Biochemická a hematologická laboratoř
E. Beneše 1549, PK III, 500 12 Hradec Králové
tel./fax: 495 260 374, tel.:495 260 373, mobil: 606 636 023, IČZ 61360000
www.axis-cz.cz, e-mail: [email protected]
Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o.
pro samoplátce
1) Riziko srdečně cévního onemocnění
Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato
onemocnění patří infarkt myokardu, mozková mrtvice, ischemická choroba srdeční,
ischemická choroba dolních končetin aj.,.. Mezi ovlivnitelné faktory, které mohou negativně
ovlivnit tato onemocnění patří obezita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu
v krvi, cukrovka, nezdravý životní styl (špatné stravovací zvyklosti, nedostatek pohybu, stres,
kouření).
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
Cholesterol
HDL-cholesterol
Triglyceridy
LDL-cholesterol
krevní tlak
glukóza
Natrium
Kalium
Chloridy
odběr
separace
cena celkem
CENA
23 Kč
50 Kč
28 Kč
60 Kč
zdarma
15 Kč
20 Kč
22 Kč
15 Kč
15 Kč
10 Kč
258 Kč
Biochemická a hematologická laboratoř
E. Beneše 1549, PK III, 500 12 Hradec Králové
tel./fax: 495 260 374, tel.:495 260 373, mobil: 606 636 023, IČZ 61360000
www.axis-cz.cz, e-mail: [email protected]
2) Riziko vzniku diabetu
Cukrovka, odborně diabetes mellitus je onemocnění, které se primárně projevuje zvýšením
hladiny krevního cukru (odborně glykémie). Neléčená cukrovka může vést k poškození
důležitých orgánů, nervů a cév. Cukrovka velice často nebývá rozpoznána včas a projeví se až
hypoglykemickým nebo hyperglykemickým komatem. Nemocný se cítí více unaven než
obvykle, chodí často na "malou", přitom ale cítí více žízeň než dříve. Někteří pacienti začínají
hubnout.
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
glukóza
glykovaný hemoglobin
moč chemicky
odběr
separace
15 Kč
204 Kč
19 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
263 Kč
3) Onemocnění prostaty
Prostata je místem nejhojnějšího výskytu problémů mužské močopohlavní soustavy. Zvýšené
hodnoty laboratorních testů (PSA) mohou být časným znakem rakoviny prostaty, ale i jiných
nenádorových onemocnění prostaty. Zvětšení prostaty (hypertrofie) či zánět prostaty může
nebezpečně ohrozit ledviny. Mezi příznaky, které doprovázejí onemocnění prostaty, patří
přerušované močení, slabý proud moči, pocit nevyprázdněného měchýře, časté močení v
noci, náhlé nucení na močení, …
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
PSA
moč+sediment
odběr
separace
253 Kč
31 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
309 Kč
Biochemická a hematologická laboratoř
E. Beneše 1549, PK III, 500 12 Hradec Králové
tel./fax: 495 260 374, tel.:495 260 373, mobil: 606 636 023, IČZ 61360000
www.axis-cz.cz, e-mail: [email protected]
4) Onkologická vyšetření
V České republice žije přibližně 450 000 pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli
onkologické onemocnění. V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a včasný záchyt
onemocnění. Tato vyšetření slouží také pro monitorování onkologické léčby.
Onkologická vyšetření ženy
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
CA 19-9
CA 15-3
CA 125
AFP
CEA
haemocult
odběr
separace
525 Kč
525 Kč
525 Kč
183 Kč
179 Kč
61 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
2023 Kč
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
CA 19-9
CA 15-3
PSA
AFP
CEA
haemocult
odběr
separace
525 Kč
525 Kč
253 Kč
183 Kč
179 Kč
61 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
1751 Kč
Onkologická vyšetření muži
Biochemická a hematologická laboratoř
E. Beneše 1549, PK III, 500 12 Hradec Králové
tel./fax: 495 260 374, tel.:495 260 373, mobil: 606 636 023, IČZ 61360000
www.axis-cz.cz, e-mail: [email protected]
5) Onemocnění štítné žlázy
Dojde-li k poklesu hladiny hormonů štítné žlázy pod fyziologickou úroveň, objeví se projevy
nedostatku jako je únava, pocit chladu, snížená výkonnost, poruchy paměti nebo
soustředění. Výrazné jsou změny na kůži, která je suchá a šupinatá, vlasy a nehty (stejně jako
srst a drápy, v případě zvířat) jsou lámavé a ztrácí lesk. Také stoupá hladina cholesterolu v
krvi, se všemi negativními důsledky (riziko aterosklerózy), postižený trpí zácpou, bolestmi
svalů. U žen dochází k poruchám cyklu a nepravidelné ovulaci.
Při zvýšené hladině hormonů štítné žlázy dochází k nepravidelné srdeční akci. Postižený trpí
nadměrným příjmem potravy, zrychlením tepu, neklidem, třesem, labilitou, nadměrným
pocením a hubnutím. Člověk jí, ale netloustne.
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
TSH
T3
T4
FT4
odběr
separace
173 Kč
130 Kč
130 Kč
180 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
638 Kč
6) Preventivní laboratorní vyšetření
Tato laboratorní vyšetření mají za cíl odhalit skrytá onemocnění jednotlivých orgánových
soustav v bezpříznakovém stadiu.
Základní preventivní vyšetření:
Umožňují odhalit cukrovku, poruchu metabolismu lipidů.
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
krevní obraz
glukóza
Cholesterol
Triglyceridy
moč+sediment
sedimentace
odběr
separace
25 Kč
15 Kč
23 Kč
28 Kč
31 Kč
20 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
167 Kč
Biochemická a hematologická laboratoř
E. Beneše 1549, PK III, 500 12 Hradec Králové
tel./fax: 495 260 374, tel.:495 260 373, mobil: 606 636 023, IČZ 61360000
www.axis-cz.cz, e-mail: [email protected]
Rozšířená preventivní vyšetření:
Umožňují odhalit poruchu krvetvorné soustavy, jater, ledvin a močového systému, tukového
metabolismu. Umožňují také odhalit přítomnost diabetu (cukrovky), zánětlivých procesů,
onemocnění štítné žlázy.
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
krevní obraz + rozpočet leukocytů
Cholesterol
HDL-cholesterol
Triglyceridy
LDL-cholesterol
krevní tlak
glukóza
Natrium
Kalium
Chloridy
vápník
hořčík
železo
kyselina močová
urea
kreatinin
bilirubin
ALT
AST
CRP
TSH
moč+sediment
sedimentace
odběr
separace
64 Kč
23 Kč
50 Kč
28 Kč
60 Kč
zdarma
15 Kč
20 Kč
22 Kč
15 Kč
19 Kč
20 Kč
19 Kč
22 Kč
18 Kč
17 Kč
16 Kč
18 Kč
18 Kč
147 Kč
173 Kč
31 Kč
20 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
860 Kč
Biochemická a hematologická laboratoř
E. Beneše 1549, PK III, 500 12 Hradec Králové
tel./fax: 495 260 374, tel.:495 260 373, mobil: 606 636 023, IČZ 61360000
www.axis-cz.cz, e-mail: [email protected]
7) Průkaz těhotenství:
Pro průkaz těhotenství se používá stanovení hladiny HCG v krvi. HCG je možno zjistit již za 7
až 9 dní od početí.
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
HCG
odběr
separace
194 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
219 Kč
8) Hormonální profil
Laboratorní stanovení těchto hormonů přispívá k odhalení ženské případně mužské
neplodnosti. Vyšetření by měla být provedena, pokud nedojde k úspěšnému oplození po
dobu delší než 1 rok.
BALÍČEK VYŠETŘENÍ
CENA
LH
FSH
prolaktin
progesteron
estradiol
testosteron
odběr
separace
160 Kč
160 Kč
169 Kč
176 Kč
196 Kč
176 Kč
15 Kč
10 Kč
cena celkem
1062 Kč
Download

ZDE - Axis-CZ