnosti
ze společnosti
Vzpomínky
PODĚKOVÁNÍ
Odešel jsi,
jak osud si přál,
ve vzpomínkách
však
s námi žiješ dál.
Dne 5. června
uplynulo 20 roků,
kdy nás opustil pan
Stanislav Kratochvíl z Vesce.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Kdo znal, vzpomíná,
kdo měl rád, nezapomíná.
Dne 8. června to bude 20 let,
co odešel bez slova rozloučení pan
Ladislav Mikeš
a 19. června, co nás opustila paní
Marie Mikešová z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 24. 6. 2013
uplynulo 5 let,
co nás navždy
opustil pan
František Barták
z Moravských Budějovic.
Vzpomíná
manželka a děti s rodinami.
V neznámý svět
odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo
měl Tě rád.
Roky plynou jak tiché vody proud,
kytičku na Tvůj hrob
Ti dáme,
se slzami v očích
stále vzpomínáme.
Dne 30. června 2013 uplyne 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
František Doležal
z Moravských Budějovic.
Stále vzpomínají
maminka, bratr Karel, manželka Eva,
synové Radek a Martin, dcera Lenka
s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dne 22. července
2013
uplyne 5 let
od úmrtí pana
Miloše Bartuňka ze Zvěrkovic.
Vzpomínají
manželka a synové s rodinami.
26
červenec–srpen 2013
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 27. 7. uplyne první smutný rok,
kdy nás po tragické nehodě opustil náš
milovaný tatínek, druh, syn, bratr,
vnuk, synovec a kamarád
JIŘÍ PROCHÁZKA.
Odešel se ctí. S láskyplným obětavým
srdcem a pracovitýma rukama.
Vzpomeňte s námi všichni,
kdo jste ho znali a měli rádi.
S velkou láskou a úctou
dcera, družka a maminka s rodinou.
Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
Dne 18. 7. vzpomeneme 20. výročí,
kdy tragicky zahynul pan
ROMAN BRAUN.
Vzpomínají
maminka, manželka, synové Michal,
Jakub a bratr Radek s rodinou.
Od života jsi nic
nežádal,
pro své děti, rodinu
a vnoučata své
zlaté srdce dal.
Prázdná jsou
místa, kde zazníval
tvůj hlas,
vzpomínka na tebe
zůstává v nás.
Dne 27. července 2013 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček pan
Josef Pitauer.
S láskou, úctou a bolestí v srdci
vzpomínají
manželka Václava, dcera Růžena, vnučky
a vnuci s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Večer, když slunce
zemi opustilo,
Tvé srdce se
navždy zastavilo,
Tvá ústa už nikdy
nepromluví,
Tebe nám,
drahý tatínku,
nikdo nenahradí.
Odešel jsi večerní
tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou.
Ta rána stále bolí a zapomenout
nedovolí.
Dne 15. července 2013 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil náš tatínek, syn,
bratr a strýc, pan
Stanislav Pitauer.
S láskou a bolestí v srdci
stále vzpomínají
maminka Václava, dcera Irena, syn Marek, sestra Růžena a ostatní příbuzní.
Vzpomínky krásné
na Tebe máme,
teď už však jen
na nebe koukáme.
Máš teď i ty tam
hvězdu svou,
vzpomínky na Tebe
nám stále
zůstanou.
Dne 9. 8. 2013 je tomu již 5 let, co nás navždy opustila naše skvělá kamarádka
Martinka Blažková.
Stále vzpomínají
Martina Šteflová, Rudolf Špičák a ostatní
kamarádi.
Martinko, odpočívej v pokoji.
Kdo s tebou žil, ten
ví, co ztratil…
Už nikdy nezavoláš,
nepomůžeš,
neporadíš.
Dne 14. srpna 2013
vzpomeneme
desáté výročí úmrtí
paní
Marie Radové.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel, syn Bronislav s rodinou a sestra
s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Opustili nás:
Milada Brychtová
Ludmila Svobodová
Miroslav Trojan
Anna Svobodová
Anna Štrýglová
Eduard Slezáček
Emil Valenta
Rudolf Dolák
Vlasta Rokoská
Marie Moltašová
1934
1949
1927
1937
1912
1921
1937
1924
1928
1940
Budkov
Mor.Budějovice
Cidlina
Nové Syrovice
Horky
Šašovice
Třebelovice
Vacenovice
Mor.Budějovice
Mor.Budějovice
Paní Křikavová z Vesce by ráda poděkovala dvěma obětavým hasičům Zdeňku Motáčkovi a Martinu Jenerálovi z oddílu dobrovolných hasičů ve Vesci za pomoc při odčerpávání vody ze sklepa jejího domu.
MOR – MOSTŮ – MRA
Letní herecký kurz určený pro duchem mladé otevřené lidi ….
POPIS
Kde:
Moravské Budějovice – léto 2013
Kdo:
Lektoři Samuel Neduha a Petr Pochop
Jak:
řekněte to rychle za sebou „MOR –
MOSTŮ – MRA – MOR – MOSTŮ –
MRA – MOR – MOSTŮ – MRA“
Kdy:
5.8.–16.8.2013
inzerce
Dne 12. 8. 2013
uplynou
3 roky od chvíle,
kdy nás navždy
opustil pan
Miroslav Svat.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Marie a děti s rodinami.
Finanční konzultace
Mgr. Drahomíra Brzobohatá
JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ
řešíme s vámi:
• Rentu na spokojené stáří
• Peníze na vzdělání vašich dětí
Dne 2. července
2013 uplyne rok,
kdy nás opustil náš
drahý pan
Josef Mach.
Stále vzpomíná
manželka
a dcery s rodinami.
Děkujeme všem za
tichou vzpomínku.
Proč: Kurz je určený pro pokročilé
i začátečníky. Během jedenáctidenní práce si vyzkoušíme, jak vzniká inscenace na
základě předem připravených improvizačních vzorců. Jako výstup z kurzu proběhne představení, které během jedenácti
dní společně připravíme. Naše postupy
navazují na předešlou práci Václava Martince s využitím principů Stanislavského,
Brechta, Brooka apod. Využíváme vlast-
• Zajištění vaše a členů rodiny
• Splnění snů a přání
Řádková inzerce
Prodám rodinný dům 4+1, 275 m2 s garáží
a zahradou v M. Budějovicích na ul. Bří
Čapků. Bližší info na tel.: 773 500 753.
Přijďte
se přesvědčit!
Volejte 777 960 669
ních zkušeností z pedagogiky a z vlastní
herecké praxe. Jde o autorské divadlo, na
kterém ponesete spoluúčast i vy...Naučíte se používat jazyk způsobem profesionální mluvy, dozvíte se, jak používat tělo
ve stresových podmínkách jednání na
veřejnosti, objevíme společně, co je to
dramatická situace, co znamená pravda
a opravdovost na jevišti…
dokončení na str. 28
červenec–srpen 2013
27
zájmy, záliby
Recepty našich čtenářů
Do dovolenkového čísla Zpravodaje Moravskobudějovicko nám zaslaly
k otištění recepty členky Klubu seniorek z Lesonic. Všechny recepty jsou
prakticky ověřeny. Přejeme dobrou chuť!
České koláče pekla Marie Menčíková
500 g výběrové mouky, 9 kávových
lžiček cukr krystal, půl kostky kvasnic, 4
až 5 žloutků, 125 g másla, 250 g tuk Iva,
sůl, 250 ml mléka, i méně, aby bylo těsto
tužší
Žloutky, máslo a cukr utřeme, přidáme
další suroviny, Ivu nastrouháme, vypracujeme těsto, které necháme vykynout.
Z dvou kostek tvarohu si připravíme náplň
dle své chuti. Z těsta děláme malé placičky, do kterých zabalíme náplň, potřeme žloutkem a na vrch dáme marmeládu
nebo ovoce, drobenku a pečeme při 180
stupních do zlatova.
Svatební koláčky pekla Lída Fantová
0,5 l mléka, na lepší těsto 250 ml šlehačky a 250 ml mléka, 30dkg cukru, 30
dkg másla, 5 dkg sádla a trochu oleje, těsto nevysychá, 10 dkg kvasnic, 6 žloutků,
75 dkg výběrové mouky, 25 dkg hl. mouky,
špetka soli
Těsto řádně vypracovat, aby nebylo
krátké. Při práci s těstem nepodsypávat
moukou. Pracovat v teple. Z tohoto těsta
můžeme upéct i 3 bábovky. Zahušťovat
jen hl. moukou. Plníme různými náplněmi.
Koláče pekla Eva Papoušková
1 kg výběrové mouky, 12 kostek cukru,
12 tablet cukerinu, 2 vejce a 2 žloutky ,1
kostka kvasnic, citr. kůra, 2 sklenky mléka, 2 sklenky oleje
Koláčky plníme tvarohovou náplní, potřeme vejcem, dáme marmeládu a drobenku. Pečeme do růžova.
Rohlíky s ořechovou náplní
pekla Ria Zachová
0,5 kg polohr. mouky, 1 kostka kvasnic,
12 lžíc teplého mléka, 1 máslo, 1 vanilk.
cukr, špetka soli, nechat vzejít kvásek
Vypracovat těsto, udělat 6 bochánků,
nechat 15 min. odpočinout. Potom vyválet
kulatou placku, potřít náplní, rozkrájet na
8 dílků, stočit rohlíky. Nádivka. Kolik ořechů, tolik cukru. Spařit trochou horkého
mléka. Je potřeba asi 20 dkg ořechů.
Vlašský koláč pekla Mirka Klímová
0,5 kg hl. mouky, půl hrnku oleje, 250 ml
mléka, 1 malá majonéza, 5 dkg kvasnic, 2
MOR – MOSTŮ – MRA
dokončení ze str. 27
Harmonogram dne:
9.00–12.00 h
Obecná herecká průprava (Pohyb, hlas, různá cvičení na rytmus, koncentraci apod.)
12.00–14.00 h
Obědová pauza
14.00–18.00 h
Práce ve skupinách
na inscenaci
Práce probíhá denně – cílem je získání dovedností v oblasti komunikace – prostřednictvím divadla a průnik do zákulisí
vzniku inscenace. Naším hlavním cílem
není vznik samotného představení, ale ze
zkušeností víme, že, kde je zápal, podaří
se na svět přivést i pěkný divadelní kousek, byť by lidé nám svěření neměli zatím
žádnou zkušenost s divadlem.
Pracovní název představení : „MOR –
MOSTŮ – MRA“ – je zároveň tématem
dílny. Vycházíme z Huizingova Homo Ludens – člověk hrající si. Samotný název je
hříčkou na jedné straně bezelstné hry se
slovy a na druhé straně s sebou nese hluboké filozofické téma, jakým pojem „Most“
bezesporu je. Záměrně jsme si vybrali
toto obecné téma už proto, že pro každého člověka může znamenat něco jiného.
Naším společným úkolem je najít, co pro
nás v životě znamená tento pojem, a společně najdeme skrze hru tvar v podobě
závěrečného výstupu – představení. Nemusíte se toho úkolu obávat. Zkušenosti
s podobným druhem hledání představení
máme z hereckých kurzů v Nové Pace.
To, že vycházíme především ze životních
zkušeností kursistů, ale neznamená, že
nejsme připraveni. Každý z lektorů Petr
a Samuel má v rukávu předem připravený
příběh, který rozžijeme skrze vás a vaše
jevištní postavy.
Nástin dvou předpokládaných příběhů
ještě v průběhu přípravy předložíme, máte
se na co těšit..:-)
Ještě pár slov k organizaci:
Příjezd účastníků očekáváme 5.8. do
20:00h, kdy oficiálně započne kurz. Po
osobní domluvě lze dorazit na místo dle
vašich možností...
Přihlášky na kurz
posílejte elektronicky na adresu:
[email protected]
nebo poštou na adresu:
Petr Pochop
Lublaňská 45
120 00 Praha 2
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete
vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda),
nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
28
červenec–srpen 2013
žloutky, 2 lžíce cukru, citr. kůra, špetka
soli
Vypracujeme těsto a hned tvoříme
koláčky
Lesonický koláček pekla
Anička Tomanová
Kapitálový
vklad
40 dkg polohr. mouky, 1 Hera, 1 lžíce
sádla, 1 kostka droždí, 3 žloutky, osminka litru mléka a 2 kostky cukru na kvásek, špetka soli
Heru nastrouhat do mouky na vále,
přidat ostatní suroviny, zpracovat těsto,
vyválet plát, rádlem nakrájet čtverečky,
plnit tvarohovou nádivkou, bez kynutí.
Namáčíme ve vajíčku a drobence, hned
pečeme na pečícím papíru
1avýäHQt 9aäiFK ~UokŢ
væd\ po äHVti PĚVtFtFK
3
aæ
Královské koláčky pekla
Jarka Neubauerová
250g hl. mouky, 250 g Hery, 250 g taveného sýra, 10 g cukr moučka
Vypracujeme těsto, necháme odpočinout. Vyválíme vyšší těsto, vykrájíme
kolečka a do důlku dáme různou náplň.
Pečeme ve vyhřáté troubě asi 10 minut.
SUDOKU
o ceny
Vylosovaný vítěz získá 1 vstupenku
na koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily 26. 7. na Zámeckém
nádvoří.
Správně vyplněné SUDOKU se svým
kontaktem doručte do Turistického
informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Beseda) a to
nejpozději do 12. hodin, 15. 6. 2013.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Janě Žákovské gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala
MKS Beseda a Sparkasse.
p.a.
pUo dĚti od QaUo]HQt
do 15 let
Platební karta –
tvŢM krŢÿek k ne]áviVloVti
9ýKod\ 'ĚtVkpKo konta
=DORæHQtLYHGHQt~ÿWX]GDUPD
3ODWHEQtNDUWD
D LQWHUQHWEDQNLQJ ]GDUPD
9ëEĚU\ QD SRNODGQĚ ÿL
SODWHEQt NDUWRX ]GDUPD
%H]KRWRYRVWQt WUDQVDNFH
]GDUPD
$WUDNWLYQt ~URNRYi VD]ED
3oMďtH UŢVt V
Koláčky pekla Mirka Podrazká
500 g výběrové mouky, 1 kostka droždí, 1 vejce, asi 200 ml mléka, 150 ml oleje, 4 lžíce cukru, špetka soli
Necháme vzejít kvásek, vypracujeme
těsto, necháme vykynout. Tvoříme koláčky, plníme různými náplněmi. Pečeme do růžova.
%
'ĚtVkp koQto
ZZZZVpkF]
9íFe inIorPaFí
0oravVkp %XdĚMoviFe
7el. 5 3 5
Download

zpravodaj_2013_07_08_web.pdf