Prof. Dr. Hüseyin AYTEKĐN
ÖZGEÇMĐŞ
Doğum Tarihi :
03 Ekim 1954
Doğum Yeri:
Derinkuyu/Nevşehir
Öğrenim Durumu:
Lisans:
Fizik Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi 1978
Y. Lisans:
Nükleer Fizik, Gazi Üniversitesi 1991
Doktora:
Nükleer Fizik, Gazi Üniversitesi 1995
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent:
Nükleer Fizik Zonguldak Karaelmas Üniv. 1996-2008
Doçent:
Nükleer Fizik Zonguldak Karaelmas Üniv. 2008-2013
Profesör:
Nükleer Fizik Bülent Ecevit Üniv. 2013-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
1. “Gökgöl ve Ereğli Cehennemağzı Mağaraları ile Amasra Taşkömürü Đşletmesinde Radon222 Ölçümü”, Rıdva Baldık, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005.
2. “Çatalağzı Termik Santralı ve Çevresinde Radyoaktivite Ölçümü”, Songül Bayata,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007.
1
3."Füzyon ve Hibrid Reaktörlerde Kullanılan Bazı Yapı Materyallerinin Nükleer
Özelliklerinin incelenmesi". Derya Demirbağ, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2012.
4. “Zonguldak Đli Sahil Kum Örneklerinin Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Đncelenmesi”,
Ceyhun Küçük, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2012.
Doktora Tezleri
1. “16O+16O Elastik Saçılmasının Fenomenolojik ve Mikroskobik Potansiyellerle Optik
Model Analizleri”, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu,.Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.
2. “Skyrme Etkilesmesi Kullanılarak Bazı Egzotik Çekirdeklerin Taban Durum Özelliklerinin
Đncelenmesi”, Rıdvan Baldık, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010.
3. ”Elektronların Çoklu Saçılmalar Sonunda Açısal Dağılımlarının Đncelenmesi”, Abdullah
Koray, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2010.
4. “Medikal radyoizotop üretimi için nükleer model hesaplamaları ve veri elde edilmesi, ,
Ozan Artun, Bülent Ecevit Üniversitesi (Devam ediyor).
SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri
1. “A fitting procedure for palaeodose from old sandstone using IRSL”, G. Tanır, N. Meriç,
H. Aytekin, Ş. Okuducu, Czech. J. Phys. 54, 941-946 (2004).
2. “The investigation of the neutron emission spectra of 232Th and 238U for neutron incident
energy from 2 to 18 MeV”, E. Tel, H. M. Sahin, A. Arasoğlu ve H. Aytekin, Ann. Nucl.
Energy, 33, 310-324 (2006).
3. “Radon Concentration Measurements in the Amasra Coal Mine, Turkey:” R Baldık, H.
Aytekin, N. Çelebi, B. Ataksor ve M. Tasdelen, Radiat. Prot. Dos. 118, 122-125 (2006).
4. "Radon Measurements in the caves of Zonguldak (TURKEY), H. Aytekin., R. Baldık, N.
Çelebi, B. Ataksor, M. Tasdelen ve G. Kopuz, Radiat. Prot. Dos. 118, 117-122 (2006).
5. “An investigation of the 16O+16O elastic scattering by using alpha-alpha double folding
potential in optical model formalism:” M. E. Kürkçüoğlu, H. Aytekin, I. Boztosun, Modern
Physics Letters A. 21, 2217-2232 (2006).
6. “An investigation of 16O+16O elastic scattering By phenomenological and double-folding
potentials in optical model formalism at the energies between ELAB=75 and 145 MeV” M. E.
Kürkçüoğlu, H. Aytekin. “Ind. J. Phys. 80, 641-645 (2006).
7. “Strength functions for transfer of a neutron-proton pair on 82Se,
nuclei:”, H. Aytekin, A. Yılmaz. Phys. Scrip. 78, 045203 (2008).
96
Mo,
116
Cd and
128
Te
8. “Radon measurements in the Çatalağzı Thermal Power Plant” H. Aytekin, S. Bayata, R.
Baldık, N. Çelebi, Radiat. Prot. Dos., 128, 251-253 (2008).
2
9. "Investigation of the nuclear structure of the Be, Cr and Cu isotopes", E. Tel, R. Baldık, H.
Aytekin, A.Aydın, Ann. Nucl. Energy. 36, 1333-1339 (2009).
10. “Radon fluctuations in the Armutçuk coal mine, Turkey”, R. Baldık, H. Aytekin ve N
Çelebi. Fres. Environ. Bull. 18, 87-91 (2009).
11. “An investigation on the radiological influence of an underground coal mine in
Zonguldak basin, Turkey:" H. Aytekin, R. Baldık. Fres. Environ. Bull., 18, 468-473 (2009).
12. "Angular distribution of multiple scattering electrons:" A. Koray, H. Aytekin ve A.
Cengiz. Proc. Suppl. AIP, Balkan Phys. Lett., 15 (1), 151005 (2009).
13. "New calculation for some ground state features of 40Ca, 48Ca 32S and 39K nuclei:" H.
Aytekin, R. Baldık, E.Tel, A.Aydın. International Journal of Modern Physics E., 19, 291-298
(2010).
14. "Calculation of the ground state properties of even−even Sn isotopes"”, H. Aytekin, R.
Baldık ve E. Tel, Physics of Atomic Nuclei, 73, 922-926 (2010).
15. "Investigation of neutron and proton distributions of He, Li, and Be isotopes using the
new Skyrme force parameters:" R. Baldık. H. Aytekin, E. Tel. Phys. Atom. Nucl., 73, 74-80
(2010).
16. "Radioactivity measurements and radiation döşe assessments due to natural radiation in
Karabük (Turkey)" R. Baldık., H. Aytekin ve M. Erer. J Radioanal Nucl Chem., 289, 297–
302 (2011).
17. “Investigation of nuclear structure of even-even 98-136Cd, 102-136Te and 114-146Xe Isotopes:
H. Aytekin ”, Mod. Phys. Lett. A., 26, 1413-1425 (2011).
18. “An investigation for ground state features of some structural fusion materials”, H.,
Aytekin. E. Tel, R. Baldık ve A. Aydın, J. Fusion Energy, 30, 21–25 (2011).
19. "Radioactivity measurement and dose assessment from surface soils around the Çatalağzi
coal-fired power plant, Turkey", H. Aytekin, R. Baldık, Fress. Environ. Bul., 20, 1642-1648
(2011).
20. “An Investigation of the Nuclear Properties of 24O, 30Si, 30S, 54Ca and
Nuclei:” H. Aytekin, J. Korean Phys. Soc. 61, 1965-1969 (2012).
96
Zr New Magic
21. “On the nuclear properties of 32S, 64Zn, 67Zn, 89Y, 90Zr and 153Eu targets used for
production of 32P, 64Cu, 67Cu, 89Sr, 90Y and 153Sm therapeutic radionuclides:” H. Aytekin, R.
Baldık. and H. Alıcı. Ann. Nucl. Energy, 46, 128–133 (2012).
22. “Radioactivity of coals and ashes from Çatalağzı coal fired power plant, Turkey”, H.
Aytekin, R. Baldık. Radiat. Proct. Dos., 149, 211–2152 (2012).
23. “Investigation of nuclear properties of 181Ta and 182, 183, 184, 186W structural materials” H.
Aytekin, D. Demirbağ, Ind. J. Phys. 87, 487-491 (2013).
3
24. “An investigation of the nuclear structures of even-even neutron-rich Sr, Zr and Mo
Isotopes”, H. Aytekin and O. Artun, Modern Physics Letters A. 28, 1350007 (11pages)
(2013).
25 “Equilibrium and pre-equilibrium calculations of cross-sections of (p, xn) reactions on
89Y, 90Zr and 94Mo targets used for production of 89Zr, 90Nb and 94Tc positron emitting
radionuclides”, R. Baldık., H. Aytekin and E Tel. Pramana J. Phys. 80, 251-261 (2013).
26. “Pre-equilibrium and equilibrium calculations of (n, p) reactions on 32S, 64Zn, 67Zn, 89Y, 90
Zr and 153Eu targets used for production of 32P, 64Cu, 67Cu, 89Sr, 90Y and 153Sm therapeutic
radionuclides”, H. Aytekin and R. Baldık. Ann. of Nucl. Energy, 53, 439-446 (2013).
27. “Cross-section calculations of proton induced (p,n) and (p,2n) reactions for production of
diagnostic 67Ga, 81Rb, 111In, 123,124I, 123Csand 123Xe radioisotopes”, H. Aytekin, R. Baldık, O.
Artun, J Radioanal Nucl Chem, 298, 95–103 (2013).
28. “Investigation of excitation functions for (n, 2n) reactions on some samarium, europium
and gadolinium isotopes in the mass region 144<A<160”, R. Baldık, H. Aytekin, O. Artun,
Mod. Phys. Letts A, DOI: 10.1142/S0217732314500746
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
1. "Detour transition in internal Bremsstrahlung from 32P,
Şarer, H. Aytekin, G.Ü, Jour. of Sci.”, 8, 21-28 (1995).
90
Y,
91
Y and
185
W, " G. Tanır, B.
2. “Collective 1+ States in Odd-Odd Spherical Nuclei, H. Aytekin, A. A. Kuliev, "Tr. J. of
Phys.”, , 20, 785-793 (1996).
3 “Dependence of Neutron-Proton Entity Transfer on Superfluid Parameters”, . H. Aytekin,
Turk J Phys, 26, 89-93 (2002).
4. “Calculation of Nuclear Matrix Elements for the Two-Neutrino Double Beta Decay of
128,130Te Isotopes”, H. Aytekin, A. Yılmaz, E. Tel, Đ. Boztosun, Çankaya University
Journal of Arts and Sciences, 4, 19-29 (2005).
5., “Optical model analysis of the 16O+16O nuclear scattering reaction around ELAB=5
MeV/nucleon”, M. Kürkçüoğlu, H. Aytekin ve Đ. Boztosun, G.Ü. Jour. of Sci., 19, 105-112
(2006).
6. “16O+16O Esnek Saçılmasının Optik Model ile Đncelenmesi”, H. Aytekin,, M. E.
Kürkçüoğlu ve Đ. Boztosun, Anadolu Üniversitesi Fen ve Teknoloji Dergisi, 8, 229-239
(2007).
7. “On the radiological character of a coal-fired power plant at the town of Çatalağzı,
Turkey”, Aytekin, H. ve R. Baldık, Turk. J. Eng. Env. Sci., 32, 101-105 (2008).
8. “Investigation of the Ground State Features of Some Excotic Nuclei by Using Effective
Skyrme Interaction”, H. Aytekin, E. Tel, R. Baldık, Turk. J. Phys., 32, 181-191 (2008).
4
9. “Çorum ili Yeraltı Kömür Ocaklarında radon Yoğunluğu Ölçümü”, Uzbey, S., E. Tel, H.
Aytekin ve N. Albayrak, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3, 1-5 (2013).
10. “90Nb ve 208Bi Çekirdeklerinde Gamow-Teller 1+ Düzeyleri”, H. Aytekin, A. Yılmaz
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3, 21-25 (2013).
10. “Introducing a Global Optical Model Approach for Analyzing 16O+16O Elastic Scattering
at 5-10 MeV/nucleon Region”, Kürkçüoğlu, M. E., G. Cof, H. Aytekin, I. Boztosun, SDU
Journal of Science (E-Journal), 8, 71-81 (2013).
Bildiri Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler.
1. “Nuclear Matrix Elements of Deuteron Transfer for Gamow-Teller 0+→1+ Transitions", 3rd
Balkan Physics Conference, Aytekin, H., "Proc. Suppl. Bal. Phys. Lett. 5, 76-79 (1997).
2. “QRPA Yaklasımında
84
Br Çekirdeğinin Kollektif 1+ Seviyelerinin Đncelenmesi”, H.
Aytekin, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 485, Kırıkkale,
1998.
3. “A Global Shape for the imaginary Potential in Explaning the 16O+16O Reaction”,
Kürkçüoğlu, M. E., H. Aytekin ve Đ. Boztosun, 6th Đnternational Conference of the Balkan
Physical Union, Book of Abstracts, 577, Đstanbul 2006.
4. “The Effect of Elastic Scattering Cross section to Multiple-Scattering of Electrons”, A.
Koray, H. Aytekin, A. Cengiz, 6th Đnternational Conference of the Balkan Physical Union,
576, Đstanbul, Turkey, 2006.
5. “Radon measurements in the Çatalağzı Thermal Power Plant”, H. Aytekin, S. Bayata, R.
Baldık, N. Çelebi, Türk Fizik derneği 24.Uluslararası Fizik Kongresi, Bidiri özetleri Kitabı,
189, Malatya, 2007.
6 “ Skyrme Etkilesmesi kullanılarak Bazı Çekirdeklerin ðncelenmesi”, Baldık. R., H.
Aytekin, E. Tel, Türk Fizik derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, Bidiri Özetleri Kitabı,
p.211, Malatya, 2007.
7. “Investigation of 16O+16O Elastic Scattering by Using Microscobic Potantial in Optical
Model Formalism”, H. Aytekin,M. E. Kürkçüoğlu, Uluslararası Katılımlı Parçacık
Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK3), Bidiri Öztleri Kitabı, 22, Eskisehir
2007.
8. “An investigation for he Ground State Features of Some Zr and Pb Isotopes by Using
Effective Skyrme Interaction”, R. Baldık, H. Aytekin ve E. Tel, Uluslararası Katılımlı
5
Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK3), Özet Kitapçığı, 22, Bodrum,
2007.
9. “Strength Functions for the Neutron-Proton Entity Transfer of 116Cd and 128Te Isotopes”,
A. Yılmaz, H. Aytekin, Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları
Kongresi (UPHUK3), Özet Kitapçığı, 42, Bodrum, Turkey, 2007.
10. “Investigation of Sn Isotopes with Self-Consistent Mean Field Method”, R. Baldık, H.
Aytekin, E. Tel, Zakopane Conference on Nuclear Physics, Program and Book of Abstracts,
87, Zakopane, 2008.
11. "Nuclear Structure of Some StructralMaterials of a Hybrid Reactor", D. Demirbağ, R.
Baldık, H. Aytekin ve E. Tel, Turkish Physics Socieity 27th International Congress, Book of
Abstracts, 736, Đstanbul, 2010.
12. "Gamow Teller Strength Distributions in
128,130Te
Nuclei and Two Neutrino Double Beta
Decay", H. Aytekin, Ç. Aytekin, Turkish Physics Socieity 27th International Congress, Book
of Abstracts, 720, Istanbul, 2010.
13. “Nuclear data evaluation for poduction of 32P, 64Cu and 90Y therapeutic radionuclides”, H.
Aytekin, R. Baldık, H. Alıcı, Turkish Physics Socieity 28th International Congress, Abstract
Book, 833, Bodrum, 2011.
14. “Investigation of nuclear structures of Y and Pb isotopes”, H. Aytekin ve D. Demirbağ
Turkish Physics Socieity 28th International Congress, Abstract Book, 302, Bodrum, 2011.
15. “Investigation of Nuclear Properties of Even-Even Fusion Structural Mo Isotopes”, O.
Artun, H. Aytekin, Turkish Physics Socieity 29th International Congress, Books of Abstract,
673, Bodrum, 2012.
16. “Zonguldak ili sahilleri kum örneklerinin doğal radyoaktivirte seviyelerinin incelenmesi”,
C. Küçük, H. Aytekin ve M. Ç. Tufan, Turkish Physics Socieity 29th International Congress,
Books of Abstract, 719, Bodrum, 2012.
17. “Investigation of Nuclear Properties of Even-Even Fusion Structural Mo Isotopes”, O.
Artun, H. Aytekin Turkish Physics Socieity 29th ðnternational Congress, Books of Abstract,
673, Bodrum, 2012.
18. “Zonguldak ili sahilleri kum örneklerinin doğal radyoaktivite seviyelerinin incelenmesi”,
C. Küçük, H. Aytekin ve M. Ç. Tufan, Turkish Physics Socieity 29th International Congress,
Books of Abstract, 719, Bodrum, 2012.
19. “Tıpta teshis ve tedavide kullanılan bazı radyoizotopların üretilmesinde rol oynayan (p, n),
(p, 2n) ve (n, 2n) tipi nükleer reaksiyonların uyarılma fonksiyonlarının incelenmesi”, O.
Artun, H. Aytekin, Turkish Physics Socieity 20th International Congress, Books of Abstract,
578, Đstanbul, 2013.
6
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. “Çift Beta Bozunumu Nükleer Matris Elamanı Hesabı”, H. Aytekin, A. A. Kuliev ve G.
Tanır, 15. Türk Fizik Derneği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 95, Kas, 1995.
2. “Nötron-proton Çifti Transferi (emisyonu) Nükleer Matris Elamanı Hesabı”, H. Aytekin, A.
A. Kuliev, 15. Türk Fizik Derneği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 95, Kas, 1995.
3. “Nötron-proton Çifti Transfer Reaksiyonları ðçin Toplama Kuralları”, H. Aytekin, Türk
Fizik Derneği 16. Fizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 313, Ayvalık, 1996.
4. “Tamm Dancoff Yaklasımında Döteron Transferinin Nükleer Matris Elemanlarının
Đncelenmesi”, H. Aytekin, II. Spill Fen Bilimleri Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen
Bilimleri Dergisi, sayı 2, 120-125, 1998.
5. “76<A<90 Aralığındaki Bazı Çift-Çift Çekirdeklerin Döteron Transferlerinin Đncelenmesi”,
H. Aytekin, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 166, Isparta,
2002.
6. “16O+16O Elastik saçılmasının Yüksek Enerjilerde Optik Modelle incelenmesi”,
Kürkçüoğlu, M. E., H. Aytekin, Đ. Boztosun, S. Bayata ve T. Vurucu, Türk Fizik Derneği 22.
Fizik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, 539, Bodrum, 2004.
7. “10B(n,α)7Li Nükleer Reaksiyonunun BNCT Yönteminde Kullanılması”, R. Baldık, M. E.
Kürkçüoğlu, H. Aytekin ve A. Umutlu, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bildiri
Özetleri Kitapçığı, 532, Bodrum, 2004.
8. “E2 Gamma geçiş olasılığının seviye yoğunluk parametresine bağımlılığının Đncelenmesi”,
R. Baldık, H. Aytekin, II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 14,
Eskisehir, 2005.
9. “16O+16O Esnek Saçılmasının Optiksel Model Đle Đncelenmesi”, H. Aytekin, M. E.
Kürkçüoğlu ve Đ. Boztosun, II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıstayı, Bildiri Özetleri Kitapçığ,ı
25, Eskisehir, 2005.
10. “16O+16O Esnek Saçılmasının ELAB=75-145 MeV aralığında çift-katlı potansiyel ile
optiksel model analizi”, Kürkçüoğlu, M. E., H. Aytekin, ve Đ. Boztosun, II. Nükleer Yapı
Özellikleri Çalıstayı, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 26, Eskisehir, 2005.
11. “Çift Beta Bozunumu YarıÖmür Hesabı”, H Aytekin, A. Yılmaz, M. E. Kürkçüoğlu, E.
Tel, 22. Türk Fizik derneği kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, 258, Bodrum, 2005.
12. “16O+16O nükleer saçılmasının 75-145 MeV aralığında optik model analizleri”, M. E.
Kürkçüoğlu, H. Aytekin ve Đ. Boztosun, IX. Ulusal Nükleer Bilimler kongresi, Bildiriler
Kitapçığı, 163, Đzmir, 2005.
13. “Zonguldak Mağaralarında Radon Ölçümü”, R. Baldık, H. Aytekin, N. Çelebi, B.
Ataksor, M. Tasdelen, G. Kopuz, IX. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Bildiriler Kitapçığı,
224, Đzmir, 2005.
7
14. ” 238U (n, xn) reaksiyonundan denge öncesi yayınlanan nötron spektrumlarının 232Th ile
kıyaslanması”, E. Tel, A. Arasoğlu, H. Aytekin, Đ. Demirkol ve A. Aydın, IX. Ulusal Nükleer
Bilimler Kongresi ve Teknolojileri, Bildiri Öztleri Kitapçığı, 38, Đzmir, 2005.
15. “Termik Santrallerin Radyolojik Etkilerinin Đncelenmesi”, S. Bayata, H. Aytekin, II.
Mühendislik Kongresi, 405, Zonguldak 2006.
16. “Zonguldak Havzasında Radon Çalısmaları”, H. Aytekin, R. Baldık, II. Mühendislik
Kongresi, 369, Zonguldak, 2006.
17. "Üzülmez Yer Altı Tas Kömürü Đşletmesinin Radyolojik Etkisinin Đncelenmesi", H.
Aytekin, R. Baldık, X. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi ve Teknolojileri Kongresi, Bildiriler
Kitapçığı, 24(II), 212, Muğla, 2009.
Projeler
1.Zonguldak Bölgesindeki Kumtaslarının Yasının Optik Uyarmalı Lüminesans Yöntemiyle
Tespiti, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, proje yürütücüsü,
1998-101-009-01, 2000.
2.Yeni Bir Çiftlenim Potansiyeli Kullanarak Hafif-Ağır Çekirdek Reaksiyonlarının
Đncelenmesi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, proje
yürütücüsü, 2004-03-04, 2006.
3. Elektronların Çoklu Saçılmalar Sonunda Açısal dağılımlarının Đncelenmesi, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, proje yürütücüsü, 2007/2-13-03-014,
2009.
4. Zonguldak Bölgesi Kömürlerinin Radyoaktivite Đçeriğinin Đncelenmesi”, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, proje yürütücüsü, 2009/13-0302, 2010.
Đdari Görevler
BEÜ Enerji Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği 2014Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü/ZKÜ/BEÜN 2011-devam ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen-Edebiyat Fakültesi/ZKÜ/BEÜN 2010-2013
Fakülte Kurulu Üyeliği, Fen-Edebiyat Fakültesi/ZKÜ/BEÜN 2010-2013
Bilimsel Projeler Komisyon Üyeliği, Bülent Ecevit Üniversitesi 2008-2010
Dekan Yardımcılığı, Fen-Edebiyat Fakültesi/ZKÜ 2000-2008
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fen-Edebiyat Fakültesi. Fiz. Böl./ZKÜ 2002-2004
8
Yönetim Kurulu Üyeliği Zonguldak Mes. Yük. Okulu/ ZKÜ 1996-1999
Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı 2003-devam ediyor
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Fizik Derneği
Ödüller
TÜBĐTAK Yayın Teşvik Ödülleri
Bülent Ecevit Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülleri
Bülent Ecevit Üniversitesi, 2012 Fen Bilimleri (SCI) Đkincilik Ödülü
Son Đki yılda verilen Dersler
Dersin Adı ve Kodu
Kredisi
FĐZ 181 Fizik I
303
FĐZ191 Fizik I Laboratuvarı
031
FĐZ341 Çevresel radyoaktivite
2 02
FĐZ441 Çekirdek Fiziği
044
FĐZ 471 Seminer
021
FĐZ 182 Fizik II
303
FĐZ 192 Fizik II Laboratuvarı
031
FĐZ 342 Nükleer Enerji ve Politikaları
202
FĐZ442 Reaktör Fiziği
404
FĐZ 444 Radyasyon Fiziği
404
FĐZ 472 Đleri Fizik Çalışması
022
FĐZ 715 Đleri Nükleer Fizik
303
FĐZ 897 Doktora Semineri
021
9
FĐZ 898 Doktora Uzm. Alanı
301
10
Download

Prof. Dr. Hüseyin AYTEKİN ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Akademik