ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
dne: 15.12.2014
Přítomni:
Michal Červenka, Bředa Štefan, Honza Pozdník 3.C, Agáta Langerová 3.B, Lucka
Lattenbergová, Monika Kučerová, Denisa Martínková, Jiří Doležel 4.A, Lukáš Skřivánek,
Michal Dobšík, Martin Klobása 4.B, Sam Gašparík 4.B, Lukáš Skřivánek 4.C, Veronika
Vávrová 5.A, Veronika Koppová 5.A, Lukáš Kapinus 5.B, Tereza Suchá 6.A, Dan Dobšík
7.B, Honza Mikulica, Eliška Schmausová, Libor Hašek, Natka Odehnalová, Kuba Pirochta,
Štěpán Stepura, Aneta Simonová, Ota Fryml 9.B, Ondra Lacina, Jakub Vajda 8.B, Martin
Štand 7.A, Lucka Dobrovolná 8.A,
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Úvod
Hodnocení Českého Ježíška
Logo Parlamentu: Ota Fryml
Stížnost na poškrábané skříňky v šatnách
Diskotéka předběžný termín: 23.1.2015
Plánování filmového dnu
Půjčovna kostýmů: Koppová, Stěpura, pan Doležel,
Stanoviště s hudbou: Stepura, Mikulica, Červenka
Sepsání jídel: Dobšík, Lacina, Vávrová, Koppová
Příště povede: Libor Hašek
Na vedení půjde: Lukáš Kapinus, Zdeněk Teller
Zapsal/a: Lukáš Kapinus
Download

Zápis z 15.12.2014