TUKY
Téma:
Zmýdelňování tuků
Třída:
G3
Datum:
21.2.2014
Pomůcky:
• zkumavky
• pipety
• vodní lázeň
• indikátorový papírek
Postup:
• Do zkumavky odlijeme asi 0,5 cm3 oleje
• Napipetujeme 5 cm3 ethanolového roztoku
hydroxidu draselného.
• Promícháme a dáme na vroucí vodní lázeň. Asi
po 15 minutách přidáme 5 cm3 vody a
pokračujeme v zahřívání až do odpaření
ethanolu.
• Získáme zakalený opalescentní roztok mýdla.
• K 1 cm3 mýdlového roztoku přidáme opatrně
pevný NaCl.
• Po každém přidání roztok ve zkumavce
protřepáme, aby se sůl dobře rozpustila.
• V přidávání soli pokračujeme až do vysolení
mýdla v podobě klihovité sraženiny.
• Sraženinu necháme usadit, roztok nad ní
slijeme a vysolené mýdlo rozpustíme přidáním
5 cm3 destilované vody
Chemikálie
Princip:
• při reakci tuku s hydroxidem dochází ke vzniku
mýdla
• to z roztoku získáme tzv. vysolením
•
•
•
roztok KOH v ethanolu (w = 10 %)
(C,F) roztok CaCl2 (w = 10 %)
NaCl
rostlinný olej
Rovnice:
• Zmýdelnění lze popsat obecnou rovnicí:
•
C3H5(OR)3 + 3 NaOH → C3H5(OH)3 + 3 NaR
R označuje zbytek mastné kyseliny, např.
CH3(CH2)14COO- – zbytek kyseliny palmitové
Využití:
• lipidy
• soli
• povrchové napětí vody
Bezpečnostní pokyny:
Opatrnost práce s hydroxidem a při vaření roztoku na
vodní lázni.
Download

zmýdelňování tuků - Zdravavyziva GJP Zdravavyziva GJP