Jan a Alžb ta Riedlovi a jejich rod
Stránka 1
První generace
1. Jan1 Riedl. Jan se p ist hoval z Pruzského Slezska a zakoupil svobodný dv r Radikov.
Manželka: Alžb ta.
2.
3.
D ti:
i. Anna2 Riedl-ová.
ii. Jan Riedl * 01.01.1752.
Druhá generace
2. Anna2 Riedl-ová, (Jan1 Riedl).
Manžel: Veselý.
i.
ii.
iii.
iv.
D ti:
Anna3 Veselá.
František Veselý.
Josef Veselý.
Tadeáš Veselý, † 01.01.1857 v Pod brady.
3. Jan2 Riedl, (Jan1) * 01.01.1752, † 08.04.1815 v P im. V roce 1811 zakoupil Jan od brat í
Sliveneckých barokní zámek P im. odkaz:
http://www.atlasceska.cz/kralovehradecky-kraj/zamek-dolni-prim/.
Manželka: Alžb ta Marková, * 01.01.1756, † 26.03.1820 v P im.
4.
D ti:
i. Jan3 Riedl.
ii. Františka Riedl-ová, † 12.10.1834.
Manžel: Josef Skála, s atek 20.01.1796 v Probluz, * 14.9.1797 v Temešvár, † 05.08.1868.
iii. Anna Riedl-ová, † 01.01.1835.
Manžel: Kohout, † 01.01.1834.
5.
6.
7.
8.
iv.
v.
vi.
vii.
Franz Riedl.
Marie Riedl-ová.
Barbora Riedl-ová.
Tadeáš Riedl.
T etí generace
4. Jan3 Riedl, (Jan2, Jan1).
Manželka: Františka Pelikán-ová, * v Ho ice.
D ti:
i. Josefa4 Riedl-ová, * 15.05.1830.
ii. Rosa Riedl-ová, * 16.04.1832.
5. Franz3 Riedl, (Jan2, Jan1). Franz zd dil v roce 1815 P im.
Stránka 2
Manželka: Marie Agnes Theresie Paul, s atek 16.05.1815 v Probluz, * 09.12.1792, † 23.08.1859. Marie:
Marie Agbes Paul je z rodu: von Roemisch, Waehner, Ruell von Fuerth. Za sv dky byli Veronika von
Roemisch (sestra Agnes) Roemoschové vlastnili hrad Malá Skála .
9.
10.
11.
12.
i.
ii.
iii.
iv.
D ti:
Heindrich4 Riedl * 27.04.1818.
Rosa Riedl-ová * 16.10.1819.
Eduard Riedl * 05.11.1827.
Moritz Riedl * 18.06.1829.
6. Marie3 Riedl-ová, (Jan2 Riedl, Jan1).
Manžel: Eman Zuerchhauer.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
D ti:
Fridrich4 Zuerchhauer, * 08.02.1808.
Emanuel Zuerchhauer, * 29.12.1808.
Josef Zuerchhauer, * 03.08.1809.
Tadeáš Zuerchhauer, * 04.09.1811.
Jan Zuerchhauer, * 26.04.1814.
7. Barbora3 Riedl-ová, (Jan2 Riedl, Jan1) † 01.01.1851 v Dobruška.
Manžel: František Viravský.
13.
D ti:
i. Vojt ch4 Viravský.
8. Tadeáš3 Riedl, (Jan2, Jan1).
Manželka: Marie Klement-ová, * v Praha.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
D ti:
Terezie4 Riedl-ová, * 20.10.1817.
Františka Alžb ta Riedl-ová, * 21.01.1819.
Vilemína Riedl-ová, * 11.06.1820.
Aloisie Rosalie Riedl-ová, * 02.09.1821.
Emilie Riedl-ová, * 04.06.1825.
tvrtá generace
9. Heindrich4 Riedl, (Franz3, Jan2, Jan1) * 27.04.1818 v P im.
Manželka: Amalie Pech-ová.
D ti:
i. Jind ich5 Riedl, * 24.06.1865 v Dolní P im, † 01.01.1937 v Jirnoch. zem el svobodný.
10. Rosa4 Riedl-ová, (Franz3 Riedl, Jan2, Jan1) * 16.10.1819, † 18.11.1904 v Víde .
Manžel: Anton z Millard , * 18.03.1820, † 20.01.1880 v Pražské p edm stí u H.K .17. Anton: Anton
byl c.k. okresní hejtman v Bydžov . Poh ben na kope ku sv. Jana.
D ti:
Stránka 3
i. Moritz z5 Maillard .
Manželka: Žofie D kanovská.
ii. Eduard z Millard .
iii. Therese z Milard .
Manžel: Eduard z Lehmann .
iv. Heindrich z Millard .
11. Eduard4 Riedl, (Franz3, Jan2, Jan1) * 05.11.1827, † 19.02.1900 v Pražské p edm stí,
Hradec Králové .17. poslanec na sn mu eském za velkostatká e.
Manželka: Marie Feltl-ová, * 01.01.1862, † 01.01.1924.
D ti:
i. Marie5 Riedl-ová, * 18.03.1880, † 15.02.1961.
Manžel: (1) Wanke.
Manžel: (2) Hutler.
ii. Terezie Riedl-ová.
Manžel: L. Tvrzský, MUDr.
iii. Anna Riedl-ová, * 01.01.1884, † 01.01.1954.
Manžel: J. Novák, s atek 01.01.1949, * 01.01.1872.
14.
iv. Ella Riedl-ová * 19.09.1891.
v. Eduard Riedl, ing, * 01.01.1896.
Manželka: Ludmila Veselá, * 01.01.1904.
12. Moritz4 Riedl, (Franz3, Jan2, Jan1) * 18.06.1829, † 01.08.1875 v P im.
Manželka: Augusta Polák-ová, s atek 20.02.1868 v Probluz, * 22.01.1845 v Velké Petrovice, †
01.05.1895 v Praha, Vyšehrad.
D ti:
i. Terezie5 Riedl-ová, * 26.12.1862 v P im, † 19.01.1925 v Praha.
Manžel: František Niklas, * 04.10.1856, (syn rodi : Josef Niklas) † 26.06.1911 v Praha, .p.
124. František: potomci Františka vytvo ili tento rodokmen.
ii. Marie Riedl-ová, * 17.03.1875 v P im, † 17.01.1962 v Mitrovice, Jugoslávie.
Manžel: Jaroslav Daneš, MUDr, * 12.03.1868, † 19.11.1939 v Mitrovice, Jugoslávie.
13. Vojt ch4 Viravský, (Barbora3 Riedl-ová, Jan2 Riedl, Jan1) † 01.01.1877.
Manželka: Schrate-ová.
D ti:
i. Vojt ch5 Viravský, * 23.11.1852 v Dobruška, † 22.02.1930 v Praha. svobodny,
Stránka 4
profesor. Sestavil nejstaší data tohoto rodokmenu.
Pátá generace
14. Ella5 Riedl-ová, (Eduard4 Riedl, Franz3, Jan2, Jan1) * 19.09.1891, † 25.3.1950.
Manžel: František Ba tipán, * 29.11.1871, † 29.12.1953.
D ti:
i. Ella6 Ba tipán-ová.
Manžel: Vladimír ernoš.
Download

je zde.